Auteur M. Peeters
Tijdschrift Aflevering Artikel
PROCES, tijdschrift voor Strafrechtspleging 08-05-2023 Wijken waar gepraat wordt: Een onderzoek naar de percepties van het contact tussen bewoners en politie op de Oostelijke Eilanden
Milieu & Recht 17-04-2023 Raad van State 18-01-2023
Milieu & Recht 25-02-2022 Waar bent u tegen?
Milieu & Recht 12-11-2021 EHRM 01-07-2021, 56176/18
Milieu & Recht 28-07-2021 HvJEU 25-03-2021, C-565/19 P
Milieu & Recht 31-05-2021 Gerecht EU 27-01-2021, T-699/17
Sancties 16-04-2021 Kroniek van het Penitentiair Recht
Milieu & Recht 27-01-2021 2021: op weg naar klimaatneutraliteit in 2050
Milieu & Recht 31-05-2020 Raad van State 15-04-2020
Milieu & Recht 30-04-2020 Gerecht EU 22-01-2020, T-751/18
Sancties 27-04-2020 Kroniek van het Penitentiair Recht
Jurisprudentie in Nederland 28-05-2019 Hoge Raad 23-02-2018
Sancties 06-05-2019 Kroniek van het Penitentiair Recht
Jurisprudentie in Nederland 14-10-2018 Hoge Raad 31-08-2018
Milieu & Recht 24-04-2018 HvJ EU 22-11-2017, C-691/15 P
Milieu & Recht 30-11-2017 HvJ EU 26-07-2017, C-80/16
Milieu & Recht 31-10-2017 HvJ EU 13-07-2017, C-60/15 P
Milieu & Recht 26-09-2017 Raad van State 22-02-2017
Milieu & Recht 09-07-2017 HvJ EU 28-04-2016, C-191/14 C-192/14 C-295/14 C-389/14 C-391/14 C-392/14 C-393/14
Milieu & Recht 09-07-2017 Raad van State 31-08-2016
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 31-05-2017 Twitterende rechters
Milieu & Recht 31-05-2017 Kind en Klimaat
Milieu & Recht 30-04-2017 Nationale ombudsman 18-01-2017, 2016/096
Milieu & Recht 31-03-2017 HvJ EU 21-12-2016, C-272/15
Milieu & Recht 28-02-2017 HvJ EU 23-11-2016, C-442/14
Milieu & Recht 28-02-2017 HvJ EU 23-11-2016, C-673/13 P
Milieu & Recht 20-02-2017 Raad van State 18-11-2015
Jurisprudentie in Nederland 25-11-2016 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 25-8-2016, -
Jurisprudentie in Nederland 23-06-2016 Hoge Raad 22-04-2016
Milieu & Recht 29-03-2016 Perspectieven op ‘Urgenda’ in de context van `Parijs’: Een broodnodige discussie over een fundamentele kwestie
Tijdschrift voor Internetrecht 10-11-2015 Netneutraliteit 2.0: De EU en VS kiezen koers
Nederlands Juristenblad 03-12-2014 Europees klimaatrecht en nationale beleidsruimte
Milieu & Recht 22-02-2014 HvJ EU 17-10-2013, C-2013/12
Milieu & Recht 22-01-2014 Gerecht van de Europese Unie 13-09-2013, 111/11
Milieu & Recht 11-12-2013 Hof van Justitie van de Europese Unie, 18-07-2013, C-515/11
Tijdschrift voor Internetrecht 10-10-2013 Hackmeldplicht: een onzuivere toon op een verkeerd instrument
Milieu & Recht 24-08-2013 Gerecht EU, 07-03-2013, T-370/11
Milieu & Recht 29-03-2013 Pionieren voor hernieuwbare energie
Milieu & Recht 30-10-2012 Gerecht EU, 04-06-2012, T-381/11
Milieu & Recht 21-09-2012 Kroniek Klimaatrecht
Milieu & Recht 13-07-2012 Hof van Justitie EU, 29-03-2012, C-504/09
Ars Aequi 13-03-2012 Over short selling
Milieu & Recht 11-02-2012 Nationale Ombudsman, 01-08-2011, 2011/221
Milieu & Recht 11-02-2012 Europees gemeentelijk klimaatbeleid: een huwelijk op een waterbed
Milieu & Recht 19-11-2010 'Solar'
Milieu & Recht 24-09-2010 De Wet milieubeheer als kader voor implementatie van Europese wetgeving
Asiel & Migrantenrecht 24-09-2010 Medisch advies in reguliere zaken
Milieu & Recht 13-08-2010 De zaak Arcelor en de ontluikende contouren van het Europese broeikasgasemissiehandelssysteem
Milieu & Recht 21-06-2010 Clarisse Fräss-Ehrfeld, Renewable Energy Sources: A chance to combat climate change.
Milieu & Recht 29-04-2010 Raad van State, 20-10-2009, 200809472/2/M1 en volgende
Milieu & Recht 21-03-2010 S. Weishaar, Towards Auctioning: The transformations of European Green House Gas Emissions Trading System; Present and Future Challenges to Competition Law
Milieu & Recht 21-03-2010 T. Honkonen, The Common but Differentiated Responsibility Principle Multilateral Environmental Agreements: Regulatory and Policy Aspects
Milieu & Recht 27-02-2010 Een nieuwe regeling voor de ambtshalve wijziging van de milieuvergunning in het licht van het richtlijnvoorstel industriële emissies
Milieu & Recht 20-01-2010 Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen, 23-09-2009, T-183/07
Migrantenrecht 22-12-2009 Surinamers in vreemdelingenbewaring; zicht op uitzetting?
Milieu & Recht 20-10-2009 De ontvankelijkheid van milieuorganisaties
Milieu & Recht 28-09-2009 Raad van State, 19-05-2009, 200809472/1/M1 en volgende
European Human Rights Cases 10-09-2009 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 12-05-2009, 18215/06
Milieu & Recht 24-11-2008 Hof van Justitie EG, 08-04-2008, C-503/7
Milieu & Recht 02-09-2008 Wie regeert in 2050?
Milieu & Recht 26-02-2008 Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen, 07-11-2007, T-374/04
Nederlands Juristenblad 21-12-2007 Broeikasgasemissiehandel in Europa. Op zoek naar een optimale verdelingsmethode
Milieu & Recht 14-06-2007 Hooggerechtshof keert het tij
Milieu & Recht 23-01-2007 G. Betlem en E. Brans, Environmental liability in the EU. The 2004 Directive compared with US and Member State Law
European Human Rights Cases 17-01-2007 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 02-11-2006, 59909/00
Milieu & Recht 20-12-2006 Knoppen zonder draden. Interview met prof. L.A. Geelhoed
Milieu & Recht 14-06-2006 Saldering en marktwerking in het luchtkwaliteitsbeleid van de VS: een inspiratiebron voor Nederland en de EU
Milieu & Recht 04-04-2006 Lidstatelijke broeikasgasrapportages
Onderneming & Financiering 16-11-2005 OTC-derivaten, beurseffecten en risico's
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 30-09-2005 Broeikasgasemissiehandel in de Wet milieubeheer: een introductie op dit groene instrument