Hof van Discipline: advocaten moeten inzage geven in financiën

Advocaten zijn verplicht gehoor te geven aan het jaarlijks verzoek van de deken om financiële kengetallen te verstrekken. De deken kan medewerking zowel tuchtrechtelijk als bestuursrechtelijk afdwingen, stelt het Hof van Discipline. Met de uitspraak van het hof komt een eind aan een lange discussie over het verplicht verstrekken van financiële gegevens door kantoren.

Rechtbank dwingt advocatenkantoor tot instemming met schuldregeling

Iemand die in de schuldsanering dreigde te belanden, trok aan de bel bij de rechtbank: alle schuldeisers hadden ingestemd met de voorgestelde schuldregeling, op één na—een advocatenkantoor dat 385 euro tegoed had. Eén procent van de totale schuldenlast. Het (helaas) in de uitspraak niet nader genoemde kantoor kwam niet opdagen ter zitting en wordt veroordeeld in de kosten van de procedure.

DAS haalt gelijk: geen vrije advocaatkeuze als zaak niet voor de rechter komt

Verzekerden hebben in buitengerechtelijke procedures geen recht op vrije advocaatkeuze. Dat heeft de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) geoordeeld.