Legal Executive bij Amsterdam Marketing

Je bent de juridische vraagbaak van de organisatie. Je bent sparringpartner, legal counsel en ondersteunt met jouw expertise de organisatie en je houdt toezicht op gemaakte afspraken, lopende processen en relevante verplichtingen. Je denkt mee over bestuurlijke vraagstukken en geeft vorm aan de bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Hiernaast draag je proactief zorg voor het actualiseren van statuten, reglementen en procedures op het gebied van besluitvorming en governance.

Juridisch Medewerker Ledenservice bij de ANKO te Huizen

De Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO) is dé brancheorganisatie voor ondernemers in de kappersbranche. ANKO zoekt een proactieve juridisch medewerker ledenservice. De medewerker geeft (telefonisch, via e-mail en/of social media) advies over de cao, personeelszaken, juridische kwesties, ondernemersvragen en financieel voordeel. Ook kan de medewerker, waar nodig, juristen ondersteunen bij het afhandelen van juridische brieven en veel gestelde vragen.

Junior jurist bij Erasmus MC te Rotterdam

Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum verbonden aan de Erasmus Universiteit. Als junior jurist bij Erasmus MC ben je na een inwerkperiode in staat om zelfstandig IP-gerelateerde contracten op te stellen en te beoordelen. Daartoe overleg en onderhandel je veelvuldig met wetenschappers van het Erasmus MC en business development managers en juristen van het Technology Transfer Office (TTO) en natuurlijk met contractpartijen.

Juridisch beleidsadviseur bij GGZ Nederland te Amersfoort

GGZ Nederland is de branchevereniging van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Van de juridisch beleidsadviseur bij GGZ Nederland wordt verwacht dat hij of zij breed inzetbaar is op verschillende dossiers op het gebied van gezondheidsrecht. De adviseur dient de ontwikkelingen op het gebied van o.a. patiënt- en kwaliteitswetgeving en privacywetgeving te volgen en te signaleren.

Advocaat-Medewerker Verzekeringsrecht bij Bosselaar & Strengers Advocaten te Utrecht

Je bent vakspecialist en bovendien commercieel en ondernemend ingesteld. Je bent in staat om op tactisch en strategisch niveau te klankborden met cliënten. Je beschikt over een relevant netwerk en ziet het als een uitdaging om dit verder uit te breiden. Je hebt specifieke kennis van en meerjarige relevante werkervaring met het Verzekeringsrecht.

Arbeidsjurist bij de Landstede Groep te Zwolle

De onderwijsorganisatie Landstede Groep zoekt een jurist die als taak zal krijgen om te adviseren over uiteenlopende arbeidsrechtelijke vraagstukken. De jurist is vanuit arbeids-juridische optiek betrokken bij organisatieveranderingen en bij het overleg met de medezeggenschap en vakbonden. Tevens adviseert en ondersteunt de jurist leidinggevenden en P&O adviseurs bij wijzigingen van relevante wetgeving, bij van wijzigingen Cao’s en bij andere arbeidsrechtelijke vraagstukken.

Senior beleidsmedewerker gegevensuitwisseling bij het Ministerie van SZW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland. Een goed functionerend en een eerlijk en sociaal zekerheidsstelsel is hiervoor van essentieel belang. Als senior beleidsmedewerker draag je daaraan bij door met slimme gegevensuitwisseling de verstrekking van uitkeringen en het bestrijden van fraude mogelijk te maken.

Jurist Vastgoed bij de Gemeente Leiden

Wij zoeken een jurist vastgoed die zich onder meer gaat bezig houden met het opstellen van verschillende typen contracten die nodig zijn om te komen tot gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld PPS-contracten, anterieure en posterieure overeenkomsten, maar ook contracten voor de meer gecompliceerde vastgoedtransacties zowel op het vlak van verwerving als uitgifte.

(Gevorderd) advocaat-stagiaire IT & Privacy bij Kneppelhout & Korthals te Rotterdam

Kneppelhout's Intellectuele Eigendom/IT & Privacy-team is het grootste in de regio en toonaangevend in Nederland. Logisch: zolang de opmars van digitale technologie voortzet, stijgt ook het aantal vraagstukken dat klanten hierover bij ons neerleggen. Als advocaat-stagiaire werk je niet alleen aan je vakkennis, maar ook aan je persoonlijke vaardigheden. Zodat je niet alleen een goed jurist wordt, maar vooral ook een uitstekend advocaat.

Senior jurist bestemmingsplan bij de Gemeente Westland

Als Senior Jurist Bestemmingsplan draag je bij aan de 'Sterke economie'. Binnen dit veld wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een gezond investeringsklimaat, door o.a. te werken aan energietransitie en de herstructurering van glastuinbouw, infrastructuur, verkeer en vervoer. Je draagt nieuwe oplossingen aan en gaat de diepte in, vanuit juridische, planologische en projectmatige achtergrond.

Senior handhavingsjurist bij de Kansspelautoriteit te Den Haag

Je zet complexe multidisciplinaire onderzoeken op naar overtredingen van de Wet op de Kansspelen, waarbij je tot en met uitvoering op locatie en afronding optreedt als onderzoeksleider. Je staat als doorgewinterde handhavingsjurist de betrokkenen ter plaatse adequaat te woord en treedt doortastend op. We laten dat met een gerust hart aan jou over omdat je een goed gevoel hebt voor gevoeligheden in dossiers en die op een juiste wijze weet te hanteren.

Senior jurist aansprakelijkheidsrecht bij Rijkswaterstaat te Utrecht

De Nederlandse infrastructuur behoort tot de top van de wereld. Rijkswaterstaat zorgt voor een optimale verkeersdoorstroming, zowel op de weg als op het water. Toch gaat er wel eens iets mis. We kunnen dan te maken krijgen met claims of moeten zelf een vordering indienen. Als senior jurist lever je hoogwaardige, juridische ondersteuning en zorg je voor vlotte afhandeling van aansprakelijkheidsvraagstukken op weg en water.

Advocaat Corporate / M&A bij BarentsKrans te Den Haag

Bij BarentsKrans werkt een team van 14 advocaten en (kandidaat-)notarissen geïntegreerd samen op het gebied van Corporate / M&A. Het zwaartepunt ligt op M&A-transacties, financieringen en joint ventures. Je begeleidt transacties voor Nederlandse en internationale cliënten. Onze praktijk is zeer gevarieerd en biedt ruimte om een eigen focus aan te brengen.

Advocaat Vastgoed bij BarentsKrans te Den Haag

Voor onze sectie Vastgoed zijn wij op zoek naar een fulltime getalenteerde en ondernemende advocaat. Je vervult een eigen en verantwoordelijke rol binnen een jong en ambitieus team dat nauw samenwerkt met de cliënt. Door de geïntegreerde samenwerking met het notariaat ben je in staat cliënten te begeleiden vanaf de eerste onderhandeling tot aan het beoogde resultaat. De brede praktijk biedt de mogelijkheid om te procederen en te adviseren over een diversiteit aan onderwerpen binnen de vastgoedsector.

Advocaat-stagiaire Marktordening bij Nysingh te Zwolle

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit advisering en juridische begeleiding van aanbestedingsprocedures, procederen, het bijstaan van cliënten in onderzoeken van de ACM en de Europese Commissie en in procedures tegen besluiten van deze autoriteiten, advisering op het gebied van het mededingingsrecht, het indienen van klachten over inbreuken op het mededingingsrecht en het bijstaan en adviseren van cliënten over het toepassen van staatssteunregels.

Professional Support Lawyer Marktordening bij Nysingh te Zwolle

Als Professional Support Lawyer werk je nauw samen met de advocaten van de sectie en speel je een cruciale rol bij de ontwikkeling van de praktijk. Je houdt je onder meer bezig met het op de hoogte blijven van relevante wetgevende ontwikkelingen en analyseren van gevolgen voor de praktijk, het coördineren en samenstellen van (externe) nieuwsbrieven vanuit de sectie en het verrichten van research behorend bij complexe juridische vraagstukken.

Docent Recht bij Windesheim Flevoland te Almere

Als docent Recht verzorg je onderwijs en begeleid je studenten. Je bent in staat om leerplannen en onderwijsprogramma’s uit te voeren, die zijn afgestemd op de competenties van het beroepsprofiel. Daarnaast stimuleer je de leerprocessen van individuele en groepen studenten. Samen met collega’s ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en vormgeving van het vak Recht binnen de opleiding.

Advocaat-medewerker Ondernemingsrecht bij Nysingh te Apeldoorn

De sectie Ondernemingsrecht is één van onze grotere secties, waarvan zowel advocaten als notarissen deel uit maken. Voor deze sectie zoeken wij zoeken een advocaat-medewerker met vier tot zeven jaar ervaring als advocaat ondernemingsrecht. Affiniteit en ervaring met de procespraktijk is vereist. Evenals een gevoel van urgentie. Je hebt een uitstekende beheersing van de Engelse taal en de bereidheid ook internationaal je verder te ontplooien.

Advocaat-stagiaire Ondernemingsrecht bij Nysingh te Apeldoorn

De sectie Ondernemingsrecht is één van onze grotere secties, waarvan zowel advocaten als notarissen deel uit maken. Wij zoeken voor deze sectie een advocaat-stagiaire die in de volledige breedte van het ondernemingsrecht verder opgeleid wil worden. Je hebt de studie Nederlands recht (bijna) afgerond met goede resultaten en hebt meer dan gemiddelde affiniteit met de ondernemingsrechtpraktijk.

Gevorderd Advocaat-Stagiaire / Beginnend Advocaat-Medewerker Insolventierecht bij Bosselaar & Strengers Advocaten te Utrecht

De cliënten van Bosselaar & Strengers Advocaten zijn ondernemers die op juridisch gebied weten wat ze willen: vakwerk van topkwaliteit en excellente service vanuit een proactieve benadering; een business partner die zij kunnen vertrouwen en die hun branche en onderneming als geen ander kent. Ben jij een talentvolle beginnend advocaat en beschik je over uitstekende juridische en analytische kwaliteiten? Heb je ervaring in de insolventiepraktijk en aantoonbare affiniteit met het ondernemingsrecht? Dan komen we graag met je in contact.