Auteur R.J.G.M. Widdershoven
Tijdschrift Aflevering Artikel
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-05-2023 HvJ EU 22-12-2022, C-61/21
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 21-04-2023 Europees staats- en bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-10-2022 Europees staats- en bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 29-08-2022 HvJ EU 10-03-2022, C-177/20
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-01-2022 HvJ EU 02-03-2021, C-746/18
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-01-2022 HvJ EU 02-09-2021, C-579/19
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 05-11-2021 Kroniek Europees staats- en bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 26-05-2021 Wie wenst en hoopt leeft al in de toekomst: Europa en het algemeen bestuursrecht. Burger en bestuur in de gemeenschappelijke rechtsorde
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 28-02-2021 Europees staats- en bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-07-2020 HvJ EU 04-03-2020, C-34/19
AB Rechtspraak Bestuursrecht 10-06-2020 HvJ EU 29-07-2019, C-620/17
AB Rechtspraak Bestuursrecht 04-06-2020 HvJ EU 19-11-2019, C-609/17 en C 610/17
AB Rechtspraak Bestuursrecht 04-06-2020 HvJ EU 29-07-2019, C-476/17
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-09-2019 HvJ EU 04-12-2018, C-378/17
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-09-2019 HvJ EU 03-07-2019, C-644/17
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-06-2019 Europees staats- en bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-03-2019 Hoge Raad 19-10-2018
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 28-01-2019 Europees staats- en bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-09-2018 Hoge Raad 04-05-2018
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-05-2018 Europees staats- en bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-05-2018 HvJ EU 06-02-2018, C-359/16
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-04-2018 HvJ EU 09-11-2017, C-298/16
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-04-2018 HvJ EU 27-09-2017, C-73/16
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-04-2018 HvJ EU 04-04-2017, C-544/15
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 31-12-2017 De voorlopige voorziening: Di(c)k voor mekaar?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 08-09-2017 Europees staats- en bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-02-2017 Gerechtshof Den Haag 25-10-2016
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 25-01-2017 Europees staats- en bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-09-2016 HvJ EU 30-06-2016, C-205/15, ECLI:EU:C:2016:499
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-03-2016 HvJ EU 11-11-2015, C-505/14, ECLI:EU:C:2015:742
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-01-2016 Hoge Raad 18-09-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-01-2016 Rechtbank Den Haag 03-06-2015
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 02-12-2015 Acting apart together - Loyale samenwerking tussen bestuurlijke instanties en de positie van de burger
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-01-2015 Kroniek Europees staats- en bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-08-2014 Naar een Europese harmonisatie van het nationale bestuursrecht?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 31-05-2014 HvJ EU 03-10-2013, C-583/11 P, ECLI:EU:C:2013:625
AB Rechtspraak Bestuursrecht 31-05-2014 HvJ EU 19-12-2013, C-274/12 P, ECLI:EU:C:2013:852
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 20-05-2014 Europees staats- en bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-03-2014 Gerechtshof Den Haag 15-10-2013
AB Rechtspraak Bestuursrecht 01-03-2014 HvJ EU 11-04-2013, C-260/11
AB Rechtspraak Bestuursrecht 01-02-2014 Hof van Justitie van de Europese Unie, 21-03-2013, C-244/12
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 06-12-2013 Europees staats- en bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-05-2013 Kroniek Europees staats- en bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-11-2012 Europees staats- en bestuursrecht
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 09-06-2012 Dynamiek en turbulentie in het bestuursecht
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 09-06-2012 Back to the future: de Europese Unie en het algemeen bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 25-11-2011 Europees bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-11-2011 Raad van State, 04-05-2011, 200808317/1/R2
AB Rechtspraak Bestuursrecht 01-07-2011 Hoge Raad, 13-05-2011, 10/03845
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 16-05-2011 Europees bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 07-01-2011 Europees bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 15-05-2010 Europees bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-12-2009 Europees bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 26-05-2009 Europees bestuursrecht
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 24-02-2009 Fiscale rechtspraak in twee feitelijke instanties
Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 15-12-2008 De redelijke termijn en het ambtenarenrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 28-10-2008 Europees bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 19-10-2007 Europees bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-05-2007 Awb-Evaluatie III
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-05-2007 Hoge Raad, 16-02-2007, 41249
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-05-2007 Raad van State, 21-03-2007, 200604413/1
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 02-05-2007 Europees bestuursrecht
Gemeentestem 23-03-2007 Gemeenten aan de Europese ketting?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-12-2006 Hof van Justitie EG, 19-09-2006, C-392/04 en C-422/04
AB Rechtspraak Bestuursrecht 16-12-2006 Hof van Justitie EG, 13-07-2006, C-295/04 t/m C-298/04
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-12-2006 Hof van Justitie EG, 15-06-2006, C-28/05
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 22-11-2006 De invloed van het EG-recht en het EVRM op de Nederlandse bestuursrechtspraak
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-10-2006 Europees Bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-10-2006 Raad van State, 12-07-2006, 200502100/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 24-06-2006 Hof van Justitie EG, 06-04-2006, C-274/04
AB Rechtspraak Bestuursrecht 10-06-2006 Hof van Justitie EG, 16-03-2006, C-234/04
AB Rechtspraak Bestuursrecht 03-06-2006 Hof van Justitie EG, 15-09-2005, C-495/03
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 08-05-2006 Europees bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-04-2006 Hoge Raad, 03-02-2006, 41329
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-04-2006 Raad van State, 15-02-2006, 200505067/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-04-2006 Raad van State, 16-11-2005, 200409312/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 04-03-2006 Raad van State, 07-12-2005, 200501164/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 31-12-2005 Hoge Raad, 11-11-2005, ---
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-12-2005 De Schutznormleer in communautair perspectief: het Duits debat
AB Rechtspraak Bestuursrecht 24-12-2005 Hof van Justitie EG, 20-10-2005, C-511/03
AB Rechtspraak Bestuursrecht 10-12-2005 Hoge Raad, 08-07-2005, 39773
AB Rechtspraak Bestuursrecht 29-10-2005 Hoge Raad, 17-06-2005, 40737
AB Rechtspraak Bestuursrecht 29-10-2005 Raad van State, 29-06-2005, 200409368/1
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 25-10-2005 Kroniek - Europees bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-10-2005 Hof van Justitie EG, 21-04-2005, C-186/04
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-10-2005 Hof van Justitie EG, 20-01-2005, C-245/03
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-10-2005 Hof van Justitie EG, 20-01-2005, C-295/03
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-08-2005 Hoge Raad, 01-04-2005, 40112
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 28-04-2005 Raad van State, 11-02-2005, 200409759/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-04-2005 Hoge Raad, 18-02-2005, 37690
AB Rechtspraak Bestuursrecht 16-04-2005 Hoge Raad, 17-12-2004, C03/114HR
Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 01-04-2005 Doorwerking van het EG-recht, in het bijzonder in het waterbeheer. Europees Recht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-03-2005 Raad van State, 12-01-2005, 200400518/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 10-03-2005 Hof van Justitie EG, 11-11-2004, c-171/03
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 15-02-2005 Kronieken - Europees bestuursrecht
Weekblad Fiscaal Recht 10-02-2005 Keuzes bij de invoering van belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-12-2004 Hoge Raad, 22-10-2004, 37096
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-12-2004 Raad van State, 27-10-2004, 200401655/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-11-2004 Rechtbank 's-Gravenhage, 22-04-2004, KG 04/317
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-10-2004 Hoge Raad, 07-05-2004, 38067
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-10-2004 Hoge Raad, 28-11-2003, 38193
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-10-2004 Raad van State, 02-06-2004, 200307786/1