Auteur P.J. Huisman
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Bouwrecht 07-11-2023 Hoge Raad 31-03-2023
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 19-09-2023 De binding van de bevoegdhedenovereenkomst in het omgevingsrecht: enkele rechtsvergelijkende bevindingen tussen Nederland en BelgiŽ
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-07-2023 Hoge Raad 23-12-2022
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 23-05-2023 Constitutionalisering van het bestuursrecht: naar een verdere grondwettelijke verankering van grondslagen en rechtsbeginselen
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-09-2022 Hoge Raad 03-12-2021
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 28-07-2022 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en privaatrechtelijke rechtspersonen : handvatten voor de rechtsontwikkeling door de burgerlijke rechter
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 04-04-2022 Publiekrechtelijke alternatieven voor gemeentelijke erfpacht?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 19-11-2021 Overdracht van subsidies: een puzzel op de grens van publiek- en privaatrecht
RegelMaat 08-10-2021 Maatschappelijke akkoorden en de Aanwijzingen voor convenanten: tijd voor een update!
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-06-2021 Raad van State 03-02-2021
Gemeentestem 23-04-2021 Verschillende gezichten van bestuursrechtelijk maatwerk: interactie tussen wetgever, bestuur en bestuursrechter
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 11-03-2020 De toelaatbaarheid van privaatrechtelijk overheidshandelen: de doorkruisingsformule en enige andere maatstaven
AB Rechtspraak Bestuursrecht 10-03-2020 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-11-2019
Rechtspraak Sociale Verzekeringen 28-01-2020 Raad van State 23-10-2019
Rechtspraak Sociale Verzekeringen 28-01-2020 Raad van State 23-10-2019
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-05-2019 Beslissingsruimte: handvatten voor de rechterlijke toetsingsintensiteit
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 20-02-2018 Openbare zaken in eigendom van de overheid en de grens tussen publiek- en privaatrecht (II, slot) - Wenselijke en toekomstige positionering
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 15-02-2018 Openbare zaken in eigendom van de overheid en de grens tussen publiek- en privaatrecht (I) - Huidige positionering en recente ontwikkelingen
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 15-01-2018 De bestuursrechtelijke rechtsbetrekking in het sociaal domein
Gemeentestem 01-12-2017 Hoge Raad 14-02-2017
Nederlands Juristenblad 23-03-2017 Strafrechtelijke vervolging van leden van de Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen - Hoe nu verder?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 13-11-2016 Hoge Raad 24-06-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-10-2015 Raad van State 29-04-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-12-2014 Hoge Raad 20-12-2013
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-12-2014 Hoge Raad 11-10-2013
AB Rechtspraak Bestuursrecht 16-08-2014 Hoge Raad 21-02-2014
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 14-02-2014 Van besluit naar rechtsbetrekking: op zoek naar een scherp criterium Feitelijk bestuurshandelen bij de bestuursrechter
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 01-03-2013 De bevoegdhedenovereenkomst: hoe het niet nakomen van een inspanningsverplichting tot een schadevergoedingsverplichting kan leiden
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-12-2012 De huidige en wenselijke plaats van de bevoegdhedenovereenkomst: naar een regeling in de Algemene wet bestuursrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-12-2011 Hoge Raad, 08-07-2011, 09/03160
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 15-05-2010 Bevoegdheidsgrondslagen voor Awb-besluiten in internationaal en Europees recht
Gemeentestem 16-01-2010 Raad van State, 24-06-2009, 200808758/1/H2
Gemeentestem 10-10-2009 Hoge Raad, 05-06-2009, 07/10902
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 05-09-2008 Beslissingen ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling van de overheid
Gemeentestem 23-08-2008 Raad van State, 07-11-2007, 200700461/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 13-04-2007 Hoge Raad, 21-04-2006, C04/300HR
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 05-04-2006 De bestuursrechtelijke schadeverzoekschriftprocedure