Van vrederechter naar nabijheidsrechter

In Nederland heeft van 1811 tot 1838 de vrederechter bestaan: een alleensprekende rechter wiens taak het was te proberen om tot een schikking te komen tussen partijen. De kantonrechter kan daarvan als opvolger worden gezien. In dit onderzoek worden de verschillen en overeenkomsten tussen de vrederechter en de kantonrechter in kaart gebracht. Ook wordt bekeken hoe de vrederechter in Frankrijk functioneerde en in België nog altijd functioneert—en hoe een dergelijk instituut in Nederland vorm zou kunnen krijgen. De onderzoekers zien meerwaarde in een Nederlandse 'nabijheidsrechter', vooral voor de groep rechtszoekenden die nu onvoldoende toegang heeft tot het recht.

Nieuw: Asser-deel 2-IIb
NV en BV - Corporate Governance

Hét standaardwerk op het gebied van Corporate Governance van de NV en BV; over de juridische aspecten van het bestuur, toezicht daarop door de raad van commissarissen en de bevoegdheden van aandeelhouders. Beschrijft en analyseert de actuele stand van wetgeving, jurisprudentie en literatuur.

Legal management: realiseren van juridische kwaliteit

Legal management is een nieuw vakgebied, dat de praktijk van juridische professionals vanuit een organisatiekundig perspectief benadert. Dit boek schetst hoe juridische dienstverlening zo goed mogelijk georganiseerd en aangestuurd kan worden. Experts schetsen de ontwikkeling van dit vakgebied en gaan in op de stand van zaken van het legal management binnen overheidsinstanties, het bedrijfsleven en de advocatuur.

Civiele rechter krijgt meer ruimte om regie te voeren

Nu de KEI-wetgeving is afgeschaft, geldt bij alle rechtbanken weer hetzelfde procesrecht. De intrekkingswet die dat regelt, bevat echter ook enkele belangrijke vernieuwingen in het burgerlijk procesrecht. Zo krijgen rechters meer ruimte om regie te voeren in het begin van een procedure.