Nieuwe vormgeving Recht.nl

Recht.nl is vernieuwd. Voor de zesde keer in ons zestienjarig bestaan staken wij ons in een nieuw jasje, om de juridische zoekmachine die wij ontwikkelden in samenwerking met Google nog beter beschikbaar te maken—en om u (na de zomer) een versie te kunnen presenteren die geoptimaliseerd is voor mobiel gebruik. Wilt u terugzien hoe Recht.nl er voorheen uitzag? Wij vonden nog een paar screenshots uit 1999, 2001, 2005, 2009 en natuurlijk van de site zoals u die sinds 2013 gewend was.

SmartDox IE: online maatwerkcontracten Intellectuele Eigendom

Voor advocaten én bedrijfsjuristen die snel en efficiënt willen werken, is er nu een slimme tool om IE-contracten op te stellen. Met behulp van een automatisch stappenplan creëert u contracten, waaronder geheimhoudings- en licentieovereenkomsten voor octrooi-, merken- of auteursrecht.

Zes suggesties voor verbetering van toegang tot het recht

Een groep personen die zijn sporen heeft verdiend op het gebied van rechtspraak doet zes aanbevelingen die de toegang tot rechtvaardige oplossingen voor juridische kwesties zouden moeten vergroten. Men pleit onder meer voor praktischer regels, een hogere juridische moraal, het toelaten van nieuwe conflictoplossers en een werkgroep die de meest urgente problemen in de wereld van het recht agendeert.

Handreikingen voor feitenonderzoek in rechtszaken

Deze editie van Rechtstreeks, een uitgave van de Raad voor de rechtspraak, staat in het teken van het feitenonderzoek. Het belang van een goed feitenonderzoek voor een rechtszaak is evident, maar hoe geef je hier concreet invulling aan? Hoogleraar methodologie en aansprakelijkheid Raimond Girard geeft handreikingen.

Hof van Justitie verlangt actievere rol van Nederlandse civiele rechter

Rechters in civiele zaken moeten hun gebruikelijke positie van lijdelijkheid onder omstandigheden laten varen en in plaats daarvan op eigen initiatief onderzoeken of een Europese regel van toepassing is en, indien dat het geval is, deze regel toepassen—óók als partijen zich niet rechtstreeks op die regel hebben beroepen. Dat is de uitkomst van het onderhavige arrest van het Europese Hof van Justitie.

Column: Support lawyer wordt data scientist

Het is bijna niet te geloven, maar we produceren vandaag de dag iedere tien minuten net zo veel data als in de gehele periode van de prehistorie tot aan 2003. En het recht draagt daar een behoorlijke steen aan bij. Zo behandelde de Rechtspraak het afgelopen jaar 1,75 miljoen rechtszaken. Gelukkig zijn die juridische gegevens tegenwoordig bijna allemaal digitaal en er zijn tools ontwikkeld om grote bestanden te analyseren en verbanden te leggen tussen gegevens. Om deze tools te kunnen inzetten, hebben we wel een nieuw type support lawyer nodig: de juridische datadeskundige.