Jubileumbundel: 25 jaar Awb

De op 1 januari 1994 in werking getreden Algemene wet bestuursrecht is toe aan haar zilveren jubileum. Niet alleen is met de invoering van de Awb het algemeen deel van het bestuursrecht samengebracht en verder gecodificeerd, de invoering leidde ook tot een systematisering van belangrijke delen van het bestuursrecht. Bovendien werd eenheid in de rechtsgang naar de bestuursrechter gecreëerd. Dat wordt gevierd—door 87 auteurs—met 75 bijdragen aan deze jubileumbundel.

Basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht

Dit plan geeft een nieuwe digitaliseringsoplossing voor de Rechtspraak, volgend op het vooralsnog mislukte KEI-project. De nieuwe oplossing gaat uit van het stapsgewijs realiseren van digitale toegankelijkheid van de Rechtspraak voor procespartijen en procesvertegenwoordigers in alle zaakstromen voor civiel recht en bestuursrecht. Binnen enkele jaren moet berichten- en stukkenuitwisseling tussen partijen, zaaksbetrokkenen en gerechten alsnog digitaal kunnen plaatsvinden overeenkomstig het digitaliseringsregime van de KEI wetgeving. Pas op langere termijn wordt digitaal procederen verplicht gesteld.

Het aanbod van: ICTRecht Academy

Met onze opleiding tot ICT-jurist doet u in één jaar gespecialiseerde juridische én technische kennis op en leert u o.a. over privacy, auteursrechten, contracteren en legal tech.
Is er binnen uw organisatie meer behoefte aan een op maat gemaakte, inhouse training? Ook dat kan bij ICTRecht Academy! Onder meer op het gebied van digitalisering binnen de overheid, de nieuwe privacywet en blockchain.

Cassatieadvocaten aan het woord

Acht cassatieadvocaten bespreken een standaardarrest en worden geïnterviewd over hun métier.

De bestuursrechter: een karakterschets

De bestuursrechter is niet meer dezelfde als in 1994. Hij is veranderd van een toetser in een geschilbeslechter. Zijn taak heeft de afgelopen 25 jaar zowel een beperking als een verdieping ondergaan. Hij beperkt zich tot het geschil dat partijen verdeeld houdt en oordeelt in beginsel niet over andere rechtmatigheidsgebreken in het besluit als de rechtzoekende daar geen oordeel over vraagt, of geen belang bij heeft. Maar hij duikt verder in de diepte van dat geschil door aan te sluiten bij het belangenconflict en te zoeken naar een finale oplossing.

Google voor juristen (in-house, 2 PO-punten)

Veel juridische vakinformatie is kosteloos online beschikbaar. Maar het vinden van die informatie kan tijdrovend zijn. U moet als geen ander kunnen googlen en de ins & outs van de belangrijkste juridische sites kennen. Tijdens deze cursus komen zoektips en -trucs aan de orde.