Dekenrede 2014: rechtsstaat in recessie

De algemeen deken van de Orde van Advocaten, Walter Hendriksen, sprak de de traditionele dekenrede uit, met als thema de afbrokkelende rechtsstaat. Neem het EVRM. Daar werd in 1959 bij de ondertekening niet bijzonder veel betekenis aan gehecht: men kon zich niet voorstellen dat in Nederland schendingen van mensenrechten zouden voorkomen. 55 jaar later staat de teller op 82.

'Gezag van de Rechtspraak kan (nog) beter'

Hoewel Nederland in het algemeen voldoet aan de Europese en internationale normen inzake de onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit van de rechtspraak, bestaan er op onderdelen ook kwetsbaarheden. In dit artikel worden enige voorstellen gedaan die ertoe kunnen bijdragen dat de rechterlijke macht antwoord kan geven op vragen waarbij haar gezag ter discussie wordt gesteld.

Rechtspraaklezing 2014

Recent in werking getreden wetgeving verzwakt de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats, aldus Hans Weijers in de Rechtspraaklezing 2014. Hij doelt onder meer op de afroomregeling die is bedoeld om te voorkomen dat bestuurders miljoenen kunnen verdienen als hun bedrijf wordt overgenomen en op de bonusbeperkingen voor financiële instellingen.

Processtukken automatisch nummeren: bespaar tijd en moeite!

Een goed processtuk is een verzorgd processtuk, waarbij de nummering van producties klopt, correcte verwijzingen gemaakt worden en uw productielijst in orde is. Met LegalNumbering nummert u producties automatisch en probleemloos in Word. Simpel, met één klik op de knop. Snel en eenvoudig geïnstalleerd. Uw tijdswinst bedraagt gemiddeld 5 minuten per productie: bij 2 zaken met 8 producties bespaart u al 80 minuten.
LegalNumbering kost 399 euro ex btw per gebruiker (eenmalig, geen 'abonnement').
Speciale Recht.nl-actie: voor dit bedrag krijgt u nu een licentie voor twee personen!

Column: De platina route naar open access voor juristen

De groene en de gouden route naar open access hebben zo hun beperkingen. Mijn voorstel is dan ook voor het juridische domein om niet te gaan voor de groene, niet voor de gouden, maar voor de platina route. Deze route moet leiden tot een vrij toegankelijk online juridisch platform dat eenieder de mogelijkheid biedt gratis te publiceren. Arm en rijk, wetenschap en praktijk. Een advocaat van een klein kantoor mag net zo goed een wetenschappelijk stuk aanbrengen als een hoogleraar privaatrecht.