Effectief zoeken naar online juridische informatie

Veel juridische vakinformatie is kosteloos online vindbaar. Maar gratis informatie heeft zijn prijs: zoeken kan tijdrovend zijn. Recht.nl ontwikkelde vanuit 15 jaar ervaring met dit onderwerp een in-house cursus voor advocaten. Efficiënt zoeken bespaart tijd: een kwartier minder zoeken per week levert u 12 uur per jaar op!

Digitalisering rechtspraak aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft de vier wetsvoorstellen aangenomen waarmee digitalisering in de rechtspraak wordt ingevoerd. Rechtzoekenden zullen hun processtukken in zaken voor de civiele rechter en de bestuursrechter digitaal kunnen gaan indienen. Verder wordt de procedure voor de burgerlijke rechter vereenvoudigd. De nieuwe wetgeving wordt in 2017 gefaseerd ingevoerd.

Column: Link(ed) recht

Een groot voordeel van een steeds toegankelijker juridische informatie-infrastructuur is dat steeds meer juridische documenten aan elkaar geknoopt kunnen worden. Linked Data overheid geeft daarbij het goede voorbeeld. Als dat linken goed en volledig wordt uitgevoerd, komen gebruikers sneller en eenvoudiger tot de juridische kern.