Auteur M. de Vries
Tijdschrift Aflevering Artikel
Advocatenblad 10-07-2023 Meegezogen in de vechtscheiding
Advocatenblad 10-07-2023 SyRI 2.0 speurt naar ‘verwonderadressen’
Advocatenblad 13-06-2023 Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen: maatwerk lukt niet meer
Advocatenblad 15-05-2023 Wijk aan Zee versus Tata Steel
Advocatenblad 04-04-2023 Robot als rechterhand
Advocatenblad 09-03-2023 Anonieme valsemunters
Advocatenblad 03-02-2023 Sociale en digitale vangnetten
Advocatenblad 29-12-2022 Advocaat en algoritme: Eén ouder en één grote broer
Advocatenblad 18-11-2022 Gerommel met adwords
Advocatenblad 18-11-2022 Werken aan herstel
Advocatenblad 11-10-2022 De wegen hebben ogen
Nederlands Juristenblad 10-10-2022 Geen verplichte anticonceptie meer aan personen met een ernstige psychische aandoening?
Advocatenblad 06-09-2022 App of arbeidscontract?
Advocatenblad 26-07-2022 Andere toga, dezelfde uitgestoken hand
Advocatenblad 26-07-2022 Samenzwering der wappies
Tijdschrift Erfrecht 24-06-2022 Onwaardigheid in België en Nederland na ‘De Roemeense erflater’
Nederlands Juristenblad 12-05-2022 De recidivegronden voor voorlopige hechtenis getoetst aan artikel 5 EVRM : Drie aandachtspunten voor een verdragsconforme Nederlandse praktijk
Advocatenblad 10-05-2022 Onderbuik-ICT
Advocatenblad 08-04-2022 Grenzeloze strafpleiters
Tijdschrift Erfrecht 17-12-2021 Onwaardigheid en de redelijkheid en billijkheid: artikel 4:3 BW is niet zo limitatief als het lijkt
Advocatenblad 14-10-2021 Juridische wapenbroeders
Tijdschrift Erfrecht 15-03-2021 Strafrechtelijk niet veroordeeld, maar erfrechtelijk wel beboet?
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 09-11-2020 Afbakening van de Seveso-inrichting in het Bal in strijd met Europese regelgeving?
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 06-09-2020 Onwaardigheid: hoe voordelig is het zijn van executeur en bewindvoerder?
Advocatenblad 30-06-2020 Hopen en bidden voor een kentering
Tijdschrift Vervoer & Recht 31-12-2019 Maritieme gerechtsdeskundigen in Nederland; voor elk wat wils
Advocatenblad 14-11-2019 De prijs van een mensenleven (2)
Advocatenblad 12-10-2019 De prijs van een mensenleven
Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade 02-10-2019 Het schaderegelingsbeding in de algemene provinciale schadeverzekering; onredelijk bezwarend, of niet?
Sancties 03-09-2019 Aandacht voor relationele veiligheid
Tijdschrift Erfrecht 30-08-2019 De brandstichtende erfgenaam moet op de blaren zitten
Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade 01-02-2019 Rechtbank Gelderland 28-11-2018, onbekend
Advocatenblad 28-12-2018 Grenzeloos pleiten
Advocatenblad 30-05-2018 Black, female and fabulous
Tijdschrift Erfrecht 15-04-2018 Vergeving bij onwaardigheid
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 12-04-2018 Over frauderende slachtoffers en WAM-verzekeraars - En de vraag of civielrechtelijke sanctionering mogelijk, of zelfs gewenst is
Advocatenblad 07-03-2018 Het nadeel van de twijfel
Vastgoedrecht 02-12-2017 Rechtbank Midden-Nederland 26-04-2017
Advocatenblad 26-10-2017 Voortmodderen met de massaclaims
Vastgoedrecht 02-10-2017 Actualiteiten regelgeving: wijziging bedrijvenregeling per 1 juli 2017
Vastgoedrecht 04-07-2017 De gevalsdefinitie in de Wet bodembescherming: afbakening van een geval van bodemverontreiniging
Vastgoedrecht 25-04-2016 Raad van State 23-12-2015
Vastgoedrecht 30-10-2015 Bodem en burenrecht REVISITED
Vastgoedrecht 10-07-2015 Een witte raaf in bodemland: aansprakelijkheid van een bodemonderzoeksbureau
Vastgoedrecht 15-03-2015 Spoedeisendheid van historische gevallen
Vastgoedrecht 18-08-2014 Bodem
Gemeentestem 23-05-2014 Raad van State 18-12-2013
Vastgoedrecht 26-04-2014 Ontbindende/ opschortende voorwaarden in koop- overeenkomst vanwege bodemverontreiniging
OR informatie 24-05-2013 Een man een man, een woord een woord
OR informatie 15-03-2013 Een man een man, een woord een woord
OR informatie 23-11-2012 Beperkt maar belangrijk. Eén jaar na de nieuwe richtlijn voor de Eor
Juridisch up to Date 09-03-2012 Wet uniformering loonbegrip: meer vereenvoudiging en coördinatie?
VNG magazine 19-12-2011 Besparen in wedstrijdverband - Energy Battle tussen negen gemeenten
Loonzaken 15-12-2010 Frauderende werknemers: ontslag op staande voet?
Juridisch up to Date 16-09-2010 Een nieuwe werkplek onder de werkkostenregeling?
Fiscale Berichten voor het Notariaat 20-02-2010 Uitbreiding stamrechtvrijstelling per 1 januari 2010
Advocatenblad 16-01-2009 Concurrentiebeding kan strijden met Mededingingswet
Loonzaken 29-04-2008 Schade en werknemersaansprakelijkheid
Juridisch up to Date 27-09-2007 Kosten advocaat niet aftrekbaar voor werknemer
Loonzaken 30-10-2006 Werkgeversaansprakelijkheid bij psychische schade
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 28-12-2004 Hoge Raad, 04-06-2004, C03/034HR
Nederlands Juristenblad 29-10-2004 Implementatie van de EU-Richtlijn hergebruik overheidsinformatie in de Wob: Beter te halve gekeerd dan te hele gedwaald