Auteur A.Ph.C.M. Jaspers
Tijdschrift Aflevering Artikel
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 13-10-2020 Stakingsjurisprudentie na Enerco/Amsta: oude wijn in nieuwe zakken?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 07-06-2016 Stakingsrecht internationaal in de pas?!
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 04-03-2015 Decentralisatie en proliferatie: de cao onder druk?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 29-01-2013 J. van Drongelen, De collectieve arbeidsovereenkomst en het algemeen verbindend verklaren van bepalingen daarvan, Zurphen: Uitgeverij Paris 2012
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 30-03-2010 Toegang tot het cao-overleg
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 31-12-2008 De permanente vraagstukken in het cao-recht
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 29-02-2008 Collectieve actie door vakbonden beperkt wegens strijd met vrijheid van diensten en vestiging
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 31-01-2008 Het hof van justitie EG en het Arbeidsrecht: Europeanisering van het nationale arbeidsrecht?
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 01-12-2007 Honderd jaar wet op de arbeidsovereenkomst
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 01-12-2007 Honderd jaar Wet op de Arbeidsovereenkomst
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 02-03-2007 Groenboek Europese Commissie: aanzet tot modernisering van het arbeidsrecht?
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 16-11-2005 De Gordiaanse knoop van samenlopende CAO's
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 22-09-2005 'Poolse toestanden': onbeperkte toestroom uit het oosten?
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 26-05-2005 Hoge Raad, 11-02-2005, C03/248HR