Resultaten 1 - 10 van 19

1Senior advocaat Arbeidsrecht bij GMW advocaten te Den Haag (17/10/2021)
Het werk op onze arbeidsrechtsectie is nooit saai. De ene dag adviseer je een HR-afdeling, de andere dag sta je een ontslagen bestuurder, een expat/international of een ondernemingsraad bij. Binnen de sectie zal je je bezighouden met de meer complexe...
2Advocaat-medewerker Arbeidsrecht bij GMW advocaten te Den Haag (17/10/2021)
Binnen de sectie zal jij je bezighouden met allerlei arbeidsrechtelijke kwesties, zoals (collectief) ontslag, wijziging arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap, gelijke behandeling, pensioen en cao’s. De ene dag adviseer je een HR-afdeling, de andere dag sta...
3Geen grondslag voor opneming convenant van samenlevers in beschikking (17/09/2021)
Kan de rechtbank een scheidingsconvenant van informele samenlevers onderdeel laten uitmaken van de beschikking? Nee. In het convenant wordt in artikel 1 voor de afspraken betreffende de minderjarige verwezen naar het aangehechte ouderschapsplan....
4Hoe dient een woning te worden gewaardeerd in een snel veranderende markt? (17/09/2021)
De woning vormt een eenvoudige gemeenschap, waarvan het hof de eigendom aan de man zal toedelen. Voor de waardering daarvan dient te worden uitgegaan van een waarde die zo dicht mogelijk bij het moment van verdelen ligt. Weliswaar heeft de man een...
5Kinderalimentatie en keuzes in ondernemerschap (17/09/2021)
Heeft de man voldoende aangetoond verminderde draagkracht te hebben voor kinderalimentatie? Het hof stelt voorop dat de onderhoudsverplichting van ouders tegenover hun kinderen in het algemeen met zich brengt dat zij hun eigen financiële situatie...
6Grondslag voor opneming ouderschapsplan van samenlevers in beschikking (17/09/2021)
Kan de rechtbank een ouderschapsplan van informele samenlevers onderdeel laten uitmaken van de beschikking? Ja. Uit de omstandigheid dat de wetgever echtgenoten uitdrukkelijk de verplichting oplegt om bij echtscheiding een ouderschapsplan te...
7Werknemer hoeft opleidingskosten niet terug te betalen (17/09/2021)
Werkgever heeft aanspraak gemaakt op opleidings- en cursuskosten. Volgens werkgever zou werknemer op grond van de arbeidsovereenkomst gehouden zijn deze door haar betaalde kosten terug te betalen. Werknemer heeft hiertegen verweer gevoerd. De...
8WHOA-uitspraak: verlenging afkoelingsperiode en een tweede verzoek om paulianabescherming (17/09/2021)
De rechtbank neemt de liquiditeitsbegroting van de onderneming (voetbalclub ADO Den Haag) tot uitgangspunt voor haar oordelen. ADO Den Haag kan tot 1 november 2021 zelfstandig aan haar lopende verplichtingen voldoen. Daar wordt de uiterste termijn van de...
9Terecht teruggevorderde bovenwettelijke werkloosheidsuitkering (17/09/2021)
Een IVA-ontvanger heeft niet tevens recht op een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. In het geval dat deze onverschuldigd is betaald én het jaar in fiscale zin al is afgesloten, dan dient het onverschuldigd betaalde bedrag bruto te worden...
10Vordering betaling subsidie op grond van overeenkomst: bestuursrecht of privaatrecht? (17/09/2021)
Een projectontwikkelaar wilde dat de gemeente een financiële vergoeding zou betalen, zoals afgesproken in de realisatieovereenkomst voor een bouwproject. De ontwikkelaar stelt verschillende vorderingen in bij de burgerlijke rechter, die zich vervolgens...

Resultaten 1 - 10 van 19