Auteur J.J. Dammingh
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-09-2023 De aansprakelijkheid van de verkopend makelaar in geval van een schending van de Meetinstructie
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 21-08-2023 Kroniek Makelaardij 2021-2022
Overeenkomst in de rechtspraktijk 03-07-2023 Drafting tips & tricks: de grenzen van een exoneratie
Overeenkomst in de rechtspraktijk 28-03-2023 Non-conformiteit en het Koftjalk-arrest
Overeenkomst in de rechtspraktijk 20-01-2023 Matiging van een verbeurde boete – Reactie
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 08-12-2022 Het Tennispark-arrest: het vervolg
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 01-08-2022 Hoge Raad 19-11-2021
Overeenkomst in de rechtspraktijk 05-04-2022 Non-conformiteit, schadevergoeding en verzuim
Jurisprudentie Onderneming & Recht 20-02-2022 Hoge Raad 19-11-2021
Overeenkomst in de rechtspraktijk 31-01-2022 Drafting tips & skills : de getrapte ingebrekestelling
Overeenkomst in de rechtspraktijk 23-11-2021 Art. 6:277 BW is overbodig naast art. 6:74 BW
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 19-11-2021 De risicoverdeling tussen partijen bij de koop van een woning
Huurrecht in Praktijk 11-11-2021 Mag aan een huurder van woonruimte courtage in rekening worden gebracht? (het vervolg …) – deel 2
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 15-10-2021 Kroniek Rechtspraak Makelaardij 2018-2020
Huurrecht in Praktijk 16-09-2021 Mag aan een huurder van woonruimte courtage in rekening worden gebracht? (het vervolg …) – deel 1
Overeenkomst in de rechtspraktijk 04-07-2021 Klassiekers: Offringa/Vinck: de verhouding tussen mededelings- en onderzoeksplicht
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 17-06-2021 Non-conformiteit en het Tennispark-arrest
Jurisprudentie in Nederland 08-05-2021 Centrale Raad van Beroep 15-10-2020
Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 05-03-2021 Rechtbank Rotterdam 30-09-2020
Jurisprudentie Bestuursrecht 09-02-2021 Centrale Raad van Beroep 15-10-2020
Overeenkomst in de rechtspraktijk 20-11-2020 Uitleg van contracten en het arrest Valerbosch – Reactie
Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 24-10-2020 Rechtbank Amsterdam 30-10-2019
Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 24-10-2020 Hoge Raad 27-03-2020
Overeenkomst in de rechtspraktijk 28-03-2020 Drafting tips & skills: het gebruik van een modelcontract bij de verhuur en de verkoop van bedrijfsruimte en de publiekrechtelijke bestemming
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-12-2019 Hoge Raad 22-02-2019
Overeenkomst in de rechtspraktijk 22-11-2019 De aansprakelijkheid van de makelaar in verband met de niet-naleving van de Meetinstructie (bij de verkoop van een woning) (deel II)
Overeenkomst in de rechtspraktijk 01-11-2019 De aansprakelijkheid van de makelaar in verband met de niet-naleving van de Meetinstructie (bij de verkoop van een woning) (deel I)
Tijdschrift voor Bouwrecht 25-04-2019 De (buitencontractuele) aansprakelijkheid van makelaar en notaris bij de verkoop en de levering van een onroerende zaak (Deel II)
Overeenkomst in de rechtspraktijk 16-03-2019 De ontbinding van een overeenkomst
Tijdschrift voor Bouwrecht 21-01-2019 De (buitencontractuele) aansprakelijkheid van makelaar en notaris bij de verkoop en de levering van een onroerende zaak (Deel I)
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 16-12-2018 De recente wijzigingen van de NVM-koopakte (Modelkoopakte)
Overeenkomst in de rechtspraktijk 02-12-2018 Drafting tips & skills: uitsluiting van aansprakelijkheid jegens derden
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 14-10-2018 Makelaardij 2015-2017 (II)
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 22-06-2018 ‘Hoe zou u het bewijsrecht willen moderniseren?’ Verslag van de najaarsvergadering 2017 van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 16-06-2018 Makelaardij 2015-2017 (I)
Overeenkomst in de rechtspraktijk 28-05-2018 De vernietiging van een koopovereenkomst aangaande een onroerende zaak
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 31-12-2017 Naar een betere opbrengst van de deskundigeninbreng - Verslag van de voorjaarsvergadering 2017 van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
Overeenkomst in de rechtspraktijk 14-11-2017 De vernieuwde Modelkoopakte
Overeenkomst in de rechtspraktijk 14-11-2017 Enkele opmerkingen over het financieringsvoorbehoud
Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 11-10-2017 Rechtbank Gelderland 01-03-2017
Jurisprudentie Onderneming & Recht 26-09-2017 Hoge Raad 02-06-2017
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-09-2017 Hoge Raad 16-12-2016
Overeenkomst in de rechtspraktijk 04-09-2017 Enkele opmerkingen over het financieringsvoorbehoud (deel I)
Jurisprudentie Onderneming & Recht 16-07-2017 Hoge Raad 31-03-2017
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 10-06-2017 Procesfinanciering door derden: een oplossing of een probleem?
Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 10-04-2017 Hoge Raad 08-07-2016
Overeenkomst in de rechtspraktijk 14-02-2017 Is een schuldenaar bedongen rente verschuldigd gedurende het verzuim van de schuldeiser?
Jurisprudentie Onderneming & Recht 10-02-2017 Hoge Raad 04-11-2016
Jurisprudentie Onderneming & Recht 11-12-2016 Hoge Raad 30-09-2016
Overeenkomst in de rechtspraktijk 28-11-2016 Buitengerechtelijke ontbinding (vervolg)
Jurisprudentie Onderneming & Recht 30-09-2016 Gerechtshof Amsterdam 02-02-2016
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 04-09-2016 Rechtspraak en politiek: hoe leven die samen in het ene huis, dat democratische rechtsstaat heet? Verslag van de voorjaarsvergadering 2016 van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
Overeenkomst in de rechtspraktijk 05-07-2016 Profiteren van wanprestatie
Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 12-05-2016 Vormerkung en beslag ten laste van de verkoper - De wetswijziging van 1 januari 2016
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 25-04-2016 Reactie op ‘Bemiddelingscourtage bij de huur van woonruimte: de Hoge Raad heeft duidelijkheid verschaft!’, met naschrift van J.J. Dammingh
Overeenkomst in de rechtspraktijk 11-04-2016 Wanneer rust op een verhuurder (of verkoper) een mededelingsplicht?
Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 10-03-2016 Hoge Raad 11-09-2015
Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 10-03-2016 Gerechtshof Amsterdam 23-06-2015
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 23-02-2016 Bemiddelingscourtage bij de huur van woonruimte: de Hoge Raad heeft duidelijkheid verschaft!
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 23-02-2016 Enkele inhoudelijke aspecten van KEI: waar gaat en waar moet het naartoe?
Jurisprudentie Onderneming & Recht 22-02-2016 Hoge Raad 27-11-2015
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-01-2016 Raad van Arbitrage voor de Bouw 09-09-2015, 71.976
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 02-10-2015 Rechtbank Noord-Nederland 12-08-2014
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 02-10-2015 Kroniek Makelaardij 2014
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-07-2015 Hoge Raad 30-01-2015
Jurisprudentie Onderneming & Recht 08-04-2015 Hoge Raad 12-12-2014
Jurisprudentie Onderneming & Recht 23-01-2015 Hoge Raad 17-10-2014
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 23-12-2014 Een kritische blik op de (vernieuwde) NVM-koopakte
Jurisprudentie Onderneming & Recht 11-12-2014 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-09-2014
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 08-12-2014 Procedurele en distributieve rechtvaardigheid - Verslag van de voorjaarsvergadering 2014 van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
Jurisprudentie Onderneming & Recht 15-09-2014 Hoge Raad 09-05-2014
WR Tijdschrift voor Huurrecht 24-08-2014 Bemiddelingscourtage bij de verhuur van woonruimte
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 18-08-2014 Makelaardij 2012-2013
Jurisprudentie Onderneming & Recht 27-06-2014 Hoge Raad 07-02-2014
Jurisprudentie Onderneming & Recht 29-04-2014 Hoge Raad 17-01-2014
Jurisprudentie Onderneming & Recht 21-03-2014 Parket bij de Hoge Raad 14-06-2013
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 25-05-2013 Het boetebeding bij de koop van een woning
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 04-06-2012 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 08-09-2009, HD 103.005.296 E
Jurisprudentie Onderneming & Recht 19-04-2012 Hoge Raad, 17-02-2012, 10/04521
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-04-2012 De Hoge raad biedt duidelijkheid over de status van een mondeling akkoord bij de koop van een woning
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 28-01-2012 De klachtplicht van de koper in het licht van recente rechtspraak
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 02-09-2011 Informatie en advies door een dienstverlener
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 04-07-2011 Rechtbank Haarlem, 20-01-2010, 436698 CV EXPL 09-9446
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 04-07-2011 Rechtbank Utrecht, 21-04-2010, 272796 / HA ZA 09-1970
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-06-2011 Rechtbank Rotterdam, 25-08-2010, 343405 / HA ZA 09-3442
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 07-03-2011 Geschillencommissie Makelaardij, 21-10-2009, MAK09-0127
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-09-2010 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 09-06-2009, HD 103.005.163
Juridisch up to Date 15-07-2010 Nieuwsoverzicht
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 27-02-2010 Geschillencommissie Makelaardij, 12-09-2008, MAK08-0085
Juridisch up to Date 25-02-2010 Overzicht van actuele ontwikkelingen op vermogensrechtelijk terrein
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-01-2010 Rechtbank Zwolle, 12-08-2008, 147221 / KG ZA 08-337
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 02-01-2010 Beslag na een Vormerkung
Jurisprudentie Onderneming & Recht 11-09-2009 Hoge Raad, 26-06-2009, 07/11791
Juridisch up to Date 23-07-2009 Overzicht actualiteiten vermogensrecht
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 10-07-2009 Non-conformiteit en de NVM-koopakte
Juridisch up to Date 11-06-2009 Overzicht actualiteiten vermogensrecht
Juridisch up to Date 05-02-2009 Overzicht actualiteiten vermogensrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 09-12-2008 Gerechtshof Amsterdam, 06-05-2008, 200.001.850/01 SKG
Juridisch up to Date 28-08-2008 Overzicht actualiteiten vermogensrecht
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 18-08-2008 Hoge Raad, 18-04-2008, C06/339HR
Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 12-07-2008 Rechtbank Haarlem, 14-02-2008, 140702/KG ZA 07-617
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 30-06-2008 Geschillencommissie Makelaardij, 09-11-2006, MAK06-0019
Juridisch up to Date 19-06-2008 Overzicht actualiteitenvermogensrecht
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 24-04-2008 Rechtbank Amsterdam, 29-11-2006, 336113
Tijdschrift voor Bouwrecht 09-04-2008 Hoge Raad, 23-11-2007, C05/323HR
Juridisch up to Date 14-02-2008 Overzicht actualiteiten vermogensrecht
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 09-02-2008 C.G. Breedveld-de Voogd, Vorm, vrijheid en gebondenheid bij de koop van een woning
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 10-12-2007 Gerechtshof Amsterdam, 27-07-2006, C05/190
Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 29-11-2007 Gerechtshof Amsterdam, 18-01-2007, 1704/05
Advocatenblad 16-11-2007 Klachtplicht van koper geconcretiseerd. Drie arresten over klachtplicht bij non-conformiteit
Jurisprudentie Onderneming & Recht 18-10-2007 Hoge Raad, 29-06-2007, C05/277HR
Jurisprudentie Onderneming & Recht 18-10-2007 Hoge Raad, 29-06-2007, C06/002HR
Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 04-10-2007 Hoge Raad, 04-05-2007, C05/218HR
Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 04-10-2007 Hoge Raad, 04-05-2007, C05/262HR
Juridisch up to Date 13-09-2007 Nieuwsoverzicht
Juridisch up to Date 30-08-2007 Nieuwsoverzicht
Juridisch up to Date 12-04-2007 Verzuim en ingebrekestelling
Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 15-02-2007 Rechtbank Groningen, 21-07-2006, 87891 / KG ZA 06-243
Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 06-12-2006 Hoge Raad, 12-05-2006, R05/098HR
Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 06-12-2006 Kantongerecht Nijmegen, 26-05-2006, 414544/HA ZA 05-6426
Jurisprudentie Onderneming & Recht 21-11-2006 Gerechtshof Amsterdam, 05-07-2006, 04/4862
Juridisch up to Date 09-11-2006 Nieuwsoverzicht
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 28-06-2006 Het recht op courtage van de makelaar bij voortijdige beëindiging van de opdracht
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 26-06-2006 Naschrift
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 29-04-2006 Naschrift
Jurisprudentie Onderneming & Recht 25-04-2006 Hoge Raad, 23-12-2005, C04/294HR
Advocatenblad 27-01-2006 Naschrift - Non-conformiteit bij de koop van woningen
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 21-01-2006 Enkele opmerkingen over de Vormerkung (art. 7:3 BW)
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 22-10-2005 De overdracht van vorderingen op derden bij de verkoop en levering van onroerende zaken
Advocatenblad 14-10-2005 Non-conformiteit bij de koop van woningen
Jurisprudentie Onderneming & Recht 23-06-2005 Hoge Raad, 28-01-2005, C03/284HR
Jurisprudentie Onderneming & Recht 23-06-2005 Hoge Raad, 25-02-2005, C03/303HR
Gemeentestem 12-03-2005 Rechtbank 's-Gravenhage, 13-10-2003, KG 03/766