Auteur L. van den Berg
Tijdschrift Aflevering Artikel
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 13-10-2023 Centrale Raad van Beroep 26-07-2023
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 04-07-2023 Centrale Raad van Beroep 08-03-2023
Arbeidsrecht Updates 24-08-2022
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 24-06-2022 Hoge Raad 18-02-2022
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 17-03-2022 Re-integratie door de eigenrisicodrager volgens de ZW: de route naar een vast dienstverband?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 03-02-2022 De Verzamelwet SZW 2022: kleine of substantiële gevolgen voor de eigenrisicodrager?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 13-10-2020 Hoge Raad 19-06-2020
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 20-03-2020 Gerechtshof Den Haag 05-11-2019
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 20-03-2020 Gerechtshof Amsterdam 01-10-2019
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 16-10-2019 Centrale Raad van Beroep 08-08-2019
Vastgoedrecht 17-06-2019 Faalkosten juridisch bezien
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-03-2019 De maatregelen in het regeerakkoord over ziekte en arbeidsongeschiktheid
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 28-02-2019 Platformarbeid: biedt het Rariteitenbesluit soelaas?
Vastgoedrecht 02-11-2018 De positie van het ontwerp onder de UAV-GC 2005
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 15-10-2018 Centrale Raad van Beroep 07-08-2018
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 22-06-2018 VAAN – VvA – Wab – Premiedifferentiatie
Vastgoedrecht 21-06-2018 Geïntegreerde contracten en vergunningen
Vastgoedrecht 02-05-2018 ‘Past performance’, resultaten uit het verleden bieden (geen?) garantie voor de toekomst?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 30-04-2018 Centrale Raad van Beroep 03-01-2018
Vastgoedrecht 02-12-2017 Risico’s verdelen bij aanbestede contracten
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 27-10-2017 Centrale Raad van Beroep 27-07-2017
Vastgoedrecht 02-10-2017 Internationale aspecten van bouwcontracten
Vastgoedrecht 04-07-2017 Aanbesteden en kwaliteitsborging in de bouw
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 07-03-2017 Wet verbetering hybride markt WGA: nu dan eindelijk een gelijk speelveld?
Vastgoedrecht 22-12-2016 Geschilbeslechting in de bouw
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 26-11-2016 Rechtbank Midden-Nederland 23-09-2016
Vastgoedrecht 02-11-2016 Beroep op een derde
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 07-06-2016 Centrale Raad van Beroep 04-03-2016
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 06-11-2015 Centrale Raad van Beroep 04-09-2015
Vastgoedrecht 01-08-2015 De ernstige beroepsfout, rechtsbescherming en de rechtsontwikkeling in aanbestedingszaken
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 01-04-2015 Centrale Raad van Beroep 28-01-2015
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 15-12-2014 Van Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) naar Beschikking geen loonheffingen (BGL)
Vastgoedrecht 27-10-2014 Formaliteitenrecht?
Vastgoedrecht 01-08-2014 Nogmaals de Commissie van Aanbestedingsexperts
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 16-05-2014 Hoge Raad 14-02-2014
Vastgoedrecht 13-12-2013 Gunningscriteria en transparantie
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-12-2013 Centrale Raad van Beroep, 28-08-2013, 12-1848 ZW
Vastgoedrecht 13-11-2013 Aanbesteding
Vastgoedrecht 29-08-2013 Algemene beginselen van aanbestedingsrecht, altijd en overal?
Vastgoedrecht 09-07-2013 Effectief klagen onder de aanbestedingswet?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 26-02-2013 Centrale Raad van Beroep, 30-11-2012, 10/2916 WIA
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 24-12-2012 Centrale Raad van Beroep, 05-09-2012, 11/3481 WW
Vastgoedrecht 07-11-2012 Duurzaamheid als gunningscriterium
Vastgoedrecht 29-08-2012 De Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten, het laatste stukje van de puzzel?
Vastgoedrecht 05-05-2012 Aanbestedingsrecht in beweging
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 29-07-2011 Hoge Raad, 25-03-2011, 10/02146
Rechtspraak Sociale Verzekeringen 13-05-2011 Hoge Raad, 25-03-2011, 10/02146
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-03-2010 Naschrift bij het artikel 'De Uniforce-constructie'
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-12-2009 De Uniforce-constructie
Arbeidsrechtelijke Annotaties 31-12-2007 De managementovereenkomst volgens de Hoge Raad en de Centrale Raad van Beroep
Ondernemingsrecht 10-05-2007 Nationale ombudsman start onderzoek functioneren ontslagprocedure bij de CWI
Ondernemingsrecht 21-02-2007 Hof van Justitie EG, 03-10-2006, C-17/05