Resultaten 1 - 10 van 100

1Juridisch beleidsmedewerker bij de Gemeente Katwijk (20/08/2020)
Recent is een nieuw VTH-beleid (VTH = Vergunningen Toezicht en Handhaving) vastgesteld. Vanuit dit hernieuwde kader geef jij, samen met de vakspecialisten van de verschillende disciplines, vorm aan de uitvoeringsprogramma’s. In dit kader ontwikkel en...
2Emissiegegevens en vertrouwelijk verstrekte bedrijfsgegevens bij een inspectiebezoek (09/07/2020)
Milieu-informatie moet eerder openbaar worden, emissiegegevens helemaal. Het is dus van belang wat er onder valt. Vandaag maakt de Raad van State met deze uitspraak duidelijk dat – hoewel het begrip emissiegegevens danig is verruimd door rechtspraak van...
3Openbaarheid van PAS-meldingen: locatiegegevens zijn emissiegegevens? (09/07/2020)
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) staat al enige tijd in de belangstelling en dus volgen er ook Wob-verzoeken. Zo ook naar alle meldingen die zijn gedaan in het kader van de PAS. Een procedure met circa 3500 derde-belanghebbenden (de melders) was...
4Hoofdkantoor Unilever naar Nederland? Contact daarover is vertrouwelijk en dus is veel (integraal) te weigeren (08/07/2020)
Veel aandacht was er in de media voor sms-verkeer tussen de Minister-President en de CEO van Unilever. De Raad van State meent dat het contact tussen Unilever en de MP vertrouwelijk van aard is en dat geheimhouding is geboden. De MP zou onevenredig worden ...
5Adviseur Juridische Zaken bij Regio Twente te Enschede (07/07/2020)
Regio Twente is het samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten. Vóór en mét hen vervult ze werkzaamheden op een heel breed gebied: economische zaken, volksgezondheid, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, recreatie en toerisme en...
6Juridisch factsheet verwerking persoonsgegevens in de zorg (06/07/2020)
Dit factsheet geeft een overzicht van de rechten en plichten bij verwerking van gegevens en elektronische inzage en afschrift van medische dossiers op grond van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).
7Gewijzigde Gids Proportionaliteit en ARW per 1 juli 2020 (02/07/2020)
Per 1 juli 2020 zijn de nieuwe Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken (ARW) in werking getreden. De ARW is slechts op technische punten aangepast. De Gids Proportionaliteit wijzigt inhoudelijk. Belangrijkste wijziging is een nieuw...
8De Hofstadtapes, geheime motivering van een besluit is mogelijk (01/07/2020)
Bijzonder in deze zaak is dat het besluit in kwestie kennelijk onvoldoende gemotiveerd kon worden. De overheid moet motiveren waarom bepaalde informatie niet openbaar gemaakt kan worden, terwijl van de inhoud dan niet te veel kon worden prijs gegeven....
9Gemeente handelde niet onrechtmatig door oplevering van bouwkavels met hoogteverschillen (26/06/2020)
Met het bouwrijp maken van een bouwterrein zijn bestaande hoogteverschillen niet geëgaliseerd, waardoor het ene kavel waardevoller blijkt dan het andere. Vervolgens komt vast te staan dat uit het bestemmingsplan noch uit algemene planologische regels een...
10Informatieverzoek: AVG, Wob of toch de Awb? (24/06/2020)
Goochelen met wettelijke grondslagen. Een bekend fenomeen inmiddels – zeker bij informatieverzoeken aan de overheid – wat de Raad van State er met een uitspraak van 20 mei 2020 toe bracht om ten behoeve van de rechtspraktijk een en ander maar eens te...

Resultaten 1 - 10 van 100