Auteur R.S.B. Kool
Tijdschrift Aflevering Artikel
Delikt en Delinkwent 09-12-2021 Geen gronden voor een verruiming van de aangifteplicht voor seksueel misbruik
Delikt en Delinkwent 31-05-2018 ‘Let’s talk about sex, baby’
European Human Rights Cases 12-05-2018 EHRM, 01-02-2018, 54227/14
Nederlands Juristenblad 15-11-2017 Schadeverhaal na internetoplichting - Noodzaak tot bezinning op de architectuur van het aansprakelijkheidsrecht
European Human Rights Cases 13-07-2014 EHRM 28-01-2014, 35810/09
Delikt en Delinkwent 10-02-2012 Drassige gronslagen voor strafbaarstelling. Het wetsvoorstel ter verruiming van de strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang
Delikt en Delinkwent 17-02-2011 A. Pemberton, The cross-over: an interdisciplinary approach to the study of victims of crime (diss. Tilburg), Apeldoorn/Antwerpen/Potland: Maklu, 2010
Delikt en Delinkwent 24-12-2010 Better safe, than sorry? Over de legitimiteit van strafbaarstelling van seksueel corrumperen van minderjarigen en grooming
Delikt en Delinkwent 16-09-2005 Knelpunten rondom de kinderpornografie
Delikt en Delinkwent 16-09-2005 Knelpunten rondom de kinderpornografie