Privacy en cookies op Recht.nl

Privacy en cookies op Recht.nl


Privacy
Recht.nl doet al het mogelijke om uw privacy te beschermen. Wij slaan dan ook alleen die gegevens op die voor onze diensten noodzakelijk zijn om deze zo optimaal mogelijk te laten functioneren en die het mogelijk maken met u te communiceren.

Concreet betekent dit dat van abonnees hun e-mailadres, wachtwoord en adresgegevens worden bewaard. Deze gegevens zijn noodzakelijk om het beschermde gedeelte van de Recht.nl-website te kunnen bezoeken, om de Recht.nl-magazines (nieuws, vakliteratuur, vacatures) naar de abonnees te kunnen versturen en om facturen te kunnen versturen.
Van proefabonnees en onderwijsabonnees worden de adresgegevens niet opgeslagen, omdat deze abonnees geen facturen ontvangen.
De wachtwoorden van alle abonnees worden versleuteld opgeslagen.

Recht.nl zal de gegevens van het gebruik van de magazines en de website gebruiken ter analyse, aanpassing en verbetering van haar dienstverlening. Deze analyse vindt niet plaats op klant- en/of factuurniveau.

De infrastructuur van Recht.nl is beveiligd om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot de gegevens van de gebruikers. Dat geldt voor zowel de website als voor de database waarin de abonneegegevens zijn opgeslagen.


Cookies
Welke cookies zetten wij in, voor welke doeleinden? Hieronder vindt u daarover tekst en uitleg. Per cookie-type wordt toegelicht voor welk doel deze gebruikt wordt.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat onze website naar behoren functioneert. Deze cookies:

- lezen uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven
- sporen misbruik op van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
- zorgen voor een gelijkmatige belasting van de website, waardoor de site goed bereikbaar blijft
- slaan inloggegevens op, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren.

Sessie-cookies
Sessie-cookies worden door ons gebruikt om te weten wat u op onze site bekijkt en hoe lang. Het analyseren van dit soort gegevens maakt het voor ons duidelijk welke onderdelen al dan niet populair zijn. Op basis van deze informatie kunnen wij onze diensten verfijnen en verbeteren. De gegevens die worden verzameld door de sessie-cookies zijn niet herleidbaar naar personen.

Sessie-cookies worden dus gebruikt voor:
- het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's
- het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina's
- het bijhouden van de volgorde waarin een bezoeker pagina's bezoekt
- het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
- het anderszins optimaliseren van de website.

Social media-cookies
Berichten, vacatures en agenda-items die u op onze website bekijkt, kunt u door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media-cookies van de social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een bericht, vacature of agenda-item wilt delen.

Voor de cookies die de social media-partijen plaatsen en de mogelijke data die zij daarbij verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen van deze partijen; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen kunnen wijzigen. Recht.nl heeft daar geen invloed op.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advertentie-cookies
Onze website laat u advertenties zien. Deze advertenties zijn voor ons een van de bronnen van inkomsten.

De advertentie-cookies maken het mogelijk dat:
- er kan worden bijgehouden welke advertenties u al heeft gezien om zo te voorkomen dat u steeds dezelfde te zien krijgt
- er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken ten behoeve van afrekening met de adverteerder
- er kan worden bijgehouden hoeveel bestellingen plaatsvinden via de advertentie ten behoeve van afrekening met de adverteerder.

Cookies en uw browser
Hoe u wilt omgaan met cookies, kunt u aangeven in de browser die u gebruikt. Voor elke browser die u gebruikt, zult u deze instellingen apart moeten invoeren. Er is niet één cookie-instelling voor alle te gebruiken browsers. Klik op één van de onderstaande links om direct naar de cookie-handleiding in de betreffende browser te gaan.

Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Opera
Safari

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij your online choices, een gids voor online behavorial advertising.

U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Tevens kunt u uw cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Weest u zich echter bewust van het feit dat websites, ook Recht.nl, mogelijk niet meer optimaal werken als het gebruik van cookies niet wordt toegestaan. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses en worden vaker herhaald.


Tot slot
Wij zullen deze pagina soms aanpassen, omdat bijvoorbeeld onze website is aangepast of de regels rondom privacy en cookies zijn gewijzigd. U kunt evenwel te allen tijde deze webpagina raadplegen voor de laatste versie van ons privacy- en cookiebeleid. Deze versie dateert van 24 mei 2018.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande? Meer weten over uw gegevens? Neem dan contact met ons op via het webformulier (met als onderwerp "Helpdesk" - "Vraag over mijn persoonsgegevens").

Recht.nl
Van Galenstraat 35
2518 EN Den Haag
070 3638808