Auteur R.J.M.H. de Greef
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 05-11-2021 De paradox van democratische noodmaatregelen
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 05-11-2021 Kroniek Bestuurlijke organisatie
Gemeentestem 30-06-2021 Naar een échte versterking van de decentrale rekenkamer!? Over decentrale rekenkamers en verbonden partijen
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 30-05-2021 Stichting Cultuur Eindhoven: het gesloten stelsel van de Gemeentewet revisited - Over het bevoegdhedenstelsel van de Gemeentewet in relatie tot de Grondwet en de Algemene wet bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 17-03-2021 Kroniek Bestuurlijke organisatie
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-09-2020 Bestuurlijke organisatie
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 02-06-2020 Gaat de Nationale ombudsman zijn boekje te buiten? Of is het boekje misschien achterhaald? Klagen over taken uitgevoerd via intergemeentelijke samenwerking of inkoop
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-03-2020 Kroniek Bestuurlijke organisatie
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 28-12-2019 Een vrije keuze tussen delegatie en mandaat bij intergemeentelijke samenwerking? Over bevoegdheidstoekenning bij intergemeentelijke samenwerking en de gevolgen voor de democratische legitimatie
Gemeentestem 20-11-2019 Raadsonderzoek naar intergemeentelijke samenwerking
Gemeentestem 07-11-2019 Rechtbank Rotterdam 17-05-2019
Gemeentestem 07-11-2019 Raad van State 31-07-2019
Gemeentestem 07-11-2019 Raad van State 21-08-2019
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-10-2019 Bestuurlijke organisatie
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-04-2019 Bestuurlijke organisatie
Gemeentestem 19-04-2019 Raad van State 19-12-2018
Gemeentestem 27-03-2019 Beslissen op bezwaar in relatie tot attributie, delegatie en mandaat: wat mag wel en niet?
Jurisprudentie in Nederland 02-02-2019 Raad van State 08-08-2018
Gemeentestem 21-11-2018 Verenigbaar of onverenigbaar? That’s the question!
Jurisprudentie Bestuursrecht 26-10-2018 Raad van State 08-08-2018
Gemeentestem 23-10-2018 Openbaarheid van bestuur en intergemeentelijke samenwerking: Hoe zit het nu eigenlijk?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 22-10-2018 Bestuurlijke Organisatie
Gemeentestem 27-03-2018 Centrale Raad van Beroep 19-12-2017
Gemeentestem 27-03-2018 Raad van State 01-11-2017
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 25-03-2018 Bestuurlijke organisatie
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 25-10-2017 Kroniek Bestuurlijke organisatie
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 21-03-2017 Bestuurlijke organisatie
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 18-10-2016 Bestuurlijke organisatie
Gemeentestem 18-01-2016 Rechtbank Amsterdam 08-10-2015
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-08-2015 Bestuurlijke organisatie
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 16-02-2015 Bestuurlijke organisatie
Gemeentestem 20-11-2014 HvJ EU 08-05-2014, C-15/13
Gemeentestem 21-10-2014 Raad van State 07-05-2014
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-07-2014 Bestuurlijke organisatie
Gemeentestem 14-02-2014 Raad van State, 03-07-2013, 201207489/1/T1/A3
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 14-02-2014 Bestuurlijke organisatie
Gemeentestem 24-12-2013 De bedrijfsvoeringsorganisatie in de Wet gemeenschappelijke regelingen: een nieuwe vorm van samenwerking?: de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en aanverwante regelgeving onder de loep genomen - deel 2
Gemeentestem 19-11-2013 De Wet gemeenschappelijke regelingen en de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 08-11-2013 Bestuurlijke organisatie
Gemeentestem 03-10-2013 Hof van Justitie van de Europese Unie, 13-06-2013, C-386/11
Gemeentestem 11-07-2013 Rechtbank 's-Gravenhage, 29-02-2012, AWB 10/3688
Gemeentestem 20-06-2013 Hof van Justitie van de Europese Unie, 19-12-2012, C-159/11
Gemeentestem 30-05-2013 Hof van Justitie van de Europese Unie, 29-11-2012, C-182/11 en C-183/11
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 19-02-2013 Bestuurlijke organisatie.
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 07-11-2012 Bestuurlijke organisatie
Gemeentestem 27-09-2012 Over centrum gemeenten, centrumconstructies en centrumregelingen; de publiekrechtelijke centrum(gemeente)constructie van art. 8 lid 3 WGR onder de loep genomen
Gemeentestem 11-07-2012 Betrokken burgers of burgers betrokken: raadscommissies onder de loep genomen
Gemeentestem 25-05-2012 Binnenregionale decentralisatie: de paradox van verdergaande regionalisatie- Over bestuurscommissies bij gemeenschappelijke openbare lichamen
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 03-04-2012 Bestuurlijke organisatie
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-02-2012 Verbonden partijen: de lusten en de lasten van verzelfstandiging - Over sturing op verbonden partijen door gemeenten, provincies en waterschappen
Gemeentestem 17-12-2011 Spontane vernietiging wegens strijd met het algemeen belang - Wanneer is sprake van een algemeen belang dat vernietiging rechtvaardigt?
Gemeentestem 19-10-2011 Raad van State, 03-11-2010, 201002132/1/H3
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-09-2011 Bestuurlijke organisatie
Gemeentestem 06-07-2011 Interne politieke verantwoording bij een gemeenschappelijk openbaar lichaam: een farce?
Gemeentestem 07-03-2011 Reactie De Greef op bovenstaande reactie Hennekens
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 23-02-2011 Bestuurlijke organisatie
Gemeentestem 20-11-2010 Rechtbank Assen, 08-07-2010, 09/601
Gemeentestem 16-10-2010 Samenwerking op het gebied van heffing en invordering van gemeente- en waterschapsbelastingen. De mogelijk- en ommogelijkheden van delegatie en mandaat bij belastingsamenwerking tussen gemeente- en/of waterschapsbesturen middels een gemeenschappelijke reg
Gemeentestem 11-06-2010 Raad van State, 31-03-2010, 200907824/1/H3
Gemeentestem 21-05-2010 Raad van State, 27-01-2010, 200904485/1/H3
Gemeentestem 21-05-2010 Centrale Raad van Beroep, 16-03-2010, 08/113 WWB + 08/908 WWB + 08/910 WWB
Gemeentestem 27-03-2010 De Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening en antidiscriminatiebureaus
Gemeentestem 06-02-2010 Rechtbank Amsterdam, 23-11-2009, 13/994522-07 (PROMIS)
Gemeentestem 06-02-2010 Rechtbank Maastricht, 29-08-2008, AWB 07 / 2206
Gemeentestem 16-01-2010 Deelgemeenstem, deelgemeentebesturen en territoriale bestuurscommissies: do's and dont's. Binnengemeentelijke territoriale decentralisatie onder de loep genomen aan de hand van de ontwikkelingen in het Rotterdamse bestuurlijke stelsel
Gemeentestem 19-12-2009 Rechtbank 's-Gravenhage, 02-09-2009, AWB 08/9247, 09/776 en 09/803
Gemeentestem 10-10-2009 De veiligheidsregio's: verlengd lokaal bestuur of toch functioneel bestuur?
Gemeentestem 03-10-2008 De gemeenschappelijke regeling: onbegrepen, onbekend en onbemind! Enige orde in de chaos die Wet gemeenschappelijke regelingen
Gemeentestem 23-02-2008 Spontane schorsing als zelfstandig instrument?
Gemeentestem 12-04-2006 Inventarisatie spontane vernietigingsbesluiten van de Kroon 1993-2004