Wanneer is een zaak geschikt voor mondelinge uitspraak?

Een bestuurs- of civiele rechter mag mondeling uitspraak doen in zaken die zich daarvoor naar zijn oordeel lenen. Maar wanneer is een zaak geschikt voor mondelinge uitspraak? En hoe doet een rechter dat op een goede manier? De Rechtbank Gelderland startte een project om dit in kaart te brengen, met als resultaat tien aanbevelingen aan rechters voor het doen van mondelinge uitspraken.

Kan rechtstaal makkelijker?

Het juridisch taalgebruik is tegenwoordig veel eenvoudiger dan vijftig jaar geleden. Desondanks zijn zowel schriftelijke als mondelinge rechterlijke uitspraken nog steeds moeilijk te begrijpen voor niet-juristen. In deze bijdrage wordt ingegaan op pogingen die zijn gedaan om de rechtstaal te vereenvoudigen.

Trends in civiele rechtspraak

In de civiele rechtspraak zijn twee belangrijke trends zichtbaar. De eerste is een gestage daling van het aantal bodemprocedures dat voor de rechter wordt gebracht: een derde minder zaken in vergelijking met 2010. De tweede trend is de stijging van het aantal verzoekschriftprocedures (voornamelijk familiezaken).

Kritiek op e-Court

Bijna alle zorgverzekeraars hebben e-Court via hun algemene voorwaarden bevoegd gemaakt in geval van geschillen. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden zet kanttekeningen bij de rechtsgeldigheid van zo'n e-court-beding. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, zet vraagtekens bij de waarborging van belangen van schuldenaren.