Over Recht.nl

Over Recht.nl

Recht.nl was in 1998 één van de eerste websites voor juristen in Nederland. Wij richten ons met onze vakinformatie al meer dan 25 jaar op juridische professionals - en op docenten en studenten rechtsgeleerdheid.
Wij leveren onze diensten dagelijks aan duizenden advocaten, alsmede aan bedrijfsjuristen, provincies en gemeenten, de Hoge Raad, de Raad van State en Het Juridisch Loket.