Cursus Ondernemingsrecht: de stand van zaken

Ziet u als professional door de stroom wetgeving en jurisprudentie door de bomen nog het bos? Tijdens deze actualiteitenspecial krijgt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van vennootschaps- en ondernemingsrecht. Met aandacht voor actualiteit, belangrijkste jurisprudentie en nieuwe wet- en regelgeving.

Column: Vier suggesties voor verbetering van Rechtspraak.nl

Een groep personen pleitte voor een verbetering van de toegang tot het recht. Mooi initiatief, maar wat ik miste in de suggesties is de aandacht voor de juridische informatie-infrastructuur. Een betere infrastructuur leidt ook tot een betere toegang. Zo kan de ontsluiting van de juridische basisinformatie (wetten, jurisprudentie, verdragen) altijd beter. De Rijksoverheid werkt hard aan een beter Wetten.nl, maar bij Rechtspraak.nl lijkt de ontwikkeling wat stil te staan na de invoering van de ECLI. Een paar suggesties voor verbeteringen.

Nieuwe vormgeving Recht.nl

Recht.nl is vernieuwd. Voor de zesde keer in ons zestienjarig bestaan staken wij ons in een nieuw jasje, om de juridische zoekmachine die wij ontwikkelden in samenwerking met Google nog beter beschikbaar te maken—en om u (na de zomer) een versie te kunnen presenteren die geoptimaliseerd is voor mobiel gebruik. Wilt u terugzien hoe Recht.nl er voorheen uitzag? Wij vonden nog een paar screenshots uit 1999, 2001, 2005, 2009 en natuurlijk van de site zoals u die sinds 2013 gewend was.

Zes suggesties voor verbetering van toegang tot het recht

Een groep personen die zijn sporen heeft verdiend op het gebied van rechtspraak doet zes aanbevelingen die de toegang tot rechtvaardige oplossingen voor juridische kwesties zouden moeten vergroten. Men pleit onder meer voor praktischer regels, een hogere juridische moraal, het toelaten van nieuwe conflictoplossers en een werkgroep die de meest urgente problemen in de wereld van het recht agendeert.

Handreikingen voor feitenonderzoek in rechtszaken

Deze editie van Rechtstreeks, een uitgave van de Raad voor de rechtspraak, staat in het teken van het feitenonderzoek. Het belang van een goed feitenonderzoek voor een rechtszaak is evident, maar hoe geef je hier concreet invulling aan? Hoogleraar methodologie en aansprakelijkheid Raimond Girard geeft handreikingen.

Hof van Justitie verlangt actievere rol van Nederlandse civiele rechter

Rechters in civiele zaken moeten hun gebruikelijke positie van lijdelijkheid onder omstandigheden laten varen en in plaats daarvan op eigen initiatief onderzoeken of een Europese regel van toepassing is en, indien dat het geval is, deze regel toepassen—óók als partijen zich niet rechtstreeks op die regel hebben beroepen. Dat is de uitkomst van het onderhavige arrest van het Europese Hof van Justitie.