Kandidaat-Notaris Private Wealth & Family Owned Businesses bij BarentsKrans te Den Haag

In deze functie adviseer je op het snijvlak van het ondernemingsrecht en het personen- en familierecht: je adviseert vermogende particulieren én familiebedrijven, zowel nationaal als internationaal. Dit doe je in nauw overleg met externe professionals. Je begeleidt cliënten bij het optimaliseren van de structurering van vermogen(sopvolging) en bedrijf(sopvolging); zakelijke estate planning (fusies, splitsingen en certificering) en persoonlijke estate planning (huwelijksvoorwaarden, testamenten en schenkingsplannen) gaan hand in hand samen.

Jurist bij de Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Ben jij op zoek naar een uitdagende en afwisselende baan op de terreinen bestuursrecht, aanbestedingsrecht en subsidierecht? Draai jij je hand niet om voor aansprakelijkstellingen en Wob-verzoeken? Wij zoeken een jurist die makkelijk kan schakelen tussen de verschillende dossiers en het leuk vindt een vraagbaak te zijn voor collega’s van verschillende afdelingen.

Beleidsjurist kennisveiligheid bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd die tot doel hebben het veiligheidsbewustzijn en de weerbaarheid van kennisinstellingen te vergroten. In dat kader wordt er gewerkt aan bindende maatregelen, zoals een juridisch kader om individuen die onderzoek willen doen op sensitieve kennisgebieden te toetsen. Je werkzaamheden houden verband met het juridisch én beleidsmatig ontwikkelen van dit toetsingskader, samen met alle relevante onderdelen van de Rijksoverheid en met betrokkenheid van de kennissector.

Strafrechtjurist bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit te Utrecht

Als Strafrechtjurist kom je te werken binnen de directie Handhaven, op de afdeling Inlichtingen- en Opsporingsdienst en binnen het team Intelligence. Jij bent verantwoordelijk voor de juridische toets van de verschillende intelligenceproducten, zoals preweegdocumenten, overdracht processen-verbaal en opgemaakte vorderingen. Samen met je team draag je bij aan de missie van de NVWA om de product- en voedselveiligheid, het welzijn van de natuur en dier en diergezondheid te vergroten.

Medior Jurist Omgevingsrecht bij Ruimtemeesters te ’s-Hertogenbosch

Weet jij alles over de wet en regelgeving binnen het omgevingsrecht? Ben jij altijd op de hoogte van de laatste jurisprudentie en wil jij jouw adviserende kwaliteiten inzetten bij planologische procedures? Ga aan de slag als Jurist Omgevingsrecht bij Ruimtemeesters. Ga bijvoorbeeld aan de slag met huisvestingsbeleid voor flexwoners, vergunningverlening, beoordelen van aanvragen omgevingsvergunning, juridisch advies of iets anders waarbij jouw interesse ligt! Jij bepaalt het.

Bestuurlijk juridisch adviseur bij de Gemeente Bloemendaal

Je levert een bijdrage aan de bestuurlijk juridische kwaliteit van de gemeente door te adviseren in (bestuurlijk) juridische aangelegenheden, het behandelen van verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur en het beantwoorden van vragen en inlichtingenverzoeken van raadsleden. Daarnaast ben je secretaris van de bezwaarschriftencommissie en de Commissie Integriteit.

Juridisch adviseur Openbare Orde & Veiligheid bij de Gemeente Delft

Drank- en horecavergunningen, terrassen, terrasboten, geweldsincidenten in de horeca, coronaregelgeving, APV-gerelateerde zaken. Is er advies nodig over het afgeven van vergunning of de handhaving ervan, dan weten de burgemeester en onze opdrachtgevers de expert zo te vinden: jij. Bij het advies uitbrengen houd je altijd een aantal belangrijke zaken in je achterhoofd, namelijk landelijke regelgeving, Delftse beleidsdocumenten, handhavingsscenario’s, jurisprudentie over het wel of niet verlenen van een vergunning en mogelijk te nemen sanctiemaatregelen.

Advocaat-Stagiaire Corporate, Commercial & Financial Litigation bij BarentsKrans te Den Haag

Onze sectie Corporate, Commercial & Financial Litigation bestaat uit 15 gedreven advocaten die - zowel op nationaal als op internationaal niveau - onder andere adviseren en procederen op het gebied van aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid en commerciële contracten. Het team heeft een toonaangevende praktijk op het gebied van kartelschade, massaschade en securities litigation. Door de brede praktijk krijg je als advocaat-stagiair de mogelijkheid om je in een groot aantal onderwerpen te bekwamen. Uiteraard word je actief begeleid door ervaren kantoorgenoten.

Jurist bij De Rooyse Wissel te Venray

Als aanbieder van forensische zorg bedienen wij bijna de hele forensische keten. Van klinisch en ambulant behandelen, tot begeleid wonen. Samen met twee collega’s vorm jij het juridisch team, dat valt onder de stafafdeling. Je adviseert over juridische aspecten van verpleging en behandeling van patiënten, je ontwikkelt en toetst protocollen, richtlijnen en reglementen en je stelt verweer- en beroepschriften op. Ook het geven van interne voorlichting en trainingen op juridisch vlak behoort tot jouw takenpakket.

Juridisch beleidsmedewerker ruimtelijke ordening bij de gemeente Urk

Een hightech buitendijkse haven, een maritiem bedrijventerrein en de bouw van ruim 1600 nieuwbouwwoningen. Te grote projecten voor een kleine gemeente? Misschien, maar onze groei vraagt er om! Wil jij een belangrijke rol spelen binnen onze ambitieuze organisatie? Ben jij in staat om juridische vraagstukken snel te analyseren en te vertalen naar oplossingsgerichte adviezen? Dan komen wij graag met jou in contact.

Senior juridisch adviseur en coördinator bij Waterschap Aa en Maas te 's-Hertogenbosch

Als senior juridisch adviseur én coördinator ga je aan de slag binnen de afdeling Planadvies & Vergunningen (P&V): een energieke, dynamische en jonge club die wil blijven verbeteren en leren. Het is een veelzijdige afdeling met meerdere teams die vergunningen, meldingen, planadviezen en subsidies behandelt en erover adviseert, rekening houdend met de doelstellingen van het waterschap. Binnen de afdeling heb jij een unieke combi functie met een divers takenpakket!

Jurist water en bodem bij Rijkswaterstaat te Utrecht

Als jurist water en bodem adviseer je over waterkwaliteitsvraagstukken, over het (water)bodembeschermingsrecht en over afvalstoffen. Je adviseert hierbij alle geledingen van Rijkswaterstaat, behandelt complexe dossiers, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van wet- en regelgeving en je draagt bij aan uniformering van de werkwijze binnen de diverse onderdelen van Rijkswaterstaat. In juridische processen los je zowel intern als extern snel problemen op.

Senior adviseur integriteitsbeoordeling bij de Kansspelautoriteit te Den Haag

De Kansspelautoriteit is de onafhankelijke toezichthouder voor de naleving van een veilig en eerlijk kansspelaanbod. Het team Integriteitsbeoordeling bestaat uit 6 mensen, waarvan jij er één kunt zijn. Met dit team ben je verantwoordelijk voor de integriteitsonderzoeken bij alle vergunningen voor speelautomaten, online kansspelen en loterijen in heel Nederland. Je voert meerdere onderzoeken tegelijkertijd uit. Jouw team maakt samen met het team Vergunningen en het team juristen deel uit van de afdeling Juridische Zaken en Vergunningen.

Bedrijfsjurist bij Wageningen University & Research

Jij bent dé ervaren jurist met gevoel voor commerciële belangen, flexibel met een oplossingsgerichte instelling voor het Liaison Office (LO). Wij adviseren business unit managers, leerstoelhouders, projectleiders en directie over kansen en risico’s op een breed terrein, zoals verbintenissenrecht, intellectueel eigendomsrecht, privacy en data, subsidieregelingen en aanbestedingen. Je bent actief betrokken bij het tot stand brengen van overeenkomsten en bewaakt de juridische kwaliteit.

Juridisch Medewerker Bestuursrecht bij de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht

Om te blijven zorgen voor tijdige rechtspraak zijn gerechten samen gaan werken in zogenaamde “inloopteams” op verschillende rechtsgebieden. Je gaat met een nieuw team juridisch medewerkers aan de slag. Het inloopteam bestuursrecht begint met het wegwerken van werkvoorraden in de zaakstroom Arbeidsongeschiktheid. In het opleidingstraject leer je van ervaren rechters de laatste kneepjes van het (arbeidsongeschiktheids)vak. Na deze inwerkperiode behandel je zaken uit heel het land.

Kwaliteitsmedewerker bij ISD Bollenstreek te Lisse

ISD Bollenstreek, ofwel de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD), is een samenwerkingsverband van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. De ISD is werkzaam binnen het Sociaal Domein. In deze functie ben je de juridische verbinder tussen beleid, contractmanagement en de uitvoering van de Participatiewet, schulddienstverlening en de Wmo.

Jurist Natuurbeschermings- en Omgevingsrecht bij de Provincie Noord-Holland te Haarlem

Jij bent op zoek naar een dynamische baan waarin je werkt aan een maatschappelijk actueel onderwerp. Je bent goed op de hoogte van alle juridische haken en ogen in het stikstofdossier. En vindt het interessant om te kijken hoe je binnen die juridische kaders mogelijkheden vindt voor nieuw of uitvoerbaar beleid. Daarover adviseer je aan de beleidsadviseurs die zich bezig houden met beleid en uitvoering op het gebied van stikstofreductie en natuurherstel. Bovendien zit je regelmatig aan tafel bij de gedeputeerde, bij belangenorganisaties of bij Ipo-vergaderingen.

Advocaat-medewerker Arbeidsrecht bij Van Bladel advocaten te Utrecht

De missie van Van Bladel advocaten is het bijstaan van bedrijven en werknemers in het hogere segment in het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Wij doen dat door duidelijk, praktisch en oplossingsgericht te werk te gaan om zo met onze klanten een hechte relatie op te bouwen en een partnerschap aan te gaan. Om invulling te geven aan onze missie willen wij ons kantoor uitbreiden met twee beginnend advocaat-medewerkers met werkervaring tussen de 3 en 5 jaar.

Afdelingsmanager Juridische Planvorming & Omgevingsrecht bij de Gemeente Den Haag

Om de aanloop naar de Omgevingswet en het traject ná 1 juli 2022 in goede banen te leiden zijn wij op zoek naar een afdelingsmanager Juridische Planvorming & Omgevingsrecht. Als afdelingsmanager geef je direct en indirect leiding aan een team van 18 collega’s, bestaande uit de planjuristen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van bestemmingsplannen en het voorbereiden op het omgevingsplan en het programmateam voor de concernbrede implementatie van de Omgevingswet waarvoor een programmamanager aanwezig is.

Jurist legal counsel retail de Volksbank te Utrecht

Als jurist legal counsel retail adviseer jij de Volksbank en haar merken ASN, BLG Wonen, RegioBank en SNS over haar producten en diensten. Denk aan betalen, sparen, hypotheken, beleggen en verzekeren. Wij zijn op zoek naar een ambitieuze en scherpe jurist, die zich in de breedte (verder) wil ontwikkelen op het gebied van deze producten en diensten. Je adviseert op het gebied van productontwikkeling, marketing en innovatie en werkt daarin nauw samen met diverse afdelingen binnen onze organisatie. In deze veelzijdige functie zal je je met name ook bezig houden met de steeds verder gaande digitalisering.

Advocaat Stagiair Arbeidsrecht bij DVAN Advocaten te Rotterdam

Als advocaat stagiair arbeidsrecht werk je bij ons vanaf dag één mee aan zaken, waarbij je snel een eigen verantwoordelijkheid krijgt en veel contact met klanten hebt. Wij staan vooral werkgevers bij op het gebied van het arbeidsrecht in de brede zin van het woord. Denk bijvoorbeeld aan (individueel en collectief) ontslag, zieke werknemers, concurrentiebedingen, medezeggenschap en pensioen. Ook zal je regelmatig door de andere praktijkgroepen worden ingezet, bijvoorbeeld door de praktijkgroep Fusies & Overnames bij overnametrajecten.

Jurist bij Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem

Ons waterschap staat de komende jaren voor grote opgaven. Durf jij de uitdagingen met ons aan te gaan? Deze functie is zeer divers en je bestrijkt dan ook nagenoeg alle rechtsgebieden. De werkzaamheden betreffen onder andere aangaan van samenwerkingsovereenkomsten (zowel publiek-publiek als publiek-privaat), opstellen van verordeningen en reglementen en interne advisering op een scala aan terreinen, waaronder aansprakelijkheidsrecht, aanbestedingsrecht, (on)roerend goed transacties, vergunningverlening, handhaving en de Omgevingswet.

Jurist bezwaar en beroep bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat én Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit behandel je interessante bezwaar- en beroepszaken. Denk aan zaken op het gebied van mijnbouw, gaswinning of geothermie. Maar ook zaken over grote windparken op zee en land, hoogspanningsverbindingen en openbaarheid van bestuur. Het in hoge mate zelfstandig behandelen van een bezwaarzaak, vanaf de hoorzitting tot en met het schrijven van beslissingen, en daarover schakelen met beleidscollega’s: daar zet jij je bij ons voor in.

Jurist privaatrecht bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Er staat jou als jurist privaatrecht een mooie uitdaging te wachten. Jij gaat aan de slag voor de ministeries van Economische Zaken en Klimaat én Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voor de directie Wetgeving en Juridische Zaken zet jij je in op de beleidsterreinen van de ministeries. Denk daarbij aan ondernemingsklimaat, innovatie, verduurzaming, energie, digitalisering en diergezondheid. Je richt je vooral op juridische advisering op het gebied van privaatrecht, zoals ondernemings- en contractenrecht.

Vergunningjurist bij de Gemeente Zoetermeer

Als Vergunningjurist zorg jij bij ingewikkelde en soms bestuurlijk gevoelige materie binnen de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) voor de feilloze juridische uitvoering, ondersteuning en advisering. Het gaat dan met name om Wabo- en APV-vergunningen. Je neemt de regie in de afstemming met betrokken partijen. Je behandelt bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordigt het bevoegd gezag in overleggen en in procedures.

Senior Juridisch Adviseur Omgevingsrecht bij de Gemeente Hilversum

Ben jij afgestudeerd jurist met ambitie op het gebied van het bestuursrecht - en in het bijzonder de Wabo? De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Je gaat deel uitmaken van het Team Advies & Ondersteuning bij de afdeling Publiekszaken. Het team bestaat uit juridisch adviseurs op het gebied van Omgevingsrecht, AVP, horeca, milieu en parkeren.

Junior/medior Juridisch Adviseur bij VECOZO te Tilburg

VECOZO zorgt voor veilige uitwisseling van administratieve gegevens in de zorg. Als juridisch adviseur bij VECOZO werk je vanuit de afdeling Bedrijfsbureau. Deze afdeling is verantwoordelijk voor compliance, privacy, risk, procesmanagement, interne audit en juridische zaken. Samen met twee (senior)collega-juristen geef je juridisch advies over uiteenlopende onderwerpen. Ook de beantwoording van (complexe) juridische klantvragen zijn voor jou geen probleem.

Advocaat-Medewerker Fusies & Overnames bij Boels Zanders te Eindhoven

Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een gemotiveerde gevorderd advocaat-stagiair/advocaat medewerker met een passie voor het vak en die energie krijgt van een dynamische werkomgeving. Naast minimaal 2,5 tot 7 jaar relevante werkervaring beschik je over een scherp analytisch en probleemoplossend vermogen, uitstekende sociale vaardigheden en commercieel gevoel. Je denkt praktisch met je cliënt mee, bent sociaal, betrokken en voelt je thuis op een kantoor met een zuidelijke flair. Je gaat werken in een brede M&A praktijk waarbinnen alle facetten van advisering en begeleiden van transacties op ondernemingsrechtelijk gebied aan de orde komen.

Adviseur Burgerzaken bij de Gemeente Lelystad

Ben jij een echte vakspecialist burgerzaken en vul je dit aan met kennis en ervaring op het gebied van juridisch advies en beleid, dan is deze functie op je lijf geschreven! De wereld van burgerzaken is volop in beweging, wat vraagt dat het team niet alleen nu haar taken kwantitatief en kwalitatief goed uitvoert maar ook is voorbereid op de toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen. Hierin speelt de adviseur burgerzaken een belangrijke (pro-) actieve rol.

Advocaat-Stagiair Commerciële Contracten bij BarentsKrans te Den Haag

Met circa 90 advocaten en notarissen werken wij aan mooie juridische uitdagingen, zowel nationaal als internationaal. In deze functie word je onderdeel van de sectie Commerciële Contracten dat bestaat uit een jong, enthousiast en zeer kundig team. Jouw collega’s hebben veel ervaring met procederen over commerciële contracten bij de rechter en in (internationale) arbitrages, maar ook met het draften en beoordelen daarvan. De praktijk is dynamisch, met veelzijdige zaken die veelal een internationaal karakter hebben.

Privacy Officer / Privacy Jurist bij Arriva te Heerenveen

Je komt ons in 10 van de 12 provincies in Nederland tegen: wij hebben zo’n 1.500 bussen op de weg en rijden met 146 treinen. Ook zijn we onder de noemer Waterbus met 14 schepen op het water te vinden. Diverse ontwikkelingen zorgen voor een toenemend belang (en daarmee een toenemend risico) van privacyvraagstukken. Mede dankzij jou gaan we verantwoord om met persoonsgegevens en willen wij een onderneming zijn die trots is op hoe ze privacy en gegevensbescherming heeft ingericht en geborgd in de organisatie.

Adviseur informatiebeveiliging bij Eurofins Cyber Security Nederland

Eurofins Cyber Security Nederland helpt organisaties om data en bedrijfsprocessen te beschermen tegen cybercrime. Onze experts helpen organisaties onder andere met het verhogen van het beveiligingsbewustzijn van medewerkers en het beheren en beoordelen van het beveiliginsniveau. In deze functie licht je de bedrijfsprocessen van onze klanten door, om te zien of deze voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Woonplaats is onbelangrijk: je werkt vooral thuis en bij klanten op locatie; daarnaast af en toe op kantoor in Haarlem of Groningen.

Student-Stagiairs bij BarentsKrans te Den Haag

BarentsKrans biedt universitaire rechtenstudenten de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen binnen de advocatuur. Als student-stagiair(e) werk je twee maanden (fulltime) mee aan interessante juridische zaken. Je zoekt voor diverse praktijkgroepen juridische vraagstukken uit. Op die manier leer je de (juridische) praktijk en ons kantoor goed kennen. Daarnaast ga je mee naar zittingen, sluit je aan bij besprekingen en ben je natuurlijk welkom bij alle sociale activiteiten.

Advocaat-medewerker Corporate Dispute Resolution bij DVDW advocaten te Rotterdam

DVDW is een middelgroot advocatenkantoor met diverse corporate disciplines, waaronder Corporate Litigation & Dispute Resolution. Je werkt binnen onze sectie in een hecht team van gespecialiseerde ondernemingsrechtelijke procesadvocaten en je houdt je bezig met vraagstukken op diverse gebieden van het ondernemingsrecht. Denk hierbij aan aandeelhoudersgeschillen, geschillen na een overname, bestuurdersaansprakelijkheid en governance geschillen. Je vindt bij ons een informele en open werkcultuur met korte lijnen. Plezier in ons werk vinden we onmisbaar.

Advocaat-Stagiair Vastgoedrecht bij Schenkeveld Advocaten te Alkmaar

Ons team Vastgoed & Overheid bestaat uit 9 advocaten en een juridisch medewerker. De sectie is gespecialiseerd in bouw-, huur-, bestuurs- en omgevingsrecht. Dit gedreven team treedt op voor ondernemingen, instellingen en gemeenten. Wij zijn op zoek naar een beginnend of gevorderd advocaat-stagiair met een focus op vastgoedrecht. De cultuur bij Schenkeveld Advocaten is open en informeel. Korte lijnen, direct contact en aandacht voor opleiding en ontwikkeling zijn belangrijke pijlers onder ons succes.

Advocaat-Medewerker bij De la Fuente Martin Alonso te Rotterdam

De la Fuente Martin Alonso is een gerenommeerd internationaal advocatenkantoor. Bij ons staan kwaliteit, persoonlijke service en aandacht voor de cliënt centraal. Wij zoeken een all-Round advocaat-medewerker met minimaal 3 jaar werkervaring in het ondernemingsrecht, contractenrecht en verbintenissenrecht. Ben jij een hardwerkende, ambitieuze teamplayer die tegelijkertijd goed zelfstandig kan werken? Ga met ons de uitdaging aan en ontwikkel jouw kennis en vaardigheden verder op zowel nationaal als internationaal vlak.

Advocaat-Stagiair Arbeidsrecht bij HerikVerhulst te Rotterdam

Onze 20 advocaten zijn werkzaam in 4 secties: Corporate / M&A, Recovery & Insolventie, Arbeid & Personeel en Haven & Handel. De sectie Arbeidsrecht heeft een warme band met de master Arbeidsrecht van de Erasmus Universiteit. Als advocaat-stagiair adviseer je over tal van arbeidsrechtelijke kwesties aan werkgevers, statutair directeuren en werknemers. Wij bieden een hoogwaardige en gevarieerde praktijk in het hart van de grootste havenstad van Europa.

Advocaat-Medewerker Arbeidsrecht bij Bierman Advocaten te Tiel

Bierman Advocaten is een middelgroot full service advocatenkantoor. In de regio zijn wij de enige juridische dienstverlener van formaat. Dit maakt dat er bij ons volop mogelijkheden zijn om een uitdagende en kwalitatief hoogstaande praktijk op te bouwen en uit te breiden. Wij zoeken daarom een gedreven arbeidsrechtadvocaat die gewend is (of de ambitie heeft) om op hoog niveau te acteren!

Advocaat-Medewerker Arbeidsrecht bij Boels Zanders te Venlo

Een mooie vervolgstap voor een advocaat met minimaal 6 jaar ervaring, die zijn / haar sporen binnen het arbeidsrecht inmiddels verdiend heeft en toe is aan een nieuwe uitdaging. Je bent ambitieus, commercieel, sociaal en zeer markt- en klantgericht ingesteld en daarnaast een teamplayer. Dankzij je passie voor het vak ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Je stelt hoge eisen aan je eigen werk - en aan het werk van anderen.

Beleidsjurist Arbeidsvoorwaarden en Pensioen bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen te Lijnden

In de dynamiek van de uitzendbranche sta jij pal voor een goede pensioenregeling voor uitzendkrachten. Hiervoor maak jij je sterk als senior beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden en Pensioen. Je bent nauw betrokken bij de beleidsmatige en inhoudelijke voorbereiding van de onderhandelingen over de CAO voor Uitzendkrachten, de pensioenregelingen voor uitzendkrachten (StiPP) en bij de implementatie van cao- en pensioenafspraken. Als enthousiaste vertegenwoordiger van de ABU geef jij invulling aan deze missie.

Juridisch Adviseur bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen te Lijnden

Wij zijn de ABU: de grootste, bekendste en meest toonaangevende werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche. Onze Helpdesk beantwoordt jaarlijks ongeveer zesduizend vragen van onze leden. Met jouw kennis over wetgeving en cao’s geef jij uitzendorganisaties praktisch advies. Samen met je twee collega’s ben jij hun laagdrempelige aanspreekpunt en daarmee het visitekaartje van de ABU. Je adviseert onze leden bij het toepassen van wetgeving en cao’s.