Flaters bij een echtscheiding en een benchslap: 24 weken schorsing

Een Noord-Hollandse advocaat maakt een potje van een echtscheidingsprocedure. Daarvoor sloeg de rechtbank Noord-Holland hem al eens om de oren met een ferme benchslap, vanwege een ‘slecht onderbouwde vordering’. Het Hof van Discipline legt hem hiervoor een schorsing van 24 weken op, waarvan 12 weken voorwaardelijk.

Beroepsfout advocaat in procedure over nalatenschap, geen schadevergoeding

Een (voormalige) advocaat van Bosselaar & Strengers heeft weliswaar een beroepsfout gemaakt door stukken in een erfzaak niet tijdig in te dienen, maar er is geen oorzakelijk verband tussen die fout en de ongunstige afloop van de procedure over de nalatenschap voor de appelant. Er is daarom geen plaats voor schadevergoeding, aldus het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.