Hét kennisplatform voor juristen

Advies: breng Landsadvocaat onder in apart instituut

De Staat dient de functie van Landsadvocaat niet onder te brengen bij een extern kantoor, maar bij een aparte entiteit met een eigen statuut. Dat is een van de adviezen van hoogleraren Tom Ottervanger (Universiteit Leiden) en Bob Hoogenboom (Nyenrode Business Universiteit) aan het ministerie van Justitie.

Bestuursrechters: rechtsbescherming zou zwaarder moeten wegen dan rechtseenheid

Het Landelijk Overleg Vakinhoud Bestuursrecht (een intern overlegorgaan van bestuursrechters) schrijft in een rapport dat lagere rechters niet per definitie de oren zouden moeten laten hangen naar uitspraken van rechters in hoger beroep. Bestuursrechters worstelen blijkbaar regelmatig met strenge uitspraken die volgen uit vigerende jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak of de Centrale Raad van Beroep. In zaken waar voor burgers onevenredig negatieve gevolgen dreigen—zoals bij de toeslagenaffaire—zouden rechters in eerste aanleg meer gewicht moeten toekennen aan de rechtsbescherming dan aan de rechtseenheid en rechtszekerheid.

'Veilig Mailen' vervangt faxen met Rechtspraak

Per 1 februari 2022 behoort faxen met de Rechtspraak tot het verleden—en maakt dan plaats voor Veilig Mailen.

Sociale advocatuur krijgt hulp van Zuidas

Dertien grote advocatenkantoren besloten in 2020 tot de oprichting van een speciaal steunfonds om de sociale advocatuur bij te staan. Uitvoerder van het project is juridisch kenniscentrum Praktizijns-Sociëteit.
Dertien van de 30 kantoren die deelnemen aan het grote kantoren-overleg dragen bij aan het fonds: Allen & Overy, De Brauw, Clifford Chance, Van Doorne, Freshfields, HVG, Houthoff, Lexence, Loyens & Loeff, NautaDutilh, Nysingh, Simmons & Simmons en Stibbe.

Eerste Kamer akkoord met nieuwe griffierechtcategorieën voor geldvorderingen

Voor lagere geldvorderingen in kantonzaken worden nieuwe griffierechtcategorieën geïntroduceerd. Er gaan lagere griffierechten gelden voor vorderingen van 500 euro tot 5.000 euro. De categorieën die golden van 2011 tot 2021 leidden ertoe dat het griffierecht voor een vordering van 501 euro van een rechtspersoon even hoog was als het griffierecht voor een vordering van 12.500 euro (te weten 499 euro per 1 januari 2020). Met name de hoogte van het griffierecht voor rechtspersonen in verhouding tot een geldvordering van net boven de 500 euro werd dientengevolge als problematisch ervaren.