Auteur J.G.J. Rinkes
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Juristenblad 27-10-2023 Kroniek van het vermogensrecht
Nederlands Juristenblad 02-05-2023 Kroniek van het vermogensrecht
Nederlands Juristenblad 27-10-2022 Kroniek van het burgerlijk procesrecht
Nederlands Juristenblad 03-05-2022 Kroniek van het vermogensrecht
Nederlands Juristenblad 14-10-2021 Kroniek van het vermogensrecht
Nederlands Juristenblad 23-04-2021 Kroniek van het vermogensrecht
Nederlands Juristenblad 18-10-2020 Kroniek van het vermogensrecht
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 30-04-2020 Renteontwikkelingen en financieel recht
Nederlands Juristenblad 17-04-2020 Kroniek van het vermogensrecht
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 28-12-2019 Zorgplichten en dwaling bij renteswaps. Bespreking van Hoge Raad 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1046 (prejudiciŽle vragen renteswaps); Hoge Raad 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1499 en Hoge Raad 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:1500 (zorgplichten en dwaling)
Nederlands Juristenblad 17-10-2019 Kroniek van het straf(proces)recht
Nederlands Juristenblad 17-04-2019 Kroniek van het vermogensrecht
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 14-04-2019 Rechtsvinding in het transportverzekeringsrecht
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 30-12-2018 Het uitgangspunt van de Ďredelijk handelend verzekeraarí en de regeling van art. 7:928-931 BW
Nederlands Juristenblad 17-10-2018 Kroniek van het vermogensrecht
Nederlands Juristenblad 09-04-2018 Kroniek van het vermogensrecht
Nederlands Juristenblad 11-10-2017 Kroniek van het vermogensrecht
Nederlands Juristenblad 12-04-2017 Kroniek van het vermogensrecht
Nederlands Juristenblad 14-04-2016 Kroniek van het vermogensrecht
Nederlands Juristenblad 17-12-2015 Naschrift
Nederlands Juristenblad 23-10-2015 Kroniek van het vermogensrecht
Nederlands Juristenblad 16-04-2015 Kroniek van het vermogensrecht
Nederlands Juristenblad 15-10-2014 Kroniek van het vermogensrecht
Nederlands Juristenblad 21-04-2014 Kroniek van het vermogensrecht
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 09-04-2014 Nieuwe regels internetkoop
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 07-12-2013 De zorgverzekeringsovereenkomst: een rara avis in het contractenrecht
Tijdschrift voor de Procespraktijk 13-05-2011 Actuele rechtspraak van het Hof van Justitie EU op het terrein van oneerlijke handelspraktijken
Tijdschrift voor de Procespraktijk 21-01-2011 Voorrang van Gemeenschapsrecht EU: de zaken Elchinow en Filipiak van het Hof van Justitie
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 25-08-2010 Informatieplicht inzake algemene voorwaarden
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 07-07-2010 Consument en verzekeringsvoorwaarden
Contracteren 01-10-2009 Ontwikkelingen in het consumentenrecht
Ars Aequi 05-06-2009 De consument als zwakke partij
Tijdschrift voor de Procespraktijk 07-02-2009 Crisis
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 14-10-2008 Enige bespiegelingen aangaande het leerstuk 'verzwijging': de mededelingsplicht van de verzekeringnemer bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 18-08-2008 Europees betalen: SEPA en PSD
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 23-10-2007 Kroniek Verzekeringsrecht 2006
Praktisch procederen 30-07-2007 Art. 6 EVRM en ADR
Praktisch procederen 08-02-2007 Tuchtrecht en tuchtrechtspraak
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 01-11-2006 Toezicht op consumentenrecht en de komst van de Consumentenautoriteit
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 27-04-2006 Kroniek Europees consumentenrecht
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 22-12-2005 Doeltreffend, evenredig en afschrikkend? Aangescherpte maatregelen bij vernieuwde regeling productveiligheid?
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 22-07-2005 FinanciŽle dienstverlening
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 15-12-2004 Handhaving van consumentenbelangen: een gemengd stelsel.