Jurist bij CZ te Tilburg

Je maakt deel uit van een team van 7 juristen. Je adviseert en ondersteunt een grote diversiteit aan afdelingen binnen CZ op juridisch vlak ten behoeve van zowel het beleid als de bedrijfsvoering. Om continu de gewenste kwaliteit te kunnen leveren houd je je op de hoogte van ontwikkelingen op je eigen vakgebied, de CZ-organisatie, de zorgsector en de toezichthouders. De invulling van je functie is breed en gevarieerd.

Juridisch medewerker / strafjurist bij de Rechtbank Oost-Brabant

Je wordt uitsluitend ingezet op verdelingen en verrekeningen. Je beoordeelt formele en materiële aspecten van processtukken, je bereidt zaken voor die op zitting worden behandeld en fungeert als griffier tijdens die zitting. Je neemt als gesprekspartner van de rechter(s) actief deel aan de beraadslagingen in de raadkamer en stelt uitspraken op. Je adviseert en ondersteunt rechters bij de voortgang en afdoening van zaken en je bewaakt in je rol als procesmanager het hele proces.

Universitair Docent Rechtstheorie / Rechtssociologie bij de Universiteit Utrecht

U draagt bij aan het voorbereiden en verzorgen van onderwijs op het terrein van de rechtstheorie en -sociologie in de door het departement en de faculteit aangeboden bachelor- en masteropleidingen. U zult worden ingezet in basisvakken van de bacheloropleiding zoals Grondslagen van Recht, Perspectieven op Recht of Algemene Rechtsleer. Tevens zult u, afhankelijk van uw expertise, een bijdrage leveren aan mastervakken. U draagt zorg voor kwalitatief goed onderwijs conform de daarvoor geldende universitaire en departementale richtlijnen.

Wetenschappelijk docent Financieel Recht bij de Erasmus Universiteit Rotterdam

Gedurende het collegejaar bent u met name betrokken bij vakken in de masterfase van de opleiding financieel recht. U verzorgt hoorcolleges en practica of ander onderwijs in deze vakken. U ontwikkelt in samenwerking met de andere docenten van de desbetreffende vakken de vak- en leerdoelen en bereidt het vak zelfstandig voor. U treedt op als coördinator van één of meerdere vakken en begeleidt de studenten op deskundige wijze.

Assistant Professor International Law at Tilburg Law School

The research institute International Victimology Institute Tilburg University (INTERVICT) is looking to appoint a full-time Assistant Professor in International Law. INTERVICT promotes and executes interdisciplinary research that can contribute to a comprehensive, evidence-based body of knowledge on the empowerment and support of victims of crime and abuse of power.

Jonge medewerkers Ruimtelijke Ontwikkeling bij de Gemeente Oss

Oss zoekt jong bloed! We hebben mooie en gevarieerde tijdelijke banen voor jongeren tot maximaal 27 jaar. De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling is op zoek naar jonge medewerkers. Binnen word je breed ingezet. Afhankelijk van je achtergrond en voorkeur kunnen dit werkzaamheden met een meer juridisch en/of planologisch karakter zijn. Daarbij kun je denken aan het beoordelen van verzoeken, het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen, het begeleiden van ruimtelijke plannen, meewerken aan bestemmingsplannen, woningbouwprojecten of een windmolenpark.

Coördinerend jurist bij de Inspectie Jeugdzorg te Utrecht

Je vervult een brede en afwisselende functie in het hart van de organisatie. Je vormt samen met de senior jurist en de jurist het juridisch team. Dit team volgt, analyseert en signaleert juridische ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het toezicht en de handhaving van de inspectie. Het vertaalt deze ontwikkelingen naar concrete consequenties voor de inspectie en adviseert het management en de inspecteurs hierover.

Toezichthouder bij Rijkswaterstaat te Rotterdam

Je voert lichte en middelzware (complexere) toezichtactiviteiten uit in overleg met de inspecteurs en treft voorbereidingen daarvoor. Je schrijft een werkbaar plan van aanpak voor de uitvoering van deze activiteiten. Hiermee werk je aan je ambitie: het toezicht naar een hoger niveau brengen. Je begeleidt een goede informatieoverdracht binnen de organisatie en naar externe klanten, stelt rapportages op en zorgt ervoor dat de administratie en systemen rondom toezicht continu op orde zijn.

Promovendus Sociaal Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Het onderzoek van de vaksectie Sociaal Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit richt zich in het bijzonder op de dynamiek die ontstaat daar waar het arbeidsrecht andere rechtsgebieden raakt. Als promovendus gaat u aan de slag met het onderzoeksvoorstel 'Het concern in het arbeidsrecht'. Het doel van het onderzoek is voor concerns een benadering te ontwikkelen waarmee recht wordt gedaan aan de beschermingsgedachte van het arbeidsrecht.

PhD scholarship bij de Vrije Universiteit Amsterdam

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU biedt met de PhD scholarship veelbelovende kandidaten de kans om gedurende als kandidaat-promovendus aangesteld te worden aan de faculteit. De kandidaat werkt in deze tijd het onderzoeksvoorstel uit naar gelang de criteria van NWO. Eventueel kan er in overleg met de afdeling waar de kandidaat werkzaam is voor worden gekozen om de arbeidsovereenkomst uit te breiden ten behoeve van het verzorgen van onderwijs of andere taken.

Advocaat-medewerker Vastgoed bij BarentsKrans te Den Haag

BarentsKrans is een advocaten- en notarissenkantoor met 60 gedreven fee earners. Het kantoor rekent procederen tot haar kernkwaliteiten en heeft een uitstekende reputatie. Voor onze sectie Vastgoed zijn wij op zoek naar een fulltime advocaat-medewerker. Je komt te werken binnen een groot team van advocaten en (kandidaat-)notarissen met als specialisaties onder meer vastgoedtransacties, huurrecht, franchise, bestuurs- en omgevingsrecht en duurzame energie. Je adviseert met betrekking tot alle voorkomende kwesties binnen de vastgoedpraktijk, maar er is voldoende ruimte voor het ontwikkelen van eigen expertise.

Senior jurist financiële sector bij De Nederlandsche Bank te Amsterdam

Als prudentieel toezichthouder fungeert DNB voor diverse instellingen als poortwachter tot de financiële sector. In deze functie geef je uitvoering aan deze activiteit, soms ook in internationaal verband. Je krijgt als eerste te maken met nieuwe initiatieven op de financiële markten en beoordeelt of een onderneming binnen de reikwijdte van de toezichtwetgeving valt. Fascinatie voor innovatie is voor deze functie dan ook een pre.

Jurist Arbeidsrecht bij APG te Amsterdam

APG is een pensioenuitvoerder die voor zijn opdrachtgevers het pensioen regelt van 4,5 miljoen mensen. We verzorgen het pensioen van één op de vijf gezinnen in Nederland. Voor het team Group Legal binnen APG zoeken wij een juridische professional met een primaire focus op arbeidsrecht en met een praktische en commerciële inslag. Ben jij de Senior Jurist Arbeidsrecht die van nature een echte netwerker is? Ben jij een zelfstarter maar verlies je de samenwerking nooit uit het oog? Dan komen wij graag met jou in contact.

Juridisch adviseur scheepvaartregelgeving en privacy bij Rijkswaterstaat te Utrecht

Je adviseert alle geledingen van Rijkswaterstaat over bestuursrechtelijke vraagstukken op het terrein van de Scheepvaartverkeerswet. Daarbij ligt de nadruk op de binnenvaartregelgeving, zoals het Binnenvaartpolitiereglement, Rijnvaartpolitiereglement, de Regeling communicatie en afmetingen rijksbinnenwateren en het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer.

Jurist bij EVO te Zoetermeer

Van de bakker op de hoek tot de multinational in de Randstad en van de aannemer in Limburg tot de groothandel in Groningen: EVO vormt één van de grootste ondernemersverenigingen van Nederland. Leden kunnen bij ons terecht voor vragen, bemiddeling, of voor een uitgebreid juridisch advies. Onze juristen hebben onder andere specialismes op het gebied van handel, logistiek, opslag, vervoer, internationale handel, arbeidsrecht en bestuursrecht. Ter ondersteuning van onze afdeling Bedrijfsjuristen zijn wij per direct op zoek naar een breed georiënteerde jurist met affiniteit in handels- en vervoerrecht.

Juridische meewerkstage bij De Nederlandsche Bank te Amsterdam

Deze meewerkstage vindt plaats binnen het Expertisecentrum Markttoegang (ECM). Deze afdeling behandelt aanvragen voor vergunningen, verklaringen van geen bezwaar (vvgbís) en ontheffingen en daarnaast notificaties. Je werkzaamheden kunnen onder meer bestaan uit het bijdragen aan het beoordelen van vergunningaanvragen van uiteenlopende ondernemingen, zoals banken en verzekeraars, betaalinstellingen en trustkantoren.

Advocaat-Medewerker bij Van Diepen Van der Kroef te Amsterdam

Binnen de Amsterdamse vestiging van Van Diepen Van der Kroef is plaats voor een ervaren advocaat op het gebied van het ondernemingsrecht/insolventierecht. Onze cliënten zijn ondernemers die hoge eisen stellen: vakwerk van topkwaliteit en excellente service vanuit een proactieve benadering; een business partner die zij kunnen vertrouwen en die hun branche en onderneming als geen ander kent.

Jurist Benelux & Nordics bij Arval te Houten

Arval is een dochteronderneming van BNP Paribas. Arval is gespecialiseerd in autoleasing en biedt haar klanten oplossingen op maat, die de mobiliteit van hun werknemers bevorderen en alle risico's van wagenparkbeheer uit handen nemen. Ben jij een ervaren juristen werk je graag in een internationale omgeving? Je wordt verantwoordelijk voor Arval Nederland en voor de Arval entiteiten in België, Luxemburg, Denemarken, Finland en Zweden.

Advocaat-Medewerker Fusies & Overnames bij Kneppelhout & Korthals te Rotterdam

Wij zijn een full-service kantoor met meer dan 50 advocaten in het hart van Rotterdam en zijn op zoek naar een advocaat-medewerker met ervaring op het gebied van Fusies & Overnames. Je bent gedreven, ambitieus en commercieel en je hebt al enkele jaren praktijkervaring opgedaan binnen het ondernemingsrecht. Houd je van klantcontact, zie je jezelf meewerken aan de bedrijfsvoering van klanten, hun problemen oplossen en hun transacties begeleiden? Ben je toe aan een volgende stap in je loopbaan en werk je graag in kleine teams van advocaten en andere professionals met veel eigen verantwoordelijkheid? Dan komen wij graag met jou in contact.

Advocaat octrooirecht bij BarentsKrans te Den Haag

De sectie IE & technologie is, als een van de weinige in Nederland, al jaren betrokken bij de grootste octrooi- en regulatory zaken op het gebied van life sciences. Daarnaast heeft de sectie een groeiende praktijk op het gebied van telecom en high-tech. Je vervult, zo snel als mogelijk, een zelfstandige rol binnen een hoogwaardige praktijk met veelal complexe, internationale zaken. Het accent ligt op procederen. Daarnaast adviseer je cliënten bij de exploitatie van hun IE-rechten.