Hét kennisplatform voor juristen

Coronamaatregelen vs. mensenrechten

Het College voor de Rechten van de Mens krijgt vragen over de maatregelen die de regering neemt om de coronacrisis te bestrijden. Mag de politie een huis binnenvallen als er een feestje lijkt te zijn? Waarom mogen mensen wel bij elkaar komen in een kerk? Kan de overheid burgers verplichten een corona-app te downloaden? Dergelijke vragen vormden aanleiding om de maatregelen tot nu toe te analyseren. Welke mensenrechten zijn hier relevant? En waar staat dat de overheid deze maatregelen mag nemen?

Jaarverslag 2019 Raad van State

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in 2019 ruim 13.500 zaken afgedaan en circa 12.500 nieuwe zaken ontvangen: 8.400 vreemdelingenzaken, 1.000 ruimtelijke-ordeningszaken en 3.100 overige zaken. De gemiddelde doorlooptijd van afdoening was 21 weken. De Raad van State gaat in het beschouwelijke deel van het jaarverslag in op ontwikkelingen die de kern van de rechtsstaat raken.
Het onderdeel legisprudentie bevat een bespreking van de wetgevingsadviezen van de Afdeling advisering. Het onderdeel jurisprudentie bevat kronieken op 42 specifieke onderwerpen, waaronder ontwikkelingen rond het belanghebbendebegrip, de Wob, bestemmingsplannen, de toepassing van bestuursdwang en verstrekking van subsidies.

Jaarverslag Rechtspraak 2019

In 2019 werden 1,54 miljoen rechtszaken afgewikkeld. Bijna driekwart van de afgehandelde zaken waren civielrechtelijke handelsgeschillen en familiezaken. 20 procent was een strafzaak en de resterende 7 procent bestond uit bestuursrecht- en belastingzaken. In het jaarverslag worden ontwikkelingen in 3 categorieën in detail behandeld: BOPZ-zaken, scheidingszaken en tbs-opleggingen.

Coronaberichtgeving voor advocaten

De Orde van Advocaten heeft naar aanleiding van de coronacrisis een team opgericht dat in nauw contact staat met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Rechtspraak over maatregelen met betrekking tot de rechtspleging.