Is het contractenrecht zo dood als een pier?

Bij het thema 'uitleg van overeenkomsten' lijken de meeste juristen eigenlijk alleen een associatie te hebben met Haviltex (1981) en Kelderluik (1965). Dit sluit aan bij de resultaten van een onderzoekje dat Willem van Boom in het kader van zijn Leidse oratie deed: slechts voor een zeer beperkt aantal contractrechtelijke arresten bestaat een breed draagvlak—en slechts 50 worden er door vier of meer faculteiten voorgeschreven aan studenten.

Kengetallen Rechtspraak 2014

Deze kengetallenrapportage biedt een vergelijking van alle gerechten op kwaliteit, productie, financiën, personeel en organisatie. 'Kwaliteit' van de rechtspraak wordt o.a. opgemaakt uit onderzoek naar tevredenheid van procespartijen over het rechtspreken, tevredenheid over de procesduur en de feitelijke procesduur. Bij verschillen tussen gerechten worden waar mogelijk oorzaken en verklaringen gegeven.

Column: De digitale/digidale jurist*

Vlak voor de zomer gooide advocaat Georg van Daal een knuppel in het digitale hoenderhok in een column op Advocatie.nl. Hierin profileert hij zich als een techno-pessimist. Zo spreekt hij zijn zorgen uit over de effecten van digitalisering op advocatuurlijke diepgang. En zal de toekomstige generatie nog wel in staat zijn een rechtenstudie af te ronden? De lange stukken juridische tekst zouden niet meer te verwerken zijn door hedendaagse jonge breinen. Of zal techniek hierbij (toch weer) te hulp schieten?