Hét kennisplatform voor juristen

Tijdelijke wet testbewijzen Covid-19

Dit wetsvoorstel introduceert een wettelijke grondslag om testbewijzen in te zetten bij het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus, om onderdelen van de samenleving te (her)openen. Deze wet maakt het mogelijk om van burgers een testbewijs te eisen om toegang te krijgen tot voorzieningen die 'niet essentieel' zijn, bijvoorbeeld tot de horeca of culturele instellingen. Daarnaast kunnen testbewijzen worden ingezet in het MBO en hoger onderwijs. De regering somt in het voorstel uitputtend de niet-essentiële sectoren op die testbewijzen kunnen gaan gebruiken.

De belangrijkste jurisprudentie van 2020

Recht.nl houdt sinds 2004 voor u bij welke gerechtelijke uitspraken besproken worden in de 125 belangrijkste juridische vakbladen. Bij de onderstaande jaaroverzichten geldt: hoe vaker een uitspraak gesignaleerd werd in vaktijdschriften, hoe belangrijker die uitspraak (blijkbaar) was.
'Winnaar' in 2020 was deze uitspraak van de Hoge Raad, over de kwalificatie van een arbeidsrelatie. Die zaak werd in maar liefst 20 tijdschriften besproken.

Jaarverslag 2020 Hoge Raad: rechtsvormende uitspraken

Het jaarverslag 2020 van de Hoge Raad bevat samenvattingen van uitspraken die verband hielden met coronamaatregelen. In de rubrieken Civiele Zaken, Strafzaken en Belastingzaken worden bovendien steeds enkele uitspraken belicht die belangrijk zijn geweest voor de rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming—of die anderszins maatschappelijk relevant zijn.

Gerechtshoven stellen limiet aan lengte van processtukken in civiele zaken per 1 april 2021

De gerechtshoven kondigden eind 2020 aan dat aangeleverde processtukken per 1 april 2021 beperkt moeten blijven tot 15 of 25 pagina's (afhankelijk van het soort stuk). De advocatuur was het daar niet mee eens, maar de Rechtspraak blijft bij zijn standpunt. Wel komt men enigszins tegemoet aan de zorgen: advocaten kunnen verzoeken om een aanvullend stuk in te dienen, als blijkt dat het maximale aantal pagina's in een complexe zaak werkelijk niet volstaat.

Cursus Google voor juristen (online, 2 PO-punten)

Het vaccineren is begonnen, maar het ziet er naar uit dat we toch nog wel even thuis moeten werken. Jammer. Het goede nieuws is evenwel dat steeds meer kwalitatief goede juridische informatie vrij beschikbaar is op internet. Daarbij is het onmisbaar dat u de ins & outs kent van Google én de belangrijkste juridische sites. Die kennis en vaardigheden biedt onze interactieve online cursus van twee uur.