Auteur E.M.T.A. G÷ertz
Tijdschrift Aflevering Artikel
Journaal bestuursrecht 09-10-2007 Rechtsopvolging en rechtsbescherming
Journaal bestuursrecht 24-04-2007 Wie bepaalt of iemand belanghebbende is: de APV of de Awb?
Journaal bestuursrecht 11-01-2007 Herziening van rechtens onaantasbare besluiten.
Journaal bestuursrecht 10-05-2006 Doorkruisingsleer
Journaal bestuursrecht 11-10-2005 Toepassing van Europese richtlijnbepalingen door decentrale overheden
Journaal bestuursrecht 09-06-2005 De trage overheid