Opnieuw (en kosteloos) beschikbaar: geschiedenis van de faillissementswet

In 1896 verscheen van de hand van baron Van der Feltz zijn 'Geschiedenis van de Wet op het Faillissement en de Surséance van Betaling' in twee delen. Zij bevat een volledige verzameling van regeringsontwerpen, gewisselde stukken en gevoerde beraadslagingen betreffende de Faillissementswet van 1893. Voor de wetenschap en de praktijk zijn de boeken van Van der Feltz nog altijd van groot belang. De delen zijn kosteloos te downloaden in pdf-formaat.

Digitalisering rechtspraak aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft de vier wetsvoorstellen aangenomen waarmee digitalisering in de rechtspraak wordt ingevoerd. Rechtzoekenden zullen hun processtukken in zaken voor de civiele rechter en de bestuursrechter digitaal kunnen gaan indienen. Verder wordt de procedure voor de burgerlijke rechter vereenvoudigd. De nieuwe wetgeving wordt in 2017 gefaseerd ingevoerd.