Google voor juristen (in-house, 2 PO-punten)

Veel juridische vakinformatie is kosteloos online beschikbaar. Maar het vinden van die informatie kan tijdrovend zijn. U moet als geen ander kunnen googlen en de ins & outs van de belangrijkste juridische sites kennen. Tijdens deze cursus komen zoektips- en trucs aan de orde.

Blauwe VNW 2017-2018

De Blauwe VNW biedt in drie handzame delen het complete overzicht van de Nederlandse wet- en regelgeving: Staats- en bestuursrecht, Burgerlijk (proces)recht en Straf(proces)recht. De betere wettenbundel voor studenten en docenten Recht, Notarieel recht, Criminologie, Bestuursrecht in HBO of WO, advocaten en juristen.

Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2016

In 2016 was er een lichte stijging van het aantal toevoegingen, naar circa 450.000. Het Juridisch Loket kreeg bovendien bijna 750.000 vragen. Het aanbod van advocaten nam licht af, terwijl het aantal mediators toenam.

Modernisering civiel bewijsrecht

Partijen moeten vóórdat zij een civiele procedure starten alle relevante informatie over hun geschil verzamelen. Daardoor kunnen zij direct bij aanvang van de procedure hun bewijsmateriaal voorleggen aan de rechter, die dan sneller een beslissing kan nemen. Dat adviseerde de expertgroep Hammerstein ter verbetering van het bewijsrecht in civiele procedures. Is dit haalbaar?

Nieuw stelsel griffierechten burgerlijke zaken leidt tot toename hoger beroepen

De vereenvoudiging van het stelsel van griffierechten heeft onbedoelde gevolgen. De operatie zorgde bijvoorbeeld weliswaar voor minder handelszaken in eerste aanleg, maar in hoger beroep nam het aantal zaken juist met 28 procent toe, omdat dit goedkoper werd.

Wetswijzigingen 1 juli 2017

Per 1 juli worden diverse wetswijzigingen van kracht, waaronder de verlaging van de minimumloonleeftijd van 23 naar 22 jaar, ingrijpende nieuwe arbo-regels en een verplichte alcohol- en drugstest voor geweldplegers.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen