Griffierechten kleine vorderingen verlaagd; voor civiele zaken boven 5.000 euro verhoogd

Het midden- en kleinbedrijf moet op dit moment voor vorderingen vanaf 500 euro een griffierecht van 467 euro betalen, waardoor een gang naar de rechter soms niet de moeite loont. Binnenkort betaalt een bedrijf 300 euro griffierecht voor vorderingen tot 900 euro. Particulieren gaan 200 euro betalen, nu is dat 226 euro. Tarieven voor vorderingen vanaf 5.000 euro gaan daarentegen omhoog.

Nieuwe dienst op Recht.nl: actuele jurisprudentie op 150 onderwerpsgebieden

Rechters doen jaarlijks meer dan anderhalf miljoen rechtszaken af, waarvan er circa 35.000 geanonimiseerd openbaar worden gemaakt op Rechtspraak.nl. Slechts 2% van alle zaken valt die eer te beurt. Maar dat zijn nog altijd gemiddeld 700 uitspraken per week.
Recht.nl biedt nu een nieuwe dienst, waarmee de nieuwste uitspraken van Rechtspraak.nl met behulp van taalanalysesoftware worden geclassificeerd in 150 rubrieken. Bij ons kunt u vrijwel direct na publicatie op Rechtspraak.nl zien welke nieuwe uitspraken er zijn op uw specifieke praktijkgebied. U hoeft hiervoor geen aanvullend abonnement af te sluiten; de nieuwe dienst wordt u aangeboden als onderdeel van Recht.nl.

Contouren stelselherziening gesubsidieerde rechtsbijstand

Een schets van de contouren van een nieuw stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Ingezet wordt op meer en beter toegankelijke informatie online, waarbij te denken valt aan voorbeeldbrieven of een vraagbaak. Er zal bovendien, door een onafhankelijke instantie, kritischer worden gekeken welke zaken al dan niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. En een innovatie in het voorgestelde nieuwe stelsel: de zogeheten rechtshulppakketten, die voorzien in een integrale behandeling van problemen voor een vooraf bepaalde prijs. Rechtsbijstandsverleners krijgen straks een vergoeding voor de oplossing die zij bieden en niet, zoals nu, om te procederen.

Column: juridische artikelen en annotaties vrij toegankelijk via OpenRecht

Nederland is een nieuw online juridisch platform rijker, OpenRecht, een publicatieplatform dat wordt ontwikkeld door de wetenschap in samenwerking met de rechtspraktijk. Daar waar juridisch Nederland elkaar nu nog 'ontmoet' in ouderwetse tijdschriften, zal dat - als het aan OpenRecht ligt - in de nabije toekomst geschieden op een open access platform; makkelijk toegankelijk voor alle juristen.

Motieven van rechtzoekenden om (niet) naar de civiele rechter te stappen

Wat zijn de motieven van burgers om naar de civiele rechter te stappen? Het gangbare beeld van de tamelijk zelfredzame homo juridicus die informatie verzamelt, zich voorbereidt en een rationele afweging maakt, moet worden aangevuld met twee andere typen rechtzoekenden: de 'rechtvaardigheidzoeker' en de 'ontgoochelde'—die de keus voor een rechtsgang op andere gronden maken.