Auteur D.J. Elzinga
Tijdschrift Aflevering Artikel
Gemeentestem 24-09-2020 De gemeente als eerste overheid is als concept mislukt
Gemeentestem 10-05-2020 Geheimhouding wel, vertrouwelijkheid niet
Gemeentestem 24-01-2020 ‘Intern beraad’ is een wankel begrip
Gemeentestem 31-12-2019 Soms is een dubbele bekrachtiging van geheimhouding nodig
Gemeentestem 04-09-2019 Politiezorg terug naar de lokale basis
Gemeentestem 17-02-2019 Kennisgeving van BIBOB-rapporten aan de gemeenteraad is toegestaan
Gemeentestem 28-12-2018 Vergaande ongelijkheid tussen nationaal en decentraal
Gemeentestem 07-09-2018 Hervorming rekenkamers nog onvoldoende
Gemeentestem 01-03-2018 Voorzichtig met ondermijning
Gemeentestem 05-10-2017 Oude privacy-formats helpen niet meer
Gemeentestem 28-03-2017 Raadsenquête zonder openbare verhoren kan niet
Gemeentestem 02-09-2016 Naar een nieuwe vorm van zelfbestuur
Gemeentestem 06-04-2016 Gemeenschappelijke regeling is van de gemeenten
Gemeentestem 17-12-2015 Gedragscodes kunnen wet en Grondwet uithollen
Gemeentestem 01-09-2015 Wie heft geheimhouding op?
Gemeentestem 05-05-2015 Hoe om te gaan met fractievertegenwoordigers?
Gemeentestem 18-03-2015 Schaf onderhandse schriftelijke vragen af
Gemeentestem 16-02-2015 Geheimhouding vereist een geheimhoudingsprotocol
Gemeentestem 27-12-2014 Belangenbehartiging is de kurk van het waterschap
Gemeentestem 07-10-2014 De gemeente als onzelfstandig filiaal
Binnenlands Bestuur 14-02-2014 Gekozen burgemeester gaat er komen
Binnenlands Bestuur 17-01-2014 Opinie - Burgemeester als 'pouvoir neutre' onder druk
Gemeentestem 24-12-2013 Binnengemeentelijke decentralisatie op de agenda
Binnenlands Bestuur 20-12-2013 Regiogemeente drukt provincie in defensief
Binnenlands Bestuur 06-12-2013 Verbonden bestuur is wethoudersbestuur
Binnenlands Bestuur 23-11-2013 Hypocrisie in Haagse bonnen-affaire
Binnenlands Bestuur 09-11-2013 Model-Gedragscode is een rommelpot
Binnenlands Bestuur 26-10-2013 Regiobestuur eist nieuwe vormen en normen
Binnenlands Bestuur 11-10-2013 Huis voor klokkenluiders loopt gevaar
Binnenlands Bestuur 27-09-2013 Burgemeester Sylvester voert verkeerde oorlog
Binnenlands Bestuur 13-09-2013 Bevoegdheden Eerste Kamer zijn glashelder
Gemeentestem 12-09-2013 Vertouwenscommissie is vooral een raadscommissie
Binnenlands Bestuur 16-08-2013 Lastige rol burgemeester bij collegevorming
Binnenlands Bestuur 01-08-2013 Ambtelijke fusie beperkt passsief kiesrecht
Binnenlands Bestuur 05-07-2013 Bestuurscommissies doen effect herindeling teniet
Binnenlands Bestuur 21-06-2013 De burgemeester is een politieke ambtsdrager
Binnenlands Bestuur 14-06-2013 Nieuw regionaal waterhoofd
Binnenlands Bestuur 31-05-2013 Opheffing deelgemeenten is jammerlijk mislukt
Gemeentestem 30-05-2013 Een consitutioneel organogram voor het openbaar bestuur
Binnenlands Bestuur 24-05-2013 Burgemeester is politieke functionaris geworden
Gemeentestem 07-05-2013 De dreiging van congruente samenwerkingsverbanden
Binnenlands Bestuur 26-04-2013 Positie caribische gouverneurs verzwakt
Binnenlands Bestuur 12-04-2013 Pas op met politieke gedragscodes
Binnenlands Bestuur 29-03-2013 Constitutionele rommelpot in Amsterdam
Binnenlands Bestuur 15-03-2013 Groot-Friesland opnieuw op de agenda
Binnenlands Bestuur 25-02-2013 Rechtseenheid in de grondwet ontbreekt
Binnenlands Bestuur 15-02-2013 Wethouder mag bij eigen benoeming meestemmen
Binnenlands Bestuur 04-02-2013 Status BES-eilanden vrijwel definitief
Binnenlands Bestuur 18-01-2013 Onderzoeksfunctie bij griffie heeft meerwaarde
Gemeentestem 15-01-2013 Streep onder Delftse gondelaffaire
Binnenlands Bestuur 03-01-2013 Sociaal-politieke controle op fractiebijstand werkt
Binnenlands Bestuur 07-12-2012 Gewogen stemmingen zijn niet toegestaan
Binnenlands Bestuur 23-11-2012 Verkiezingen vrij zinloos bij gesloten huishouding
Binnenlands Bestuur 09-11-2012 Forse koerswijziging in openbaar bestuur
Binnenlands Bestuur 26-10-2012 Huiveringwekkende weeffouten nationale politie
Gemeentestem 18-10-2012 Deconcentratie uit de mottenballen
Binnenlands Bestuur 12-10-2012 Veel politiechefs zullen de laan uit vliegen
Binnenlands Bestuur 29-09-2012 Fouten bij benoeming Gelderse Statenleden
Binnenlands Bestuur 19-09-2012 BZK moet openbaar bestuur opnieuw ordenen
Binnenlands Bestuur 31-08-2012 Pas op bij het staken van stemmen in de raad
Gemeentestem 29-08-2012 BES-eilanden in constitutioneel vacuüm
Binnenlands Bestuur 17-08-2012 Vrouwenkwestie-SGP hoofdpijndossier BZK
Binnenlands Bestuur 28-07-2012 Raadsonderzoek beter dan collegeonderzoek
Binnenlands Bestuur 06-07-2012 Caribisch ongenoegen kan niet worden afgekocht
Binnenlands Bestuur 22-06-2012 Online burgerparticipatie verandert gemeenten
Binnenlands Bestuur 08-06-2012 Autonomieclaim doet rekenkamers das om
Binnenlands Bestuur 01-06-2012 Belangenverstrengeling is een hot item
Binnenlands Bestuur 26-05-2012 Blunder in Zeeuws advocatenrapport
Binnenlands Bestuur 11-05-2012 Arubaanse democratie staat er beter voor
Gemeentestem 05-05-2012 Onafhankelijke lokale rekenkamer is ten dode opgeschreven
Binnenlands Bestuur 28-04-2012 Binnenlandse Zaken moet dringend versterkt
Binnenlands Bestuur 13-04-2012 Wankele 57+ regeling in provincie Zeeland
Binnenlands Bestuur 30-03-2012 Raad kan niet dwingen tot stemonthouding
Binnenlands Bestuur 16-03-2012 Nieuwe formatieregels met hoog dode-mus-risico
Gemeentestem 02-03-2012 Minderjarigen en het raadswerk
Binnenlands Bestuur 02-03-2012 Regeling raadsenquête behoeft aanpassing
Binnenlands Bestuur 17-02-2012 Jan Franssen betrokken bij Delftse gondelaffaire
Binnenlands Bestuur 03-02-2012 Klassieke doofpotaffaire in gemeente Delft
Gemeentestem 27-12-2011 Beleidsconcurrentie hindert waterschap
Binnenlands Bestuur 21-12-2011 Metropoolregio heeft de toekomst
Binnenlands Bestuur 03-12-2011 Gemeente heeft protocol voor geheimhouding nodig
Binnenlands Bestuur 22-11-2011 Riskante beleidsvrijheid in jeugdzorg
Binnenlands Bestuur 09-11-2011 Gemeenteraad kan geen politiek meer bedrijven
Binnenlands Bestuur 22-10-2011 Gedwongen opgave zetel is uiterst riskant
Binnenlands Bestuur 05-10-2011 Monarchiedebat raakt ook Caribische landen
Binnenlands Bestuur 17-09-2011 Rapport monarchie van PvdA is slappe thee
Gemeentestem 12-09-2011 Regionale uitvoeringsdiensten hebben geen wettelijke grondslag
Binnenlands Bestuur 05-09-2011 Schending beroepsgeheim moeilijk vervolgbaar
Binnenlands Bestuur 27-06-2011 Transparante partijfinancien dringend vereist
Binnenlands Bestuur 14-06-2011 Politieke Wao voor lokale bestuurder
Binnenlands Bestuur 30-05-2011 Nieuwe tombolo bij verkiezing waterschap
Binnenlands Bestuur 16-05-2011 VNG steekt kop in het zand
Binnenlands Bestuur 29-04-2011 Bestuursakkoord kent te veel verliezers
Binnenlands Bestuur 18-04-2011 College kan eigen voorstellen intrekken
Binnenlands Bestuur 04-04-2011 Politiek met een grote P
Binnenlands Bestuur 21-03-2011 Politiek indianenspel met rekenmachines
Gemeentestem 07-03-2011 Geheimhouding en het informeren van de raad
Binnenlands Bestuur 07-03-2011 Voortmodderend bestuur wordt werkelijkheid
Binnenlands Bestuur 21-02-2011 Provincie en Wgr-plus gaan heel goed samen
Binnenlands Bestuur 04-02-2011 De zeventiende eeuw dreigt te herleven
Binnenlands Bestuur 21-01-2011 Rechtstreeks kiezen Eerste Kamer geen oplossing
Binnenlands Bestuur 07-01-2011 Taakdifferentiatie is de uitdaging voor 2011
Binnenlands Bestuur 17-12-2010 Fracties moeten niet weglopen uit raad
Binnenlands Bestuur 06-12-2010 De monarchie gaat een lastige tijd tegemoet
Binnenlands Bestuur 22-11-2010 Opnieuw problemen over stemonthouding
Binnenlands Bestuur 05-11-2010 Terechte kritiek VNG op decentralisatie zorg
Binnenlands Bestuur 08-10-2010 Staatsrechtelijke mist rond kabinetsformatie
Binnenlands Bestuur 24-09-2010 Spanningen in CDA-fractie zullen toenemen
Binnenlands Bestuur 10-09-2010 Wie mag als adviseur in vertrouwenscommissie?
Binnenlands Bestuur 27-08-2010 Constitutionele schande Antillendossier
Binnenlands Bestuur 09-07-2010 Lessen uit Amsterdam
Binnenlands Bestuur 03-07-2010 Adviezen Rob zijn onder de maat
Binnenlands Bestuur 25-06-2010 Ondeugdelijke eedaflegging
Nederlands Juristenblad 24-06-2010 Het openbaar bestuur moet flink op de schop, maar dan wel op de goede manier
Binnenlands Bestuur 11-06-2010 Deconcentratie als alternatief
Binnenlands Bestuur 28-05-2010 Markt voor doemdenkers is groot en wijd vertakt
Binnenlands Bestuur 14-05-2010 Dwaze voorstellen over provincies
Binnenlands Bestuur 23-04-2010 Wethouders van buiten
Binnenlands Bestuur 09-04-2010 Ruime uitingsvrijheid voor politici
Binnenlands Bestuur 26-03-2010 Geen herziening grondwet in demissionaire periode
Binnenlands Bestuur 12-03-2010 Geen wettelijke regels voor collegevorming
Gemeentestem 27-02-2010 Budgetrecht en grondaankopen. Over de competentieconflicten tussen gemeenteraden en colleges.
Binnenlands Bestuur 26-02-2010 Gemeentesecretaris uit vertrouwenscommissie
Binnenlands Bestuur 12-02-2010 Provincie Friesland faalt
Binnenlands Bestuur 29-01-2010 Paul Tang is strafbaar
Binnenlands Bestuur 15-01-2010 Lokale autonomie verder onder druk
Binnenlands Bestuur 24-12-2009 Oprukkend strafrecht
Binnenlands Bestuur 11-12-2009 Gerommel met grondwet in Antillen-dossier
Binnenlands Bestuur 27-11-2009 Steeds meer bange bestuurders
Binnenlands Bestuur 13-11-2009 Bonaire als struikelblok
Binnenlands Bestuur 30-10-2009 Kwestie-Leers is testcase
Binnenlands Bestuur 16-10-2009 Steek geen energie in opheffen provincies
Gemeentestem 10-10-2009 'Due proces' zet immuniteit onder druk
Binnenlands Bestuur 02-10-2009 Ongelijke behandeling bij niet-vervolgen Paul Tang
Binnenlands Bestuur 18-09-2009 Burgemeesters in vrije val
Binnenlands Bestuur 04-09-2009 Wie wordt nummer 26?
Binnenlands Bestuur 21-08-2009 Wachtgeld schaadt imago politiek
Binnenlands Bestuur 24-07-2009 Verplichte dubbele aanbeveling burgemeester blijft probleem
Binnenlands Bestuur 03-07-2009 Code goed bestuur geeft problemen
Binnenlands Bestuur 19-06-2009 Onwenselijk raadsprogramma
Ars Aequi 05-06-2009 De constitutionele monarchie
Binnenlands Bestuur 05-06-2009 Huidige waterschapsverkiezing is kiezersbedrog
Binnenlands Bestuur 22-05-2009 Partijpolitiek in waterschap vraagt om nieuwe regels
Binnenlands Bestuur 08-05-2009 Toekomst waterschapsverkiezingen (1)
Binnenlands Bestuur 24-04-2009 Non-incriminatie bij enquêtes
Binnenlands Bestuur 10-04-2009 Decentralisatie splijt gemeentelijk bestel
Binnenlands Bestuur 27-03-2009 Verplicht om te stemmen
Binnenlands Bestuur 13-03-2009 Een provinciale rekenkamer mag werken voor het waterschap
Binnenlands Bestuur 27-02-2009 Stadsgemeente: ei van Columbus
Binnenlands Bestuur 13-02-2009 Richt stadsgemeenten op
Binnenlands Bestuur 30-01-2009 Ondergeschikt en toch raadslid
Binnenlands Bestuur 16-01-2009 Pas op met rekenkamers voor waterschappen
Binnenlands Bestuur 24-12-2008 Merkwaardig advies Antillen
Gemeentestem 12-12-2008 De Caribische gemeenten zorgen voor problemen
Binnenlands Bestuur 12-12-2008 Job Cohen en het constitutionele neutrum
Binnenlands Bestuur 28-11-2008 Constitutionele toetsing betekent terugval
Binnenlands Bestuur 14-11-2008 De staat van de dualisering (2)
Binnenlands Bestuur 31-10-2008 De staat van de dualisering (1)
Binnenlands Bestuur 17-10-2008 Politieke verantwoording bij gemeentelijke samenwerking
Binnenlands Bestuur 03-10-2008 Staatscommissie Grondwet staat voor een onmogelijke opgave
Binnenlands Bestuur 19-09-2008 Woonplaatsvereiste niet altijd even helder
Binnenlands Bestuur 05-09-2008 Staatscommissie grondwet is trekken aan een dood paard
Binnenlands Bestuur 22-08-2008 Gelijkheidsbeginsel compliceert ontvlechting Nederlandse Antillen
Binnenlands Bestuur 25-07-2008 Veiligheidsregio's binden aan gezag, niet aan beheer
Binnenlands Bestuur 04-07-2008 Kern van het probleem
Ars Aequi 30-06-2008 Politieke partijen dienen een minimum aan interne partijdemocratie te bezitten: pro en contra
Binnenlands Bestuur 20-06-2008 Gemeenten worstelen met vertouwelijkheid
Binnenlands Bestuur 06-06-2008 De schijn van gedragscodes
Binnenlands Bestuur 23-05-2008 Muurvaste bestuurlijke verhoudingen
Binnenlands Bestuur 09-05-2008 Stop met gewogen stemmingen
Gemeentestem 03-05-2008 Verboden handelingen strik uitleggen
Binnenlands Bestuur 18-04-2008 Een strak regeerakkoord is niet het centrale probleem
Binnenlands Bestuur 04-04-2008 Tussentijdse ontbinding gemeenteraad is een valkuil
Binnenlands Bestuur 21-03-2008 Controledruk in gemeenten begint uit de hand te lopen
Binnenlands Bestuur 07-03-2008 Gewogen stemming in commissies is niet toegestaan
Binnenlands Bestuur 22-02-2008 Het gelijk van burgemeester Baas
Binnenlands Bestuur 08-02-2008 De blinde vlek van Ralph Pans
Binnenlands Bestuur 25-01-2008 Taakdifferentiatie is het parool
Binnenlands Bestuur 11-01-2008 Nieuwe golf herindelingen is een doodlopende weg
Binnenlands Bestuur 21-12-2007 Opheffen van Nederlandse Antillen lukt niet voor 2011
Binnenlands Bestuur 07-12-2007 Burgemeester had raadslid aan touwtje
Binnenlands Bestuur 23-11-2007 De wethouder is geen hulpsint
Gemeentestem 17-11-2007 Ontslagregeling wethouders moet worden aangepast
Binnenlands Bestuur 09-11-2007 Royement Verdonk kende spijkerharde juridische grondslag
Binnenlands Bestuur 26-10-2007 Partijblad SP wordt grotendeels betaald door gemeenten
Binnenlands Bestuur 12-10-2007 Distantie en nabijheid in het koninkrijk
Binnenlands Bestuur 28-09-2007 Recht van aanbeveling moet worden aangepast
Binnenlands Bestuur 14-09-2007 Den Haag durft de SP niet aan te pakken
Binnenlands Bestuur 31-08-2007 Gemeenten moeten stoppen met cessieconstructies van SP
Binnenlands Bestuur 24-08-2007 Gedragscode nodig voor rekenkamercommissies
Binnenlands Bestuur 20-07-2007 Preferendum is ongeloofwaardig
Binnenlands Bestuur 15-06-2007 Indianenspel met rekenmachines
Binnenlands Bestuur 01-06-2007 Raadsinformatiesysteem Amsterdam heeft de toekomst
Gemeentestem 19-05-2007 Op-recht bekeken - Bindende voordracht bij burgermeestersbenoeming is in strijd met de Grondwet
Binnenlands Bestuur 18-05-2007 Problemen rond vergoedingen gemeenteraaadsleden
Binnenlands Bestuur 04-05-2007 Burgemeestersvoordracht in strijd met de Grondwet
Binnenlands Bestuur 20-04-2007 Reductie rijksambtenaren moet inhoudelijk perspectief bieden
Binnenlands Bestuur 06-04-2007 De kwestie Rost van Tonningen is leerstof voor parlementariërs
Binnenlands Bestuur 23-03-2007 Angst voor de getatoeëerde samenleving
Binnenlands Bestuur 09-03-2007 Gemeenteraad is autonoom in de aanwijzing van regiovertegenwoordigers
Binnenlands Bestuur 23-02-2007 Moederdepartement
Binnenlands Bestuur 09-02-2007 Eigen schuld dikke bult
Binnenlands Bestuur 26-01-2007 Verkiezingswijze Eerste Kamer opnemen in regeerakkoord
Binnenlands Bestuur 12-01-2007 Misbruik van recht beperkt het effect van stemonthouding
Binnenlands Bestuur 22-12-2006 De burgemeester van Naarden debiteert staatsrechtelijke onzin
Binnenlands Bestuur 24-11-2006 Effecten van voorstel Burgerforum zijn niet te overzien
Binnenlands Bestuur 10-11-2006 Een door de raad gekozen burgemeester tast diens geloofwaardigheid aan
Binnenlands Bestuur 27-10-2006 Betere procedure voor grondwetsherziening
Gemeentestem 21-10-2006 Op-recht bekeken - Cessieovereenkomsten met SP zijn rechtens nietige verbintenissen
Binnenlands Bestuur 20-10-2006 De Nederlandse grondwet is een van de beste van Europa
Binnenlands Bestuur 13-10-2006 Financiering SP blijft onverminderd problematisch
Binnenlands Bestuur 06-10-2006 Hardnekking hiërarchisch
Binnenlands Bestuur 29-09-2006 De Kroonvernietiging krijgt een nieuwe context
Binnenlands Bestuur 22-09-2006 De stemmingendemocratie is een plebiscitaire democratie
Binnenlands Bestuur 15-09-2006 Analyse van de Nationale Conventie is vederlicht
Binnenlands Bestuur 08-09-2006 Geen gesloten huishouding voor de provincie
Binnenlands Bestuur 01-09-2006 Nieuwe antithese
Binnenlands Bestuur 01-09-2006 Missionair kabinet bedreigt zuiverheid verkiezingen
Binnenlands Bestuur 04-08-2006 Commissie-Bovens overdrijft het differentiatiestreven
Binnenlands Bestuur 07-07-2006 Ook fractiebijstand voor duoraadsleden
Binnenlands Bestuur 23-06-2006 Burgemeester strafbaar bij persoonlijk verstoren
Binnenlands Bestuur 09-06-2006 Operatie koninkrijk zakt het moeras in
Binnenlands Bestuur 26-05-2006 Onderzoek geloofsbrieven alerter
Binnenlands Bestuur 12-05-2006 Opheffing functie korpsbeheerder is onverstandig
Binnenlands Bestuur 28-04-2006 Het aantal wethouders moet naar beneden
Binnenlands Bestuur 18-04-2006 Overheden onrechtmatig opgezadeld met verplichtingen volksvertegenwoordigers
Binnenlands Bestuur 31-03-2006 Verboden handelingen voor raadsleden
Binnenlands Bestuur 17-03-2006 Ongelukkige koppeling burgerinitiatief en referendum
Binnenlands Bestuur 03-03-2006 Populisme in de partijendemocratie
Binnenlands Bestuur 17-02-2006 Nationaal politiebeheer tast het lokale gezag wel degelijk aan
Binnenlands Bestuur 03-02-2006 Het onderscheid tussen bestuur en politiek is fundamenteel
Binnenlands Bestuur 20-01-2006 Kernprobleem van Europa is de rechtsvervreemding
Binnenlands Bestuur 06-01-2006 De nationale conventie is een merkwaardige figuur
Binnenlands Bestuur 16-12-2005 Leiderschapscultus met kracht bestrijden - Column Elzinga
Binnenlands Bestuur 02-12-2005 Woonplaatsvereiste voor burgemeester strikt toepassen - Opinie
Gemeentestem 19-11-2005 Op-recht bekeken. Onafhankelijkheid in soorten
Binnenlands Bestuur 18-11-2005 Column Elzinga. Politieke jaaragenda veel beter dan raadsprogramma
Binnenlands Bestuur 04-11-2005 Koninkrijkseiland is ingewikkelde figuur - column
Binnenlands Bestuur 04-11-2005 Dovenmanspraat. Beeldvorming over democratische vernieuwing
Binnenlands Bestuur 13-05-2005 Decentrale organisatie politie in gevarenzonde
Binnenlands Bestuur 29-04-2005 Opinie - Rekenkamerfunctie staat vooral in dienst van de gemeenteraad
Binnenlands Bestuur 15-04-2005 Minister Pechtold moet plebiscitaire dwaalleer afzweren - Opinie
Binnenlands Bestuur 01-04-2005 D66 is vakkundig in het pak genaaid
Binnenlands Bestuur 21-03-2005 Burgemeestersverkiezing in grote steden in 2006 onverantwoord
Binnenlands Bestuur 07-01-2005 Opinie - Commissie-Leemhuis laat kansen liggen
Gemeentestem 17-12-2004 Ontslagregeling gekozen burgemeester overtuigt niet en is naïef.
Gemeentestem 06-11-2004 De door de bevolking gekozen burgemeester is strijdig met het politieke primaat van de gemeenteraad., Een terugblik en een vooruitblik na tien jaar Gemeentewet:1994-2004.