Hét kennisplatform voor juristen

Procederen over 'juiste' wetenschap

Is 5G schadelijk? En werkt de PCR-test voor corona wel? De afgelopen periode zijn er spraakmakende procedures gevoerd waarin de rechter, min of meer, is gevraagd te bepalen of wetenschappers het bij het rechte eind hebben. Dergelijke procedures roepen de vraag op hoe de rechter zich dient te verhouden tot 'de wetenschap'. Wanneer kan hij overgaan tot een inhoudelijke beoordeling van de juistheid van wetenschappelijke kennis en inzichten en wanneer moet hij dat vermijden?

Cursus Google voor juristen (online, 2 PO-punten)

Het vaccineren is begonnen, maar het ziet er naar uit dat we voorlopig nog thuis en online moeten werken. Jammer. Het goede nieuws is evenwel dat steeds meer kwalitatief goede juridische informatie vrij beschikbaar is op internet. Maar u moet dan wel uitmuntend kunnen googlen en de ins & outs van de belangrijkste juridische sites kennen. Die kennis en vaardigheden biedt deze interactieve online cursus van twee uur. Begin het jaar goed!

Top 50 advocatuur 2021

De coronacrisis lijkt geen vat te hebben op de omvang van de 50 grootste advocatenkantoren. Sterker nog: 22 kantoren groeiden met 6 procent of meer. Er waren 4.666 advocaten werkzaam bij de top 50-kantoren per 1 januari 2021; ruim een kwart (26 procent) van het totaal aantal advocaten in Nederland (17.951).

'Ontmantel bestuursrechter Raad van State'

Als gevolg van de Toeslagenaffaire moet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ontmanteld en worden ondergebracht bij de bestaande gerechtshoven en de Hoge Raad. Dat schrijft voormalig president van de Hoge Raad Geert Corstens samen met drie andere prominente rechtsgeleerden in NRC.

400 standaardarresten Hoge Raad

De Hoge Raad heeft weer een aantal 'oude' arresten (van vóór 2000) gepubliceerd. Het gaat om—onder meer—de civiele arresten Frascati Ensemble (1914), Quint/Te Poel (1959), Harmonisatiewet (1989), Van Geest/Nederlof (1990/1991) en Wrongful birth (1997), de strafarresten Aflatoxinepinda's (1993), Zwolsman (1995) en Pikmeer I (1996) en de fiscale arresten Boete is 'criminal charge', art. 6 EVRM (1990), Boete na transactie voor hetzelfde feit (1990) en Ontvanger aansprakelijk voor inspecteur (1990). In totaal zijn in een jaar tijd circa 400 standaardarresten gepubliceerd op Rechtspraak.nl.

Limiet aan processtukken in civiele dagvaardingszaken

Processtukken in civiele dagvaardingszaken en verzoekschriftprocedures mogen vanaf 1 april 2021 niet langer zijn dan 15 tot 25 pagina's. Dat heeft de afdeling civiel recht van het Gerechtshof Amsterdam bekendgemaakt. De limieten worden ingevoerd om een einde te maken aan steeds dikker wordende procesdossiers, wat zorgt voor langere doorlooptijden, zo is te lezen in de nieuwsbrief van de afdeling civiel recht. Andere hoven zullen dit op korte termijn ook doen, verwacht een woordvoerder van het hof.