Modernisering civiel bewijsrecht

Partijen moeten vóórdat zij een civiele procedure starten alle relevante informatie over hun geschil verzamelen. Daardoor kunnen zij direct bij aanvang van de procedure hun bewijsmateriaal voorleggen aan de rechter, die dan sneller een beslissing kan nemen. Dat adviseerde de expertgroep Hammerstein ter verbetering van het bewijsrecht in civiele procedures. Is dit haalbaar?

Nieuw stelsel griffierechten burgerlijke zaken leidt tot toename hoger beroepen

De vereenvoudiging van het stelsel van griffierechten heeft onbedoelde gevolgen. De operatie zorgde bijvoorbeeld weliswaar voor minder handelszaken in eerste aanleg, maar in hoger beroep nam het aantal zaken juist met 28 procent toe, omdat dit goedkoper werd.

Wetswijzigingen 1 juli 2017

Per 1 juli worden diverse wetswijzigingen van kracht, waaronder de verlaging van de minimumloonleeftijd van 23 naar 22 jaar, ingrijpende nieuwe arbo-regels en een verplichte alcohol- en drugstest voor geweldplegers.

Jaarverslag Hoge Raad 2016

De Hoge Raad kiest voor het behandelen van zaken die van belang zijn voor de rechtsontwikkeling en rechtseenheid en is terughoudender met zaken waarin men geen constructieve rol kan spelen, zo blijkt uit het jaarverslag. De Hoge Raad is voorts blij met de mogelijkheid principiële vragen te kunnen gaan stellen aan het EHRM over de uitleg van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens.

Column: Alle uitspraken online!

In 2006 werd al een oproep gedaan om álle rechterlijke uitspraken geanonimiseerd openbaar te maken. Ruim 10 jaar later zit daar nog altijd geen schot in. Hoogleraar en advocaat Tom Barkhuysen doet in het Nederlands Juristenblad een duit in het zakje: het moet afgelopen zijn met de uiterst geringe selectie van uitspraken door de rechtspraak zelf. Pas dan kunnen big data-tools losgelaten worden op het corpus van de Nederlandse rechtspraak.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen