Jaarverslag Rechtspraak 2016

De 11 rechtbanken, 4 gerechtshoven en 2 bijzondere colleges kregen in 2016 bijna 1,6 miljoen zaken aangeleverd. Dat waren er 95.000 minder dan in 2015. De belangrijkste daling werd veroorzaakt doordat er minder gijzelingsverzoeken binnenkwamen. Stijgers waren er in 2016 ook: belastingzaken, vreemdelingenzaken en landbouwgerelateerde zaken.

Rechtspraak onder een populistisch gesternte

In literatuur over populisme wordt herhaaldelijk opgemerkt dat populisten punten naar voren brengen waar 'de bevolking' zich zorgen over zou maken, terwijl de 'politieke elite' deze liever niet zou bediscussiëren. Om welke punten gaat dit, wat de rechtspraak betreft?

De belangrijkste jurisprudentie van 2016

Op Recht.nl worden maandelijks overzichten gepubliceerd van de gerechtelijke uitspraken die het meest besproken werden in de juridische vakbladen. Bij de onderstaande jaaroverzichten geldt: hoe vaker een uitspraak gesignaleerd werd in vaktijdschriften, hoe belangrijker die uitspraak (blijkbaar) was.
'Winnaar' in 2016 was deze uitspraak, waarin de Hoge Raad eigendom onder opschortende voorwaarde erkende en daarmee de positie van financiers versterkte. Die zaak werd in maar liefst 18 vaktijdschriften besproken.


Gratis verder lezen? Maak 8 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen