Onderzoek Sociale Zekerheidsrecht

Sdu Uitgevers doet geregeld onderzoek onder de advocatuur. Dit onderzoek gaat over het rechtsgebied Sociale Zekerheid. Het invullen van de vragenlijst duurt 6-10 minuten. Het onderzoek eindigt op 12 september. We verloten 10 museumjaarkaarten.

Hoe denken hoogleraren over de advocatuur?

Nederland telt 12 hoogleraren die een leerstoel hebben op het terrein van rechtspraak, rechtspleging, rechterlijke organisatie, of vergelijkbare leeropdrachten. Aan hen werden vragen voorgelegd over de kwaliteit van de advocatuur, over de bedreigingen die advocaten ervaren (zoals de concurrentie van rechtsbijstandsverzekeraars, accountantskantoren en het internet), over de nieuwe toezichtsplannen en over de opleiding van juristen en advocaten.

Hiaat in aanbod van civiele zaken bij Hoge Raad: vaker cassatie in belang der wet

De Hoge Raad ziet zich geconfronteerd met een hiaat in het aanbod van civiele zaken. Sommige 'zaken die ertoe doen' bereiken hem niet, of niet tijdig. Op voorzet van de Commissie Hammerstein wordt daarom geld gezet op een intensiever gebruik van het instituut der cassatie in het belang der wet (CBW). De P-G en de Commissie CBW die hem moet bijstaan zien zich gesteld voor het probleem dat niet direct duidelijk is wanneer sprake is van een '(dringende) maatschappelijke behoefte aan een richtinggevende uitspraak'. Aan welk type zaken moeten we daarbij denken?