Auteur F.A.G. Groothuijse
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-03-2023 Kamerbrief ‘Water en Bodem sturend’: Een papieren tijger uit de oude doos?
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 31-12-2022 Een gehavend schip in zwaar weer
Nederlands Juristenblad 27-10-2022 Kroniek van het omgevingsrecht
RegelMaat 19-09-2022 Interbestuurlijke verhoudingen in de Omgevingswet: ordeloos of een thorbeckiaans evenwicht?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 26-11-2021 Raad van State 15-09-2021
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-10-2021 Raad van State 07-07-2021
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-10-2021 Juridisch instrumentarium voor de reductie van CO2-emissie uit veengebieden: gefundeerd op slappe bodem?
Gemeentestem 26-08-2021 Reactie op het artikel ‘De Omgevingswet als olifant in de porseleinkast: over haar verhouding tot gemeentelijke autonome regelgeving’
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-04-2021 ABRvS 23-12-2020, 201908673/1/R1
Nederlands Juristenblad 23-04-2021 Kroniek van het omgevingsrecht
Milieu & Recht 28-02-2021 Bodemdaling in Nederlandse veengebieden: knelpunten voor solide beleid en besluitvorming
Nederlands Juristenblad 22-10-2020 Afschaffing van geborgde waterschapszetels gestoeld op drijfzand? Over de taak en democratische legitimatie van het waterschap als communicerende vaten
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-12-2019 Meer zoden aan de dijk met resultaatgerichte normering van waterveiligheid in de Omgevingswet
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 30-11-2019 Droogte in de delta – het nieuwe normaal? - Naar meer eigen verantwoordelijkheid voor de landbouw
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-09-2019 Raad van State 12-06-2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-09-2019 Raad van State 20-02-2019
RegelMaat 17-08-2019 Milieuzones: leiden alle wegen nog naar Rome?
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 17-08-2019 Evaluatie PKB Ruimte voor de Rivier: juridisch-bestuurlijke lessen voor toekomstige grootschalige infrastructurele overheidsprojecten
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-01-2019 Raad van State 26-09-2018
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-06-2018 Naschrift: De Natura 2000-plantoets: een noodzakelijk kwaad?!
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-05-2018 Raad van State 21-02-2018
Nederlands Juristenblad 24-03-2018 Constitutionele aardverschuivingen in het omgevingsrecht?
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 31-12-2017 Inhoud en reikwijdte van het projectbesluit voor ‘natte’ waterstaatswerken
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 20-09-2017 Projectbesluitvorming voor natte waterstaatswerken op grond van de Waterwet en de Omgevingswet
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-09-2017 De nieuwe systematiek van veiligheidsnormering voor primaire waterkeringen: niet eenvoudiger, wel beter
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 05-07-2017 Over hoe rechtmatige bestemmingsplannen een onrechtmatige daad kunnen opleveren: verleden, heden en toekomst
Milieu & Recht 31-05-2017 Stront aan de knikker?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 12-03-2017 Raad van State 08-02-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-01-2017 Raad van State 09-11-2016
Milieu & Recht 29-12-2016 Peilbeheer op peil
Nederlands Juristenblad 13-10-2016 Kroniek van het omgevingsrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 24-08-2016 Omgevingsplan: overgangsrecht, gebodsbepalingen en het verschuiven van onderzoeksplichten
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 20-07-2016 Omgevingswaarden: waardevol?
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 06-03-2016 Kanttekeningen bij de Utrechtse kantorenaanpak
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 06-03-2016 Naschrift bij de reactie van Henk de Vries
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-09-2015 Raad van State 22-07-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-05-2015 Raad van State 11-02-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-03-2015 Raad van State 28-01-2015
Milieu & Recht 31-01-2015 Raad van State 20-08-2014
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 31-12-2014 Programmatische aanpak in de Omgevingswet: ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit? Wet eenvoudig beter, amvb diffuser en complexer?
Nederlands Juristenblad 15-10-2014 Kroniek van het omgevingsrecht - De weg naar een nieuwe Omgevingswet
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 02-07-2014 Nieuwe toverkracht voor de aloude toverformule? Lex silencio positivo pilatus pas, ik wou dat het aangevraagde grondgebruik toegestaan was!
AB Rechtspraak Bestuursrecht 13-06-2014 Raad van State 02-04-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-03-2014 Raad van State 15-01-2014
Milieu & Recht 22-01-2014 Raad van State 03-07-2013
Milieu & Recht 22-01-2014 Raad van State 17-04-2013
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-12-2013 Raad van State, 09-10-2013, 201302047/1/A1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-12-2013 Raad van State, 14-08-2013, 201203302/1/A4
Milieu & Recht 02-07-2013 Raad van State, 07-11-2012, 201111800/1/R2
Milieu & Recht 04-03-2013 Raad van State, 16-05-2012, 201108970/1/A2
Milieu & Recht 15-02-2013 Raad van State, 02-05-2012, 201107534/1/A2
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-11-2012 Het behoud van archeologische waarden met behulp van waterregelgeving.
Milieu & Recht 30-10-2012 Raad van State, 09-05-2012, 201012181/1/R1
Milieu & Recht 21-09-2012 Raad van State, 25-04-2012, 201111989/1/A4
Milieu & Recht 21-09-2012 Raad van State, 25-04-2012, 201109639/1/A4
Milieu & Recht 13-07-2012 Integratie van de Waterwet in de Omgevingswet - Geef waterschappen boter bij de vis!
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-07-2012 Herziening van de plan-m.e.r.-regeling noodzakelijk?
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 01-06-2012 Sterke positie van de waterschappen is voor de toekomst van het Nederlandse waterbeheer van eminent belang
Milieu & Recht 09-12-2011 Algemeen geregeld, goed geregeld? - Een analyse van onderzoeken naar de werking van algemene regels in het licht van de doelstellingen voor de vernieuwing van het omgevingsrecht
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 12-10-2011 De ontheffingsbevoegdheid in provinciale ruimtelijke verordeningen in het licht van de wijzigingswet Wro - Instrument voor gemeentelijke flexibiliteit of provinciale sturing?
Milieu & Recht 24-09-2010 De Wet milieubeheer als kader voor implementatie van Europese wetgeving
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-09-2010 Bergingsgebieden uniform geregeld in de Waterwet; De aanwijzing, aanleg, regulering en ingebruikname van bergingsgebieden onder de Waterwet
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-01-2010 De Deltawet grote rivieren en de Crisis- en herstelwet. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst
Milieu & Recht 31-12-2009 Raad van State, 29-04-2009, 200803861/1
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 22-12-2009 Wetgevingscongestie in het omgevingsrecht: overdaad schaadt?
Milieu & Recht 20-10-2009 Raad van State, 15-07-2009, 200806522/1/H2
Milieu & Recht 12-06-2009 Raad van State, 12-11-2008, 200801284/1
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 28-06-2008 Recente jurisprudentiële ontwikkelingen met betrekking tot de bescherming van speciale beschermingszones.
Milieu & Recht 29-04-2008 Raad van State, 21-11-2007, 200607283/1
Milieu & Recht 29-04-2008 Raad van State, 27-06-2007, 200605488/1
Milieu & Recht 05-09-2007 Raad van State, 16-05-2007, 200506286/1
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 25-06-2007 Het wetsvoorstel Waterwet
Milieu & Recht 14-11-2006 Raad van State, 23-08-2006, 200506487/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-11-2006 Raad van State, 26-07-2006, 200507407/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 04-11-2006 Raad van State, 26-07-2006, 200507481/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 04-11-2006 Raad van State, 26-07-2006, 200505546/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-06-2006 Raad van State, 03-08-2005, 200405143/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-06-2006 Raad van State, 18-01-2006, 2005034416/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-01-2006 Raad van State, 21-09-2005, 200408614/1
Milieu & Recht 08-09-2005 Raad van State, 29-06-2005, 200409184/1
Milieu & Recht 08-09-2005 Raad van State, 25-05-2005, 200405722/1
Milieu & Recht 08-09-2005 Verwateren de watersysteembelangen in de nieuwe Wro?
Milieu & Recht 28-07-2005 Raad van State, 16-02-2005, 200400206/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-07-2005 Raad van State, 09-02-2005, 200406606/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-07-2005 Raad van State, 06-04-2005, 200406278/1
Bouwrecht 15-03-2005 Water en ruimtelijke ordening: méér dan de watertoets!
AB Rechtspraak Bestuursrecht 29-01-2005 Raad van State, 13-10-2004, 200402189/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-12-2004 Raad van State, 06-10-2004, 200400722/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-10-2004 Raad van State, 11-08-2004, 200307474/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-10-2004 Raad van State, 13-08-2003, 200206675/1