Hét kennisplatform voor juristen

Geen verschoningsrecht voor advocaat-onderzoeker

Het Hof van Discipline vindt dat het verschoningsrecht niet moet gelden voor advocaten die optreden als onafhankelijk onderzoeker. Het hof stelt dit in het kader van een tuchtzaak uit 2021. In opdracht van een accountantskantoor onderzochten advocaten van NautaDutilh in 2014 een fiscale constructie. Tegelijkertijd adviseerde men de accountants in kwestie. Daarmee gedroegen zij zich niet als onafhankelijk onderzoekers.
In eerste aanleg legde de tuchtrechter de advocaten slechts een waarschuwing op en stelde dat ‘de rol van partijdige advocaat niet verenigbaar is met de rol van onafhankelijk advocaat-onderzoeker’. In hoger beroep volgt berisping - en biedt het hof een algemeen toetsingskader voor het handelen van advocaat-onderzoekers.

Proefschrift: Het rechterlijk bevel en verbod als remedie

Iedereen die zich bezighoudt met rechtshulpverlening, zal het over één ding eens zijn: voorkomen van schade is beter dan genezen. Dit proefschrift gaat in op de vraag of er een recht bestaat op een preventieve remedie, dus een remedie die kan worden ingezet voordat schade ontstaat. Die vraag wordt beantwoord aan de hand van het Nederlandse recht, het Unierecht en het EVRM.
Op overtuigende wijze wordt het belang geschetst van de preventieve remedie. Daarbij komen het kort geding en de ruimte die een kort geding-rechter heeft ruimschoots aan bod. Dat maakt dit boek bij uitstek relevant voor de advocatuur, nu men daar bij het formuleren van vorderingen en het bepalen van processtrategie rekening mee kan houden.

Nieuwe dienst op Recht.nl: Jurisprudentie Tracker nu beschikbaar voor alle abonnees

Rechters doen jaarlijks meer dan een miljoen zaken af, waarvan er circa 55.000 openbaar worden gemaakt op Rechtspraak.nl; zo'n 1.000 uitspraken per week. De dienst Jurisprudentie Tracker maakt deze continue stroom behapbaar.
Voor het eerst is er een kennistool waarmee u handig en snel kennisneemt van alle gepubliceerde uitspraken binnen uw specialisme — én waarmee u in een oogopslag ziet welke zaken praktijkwaarde hebben.
Deze dienst is per heden integraal beschikbaar voor abonnees van Recht.nl en biedt in essentie 18 online jurisprudentietijdschriften. Leest u voor optimaal gebruik eerst de onderstaande one pager (pdf), of klikt u in de menubalk bovenaan de website op 'JURISPRUDENTIE TRACKER' om meteen te gaan kijken!