Auteur J.M.W. Lindeman
Tijdschrift Aflevering Artikel
Boom Strafblad 31-07-2021 Snelrecht: voor elk wat wils, maar wat willen we? De (on)mogelijkheden van snelrecht in het kader van ‘lik-op-stuk’ en efficiency
Delikt en Delinkwent 28-03-2019 Alternatieven voor voorlopige hechtenis in Europa en Nederland: de advocaat als onterechte sleutelhouder
Delikt en Delinkwent 24-12-2010 Rechtspraak EHRM
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 15-07-2010 Het Spector-arrest: het weerlegbare vermoeden in een strafrechtelijke en mensenrechtelijke context
Delikt en Delinkwent 31-03-2008 Rechtspraak EHRM
Delikt en Delinkwent 29-12-2006 Een significante bijdrage aan openlijk geweld