Hét kennisplatform voor juristen

SummerCourt: OM en Rechtspraak zoeken maatschappelijk betrokken rechtenstudenten

SummerCourt is hét jaarlijkse evenement waarin de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie maatschappelijk betrokken universitaire rechtenstudenten kennis laten maken met de rechterlijke organisatie.
Dit jaar bestaat SummerCourt uit vier interessante online workshops: twee gerelateerd aan het OM en twee vanuit de Rechtspraak. Daarnaast is er een workshop over het RIO- en OIO-assessment. Op de laatste dag neem je deel aan een netwerkbijeenkomst in jouw regio.

'Pels Rijcken medeverantwoordelijk voor fraude voormalig managing partner

Hoogleraar accountancy Marcel Pheijffer en advocaat Jeroen Princen (o.a. curator Imtech) schreven een meeslepend artikel over de opzienbarende malversaties van notaris en voormalig managing partner Frank Oranje van Pels Rijcken. Hoe kan het wegsluizen van 10 miljoen euro bij de landsadvocaat en rechthebbenden onopgemerkt zijn gebleven? Geconstateerd wordt dat Pels Rijcken niet zozeer slachtoffer is, zoals het kantoor stelt, maar medeverantwoordelijkheid draagt voor de omvangrijke fraude.

Openbaarmaking uitspraken via Rechtspraak.nl: van 50.000 naar 1 miljoen per jaar?

De Raad voor de rechtspraak wil dat de komende 10 jaar 75 procent van alle nieuwe uitspraken online beschikbaar komt, teneinde de transparantie van de rechtspraak te vergroten. Op dit moment valt nog geen 4 procent van de vonnissen de eer te beurt van publicatie op Rechtspraak.nl: circa 50.000 op jaarbasis, hoofdzakelijk uitspraken in hoger beroep en laatste instantie, van in totaal circa 1,3 miljoen gewezen zaken.
Om dit mogelijk te maken, moeten er stappen worden gezet om het anonimiseren van uitspraken sneller en goedkoper te maken—enerzijds door betere software in te zetten, anderzijds door rechters bij het schrijven van vonnissen te instrueren hoe efficiënter omgegaan kan worden met vermelding van tot personen herleidbare gegevens.

Hoven en advocaten stellen prejudiciële vragen over limiet lengte processtukken

Advocaten en de Staat stellen samen prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over de bevoegdheid van de gerechtshoven om een limiet te stellen aan de lengte van processtukken. Sinds 1 april 2021 geldt bij de hoven de regel dat processtukken in civiele procedures maximaal 15 tot 25 pagina’s lang mogen zijn, afhankelijk van het soort stuk en gebruikte lettertypes.

Cursus Google voor juristen (online, 2 PO-punten)

Er is steeds meer kwalitatief goede juridische informatie vrij beschikbaar op het internet—informatie die je niet vindt met commerciële juridische zoekmachines. Het is voor juristen daarom belangrijk (ook) goed te kunnen googelen én de ins & outs te kennen van de belangrijkste juridische sites. Die kennis en vaardigheden biedt onze interactieve online cursus van twee uur.