De duidelijke taal van het recht

De taal van het recht is losgezongen van de dagelijkse taal. Dat is kwalijk, want dat ondermijnt het vertrouwen in de rechtspraak. Een veelgehoorde verdediging is dat de taal van het recht nu eenmaal jargon is. De onderstaande uitspraak van de Raad van State laat echter zien dat het niet alleen juridisch taalgebruik is, dat het probleem vormt.

Nieuwe editie Tekst & Commentaar Huurrecht

In Tekst & Commentaar Huurrecht zijn alle artikelen uit het in het BW vastgelegde huurrecht en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving opgenomen én beknopt van deskundig commentaar voorzien. De nadruk ligt daarbij op rechtspraak van de Hoge Raad en op het 'nieuwe' huurrecht. Rechtspraak is verwerkt tot 1 juni 2014 en wetswijzigingen tot 1 juli 2014, voor een volledig en actueel inzicht.

Wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

Zowel burgerlijke als bestuursrechtelijke procedures worden per 2015 digitaal. Voor rechtspersonen en professionele partijen wordt dit verplicht; burgers kunnen desgewenst papieren stukken blijven indienen. Het civiele proces wordt daarnaast eenvoudiger door de invoering van een basisprocedure die bestaat uit één schriftelijke ronde, één mondelinge behandeling bij de rechter en daarna een uitspraak. Is de zaak ingewikkeld, dan kan de rechter de basisprocedure aanvullen met een extra schriftelijke of mondelinge ronde.

Column: uberPOP, juridisch uitgeven en design

Hoe kan het toch zijn dat bestaande bedrijven zich al jarenlang laten verrassen door nieuwkomers? Na iTunes, Amazon en Airbnb, brengt nu Uber een bestaande branche in rep en roer. Met uberPOP kan elke autobezitter taxichauffeur worden, het is nauwelijks duurder dan de tram en oud-eurocommissaris voor mededinging Neelie Kroes staat er vierkant achter. Zijn de juridische uitgevers de volgende in de rij? Of zou design denken hen voor reuring kunnen behoeden?

Report on European judicial systems 2014

In dit rapport worden justitiecijfers van 45 Europese landen vergeleken. Nederland blijkt Europees koploper in gesubsidieerde rechtsbijstand. Zowel het aantal zaken met rechtsbijstand als het subsidiebedrag per zaak, is hier het hoogst. De Europese cijfers zetten daarnaast de recente discussie over het groeiend aantal vrouwelijke rechters in perspectief. Binnen Europa blijkt Nederland met een aandeel vrouwelijke rechters van 53 procent slechts een bescheiden middenmoter. Ook blijken Nederlandse rechters geen grootverdieners.

'Rechtspraak kan geen verdere bezuiniging aan'

Het water staat rechters tot aan de lippen, stelt Leendert Verheij, president van het Haagse gerechtshof. Extra bezuinigingen zouden de werkdruk onacceptabel verhogen. Twee weken geleden trok Geert Corstens, president bij Hoge Raad, eveneens aan de bel.