Hoogste bestuursrechtspraak: rechtseenheid in bestuursrecht door onderlinge afstemming

De Raad van State heeft samen met de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven een standpunt naar buiten gebracht over de organisatie van de hoogste bestuursrechtspraak, waarin men er voor pleit om geen institutionele veranderingen door te voeren. Rechtseenheid in het bestuursrecht is goed te bereiken middels onderlinge afstemming.

NVvR: tekort aan rechters dreigt

De rechtspraak kampt met een capaciteitsprobleem: de komende twee jaar komt men 227 rechters tekort. Afgezet tegen de 2.360 rechters die Nederland telt, is dit aantal navenant. Dat constateerden de Raad voor de rechtspraak en zeventien presidenten van gerechten. Dagblad Trouw kreeg een vertrouwelijk gespreksverslag in handen.

Column: Juristen klaar voor de 21ste eeuw?

In onderwijsland wil men studenten klaarstomen voor de eeuw waarin machines veel werk gaan overnemen. Studenten moeten 21ste-eeuwse vaardigheden bijgebracht worden om te kunnen 'overleven'. Dit geldt niet alleen voor mbo'ers, maar ook voor rechtenstudenten. Sterker, ook voor werkende juristen onder de 50. Delen van hun werk zullen immers voor hun pensioen al wezenlijk anders zijn.

In-house cursus: Omgaan met online juridische vakinformatie (2 PO-punten)

Veel juridische vakinformatie is kostenloos online vindbaar. Maar gratis informatie heeft zijn prijs: zoeken kan tijdrovend zijn. Recht.nl ontwikkelde vanuit 15 jaar ervaring met dit onderwerp een in-house cursus voor advocaten. Efficiënt zoeken bespaart tijd: tien minuten minder zoeken per week levert u 7 declarabele uren per jaar op!


Gratis verder lezen? Maak 2 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen