IP-jurist Wetenschappelijk Onderzoek & Valorisatie bij Amsterdam UMC

Als IP-jurist zul je je in eerste instantie focussen op intellectueel eigendom (IE), technologieoverdracht en kennisvalorisatie. Je werkt zelfstandig en binnen een teamverband aan het beschermen van AMC-kennis door middel van het opstellen en onderhandelen van (complexe) onderzoeks- en, samenwerkingscontracten en IE-gerelateerde contracten zoals octrooilicenties.

Juridisch Adviseur bij de Gemeente Capelle aan den IJssel

Binnen de centrale afdeling Bestuur- en concernondersteuning is de unit Juridische Zaken belast met de juridische advisering en ondersteuning van bestuur, management en organisatie, afhandeling van bezwaarschriften, klachten en Wob-verzoeken en vertegenwoordiging van het gemeentebestuur in gerechtelijke procedures. De meeste juridisch adviseurs en medewerkers zijn bestuursrechtelijk geschoold. Door de veranderende positie en rol van de overheid wordt het privaatrechtelijke handelen van de overheid steeds belangrijker. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft dan ook sterke behoefte aan extra juridische capaciteit op het gebied van aanbestedingsrecht en algemeen privaatrecht.

Senior Legal Counsel at IHC in Kinderdijk

Royal IHC is a leading maritime service provider and technology innovator with activities worldwide. As Senior Legal Counsel, you will work alongside colleagues from the Sales, Project Management and Shared Services departments in a challenging, international and commercial environment. You will report to the General Counsel and, with the team, ensure that the legal function delivers an optimal service and is highly visible within the organisation.

Senior Legal Counsel Renewable Energy bij Innogy te Zwolle

Een energiebedrijf dat elke dag werkt aan een duurzame toekomst. Uit hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind wekken we energie op. Nieuwe energie dus! En omdat iedereen daar beter van wordt, kan het ons niet snel genoeg gaan. Je versterkt het team Legal, Compliance & Data Protection. Als team bundelen jullie je krachten om de activiteiten van Innogy Renewables juridisch te begeleiden en de business pro-actief te adviseren over alle juridische aspecten die samenhangen met de wind en solar projecten in Nederland.

Intellectual Property Manager bij de TU Delft

Kennisvalorisatie is, naast onderwijs en onderzoek, de derde kerntaak van de TU Delft. Dit voor de samenleving toepasbaar maken wordt gerealiseerd in publiek-private samenwerking, bijvoorbeeld door het doen van research voor en met bedrijven en het helpen van start-ups en spin-offs van wetenschappers en studenten. Het Valorisation Centre (VC) is opgericht om dit instelling breed te organiseren en ondersteunt, stimuleert en faciliteert de faculteiten en wetenschappers daarbij.
Het IP-team begeleidt het vestigen, beheren en vermarkten van octrooien en geeft (juridisch) advies, voorlichting en business development ondersteuning op het gebied van licenties en (internationale) contracten, waaronder ook software en merk/modelregistratie.

Legal Counsel at IDH in Utrecht (maternity cover for 6 months)

IDH convenes companies, CSOs, governments and others in public-private partnerships. Together we drive the joint design, co-funding and prototyping of new economically viable approaches to realize green & inclusive growth at scale in commodity sectors and sourcing areas.
As Legal Counsel, you will be part of a small but driven team of lawyers who work closely with a wide range of colleagues from different departments and country offices. You co-develop the contracting and governance structure of IDH’s commodity and landscape programs, review and negotiate contracts, maintain templates and keep the contract database up to date. Furthermore, you will also be providing advice on other corporate matters, in consultation with the legal team.

Aanbestedingsjurist bij de Dienst Justitiële Inrichtingen te Den Haag

Voor een veilige samenleving ziet de Dienst Justitiële Inrichtingen toe op een correcte uitvoering van vrijheidsstraffen. Binnen deze rol bij het Specialistisch Inkoopcentrum van de dienst zorg je er mede voor dat de inkoop van zorg conform de procedures van de Aanbestedingswet voor sociale en specifieke diensten wordt uitgevoerd. Je geeft advies op het gebied van civiel recht met nadruk aanbestedings- en contractenrecht.

Wetenschappelijk Medewerker Sectie Civiel bij de Hoge Raad te Den Haag

U verleent bijstand bij het opstellen door de advocaat-generaal van conclusies ten behoeve van de civiele kamer van de Hoge Raad, door onder meer het verzamelen van wetenschappelijke documentatie, het verrichten van literatuur-, jurisprudentie-, wetsgeschiedenis- en dossieronderzoek en het schrijven van concepten voor conclusies. U bespreekt de door u opgestelde stukken met de advocaat-generaal voor wie u werkt.

Beleidsuitvoerder Kabinet en Openbaar Bestuur bij de Provincie Overijssel te Zwolle

Werken voor de nieuwe Commissaris van de Koning in Overijssel? Breng je jouw kennis en kunde, inzet, enthousiasme en teamspirit met je mee naar deze boeiende en leerzame plek in de provinciale organisatie? Dan zijn we op zoek naar jou! We vragen een aantal jaren ervaring in een politiek bestuurlijke omgeving waar je hebt leren schrijven, analyseren en adviseren. Je komt terecht in het team Kabinet waar je samen met 8 collegas de Commissaris van de Koning ondersteunt. We hebben een hecht team, met een dienstverlenende instelling en een grote mate van onderlinge collegialiteit.

Functionaris gegevensbescherming bij het IKNL te Utrecht

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is een kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg met de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) als belangrijkste basis. Als onafhankelijk instituut biedt IKNL actief ondersteuning bij het verbeteren van de oncologische en palliatieve zorg. Per direct hebben wij plek voor een functionaris gegevensbescherming. Je houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en intern beleid op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

Inspecteur bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag

Je beoordeelt onder meer complexe bindende bedrijfsvoorschriften en modelcontracten die internationaal opererende bedrijven op grond van de geldende privacywetgeving moeten opstellen wanneer zij persoonsgegevens willen delen met landen buiten de Europese Unie of met internationale organisaties. Ook becommentarieer je documenten die in het kader van afstemming tussen de Europese privacy toezichthouders zijn opgesteld over internationale doorgifte van persoonsgegevens. Je werkt nauw samen met collega’s binnen de AP én met collega’s van andere Europese privacy toezichthouders.

Teammanager Directie Mededinging bij de Autoriteit Consument & Markt te Den Haag

Hebben grote farmaceutische bedrijven teveel macht en maken zij daar misbruik van? Valt er voor de consument nog wel wat te kiezen als Ziggo en Vodafone fuseren? Mag Booking hotels verbieden om op concurrerende platforms met lagere prijzen te adverteren? De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zoekt een MT-lid /Teammanager die aan de slag wil met dit soort complexe toezichtsvraagstukken. Een manager met passie voor de doelen waar de ACM voor staat en met enthousiasme om professionals aan te sturen.

Jurist bij de Inspectie van het Onderwijs te Utrecht

Als jurist bij de Inspectie van het Onderwijs staat jouw bureau bij de afdeling Juridische zaken van de directie Rekenschap en Juridische zaken. Hier werk je nauw samen in een klein en hecht team van collega’s en heb je alle ruimte en mogelijkheden om je de komende jaren als jurist verder te ontwikkelen. De eerste tijd doe je dat vooral op het gebied van de Wet normering topinkomens (WNT) of op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Als je de ambitie hebt, is er na enige tijd de mogelijkheid om door te groeien naar juridische advisering op het gebied van onderwijswetgeving.

Studentstage bij AMS Advocaten te Amsterdam

AMS Advocaten biedt ambitieuze universitaire rechtenstudenten de mogelijkheid om gedurende twee maanden een studentstage te lopen. Als student-stagiair zul je betrokken worden bij de behandeling van de lopende dossiers. Je zult juridische werkzaamheden uitvoeren voor de advocaten. Dat betekent dat je juridisch onderzoek zult doen naar jurisprudentie en literatuur, je assisteert bij het opstellen van brieven, overeenkomsten en/of (proces)stukken. Indien mogelijk zul je ook zittingen en besprekingen bijwonen.

Advocaat-Medewerker Vastgoed bij BarentsKrans te Den Haag

Voor onze sectie Vastgoed zijn wij op zoek naar een fulltime getalenteerde en ondernemende advocaat met stevige kennis van het bestuursrecht. Binnen onze Vastgoedpraktijk werkt een team van 20 advocaten en (kandidaat-)notarissen nauw samen. Je adviseert en procedeert in een projectontwikkeling- en overheidspraktijk waarbinnen, naast het bestuurs- en omgevingsrecht, ook milieurechtelijke vraagstukken en handhavingsgeschillen aan de orde komen. Cliënten zijn onder meer overheden, projectontwikkelaars en vastgoedbeleggers. Je krijgt de mogelijkheid om je binnen een brede overheidspraktijk verder te ontwikkelen.

Advocaat-Stagiaire Ondernemingsrecht bij Dommerholt Advocaten te Heerenveen

Dommerholt Advocaten is ambitieus en wil graag verder groeien. Daarom zijn we op zoek naar een advocaat-stagiaire Ondernemingsrecht. Je voelt je aangesproken door de kernbegrippen energiek, ondernemend en oplossingsgericht. Omdat het bij ons gaat om ondernemingsrecht in de breedste zin van het woord, zijn de werkzaamheden divers en uitdagend. Vanaf het begin krijg je eigen zaken. Jouw groei en ontwikkeling vinden we belangrijk! Daarom investeren wij in je ontwikkeling en nemen jouw patroon en je collega’s de tijd om je uitgebreid te voorzien van feedback.

Vergunningverlener bij het waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk

In Zuid-Holland-Zuid zorgt waterschap Hollandse Delta voor stevige dijken en duinen, voor het zuiveren van afvalwater en voor schoon water in sloten en plassen. Om uitgerust te zijn voor de toekomst ondergaat de organisatie een transformatie naar een regie-organisatie, waarbij Hollandse Delta minder zelf uitvoert en meer werkzaamheden uitbesteedt.
De afdeling Vergunningverlening bestaat uit een jong en energiek team en is de spil van het waterschap als het gaat om het ontwikkelen en toepassen van het beleid bij het verlenen van vergunningen en ontheffingen. Daarnaast toetst en adviseert de afdeling andere overheden op het gebied van ruimtelijke plannen, rioleringen en omgevingsvergunningen.

Contract Manager at Royal IHC in Kinderdijk

Are contracts your passion, and do you want to be part of the technology innovator? Royal IHC’s international shipbuilding, refit and equipment projects are technologically innovative and ambitious. As a Contract Manager, you will contribute to the execution of these projects to ensure that they are executed in accordance with the technical specification, within budget and on time, for the mutual benefit of our customers and the company. It is your role to team up with project management, control, planning, supply chain management and engineering in order to support a professional and well-documented approach in the day-to-day execution of a project.

Advocaat-Medewerker Vastgoed bij BarentsKrans te Den Haag

Binnen onze Vastgoedpraktijk werkt een team van 20 advocaten en (kandidaat-)notarissen nauw samen.Het vastgoedteam heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van projectontwikkeling, bouwrecht, huurrecht, notarieel vastgoed, vastgoedtransacties, bestuursrecht en omgevingsrecht. Met de recente komst van advocaat en partner Remco Bäcker en senior advocaat Nicole Soliana is hier bijzondere kennis en ervaring op het gebied van bestuurs- en omgevingsrecht en het overheidsprivaatrecht aan toegevoegd. Gezien de structurele groei van de praktijk, komen wij graag in contact met kandidaten voor de positie van advocaat-medewerker voor de sectie Vastgoed, in brede zin.

Advocaat-Medewerker Financieel Toezicht bij BarentsKrans te Den Haag

Een gespecialiseerd team richt zich binnen BarentsKrans op financieel toezicht in brede zin. Cliënten van dit team zijn onder andere actief op het gebied van beleggingen, effecten, kredieten en (elektronische) betalingen. Regelmatig wordt er samengewerkt met collega’s van Corporate/M&A. Specifieke expertise heeft het team op het gebied van innovatie binnen de financiële sector, zoals alternatieve financieringen, cryptovaluta en blockchain. Om deze groeiende praktijk verder vorm te geven zijn wij op zoek naar een advocaat-medewerker met een innovatieve kijk op financieel toezicht.

Leden van het College voor de Rechten van de Mens te Utrecht

Voor het College voor de Rechten van de Mens is Aardoom & de Jong op zoek naar drie nieuwe leden. De Collegeleden zijn verantwoordelijk voor de behandeling van de aan hen door de Voorzitter van het College toegewezen onderwerpen en zaken. Bent u een goede jurist of mensenrechtenspecialist, nieuwsgierig aangelegd en een kritische denker die een bijdrage wil leveren aan de missie van het College? Dan zijn we op zoek naar u!

Juridische secretaresses bij Florent Advocaten te Amsterdam

Als juridisch secretaresse / PA ondersteun je een aantal advocaten in de uitoefening van hun praktijk. Er is ruimte voor een secretaresse / PA op het gebied van commercial & corporate litigation en een secretaresse / PA op het gebied van vastgoed- en omgevingsrecht. De advocaten op het gebied van commercial & corporate litigation zijn gespecialiseerd in procedures over ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen. De advocaten op het gebied van vastgoed- en omgevingsrecht zijn gespecialiceerd in huurrecht, property en asset management, vastgoedtransacties en projectontwikkeling.

Advocaat-Stagiaire Octrooirecht bij BarentsKrans te Den Haag

De praktijkgroep IE & technologie van BarentsKrans adviseert en procedeert over de volle breedte van het intellectuele eigendomsrecht voor – veelal – internationale cliënten. Al jaren zijn wij als één van de weinige kantoren in Nederland betrokken bij de grootste octrooi- en regulatory-zaken op het terrein van farma en life sciences. Daarnaast heeft de praktijkgroep een groeiende praktijk op het gebied van telecom en high-tech. Wij zoeken een:

Universitair docent Straf(proces)recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen

Als universitair docent Straf(proces)recht bent u medeverantwoordelijk voor de uitvoering, ontwikkeling en coördinatie van het strafrechtelijk onderwijs binnen de vaksectie Straf(proces)recht. Daarnaast voert u zelfstandig strafrechtelijk onderzoek uit, hetgeen uitmondt in wetenschappelijke publicaties. Verder levert u een bijdrage aan de werving van onderzoeksubsidies door bijvoorbeeld het (mede) indienen van NWO- en WODC voorstellen. Het onderwijs omvat 55% van uw aanstelling. Daarnaast verricht u voor 35% van uw aanstelling zelfstandig onderzoek en 10 % van uw tijd is gereserveerd voor organisatorische taken.

Uitvoerend Juridisch Medewerker Sociaal Domein bij de Gemeente Scherpenzeel

Deze functie biedt een combinatie van administratieve en adviserende taken. Je beheert het juridisch kennissysteem en je houdt de jurisprudentie rond het sociaal domein bij. Daarnaast beheer je het kwaliteitssysteem van het sociaal domein met daarin het gemeentelijk beleid, beleidsregels, beschikkingen, protocollen en processen. Je bent verantwoordelijk voor het contractmanagement van de Wmo en biedt ondersteuning bij inkoop en aanbesteding. Je begeleidt bezwaar- en beroep procedures binnen het sociaal domein en je geeft juridisch advies aan klantmanagers.

Letselschadeadvocaat (partner) bij Hilkens Advocaten te Echt

Hilkens Advocaten is sinds 1981 gevestigd in Echt. Wij zijn op zoek naar een ervaren letselschadeadvocaat. Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten met zowel juridische als ondernemerskwaliteiten, die na een korte inwerkperiode willen toetreden tot de maatschap. Wij bieden een plezierige werkomgeving met een informele sfeer en alle faciliteiten om een bloeiende eigen praktijk op te bouwen.

Advocaat-Stagiaire bij Hilkens Advocaten te Echt

Hilkens Advocaten heeft sinds 1981 een bloeiende rechtspraktijk opgebouwd. Ons kantoor streeft naar optimale juridische dienstverlening, waarbij het belang van onze cliënten centraal staat. In verband met onze groeiende praktijk zijn wij op zoek naar een enthousiaste juridisch medewerk(st)er, die na een korte inwerkperiode als advocaat-stagiair(e) aan de slag wil.

Projectleider Bestemmingsplannen bij de Gemeente Zaanstad

Jij bent als Projectleider Bestemmingsplannen van cruciaal belang voor het waarborgen van een gezonde fysieke leefomgeving. Je coördineert adviezen van vakspecialisten, beoordeelt (milieu)onderzoeken en weegt alle aspecten van de ruimtelijke ordening grondig af. In de bestuurlijke stukken kun je goed uitleggen welke afwegingen belangrijk zijn en zo nodig kun je de gemeenteraad een (technische) presentatie geven over het plan. Je bent ook verantwoordelijk voor het strategisch adviseren van procesmanagers en opdrachtgevers. Tot slot begeleid je beroepen bij de Raad van State en handel je planschadeclaims af.

Juridisch beleidsadviseur bij GGZ Nederland te Amersfoort

GGZ Nederland is de branchevereniging van zorgaanbieders voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Wij zijn op zoek naar een beleidsadviseur die zich onder meer bezig gaat houden met het volgen, vroegtijdig signaleren en beïnvloeden van ontwikkelingen op het gebied van patiënt- en kwaliteitswetgeving, financierings- en bekostigingswetgeving en privacywetgeving op de verschillende zorgdomeinen. Tevens zorg je voor de verspreiding van kennis en informatie aan de leden van GGZ Nederland.

Legal Counsel at Merus in Utrecht

The Legal Team is an international team led by the General Counsel residing in the US. Together with your colleagues in the US you are responsible for legal matters regarding Merus’ activities worldwide, and this role will handle the broad array of legal issues related to research, development, manufacturing, and clinical development, working within the legal team to review and negotiate contracts.