Auteur M.N. Boeve
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 12-05-2023 ĎNo net land takeí of net niks?
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-04-2023 Snel, sneller, toch niet zo snel? Versnelling van beroep in het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting
Milieu & Recht 28-03-2023 Aanscherping en vergroening van de regelgeving voor de industrie: Het Voorstel tot wijziging van de Richtlijn industriŽle emissies
Nederlands Juristenblad 23-04-2021 Kroniek van het omgevingsrecht
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 17-08-2019 Evaluatie PKB Ruimte voor de Rivier: juridisch-bestuurlijke lessen voor toekomstige grootschalige infrastructurele overheidsprojecten
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 31-12-2017 Bouwen in een circulaire stad
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 31-12-2014 Programmatische aanpak in de Omgevingswet: ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit? Wet eenvoudig beter, amvb diffuser en complexer?
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 01-12-2012 De programmatische aanpak in tijden van crisis
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-07-2012 Herziening van de plan-m.e.r.-regeling noodzakelijk?
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 22-12-2010 Duurzaamheid: ideeŽn en ambities
Milieu & Recht 24-09-2010 De Wet milieubeheer als kader voor implementatie van Europese wetgeving
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 30-09-2005 De Interimwet stad- en milieubenadering
Milieu & Recht 08-09-2005 Milieukwaliteitsnormen in het bestemmingsplan onder de nieuwe Wro