Auteur M. Oostveen
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Juristenblad 10-03-2023 Het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen en de problematiek van bancaire massasurveillance
Advocatenblad 27-01-2006 Kroniek Insolventierecht 2004