Hét kennisplatform voor juristen

Column: Beste Rechtspraak, een paar vragen...

De Week van de Rechtspraak biedt een kijkje in de keuken van de rechterlijke macht. Als die keukendeur dan toch even open staat, zou ik graag een paar vragen stellen. Niet zozeer over het werk van rechters, maar over Rechtspraak.nl. Zouden er bijvoorbeeld minder uitspraken gepubliceerd kunnen worden, dat wil zeggen uitsluitend uitspraken die er inhoudelijk toe doen - en waarvan de inhoudsindicaties begrijpelijk zijn?

Excuses aanbieden leidt zelden tot nooit tot juridische aansprakelijkheid

Uit analyse van 4.000 casus door promovenda Lianne Wijntjens (Tilburg Law School) blijkt dat het niet vaak voorkomt dat het aanbieden van excuses leidt tot erkenning van aansprakelijkheid. Zij vond slechts twee zaken waarin een rechter oordeelde dat dit het geval was—maar daar bleek sprake van zeer specifieke omstandigheden.

Wetsvoorstel Coronawet

Het veel bekritiseerde ontwerp voor een coronanoodwet is grondig gewijzigd. Wie een coronaboete krijgt opgelegd, hoeft niet te vrezen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) mis te lopen en achter de voordeur wordt niet gecontroleerd. De tijdelijke wet wordt voor een half jaar van kracht. Dat kan worden verkort—of telkens met drie maanden worden verlengd—mits het parlement daarmee instemt.

Medische aansprakelijkheid ten gevolge van het coronavirus: biedt overmacht uitkomst?

Naar verwachting zullen op korte termijn de eerste aansprakelijkstellingen volgen voor gezondheidsschade die is ontstaan gedurende de periode dat de zorg door het coronavirus ernstig onder druk stond. Bij de beoordeling hiervan dient voor ogen te worden gehouden dat de medisch professionele standaard door de bijzondere omstandigheden kan zijn gewijzigd. Indien toch sprake blijkt te zijn van een normschending, zou een beroep op overmacht de verwerende partij uitkomst kunnen bieden.

Opschorting betaling van deel van salaris wegens coronacrisis?

Een werkgever die als gevolg van de coronacrisis te weinig geld had om alle salarissen te betalen, mocht die niet voor een deel opschorten zonder daarover eerst met zijn werknemer te overleggen. Hoewel de loonvordering van de werknemer in casu op een min of meer normale wijze wordt toegewezen, doet dit kortgedingvonnis vermoeden dat werkgevers in een vergelijkbare situatie een wijziging van de arbeidsvoorwaarden zouden kunnen afdwingen, waarbij een deel van het salaris later wordt betaald, of waarbij een deel van het salaris zelfs zou kunnen komen te vervallen.