SGOA: hét instituut voor IT-geschillen

SGOA, bestaat dit jaar 30 jaar! Sinds 1989 hét ADR instituut voor IT-geschillen. Ook gevestigd in Zurich. Sinds 2018 met een eigen privacykamer. En vanaf dit jaar een nieuwe internationale naam: ITDR, experts in IT and data conflict management.

Jaarverslag Rechtspraak 2018

De Rechtspraak handelde vorig jaar 1.533.570 zaken af, 4 procent minder dan in 2017. De grootste daling deed zich voor bij bestuursrecht: het aantal belastingzaken nam af met 22 procent.
2018 was een pittig jaar voor de Rechtspraak, waarin opnieuw een financieel tekort ontstond, hoofdzakelijk vanwege het rampzalige digitaliseringsprogramma, bezuinigingen—en het teruglopende aantal zaken.

Jaarverslag Hoge Raad 2018

In dit verslag wordt een aantal beschouwingen gegeven over 2018, waarbij de rechtsontwikkeling en de maatschappelijke betekenis van de Hoge Raad centraal staan. Per rechtsgebied wordt vervolgens een klein aantal belangrijke arresten beschreven.
In zogenoemde 'signalen aan de wetgever' gaat de Hoge Raad in op juridisch-technische onvolkomenheden in wet- en regelgeving waar hij bij de behandeling van zaken tegenaan loopt. Als de tekortkoming van voldoende belang is, geeft men dit nu explicieter terug aan de wetgever: via arresten en via het jaarverslag. In 2018 heeft de Hoge Raad in tien arresten een dergelijk signaal afgegeven.

De belangrijkste jurisprudentie van 2018

Recht.nl houdt voor u bij welke gerechtelijke uitspraken besproken worden in de 100 belangrijkste juridische vakbladen. Bij de onderstaande jaaroverzichten geldt: hoe vaker een uitspraak gesignaleerd werd in vaktijdschriften, hoe belangrijker die uitspraak (blijkbaar) was.
'Winnaar' in 2018 was deze uitspraak van de Hoge Raad, over de executoriale verkoop van aandelen door een pandhouder. Die zaak werd in maar liefst 17 tijdschriften besproken.

De Stand van de Advocatuur 2019

De Brauw is met 290 advocaten wederom het grootste advocatenkantoor van Nederland. Nauta volgt op plaats 2 met 277 advocaten en Loyens op plaats 3 met 259 advocaten. Nieuwkomers in de lijst zijn La Gro Geelkerken, Hekkelman en Florent. Kantoren die dit jaar geen deel meer uitmaken van de Top 50 zijn Dommerholt, Ekelmans & Meijer en TeekensKarstens. Het snelst gegroeid in de periode 2015–2019 is Kennedy Van der Laan, dat steeg van 81 naar 103 advocaten.