Auteur H.J.M. Havekes
Tijdschrift Aflevering Artikel
Milieu & Recht 31-05-2020 Omgaan met droogte
Weekblad Fiscaal Recht 02-01-2019 Aanpassing belastingstelsel waterschappen
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 25-08-2018 Het regent jurisprudentie. Wateroverlast en aansprakelijkheid opnieuw bezien
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 21-07-2018 De betekenis van het Interbestuurlijk Programma voor het waterbeheer
Milieu & Recht 31-03-2018 Distributional Effects of EU Flood Risk Management and the Law
Milieu & Recht 31-08-2015 Cost recovery as a policy instrument to achieve sustainable and equitable water use in Europe and the Netherlands
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 01-04-2013 Omgevingswet waterproof?
Milieu & Recht 08-11-2011 Het Bestuursakkoord Water en de verantwoordelijkheden in het grondwaterbeheer
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 22-12-2009 De Waterwet: innovatie van het waterrecht
Milieu & Recht 13-11-2009 Waterwet in zicht
Milieu & Recht 07-05-2009 'Bewegend water. Over de verdeling van waterrechten en waterplichten binnen stroomgebieden in het Europese en het Nederlandse recht'
Milieu & Recht 10-10-2008 Een andere kijk
Milieu & Recht 24-07-2007 Kiezen voor water
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 21-02-2007 Wetsvoorstel modernisering waterschapsbestel
Milieu & Recht 14-11-2006 Het wetsvoorstel verankering en bekostiging van de gemeentelijke watertaken
Weekblad Fiscaal Recht 11-05-2006 Wel betalen en ook nog iets te zeggen
Milieu & Recht 11-05-2006 Richtlijnvoorstel overstromings(risico)beheer
Milieu & Recht 20-12-2005 Het voorontwerp Waterwet
Milieu & Recht 15-11-2005 Water of de lozingsvergunning geloosd?