Column: Red de wet?!

Stel u bent op zoek naar een wetsartikel. Dan surft u, net als ieder ander weldenkend mens, naar Wetten.overheid.nl. Daar vindt u de teksten zoals de wetgever deze heeft opgesteld. Maar is dat wel zo? Volgens de Maastrichtse universitair hoofddocent Fokke Fernhout valt dat nog maar te bezien, want de jongens en meisjes achter Overheid.nl schijnen wetteksten naar believen zelf aan te passen. Niet "zo maar" natuurlijk, maar toch...

Rechtenstudie flexibel combineren met werk bij de Open Universiteit

De Master Rechtsgeleerdheid aan de Open Universiteit is als excellent beoordeeld door de studenten. Studie combineren met werk: bachelor, master en schakelprogramma.
• Privaatrecht
• Staats- en bestuursrecht
• Strafrecht Advertisement

Concept-wetsvoorstel stelselvernieuwing rechtsbijstand

Met dit wetsvoorstel wordt een nieuwe eerstelijnsvoorziening rechtsbijstand ingevoerd, evenals een systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand met een terugbetalingsverplichting voor rechtzoekenden in echtscheidingszaken waarin het gezinsinkomen hoog genoeg geacht wordt om de kosten van rechtsbijstand uiteindelijk zelf te dragen. Tevens wordt de ambtshalve toevoeging van verdachten in strafzaken beperkt.

Afscheidsrede Geert Corstens, installatie Maarten Feteris als president Hoge Raad

Bij zijn afscheidszitting ging de scheidend president van de Hoge Raad in op kernkwaliteiten van de rechter: bescheidenheid en moed. Een rechter moet bescheiden zijn om te kunnen oordelen over mensen in moeilijke situaties en zaken in zwaar weer. Maar om zijn rol in de rechtsstaat goed te vervullen, zal de rechter ook een flinke dosis moed aan de dag moeten leggen. De rechter moet immers beslissen.
Maarten Feteris sprak enkele dagen later zijn installatierede uit. Hij wees daarin op twee ontwikkelingen die invloed hebben op het werk van de Hoge Raad: de digitalisering van de cassatieprocedures en de aanstaande verhuizing.

De duidelijke taal van het recht

De taal van het recht is losgezongen van de dagelijkse taal. Dat is kwalijk, want dat ondermijnt het vertrouwen in de rechtspraak. Een veelgehoorde verdediging is dat de taal van het recht nu eenmaal jargon is. De onderstaande uitspraak van de Raad van State laat echter zien dat het niet alleen juridisch taalgebruik is, dat het probleem vormt.