Boek van de Week: Asser 6-III Verbintenissenrecht; Algemeen overeenkomstenrecht

De 14e druk van de Asser 6-III behandelt de stof van de tweede titel van Boek 3 en de vijfde titel van Boek 6. Nieuwe rechtspraak, waaronder meer dan 50 arresten van de Hoge Raad, en recente literatuur zijn in deze druk verwerkt. Met namen het hoofdstuk over de nulliteiten is met inachtneming van recente ontwikkelingen in de rechtspraak grondig aangepast.

Column: Technologie hakt juristenmarkt in stukken

'Het einde van de juristen nadert,' stelde Richard Susskind inmiddels alweer 6 jaar geleden. 'Met name de opkomst van informatietechnologie zal het juridische vak de nek omdraaien. Althans, onderdelen ervan zullen drastisch veranderen.' In 2014 worden de contouren van de voorspelde wijzigingen langzaam zichtbaar. Zo lijkt de notariële markt te gaan bestaan uit verstrekkers van standaard (administratieve) diensten, en creatieve notarissen die diensten op maat leveren. Een vraag die dan opdoemt is: moet ook het toezicht op de schop? En hoe zal het de advocatuur vergaan?

Hiaat in aanbod van civiele zaken bij Hoge Raad: vaker cassatie in belang der wet

De Hoge Raad ziet zich geconfronteerd met een hiaat in het aanbod van civiele zaken. Sommige 'zaken die ertoe doen' bereiken hem niet, of niet tijdig. Op voorzet van de Commissie Hammerstein wordt daarom geld gezet op een intensiever gebruik van het instituut der cassatie in het belang der wet (CBW). De P-G en de Commissie CBW die hem moet bijstaan zien zich gesteld voor het probleem dat niet direct duidelijk is wanneer sprake is van een '(dringende) maatschappelijke behoefte aan een richtinggevende uitspraak'. Aan welk type zaken moeten we daarbij denken?

Maatregelen gesubsidieerde rechtsbijstand 2015

De eerste (dertien) maatregelen ter vernieuwing van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand zijn gepubliceerd. De bezuinigingen gaan in per 1 januari 2015.