Adverteren op Recht.nl

Adverteren op Recht.nl

Met circa 250.000 pageviews per maand en een bereik van meer dan 50.000 juristen en rechtenstudenten is Recht.nl één van de drukst bezochte en meest gewaardeerde juridische websites in Nederland.


Met een advertentie op de website, of in de drie e-magazines van Recht.nl (die wekelijks op maandag verschijnen) bereikt u op effectieve wijze tienduizenden Nederlandse juridische professionals en rechtenstudenten.

Banneradvertenties & advertorials

Op de website kunnen wij u verschillende advertentieformaten bieden, waaronder de Large Rectangle (336x280, in de rechter kolom).

Daarnaast kan uw Advertorial geplaatst worden op de homepage (klik hier voor een voorbeeld). Deze wordt tevens als onderdeel van het Recht.nl Magazine verzonden aan 8.500+ abonnees. Ook wordt uw advertentie doorgeplaatst op X en LinkedIn en bereikt daar respectievelijk onze 11.000+ en 26.000+ volgers.


Wilt u meer informatie over adverteren op Recht.nl? Neem dan contact op met Maurits Hertzberger, 070 3638808.


Vacatures

Wij plaatsen een korte wervende tekst, in combinatie met een link naar uw website, op de Recht.nl Vacaturebank.
Vacatures staan een maand online, worden per e-mail verzonden aan meer dan 23.000 juristen en rechtenstudenten en worden doorgeplaatst op X (ruim 11.000 volgers) en LinkedIn (ruim 26.000 connecties). Klik hier voor meer informatie en plaatsingen.