Auteur Ch.W. Backes
Tijdschrift Aflevering Artikel
Milieu & Recht 12-11-2021 Een drempelwaarde voor activiteiten die zeer geringe stikstofdeposities veroorzaken als deel van een oplossing van de stikstofcrisis
Milieu & Recht 22-03-2021 Raad van State 20-01-2021
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 29-05-2020 Urgenda en de Klimaatwet: vuurtorens voor een succesvol klimaatbeleid?
Milieu & Recht 30-04-2020 Leren in en door een crisis
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-01-2020 Hoge Raad 20-12-2019
Nederlands Juristenblad 20-09-2019 De kater na de PAS-uitspraken
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-07-2019 Raad van State 29-05-2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-07-2019 Raad van State 29-05-2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-12-2018 HvJ EU 25-07-2018, C-293/17 en C-294/17
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-11-2018 Gerechtshof Den Haag 09-10-2018
Tijdschrift voor Bouwrecht 16-10-2018 De Klimaatwet - de meest ambitieuze of de meest minimalistische ter wereld?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-09-2018 HvJ EU 21-06-2018, C-5/16
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-04-2018 Rechtbank Den Haag 27-12-2017
Milieu & Recht 30-11-2017 Strategisch procederen in het milieurecht?!
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-11-2017 HvJ EU 19-10-2017, C-281/16
AB Rechtspraak Bestuursrecht 13-10-2017 Rechtbank Den Haag 07-09-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-08-2016 Raad van State 18-05-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-06-2016 HvJ EU 14-01-2016, C-399/14, ECLI:EU:C:2016:10
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-06-2016 HvJ EU 14-01-2016, C-141/14, ECLI:EU:C:2016:8
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-12-2015 HvJ EU 15-10-2015, C-137/14, ECLI:EU:C:2015:683
AB Rechtspraak Bestuursrecht 25-09-2015 Rechtbank Den Haag 24-06-2015
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 31-12-2014 Toepassing van de bestuurlijke lus
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 01-12-2014 Vier jaar bestuurlijke lus – success story of teleurstelling?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 29-11-2014 Grondwettelijk Hof van België 08-05-2014, 74/2014
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 01-12-2013 Slovaakse bruine beren, Frans parfum en Duitse medicijnen
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 01-08-2013 Het voorstel voor een Omgevingswet – goed voor natuur en milieu?
RegelMaat 01-12-2012 Integraal en flexibel omgevingsrecht – droom of drogbeeld?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 04-11-2006 Raad van State, 04-08-2006, 200604120/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-10-2006 Raad van State, 22-03-2006, 200505040/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-09-2006 Hof van Justitie EG, 16-02-2006, C-215/04
Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 01-10-2005 Samenhang in het Europees milieurecht? -De realtie tussen de Richtlijn milieuaansprakelijkheid, de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-05-2005 Raad van State, 08-04-2005, 200409626/1 en 38 andere nummers
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-01-2005 Raad van State, 15-09-2004, 200401178/1