Hét kennisplatform voor juristen

Meld u nu aan voor de opleiding tot ICT-jurist van ICTRecht Academy

ICTRecht Academy biedt u de praktijkgerichte opleiding tot ICT-jurist op twee niveaus (start april 2022). In één jaar doet u gespecialiseerde juridische én technische kennis op. U leert over ICT-contracten, softwarerecht, AI, privacy en ICT-security.
Enkel geïnteresseerd in het opdoen van kennis en skills over privacy en recht? Volg onze opleiding tot allround privacy jurist.

Hoge Raad bevestigt huurkorting wegens corona

De omstandigheid dat een huurder van een 290-bedrijfsruimte (waaronder horeca en winkels) deze als gevolg van coronamaatregelen niet, of slechts in geringe mate, kan exploiteren, is een 'onvoorziene omstandigheid' waarmee partijen geen rekening hielden bij huurovereenkomsten die gesloten zijn vóór 15 maart 2020. In die gevallen kan de rechter de huurovereenkomst aanpassen door de huurprijs te verminderen voor de periode van het omzetverlies. De Hoge Raad geeft in deze uitspraak een rekenmodel ter vaststelling van de huurprijsvermindering.

Hoe gaan kantonrechters om met zichzelf vertegenwoordigende partijen?

Welke impact heeft de afwezigheid van rechtsbijstandverleners in het civiele proces op rechters? Ter beantwoording van die vraag zijn de persoonlijke ervaringen en inzichten van kantonrechters als uitgangspunt genomen, waarbij de dagelijkse praktijk centraal stond. 26 rechters van 6 verschillende rechtbanken deden mee.