Hét kennisplatform voor juristen

Hoge Raad: Hoven mogen limiet stellen aan lengte processtukken in civiele zaken

Sinds 1 april 2021 geldt bij alle gerechtshoven de regel dat processtukken in civiele procedures maximaal 15 tot 25 pagina's lang mogen zijn — afhankelijk van het soort stuk en gebruikte lettertypes. Deze beperkingen zijn toelaatbaar, zo oordeelde de Hoge Raad. De regels zijn niet in strijd met het recht op toegang tot de rechter, noch met het beginsel van hoor en wederhoor. Uit de bevoegdheid regels te stellen, vloeit voort dat de hoven die ook kunnen handhaven — door processtukken te weigeren die niet voldoen aan de eisen. Dat dit kan leiden tot niet-ontvankelijkheid, komt voor rekening en risico van partijen.

NJV Preadviezen 2022: De repressieve samenleving

De Nederlandse Juristen Vereniging (NJV) publiceerde haar jaarlijkse bundel met preadviezen. Het thema De repressieve samenleving wordt belicht vanuit civiel-, bestuurs- en strafrechtelijk perspectief: het burgerlijk recht als instrument van verandering (Anne Keirse en Vanessa Mak); de repressieve overheid en de rechtsbescherming daartegen in het bestuursrecht (Tom Barkhuysen en Michiel van Emmerik) en de plaats van de reclassering in het strafrecht (Johannes Bijlsma, Stijn Franken en Petra van Kampen). De bundel beoogt een beeld te geven van de juridische stand van het land.

Heeft u dit jaar uw 8 uur kwaliteitstoetsing al geregeld?

Wilt u na de zomer zo moeiteloos mogelijk voldoen aan de kwaliteitstoetseneis van de Orde van Advocaten? Schrijft u zich dan in voor deelname aan de najaarsronde van ons Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO).
Samen met de Praktizijnsbibliotheek (gevestigd in de Rechtbank Amsterdam) organiseert Recht.nl GIO-bijeenkomsten voor honderden deelnemende advocaten. Met drie bijeenkomsten van 2 uur en 40 minuten voldoet u de laatste maanden van het jaar eenvoudig aan uw verplichting.

De belangrijkste jurisprudentie van 2021

Recht.nl houdt sinds 2004 voor u bij welke gerechtelijke uitspraken besproken worden in de 125 belangrijkste juridische vakbladen. Bij de onderstaande jaaroverzichten geldt: hoe vaker een uitspraak gesignaleerd werd in vaktijdschriften, hoe belangrijker die uitspraak (blijkbaar) was.
'Winnaar' in 2021 was deze uitspraak van de Hoge Raad, over bestuurdersaansprakelijkheid wegens schending van de boekhoudplicht. Die zaak werd in maar liefst 20 tijdschriften besproken.