Kwart minder klachten tegen notarissen na invoering griffierecht

De vier kamers voor het notariaat kregen in 2018 veel minder zaken binnen dan in 2017. In 2018 werden 374 zaken aangebracht; in 2017 waren dat er 485. De afname van 23 procent valt samen met de invoering van een griffierecht van 50 euro dat klagers sinds 1 januari 2018 moeten voldoen op basis van de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen. Circa 15 procent van de klachten slaagde: er werden in 2018 twee notarissen uit hun ambt gezet en de kamers legden 51 waarschuwingen, berispingen en schorsingen op.

Google voor juristen (in-house, 2 PO-punten)

Veel juridische vakinformatie is kosteloos online beschikbaar. Het vinden van die informatie kan echter tijdrovend zijn. U moet als geen ander kunnen googlen en de ins & outs van de belangrijkste juridische sites kennen. Tijdens deze cursus komen zoektips en -trucs aan de orde.

Proefschrift: Billijkheidsuitzonderingen

Wanneer kan de rechter besluiten af te wijken van de wettelijke voorschriften? Soms is een individuele situatie immers zo uniek, dat de toepassing van het geldende recht onbillijk zou zijn. Floor Bakker verkent hoe billijkheidsuitzonderingen worden gemaakt in het civiele recht, het strafrecht en het bestuursrecht. Vaak gebeurt dit onder verschillende noemers, waardoor het ontbreekt aan een algemeen leerstuk in literatuur en jurisprudentie. Dat leidt ertoe dat rechters geregeld billijkheidsuitzonderingen voor specifieke gevallen over het hoofd zien. Verhelderende praktijkvoorbeelden leggen terugkerende factoren bloot die een rol spelen bij billijkheidsbeslissingen.