Auteur R.M. Wibier
Tijdschrift Aflevering Artikel
Ars Aequi 10-10-2023 Verrekening in het zicht van surseance en faillissement en goede trouw
Tijdschrift voor Insolventierecht 04-07-2023 Drie dringende wetswijzigingen voor natuurlijke personen met schulden
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 20-04-2023 Wet inperking contractsvrijheid
Ars Aequi 15-03-2023 Alternatieven voor vruchtgebruik
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-12-2022 Het onoverdraagbaarheidsbeding in de bouw
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-12-2022 Hoge Raad 01-07-2022
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 22-08-2022 De soap rond onoverdraagbaarheidsbedingen: Noot naar aanleiding van HR 1 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:984 (Rabobank/Ten Berge q.q.)
Nederlands Juristenblad 12-05-2022 Waarom is het herstructureringsregime voor natuurlijke personen zoveel hardvochtiger dan voor ondernemingen?
Ars Aequi 08-04-2022 Overeenkomsten in faillissement: wandelen over nieuwe paden
Jurisprudentie Onderneming & Recht 11-07-2021 Gerechtshof Den Haag 02-03-2021
Tijdschrift voor Insolventierecht 01-07-2021 Essay: schuld, zonde en verhaal
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 18-06-2021 Is een pandrecht nog wel een beperkt, goederenrechtelijk recht? Reflecties bij HR 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:524 (Van Dooren q.q./X)
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 08-05-2021 Servitization en goederen- en insolventierecht
Ars Aequi 21-03-2021 Hoge Raad 13-11-2020
Ars Aequi 24-10-2020 Hoge Raad 13-06-2003
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 30-04-2020 Toezichtrecht in de civiele praktijk: consumentenkrediet
Nederlands Juristenblad 02-04-2020 De taak van de rechtswetenschapper - Recht als volwaardige wetenschappelijke discipline
Financiering, Zekerheden & Insolventierechtpraktijk (FIP) 29-03-2020 De vrijheid van partijen hun vorderingen zelf vorm te geven
Ars Aequi 21-03-2020 Hoge Raad 15-11-2019
Financiering, Zekerheden & Insolventierechtpraktijk (FIP) 04-05-2019 De fiscale pauliana van artikel 33a Invorderingswet 1990: wel fiscaal, geen pauliana
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 14-04-2019 Flip van Huizen en het mysterie van het girale geld
Financiering, Zekerheden & Insolventierechtpraktijk (FIP) 03-02-2019 De pauliana; hard to describe, easy to recognize?
Maandblad voor Vermogensrecht 31-12-2018 Berzona is geen vergissing, wat nu?
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 14-10-2018 De wet opheffing verpandingsverboden
Maandblad voor Vermogensrecht 01-02-2017 Levering en verpanding van toekomstige goederen. Bespreking van het proefschrift van mr. B.A. Schuijling
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 31-12-2016 Wanorde?
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 25-08-2016 De verpandbaarheid van voorwaardelijke eigendom: tijd om het eigendomsvoorbehoud ten grave te dragen?
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 08-06-2016 Big data en goederenrecht
Nederlands Juristenblad 10-03-2016 Reactie op vuilnis in het vermogensrecht
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 16-10-2015 Verrekening en faillissement; artikel 54 Fw en de centrale positie van banken in het betalingsverkeer
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 21-05-2015 HR 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:600 (ABN AMRO/Rabobank)
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 23-01-2015 De Hoge Raad op drift?
Maandblad voor Vermogensrecht 10-01-2015 De faillissementspauliana
Maandblad voor Vermogensrecht 09-10-2014 Enkele opmerkingen naar aanleiding van HR 21 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:415 (Immun Age/Neo-River)
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-07-2014 Cessie- en verpandingsverboden: nieuw arrest, nieuwe problemen
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 23-05-2014 Het Vis q.q./NMB-criterium is niet juist en dringend aan vervanging toe
Nederlands Juristenblad 21-04-2014 Kroniek van het financieel recht 2012-2014
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 09-04-2014 Elektronisch handelsrecht: geld, financiering en zekerheden
Maandblad voor Vermogensrecht 04-11-2013 Eigendomsvoorbehoud en de overdraagbaarheid en verpandbaarheid van 'voorwaardelijk eigendom'
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 24-08-2013 De geldigheid van vervalbedingen naar Nederlands recht, mede in het licht van HR 12 april 2013 (De Bruyn q.q. en Disberg q.q./Laser Nederland)
European Human Rights Cases 08-05-2013 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 29-01-2013, 66610/09
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 01-04-2013 Financiering op basis van vorderingen: de positie van het vorderingsrecht in het Burgerlijk Wetboek
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 01-12-2012 De Hoge Raad en de reikwijdte van het fixatiebeginsel
Nederlands Juristenblad 30-11-2012 UsedSoft vs. Oracle gaat niet over eigendom maar over contractsvrijheid
Maandblad voor Vermogensrecht 30-06-2012 De regresvordering in de Nederlandse financieringspraktijk na het arrest ASR Verzekeringen/Achmea
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 19-05-2012 Twintig jaar stil pandrecht op vorderingen in Nederland
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 17-03-2012 De notariŽle tuchtrechter vs. het wettelijk onderscheid tussen goederen- en verbintenissenrecht - opnieuw een nederlaag voor het recht
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 28-02-2012 De positie van goodwill in het privaatrecht
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 03-08-2011 Naschrift
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 23-04-2011 Overdracht onder voorwaarde van faillissement: voorwaardelijke wetenschap van benadeling!
Financiering, Zekerheden & Insolventierechtpraktijk (FIP) 18-06-2010 De gevolgen van fusies en splitsingen voor bestaande bankhypotheken.
Nederlands Juristenblad 15-04-2010 Kroniek van het financiŽle recht
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 19-09-2009 Verpanding van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en faillissement - beschikken over voorwaardelijke eigendom: een fictie te ver!
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 23-01-2009 Kroniek algemeen
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 15-12-2008 Het Nebula-arrest en het Voorontwerp Insolventiewet: (n)iets nieuws onder de zon
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 04-10-2008 Reactie op 'Covered bonds en het fiduciaverbod' van prof. mr. A.F. Salomons en mw. mr. M.G. van 't Westeindein WPNR (2008) 6758
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 20-09-2008 Schuldoverneming: alleen met toestemming van de inningsbevoegde pandhouder en vruchtgebruiker?
Tijdschrift voor Bouwrecht 09-06-2008 Raad van Arbitrage voor de Bouw, 13-03-2008, 71180
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 26-04-2008 Giraal betalingsverkeer en het faillissement van de rekeninghouder
Ondernemingsrecht 18-04-2008 403-perikelen vanuit een goederenrechtelijk perspectief
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 05-04-2008 Bescherming tegen insolvente incassobureaus op grond van art. 7:420 BW?
Nederlands Juristenblad 18-01-2008 Covered Bond Programmes. De titel van overdracht, artikel 3:84 lid 3 BW en het causa-vereiste bij overeenkomsten
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 03-11-2007 Een waarschuwing voor banken: over stille pandrechten, informatierechten en (nogamaals) bepaalbaarheid
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 18-09-2007 Eťn vraag over de verkrijgende verjaring van vorderingen ... en een pleidooi voor de onderkenning van het wezenlijke verschil in karakter tussen zaken en vorderingsrechten
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 22-05-2006 De financiŽlezekerheidsovereenkomst: verkeerde implementatie van een Richtlijn en een smet op het Burgerlijk Wetboek!
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 19-02-2005 Vorderingen als zekerheidsobject: beyond verpanding