Hele bruto-inkomen bepalend voor hoofdelijke omslag Orde van Advocaten

Het hele bruto-inkomen van een advocaat is bepalend voor de te betalen bijdrage aan de Nederlandse Orde van Advocaten, en niet enkel de inkomsten die samenhangen met de advocatuur. Dat heeft de Raad van State beslist. Het moeten verstrekken van het bruto-inkomen vormt bovendien geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.