Jaarverslag Rechtspraak 2017

Ondanks het feit dat er ruim 1,5 miljoen rechtszaken werden afgehandeld, nam het aantal zaken in 2017 op vrijwel alle rechtsgebieden fors af. Op het eerste gezicht een goed teken: minder rechtszaken, minder conflicten. Maar dat is niet het hele verhaal. Vermoed wordt dat veel mensen afzien van het aanhangig maken van zaken vanwege de kosten. De rechtspraak pleit dan ook voor een verlaging van griffierechten.

Column: Raad van State, mag het een onsje meer duiding zijn?

Alle uitspraken van Rechtspraak.nl hebben een inhoudsindicatie. Sommige kort, andere lang, sommige verduidelijkend, andere wollig. Hofleverancier in de laatste rubriek is de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een weinig zeggend alinea'tje wordt steevast als 'inhoudsindicatie' bestempeld. Maar dient basisinformatie van de rechtsstaat niet duidelijk te zijn?

Rechtspraak maakt pas op plaats met digitalisering: programma KEI on hold

De Rechtspraak heeft onderschat hoe ingewikkeld het is om juridische procedures te digitaliseren en verlegt de focus naar vergroting van de digitale toegankelijkheid. Digitaal procederen zoals voorzien in het programma KEI komt daarmee voorlopig niet in zicht.

Jaarverslag Hoge Raad 2017

Om voldoende armslag te hebben voor de rechtsontwikkeling en ten behoeve van de rechtseenheid is het van belang dat de Hoge Raad selectief met schaarse tijd omgaat. Bij de afdoening van zaken vindt daarom een prioriteitstelling plaats. Drie instrumenten die de Hoge Raad daarbij inzet zijn artikel 80a RO ('selectie aan de poort'), artikel 81 RO (afdoening zonder inhoudelijke motivering) en beantwoording van prejudiciële vragen van rechtbanken en gerechtshoven, zodat minder zaken op des Hogen Raads bordje belanden. Nieuw zijn de zogenoemde 'signalen aan de wetgever': in 2017 is de Hoge Raad structureel melding gaan maken van door hem geconstateerde juridisch-technische onvolkomenheden in wet- en regelgeving.

De belangrijkste jurisprudentie van 2017

Op Recht.nl worden maandelijks overzichten gepubliceerd van de gerechtelijke uitspraken die het meest besproken werden in de juridische vakbladen. Bij de onderstaande jaaroverzichten geldt: hoe vaker een uitspraak gesignaleerd werd in vaktijdschriften, hoe belangrijker die uitspraak (blijkbaar) was.
'Winnaar' in 2017 was deze uitspraak van de Hoge Raad over het 'doorpakken' van aansprakelijkheid van een rechtspersoon-bestuurder naar de bestuurder als natuurlijke persoon. Die zaak werd in maar liefst 18 vaktijdschriften besproken.