Ervaren Jurist bij De Nederlandsche Bank te Amsterdam

De financiële sector verandert snel! Steeds meer financiële marktpartijen melden zich met vernieuwende activiteiten en diensten terwijl ze niet altijd goed weten aan welke toezichtregels zij moeten voldoen. Als jurist van het Expertisecentrum markttoegang (ECM) krijg je als eerste te maken met deze initiatieven en beoordeel je of deze partijen kunnen worden toegelaten op de financiële markten. Je treedt pro actief op als vraagbaak, je neemt het voortouw bij complexe zaken en je hebt een actieve bijdrage in internationale werkgroepen.

Senior Wetgevingsjurist bij Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag

De wetgevingsjurist zorgt ervoor dat de juridische kwaliteit van producten van de VNG aantoonbaar verbetert en de databank modelverordeningen duidelijk meerwaarde biedt voor gemeenten. Bovendien zorgt het werk van de wetgevingsjurist voor een betere dienstverlening van de VNG, minder kosten voor gemeenten in juridische procedures en een betere aansluiting van het niveau van juridische kwaliteitszorg bij de VNG op dat van Tweede Kamer, ministeries en provincies.

Juridisch Medewerker (Paralegal) bij AOMB Intellectual Property te Eindhoven

Voor ons hoofdkantoor in Eindhoven zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste juridisch medewerker. Binnen de afdeling IP-support neemt de juridisch medewerker (paralegal) de gemachtigde zo veel mogelijk administratieve werkzaamheden uit handen bij het verkrijgen, verdedigen en/of aanvechten van IE-rechten, met inachtneming van intern en extern geformuleerde procedures en regels. Samen met je collega’s van de afdeling IP-support bewaak je de voortgang van de werkzaamheden.

Advocaat Arbeidsrecht bij 360|advocaten te Den Haag

Heb jij in zekere mate een eigen praktijk binnen de zakelijke markt, wil jij - samen met ons - zelfstandig ondernemen en wil jij jezelf en ons jonge kantoor tot verdere bloei brengen? De arbeidsrechtpraktijk van 360|advocaten kent een sterke groei dus wacht niet te lang als je belangstelling hebt. Droom jij van een eigen kantoor, maar wil je niet in je eentje het wiel hoeven uitvinden dan is dit je kans.

Adviseur Juridische Zaken bij de Gemeente Schagen

Werkzaamheden zijn die van een stafjurist. Gericht op advisering, ondersteuning, het uitdragen van de organisatievisie, bijbehorende missies en de control daarop. Er is sprake van een uitvoeringsniveau als het afdelingsoverstijgende dan wel complexe zaken betreft. Er is overwegend sprake van het bieden van juridisch advies en het bieden van de nodige ondersteuning waarmee de vakafdeling of projectgroep verder kan.

Postdoctoral researcher in Intellectual Property Law at the University of Amsterdam

The researcher will independently lead and carry out a variety of research projects within the realm of IP law (with special focus on EU copyright law) in collaboration with other researchers of the Institute, under supervision of its Directors; will contribute substantively to the Institute’s publication record; will present research at international for a; and will initiate and pursue new research funding opportunities.

Advocaat Corporate / M&A bij BarentsKrans te Den Haag

Een van de expertisegebieden van BarentsKrans is Corporate/M&A. Binnen deze sectie werkt een team van advocaten en (kandidaat-)notarissen geïntegreerd samen. Het zwaartepunt van de praktijk ligt op M&A-transacties, financieringen en joint ventures. Ter versterking van dit team zijn wij op zoek naar een advocaat. Je begeleidt transacties voor Nederlandse en internationale cliënten en werkt hierbij in teamverband. Wanneer nodig schakel je externe adviseurs in. De praktijk is zeer gevarieerd en biedt voldoende ruimte om eigen focus aan te brengen.

Programma Manager sociaal-economische en juridische zaken bij Nevedi te Rijswijk

De Nederlandse Vereniging voor de Diervoederindustrie (Nevedi) behartigt de belangen van haar leden. De programmamanager Sociaal Economische en Juridische Zaken is primair verantwoordelijk voor het procesmatig opzetten, organiseren en aansturen van programma’s en projecten. Dit betreft beleidsvoorbereiding en beleidsontwikkeling op het terrein van cao en werkomgeving maar ook thema’s die voortkomen uit de ledenbedrijven zoals op het gebied van milieuwetgeving en omgevingsrecht. De programmamanager ressorteert rechtstreeks onder de directeur.

Functionaris gegevensbescherming bij het Integraal Kankercentrum Nederland te Utrecht

Vind je de bescherming van persoonsgegevens belangrijk en noodzakelijk? Ben je onafhankelijk? Wil jij een bijdrage leveren aan het verbeteren van de oncologische en palliatieve zorg? Dan zijn wij op zoek naar jou! De functionaris gegevensbescherming houdt onder meer toezicht op de naleving van vigerende wet- en regelgeving en intern beleid op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor het ontwerpen en implementeren van het strategisch beleid omtrent gegevensverwerkingen.

Senior beleidsmedewerker veiligheid en burgemeesterszaken bij de Provincie Zuid-Holland

Je adviseert de commissaris van Koning (cdK) primair t.a.v. zijn rijkstaken. Je hebt zicht op de politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen de gemeenten en regio’s in Zuid-Holland en affiniteit met vraagstukken op het terrein van veiligheid. Je volgt relevante gebeurtenissen zodat je op de hoogte bent van de context waarbinnen de taken op het terrein van Kabinet moeten worden uitgevoerd. Je zoekt verbinding met andere beleidsvelden. Je adviseert de cdK rechtstreeks, zowel mondeling als schriftelijk. Dat doe je zelfstandig, en in afstemming met je collega’s.

Rechter of officier van justitie voor een week? Het kan tijdens SummerCourt!

Wil jij het werk van de officier en rechter, in samenwerking met (keten)partners, ervaren? Dan is dit je kans. Volg de lijnen van het recht en zie waar deze allemaal naartoe leiden. De Rechtspraak en het Openbaar Ministerie openen deze zomer opnieuw de deuren. SummerCourt is hét jaarlijkse evenement in de zomer waarbij betrokken rechtenstudenten kennis kunnen maken met de rechterlijke macht.

Medewerker juridische zaken bij Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland te Bonaire

Je bent binnen het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland vraagbaak, klankbord en inhoudelijk adviseur voor allerhande juridische vraagstukken; van ‘eenvoudige’ vragen tot risicovolle juridische kwesties. Je stelt documenten op met een juridische strekking en beoordeelt af te sluiten contracten met zorgaanbieders, maar je bewaakt ook de uitvoering van richtlijnen en procedures op het gebied van (juridisch) beheer. Daarnaast signaleer je mogelijke afwijkingen.

Directeur Bestuurlijk-Juridische zaken bij Maastricht University

De functie directeur Bestuurlijk-Juridische zaken is nieuw en bij de directeur wordt een aantal taken belegd, die moeten leiden tot verdere versterking van het hele juridische domein binnen de universiteit. Zo wordt de directeur onder meer eerstverantwoordelijke voor zowel de bestuurlijk-juridische advisering en (beleids)ontwikkeling als uitvoering op instellingsniveau en facultair niveau en is hij/zij een sparringpartner voor CvB, decanen en overige directeuren.

Handhavingsjurist Omgevingsrecht bij de Omgevingsdienst Midden-Holland te Gouda

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen we door milieutaken en bouw- en woningtoezicht-taken uit te voeren in opdracht van de regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland. Jij behandelt zelfstandig handhavingszaken en je zorgt voor de communicatie met de overtreder, de gemeente en eventuele verzoekers om handhaving. Daarnaast behandel je bezwaar- en beroepszaken.

Advocaat-medewerker Vastgoed & Overheid bij Nysingh te Zwolle

De sectie Vastgoed & Overheid bestaat uit zeven partners, elf advocaten en een kandidaat-notaris. Zowel binnen als buiten de sectie werken partners en medewerkers uit de advocatuur en het notariaat nauw samen door de veelheid van gezamenlijke klantrelaties en inhoudelijke en feitelijke raakvlakken. Wij zoeken een advocaat-medewerker met vier tot zeven jaar relevante werkervaring die aantoonbare ervaring heeft met de bestuursrechtelijke overheidspraktijk.

Docent Sociaal Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen

De vaksectie Sociaal recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid richt zich in het bijzonder op de dynamiek die ontstaat daar waar het arbeidsrecht andere rechtsgebieden raakt. Naast het ondernemingsrecht maakt de verhouding van het arbeidsrecht tot het Europese recht en het IPR een belangrijk onderdeel van het wetenschappelijk onderzoek uit. Als docent verzorgt u onderwijs in het Sociaal Recht (vooral in de Masterfase). Verder behoort het begeleiden van scripties tot uw takenpakket. Naast onderwijstaken (80%) verricht u eigen onderzoek (20%). Een kandidaat die een promotieonderzoek wil doen, geniet de voorkeur.

Zelfstandig werkend advocaat/jurist bij Lucardie & De Visser Advocaten te Den Haag

Lucardie & De Visser Advocaten is een klein kantoor, dat altijd op zoek is naar nieuw talent. We zoeken mensen die hun zelfstandigheid graag gecombineerd zien met collegiale samenwerking op een klein en prettig kantoor. Vanuit het kleine, maar gedreven team van advocaten en medewerkers biedt het kantoor een aanpak die gekenmerkt wordt door deskundigheid, betrouwbaarheid, maar vooral een heldere en herkenbare visie.

Medewerker Juridische Helpdesk bij de Vereniging Eigen Huis te Amersfoort

Vereniging Eigen Huis behoort met ruim 700.000 leden tot de grootste consumentenorganisaties van Nederland en is de enige die opkomt voor de belangen van (toekomstige) woningbezitters. Als Medewerker Juridische Helpdesk binnen ons Informatie & Adviescentrum ben je verantwoordelijk voor het mondeling te woord staan van onze (potentiele) leden bij hun juridische vraagstukken. Je beschikt over een universitaire- of HBO studie Rechten, bij voorkeur richting privaatrecht, bestuursrecht of notarieel recht.

Senior Jurist Bezwaar & Beroep bij het CAK te Den Haag

Het CAK is een uitvoeringsorganisatie voor de overheid. Veel mensen in Nederland hebben te maken met het CAK. Sommige betalen een eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden. Of bijvoorbeeld voor verblijf in een zorginstelling of een persoonsgebonden budget. Andere gaan op reis met medicijnen waarvoor een verklaring nodig is. Of ze vertegenwoordigen een klant van het CAK als bewindvoerder. In deze uitdagende functie ben jij inhoudelijk expert en stuur je de uitvoering van de bezwaar- en beroepsbehandeling aan. Wil jij daarnaast bijdragen aan het leveren van een hoge kwaliteit juridische (beleids)advisering? Dan hebben wij dé vacature voor jou!

Administratief medewerker bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Nadat de zaak is uitgewerkt door de griffier en rechter, zorg jij voor de uitdraai van de overgezette GPS-appels. Je inventariseert het dossier en loopt deze na op compleetheid. Waar nodig vraag je de ontbrekende stukken op en voeg je deze aan het dossier toe. Het dossier wordt vervolgens compleet doorgestuurd naar het gerechtshof. Je werkt onder de supervisie van een ervaren griffiemedewerker van de rechtbank Noord-Nederland.


Gratis verder lezen? Maak 2 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen