Jaarverslag Hoge Raad 2016

De Hoge Raad kiest voor het behandelen van zaken die van belang zijn voor de rechtsontwikkeling en rechtseenheid en is terughoudender met zaken waarin men geen constructieve rol kan spelen, zo blijkt uit het jaarverslag. De Hoge Raad is voorts blij met de mogelijkheid principiële vragen te kunnen gaan stellen aan het EHRM over de uitleg van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens.

Column: Alle uitspraken online!

In 2006 werd al een oproep gedaan om álle rechterlijke uitspraken geanonimiseerd openbaar te maken. Ruim 10 jaar later zit daar nog altijd geen schot in. Hoogleraar en advocaat Tom Barkhuysen doet in het Nederlands Juristenblad een duit in het zakje: het moet afgelopen zijn met de uiterst geringe selectie van uitspraken door de rechtspraak zelf. Pas dan kunnen big data-tools losgelaten worden op het corpus van de Nederlandse rechtspraak.

Vijf procent rechters vermoedt beïnvloeding door media

Onze rechters beoordelen de mate waarin zij hun werk onafhankelijk kunnen doen met het rapportcijfer 9, zo blijkt uit een enquete onder vijfhonderd magistraten. Twijfel heerst evenwel bij de vraag of zij zich bij uitspraken laten leiden door berichtgeving in de media: bijna twintig procent geeft aan dat niet te weten, vijf procent denkt dat dit het geval is.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen