Auteur M. Nap
Tijdschrift Aflevering Artikel
RegelMaat 08-09-2023 Internetconsultatie
RegelMaat 20-06-2023 Inwerkingtredingsbepalingen
Ars Aequi 31-12-2022 De Raad van State als hoeder van de Grondwet
RegelMaat 23-12-2022 Voorhangprocedures
RegelMaat 19-09-2022 Experimenteerbepalingen
RegelMaat 24-06-2022 De persoonlijke levenssfeer en het primaat van de wetgever
RegelMaat 29-12-2021 Verzamelwetgeving
RegelMaat 08-10-2021 Pionieren bij de uitleg van het EVRM
RegelMaat 18-06-2021 Hardheidsclausules
RegelMaat 30-12-2020 Ongepubliceerde adviezen
RegelMaat 31-08-2020 Criteria voor grondwetsherzieningen
RegelMaat 14-05-2020 Advisering over verwijzing naar niet-publiekrechtelijke normen
RegelMaat 22-12-2019 Onpartijdige wetgevingsadviezen
RegelMaat 17-08-2019 Dicta in adviezen over initiatiefvoorstellen
RegelMaat 05-05-2019 Adviezen van de Raad van State in jurisprudentie
Nederlands Juristenblad 28-02-2018 Een precedent zonder precedentwerking
Gemeentestem 18-04-2017 Gerechtshof Den Haag 12-10-2016
RegelMaat 31-08-2009 Kanttekeningen bij de Invoeringswet-BES
Nederlands Juristenblad 21-03-2008 Toetsingsrecht via de achterdeur ingevoerd?
Nederlands Juristenblad 11-11-2005 Pieter de Haan 1927-2005