Jurist belastingen lokale overheid bij ANG te Montfoort

Je verricht uiteenlopende juridische werkzaamheden binnen het speelveld van belastingen, data en gegevensbeheer. Zo voer je adviesonderzoeken uit op het gebied van (lokale) belastingen, beoordeel je verordeningen, stel je verweerschriften op en genereer je uitspraken op complexe bezwaren. Daarnaast ondersteun en adviseer je jouw collega’s in met name de juridische componenten van hun werkzaamheden. Dat doe je bij de klant op locatie, vanuit huis of vanuit ons kantoor in Montfoort. Ook het vertegenwoordigen van je klanten bij rechterlijke instanties behoort tot je werkzaamheden.

Senior Legal Counsel at De Heus in Ede

De Heus Animal Nutrition is an international producer of a complete range of compound feed, premixes, concentrates and feed specialties. As a Legal Counsel you provide solicited and unsolicited advice on a broad legal spectrum such as contract-, corporate-, liability-, competition- and intellectual property law. You participate in negotiations on behalf of Royal De Heus, draft agreements and are an active member of various project- and working groups with the aim to highlight the legal perspective.

Advocaat-stagiair Cassatie bij BarentsKrans te Den Haag

Waar de feitelijke instantie eindigt, begint het werk van de cassatieadvocaat. BarentsKrans behoort tot de selecte groep kantoren met een van oudsher omvangrijke civiele cassatiepraktijk. Onze cassatieadvocaten adviseren advocaten en hun cliënten uit binnen- en buitenland en voeren cassatieprocedures op het gehele terrein van het civiele recht. Het team wordt al jaren met regelmaat betrokken bij spraakmakende zaken bij de Hoge Raad.

Bedrijfsjurist bij Royal Cosun te Breda

Cosun produceert plantaardige ingrediënten en voedingsmiddelen voor mens en dier, evenals groene, biobased oplossingen en energie. In de functie van bedrijfsjurist bij Cosun maak je onderdeel uit van de afdeling juridische zaken. Als bedrijfsjurist adviseer je de businessgroepen over de bedrijfsjuridische aangelegenheden binnen de organisatie. Daarbij verlies je ook de commerciële belangen niet uit het oog. Je werkt samen met de collega’s binnen de afdeling, de concernstaf, de businessgroepen van Cosun en externe partijen, binnen multidisciplinaire projectteams en je onderhoudt tevens de contacten met advocaten en andere externe adviseurs.

Medewerker Bezwaar Bezwaar & Beroep bij UWV te Arnhem

We zijn op zoek naar een ervaren jurist, met bij voorkeur meerjarige ervaring in het afhandelen van bezwaarschriften in het kader van sociale verzekeringswetten en de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). In deze uitdagende functie heroverweeg je beslissingen op basis van jouw vakinhoudelijke deskundigheid. Hierbij vorm je in de rol van regiehouder een onafhankelijk en objectief oordeel over het bezwaar. Dat betekent dat je bezwaren en klachten serieus neemt en stilstaat bij argumenten die klanten naar voren brengen.

Medewerker Bezwaar Bezwaar & Beroep bij UWV te Almere en Utrecht

In deze functie heroverweeg je beslissingen op basis van jouw vakinhoudelijke deskundigheid. Hierbij vorm je in de rol van regiehouder een onafhankelijk en objectief oordeel over het bezwaar. Dat betekent dat je bezwaren en klachten serieus neemt en stilstaat bij argumenten die klanten naar voren brengen. Vervolgens stel je een Beslissing op Bezwaar op om de rechtspositie van de belanghebbende vast te leggen, of te zoeken naar een passende oplossing via persoonlijke benadering of mediation.

Teamleider Juridische Zaken, Inkoop en Facilitair Management bij Nuffic te Hoofddorp

Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Als teamleider houd je overzicht over de werkzaamheden van het team. Je zoekt de samenwerking binnen Bedrijfsvoering en binnen Nuffic op. Daarbij ben je constant op zoek naar verbeteringen. Als juridisch geweten denk je proactief mee over de uitdagingen die op de organisatie afkomen en denk je mee over oplossingen. Als “partner in business” adviseer je de bestuurder en het management team (MT) op strategisch-juridisch niveau.

Juridisch Adviseur bij de Gemeente Utrechtse Heuvelrug te Doorn

Je adviseert samen met de andere adviseurs het bestuur en de organisatie over overwegend tactische juridische vraagstukken op diverse rechtsgebieden: algemeen bestuursrecht, gemeenterecht, sociaal domein en omgevingsrecht. Je adviseert in principe een vast thema binnen de organisatie. De coördinatie van klachten en Wob-verzoeken rouleert. Samen met de andere juridisch adviseurs vervang je de secretaris commissie bezwaarschriften bij haar afwezigheid.

Privacy Jurist / Privacy Officer bij de Technische Universiteit Eindhoven, via Aardoom & de Jong

Voor de Technische Universiteit Eindhoven is Aardoom & de Jong op zoek naar een ervaren Senior Privacy Officer die bij voorkeur affiniteit heeft met technisch onderzoek en onderwijs. Als Senior Privacy Officer coördineer je het centrale Privacy Team. Binnen het Privacy Team ben je voortdurend aan het bouwen aan de GDPR compliancy. Je bent in staat om samen te werken met onderzoekers en ondersteunend personeel om de universiteit AVG compliant te houden. Tevens zorg je voor het uitvoeren van (complexere) DPIA's.

Jurist / Senior vakredacteur Jeugd en Wmo bij Wolters Kluwer te Venlo

Wolters Kluwer Schulinck biedt actuele kennis en helder inzicht in het sociaal domein en het omgevingsrecht in Nederland gericht op de gemeentemarkt. Als jurist/vakredacteur adviseer je gemeenten over de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet en je maakt toegankelijk geschreven juridische teksten die gemeenten kunnen gebruiken bij hun dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast ben je een vraagbaak voor de junior en medior vakredacteuren in het team en bent in staat hen te begeleiden.

Legal counsel at Atida in Amsterdam

At Atida we believe in a future where your journey towards health and wellbeing becomes a trusted and truly personal experience. As a legal counsel at Atida you will provide legal support to senior management and various stakeholders. As a teamplayer you will help build a comprehensive compliance framework that meets the global regulatory compliance requirements and you deal with day-to-day legal affairs. As a person it is essential that you are able to adapt quickly in a new, agile and fast paced working environment.

Advocaat Bouw en Vastgoed bij Bierman Advocaten te Tiel

De advocaten van team Bouw & Vastgoed begeleiden en adviseren aannemers, projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren. Voor hen voeren zij ook procedures over aanneming van werk, vastgoedrecht, huurrecht en aanbestedingen. Zo zijn zij vaak bij de rechtbank en de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Het team heeft versterking nodig van een advocaat die talent koppelt aan commercieel inzicht. Die de drive heeft de bestaande praktijk verder uit te bouwen. Die voortdurend de eigen kennis verder ontwikkelt.

Advocaat-Medewerker Corporate/M&A bij Florent te Amsterdam

Als advocaat-medewerker Corporate/M&A ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en succesvolle afhandeling van transacties. Je leidt het proces van begin tot eind en je bent het aanspreekpunt voor alle betrokkenen. Hierdoor heb je veel contact met je partners, de cliënt en de wederpartijen. Daarnaast werk je regelmatig samen met andere praktijkgroepen, zoals Banking en Insolventierecht. Ook schakel je veel met externe adviseurs, bijvoorbeeld fiscalisten en notarissen.

(Senior) Advocaat-Medewerker Vastgoed bij Florent te Amsterdam

Als (senior) advocaat-medewerker vastgoed ben je verantwoordelijk voor de afhandeling van vastgoedgerelateerde zaken. Je focust je vooral op transacties; je begeleidt bijvoorbeeld de verkoop van vastgoed en registergoederen. Daarnaast vallen vastgoedgerelateerde projectontwikkelingen en Due Diligence onderzoeken onder je werkzaamheden. Naast transacties ben je bezig met procesrecht. Denk hierbij aan huur- en koopconflicten (property litigation) en het opstellen van commerciële contracten.

Juridisch Vakredacteur bij Stimulansz te Utrecht

Stimulansz is kennis- en adviespartner van gemeenten en levert praktische oplossingen die écht werken. Als vakredacteur voor de (Digitale) Grote Almanak en Regelingen en voorzieningen, ben je niet alleen diegene die het werk van de externe redacteuren aanstuurt en redigeert, maar lever je zelf ook inhoudelijke bijdragen. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het gehele proces en de eindredactie van De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid.

Jurist bij het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein/Utrecht

De gezondheidszorg is in beweging. Wijzigingen in wet- en regelgeving en samenwerking met andere zorgaanbieders zijn aan de orde van de dag. Tot jouw taken en verantwoordelijkheden behoren onder meer het opstellen en beoordelen van (commerciële) contracten en samenwerkingsovereenkomsten en het proactief adviseren op het terrein van wet- en regelgeving en praktische (bedrijfsjuridische) toepassing daarvan binnen het ziekenhuis.

Gevorderde stagiaire / advocaat-medewerker Arbeidsrecht bij GMW advocaten te Den Haag

Je behandelt arbeidszaken voor werknemers (waaronder veel internationals) en werkgevers. Jij bent gedreven om het beste voor je cliënten te bereiken en kijkt verder dan de juridische kaders. Je bent ambitieus, slim en beschikt over goede communicatieve eigenschappen. Verder weet je van aanpakken. Je hebt ten minste twee jaar relevante ervaring als arbeidsrechtadvocaat.

Advocaat-medewerker Huur- en Vastgoedrecht bij GMW advocaten te Den Haag

Je behandelt huurzaken en vastgoedzaken in heel Nederland. Jij bent gedreven om het beste voor je cliënten te bereiken en kijkt verder dan de juridische kaders. Je bent ambitieus, slim en beschikt over goede communicatieve eigenschappen. Verder weet je van aanpakken. Bovendien ben je ondernemend en altijd op zoek naar kansen om jouw praktijk te ontwikkelen. Je hebt ten minste drie jaar relevante ervaring als huur- en vastgoedrechtadvocaat.

Juridisch adviseur vergunningen bij de Gemeente Altena

Je adviseert het bestuur, directie, teammanager en collegae over diverse juridische vraagstukken op het gebied van het omgevingsrecht en in de uitvoering van de integrale vergunningverlening. Hierbij ligt de nadruk op de omgevingsvergunning. Het behandelen van (premature) bezwaar- en beroepschriften, het opstellen van verweerschriften en pleitnota’s en het vertegenwoordigen van het bevoegd gezag bij de behandeling van procedures behoort tot je functie.

Juridisch Adviseur Subsidies bij de Gemeente Haarlemmermeer

We zoeken een ervaren juridisch adviseur subsidies die het werkveld goed kent en die een bijdrage kan leveren in het vernieuwingsproces voor subsidies. Je hebt kennis van bestuursrecht en subsidierecht. Je adviseert, naast je collega’s binnen en buiten het cluster, het bestuur en de gemeenteraad bij vragen met betrekking tot subsidies. Je bent in staat om subsidieaanvragen juridisch te beoordelen, regelgeving aan te passen en je schrijft graag raadsvoorstellen en nota’s van B&W. Daarnaast ontbreekt het je niet aan ervaring met het inschatten van de juridisch inhoudelijke consequenties bij de aanvragen.

Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid/ondermijning bij de Gemeente Heemstede

Samen met de andere beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming van het veiligheidsbeleid van de gemeente Heemstede. Het werk van de afdeling kent vele aandachtsgebieden zoals ondermijning, radicalisering, cybercrime, (woon)overlast, evenementen, de verbinding tussen Zorg en Veiligheid, woningbraken, fietsdiefstal, brandveiligheid en rampen en crisisbeheersing. De gemeente heeft een belangrijke rol in het voorkomen en signaleren van situaties van onveiligheid. Als deze zich voordoen moet adequaat worden ingegrepen.

Jurist Behandelaar van Bezwaar, Beroep en Klachten bij de Gemeente Nissewaard

Als behandelaar Bezwaar, Beroep en Klachten handel je bezwaar- en beroepschriften af. Je fungeert als secretaris van de Algemene bezwaarcommissie. Daarnaast adviseer je over juridische en bestuurlijke aangelegenheden. De nadruk van de af te handelen bezwaarschriften zal liggen bij Ruimtelijke ordening, de APV, de AVG, de Wmo en subsidies.

Advocaat-medewerker Familierecht bij GMW advocaten te Den Haag

Als advocaat-medewerker Familierecht bij GMW advocaten behandel je echtscheidingen en daaraan verwante zaken in één van de grootste Familie- en Erfrechtsecties van Nederland. Jij hebt ten minste drie jaar relevante ervaring als familierechtadvocaat (vFas is een pré) en jij bent gedreven om het beste voor je cliënten te bereiken en kijkt verder dan de juridische kaders.

Jurist Privaatrecht bij de Rijksuniversiteit Groningen

Als Jurist Privaatrecht Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken (AJBZ) ga je je bezighouden met het opstellen en beoordelen van diverse soorten contracten en overige juridische documenten, in samenspraak met projectleiders en projectcontrollers, (internationale) samenwerkingspartners en financiers. Je voert contractonderhandelingen met private partners en subsidieverleners en je bent verantwoordelijk voor de juridische begeleiding van publiek-private samenwerkingsvormen. Tevens ga je je bezighouden met het incidenteel opstellen en beoordelen van intellectueel eigendomscontracten zoals licentieovereenkomsten.

Secretaris Examencommissie Built Environment bij de Technische Universiteit Eindhoven

Als Secretaris van de examencommissie Built Environment ga je aan de slag met het inrichten, archiveren en beheren van het secretariaat. Het betreft een brede functie waarbij je ruimte krijgt om jezelf verder te ontwikkelen. We vinden het erg belangrijk dat onze secretaris zelfstandig aan de slag durft te gaan, waarbij je dan ook het mandaat krijgt om deze zelfstandigheid uit te kunnen voeren. Je bent dan ook in staat om besluiten van de examencommissie voor te bereiden, rekening houdend met juridische, uitvoeringstechnische en menselijke aspecten.

Juridische Adviseurs WABO bij de Gemeente Enschede

Als juridisch adviseur ga je aan de slag met aanvragen voor omgevingsvergunningen, veelal over afwijkend gebruik. Ook buig je je over zienswijzen en bezwaar- en beroepschriften. Wat we erg belangrijk vinden, is dat je creatief omgaat met de wet- en regelgeving. Daarmee bedoelen we, dat je per situatie goed kijkt naar de ruimte die de regelgeving biedt, risico’s inschat en hierover adviseert. Daarbij is de bedoeling achter de wet van belang. Kan het ook anders? Dient de letter van de wet exact gevolgd te worden of zie je ruimte?

Handhavingsjurist bij de Gemeente Ermelo

Als handhavingsjurist signaleer je beleidsmatige ontwikkelingen en knelpunten en vertaal je deze naar beleidsvoorstellen. Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de juridische kwaliteit binnen het team handhaving en gemeentelijke organisatie. Je behandelt onder meer handhavingszaken op het gebied van onder andere gebruik van gronden die in strijd zijn met het bestemmingsplan, illegale bouw, APV, drank- en horecawet en tijdelijke wet Covid. Tevens behandel je bezwaarschriften en vertegenwoordig je de gemeente tijdens hoorzittingen.

Bedrijfsjurist bij RDOG Hollands Midden te Leiden

De RDOG Hollands Midden (HM) beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van burgers in de regio Hollands Midden. Als bedrijfsjurist bij RDOG HM ben je een generalist die binnen een complexe organisatie zijn/haar weg weet te vinden en ingezet kan worden op verschillende juridische vraagstukken vanuit de gehele organisatie. Jouw focus ligt vooral bij het geven van adviezen op het gebied van privacy wetgeving, gezondheidsrecht, klachtrecht en jeugdrecht.

Advocaat-stagiair/medewerker bij Gibson & Associates op Sint Maarten

Gibson & Associates is het oudste advocatenkantoor in Sint Maarten. Ons kantoor heeft een algemene en diverse commerciële proces- en adviespraktijk, inclusief strafrecht, handelsrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, onroerend goedrecht en bestuursrecht. Procederen voor ondernemingen, particulieren en overheidsinstanties, maakt een aanzienlijk deel uit van de werkzaamheden. Ons kantoor heeft momenteel plaats voor een (gevorderde) advocaat-stagiair, en een (beginnend) advocaat-medewerker.

Junior Bedrijfsjurist bij BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling te Amsterdam

BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is de grootste gebiedsontwikkelaar in Nederland en Duitsland en onderdeel van Rabobank. Als Junior Bedrijfsjurist maak en beoordeel je de contracten die nodig zijn voor de gebiedsontwikkelingen van BPD. Je voert overleg met commerciële, technische en creatieve collega’s en je onderhandelt met samenwerkingspartners, gemeenten en beleggers om tot afspraken te komen. Je bent tevens adviseur van de directie en – met de afdeling Juridische Zaken – verantwoordelijk voor het verspreiden van relevante juridische kennis binnen de organisatie.

Directeur met arbeidsjuridische en HR kennis bij SFA te Amsterdam

SFA ondersteunt de mensen en het (samen)werken in de architectenbureaus. SFA wil benaderbaar zijn, goede informatie leveren en meedenken met werkgevers en werkenden in de branche. De directeur is de ‘spil’ van de SFA naar binnen en naar buiten. Hij/zij is belast met de dagelijkse leiding in alle opzichten en neemt een deel van de uitvoering voor zijn rekening. De directeur rapporteert aan het dagelijks bestuur (bestaand uit de voorzitter en de secretaris/penningmeester) en legt verantwoording af aan het algemeen bestuur van SFA.

Jurist aanbestedingen bij het Waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk

Als jurist aanbestedingen is het je belangrijkste verantwoordelijkheid om onze (Europese) aanbestedingstrajecten vanuit juridisch opzicht in goede banen te leiden. Hierin werk je nauw samen met onze afdeling Inkoop of andere afdelingen. Het waterschap is namelijk continue bezig met projecten in het kader van beheer, onderhoud of aanleg van onder andere dijken, zuiveringsinstallaties, sluizen en bruggen in een groot en gevarieerd werkgebied. Dit zijn uiteenlopende en unieke projecten die veel maatwerk vergen.

Medewerker toezicht en handhaving zorgfraude bij de Gemeente Nieuwegein

Je gaat zorgen voor het terugdringen van oneigenlijk beroep op en misbruik van publieke gelden. Je ziet toe op en controleert of er sprake is van correcte naleving van beleid en wet- en regelgeving. De toezichthouder houdt zich primair bezig met het voorkomen en signaleren van misbruik en oneigenlijk gebruik van voorzieningen binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet. Samen met de kwartiermaker/ambtelijk opdrachtnemer zorgfraude en de twee sociaal rechercheurs spar je over de diverse aspecten van het werk.

Senior juridisch adviseur Omgevingsrecht bij de Gemeente Enschede

Het is een functie met een stevige inhoudelijke component. Je stelt (complexe) bestemmingsplannen op, begeleidt procedures en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Je staat klaar om mee te bouwen aan het omgevingsplan. En je zorgt er samen met je collega’s voor dat de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022 soepel verloopt. Als adviseur zorg je ervoor dat we vroegtijdig worden betrokken bij de ontwikkeling van ruimtelijke initiatieven. Daarnaast lever je een bijdrage aan de kwaliteit binnen en buiten de afdeling.

Advocaat-Medewerker Bestuurs- en Omgevingsrecht bij BarentsKrans te Den Haag

Binnen de vastgoedpraktijk werkt een team van meer dan 25 advocaten en (kandidaat-)notarissen nauw samen. De aanwezige expertise bestrijkt alle facetten van een brede vastgoedpraktijk; bouwrecht, huurrecht, vastgoedtransacties, vastgoedfinanciering en notarieel vastgoed. Je vervult een zelfstandige rol binnen een gespecialiseerd team als onderdeel van de bredere vastgoedpraktijk. Hierbij ligt je focus op adviseren en procederen in een projectontwikkelings- en overheidspraktijk waarbinnen, naast het bestuurs- en omgevingsrecht, ook milieurechtelijke vraagstukken en handhavingsgeschillen aan de orde komen.

Bedrijfsjurist bij Gasunie te Den Haag of Groningen

Als bedrijfsjurist bij Gasunie werk je in een uitdagende omgeving, zeker tijdens de energietransitie en de transitie van onze organisatie. Je adviseert bij projecten op verschillende aandachtsgebieden en stelt contracten met binnenlandse en buitenlandse partijen op. Hiernaast lever je een belangrijke bijdrage aan de beheersing van de risico’s van Gasunie in de diverse externe relaties en houd je de relevante ontwikkelingen in de energiesector en op juridisch terrein bij, analyseert deze en betrekt de uitkomsten ervan bij je (proactieve) advisering.

Juridisch adviseur vastgoedrecht bij de Gemeente Utrecht

Als juridisch adviseur vastgoedrecht kun je in worden gezet tijdens elke fase in de cyclus van vastgoed. Van planvorming, naar ontwerp/uitvoering en vervolgens beheer en exploitatie. Je stoeit in de praktijk voornamelijk met vraagstukken op het gebied van contractenrecht (veelal huur en bruikleen), zakelijke rechten, huurrecht en onderwijshuisvesting. Je schrijft juridische adviezen en stelt contracten, brieven, en andere juridische documenten op. Je draagt bij aan het opstellen van nieuwe kaders en je toetst je eigen werk en dat van onze interne klanten aan bestaande kaders.

Wetenschappelijk (hoofd)medewerker privaatrecht op de Universiteit van Aruba

De belangrijkste verantwoordelijkheden van de hoofdmedewerker zijn het verzorgen, ontwikkelen en coördineren van onderwijs aan onze studenten in de bachelor- en masteropleiding op het gebied van het privaatrecht, met de bijhorende administratieve werkzaamheden. Daarnaast begeleidt de medewerker studenten bij afstudeeropdrachten en masterscripties en voert hij of zij rechtswetenschappelijk onderzoek uit op het terrein van het privaatrecht en geeft daarvan geven in publicaties. Tevens verricht de medewerker andere werkzaamheden ten behoeve van het reilen en zeilen van de faculteit.

Juridisch Adviseur bij CAOP te Den Haag

Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke en private domein. Als juridisch adviseur werk je volop samen met de interne en externe opdrachtgevers van het CAOP. Je taken zijn vooral gericht op het geven van inhoudelijk juridisch advies rond arbeidszaken. Je fungeert als aanspreekpunt voor opdrachtgevers. In deze functie ondersteun je tevens diverse juridische commissies, zoals geschillen- en klachtencommissies in de rol van secretaris.

Senior jurist bij het Agentschap Telecom te Groningen

Een veilige en betrouwbare infrastructuur: daarvoor maken we ons sterk bij Agentschap Telecom. Sinds Nederland thuiswerkt, is een betrouwbare digitale infrastructuur nog belangrijker geworden. Als senior jurist lever je hieraan een forse bijdrage. Je draait bijvoorbeeld mee in projectgroepen die verantwoordelijk zijn voor veilingen van mobiele frequenties of het houden van toezicht op cyberregels. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verplichtingen voor telecom- en energiebedrijven en digitale dienstverleners om een passende cyberbeveiliging te hebben.

Compliance Officer bij BarentsKrans te Den Haag

BarentsKrans is een onafhankelijk kantoor met ongeveer 80 advocaten en (kandidaat-)notarissen. In deze nieuwe rol ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en uitdragen van een adequaat en degelijk compliance beleid. Je weet complexe wet- en regelgeving te vertalen naar heldere instructies voor de werkvloer. Daarnaast breng je in kaart waar mogelijke risico’s liggen, welke compliance onderwerpen reeds aandacht krijgen en welke verbeterd kunnen worden. Dat maakt je tot sparringpartner van zowel het bestuur, als de partnergroep en alle medewerkers.

Handhavingsjurist bij de Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard te Heerhugowaard

Je verzorgt de juridische afhandeling van controles en bevindingen van toezichthouders en handhavers, alsmede handhavingsverzoeken en klachten. Tevens voer je bestuursrechtelijke handhavingsprocedures uit en vertegenwoordig je de gemeente daarin bij bezwaar- en beroepzaken. Hiervoor doe je onderzoek, stel je rapporten op, baseer je de te nemen beslissingen op wet- en regelgeving, volg je de jurisprudentie en het gemeentelijk beleid. Verder onderhoud je het contact met vergunninghouders, opdrachtgevers, aannemers, omwonenden en andere stakeholders.

Klantmanager Aanvragen Levensonderhoud bij de Gemeente Lelystad

Als klantmanager behandel je aanvragen levensonderhoud en beoordeel je of er recht is op bijstand. De werkzaamheden bestaan uit het screenen aan de hand van systemen als Suwinet, Mens Centraal, key2burgerzaken, GWS4all en verschillende bronnen. Je gaat indien nodig in gesprek of zoekt samenwerking met een handhaver. Uiteindelijk volgt het juridisch onderbouwde rapport en de beschikking.

Secretaris juridische zaken bij Curio te Etten-Leur

Curio biedt jongeren en volwassenen vmbo- en mbo-opleidingen aan op alle niveaus. In verband met een zwangerschapsverlof van een van de collega’s zoeken we een ambtelijk secretaris Juridische Zaken die tevens voorkomende ondersteunende juridische vragen oppakt en die bijdraagt aan de organisatorische en administratieve verwerking daarvan. Je bent het eerste aanspreekpunt voor zowel klager, de klachtencommissie als betrokkenen uit de organisatie.

Paralegal (Legal Assistant) at Shimano in Eindhoven

Shimano is a leading worldwide supplier of highly advanced bicycle components, fishing tackle and other sports equipment. At the European headquarters in Eindhoven the Legal Department provides legal and tax support to domestic and international sales offices. In your role as Paralegal (Legal Assistant) you will be the first point of contact when in comes to Data Protection and Privacy Law matters. You are responsible for the further professionalization, the execution of the policy and Data Protection Impact Assessments.

General counsel at Greenpeace International in Amsterdam

The General Counsel will lead a team of specialised lawyers that provides independent legal advice to Greenpeace International and the global Greenpeace network. This includes advice on the following matters: strategic litigation to advance the fight against environmental destruction; risk management and strategic defence of campaigns, the organisation, and staff; advocacy efforts to strengthen environmental and human rights; freedom of expression and assembly.