Auteur E.J. Govaers
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Juristenblad 15-09-2022 Evenredigheidsuitspraak vergt consistente rechtsbescherming
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 02-10-2018 Gevraagd: senior rechter!
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 21-06-2018 In het nu ... wat worden zal
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 31-01-2018 De bescherming van concurrentiebelangen in het bestuursrecht
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 30-09-2017 Generatieverschil binnen de Rechtspraak? Of toch niet (meer)?
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 31-05-2017 De NJV in 2017: afscheid van de klassieke procedure?
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 25-02-2017 De Voorste Stroom-arresten
Nederlands Juristenblad 08-12-2016 Het gebrek passeren of het besluit vernietigen?
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 19-09-2016 De rechter is ook (maar) een mens
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 31-08-2016 Succesvol beroep op het gelijkheids- en vertrouwensbeginsel: trend of unicum?
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 30-08-2015 De stap naar hoger beroep
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 30-05-2015 De bellewagen van Sprang-Capelle
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 30-04-2015 Feedback
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 31-03-2015 Het spoedeisend belang in bijstandszaken
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 01-06-2014 Cest le ton qui fait la musique
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 18-11-2013 De  finaliserende bestuursrechter: louter een succesverhaal?
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 01-05-2013 En zinnetje in het regeerakkoord ...
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 26-05-2012 De rechter en de media
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 27-01-2012 Mag de bestuursrechter doen wat hem geraden voorkomt?
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 11-11-2011 Tussen partijen is in geschil ... De bestuursrechter als geschilbeslechter
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 16-09-2011 En model voor een bestuursrechtelijke uitspraak! - Voorkeursmodel en richtlijn bestuursrechtelijke uitspraken
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 25-05-2011 Slagvaardige geschilbeslechting in het bestuursrecht - Een empirisch onderzoek naar de doorwerking van bestuursrechtelijke uitspraken
Gemeentestem 20-04-2011 Nadere stukken en gronden hangende (hoger) beroep
Praktisch Bestuursrecht 30-12-2010 Het draagkrachtverweer in het bestuurs(proces)recht
Verkeersrecht 21-05-2010 De invoering van het alcoholslotprogramma: een teveel?
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 27-02-2010 De rol van de civiele rechter n de vierde tranche Awb. Uitgehold of uitgespeeld?
Journaal bestuursrecht 10-12-2009 De 'informele vereniging' als belanghebbende
Advocatenblad 29-05-2009 Tijd voor finaliteit. Bestuursrechter wordt actiever
Journaal bestuursrecht 06-05-2009 De omschrijving van het besluit in bezwaar en beroep Waar heeft u het over?
Binnenlands Bestuur 07-11-2008 Het noodlot van gescheiden vergunningen
Journaal bestuursrecht 09-04-2008 Met redenen omkleed? Over gronden in de zin van artikel 6:5 Awb
Tijdschrift voor Bouwrecht 27-02-2008 Niets is zo permanent als tijdelijk! Over artikel 17 WRO-vrijstelling en de regeling in het komend recht
VNG magazine 12-10-2007 Bezwaarfase efficint benutten
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 20-12-2006 Last van de gemachtigde?
Verkeersrecht 24-10-2005 Onttrekking van wegen aan het openbaar verkeer: Een bespreking van de jurisprudentie over de laatste 15 jaar