Hét kennisplatform voor juristen

Wetsvoorstel Coronawet

Het veel bekritiseerde ontwerp voor een coronanoodwet is grondig gewijzigd. Wie een coronaboete krijgt opgelegd, hoeft niet te vrezen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) mis te lopen en achter de voordeur wordt niet gecontroleerd. De tijdelijke wet wordt voor een half jaar van kracht. Dat kan worden verkort—of telkens met drie maanden worden verlengd—mits het parlement daarmee instemt.

Corona en verlaging alimentatieverplichting: eerste jurisprudentie

De eerste uitspraak over de gevolgen van de coronacrisis voor een alimentatieverplichting. Uit de uitspraak—evenals uit procedures die tijdens de kredietcrisis van 2007–2008 zijn gevoerd—blijkt dat alimentatieverplichtingen in een acute noodsituatie tijdelijk kunnen worden verlaagd, of zelfs op nihil kunnen worden gesteld.

Medische aansprakelijkheid ten gevolge van het coronavirus: biedt overmacht uitkomst?

Naar verwachting zullen op korte termijn de eerste aansprakelijkstellingen volgen voor gezondheidsschade die is ontstaan gedurende de periode dat de zorg door het coronavirus ernstig onder druk stond. Bij de beoordeling hiervan dient voor ogen te worden gehouden dat de medisch professionele standaard door de bijzondere omstandigheden kan zijn gewijzigd. Indien toch sprake blijkt te zijn van een normschending, zou een beroep op overmacht de verwerende partij uitkomst kunnen bieden.

Opschorting betaling van deel van salaris wegens coronacrisis?

Een werkgever die als gevolg van de coronacrisis te weinig geld had om alle salarissen te betalen, mocht die niet voor een deel opschorten zonder daarover eerst met zijn werknemer te overleggen. Hoewel de loonvordering van de werknemer in casu op een min of meer normale wijze wordt toegewezen, doet dit kortgedingvonnis vermoeden dat werkgevers in een vergelijkbare situatie een wijziging van de arbeidsvoorwaarden zouden kunnen afdwingen, waarbij een deel van het salaris later wordt betaald, of waarbij een deel van het salaris zelfs zou kunnen komen te vervallen.

Vakantiegeld, vakantiedagen & corona

Mag een werkgever verlofuren aftrekken als een medewerker in gezinsquarantaine verblijft doordat een gezinslid ernstige klachten heeft? Kan een werknemer zijn vakantie laten terugdraaien vanwege het coronavirus? Moet een werkgever vakantiegeld doorbetalen als hij een NOW-toekenning heeft? Mag de werkgever vakantiegeld inhouden om de maandelijkse salarissen te kunnen voldoen? En mag een werkgever het uitkeren van het vakantiegeld uitstellen?