Auteur T.E.P.A. Lam
Tijdschrift Aflevering Artikel
Bedrijfsjuridische Berichten 06-12-2022 De bouwvrijstelling is van tafel. En nu?
Milieu & Recht 28-07-2021 Anders omgaan met het ‘Varkens in Nood-arrest’
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-11-2019 De aanleg van warmtenetten in proeftuingemeenten
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-05-2019 Raad van State 01-08-2018
Tijdschrift voor Bouwrecht 25-04-2019 Invoeringswet Omgevingswet aangenomen door de Tweede Kamer. Een beschouwing van de belangrijkste amendementen
AB Rechtspraak Bestuursrecht 29-03-2019 Raad van State 17-10-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-12-2018 Raad van State 24-10-2018
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-12-2018 Omgevingswet en zorgvuldig ruimtegebruik. Doorgaan op de vertrouwde ladder of toch niet helemaal?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-11-2018 Raad van State 22-08-2018
Gemeentestem 16-07-2018 Kroniek Omgevingsrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-12-2017 Raad van State 16-08-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-09-2017 Raad van State 24-05-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 03-08-2017 Raad van State 24-01-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 26-07-2017 Raad van State 28-06-2017
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-06-2017 Raad van State 26-04-2017
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-06-2017 De nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking: enkele aandachtspunten voor de praktijk
Tijdschrift voor Bouwrecht 26-04-2017 Het wetsvoorstel tot afschaffing van de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen
Tijdschrift voor Bouwrecht 27-03-2017 Van bestemmingsplan naar omgevingsplan volgens de Invoeringswet Omgevingswet
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-12-2016 Raad van State 28-09-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-12-2016 Raad van State 24-08-2016
Tijdschrift voor Bouwrecht 24-08-2016 Omgevingsplan: overgangsrecht, gebodsbepalingen en het verschuiven van onderzoeksplichten
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-07-2016 Raad van State 16-03-2016
Tijdschrift voor Bouwrecht 25-07-2016 De nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking belicht
Gemeentestem 09-06-2016 Kroniek Omgevingsrecht
Gemeentestem 27-06-2015 Raad van State 10-12-2014
Tijdschrift voor Bouwrecht 18-04-2015 Vergunningvrij bouwen: de krijtstreep (voorlopig) uitgeveegd
AB Rechtspraak Bestuursrecht 03-04-2015 Raad van State 24-12-2014
Gemeentestem 22-01-2015 Planschade en uitwerkingsplichten: (on)duidelijk
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-12-2014 Raad van State 06-08-2014
Tijdschrift voor Bouwrecht 18-11-2014 De verruiming van het vergunningvrij bouwen, de introductie van de mantelzorgwoning en andere wijzigingen in Bor en Bro
Tijdschrift voor Bouwrecht 31-10-2014 De omgevingsvergunning en het projectbesluit
Milieu & Recht 31-10-2014 (G)een integrale afweging op vergunningniveau
Gemeentestem 07-10-2014 Raad van State 25-06-2014
Tijdschrift voor Bouwrecht 30-09-2014 Raad van State 21-05-2014 (Beheersverordening Den Haag)
Gemeentestem 08-09-2014 Raad van State 14-05-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-07-2014 Raad van State 16-04-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-06-2014 Raad van State 16-10-2013
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-06-2014 Raad van State 16-10-2013
Gemeentestem 24-04-2014 Planschade. Tijdelijke waardedaling onroerende zaak. Inkomensschade
Gemeentestem 14-02-2014 Raad van State, 02-10-2013, 201301712/1/A2
AB Rechtspraak Bestuursrecht 01-02-2014 Raad van State, 16-10-2013, 201303656/1/A1
Gemeentestem 13-12-2013 Raad van State, 08-08-2013, 201303484/2/A2
Gemeentestem 13-12-2013 Kroniek Omgevingsrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 02-12-2013 Beheersverordening Hellebeuk (gemeente Voerendaal): strijd met het recht maar geen vernietiging door de Kroon.
Jurisprudentie Bestuursrecht 20-11-2013 Raad van State, 31-07-2013, 201210332/1/A2
Gemeentestem 12-09-2013 Raad van State, 08-05-2013, 201202820/1/A2
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-07-2013 De omgevingsvergunning in de Omgevingswet
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-04-2012 Het wetsvoorstel voor het permanent maken van de Crisis- en herstelwet nader beschouwd
Gemeentestem 06-05-2011 Reactie bijdrage mrs. F. Spijker en V.J. Leijh
Gemeentestem 07-03-2011 Crisis- en herstelwet onder constructie
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-12-2010 Raad van State, 30-06-2010, 200908997/1/H3
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-12-2010 Raad van State, 04-08-2010, 200906907/1/H2
Advocatenblad 10-09-2010 Minder vergunningen. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Praktisch Bestuursrecht 19-08-2010 De Crisis- en herstelwet vanuit algemeen bestuursrechtelijk perspectief
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-01-2010 Het projectuitvoeringsbesluit
Gemeentestem 31-10-2009 Rechtbank Utrecht, 17-07-2009, SBR 09/1787
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-06-2009 Raad van State, 25-02-2009, 200804996/1
Gemeentestem 27-01-2009 Raad van State, 26-11-2008, 200708557/1
Milieu & Recht 24-11-2008 Raad van State, 13-08-2008, 200705158/1
Gemeentestem 19-07-2008 Het Bro belicht
Gemeentestem 21-07-2007 Invoering van de Wet ruimtelijke ordening (2)
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-05-2007 Raad van State, 22-11-2006, 200601297/1
Gemeentestem 05-05-2007 Invoering van de Wet ruimtelijke ordening (1)
Milieu & Recht 20-12-2006 Het wetsvoorstel luchtkwaliteit nader beschouwd
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-11-2006 Raad van State, 24-05-2006, 200504650/1
Gemeentestem 04-11-2006 Raad van State, 31-05-2006, 200507197/1
Gemeentestem 23-09-2006 Raad van State, 19-04-2006, 200509298/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-09-2006 Raad van State, 24-05-2006, 200506928/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-08-2006 Raad van State, 22-03-2006, 200504373/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 03-06-2006 Raad van State, 25-01-2006, 200503658/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-05-2006 Raad van State, 01-02-2006, 200505618/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-05-2006 Raad van State, 18-01-2006, 200503143/1
Gemeentestem 11-02-2006 Raad van State, 23-11-2005, 200501056/1
Milieu & Recht 25-01-2006 Hoe ecologisch is de natuurbeschermingswetgeving? Een systematische confrontatie van twee denkwerelden
Gemeentestem 21-01-2006 Raad van State, 29-06-2005, 200407054/1
Gemeentestem 05-11-2005 De wet algemene bepalingen omgevingsrecht (nader) beschouwd
Gemeentestem 07-05-2005 Hoge Raad, 24-12-2004, C03/295HR
Gemeentestem 26-02-2005 Raad van State, 03-11-2004, 200402405/1
Journaal bestuursrecht 15-02-2005 (Verhaal van) planschade; een vooruitblik