Auteur G. van der Wal
Tijdschrift Aflevering Artikel
Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht 03-10-2023 Landgericht Hamburg 22-06-2023
Markt & Mededinging 04-08-2023 Unilever/AGCM: HvJ EU 19 januari 2023, C-680/20, ECLI:EU:C:2023:33 (Unilever/AGCM), prejudiciŽle vragen van de Consiglio di Stato (ItaliŽ) inzake artikel 102 VWEU
Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht 19-03-2023 HvJ EU 17-11-2022, C-204/20
Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht 28-03-2022 Gerechtshof Den Haag 28-12-2021
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun (TA) 03-12-2021 Collusie bij overheidsopdrachten, de Commissie-mededeling en de Nederlandse Aanbestedingswet 2012
Tijdschrift Vervoer & Recht 13-08-2021 COVID-19-steun aan de luchtvaartsector, Deel II - De uitkomsten van de procedures bij het Gerecht over nationale COVID-19-steunmaatregelen voor de luchtvaartsector: haastige spoed is zelden goed
Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht 24-03-2021 Hof van Justitie van de Europese Unie 8-10-2020, C-602/19
Intellectuele Eigendom & Reclamerecht 12-03-2021 De voortdurende vraag naar de rol van de tussenpersoon in het merkenrecht
Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht 19-12-2020 Rechtbank Den Haag 14-10-2020
Tijdschrift Vervoer & Recht 15-12-2020 COVID-19-steun aan de luchtvaartsector
Berichten IndustriŽle Eigendom 03-07-2019 Gerechtshof Den Haag 20-11-2018 (Guy Laroche/4 Every Ware II)
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 22-02-2019 De Saneringsclausule
Berichten IndustriŽle Eigendom 31-12-2018 HvJ EU 25-07-2018, C-129/17 (Mitsubishi/Duma)
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 22-03-2018 Market economy operator: de economische ratio van een crediteurenakkoord is bepalend
Berichten IndustriŽle Eigendom 29-08-2017 Rechtbank Den Haag 14-09-2016 (Guy Laroche/4 Every Ware)
Markt & Mededinging 10-04-2015 Tien jaar Verordening (EG) nr. 1/2003: een succesverhaal zonder meer?
Bijblad IndustrlŽle Eigendom 30-09-2009 De toepassing van het arrest Montex/Diesel in de verschillende lidstaten van de Europese Unie
Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen 14-03-2009 Nieuwe beleidsregels combinatievorming: EZ gooit het roer om?
Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen 28-01-2009 Nieuwe beleidsregels voor combinatievorming: de verkeerde soort (on)duidelijkheid?
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 13-08-2008 Veilig melden in de gezondheidszorg
Nederlands Juristenblad 30-11-2007 Naschrift
Nederlands Juristenblad 21-09-2007 Slikken of stikken. De onderhandelingsmacht van zorgverzekeraars
Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen 08-06-2007 Combinatievorming bij aanbestedingen. Mag het ietsje meer zijn?
Agrarisch recht 28-07-2006 Kwaliteitsregelingen in het Europese landbouwrecht. Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht
Nederlands Juristenblad 16-06-2006 Een juridische luchtballon
Vastgoed Fiscaal & Civiel 02-05-2006 Staatssteun aan woningcorporaties
Migrantenrecht 20-10-2005 Excellentie, er zijn geen Antillianen