Hét kennisplatform voor juristen

Jaarverslag Rechtspraak 2020

De coronacrisis is van grote invloed geweest op de gang naar de rechter in 2020: het aantal afgehandelde rechtszaken daalde met 11 procent ten opzichte van 2019. In totaal werden 1,37 miljoen zaken behandeld, waarvan driekwart civiel, 17 procent strafzaken en 7 procent bestuurs- en belastingzaken.

Tijdelijke wet testbewijzen COVID-19

Dit wetsvoorstel introduceert een wettelijke grondslag om testbewijzen in te zetten bij het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus, om onderdelen van de samenleving te (her)openen. Deze wet maakt het mogelijk om van burgers een testbewijs te eisen om toegang te krijgen tot voorzieningen die 'niet essentieel' zijn, bijvoorbeeld tot de horeca of culturele instellingen. Daarnaast kunnen testbewijzen worden ingezet in het MBO en hoger onderwijs. De regering somt in het voorstel uitputtend de niet-essentiële sectoren op die testbewijzen kunnen gaan gebruiken.

De belangrijkste jurisprudentie van 2020

Recht.nl houdt sinds 2004 voor u bij welke gerechtelijke uitspraken besproken worden in de 125 belangrijkste juridische vakbladen. Bij de onderstaande jaaroverzichten geldt: hoe vaker een uitspraak gesignaleerd werd in vaktijdschriften, hoe belangrijker die uitspraak (blijkbaar) was.
'Winnaar' in 2020 was deze uitspraak van de Hoge Raad, over de kwalificatie van een arbeidsrelatie. Die zaak werd in maar liefst 20 tijdschriften besproken.

Cursus Google voor juristen (online, 2 PO-punten)

Het vaccineren is begonnen, maar het ziet er naar uit dat we toch nog wel even thuis moeten werken. Jammer. Het goede nieuws is evenwel dat steeds meer kwalitatief goede juridische informatie vrij beschikbaar is op internet. Daarbij is het onmisbaar dat u de ins & outs kent van Google én de belangrijkste juridische sites. Die kennis en vaardigheden biedt onze interactieve online cursus van twee uur.