Auteur S. Meijer
Tijdschrift Aflevering Artikel
Delikt en Delinkwent 10-02-2023 EHRM, 26-04-2016, 10511/10
Sancties 01-11-2022 Over nut en noodzaak van korte detenties
Sancties 01-11-2022 Het project Changing Justice Gears en de terugdringing van de korte gevangenisstraf
Sancties 01-11-2022 Via herstelgerichte sanctiedoelen en alternatieve sancties naar minder toepassing van korte detenties? : Een empirisch onderzoek
Sancties 14-04-2022 Het re-integratieverlof van gedetineerden
EHRC Updates 20-07-2021 EHRM, 01-07-2021, 66424/09
Delikt en Delinkwent 11-06-2021 Straffen en behandelen
Sancties 31-12-2020 Verscherpt toetsingskader promoveren en degraderen van gedetineerden
Nederlands Juristenblad 02-07-2020 Verloren verworvenheden - De zelfmeldprocedure onder vigeur van de Wet USB
Sancties 27-04-2020 EHRM, 31-10-2019, 21613/16
ArbeidsRecht 28-03-2018 De tijdelijke urenuitbreiding onder het bereik van art. 7:668a BW
European Human Rights Cases 10-07-2017 EHRM, 17-01-2017, 57592/08
Delikt en Delinkwent 13-03-2017 De invloed van de strafrechter op de bijkomende gevolgen van de straf
Nederlands Juristenblad 13-11-2016 De eigen bijdrage aan de kosten van het strafproces en de slachtofferzorg
Delikt en Delinkwent 30-11-2015 De tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen
Delikt en Delinkwent 30-10-2015 De opmars en evolutie van het resocialisatiebegrip
European Human Rights Cases 07-05-2015 EHRM 03-02-2015, 57592/08
Delikt en Delinkwent 30-04-2015 De Verklaring Omtrent Gedrag; enkele kanttekeningen bij recente rechtspraak
Nederlands Juristenblad 12-03-2015 De executieplicht van het Openbaar Ministerie
JustitiŽle Verkenningen 01-05-2013 Perspectief voor levenslanggestraften?
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 28-01-2013 Openbaar ministerie en tenuitvoerlegging
Nederlands Juristenblad 18-11-2011 De levenslanggestrafte in beeld
Delikt en Delinkwent 14-12-2007 Verzoeken ter terechtzitting. Vorm en inhoud, beoordelingsmaatstaf en motiveringseisen
Delikt en Delinkwent 21-05-2007 De positie van het openbaar ministerie in de executiefse na inwerkingtreding van de Wet OM-afdoening
Advocatenblad 27-01-2006 Vergoeding van kosten raadsman in strafzaken
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 15-02-2005 N. Duits, J.A.C. Bartels W.B. Gunning, Jeugdpsychiatrie en recht