GROUPS & uw privacy

GROUPS & uw privacy


Algemeen
Recht.nl en de Praktizijns-Sociëteit doen al het mogelijke om uw privacy te beschermen. Wij slaan dan ook alleen die gegevens op die voor onze diensten noodzakelijk zijn om deze zo optimaal te laten functioneren en die het mogelijk maken met de afnemers van GROUPS te kunnen communiceren.

Concreet betekent dit dat van afnemers van GROUPS hun naam, e-mailadres, wachtwoord, adresgegevens, rechtsgebied(en), kantoornaam en kantoorgrootte worden bewaard, waarbij de wachtwoorden versleuteld worden opgeslagen. De gehele infrastructuur van de GROUPS-dienst is bovendien beveiligd om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de gegevens van de gebruikers.

De bovengenoemde gegevens zijn noodzakelijk om met deze afnemers te kunnen communiceren en om deze afnemers in hun GROUP met elkaar te kunnen laten communiceren. Het e-mailadres en het wachtwoord zijn nodig om de JurisprudentieTracker te kunnen gebruiken. Adresgegevens zijn nodig voor de facturatie.

Doorgifte aan derden
Recht.nl noch de Praktizijns-Sociëteit geven de voor het functioneren van GROUPS verzamelde gegeven door aan commerciële partijen.

Gegevensstroom GROUPS
Matching gegevens voor samenstelling groepen
In het geval van aanmeldingen door een individu of een kleine groep, zullen deze aanmeldingen door Recht.nl en de Praktizijns-Sociëteit gematched worden met andere aanmeldingen ten einde een groep te vormen voor het gestructureerd intercollegiaal overleg. Deze matching vindt plaats op basis van deskundigheid (rechtsgebied(en)) en kantoorgrootte. Zodra een groep gevormd is, wordt de samenstelling daarvan ter goedkeuring overlegd aan de deelnemers van deze groepen.

Gebruikersadministratie
Bij aanmelding als individu, kleine groep, of volledige groep worden de voor GROUPS benodigde gegevens opgeslagen in een door Recht.nl en de Praktizijns-Sociëteit beheerde database.

Facturatie
Recht.nl en de Praktizijns-Sociëteit zullen alleen die gegevens verzamelen en onderling uitwisselen die nodig zijn om de facturatie voor GROUPS te kunnen verzorgen.

Online overleg
Indien daar reden toe is, en er toestemming is van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) zullen overleggen online plaatsvinden. Recht.nl en de Praktizijns-Sociëteit gebruiken daartoe Microsoft Teams. Dit betekent dat in die gevallen de e-mailadressen van de afnemers gebruikt zullen worden om een team op te zetten en te kunnen communiceren binnen en door middel van Teams.

De keuze of een online overleg wordt opgenomen voor bijvoorbeeld verslagdoeleinden is aan de GROUP zelf. Datzelfde geldt voor het bewaren van deze opnamen na de verslaglegging.

Verslaglegging/Bewijs van deelname
Afnemers van GROUPS kunnen een individueel bewijs van deelname krijgen waarop waar, hoe lang, wanneer en met wie zij hebben deelgenomen aan een gestructureerd intercollegiaal overleg.

Het verslag van de bijeenkomst waarop onder meer staat wie heeft deelgenomen en welke onderwerpen aan de orde zijn gekomen/door wie zijn ingebracht, volstaat evenwel ook als bewijs van deelname. Dit betekent dat wanneer de NOVA de gegevens van de bijeenkomsten opvraagt bij een van de deelnemers daarmee ook de namen van de andere deelnemers van de sessie bekend worden bij de NOVA.

Verwijderen gegevens bij stoppen met GROUPS
Indien een deelnemer vertrekt uit een GROUP worden zijn gegevens bewaard zolang als dat nodig is voor financiële en fiscale redenen, doch niet langer dan 5 jaar.