Auteur S.A.J. Munneke
Tijdschrift Aflevering Artikel
Gemeentestem 07-11-2023 De laatste brief van de minister
RegelMaat 08-09-2023 Lagere regels onder parlementaire controle: Een andere kijk op het primaat van de wetgever
Gemeentestem 06-12-2022 De nieuwe regels over geheimhouding komen eraan!
Gemeentestem 26-07-2022 Geheimhouding in het presidium?
Gemeentestem 08-02-2022 Twee benaderingen van decentralisatie, beide onjuist
Gemeentestem 22-10-2021 Pas op met de toelichting!
Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 29-07-2021 Kamerleden hebben recht op meer informatie dan 'gewone' burgers
Gemeentestem 30-06-2021 De gemeentelijke ‘Omtzigt’
Gemeentestem 23-02-2021 Uitsluiting van kennisneming van geheime stukken, een slecht idee
RegelMaat 30-12-2020 De wetgever die tot zichzelf sprak - Over de binding van de wetgever aan procedurele, wettelijke normen
Gemeentestem 01-09-2020 Aangenomen zonder stemming
Gemeentestem 21-07-2020 Advies over de ministeriële verantwoordelijkheid: ongevraagd, maar wel gewenst
Gemeentestem 24-03-2020 Hoever reikt de parlementaire immuniteit van artikel 22 Gemeentewet?
Gemeentestem 20-11-2019 De toekomst van het openbaar bestuur
Gemeentestem 11-07-2019 De burgemeester… voorzitter van de raad?
Gemeentestem 05-06-2019 Rekenkamers, raadsleden en informatieverstrekking
Gemeentestem 17-02-2019 Gerechtshof Amsterdam 09-10-2018
Gemeentestem 21-11-2018 Een wet op de decentralisaties?
Gemeentestem 16-07-2018 Tegeltjeswijsheden
Gemeentestem 27-11-2017 Stemmen op afstand?
Gemeentestem 07-06-2017 Dubbelzinnigheid rond het openbaar belang
Gemeentestem 24-11-2016 Een verjaardag en een vooruitblik
Gemeentestem 09-06-2016 Medebewind
Gemeentestem 03-11-2015 Hulpstructuren: de positie van fractievertegenwoordigers
Gemeentestem 24-09-2015 Kroniek Bestuurlijk organisatierecht
Gemeentestem 26-05-2015 Wie is er verantwoordelijk voor de uitvoering van de gedragscode integriteit voor raadsleden?
Gemeentestem 20-11-2014 De provincie
Gemeentestem 20-11-2014 Kroniek bestuurlijk organisatierecht
Gemeentestem 06-11-2014 Lastige vragen over het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding
Gemeentestem 24-06-2014 Systeemverantwoordelijkheid
AB Rechtspraak Bestuursrecht 04-01-2014 Hoge Raad, 21-12-2012, 11/03205
Gemeentestem 24-12-2013 Kroniek Bestuurlijk organisatierecht
Gemeentestem 13-12-2013 De gedragscode voor raadsleden gewogen ... en te licht bevonden
Gemeentestem 19-11-2013 Big men
RegelMaat 01-09-2013 Decentralisatie op grote schaal. Aandachtspunten en uitgangspunten voor de decentralisaties in het sociale domein
Gemeentestem 20-06-2013 Afwezig en geheim
Gemeentestem 30-05-2013 Raad van State, 09-01-2013, 201107478/1/A4 en 201107480/1/A4
Gemeentestem 08-11-2012 Kroniek bestuurlijk organisatierecht
Gemeentestem 10-08-2011 Raad van State, 02-03-2011, 201003855/1/H2
Gemeentestem 22-01-2011 Kroniek bestuurlijk organisatierecht
Gemeentestem 20-11-2010 Hoge Raad, 26-10-2010, 08/01679
Gemeentestem 07-11-2009 Raad van State, 23-09-2009, 200809371/1/H3
Gemeentestem 26-09-2009 Raad van State, 08-07-2009, 200807977/1/H3
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-07-2009 De juridische status en bekendmaking van de NEN-normen waarnaar het Bouwbesluit verwijst. De wetgever aan zet
Gemeentestem 27-06-2009 Raad van State, 01-04-2009, 2008055991
Gemeentestem 25-04-2009 Raad van State, 25-02-2009, 200803500/1
Gemeentestem 11-04-2009 Raad van State, 15-10-2008, 200803118/1
Gemeentestem 11-04-2009 Raad van State, 29-10-2008, 200802621/1
Gemeentestem 11-04-2009 Raad van State, 11-03-2009, 200805067/1
Gemeentestem 07-03-2009 Raad van State, 03-12-2008, 200801696/1
Gemeentestem 13-01-2009 Raad van State, 24-09-2008, 200800614/1
Gemeentestem 13-01-2009 Raad van State, 17-09-2008, 200801413/1
Gemeentestem 12-12-2008 Raad van State, 20-08-2008, 200708387/1
Gemeentestem 14-11-2008 Intern beraad: ramen open of deuren dicht? De bescherming van persoonlijke beleidsopvattingen in de Wet openbaarheid van bestuur en de Britse Freedom of Information Act
Gemeentestem 21-06-2008 Hoge Raad, 22-04-2008, 02968/06
Gemeentestem 21-06-2008 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 01-04-2008, 20-003437-07
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 25-01-2008 De moeilijke grens tussen algemeen verbindende voorschriften en concretiserende besluiten van algemene strekking; een pleidooi voor minder samenhang.
Gemeentestem 02-12-2006 Raad van State, 11-01-2006, 200504757/1
Gemeentestem 10-06-2006 Raad van State, 16-03-2005, 200406628/1
Gemeentestem 22-05-2006 De Wet BIBOB: ernstig gevaar voor de privacy? Over geheimhouding en het gesloten verstrekkingenregime van de Wet BIBOB
Gemeentewet actueel 17-02-2006 Raad van State, 26-10-2005, 200501785/1
Gemeentestem 28-01-2006 De reikwijdte van gemeentelijke geheimhoudingsplichten
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-04-2005 Raad van State, 20-09-2004, 200407639/1
Gemeentestem 20-11-2004 Raad van State, 02-06-2004, 200307191/1
Gemeentestem 20-11-2004 Raad van State, 19-05-2004, 200306622/1