Auteur K. Boonstra
Tijdschrift Aflevering Artikel
Arbeidsrechtelijke Annotaties 19-09-2023 Een veilige en gezonde werkplek als fundamenteel mensenrecht
Nederlands Juristenblad 27-05-2022 De Europese Detachering van Derdelanders
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 17-03-2022 ILO-vakbondsrechten voor arbeidsmigranten
ArbeidsRecht 21-11-2016 Onderhandelen voor afhankelijke zelfstandigen, de lessen van het arrest C-413/13 FNV Kiem/de Staat der Nederlanden
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 02-07-2014 HvJ EU 12-09-2013, C-64/13
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-02-2014 HvJ EU 07-11-2013, C-522/12
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-11-2013 Hof van Justitie van de Europese Unie, 11-04-2013, C-290/12
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 03-05-2013 ILO Committee on Freedom of Association, 06-10-2011, 2905
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 29-01-2013 ILO Committee on Freedom of Association, nr. 2888 (Solidarinosc/Poolse staat)
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 04-09-2012 ILO Committee on Freedom of Association, 01-03-2012, 363rd Report, GB.313/INS/9, Case No. 2780
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 23-03-2012 Rechtbank 's-Gravenhage, 03-01-2012, 407848 / KG ZA 11-1377
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 28-02-2012 Naschrift bij de reactie op de Actueel 'Europees recht'
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 18-11-2011 Rechtbank Roermond, 10-08-2011, 282246 CV EXPL 10-2664
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 07-06-2011 Hof van Justitie van de Europese Unie, 10-02-2011, C-307/09, C-308/09 en C-309/09
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 21-12-2010 Hof van Justitie EG, 15-07-2010, C-271/08
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 21-06-2010 Court of Appeal for Western Sweden, 12-02-2009, 89/09 Case no. A 268/04
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 27-02-2010 Hof van Justitie EG, 10-09-2009, C-277/08
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-10-2009 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 21-04-2009, 68959/01
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-10-2009 J. Denkers, The World Trade Organization and Import Bans in Response to Violations of Fundamental Labour Rights
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-03-2009 ILO Committee on Freedom of Association, 18-11-2008, 2628
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 23-05-2008 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 27-05-2007, 11002/05
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 30-05-2007 Hof van Justitie EG, 18-01-2007, C-385/05
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 16-06-2006 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 11-01-2006, 52562/99 en 52620/99
Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM) 02-03-2005 Taal op de werkplek; discriminatie of participatie?