Auteur R. Uylenburg
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-05-2022 Raad van State 30-03-2022
Milieu & Recht 31-10-2020 Op vakantie met de trein!
Milieu & Recht 20-02-2017 Oproep aan de lezer
Milieu & Recht 02-12-2016 De vrijheid van de aanvrager
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 20-07-2016 Vlaams en Nederlands omgevingsrecht vergeleken: Toren van Babel of Tuin der Lusten?
Milieu & Recht 31-05-2015 De stand van het milieurecht aan Nederlandse universiteiten
Milieu & Recht 31-10-2014 De omgevingsvergunning in het wetsvoorstel Omgevingswet . Voorlopig beoordeeld
Milieu & Recht 15-05-2014 Flexibel wat kan
Milieu & Recht 13-07-2012 Kansen en kanttekeningen
Milieu & Recht 09-05-2012 H.E. Woldendorp, Teksten en toelichting Wetgeving natuurbescherming, editie 2011 - Den Haag: SDU uitgevers 2011
Milieu & Recht 09-12-2011 Algemeen geregeld, goed geregeld? - Een analyse van onderzoeken naar de werking van algemene regels in het licht van de doelstellingen voor de vernieuwing van het omgevingsrecht
Milieu & Recht 09-12-2011 Programmeren, hoe doe je dat?
Milieu & Recht 24-09-2010 De Wet milieubeheer als kader voor implementatie van Europese wetgeving
Milieu & Recht 13-08-2010 Beste beschikbare technieken en juridische procedures
Milieu & Recht 29-04-2008 Paard en wagen
Ars Aequi 13-03-2007 Wie is belanghebbende in milieuzaken?
Milieu & Recht 02-03-2007 Ecologische hoofdstructuur vereist daadkracht
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 29-12-2006 Rechtsbescherming tegen de omgevingsvergunning
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 03-10-2006 De Natuurbeschermingswet 1998 in uitvoering
Ars Aequi 09-06-2006 Raad van State, 28-09-2005, 200502140/1
Milieu & Recht 20-12-2005 Natuurbeschermingswetgeving af? - Opinie
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 20-04-2005 Mechanische Kokkelvisserij en het Europese Hof van Justitie