Hét kennisplatform voor juristen

75 jaar vrouwelijke rechters

Johanna 'Han' Hudig werd in 1947 de eerste vrouwelijke rechter in Nederland. Dat rechters of zelfs 'raadsheren' vrouwen kunnen zijn, is 75 jaar later een vanzelfsprekendheid: per 1 januari 2022 zijn niet alleen de president van de Hoge Raad, maar ook 3 van de 4 presidenten van gerechtshoven en 6 van de 10 presidenten van rechtbanken vrouw. In een speciale editie van het Nederlands Juristenblad wordt stilgestaan bij 75 jaar vrouwelijk rechterschap.

Sociale advocatuur kan gebruikmaken van diensten Praktizijns-Sociëteit

De Praktizijns-Sociëteit—juridisch kenniscentrum sinds 1837—gaat als platform fungeren voor allerlei diensten waarvan sociaal advocaten gratis of met korting gebruik kunnen maken. Een twaalftal grote kantoren financiert dit project. Zo kunnen sociaal advocaten bijvoorbeeld deelnemen aan Gestructureerd Intercollegiaal Overleg in het kader van de verplichte kwaliteitstoetsen, inclusief het gebruik van de JurisprudentieTracker.nl.