Wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

Zowel burgerlijke als bestuursrechtelijke procedures worden per 2015 digitaal. Voor rechtspersonen en professionele partijen wordt dit verplicht; burgers kunnen desgewenst papieren stukken in blijven dienen. Het civiele proces wordt daarnaast eenvoudiger door de invoering van een basisprocedure die bestaat uit één schriftelijke ronde, één mondelinge behandeling bij de rechter en daarna een uitspraak. Is de zaak ingewikkeld, dan kan de rechter de basisprocedure aanvullen met een extra schriftelijke of mondelinge ronde.

Column: uberPOP, juridisch uitgeven en design

Hoe kan het toch zijn dat bestaande bedrijven zich al jarenlang laten verrassen door nieuwkomers? Na iTunes, Amazon en Airbnb, brengt nu Uber een bestaande branche in rep en roer. Met uberPOP kan elke autobezitter taxichauffeur worden, het is nauwelijks duurder dan de tram en oud-eurocommissaris voor mededinging Neelie Kroes staat er vierkant achter. Zijn de juridische uitgevers de volgende in de rij? Of zou design denken hen voor reuring kunnen behoeden?

Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht

In deze (tweedelige) uitgave wordt de belangrijkste rechtspraak en veel ingrijpende nieuwe wet- en regelgeving becommentarieerd. In Boek 1 BW betreft dat onder meer nieuwe wetgeving gericht op transgenders. Daarnaast zijn de nieuwe Jeugdwet, Titel 7 uit Boek 3 BW en internationaal privaatrechtelijke regelingen met commentaar opgenomen.

Report on European judicial systems 2014

In dit rapport worden justitiecijfers van 45 Europese landen vergeleken. Nederland blijkt Europees koploper in gesubsidieerde rechtsbijstand. Zowel het aantal zaken met rechtsbijstand als het subsidiebedrag per zaak, is hier het hoogst. De Europese cijfers zetten daarnaast de recente discussie over het groeiend aantal vrouwelijke rechters in perspectief. Binnen Europa blijkt Nederland met een aandeel vrouwelijke rechters van 53 procent slechts een bescheiden middenmoter. Ook blijken Nederlandse rechters geen grootverdieners.

Dekenrede 2014: rechtsstaat in recessie

De algemeen deken van de Orde van Advocaten, Walter Hendriksen, sprak de traditionele dekenrede uit, met als thema de afbrokkelende rechtsstaat. Neem het EVRM. Daar werd in 1959 bij de ondertekening niet bijzonder veel betekenis aan gehecht: men kon zich niet voorstellen dat in Nederland schendingen van mensenrechten zouden voorkomen. 55 jaar later staat de teller op 82.