Hét kennisplatform voor juristen

Eerste Kamer stemt in met Coronawet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet waarmee de noodverordeningen waarin maatregelen ter bestrijding van het covid-19 virus op dit moment zijn vastgelegd een structurele juridische grondslag krijgen. Op basis van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 worden op korte termijn ministeriële regelingen over de mondkapjesplicht opgesteld. Ook de 'routekaart', het overzicht waarin is aangegeven welke maatregelen bij de vier risiconiveaus (waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig) horen, wordt vertaald naar een regeling.

Vrije digitale toegang tot alle rechtspraak – weg met Kluwer's betaalmuur

Sinds 2000 worden de uitspraken van de Hoge Raad gepubliceerd op Rechtspraak.nl. Voor teksten van uitspraken van vóór 2000 zijn wij aangewezen op de databanken van Wolters Kluwer. Deze heeft er echter een betaalmuur voor gezet. De inhoud van die rechtspraak – annotaties behoren hier niet toe – behoort tot het publieke domein: slechts op het zetsel en de opmaak heeft Kluwer een auteursrecht. Een eeuw lang heeft Kluwer een goede boterham verdiend met het verkopen van publieke informatie die zij gratis kreeg van de Hoge Raad en zijn parket. Het is tijd om iets terug te doen.

Cursus Google voor juristen (in-house of online, 2 PO-punten)

Veel juridische vakinformatie is kosteloos online beschikbaar. Dit biedt uw kantoor kansen om te besparen op abonnementskosten. Maar u moet dan wel uitmuntend kunnen googlen en de ins & outs van de belangrijkste juridische sites kennen. Die kennis en vaardigheden biedt deze interactieve cursus van twee uur, die wordt gegeven aan de hand van zoekvragen uit uw eigen praktijk.

Column: Beste Rechtspraak, een paar vragen...

De Week van de Rechtspraak biedt een kijkje in de keuken van de rechterlijke macht. Als die keukendeur dan toch even openstaat, zou ik graag een paar vragen stellen, niet zozeer over het werk van rechters, maar over Rechtspraak.nl. Zouden er bijvoorbeeld minder uitspraken gepubliceerd kunnen worden, dat wil zeggen uitsluitend uitspraken die er inhoudelijk toe doen én waarvan de inhoudsindicaties begrijpelijk zijn?

Excuses aanbieden leidt zelden tot nooit tot juridische aansprakelijkheid

Uit analyse van 4.000 casus door promovenda Lianne Wijntjens (Tilburg Law School) blijkt dat het niet vaak voorkomt dat het aanbieden van excuses leidt tot erkenning van aansprakelijkheid. Zij vond slechts twee zaken waarin een rechter oordeelde dat dit het geval was—maar daar bleek sprake van zeer specifieke omstandigheden.

Medische aansprakelijkheid ten gevolge van het coronavirus: biedt overmacht uitkomst?

Naar verwachting zullen op korte termijn de eerste aansprakelijkstellingen volgen voor gezondheidsschade die is ontstaan gedurende de periode dat de zorg door het coronavirus ernstig onder druk stond. Bij de beoordeling hiervan dient voor ogen te worden gehouden dat de medisch professionele standaard door de bijzondere omstandigheden kan zijn gewijzigd. Indien toch sprake blijkt te zijn van een normschending, zou een beroep op overmacht de verwerende partij uitkomst kunnen bieden.