Hét kennisplatform voor juristen

Haal uw 8 Kwaliteitstoetsuren 2022 soepel en snel bij Praktizijn & Recht.nl

Wilt u dit najaar zo moeiteloos mogelijk voldoen aan de kwaliteitstoetseneis van de Orde van Advocaten? Schrijft u zich dan in voor deelname aan Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO).
Samen met de Praktizijnsbibliotheek (gevestigd in de Rechtbank Amsterdam) organiseert Recht.nl GIO-bijeenkomsten voor honderden deelnemende advocaten. Met drie bijeenkomsten van 2 uur en 40 minuten voldoet u de laatste maanden van het jaar eenvoudig aan uw verplichting.

Partijdige advocaat is geen 'onafhankelijk onderzoeker'

De rol van advocaat — waarbij de belangen van de cliënt per definitie voorop dienen te staan — is principieel onverenigbaar met de rol van 'onafhankelijk advocaat-onderzoeker' die een bepaalde kwestie in kaart moet brengen. Dat heeft de Amsterdamse raad van discipline bepaald in een zaak tegen twee advocaten van NautaDutilh, in een tuchtuitspraak die maatgevend is voor de onderzoekspraktijk van andere advocatenkantoren.
De eisen aan een onafhankelijk onderzoekrapport voor extern gebruik zijn:
(i) toepassing van hoor en wederhoor;
(ii) volledige weergave van het feitenrelaas, en
(iii) ervoor zorgen dat de publicatie niet tot misverstanden leidt.
De advocaten in kwestie komen weg met een waarschuwing.

Raadsheren Gerechtshof Den Bosch blijken verkeerd beëdigd: wat nu?

30 raadsheren bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch blijken verkeerd te zijn beëdigd. Gezamenlijk zouden zij betrokken zijn geweest bij 1.100 straf- en belastingzaken. Die moeten mogelijk opnieuw worden bekeken. De procureur-generaal bij de Hoge Raad is voornemens in één of meer onherroepelijk geworden zaken een vordering cassatie in het belang der wet in te stellen. De vordering is met name bedoeld om op korte termijn duidelijkheid te krijgen over de mogelijke gevolgen van het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging voor de nog lopende zaken.

Cursus Google voor juristen (online, 2 PO-punten)

Waarschijnlijk werkt u, net als de meeste andere juristen, vrijwel uitsluitend online. Het goede nieuws is dat steeds meer kwalitatief goede juridische informatie vrij beschikbaar is op internet. Om die informatie te kunnen vinden, is evenwel onmisbaar dat u de ins & outs kent van Google én de belangrijkste juridische sites. Die kennis heeft u als geen ander na deze interactieve online cursus.

Tijdige rechtspraak: de stand van zaken

Eind 2023 moeten alle achterstanden binnen de rechtspraak zijn ingelopen, doorlooptijden structureel zijn verbeterd en nieuwe rechtszaken tijdig worden afgedaan. Dat zijn de ambitieuze doelstellingen van het programma 'Tijdige rechtspraak' dat in 2019 van start ging. Patricia Messer, president van de Rechtbank Midden-Nederland, over de voortgang van het programma.