Adviseur Juridische Kwaliteitszorg bij de Gemeente Leiden

Gemeentelijke taakuitbreiding in de afgelopen jaren en toenemende complexiteit maken dat we onze juridische capaciteit bij de Concernstaf tijdelijk uitbreiden. Het is jouw taak om in nauwe samenwerking met je juridische collega’s een systeem van juridische kwaliteitszorg te ontwikkelen en in te voeren. Daarnaast ga je aan de slag met het periodiek actualiseren van diverse organisatie brede verordeningen en gemeentelijke regelgeving en het juridisch toetsen van en adviseren over collegevoorstellen en producten uit de organisatie.

Teamleider Juridische Zaken bij het Radboudumc te Nijmegen

Als teamleider Juridische Zaken geef je leiding aan het team Juridische Zaken bij Valorisatie, maak je deel uit van het managementteam Valorisatie en werk je nauw samen met de overige juristen binnen het Radboudumc (medische aansprakelijkheid, inkoop, algemene juridische zaken, privacy). Je vertaalt wet- en regelgeving en beleid van het Radboudumc naar criteria die door het gehele team worden gebruikt bij het evalueren van overeenkomsten.

Jurist aanbestedingsrecht bij de Provincie Limburg

Het cluster Juridische Zaken en Inkoop is als het ware het ‘juridische brein’ van de provincie Limburg. Bij programma’s en projecten leveren wij de juridische expertise aan het bestuur. Binnen dit cluster ben je flexibel inzetbaar voor een grote diversiteit aan juridische werkzaamheden, waarbij je actief samenwerkt en kennis en informatie deelt met je collega’s. Daarnaast fungeer je als vraagbaak voor alle voorkomende activiteiten op juridisch gebied.

Kandidaat-notaris corporate/M&A bij BarentsKrans te Den Haag

Ter uitbreiding van onze groeiende praktijk zijn wij op zoek naar een getalenteerde en ondernemende kandidaat-notaris corporate/M&A (startersfunctie). De sectie Corporate/M&A/Financieel toezicht bestaat uit een geïntegreerd team van (kandidaat-)notarissen en advocaten. Dit team begeleidt, adviseert en assisteert middelgrote en grote ondernemingen in binnen- en buitenland bij overnames, financieringen, de vestiging van zekerheden, (her)structureringen, (grensoverschrijdende) juridische fusies en splitsingen. Ook de advisering van cliënten op het gebied van corporate governance behoort tot de werkzaamheden.

Advocaat-Stagiaire Commerciële Contracten bij BarentsKrans te Den Haag

Ter versterking van het team zijn wij op zoek naar een getalenteerde en ondernemende advocaat-stagiair(e) commerciële contracten. De praktijkgroep Commerciële contracten staat onder leiding van prof. mr. Rieme-Jan Tjittes, een autoriteit op het gebied van het (inter)nationale commerciële contractenrecht. Binnen het team is hoogwaardige expertise aanwezig en het opereert dan ook in de top van de markt. Cliënten zijn zowel (inter)nationale ondernemingen als gerenommeerde advocatenkantoren die extra expertise nodig hebben.

Senior Schaderegelaar bij de Gemeente Rotterdam

Als senior schaderegelaar ben je verantwoordelijk voor het behandelen van aansprakelijkstellingen en alle andere voorkomende schadegevallen waaronder letselschade, regres, brandschade etc. Hierbij doe je zelfstandig onderzoek naar de aard en omvang van de schade. Op basis van de ingewonnen informatie zal je een standpunt over een schadevergoeding moeten innemen en dit in woord en geschrift moeten uitdragen. Je hebt daarbij contact met wederpartijen en hun belangenbehartigers waaronder advocaten, verzekeraars, schade experts etc.

Legal Counsel bij Recruitee te Amsterdam

Recruitee is een van de snelst groeiende SaaS-bedrijven in Nederland. Om deze groei bij te benen, zijn we op zoek naar een Legal Counsel om ons legal team te versterken! Wat ga je doen? Je wordt onderdeel van een legal team dat zich concentreert op meer dan alleen juridische zaken. Technologie, recht en “startup life” komen samen in een functie die totaal anders is dan een baan bij een advocatenkantoor.

Jurist Toezicht en Handhaving bij de Gemeente Urk

Als Jurist Toezicht en Handhaving heb je veel contact met in- en externe partijen; de gemeente, verzoekers om handhaving en overtreders. Het opstellen van waarschuwingen, vooraankondigingen en lastgevingen in het kader van regelgeving op het gebied van Wabo, Wro, Bouwbesluit, APV en bijzondere wetten is voor jou geen probleem. Je fungeert als vraagbaak voor collega’s.

Privacy jurist Sociaal Domein bij de Gemeente Amersfoort

Jij bent de linking pin tussen de werkpraktijk van het Sociaal Domein en de privacy wetgeving. Binnen Amersfoort is het Sociaal Domein in drie onderdelen opgedeeld, te weten: de afdelingen Samen Leven, Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) en de Stichting Sociale Wijkteams. Hierbinnen worden vaak bijzondere persoonsgegevens verwerkt en spelen ingewikkelde privacyvraagstukken. Als verbindende schakel adviseer je de managers en collega’s van de betreffende afdelingen over de privacyvraagstukken.

Senior Legal Counsel at AkzoNobel in Amsterdam

The AkzoNobel Legal Group (ALG) is responsible for AkzoNobel Legal, Compliance and Intellectual Property matters. Within this context your core mission in this role is to assume control of our legal activities in the Nordics, working from Amsterdam as part of the Commercial Legal team. As such, it is essential that you speak Swedish and have a good knowledge of Swedish law. In the longer term you will also handle other international assignments.

Senior juridisch medewerker bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Middelburg

Als senior juridisch medewerker (Vreemdelingenrecht) ben je sparringpartner voor de rechter. Je ondersteunt juridisch de voorbereiding, de zitting en de afdoening en nabewerking van zaken. Je analyseert het juridische vraagstuk en je informeert de rechter over onder meer relevante feiten, wetgeving, juridische geschilpunten en jurisprudentie.

Docent Recht bij de Hogeschool Windesheim te Almere

In de veelzijdige functie van docent geef je samen met collega-docenten vorm en inhoud aan de colleges. Je begeleidt studenten in projecten, gedurende stages en comakers, tijdens het afstuderen en je legt bedrijfsbezoeken af. Om dit te kunnen doen, ben je goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van ICT-recht of insolventierecht of privaatrecht of publiekrecht.

Senior juridisch adviseur Ruimtelijke Ordening / Planologie bij de Gemeente Harderwijk

Vele initiatieven bereiken de gemeente welke wij graag willen faciliteren. De adviseur die wij zoeken weet dit op een goede en klantvriendelijke wijze te begeleiden. Hij/zij gebruikt daarvoor een flinke dosis creativiteit en weet binnen de gemeentelijke kaders op vlotte wijze te komen tot resultaten. De nieuwe collega fungeert ook als vraagbaak voor de andere juridische medewerkers bestemmingsplannen en is goed op de hoogte van ruimtelijke procedures.

(Junior) bedrijfsjurist bij Unigarant te Hoogeveen

In deze veelzijdige functie bied je juridisch advies aan staf- en bedrijfsonderdelen van Unigarant. Je draagt zorg voor het bijhouden van, adviseren over en implementeren van gewijzigde en/of nieuwe wet- en regelgeving / jurisprudentie. Je behandelt schadedossiers, je onderhoudt contacten met onder meer onze collega’s bij de ANWB, externe adviseurs en advocaten. Je participeert ook in projecten en in voorkomende gevallen procedeer je bij de civiele rechter of de stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Advocaat-medewerker of gevorderd stagiair(e) vastgoed bij Van Veen te Ede

Je maakt deel uit van de sectie ‘vastgoed’. Tweewekelijks praten de sectieleden elkaar bij over ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie. De persoonlijkheden van jouw collega’s verschillen en dat is maar goed ook. Wij zoeken naar zo veel mogelijk diversiteit in ons team. Alleen als de advocaten van elkaar verschillen is overal resultaat te behalen. Toch lijken de collega’s wel op elkaar als het gaat om het hebben van ambitie, ondernemerszin en lef.

Bedrijfsjurist bij Alliander te Arnhem

Jij bent de vanzelfsprekende gesprekspartner voor een breed scala aan juridische vraagstukken. Jouw bijdrage zorgt er voor dat de bedrijfsactiviteiten van Liander binnen de juridische mogelijkheden optimaal (kunnen) worden uitgevoerd. Je verleent daartoe gevraagd en ongevraagd juridisch advies. Je behandelt (complexe) bedrijfsjuridische aangelegenheden op het gebied van energierecht, contractenrecht, aansprakelijkheid, enzovoort.

Advocaat Ondernemingsrecht bij Bierman Advocaten te Tiel, via Terra

De advocaat die Bierman zoekt is een juridisch specialist op het terrein van het Ondernemingsrecht en beschikt over een ondernemende en commerciële mentaliteit. Binnen de regio zijn er voor Bierman – als marktleider binnen Rivierenland – voldoende kansen om de ondernemingsrechtpraktijk verder uit te bouwen. Een vakspecialist tevens zijnde een krachtige commercieel ingestelde advocaat wordt hiervoor gemist.

Vier Advocaten bij Fruytier Lawyers in Business te Amsterdam

Fruytier zoekt juristen met meerdere jaren werkervaring bij een advocatenkantoor. Binnen Fruytier bestaat een praktijk waarin zowel geadviseerd als geprocedeerd wordt. Je beschikt tevens over de kwaliteiten om binnen enkele jaren jouw – al relevante – netwerk te verstevigen en weet op jouw vakgebied maar ook op de rechtsgebieden van collega’s – een substantiële omzet te genereren. Je kiest er bewust voor om juist bij Fruytier jouw praktijk uit te breiden en voort te zetten. Als echte teamplayer bouw je mee aan de uitbouw van het kantoor. Partnerperspectief is zeker aanwezig.

Medewerker Vergunningen, Toezicht en Handhaving bij de Gemeente Amsterdam

Team Procesuitvoering maakt onderdeel uit van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving Amsterdam-Noord. Binnen het team zijn juridisch medewerkers werkzaam die juridische ondersteuning bieden aan de teams Wabo-vergunningen, Apv-vergunningen en toezichthouders. De ondersteuning bestaat uit advisering bij complexe of gevoelige handhaving- en vergunningdossiers op het gebied van bouwen, strijdig gebruik, brandveiligheid, horeca, evenementen, openbare ruimte en milieu. Daarnaast verzorgt het team handhavingsbesluiten en overige aanschrijvingen. Van jou wordt verwacht dat je voor een groot deel van de tijd jouw juridische kennis en ervaring gaat inzetten om team Wabo-vergunningen te ondersteunen.

Advocaat-stagiair insolventierecht en herstructurering bij Florent te Amsterdam

Je wordt lid van ons insolventie- en herstructureringsteam dat bestaat uit gespecialiseerde advocaten die de belangen behartigen van bestuurders, banken, aandeelhouders en crediteuren bij alle aspecten van vennootschappelijke en financiële herstructurering, (internationale) asset recovery en insolventie. Een groot aantal advocaten van het team wordt daarnaast regelmatig benoemd als bewindvoerder in surseances en als curator in (spraakmakende) faillissementen.

Bestuursadviseur/jurist bij het Integraal Kankercentrum Nederland te Utrecht

Samen met twee juristen ga jij fungeren als juridische vraagbaak voor bestuur en medewerkers, met focus op IT-recht. Ook ga je je bezighouden met het opstellen en beoordelen van (complexe) onderzoeks-, samenwerkings- en IT-contracten, inclusief IE- en privacy-aspecten. Tevens ga een overzicht van eisen vaststellen waar de organisatie aan moet voldoen om in overeenstemming met wet- en regelgeving te handelen.

Advocaat-medewerker Commerciële contracten bij BarentsKrans te Den Haag

Ter versterking van het team zijn wij op zoek naar een ondernemende en ervaren advocaat-medewerker. De praktijkgroep Commerciële contracten staat onder leiding van prof. mr. Rieme-Jan Tjittes, een autoriteit op het gebied van het (inter)nationale commerciële contractenrecht. Binnen het team is hoogwaardige expertise aanwezig en het opereert dan ook in de top van de markt. Cliënten zijn zowel (inter)nationale ondernemingen als gerenommeerde advocatenkantoren die extra expertise nodig hebben.

Expert schadelast-beperking bij Evean te Purmerend

Evean biedt een gevarieerd aanbod op het gebied van zorg, binnen verschillende vakgebieden. In deze uitdagende functie bij Evean ben jij organisatiebreed verantwoordelijk voor de schadelastbeheersing en beperking op het gebied van arbeidsongeschiktheid en verzuim. In deze grotendeels solistische functie monitor je als specialist, samen met de verzekeraar het dossier van de zieke (ex-)medewerker.

Juridisch medewerker Intellectueel Eigendom bij Clairfort Advocaten te Zeist

Clairfort is op zoek naar een juridisch medewerker Intellectueel Eigendom. De functie is voor 3 dagen per week en staat open voor zowel afgestudeerde rechtenstudenten, als voor studenten die in de laatste fase van hun rechtenstudie zitten. De sectie IE & IT bestaat uit 5 ervaren en enthousiaste advocaten & juristen. Clairfort is goed vertegenwoordigd op de gebieden Aanbesteding & Mededinging, Arbeidsrecht, Bouw & Vastgoed, IE & IT, Ondernemingsrecht, M&A en Overheid.

Advocaat-Stagiair Corporate/M&A bij BarentsKrans te Den Haag

Ter uitbreiding van onze groeiende praktijk zijn wij op zoek naar een getalenteerde en ondernemende advocaat-stagiair. De praktijkgroep Corporate/M&A/Financieel Toezicht bestaat uit een team van 17 advocaten en (kandidaat-)notarissen. Het zwaartepunt van de praktijk ligt op M&A transacties en financieringen. De praktijkgroep treedt vooral op voor ondernemingen, ondernemers, private equity, venture capital en management. Ook wordt de praktijkgroep regelmatig ingeschakeld door internationale referral kantoren.