Auteur A.M. Keessen
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Juristenblad 13-09-2014 Participatie in watermanagement - Goed voorbeeld doet volgen?
Milieu & Recht 30-10-2012 Adaptatie aan klimaatverandering: de regulering van ontziltingsinstallaties ten behoeve van de zoetwatervoorziening
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 24-06-2010 Een impressie van de European Water Governance-conferentie
Milieu & Recht 24-11-2008 Drinkwaterwinning in een Natura 2000 gebied. Het juridisch regime voor beschermde gebieden
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 14-03-2006 Ambtshalve toepassing van Europees recht. Moet de rechter zelf argumenten aandragen ontleend aan het Gemeenschapsrecht?