Advocaat bij Oudegracht Advocaten & Mediators te Alkmaar

Oudegracht Advocaten & Mediators heeft scherp oog voor de maatschappij en de maatschappelijke ontwikkelingen. Wij maken ons sterk voor het verlenen van kwalitatief zeer goede en betaalbare juridische dienstverlening voor iedereen, dus ook voor de minder draagkrachtigen, zakelijk, persoonlijk, vermogend of niet vermogend. Wij zoeken een betrokken en deskundige advocaat of gevorderd stagiair die bij ons als zelfstandige praktijk voert.

Advocaat-medewerker Arbeidsrecht bij GMW advocaten te Den Haag

Binnen de sectie zal jij je bezighouden met allerlei arbeidsrechtelijke kwesties, zoals (collectief) ontslag, wijziging arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap, gelijke behandeling, pensioen en cao’s. De ene dag adviseer je een HR-afdeling, de andere dag sta je een ontslagen bestuurder, een expat/international of een ondernemingsraad bij. Bij GMW krijg je de ruimte om vakkennis te delen door het schrijven van blogs en artikelen voor vakbladen en het geven van presentaties over actuele arbeidsrechtelijke kwesties.

Advocaat-medewerker Familierecht bij GMW advocaten te Den Haag

Binnen onze sectie Familie- en Erfrecht zal je vooral (internationale) echtscheidingen behandelen. De zaken die je behandelt zijn divers, complex en uitdagend. Jouw praktijk zal bestaan uit buitenlandse en Nederlandse particulieren, die over de hele wereld wonen. Naast de praktijk zal je advocaat-stagiaires van de sectie sturing geven. Bij GMW krijg je de ruimte om vakkennis te delen door het schrijven van blogs, artikelen voor vakbladen en het geven van presentaties over actuele familierechtelijke onderwerpen.

Senior Advocaat Arbeidsrecht bij GMW advocaten te Den Haag

Ben jij toe aan een nieuwe stap en heb je de ambitie om partner te worden bij een middelgroot kantoor? Bij GMW maken we het verschil voor onze cliënten. Iedere dag weer. Jij bent ook gedreven om het beste voor je cliënten te bereiken en kijkt verder dan de juridische kaders. Je bent communicatief en commercieel ingesteld. Verder weet je van aanpakken. Je helpt mee om de sectie Arbeidsrecht verder te ontwikkelen/ te laten groeien en bent in staat cliënten binnen te halen en te behouden.

Advocaat-stagiair Ondernemingsrecht & Insolventie bij GMW advocaten te Den Haag

Je behandelt faillissementen samen met onze curatoren en voert voor hen procedures. Daarnaast treed je op als advocaat bij geschillen tussen aandeelhouders, vennoten of bestuurders, bij conflicten binnen een onderneming en adviseer en procedeer je voor onze cliënten in handelsgeschillen. Je draait volop mee in een afwisselende en uitdagende praktijk. Je speelt een belangrijke rol in ons team van zes advocaten en curatoren, waarin je mede verantwoordelijk bent voor het bijhouden van juridische ontwikkelingen.

Bedrijfsjurist bij ’s Heeren Loo te Amersfoort

’s Heeren Loo is de grootste landelijke gehandicaptenzorgorganisatie van Nederland. Als bedrijfsjurist bij ’s Heeren Loo behandel je juridische vraagstukken van gevarieerde aard: van het beantwoorden van zorggerelateerde uitvoeringsvragen tot en met juridische beleidsvragen op bestuurlijk niveau. Samen met een collega vorm je het ambtelijk secretariaat van de Centrale Klachtencommissie Cliënten, bereid je zittingen voor en wikkel je uitspraken af.

Werkstudent Commerciële Contracten bij BarentsKrans te Den Haag

Als werkstudent verricht je voor in beginsel zes maanden diverse werkzaamheden voor de advocaten van de sectie Commerciële Contracten. In deze functie assisteer en ondersteun je de advocaten binnen de gehele praktijk: bijvoorbeeld bij het opstellen van overeenkomsten, adviezen en processtukken. Ook zoek je juridische vraagstukken uit én draag je bij aan het informeren van de advocaten over ontwikkelingen op het gebied van het contractenrecht. Uiteraard word je actief begeleid door ervaren advocaten.

Jurist Handhaving bij DCMR Milieudienst Rijnmond te Schiedam

DCMR is de milieudienst met de grootste uitdaging in Nederland: de milieukwaliteit bewaken en verbeteren in het meest bedrijvige en dichtbevolkte gebied dat we rijk zijn: het Rijnmondgebied. Wij zoeken naar het ideale evenwicht tussen de ambities van de ruim 27.000 bedrijven die hier opereren en de 1,2 miljoen mensen die hier leefbaar en veilig willen wonen en werken. Dat is balanceren voor gevorderden. Daarom zoekt DCMR betrokken specialisten die hun kennis en vaardigheden willen inzetten voor een betere leefomgeving - en die willen groeien tussen professionals.

Senior Jurist Handhaving bij DCMR Milieudienst Rijnmond te Schiedam

De DCMR zet inspecteurs, opsporingsambtenaren en juristen in om ongewenste en gevaarlijke situaties te voorkomen en aan te pakken zodra die worden gesignaleerd. Heb jij talent voor het maken van verbindingen tussen toezicht uitvoeren en bestuursrechtelijk handhaven? Als senior jurist handhaving maak je deel uit van het team ‘Handhaving en Beleid’. Dit team, dat bestaat uit tien handhavingsjuristen en twee procesondersteuners, levert expertise voor de bestuursrechtelijke handhaving van milieuovertredingen.

Senior jurist rechtsbescherming bij de provincie Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch

Je maakt als senior jurist deel uit van het team Rechtsbescherming. Het team Rechtsbescherming is volop in ontwikkeling om haar (juridische) processen, haar dienstverlening en advisering verder te optimaliseren. Wij zijn een klein team met een hoge professionele standaard. Je werkt met bestuurders, directie, management, beleidsmakers, de leden van de Hoor- en Adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten (HAC), collega-juristen en in- en externe relaties. Je werkt in een team van specialisten op het gebied van rechtsbescherming en mediation/bemiddeling.

Beleidsmedewerker belastingen en WOZ/heffingsambtenaar bij de Gemeente Baarn

Ken je de gemeentebelastingen als je broekzak? Ben je geïnteresseerd om de belastingsamenwerking tussen Baarn en Eemnes te helpen vorm te geven - en die eventueel verder regionaal uit te breiden? Wij zoeken een ervaren, zelfstandige collega die weet wat er moet gebeuren binnen een team belastingen. En die zich thuis voelt in een rol als vraagbaak binnen het team en als adviseur en sparringpartner voor management en wethouder.

Tax Advisor bij Vermilion Energy te Amsterdam

Vermilion Energy produceert aardgas uit kleine velden voor Nederlandse huishoudens en bedrijven. Je wordt verantwoordelijk voor alle belastingaangiftes, berekeningen, teruggaven, compliance en audits voor Nederland en verleent ondersteuning aan alle Europese jurisdicties waar Vermilion opereert op dit gebied. Tevens ben je nauw betrokken bij het contractmanagement en je beoordeelt tenders, M&A activiteiten en andere contract aangelegenheden in de breedste zin des woords.

Vergunningverlener WABO bij de Gemeente Papendrecht

Als vergunningverlener WABO ben je van begin tot eind verantwoordelijk voor de binnenkomende aanvraag voor een omgevingsvergunning. Door de inwerkingtreding van de omgevingswet en wet kwaliteitsborging zal jouw rol steeds meer verschuiven van een toetsende, naar een adviserende rol. Je zal dus (nog) meer aan de voorkant mogen en moeten meedenken met initiatiefnemers. Dit betekent dat je beschikt over een dienstverlenende instelling en goede contactuele eigenschappen.

Planologisch juridisch medewerker bij de Gemeente Barneveld

Je gaat, in een team van 15 planologen, ruimtelijke plannen opstellen en procedureel begeleiden. Denk hierbij aan bestemmingsplannen (en te zijner tijd: het omgevingsplan) en afwijkingsprocedures, zowel in stedelijk als in landelijk gebied. Je behandelt vooronderzoeken om af te wijken van het bestemmingsplan. Tevens lever je een bijdrage aan het ontwikkelen en invoeren van (planologisch juridisch) beleid en de implementatie van de Omgevingswet.

Juridisch medewerker Intellectueel Eigendom bij Clairfort Advocaten te Zeist

Clairfort is voor haar vestiging in Zeist op zoek naar een juridisch medewerker Intellectueel Eigendom. De functie is voor 2 of 3 dagen per week en staat open voor zowel afgestudeerde rechtenstudenten, als voor studenten die in de laatste fase van hun rechtenstudie zitten. De sectie Intellectueel Eigendom, IT & Privacy bestaat uit 5 ervaren en enthousiaste advocaten & juristen. Clairfort werkt voor ondernemingen, instellingen en overheidsinstanties.

Advocaat-Medewerker Corporate/M&A bij Florent te Amsterdam

Florent is een corporate boutique - met focus op het ondernemingsrecht. Onze sectie Corporate/M&A bestaat momenteel uit 3 partners, 6 medewerkers en 2 stagiairs. Je werkt niet in vaste teams, waardoor je samen kan werken met alle collega’s; ook van andere praktijkgroepen binnen kantoor. Dit draagt bij aan je ontwikkeling als advocaat, net zoals het feit dat je te maken krijgt met uiteenlopende klanten uit verschillende branches. Hierdoor komen allerlei praktijkgebieden van Corporate/M&A voorbij, waaronder private equity en venture capital.

Advocaat-Stagiair Corporate/M&A bij Florent te Amsterdam

Als advocaat-stagiair op de afdeling Corporate/M&A van Florent geef je ondernemingsrechtelijk advies en werk je mee aan uiteenlopende transacties. Je adviseert bijvoorbeeld een beginnend ondernemer over welke juridische structuur het beste bij zijn startup past, treedt op voor een private equity partij die wil participeren in een onderneming, of begeleidt de founding fathers die hun bedrijf willen verkopen. Je wordt bij ieder onderdeel van het overnameproces betrokken: zo voer je due diligence onderzoek uit, stel je (samen) koop- en aandeelhoudersovereenkomsten op en ben je aanwezig bij onderhandelingen.

Juridisch informatiemedewerker bij de Praktizijnsbibliotheek te Amsterdam

De Praktizijnsbibliotheek is sinds 1837 een vereniging van advocaten, gevestigd in de Rechtbank Amsterdam. Wij beschikken over één van de meest complete juridische bibliotheken in Nederland. Wij zijn op zoek naar een informatiemedewerker voor 24-32 uur per week. Je verricht onder andere literatuur- en jurisprudentieonderzoek voor advocaat-leden van de vereniging. Je documenteert boeken, tijdschriftartikelen, bundels en open access-bronnen in ons informatiezoeksysteem en je verricht baliewerkzaamheden in de bibliotheek.

Advocaat-Medewerker Vastgoed- & Overheidsrecht bij Schenkeveld Advocaten te Alkmaar

In verband met de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een advocaat-medewerker of gevorderd advocaat-stagiair vastgoed- en overheidsrecht. Schenkeveld advocaten is een kantoor met vestigingen in Alkmaar, Hoorn en Amsterdam. Korte lijnen, direct contact en aandacht voor opleiding en ontwikkeling zijn belangrijke pijlers van ons succes. Momenteel bestaat het team vastgoed en overheid uit 9 advocaten, gespecialiseerd in bouwrecht, huurrecht en bestuurs- en omgevingsrecht.

Senior juridisch adviseur publiekrecht bij de provincie Zuid-Holland te Den Haag

Bij de provincie Zuid-Holland werken we gezamenlijk aan onze acht ambities. Zoals aan schone energie voor iedereen en een goede bereikbaarheid van de regio. Wij zijn op zoek naar een senior juridisch adviseur publiekrecht. Als allround adviseur beslaan je werkzaamheden de gehele breedte van het publiekrecht - van de Algemene wet bestuursrecht, Provinciewet en de AVG, tot de Wob. Je zoekt omvangrijke juridische dossiers uit tot op de bodem en maakt gedegen risicoanalyses. Daarnaast lever je een bijdrage aan en/of verzorg je juridische trainingen voor collega’s.

Officieren van Justitie in Opleiding in het gehele land

Heb jij minimaal 6 jaar juridische werkervaring na je afstuderen en wil jij de opleiding tot officier van justitie (OIO-opleiding) volgen? Wij zijn voor de arrondissementsparketten Amsterdam, Den Haag, Limburg, Midden-Nederland, Noord-Holland, Noord-Nederland, Oost-Nederland, Rotterdam, Zeeland West-Brabant, het Functioneel Parket, het Landelijk Parket én het Ressortsparket op zoek naar kandidaten. De startdatum is 1 april 2022 en duurt – afhankelijk van jouw profiel - tussen de 1,5 en 4 jaar.

Medior jurist privaatrecht bij de Gemeente Amsterdam

Amsterdam geeft grond uit in erfpacht, is betrokken bij erfpachtherzieningen en transformaties, maakt beleid en ontwikkelt vastgoedprojecten. Het team Juridische Zaken bij Grond en Ontwikkeling is bij al deze activiteiten betrokken. Als jurist werk je in een dynamische omgeving, waarin je nauw samenwerkt met projectleiders, projectmanagers en collega’s van de afdeling Erfpacht en Uitgifte. De focus van je werk ligt op advisering rond erfpacht.

Legal Counsels bij Corendon te Lijnden

Voor de afdeling Juridische Zaken zijn wij op zoek naar een fulltime (junior en medior) Legal Counsel. Een functie binnen het juristenteam van een touroperator én luchtvaartmaatschappij. Hoe afwisselend wil je het hebben?! Je krijgt alle gelegenheid om ervaring op te doen in een zeer dynamische en internationale omgeving. Kun jij goed zelfstandig, resultaatgericht en accuraat werken, dan is deze functie wellicht iets voor jou!

Rechters in Opleiding in het gehele land

In een opleidingstraject van enkele jaren word je opgeleid tot rechter. Je werkt in die periode bij verschillende afdelingen van een rechtbank in verschillende rechtsgebieden. Je gaat snel aan de slag met echte zaken. Ook loop je stages, bijvoorbeeld bij het gerechtshof, de advocatuur of het OM.
In de onderstaande vacatureoverzichten vind je alle beschikbare plaatsen voor rechters in opleiding; zowel 'beginnend' (2 tot 6 jaar juridische werkervaring), als 'ervaren' (vanaf 6 jaar juridische werkervaring). Juristen van alle achtergronden en oriëntaties zijn welkom om te solliciteren. Je kunt je bij twee gerechten aanmelden.

Advocaat-Stagiaire en Advocaat-Medewerker Aanbesteding & Mededinging bij Clairfort te Zeist

Clairfort is op zoek naar een advocaat-stagiaire en een advocaat-medewerker aanbestedingsrecht en mededingingsrecht. Onze sectie Aanbesteding & Mededinging adviseert en procedeert veel. Voor wat betreft het aanbestedingsrecht adviseren we inschrijvers over lopende aanbestedingen en staan we inschrijvers bij in de rechtszaal als een aanbesteding niet correct is verlopen. Bij de mededingingspraktijk ligt de focus op het snijvlak van publiek en privaat: gedragsregels markt en overheid, gereguleerde sectoren en staatssteun.

Legal Counsel at Shimano in Eindhoven

In the role of Legal Counsel you are a business/sparring partner to the stakeholders inside our company. Your main focus areas are Intellectual Property, Product Liability and Procurement. This includes providing legal support to the business on a day to day basis. Next to this you will ensure our organization is compliant in relevant domains like Competition and Trade law, anti-bribery and anti-corruption.

Advocaat-Medewerker Arbeidsrecht bij Boels Zanders te Venlo

Een mooie vervolgstap voor een advocaat met minimaal 6 jaar ervaring, die zijn / haar sporen binnen het arbeidsrecht inmiddels verdiend heeft en toe is aan een nieuwe uitdaging. Je bent ambitieus, commercieel, sociaal en zeer markt- en klantgericht ingesteld en daarnaast een teamplayer. Dankzij je passie voor het vak ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Je stelt hoge eisen aan je eigen werk - en aan het werk van anderen.

Advocaat-Stagiaire Arbeidsrecht bij Boels Zanders te Maastricht

Als advocaat-stagiaire kom je terecht bij een van de grootste arbeidsrechtteams van Zuid-Nederland. Dagelijks adviseren wij grote en middelgrote (landelijke) organisaties over thema’s als overeenkomsten, arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap, sociale zekerheid en reorganisaties. Daarnaast organiseren wij geregeld seminars en workshops om onze cliënten bij te praten over de laatste ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht. Dankzij onze branchegerichte, multidisciplinaire teams word je betrokken bij zaken in uiteenlopende sectoren.

Medewerker bestuursrecht bij de rechtbanken Midden-Nederland/Oost-Brabant te Utrecht

Om te blijven zorgen voor tijdige rechtspraak zijn gerechten samen gaan werken in zogenaamde “inloopteams” op verschillende rechtsgebieden. Het inloopteam bestuursrecht, waar we jouw juridische vaardigheden goed kunnen gebruiken, begint met het wegwerken van werkvoorraden in de zaakstroom arbeidsongeschiktheid. Jij ziet de uitdaging in het op tijd een uitspraak te kunnen krijgen door dossiers snel te analyseren, de vraag te filteren en te beantwoorden met de juiste onderbouwing zonder het gevoel voor de mens uit het oog te verliezen.

Jurist bij het Deltion College te Zwolle

Deltion levert aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Zowel aan studenten die zich voorbereiden op de internationale arbeidsmarkt, als aan studenten die hun kennis willen verdiepen of actualiseren. Je geeft advies en ondersteunt bij juridische vraagstukken op diverse rechtsgebieden zoals arbeidsrecht, overeenkomstenrecht en onderwijsrecht. Daarnaast ben je sparringspartner van de Privacy Officer op het gebied van de AVG. Je bent het eerste aanspreekpunt voor juridische vragen en handelt deze zelfstandig, of in samenspraak met twee collega-juristen af.

Lid bezwarencommissie bij de Gemeente Waddinxveen

De gemeente neemt dagelijks beslissingen over bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning, het toekennen of afwijzen van een bijstandsuitkering of voorziening. Als een belanghebbende het niet eens is met dit besluit, kan hij/zij bezwaar maken tegen dit besluit. Voor het behandelen van deze bezwaren hebben wij een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie ingesteld. Kom je graag samen met anderen tot een onafhankelijk advies? Stel je dan aan ons voor!

Juridisch adviseur Parkeren bij de Gemeente Hilversum

Je adviseert en ondersteunt de parkeeradviseurs in het team, andere collega’s en het bestuur op het gebied van parkeren. Dit betreft vergunningen, ontheffingen, verkeersbesluiten en verkeershandhaving, maar ook advies ten aanzien van beleid en gemeentelijke regelgeving. Je behandelt bezwaar en beroepszaken en klachten. Denk hierbij aan klachten over fout parkeren in behandeling nemen en/of bezwaar en beroep tegen afwijzen vergunningen of boetes.

Juridisch medewerker grondzaken en vastgoed bij de Gemeente Stichtse Vecht te Maarssen

Je koopt en verkoopt gronden namens de gemeente en voert hiervoor het gehele aan- en verkoopproces zelfstandig uit. Je onderhoudt contacten met kopers en je bent voor hen hét aanspreekpunt binnen de gemeente. De gemeente Stichtse Vecht heeft bovendien bijzondere panden in eigendom zoals zwembaden, sporthallen en monumenten. Voor de verhuur van ons vastgoed stel je voor de complexere zaken huurovereenkomsten op en je voert de onderhandelingen. Je behandelt zelfstandig verjarings– en revindicatievorderingen.

Junior Bedrijfsjurist bij Qredits te Almelo

Qredits helpt startende en bestaande ondernemers. Als proactieve Junior Bedrijfsjurist bij Qredits lever jij vanuit juridisch perspectief jouw bijdrage aan onze ambitie. Vanuit je functie werk je samen met onze Bedrijfsjurist / Compliance Officer, tevens jouw leidinggevende. Samen vinden jullie de juiste oplossingen voor vraagstukken en adviseren jullie over juridische (procedure) kwesties.

Juridisch Medewerker bij SVHW te Klaaswaal

SVHW, Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling, verzorgt het heffen en innen van lokale belastingen voor 13 gemeenten en het waterschap Hollandse Delta. Als juridisch medewerker kom je te werken bij het domein Ondersteuning. Je gaat je onder meer bezighouden met het beoordelen, vaststellen en verwerken van ambtshalve verminderingen, het beoordelen van verzoek- en bezwaarschriften en het opstellen en verwerken van beschikkingen.

Juridisch medewerker omgevingsrecht bij de Gemeente Krimpenerwaard te Stolwijk

Als juridisch medewerker omgevingsrecht geef je samen met collega's juridisch advies aan het management, het bestuur en de afdeling Ruimtelijk Ordening (RO). In de behandeling van zaakdossiers wordt integraal samengewerkt met collega´s van andere teams binnen de afdeling RO en andere afdelingen. Het zwaartepunt van deze vacature ligt bij het behandelen van bezwaar en beroepsprocedures op het gebied van het omgevingsrecht.

Letselschade advocaat bij FNV te Utrecht

Je adviseert de FNV en haar leden over juridische vraagstukken en procedeert zowel in individuele zaken als in collectieve zaken. Daarbij procedeer je zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. In jouw rol als advocaat werk je nauw samen met de beleidsjuristen en bestuurders. . Daarnaast verleen je juridische adviezen en verzorg je regelmatig trainingen, cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten voor letselschadebehandelaars procesjuristen, juridisch medewerkers en andere medewerkers.

(Bestuurlijk) Juridisch adviseur Bestuurszaken bij de Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Als juridisch adviseur bij de afdeling Bestuursondersteuning geef je de ambtelijke organisatie en het bestuur juridisch advies over uiteenlopende belangrijke en politiek gevoelige onderwerpen. Naast de juridische advisering ondersteunt het team ook de bezwaarschriftencommissie. Je werkt binnen een team van professionals. Professionals die er lol aan beleven om op juridisch terrein uitgedaagd te worden.

Jurist bij DWA te Gouda

DWA werkt aan het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving en aan het verlagen van het energiegebruik. Daarnaast zijn we ook werkzaam voor opdrachtgevers op het terrein van de energietransitie in breedste zin van het woord. Wij zijn op zoek naar een jurist die wil meewerken aan deze transitie. Van het begeleiden van aanbestedingstrajecten rondom collectieve energievoorziening tot aan het opstellen en beoordelen van alle voorkomende contracten en uitvoering geven aan bedrijfsjuridische aangelegenheden.