Jaarplan van de Rechtspraak 2015

Dit jaar staat voor de rechtspraak in het teken van twee ontwikkelingen. In de eerste plaats de afwikkeling van de herziening van de gerechtelijke kaart. Dit proces is in 2013 ingezet en nadert zijn organisatorische voltooiing. De tweede ontwikkeling is het programma Kwaliteit en Innovatie, dat loopt tot 2020 en moet leiden tot een toekomstbestendige rechtspraak.

Interview met scheidend voorzitter Ondernemingskamer

Er moet gewaakt worden voor het sluipenderwijs afkalven van de rechterlijke onafhankelijkheid, stelt Peter Ingelse, die binnenkort afscheid neemt als voorzitter van de Ondernemingskamer. Hij waarschuwt voor bureaucratisering en centralisering. En de gedachte dat rechtspraak kostendekkend moet zijn, vindt hij absurd.

'Nieuwe tuchtrechtregeling voor rechters is ongrondwettig'

Het wetsvoorstel uitbreiding disciplinaire maatregelen rechterlijke ambtenaren voorziet in een uitgebreid pakket van tucht- en ordemaatregelen, dat mogelijk nog verder uitdijt. Bij zo'n uitgebreide regeling is het zaak buiten twijfel te stellen dat de instanties die dergelijke maatregelen treffen, voldoen aan de grondwettelijke eisen. Voor zover de Hoge Raad toezicht uitoefent (bijvoorbeeld bij overplaatsing of ontslag), is er geen vuiltje aan de lucht. Anders is het wanneer de president van het gerecht of het gerechtsbestuur maatregelen oplegt.

Column: Redactionele juridische content = marketing?

Voor juristen is publiceren een lust én een must, zoals hoogleraar Aart Hendriks ooit schreef in het Nederlands Juristenblad. Daarbij moeten juristen niet alleen met vakgenoten in discussie treden, maar ook hun juridische wensen en zorgen delen met de maatschappij, aldus Hendriks. Hij had het daarbij over verantwoorde juridische stukken over uitspraken, wetten en andere juridische zaken. Kunnen die mooie teksten gelardeerd met juridisch jargon ingezet worden voor content marketing? Nee, hoor je marketeers vaak zeggen. Of toch?

Wetsvoorstel kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

Notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders gaan zelf de kosten dragen van toezicht en tuchtrechtspraak. Ook wordt een griffierecht ingevoerd, wat bagatelklachten dient tegen te gaan. Griffierechten komen ten goede aan het tuchtcollege. Daarnaast kan de tuchtrechter partijen gaan veroordelen tot de kosten van een procedure. Op die manier worden de lasten neergelegd bij de veroorzaker.
Elke notaris moet jaarlijks 3.455 euro extra betalen als het voorstel wordt aangenomen, zo becijferde de Koninklijke Notariële Beroepsvereniging. De Raad van State is kritisch.