Auteur P.L.G. Haccou
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Bouwrecht 26-04-2017 Kroniek administratief onteigeningsrecht 2016
Vastgoedrecht 22-08-2009 Twee-wegenleer en misbruik van bevoegdheid
Vastgoedrecht 18-02-2009 'Sweeres' verklaard!
Vastgoedrecht 28-10-2008 Grondbeleid
Vastgoedrecht 26-02-2008 Wijziging WVGem in relatie tot de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb)
Vastgoedrecht 31-10-2007 Onteigening en (niet ontdekte) bodemverontreiniging
Vastgoedrecht 23-03-2007 Kan de gemeente ontruiming vorderen vooruitlopend op onteigening?
Vastgoedrecht 07-11-2006 Grondbeleid
Vastgoedrecht 20-07-2006 Duidelijkheid over toelaatbaarheid van antispeculatiebedingen bij gemeentelijke gronduitgifte
Vastgoedrecht 24-02-2006 De hypothecaire geldlening met een beroep ex art. 26 Wvg te bestrijden?
Vastgoedrecht 21-04-2005 Artikel 27 Wvg - koopplicht voor de gemeente