Auteur Th. Peters
Tijdschrift Aflevering Artikel
Gemeentestem 31-08-2017 Het sluiten van woningen op basis van de Opiumwet: ordemaatregel of straf?
Gemeentestem 09-12-2015 Is het enthousiasme over de nieuwe Erfgoedwet terecht?
Tijdschrift voor Bouwrecht 18-04-2015 Gebiedsaanwijzingen en gebiedsregelingen als basis voor een nieuwe Omgevingswet
Tijdschrift voor Bouwrecht 17-08-2010 Meer bescherming van gebouwde monumenten onder de Wabo
Milieu & Recht 08-09-2005 Rol van de provincie fundamenteel gewijzigd in de nieuwe Wro