Hét kennisplatform voor juristen

Leren hoe Artificial Intelligence juridisch compliant te krijgen is?

Zoekt u naar handvatten om de inzet van AI te screenen zodat uw bedrijf of cliënten veilig en legaal kunnen opereren? Deze tiendelige online cursus van ICT-jurist Arnoud Engelfriet leert u techniek en praktijk op uitdagende wijze. Welke eisen stelt de AVG, hoe spoort u bias op en hoe maakt u een AI-systeem transparant? U oefent met echte cases. Met unieke game: krijgt u het dorpje Juinen op nummer één?

Verplicht naar de buurtrechter

Experimenten met een eenvoudige, snelle en goedkope gang naar de rechter gaan een nieuwe fase in. Verschillende rechtbanken bieden mensen met alledaagse problemen (burenruzies, huurconflicten) de kans om hun zaak voor te leggen aan een 'buurtrechter'. Dat kon alleen als beide partijen vrijwillig meededen, wat vaak niet lukte. Dankzij een wetswijziging wordt een nieuwe, verplichte procedure voorbereid.

Column: Weg met de betaalmuur

Emeritus-hoogleraar Gerrit van Maanen hield een pleidooi voor het neerhalen van de betaalmuur die door Wolters Kluwer is opgetrokken rond de teksten van gerechtelijke uitspraken van vóór de lancering van Rechtspraak.nl. Hij riep de minister voor Rechtsbescherming op te gaan praten over de afbraak van die muur.
Ik stel voor dat de minister dan meteen ook met alle uitgevers gaat praten over het neerhalen van de betaalmuur die is opgetrokken voor de publicaties van Gerrit van Maanen, andere juristen-wetenschappers, rechters en overheidsjuristen die met publiek geld betaald worden.

Rechtspraak: in 2024 papierloos procederen in civiele en bestuursrechtelijke procedures

De Rechtspraak pakt de digitaliseringsdraad weer op, na het in 2018 jammerlijk gesneefde project Kwaliteit En Innovatie rechterlijke macht (KEI). Project Digitale Toegankelijkheid is de nieuwe naam voor het digitaliseringstraject, dat zich moet voltrekken in de periode 2021–2024.
Het doel is—wederom—papierloos procederen in civiele en bestuurszaken, naar circa 900.000 zaken per jaar in 16 'zaakstromen'. Het indienen van zaken, de uitwisseling van en inzage in processtukken en correspondentie met de Rechtspraak moeten eind 2024 volledig digitaal verlopen.

Eerste Kamer stemt in met Coronawet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet waarmee de noodverordeningen waarin maatregelen ter bestrijding van het COVID-19 virus op dit moment zijn vastgelegd, een structurele juridische grondslag krijgen. Op basis van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 worden op korte termijn ministeriële regelingen over de mondkapjesplicht opgesteld. Ook de 'routekaart', het overzicht waarin is aangegeven welke maatregelen bij de vier risiconiveaus (waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig) horen, wordt vertaald naar een regeling.

Vrije digitale toegang tot alle rechtspraak - weg met Kluwers betaalmuur

Sinds 2000 worden de uitspraken van de Hoge Raad gepubliceerd op Rechtspraak.nl. Voor teksten van uitspraken van vóór 2000 zijn wij aangewezen op de databanken van Wolters Kluwer. Deze heeft er echter een betaalmuur voor gezet. De inhoud van die rechtspraak—annotaties behoren hier niet toe—behoort tot het publieke domein: slechts op het zetsel en de opmaak heeft Kluwer een auteursrecht. Een eeuw lang heeft Kluwer een goede boterham verdiend met het verkopen van publieke informatie die zij gratis kreeg van de Hoge Raad en zijn parket. Het is tijd om iets terug te doen.

Cursus Google voor juristen (in-house of online, 2 PO-punten)

Veel juridische vakinformatie is kosteloos online beschikbaar. Dit biedt uw kantoor kansen om te besparen op abonnementskosten. Maar u moet dan wel uitmuntend kunnen googlen en de ins & outs van de belangrijkste juridische sites kennen. Die kennis en vaardigheden biedt deze interactieve cursus van twee uur, die wordt gegeven aan de hand van zoekvragen uit uw eigen praktijk.