Hoe de Nederlandse orde van advocaten vernieuwing en transparantie tegenwerkt

De Orde van Advocaten zoekt de grenzen op om vernieuwing te weren. Dat is slecht voor de toegang tot het recht en houdt advocatentarieven hoog.
Dit artikel is mede gebaseerd op documenten die NRC in handen kreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. De Orde weigerde aanvankelijk een deel van de documenten te verstrekken. Na 19 maanden procederen zijn de documenten alsnog (grotendeels) beschikbaar gesteld.

De advocaat als klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris van een advocatenkantoor is steeds vaker zelf onderwerp van een klacht. Hoe ga je als klachtenfunctionaris het beste om met een ingediende klacht? En wat als die klacht tegen jou in je hoedanigheid van klachtenfunctionaris is gericht?

Corporate lawyers: de butlers van de Zuidas

De meeste advocaten van grote bedrijven zijn gevestigd op de Zuidas, op loopafstand van de financiële wereld die tot de vaste clientèle behoort. Hét kenmerk van hun beroepsethiek is dat ze eenzijdig opkomen voor de belangen van de cliënt en dat die erop mag vertrouwen dat het besprokene geheim blijft. Naast privileges, zoals procesmonopolie en verschoningsrecht, zijn er plichten: je houden aan de wettelijke beroepsregels en de kernwaarden, zoals de waarheid dienen en je partijdig, integer, onafhankelijk en deskundig gedragen. Hoe heilig zijn die richtsnoeren? Een uitgebreid artikel uit de Groene Amsterdammer, dat mede tot stand kwam met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.