Imtech-curatoren slagen opnieuw niet met tuchtklacht tegen advocaten De Brauw

Imtech ging in 2015 failliet, nadat vele miljoenen verloren waren gegaan door fraude met bouwopdrachten in Polen. Twee jaar daarvoor had De Brauw een forensisch onderzoek gedaan naar de gang van zaken bij die Poolse tak. Volgens curatoren Princen en Peters hebben de vier advocaten daarbij bepaalde crediteuren bevoordeeld, een ondeugdelijk rapport opgeleverd en excessief gedeclareerd. Het Hof van Discipline vindt dat de curatoren de klachten niet voldoende hebben onderbouwd.

Geen miljoen, maar een ton proceskostenvergoeding na 2.000 uur werk

Een opvallende beschikking rond een declaratie van bijna 1 miljoen euro van Simmons & Simmons. Een team onder leiding van David Schreuders factureerde meer dan 2.000 uur in een strafzaak. Niet alleen is een vergoeding van circa 500 euro per uur 'buitensporig hoog', zo oordeelt het hof, het aantal gedeclareerde uren staat bovendien 'in geen verhouding tot de aard, omvang en complexiteit van de zaak'. De rechter wijst een vergoeding van een ton toe.