Wetsvoorstel Digitaal hoger beroep en cassatie in civiele zaken

Er komt een digitale procedure voor civiele zaken in hoger beroep en cassatie. De procedure begint met één inleidend document, de zogenoemde procesinleiding, waarin de vorderingen en verzoeken zijn opgenomen. De rechter kan sterker regie voeren en maatwerk bieden, bijvoorbeeld tijdens een mondelinge behandeling. Partijen krijgen duidelijke termijnen voor het indienen van de gronden van het hoger beroep en het verweerschrift. Het hof krijgt een termijn van tien weken om arrest te wijzen. De belangrijkste veranderingen voor de cassatierechtspraak zijn de indiening van het beroepschrift langs elektronische weg en digitale stukkenwisseling.
In oktober 2014 is een wetsvoorstel ingediend met een soortgelijke regeling voor zaken in eerste aanleg.

Column: Disruptive recht

De deelmaatschappij rukt op. U en ik delen steeds meer van onze spullen—zelfs ons eigen huis. Maar dat niet alleen: we kopen geen CD's meer en de videotheek is passé. En als we ons digitale boek uit hebben, verkopen we dat makkelijk en snel door. De technotrein dendert maar door, maar techneuten voelen zich gedwarsboomd. Het recht probeert deze ontwikkelingen nogal eens te verhinderen. Terecht of disruptief?

Rechten in deeltijd bij de Open Universiteit

Bachelor Rechtsgeleerdheid
- Maak kennis met het Startpakket
- Combineer met werk en privé
Master Rechtsgeleerdheid
- Mr.-titel in twee jaar halen
- Gestructureerd programma en persoonlijke begeleiding Advertisement Advertisement

Eerste Kamer trekt streep door bezuiniging op rechtsbijstand

De Senaat heeft bezuinigingen van 85 miljoen euro op de rechtsbijstand verworpen. De bezuinigingen waren omstreden. Critici vreesden dat een rechtsgang onbereikbaar zou worden voor lagere inkomensgroepen, wat de rechtszekerheid zou aantasten.

Advocatenwet kan vrijheid van meningsuiting van advocaat beperken

Het Gerechtshof Den Haag heeft een advocaat in het ongelijk gesteld in een kort geding dat hij aanspande tegen de Haagse orde. De advocaat eiste dat de deken stopt met het maken van inbreuk op zijn vrijheid van meningsuiting in verband met uitlatingen van de advocaat over wrakingsrechters. Het hof heeft geoordeeld dat de maatregelen die de deken op grond van de Advocatenwet kan nemen tegen advocaten, niet in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting.

Rechtspraak: rechter moet aan grondwet kunnen toetsen

Het recht op een eerlijk proces hoort in de Grondwet te staan, omdat dit recht een belangrijke pijler is van de democratische rechtsstaat. Echte meerwaarde krijgt de bepaling pas als het verbod op toetsing van wetten door rechters aan de Grondwet wordt afgeschaft. Dit schrijft de Raad voor de rechtspraak in zijn wetgevingsadvies over het wetsvoorstel dat het vastleggen van het recht op een eerlijk proces in de Grondwet regelt.