Bijna 3.000 rechtszaken doorverwezen naar mediator in 2017

Rechters en officieren van Justitie hebben betrokkenen vorig jaar in 2.977 rechtszaken naar een mediator verwezen. Dat gebeurde het vaakst in familiezaken (1.668) en in strafzaken (946). Partijen komen er in 60 procent van de mediationtrajecten samen uit.
In hoeverre zijn de rechtsstatelijke kernwaarden onafhankelijke rechtsbescherming, legaliteit (rechtszekerheid en rechtsgelijkheid) en scheiding van machten gewaarborgd als het gaat om buitengerechtelijke geschiloplossing?

Google voor juristen (in-house, 2 PO-punten)

Veel juridische vakinformatie is kosteloos online beschikbaar. Maar het vinden van die informatie kan tijdrovend zijn. U moet als geen ander kunnen googlen en de ins & outs van de belangrijkste juridische sites kennen. Tijdens deze cursus komen zoektips en -trucs aan de orde.

Column: Baas over je eigen juridische tekst!

Juristen schrijven om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het recht en ter ontwikkeling van zichzelf. Voor het laatste is het belangrijk baas over je eigen tekst te blijven, zodat deze niet wegkwijnt achter een betaalmuur van een uitgever. Dus sta je je auteursrecht niet af. Dan kun je zelf bepalen hoe en wanneer je jouw tekst herpubliceert. En heb je per ongeluk toch je rechten afgestaan, dan hebben we tegenwoordig gelukkig nog de open access-bepaling van de Auteurswet.

Herindeling Rechtspraak nog geen doorslaand succes

De Wet herziening gerechtelijke kaart heeft nog maar beperkt gebracht wat men voor ogen had. Een commissie onderzocht de kwaliteit van de wet waarmee het aantal rechtbanken in 2013 werd teruggebracht naar 11 (was 19) en het aantal gerechtshoven naar 4 (was 5). Een punt van zorg is de toename van het aantal verstekzaken, waarvan vermoed wordt dat dit komt door de gemiddeld grotere reisafstand tot gerechtsgebouwen.