Hét kennisplatform voor juristen

Symposium/webinar: Where law meets business valuation

De afgelopen decennia heeft business valuation zich ontwikkeld tot een bloeiend specialisme. De betekenis ervan voor de juridische theorie en praktijk is echter nog onderbelicht. Dit thema wordt uitgediept vanuit het vennootschaps-, schadevergoedings- en insolventierecht.

Wetsvoorstel tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet publieke gezondheid (Wpg) om mogelijk te maken dat coronatoegangsbewijzen alleen kunnen worden gebaseerd op vaccinatie tegen, of herstel na COVID (2G) — en niet langer op basis van een negatieve coronatest. Dit geldt voor bepaalde activiteiten in sectoren die expliciet in de wet worden benoemd, waaronder cultuur, evenementen en horeca. '2G' kan niet worden ingezet in het onderwijs en op de werkvloer. De Raad van State is niet onafwijzend, maar wel kritisch. De manier waarop 2G juridisch wordt vormgegeven is ontoereikend; de wet maakt bijvoorbeeld niet duidelijk wat er in de uitvoering precies van bedrijven wordt verwacht.

Hoe gaan kantonrechters om met zichzelf vertegenwoordigende partijen?

Welke impact heeft de afwezigheid van rechtsbijstandverleners in het civiele proces op rechters? Ter beantwoording van die vraag zijn de persoonlijke ervaringen en inzichten van kantonrechters als uitgangspunt genomen, waarbij de dagelijkse praktijk centraal stond. 26 rechters van 6 verschillende rechtbanken deden mee.

Civiele mijlpaalarresten Hoge Raad 1849–1999

De Hoge Raad heeft weer een aantal arresten van vóór het jaar 2000 gepubliceerd, inclusief de bijbehorende conclusies van de advocaten-generaal bij de Hoge Raad, indien voorhanden. Onder de arresten die nu zijn gepubliceerd, gaat het onder meer om Blaauboer/Berlips (1905), Baris/Riezenkamp (1957), Saladin/HBU (1967), Aangereden Hartpatiënt (1975) en Kleuterschool Babbel (1980).