Art Rotterdam 2015: 10 gratis kaarten

Kunstbeurs Art Rotterdam belooft u weer op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen binnen de beeldende kunst. Dit jaar start de beurs met een nieuwe sectie voor non-profit spaces en kunstenaarsinitiatieven: Intersections. In de oude werkplaatsen van de Van Nellefabriek presenteren zij tal van opkomende kunstenaars. Op het terrein van de Van Nellefabriek zijn naast de beurs nog meer inspirerende tentoonstellingen, waaronder Prospects & Concepts van het Mondriaan Fonds. Recht.nl geeft 10 gratis toegangskaarten weg (t.w.v. € 17,50). Mailt u ons als u interesse heeft en vermeldt u daarbij uw adres.

Onderzoek etniciteit en straftoemeting: allochtone dader heeft grotere kans op zwaardere straf

Allochtone daders krijgen vaker een gevangenisstraf dan autochtone verdachten. Ook vallen de celstraffen voor allochtone veroordeelden gemiddeld langer uit dan die van criminele collega's. Discrimineren strafrechters?

De top 50 van de Nederlandse advocatuur

De terugloop van het aantal advocaten bij de top 50-kantoren zet door, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat tijdschrift Mr. uitvoert. De lijst laat een wisselend beeld zien: de top 10 als geheel kent een kleine toename (1%) van 1904 naar 1925 advocaten, maar desondanks slankten een aantal kantoren fors af. Voor de top 50 geldt dat er op 1 januari j.l. 4325 advocaten werkten, een daling van 2,7% ten opzicht van 1 januari 2014. In vergelijking met 2013 is het aantal advocaten zelfs met 4% afgenomen. Ongeveer een kwart van alle advocaten in Nederland werkt bij een top-50 kantoor.

Wetsvoorstel Digitaal hoger beroep en cassatie in civiele zaken

Er komt een digitale procedure voor civiele zaken in hoger beroep en cassatie. De procedure begint met één inleidend document, de zogenoemde procesinleiding, waarin de vorderingen en verzoeken zijn opgenomen. De rechter kan sterker regie voeren en maatwerk bieden, bijvoorbeeld tijdens een mondelinge behandeling. Partijen krijgen duidelijke termijnen voor het indienen van de gronden van het hoger beroep en het verweerschrift. Het hof krijgt een termijn van tien weken om arrest te wijzen. De belangrijkste veranderingen voor de cassatierechtspraak zijn de indiening van het beroepschrift langs elektronische weg en digitale stukkenwisseling.
In oktober 2014 is een wetsvoorstel ingediend met een soortgelijke regeling voor zaken in eerste aanleg.

Column: Disruptive recht

De deelmaatschappij rukt op. U en ik delen steeds meer van onze spullen—zelfs ons eigen huis. Maar dat niet alleen: we kopen geen CD's meer en de videotheek is passé. En als we ons digitale boek uit hebben, verkopen we dat makkelijk en snel door. De technotrein dendert maar door, maar techneuten voelen zich gedwarsboomd. Het recht probeert deze ontwikkelingen nogal eens te verhinderen. Terecht of disruptief?

Eerste Kamer trekt streep door bezuiniging op rechtsbijstand

De Senaat heeft bezuinigingen van 85 miljoen euro op de rechtsbijstand verworpen. De bezuinigingen waren omstreden. Critici vreesden dat een rechtsgang onbereikbaar zou worden voor lagere inkomensgroepen, wat de rechtszekerheid zou aantasten.