Hét kennisplatform voor juristen

75 jaar vrouwelijke rechters

Johanna 'Han' Hudig werd in 1947 de eerste vrouwelijke rechter in Nederland. Dat rechters of zelfs 'raadsheren' vrouwen kunnen zijn, is 75 jaar later een vanzelfsprekendheid: per 1 januari 2022 zijn niet alleen de president van de Hoge Raad, maar ook 3 van de 4 presidenten van gerechtshoven en 6 van de 10 presidenten van rechtbanken vrouw. In een speciale editie van het Nederlands Juristenblad wordt stilgestaan bij 75 jaar vrouwelijk rechterschap.

Column: Juristen (in spé) kunnen niet zoeken

Er kunnen vraagtekens gezet worden bij de informatievaardigheden van rechtenstudenten. Als werkgever zou ik er niet zomaar van uit durven gaan dat mijn kersverse juridische kracht de weg kent naar de juiste juridische vakinformatie.
Opleidingsinstituten dienen studenten veel beter de weg te wijzen in het publieke domein, waar veel juridische informatie te halen is met steeds betere tools—en hen dus niet alleen te leren zoeken in systemen die de meesten in hun werkzame leven nooit zullen gaan gebruiken.

Wetswijzigingen per 1 juli 2021

Per 1 juli werd zoals gebruikelijk nieuwe wet- en regelgeving van kracht.

Sociale advocatuur kan gebruikmaken van diensten Praktizijns-Sociëteit

De Praktizijns-Sociëteit—juridisch kenniscentrum sinds 1837—gaat als platform fungeren voor allerlei diensten waarvan sociaal advocaten gratis of met korting gebruik kunnen maken. Een twaalftal grote kantoren financiert dit project. Zo kunnen sociaal advocaten bijvoorbeeld deelnemen aan Gestructureerd Intercollegiaal Overleg in het kader van de verplichte kwaliteitstoetsen, inclusief het gebruik van de JurisprudentieTracker.nl.

Cursus Google voor Juristen (online, 2 PO-punten)

Er is steeds meer kwalitatief goede juridische informatie vrij beschikbaar op het internet—informatie die je niet vindt met commerciële juridische zoekmachines. Het is voor juristen daarom belangrijk (ook) goed te kunnen googelen én de ins & outs te kennen van de belangrijkste juridische sites. Die kennis en vaardigheden biedt onze interactieve online cursus van twee uur.