'Orderegels verstoren markt juridische dienstverlening'

De strikte beroepsregels van de Orde van Advocaten verstoren de markt voor juridische bijstand: dat is de strekking van het onderstaande onderzoek dat juridisch dienstverlener BrandMR liet uitvoeren door SEO Economisch Onderzoek, een onderzoeksinstituut van de Universiteit van Amsterdam.

Het verschoningsrecht van advocaten in dienstbetrekking

Het verschoningsrecht en de daarmee samenhangende geheimhoudingsplicht van advocaten staat de laatste jaren ter discussie. Het OM en de FIOD stellen dat bedrijven het verschoningsrecht soms inzetten als procedureel wapen. Het OM pleit daarom al jaren voor versnelde procedures bij de rechter-commissaris over zaken met betrekking op het verschoningsrecht.
Wat opvalt is dat zelfs de critici aannemen dat een advocaat van een groot bedrijf in beginsel een beroep kan doen op het verschoningsrecht. De vraag is of deze aanname terecht is.