Ruim 100 nieuwe juridische boeken in de Kluwer-shop

Het juridische landschap verandert in hoog tempo: het arbeidsrecht ondergaat grote veranderingen met de Wet werk en zekerheid (Wwz), de nieuwe arbitragewet treedt in werking en de nieuwe Jeugdwet doet binnenkort haar intrede. Op de hoogte blijven is geen sinecure. In de Kluwer-shop vindt u daarom de nieuwste juridische uitgaven met daarin de meest actuele stand van zaken.

Doorlooptijden straf- en handelszaken onder de maat

Het is gerechten het afgelopen jaar niet gelukt de duur van rechtszaken te verkorten. Met name in straf- en handelszaken loopt de duur van de rechtsgang licht op. In totaal kent de Rechtspraak 45 verschillende typen zaken, waarvoor allemaal verschillende normen gelden.
Zo worden er bij handelszaken vijf typen onderscheiden: dagvaardingszaken met verweer, verstekzaken, handelsrekesten, kortgedingen en faillissementen. De afhandelingen van faillissementen is korter geworden; in de overige handelszaken is geen verbetering te zien. Van strafzaken voldoen slechts twee van de vijf zaakstypen aan de normen.

Steeds meer advocatenkantoren in geldproblemen

Steeds meer advocatenkantoren zitten in financiële moeilijkheden. Het gaat daarbij om kantoren van diverse omvang, vooral in het westen en midden van het land. Zelfs een aantal top 50-kantoren verkeert in zwaar weer. Een toenemend aantal kantoren zou zowaar onder toezicht van hun huisbank staan. De problemen hebben inmiddels de aandacht van de lokale dekens.

Column: Red de wet?!

Stel, u bent op zoek naar een wetsartikel. Dan surft u, net als ieder ander weldenkend mens, naar Wetten.overheid.nl. Daar vindt u de teksten zoals de wetgever deze heeft opgesteld. Maar is dat wel zo? Volgens de Maastrichtse universitair hoofddocent Fokke Fernhout valt dat nog maar te bezien, want de jongens en meisjes achter Overheid.nl schijnen wetteksten naar believen zelf aan te passen. Niet 'zomaar' natuurlijk, maar toch...