Resultaten 1 - 10 van 100

1Casemanager omgevingsvergunningen bij de Gemeente Lopik (08/02/2021)
Samen met jouw teamgenoten ben je het aanspreekpunt op het gebied van omgevingsvergunningen en geef je voorlichting aan onze inwoners. Het omgevingsvergunningen-team bereidt zich voor op de komst van de nieuwe Omgevingswet, een enorme maar ook leuke...
2Medewerker Bezwaar Bezwaar & Beroep bij UWV te Arnhem (02/02/2021)
We zijn op zoek naar een ervaren jurist, met bij voorkeur meerjarige ervaring in het afhandelen van bezwaarschriften in het kader van sociale verzekeringswetten en de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). In deze uitdagende functie heroverweeg je beslissingen ...
3Insolventierechtelijke coronaregelingen helpen (niet) (22/01/2021)
In hoeverre hebben verschillende door de coronacrisis in het leven geroepen regelingen bijgedragen aan het laagterecord wat faillissementen betreft in 2020?
4De aangesloten onderneming; een keerzijde (22/01/2021)
Een zaak tussen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en een aangesloten onderneming. Centraal staat, kort gezegd, het handhavingsverzoek van deze aangesloten onderneming aan de AFM. De brief van de AFM dat zij niet bevoegd is om handhavend op te treden...
5 Ambtenaar loopt transitievergoeding mis (21/01/2021)
Een gemeenteambtenaar werd vlak vóór de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ontslagen, een ontslag dat ná de die wet intrad. Een transitievergoeding zit er voor hem niet in.
6Conclusie A-G HvJ EU: upload in peer-to-peernetwerk is mededeling aan het publiek (20/01/2021)
Mircom International Content Management & Consulting is een vennootschap naar Cypriotisch recht. Mircom is houder van bepaalde rechten op een groot aantal erotische films geproduceerd door meerdere in de Verenigde Staten en Canada gevestigde producenten....
7Conclusie P-G over de bescherming van de Handelsnaamwet (19/01/2021)
Handelsnaamrecht. In de zaak DOC v Dairy Partners gaan de prejudiciële vragen over “de vraag of, en zo ja onder welke eventuele voorwaarden, de Handelsnaamwet bescherming verleent aan de handelsnamen die (in meer of mindere mate) beschrijvend zijn of...
8Verjaring vordering uitzending Radar (19/01/2021)
Eiser is bedenker van de BioStabil 2000 en heeft dit samen met MFR geproduceerd en op de markt gebracht. De BioStabil is een zilveren of gouden ketting met hanger. De ketting zou genezende werking hebben door magnetisme en werd te koop aangeboden....
9Eerste WHOA-beschikkingen gepubliceerd (15/01/2021)
De eerste op grond van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) genomen beschikkingen zijn gepubliceerd. Het betreffen uitspraken over het afkondigen van een afkoelingsperiode en de opheffing van beslagen.
10AG HvJ EU: internetbedrijf kan in alle Lidstaten worden aangepakt, niet alleen in Lidstaat met hoofdkantoor (13/01/2021)
Facebook is in de EU niet alleen verantwoording schuldig aan Ierland, waar het Europese hoofdkantoor van de techreus staat, ook privacywaakhonden van andere EU-landen kunnen het bedrijf ter verantwoording roepen. Dat concludeert de advocaat-generaal bij...

Resultaten 1 - 10 van 100