Column: Het einde van het juridische tijdschrift

Wat is de inhoud van een juridisch tijdschrift vandaag de dag nog waard? Het bevat veel informatie die de gemiddelde abonnee al lang (veelal gratis) via internet, Twitter en LinkedIn heeft gespot. De echt belangrijke uitspraken komen op internet onmiddellijk bovendrijven, met commentaar en al. Duiding is meer dan ooit relevant, maar moet dat in het format van een tijdschrift?

De rechter en de balans in de rechtsstaat

Het is van belang voor de balans in de rechtsstaat dat rechters een waakzame rol spelen, zeker nu de rechterlijke macht zich anno 2015 geconfronteerd ziet met 'primaten' van politiek en bestuur. Zouden rechters zich actiever in het publieke debat moeten mengen?

De staat van het recht (kronieken september 2014–maart 2015)

Tweemaal per jaar brengt het Nederlands Juristenblad een kroniekennummer uit. De rechtsgebieden vermogensrecht, straf(proces)recht en algemeen bestuursrecht komen elk half jaar aan bod. In dit nummer bestrijken zij de periode van september 2014 tot en met maart 2015. Verder zijn kronieken 2014 opgenomen van intellectuele eigendom, internationaal publiekrecht, ondernemings- en mededingingsrecht.