Advocaat de mist in na instelling hoger beroep zonder overleg met cliënt

Het ging helemaal mis in deze tuchtzaak, toen een advocaat zonder overleg met zijn cliënte hoger beroep instelde in een strafzaak. In aanloop naar het hoger beroep had hij geen contact met haar, op zitting maakte zijn waarnemende advocaat-stagiair fouten en de straf viel fors hoger uit dan in eerste aanleg.

No cure no pay-afspraak ondanks verbod: advocaat moet honorarium terugbetalen

Het hof oordeelt in de onderhavige zaak dat een advocaat die in strijd met de Gedragsregels een no cure no pay-afspraak had gemaakt, ruim 58.000 euro moet terugbetalen aan zijn cliënt. Ook wanneer het hof aanneemt dat het appellant zelf is geweest die de verboden beloningsafspraak heeft voorgesteld, had van de advocaat verwacht mogen worden dat hij zijn cliënt er op had gewezen dat dit niet is toegestaan.

Loyens & Loeff aansprakelijk à 21 miljoen euro voor gebrekkig fiscaal advies

Farm Frites-eigenaar Gerrit de Bruijne—in maart 2020 op 86-jarige leeftijd overleden—verhuisde in de jaren '90 om fiscale redenen naar Curaçao. Die stap zou hem miljoenen guldens aan belastingen besparen, aldus het advies van Loeff Claeys Verbeke, de rechtsvoorganger van Loyens & Loeff. Na enkele jaren stond de Belastingdienst echter aan de poort met een navordering van vele miljoenen. Volgens de fiscus was de verhuizing een wassen neus: De Bruijne was nog altijd vooral in Nederland en hield hier bovendien 'zijn tandarts en huisarts aan'.
De rechtbank oordeelde in 2018 dat de betrokken fiscalisten (een partner en een 'beginnend advocaat') 30 procent van de geleden schade dienen te dragen, waarbij de aansprakelijkheid van de twee advocaten zich beperkt tot de partner. Twee jaar later is de feitelijke schade vastgesteld, resulterend in een rekening van 21 miloen euro voor Loyens.