Auteur M.K.G. Tjepkema
Tijdschrift Aflevering Artikel
Jurisprudentie Aansprakelijkheid 21-11-2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-07-2023
Overheid en Aansprakelijkheid 21-11-2023 De burgerlijke rechter en de toeslagenaffaire: de vonnissen van de rechtbanken Rotterdam en Overijssel onder de loep
Overheid en Aansprakelijkheid 01-09-2023 Overheidsaansprakelijkheid anno 2023: de stand van de rechtsontwikkeling
Overheid en Aansprakelijkheid 14-04-2023 Groningse lessen voor Limburgse schade
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 10-03-2023 Verslag symposium ‘10 jaar conclusie en grote kamer in de Awb’
Overheid en Aansprakelijkheid 02-08-2022 Vragen over de regeling van nadeelcompensatie in de Omgevingswet (deel II)
Overheid en Aansprakelijkheid 08-04-2022 Vragen over de regeling van nadeelcompensatie in de Omgevingswet (I)
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-10-2020 Inspiratie door internationale samenwerking in het bestuursrecht: over ACA-Europe
Nederlands Juristenblad 06-01-2020 Twee kapiteins op één schip bij de afwikkeling van mijnbouwschade
European Human Rights Cases 30-06-2019 EHRM, 14-03-2019, 43422/07
European Human Rights Cases 11-10-2018 EHRM, 07-06-2018, 44460/16
European Human Rights Cases 12-05-2018 EHRM, 06-02-2018, 36184/13
Nederlands Juristenblad 17-03-2018 Een nieuw schadeprotocol voor de mijnbouwschade in Groningen
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 31-12-2017 Meervoudige causaliteit bij nadeelcompensatie en tegemoetkoming in planschade
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-12-2017 Hoge Raad 27-10-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-12-2017 Raad van State 17-05-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-12-2017 Centrale Raad van Beroep 31-08-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 13-10-2017 Raad van State 16-11-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-10-2017 Raad van State 05-07-2017
Nederlands Juristenblad 04-09-2017 ‘Publieke regie’ in Groningen - Publiekrechtelijke schadeafhandeling en het vertrouwen in de overheid
European Human Rights Cases 10-07-2017 EHRM, 28-03-2017, 45668/05
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 27-04-2017 De nadeelcompensatieregeling in de Omgevingswet: geen aantrekkelijk alternatief voor het huidige planschadestelsel
European Human Rights Cases 25-01-2017 EHRM 18-10-2016, 31517/12
European Human Rights Cases 06-01-2017 EHRM 06-10-2016, 40886/06, 51946/07
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-12-2016 Raad van State 21-09-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-12-2016 Raad van State 02-12-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-11-2016 Raad van State 28-09-2016
Nederlands Juristenblad 02-11-2016 De regeling van planschade-vergoeding in de Omgevingswet - Ondoordachte voorstellen met rigoureuze gevolgen
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-10-2016 Raad van State 13-04-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-10-2016 Raad van State 15-06-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-10-2016 Raad van State 15-06-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-10-2016 Raad van State 15-06-2016
European Human Rights Cases 14-07-2016 EHRM 21-04-2016, 46577/15, ECLI:CE:ECHR:2016:0421JUD004657715
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-06-2016 Raad van State 01-07-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-06-2016 Raad van State 02-03-2016
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 26-05-2016 Reactie op ‘Kroniek Overheidsaansprakelijkheid’, NTB 2016/10
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-08-2015 Raad van State 28-05-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-08-2015 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-04-2015
Jurisprudentie Bestuursrecht 21-05-2015 EHRM 13-01-2015, 65681/13
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-05-2015 Raad van State 19-02-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-05-2015 Raad van State 09-04-2014
European Human Rights Cases 16-04-2015 EHRM 13-01-2015, 65681/13
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-03-2015 De tegemoetkoming geregeld
Uitspraken Sociale Zekerheid 22-01-2015 Centrale Raad van Beroep 22-05-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-12-2014 HvJ EU 22-05-2014, C-56/13, ECLI:EU:C:2014:352
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-12-2014 Centrale Raad van Beroep 19-09-2013
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-10-2014 Raad van State 28-05-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-10-2014 Raad van State 30-07-2014
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 01-01-2014 Tegemoetkomingen van overheidswege: ongeregeld en ondoorzichtig bestuur anno 2014
European Human Rights Cases 07-10-2013 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 18-06-2013, 14326/11
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-08-2013 Raad van State, 05-12-2012, 201112232/1/A2
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-08-2013 Raad van State, 05-06-2013, 201205690/1/T1/A2
Jurisprudentie in Nederland 10-07-2013 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 13-12-2012, 23264/04
Jurisprudentie Bestuursrecht 25-05-2013 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 13-12-2012, 3675/04 en 23264/04
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-02-2013 Raad van State, 28-11-2012, 201203013/1/A1
European Human Rights Cases 18-05-2012 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 14-02-2012, 35430/05
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-05-2012 Planschade als maatschappelijk ongemak? - Een beschouwing naar aanleiding van ABRvS 29 februari 2012, LJN BV7254 (Vugts)
European Human Rights Cases 23-08-2011 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 29-03-2011, 33949/05
Nederlands Juristenblad 27-05-2011 De codificatie van het égalitébeginsel: een paard van Troje in de Awb
European Human Rights Cases 03-02-2011 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 02-12-2010, 6722/05
European Human Rights Cases 03-02-2011 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 12-10-2010, 23516/08
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 06-12-2010 Nadeelcompensatie op basis van het égalitébeginsel
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 08-05-2006 Voor hetzelfde geld. Over de kwalificatie van publiekrechtelijke financiële verstrekkingen en hun wettelijk kader
European Human Rights Cases 12-04-2006 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 01-12-2005, 61093/00
AB Rechtspraak Bestuursrecht 31-12-2005 Raad van State, 22-06-2005, 200410478/1