Persoonlijk studieadvies Rechtswetenschappen

Rechten studeren en weten of de Open Universiteit bij u past?
- Studiewensen matchen met onze mogelijkheden
- Bachelor en master Rechtsgeleerdheid
- Flexibel studeren in deeltijd aan de beste universiteit
Ontplooi uzelf op topniveau! Advertisement

Hoe kan de wetenschappelijkheid van de rechtswetenschap bevorderd worden?

Hoe wetenschappelijk is de rechtswetenschap en op welke wijze kunnen juristen de kwaliteit van hun wetenschappelijk onderzoek borgen? Aan een forum van rechtswetenschappers is gevraagd hoe de kwaliteit van juridisch onderzoek bevorderd zou kunnen worden, op een wijze die rekening houdt met de eigenheid van de rechtswetenschap.

De rechter en de balans in de rechtsstaat

Het is van belang voor de balans in de rechtsstaat dat rechters een waakzame rol spelen, zeker nu de rechterlijke macht zich anno 2015 geconfronteerd ziet met 'primaten' van politiek en bestuur. Zouden rechters zich actiever in het publieke debat moeten mengen?

De staat van het recht (kronieken september 2014–maart 2015)

Tweemaal per jaar brengt het Nederlands Juristenblad een kroniekennummer uit. De rechtsgebieden vermogensrecht, straf(proces)recht en algemeen bestuursrecht komen elk half jaar aan bod. In dit nummer bestrijken zij de periode van september 2014 tot en met maart 2015. Verder zijn kronieken 2014 opgenomen van intellectuele eigendom, internationaal publiekrecht, ondernemings- en mededingingsrecht.