Auteur H. van Meerten
Tijdschrift Aflevering Artikel
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 09-06-2022 De ondraaglijke lichtheid van de hervorming van het pensioenstelsel
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 09-05-2021 HvJ EU 24-09-2020, C-223/19
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 31-12-2020 Transitie onder het nieuwe pensioencontract: overschrijding van de Europeesrechtelijke grens?
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 28-02-2020 Reactie op: ‘Houdbaarheid verplichtstelling aan het bedrijfstakpensioenfonds in een nieuw pensioencontract in het geding?’ (TPV 2019/45)
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 05-05-2019 De PEPP-verordening. Pensioenfondsen: Quo vadis?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 28-02-2019 Build that wall? Het onderscheid tussen binnenlandse en grensoverschrijdende waardeoverdrachten van pensioenregelingen
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 31-12-2017 De pensioen opPEPPer?
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 01-06-2017 Hervorming pensioenstelsel: degressieve opbouw in uitkeringsovereenkomsten en vlakke premies in premieovereenkomsten
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 24-07-2016 Transparantie vereist bij bindende aanwijzing uitvoerder in een cao (TPV 2016/12)
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 25-06-2015 EU-bestuurlijke regelgeving in de praktijk: het IORP II Richtlijn-voorstel als voorbeeld
Weekblad Fiscaal Recht 07-05-2015 Nettopensioenregeling is onuitvoerbaar voor pensioenfondsen
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 18-09-2014 Voorstel IORP II-richtlijn: aanzet tot hervorming van het Nederlands pensioenstelsel
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 01-06-2014 Invaren: ten onrechte geen aandacht voor het Handvest
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 01-02-2014 EIOPA onder vuur?
Vennootschap & Onderneming 25-04-2012 De Nederlandse pensioensector en de EU: Hannibal aan de poort?
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 06-03-2010 Zelfrijzend Europees bakmeel: de voorstellen voor een nieuw toezicht op de financiële sector
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 16-12-2008 De premiepensioeninstelling: van, maar ook op vele markten thuis?
Nederlands Juristenblad 09-03-2007 Naschrift
Nederlands Juristenblad 01-12-2006 Terug naar de bron
Nederlands Juristenblad 06-01-2006 Rechter, arrestatiebevel en democratie: het Bundesverfassungsgericht en de Europese Unie