Auteur J.C.J. Dute
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 13-01-2023 College voor de Rechten van de Mens 10-05-2022, 2022-48
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 17-06-2022 Onderzoeksraad voor Veiligheid: de aanpak van de coronacrisis: Enkele juridische kanttekeningen
Overeenkomst in de rechtspraktijk 13-05-2021 Aansprakelijkheid bij vaccinatie tegen COVID-19
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 09-11-2020 De aanpak van de COVID-19-epidemie: een juridische tussenbalans
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 09-11-2020 Brigit Toebes, ‘Recht in tijden van chronische ziekten’
Gezondheidszorg Jurisprudentie 17-08-2019 Rechtbank Rotterdam 13-02-2019
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 22-02-2019 Klagen over collega’s binnen het tuchtrecht
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 02-09-2018 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 31-10-2017, c2017.089 en c2017.090
Gezondheidszorg Jurisprudentie 17-08-2018 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 30-01-2018, 2017/271
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 21-07-2018 Te veel complicaties bij de behandelingsovereenkomst
Gezondheidszorg Jurisprudentie 29-05-2018 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 21-11-2017, c2016.490
Gezondheidszorg Jurisprudentie 31-12-2017 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 25-07-2017, c2017.046
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 04-12-2017 Kroniek Rechtspraak Tuchtrecht
Gezondheidszorg Jurisprudentie 26-08-2017 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 06-02-2017, 1676
Nederlands Juristenblad 01-06-2017 Nieuwe wetgeving lichaamsmateriaal - Ophef over justitiële toegang terecht?
Gezondheidszorg Jurisprudentie 13-04-2017 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 20-12-2016, 2016/232
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 25-01-2017 Wvggz: terug naar de tekentafel
Gezondheidszorg Jurisprudentie 31-12-2016 Rechtbank Rotterdam 21-09-2016
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 15-12-2016 2016/44 Rechtbank Amsterdam, 20 januari 2016 (m.nt. van prof. mr. J.C.J. Dute)
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 15-12-2016 Wetenschappelijk onderzoek na overlijden: goed geregeld?
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 22-09-2016 Discriminatie vanwege handicap in de zorg
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 28-07-2016 Het tuchtrecht voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg: de betekenis van de tweede tuchtnorm voor de ontvankelijkheid
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 13-07-2016 Rechtbank Noord-Nederland 03-02-2016
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 13-07-2016 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-10-2015
Nederlands Juristenblad 29-06-2016 Proefpersonen laten meebetalen aan onderzoek? Een onzinnig idee
Nederlands Juristenblad 26-05-2016 Griffierecht hoort in het medisch tuchtrecht niet thuis
Gezondheidszorg Jurisprudentie 11-05-2016 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 09-02-2016, C2015.180, ECLI:NL:TGZCTG:2016:70
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 21-03-2016 De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: voortgang en achteruitgang
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 31-12-2015 Het concept-wetsvoorstel modernisering tuchtrecht
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 23-09-2015 Uitsluiting van homoseksuele mannen als bloeddonor: het arrest Léger en de Nederlandse praktijk
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 06-09-2015 Buiten de (mensenrechten)orde? Over het niet ratificeren van het Biogeneeskundeverdrag door Nederland
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 18-06-2015 Wetgeving gedwongen zorg: quo vadis?
Nederlands Juristenblad 06-03-2015 Ook voor de rechter blijkt zwangerschapsdiscriminatie lastig
Nederlands Juristenblad 02-10-2014 Wilsonbekwame proefpersonen
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 08-09-2014 De afhandeling van schadeclaims door de Geschillencommissie Zorginstellingen
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 30-06-2014 Wet zorg en dwang: gewogen en te licht bevonden
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 19-05-2014 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 30-01-2014, C2012.100
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 19-05-2014 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 23-01-2014, C2012.449
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 23-01-2014 Melding van kindermishandeling: afscheid van het conflict van plichten?
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 02-12-2013 Medische beroepsgeheim en familieleden
Jurisprudentie Aansprakelijkheid 07-11-2013 Rechtbank 's-Gravenhage, 23-07-2013, C/09/439349/HA RK 13-144
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 23-10-2013 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 14-05-2013, C2012.264
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 15-08-2013 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam, 18-06-2013, 2012/290
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 29-05-2013 Nieuwe Europese regels voor geneesmiddelenonderzoek
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 16-04-2013 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 07-02-2013, -----
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 08-03-2013 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag, 23-10-2012, 23102012
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 05-12-2012 Birgit Toebes, Mette Hartlev, Aart Hnedriks & Janne Rothmar Herrmann (red.), Health and Human Rights in Europe
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 11-07-2012 Wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging - De eerste thematische wetsevaluatie
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 28-01-2012 Het VN-Gehandicaptenverdrag
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 09-11-2011 Advies commissie-Doek inzake niet-therapeutisch onderzoek met minderjarigen - Hoe nu verder?
Jurisprudentie Gedwongen Zorg (voorheen Verplichte ggz) 18-06-2011 Rechtbank Groningen, 29-12-2010, 10361387
Jurisprudentie Gedwongen Zorg (voorheen Verplichte ggz) 18-06-2011 Rechtbank 's-Hertogenbosch, 07-01-2011, 224372
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 11-03-2011 T. Hartlief & W.R. Kastelein (red.), Medische aansprakelijkheid: actuele en toekomstige ontwikkelingen
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 11-03-2011 Staatscommissie Grondwet
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 14-07-2010 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 11-06-2009, ---
Bopz jurisprudentie (folio + online) 20-03-2010 Rechtbank 's-Hertogenbosch, 28-09-2009, 199486
Bopz jurisprudentie (folio + online) 20-03-2010 Rechtbank Roermond, 26-03-2010, 95802 / BZ RK 09-558
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 30-09-2009 De reikwijdte van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
Bopz jurisprudentie (folio + online) 06-06-2009 Rechtbank Amsterdam, 10-11-2008, 410358
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 23-05-2009 Het Centraal Tuchtcollege als hoogste rechter
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 23-05-2009 Gerechtshof Leeuwarden, 09-12-2008, 107.000.627/01 (voorheen: 0500424)
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 23-05-2009 G. Bulstra, T. Wiggers, J.H. Hubben, Chirurg en tuchtrecht 1996-2007
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 17-12-2008 De Wet publieke gezondheid
Bopz jurisprudentie (folio + online) 29-08-2008 Klachtencommissie GGZ-centrum Westfriesland / GGZ Dijk en Duin / GGZ Noord-Holland-Noord, 06-02-2008, 03.08.573
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 22-05-2008 Europees recht kritischer bezien
Gezondheidszorg Jurisprudentie 14-12-2007 Gerechtshof 's-Gravenhage, 12-07-2007, 07-468 KG
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 30-11-2007 Rechtbank Utrecht, 06-06-2007, ---
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 30-10-2007 Hoge Raad, 16-03-2007, R06/113HR
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 18-06-2007 Overtijdbehandeling, wetgever en rechter
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 30-11-2006 De Zorgconsumentenwet: grote stappen, snel thuis?
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 30-11-2006 H.D.C. Roscam Abbing, Zorgen voor de patiënt van morgen. Gezondheid, Recht en Onderzoek
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 30-11-2006 F. van Wijmen, Een kleine mooie ritselende revolutie. Over de effectiviteit van 35 jaar patiëntrechten in Nederland
Bopz jurisprudentie (folio + online) 16-03-2006 Rechtbank Groningen, 22-09-2005, 182068
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 19-01-2006 Zorgen om de Zorgautoriteit
Bopz jurisprudentie (folio + online) 26-11-2005 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 16-06-2005, 61603/00
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 07-10-2005 Handreiking 'Gegevensuitwisseling in het kader van bemoeizorg' onder de juridische loep