Auteur M. Koster
Tijdschrift Aflevering Artikel
Jurisprudentie in Nederland 22-12-2022 HvJ EU 22-09-2022, C-518/20 en C-727/20
Jurisprudentie in Nederland 18-04-2022 Gerechtshof Den Haag 16-11-2021
ArbeidsRecht 15-02-2019 Opname en vervallen vakantiedagen; pro activiteit werkgever vereist
ArbeidsRecht 14-09-2018 De werknemer die geacht wordt ‘arbeidsongeschikt’ te zijn vóórdat de ziekmelding plaatsvond
Jurisprudentie in Nederland 23-06-2016 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 03-02-2016, 4621501 AZ VERZ 15-165
Jurisprudentie in Nederland 28-02-2015 Gerechtshof Amsterdam 20-05-2014
Jurisprudentie in Nederland 29-12-2014 Rechtbank Amsterdam 07-03-2014
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 11-09-2012 De schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag: een up-date
ArbeidsRecht 31-12-2011 Vakantieadministatie en stuwmeren vanaf 1 januari 2012: 'Leuker kunnen we het niet maken, wel (onnodig) ingewikkeld'
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 04-10-2011 De schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag: stand van zaken medio 2011
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 31-12-2010 Nawerking van algemeen verbindend verklaarde (diagonale) cao-bepaligen
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 02-04-2009 Vóór 1 januari 2009 overeengekomen beëndigingsvergoedingen: oude of nieuwe kantonrechtersformule?
ArbeidsRecht 24-07-2008 De oprichting van een Europese naamloze vennootschap en de rol van werknemers daarbij
ArbeidsRecht 29-12-2006 Vakantiedagen: opnemen of uitbetalen? Uitwerking in de praktijk
Fusie & overname (incl. F&O Community) 22-03-2006 Harde concurrentie in overnamefinanciering. Kentering in zicht
ArbeidsRecht 31-10-2005 Zijn de bepalingen van een sociaal plan toepasselijk op werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 27-10-2005 Knelpunten in het vreemdelingenrecht