Rechtspraaklezing 2014

Recent in werking getreden wetgeving verzwakt de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats, aldus Hans Weijers in de Rechtspraaklezing 2014. Hij doelt onder meer op de afroomregeling die is bedoeld om te voorkomen dat bestuurders miljoenen kunnen verdienen als hun bedrijf wordt overgenomen en op de bonusbeperkingen voor financiële instellingen.

Processtukken automatisch nummeren: bespaar tijd en moeite!

Een goed processtuk is een verzorgd processtuk, waarbij de nummering van producties klopt, correcte verwijzingen gemaakt worden en uw productielijst in orde is. Met LegalNumbering nummert u producties automatisch en probleemloos in Word. Simpel, met één klik op de knop. Snel en eenvoudig geïnstalleerd. Uw tijdswinst bedraagt gemiddeld 5 minuten per productie: bij 2 zaken met 8 producties bespaart u al 80 minuten.
LegalNumbering kost 399 euro ex btw per gebruiker (eenmalig, geen 'abonnement').
Speciale Recht.nl-actie: voor dit bedrag krijgt u nu een licentie voor twee personen!

Column: De platina route naar open access voor juristen

De groene en de gouden route naar open access hebben zo hun beperkingen. Mijn voorstel is dan ook voor het juridische domein om niet te gaan voor de groene, niet voor de gouden, maar voor de platina route. Deze route moet leiden tot een vrij toegankelijk online juridisch platform dat eenieder de mogelijkheid biedt gratis te publiceren. Arm en rijk, wetenschap en praktijk. Een advocaat van een klein kantoor mag net zo goed een wetenschappelijk stuk aanbrengen als een hoogleraar privaatrecht.

Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2013

De jaarlijkse Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand beschrijft hoe de toegang tot, de vraag naar en het aanbod van gesubsidieerde rechtsbijstand zich ontwikkelen. In 2013 heeft de Raad voor Rechtsbijstand ongeveer 450.000 toevoegingen afgegeven, een lichte stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. Daarbij waren 8.000 rechtsbijstandverleners betrokken.
Ook in de eerstelijn is er een toename. Online voorzieningen blijken daarbij in een behoefte te voorzien. De meeste vragen hadden betrekking op het arbeidsrecht (21 procent), het personen- en familierecht (20 procent) en het verbintenissenrecht (17 procent).

De Hoge Raad tussen geschilbeslechting en rechtsvorming

In de VS bestaat het zogeheten Scotusblog.com, een los van het US Supreme Court georganiseerd platform waarop eenieder zijn licht op lopende Supreme Court-zaken kan laten schijnen. Wellicht zou iets dergelijks ook in Nederland te realiseren zijn, maar er zijn obstakels.