Universitair docent bestuursrecht bij de Vrije Universiteit Amsterdam

U verzorgt onderwijs op het terrein van het bestuursrecht in de bachelor- en masterfase van de opleiding Rechtsgeleerdheid. Mede afhankelijk van uw voorkeuren en expertise kunt u een bijdrage leveren aan vakken als Wetgeving, Publiekrechtelijke rechtshandhaving, Omgevingsrecht, Rechtsbescherming tegen de overheid, Overheid & Privaatrecht etc. Onder uw onderwijstaken vallen coördinatiewerkzaamheden, het leveren van een bijdrage aan onderwijsvernieuwing en de begeleiding van scripties.

Medewerker verwerken en behandelen bij de Rechtbank Den Haag

Je verzorgt alle, waaronder de complexere, processen van de administratieve ondersteuning van een rechtsgebied. Je zorgt voor complete en correct ingedeelde (digitale) zaaksdossiers door onder meer de binnengekomen processtukken, berichten en verzoeken te beoordelen op formele vereisten en waar nodig om aanvullende informatie of herstel van verzuim te vragen. Je doet verzoeken af die standaard worden af- of toegewezen en neemt zo nodig contact op met de indieners, of zet deze door voor een juridische beoordeling.

Jurist privaatrecht bij de Gemeente Hoorn

Je bent voor collega’s en bestuurders de juridische expert op het gebied van privaatrecht. Je kunt prima samenwerken maar bent ook in staat om zelfstandig tot een advies of uitwerking te komen. Omdat je je met diverse werkterreinen bezighoudt, komt de afwisseling en uitdaging vanzelf jouw kant op. Je schakelt snel, bent analytisch sterk en werkt zorgvuldig. Je denkt in mogelijkheden, ziet risico’s en komt met passende oplossingen. Juridische vraagstukken weet je om te zetten in begrijpelijke taal.

Senior Medewerker Mededinging bij de Autoriteit Consument & Markt te Den Haag

Als Medewerker Mededinging kom je te werken bij de Directie Mededinging. Je werkt hier mee aan het signaleren, onderzoeken, voorkomen en oplossen van marktproblemen. Hiervoor duik je diep in de wereld van fusies, kartels en machtsposities. Je maakt kennis met de meest uiteenlopende sectoren, markten en producten. Van loterijen tot aan transport en van de bouwsector tot aan supermarkten.

Beleidsmedewerker huurbeleid bij het ministerie van BZK

Binnen de afdeling Huur en Aandachtsgroepen focus jij op het moderniseren van het huurbeleid. Jij zorgt dat dit beleid beter aansluit bij woonbehoeftes van huurders en bij de regionale verschillen daarin. Ook ontwikkel je beleid om excessen op de woningmarkt – zoals malafide verhuurders en discriminatie – tegen te gaan. Door instrumenten als woonruimteverdeling, woningtoewijzingsregels, huurprijsregulering en huurcontractvormen beter op elkaar af te stemmen, verhoog je de slagingskansen in de huurmarkt en draag je eraan bij dat huurders prettig kunnen wonen, ondanks de spanning op de woningmarkt.

Senior parketsecretaris fraude bij het Openbaar Ministerie te Amsterdam

Je bent tijdens grote onderzoeken in teamverband medeverantwoordelijk voor de juridische beslissingen in de fases van opsporing en vervolging. Soms werk je ook zelfstandig. Altijd is de aard van de onderzoeken en de aanpak aantrekkelijk voor jou, omdat je ambitieus bent en affiniteit hebt met alles wat speelt bij het parket. Complexe (financieel-economische) strafrechtelijke vraagstukken vind jij gewoon leuk en maken jou enthousiast.

Advocaat-medewerker Gezondheidszorg bij Nysingh te Utrecht/Zwolle

Voor onze sectie Gezondheidzorg zijn wij op zoek naar een advocaat-medewerker. Je staat koepelorganisaties, ziekenhuizen en andere (grote) zorginstellingen bij. Je houdt je bezig met brede gezondheidsrechtelijke vraagstukken, zoals het adviseren rondom patiëntenrechten, toelating medisch specialisten, statuten, governance, het vormgeven van samenwerkings- en organisatieverbanden, het opstellen van reglementen en overeenkomsten en het begeleiden van fusies en overnames. Indien nodig procedeer je voor zowel de civiele rechter, bestuursrechter, de tuchtrechter, als het Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

Advocaat-stagiaire Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer bij Nysingh te Zwolle

De sectie AV&V van Nysingh bestaat uit 13 advocaten, werkzaam op onze locaties in Apeldoorn, Arnhem, Utrecht en Zwolle. Wij houden ons bezig met aansprakelijkheidsrecht in brede zin, evenals het verzekeringsrecht. Jij wordt opgeleid tot advocaat met focus op het vervoerrecht, verzekeringsrecht, aansprakelijkheidsrecht en de logistieke dienstverlening. Je gaat – onder begeleiding van onze specialisten – adviseren en procederen voor verzekeraars, makelaars en tussenpersonen, overheden en (inter)nationale ondernemingen.

Juridisch adviseur Handhaving Wabo bij Omgevingsdienst De Vallei te Barneveld

Omgevingsdienst De Vallei is een samenwerkingsverband van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen en de provincie Gelderland. We werken nauw samen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Met 140 medewerkers zorgen we voor een betere dienstverlening aan bedrijven en inwoners, minder administratieve lasten en kortere procedures. Voor het team Juridisch Advies zoeken wij een Juridisch adviseur Handhaving Wabo.

Senior jurist privaatrecht bij de Gemeente Amsterdam

Wij zijn voor het team Juridische Zaken op zoek naar een senior jurist privaatrecht. Grond en Ontwikkeling vervult een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de stad. We geven grond uit in erfpacht, zijn betrokken bij erfpachtherzieningen en transformaties, maken beleidskaders en ontwikkelen projecten in de gebiedsontwikkeling. Het team Juridische Zaken bij Grond en Ontwikkeling is bij al deze activiteiten betrokken en speelt een belangrijke rol in de juridische advisering. Bij vrijwel ieder ontwikkelingsproject zijn de juristen betrokken, of het nu gaat over nieuwe uitgiftes, selectieprocessen of transformatieopgaven. Daarnaast adviseert Juridische Zaken over juridische aspecten van nieuw beleid, over erfpachtbeleid en over erfpachtdossiers.

Kandidaat-notarissen Vastgoed & Familie- en Erfrecht bij TK te Leiden

TK heeft ruimte voor twee kandidaat-notarissen. Als kandidaat-notaris Vastgoed adviseer en begeleid je bij specialistische vastgoedvraagstukken op het gebied van projectontwikkeling, transacties, appartementssplitsingen en vastgoedfinancieringen. Als kandidaat-notaris Familie- en Erfrecht bouwen wij op jouw kennis en kunde. Je bent adviseur bij vraagstukken over estate planning, partnerschap, (levens)testament, erfenis en nalatenschap.

Advocaat-Stagiair Corporate & Commercial Litigation bij BarentsKrans te Den Haag

Onze praktijkgroep Corporate & Commercial Litigation bestaat uit een team van tien advocaten die adviseren en procederen op het gebied van ondernemingsrechtelijke geschillen. Zij voeren tevens een toonaangevende praktijk op het gebied van kartelschade, massaschade en securities litigation. Voor de kartelschade, massaschade en securities litigation praktijk zijn wij op zoek naar versterking.

Assistent-officier in opleiding bij het Openbaar Ministerie te Utrecht

Parket CVOM is een landelijk opererend parket en behandelt verkeerszaken en andere lichte strafzaken. Als assistent-officier bij parket CVOM houd je zelfstandig (tele)hoorzittingen en sta je op politierechter- en kantonzittingen, verspreid over het land. Het is een dynamische werkomgeving, waar veel ruimte is voor intervisie, persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatieven. Jonge en ambitieuze professionals werken hier samen aan een rechtvaardige samenleving.

Beleidsadviseur bij het Verbond van Verzekeraars te Den Haag

Jij interesseert je voor het aandachtsgebied Rechtsbijstand. Jij houdt je graag bezig met het signaleren van relevante ontwikkelingen en vindt het interessant om standpunten en strategieën te ontwikkelen die je vervolgens zelfstandig uitdraagt. Jij bent in staat om het bedrijfseconomisch belang van de verzekeringssector te verbinden met het maatschappelijk belang. Dit doe je door platforms en werkgroepen te ondersteunen en je netwerk actief te onderhouden.

Senior Jurist bij de Gemeente Zoetermeer

Primair ben je de behandelaar van zeer complexe Wabo-vraagstukken rondom vergunningen. Daarnaast ben je goed in staat in voorkomende gevallen ook juridisch te adviseren over handhavingsvraagstukken op het gebied van de APV en bijzondere wetten (o.a. DHW en Opiumwet). Bij ingewikkelde, vaak bestuurlijk gevoelige materie zorg jij binnen de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) voor de feilloze juridische uitvoering, ondersteuning en advisering.

Casemanager Wabo bij de Gemeente Halderberge te Oudenbosch

Jij gaat aan de slag in het team Klantzaken, dat zich richt op onderdelen als vergunningsverlening, toezicht, handhaving en burgerzaken. Binnen het team is de sfeer informeel; er zijn korte lijnen, we lopen regelmatig bij elkaar binnen voor overleg en eigen inbreng wordt zeer op prijs gesteld. We denken niet in problemen, maar in oplossingen. Ook krijgt iedereen de ruimte om de werkzaamheden uit te voeren op de manier die het beste bij ons past. Daarmee halen wij het beste in onszelf naar boven. Onze uitgangspunten? Klantgerichtheid, flexibel en leren.

Jurist Vergunningen, Toezicht en Handhaving bij de Gemeente Deurne

Als team Vergunningen, Toezicht en Handhaving behandelen we handhavingszaken op diverse beleidsterreinen met uitzondering van milieuzaken. Je bent verantwoordelijk voor alle voorkomende juridische werkzaamheden zoals het opstellen van vooraankondigingen, behandelen van zienswijzen, opstellen lasten onder dwangsom en bestuursdwang. Je hebt veel contact met belanghebbenden en de toezichthouders.

Advocaat Ondernemingsrecht bij Westland Partners te Naaldwijk

Een dynamisch en professioneel kantoor met unieke vestigingen in Naaldwijk en Wateringen, dat is Westland Partners. In de organisatie staan korte lijnen met cliënten en collega’s centraal. Wij hechten belang aan teamwork, zelfstandigheid en het tonen van initiatief. Leef jij je op zo’n manier in de cliënten in, dat jij hen op tactisch en strategisch gebied van hoogwaardig advies kunt voorzien? Dan zorg jij ervoor dat onze cliënten erop vertrouwen dat hun zaak in goede handen is.

Advocaat-medewerker/stagiaire Ondernemingsrecht bij Bierman Advocaten te Tiel

De advocaten van team Ondernemingsrecht begeleiden en adviseren de ondernemer, of het nu een startup is of een al lang gevestigde ondernemer. De advocaten zijn specialist op hun gebied en optimaliseren de dienstverlening op het hoogste niveau. Van herstructureringen en contracten tot arbeidsconflicten en franchisevraagstukken. Daarbij zoeken zij met de ondernemer naar oplossingen en procederen waar dat nodig is.

Juridisch adviseur vastgoed & grondzaken bij de Gemeente Harderwijk

Jij richt je in deze afwisselende functie met name op de ruimtelijke initiatieven en projecten van derden. Je verzorgt daarbij de juridische ondersteuning. Jij adviseert over het onderhandelingstraject en stelt de overeenkomsten op met deze partijen. Bij eventuele geschillen geef je advies en treed je zo mogelijk op als vertegenwoordiger van de gemeente. Ook kan advies van je worden gevraagd bij complexe gebiedsontwikkelingsvraagstukken.

Broker Aansprakelijkheid bij Aon te Rotterdam

Als Broker binnen de Financial Services Group ben je verantwoordelijk voor het creëren en aanbieden van oplossingen ten behoeve van (inter)nationaal opererende cliënten. Je beschikt over een eigen portefeuille en in nauwe samenwerking met directe collega’s, het accountmanagement en andere afdelingen adviseer je klanten en prospects in diverse sectoren over bestuurdersaansprakelijkheid en andere financial lines risico’s.

Grondzakenjurist - Strategisch Adviseur Grondzaken bij de Gemeente Dordrecht

Je adviseert, vanuit juridische invalshoek, over en neemt initiatieven met betrekking tot het (grond)beleid en strategische en complexe (gebieds-)ontwikkelingen en projecten. Jij kijkt hier naar vanuit zowel publiek- als privaatrechtelijk oogpunt. Het resultaat is richtinggevend, jouw advies vormt de basis voor de op te stellen overeenkomst(en) voor de realisatie van ruimtelijke, financieel complexe ontwikkelingen.

Bedrijfsjurist bij Vitters Shipyard te Zwartsluis

De bedrijfsjurist is verantwoordelijk voor het contractmanagement, zowel in de voorbereidende fase als tijdens de uitvoering van de contracten. Het is een zelfstandige rol, waarbij jij schakelt met de directie en betrokken afdelingen. Jij geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies over juridische kwesties en compliance. Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit het opstellen en controleren van inkoop- en verkoopcontracten en raamwerkovereenkomsten.

Advocaat-stagiaire Arbeidsrecht bij Nysingh te Apeldoorn

Als Advocaat-stagiaire Arbeidsrecht word je in de volledige breedte van het arbeidsrecht verder opgeleid. Naast een goed analytisch vermogen beschik je over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. Je bent enthousiast, betrokken, resultaatgericht en krijgt energie van werken in teamverband. We vinden een flexibele, no-nonsens instelling en de wil om je te ontwikkelen erg belangrijk. Bovenal zijn we op zoek naar een stevige persoonlijkheid die ervan houdt om in een hectische omgeving met elkaar goed werk af te leveren.

Jurist agrarisch recht bij ABAB te Tilburg

Je hebt een universitaire opleiding Nederlands recht of Notarieel recht afgerond. Als jurist agrarisch recht spreek je twee talen vloeiend: de taal van het recht én de taal van de agrarisch ondernemer. In het ideale geval heb je enige jaren ervaring in het vak. Ben je klaar voor een volgende stap in je carrière? Aarzel dan niet en neem contact op!

Kandidaat-notaris bij Alsema Van Duin Notaris & Juristen te Hoorn

Alsema Van Duin is op zoek naar een kandidaat-notaris voor de algemene praktijk, met als zwaartepunt personen- en familierecht. Het betreft een fulltime functie, maar een parttime invulling is ook bespreekbaar. Kandidaten met ervaring hebben onze voorkeur, echter ook beginnend kandidaat-notarissen worden van harte uitgenodigd om te reageren. Voor deze functie geldt dat je zult samenwerken met de notaris, de overige juristen en ons complete team van medewerkers om onze cliënten optimaal van dienst te zijn.

Student-stagiairs & Scriptie-stagiairs Notariaat bij BarentsKrans te Den Haag

Met bijna 80 advocaten en (kandidaat-)notarissen werken wij elke dag aan mooie juridische uitdagingen, zowel nationaal als internationaal. Wij bieden universitaire rechtenstudenten in de laatste fase van hun bachelor en tijdens hun master de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen binnen het notariaat door middel van een studentstage of een scriptiestage.

Jurist Handhaving Milieu bij de Omgevingsdienst Haaglanden te Den Haag

Bij de Omgevingsdienst Haaglanden werk je samen met ruim 230 deskundige collega’s aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. Voor de afdeling Toezicht & Handhaving Milieu zijn wij op zoek naar een jurist handhaving milieu. Je bent thuis in het bestuursrecht en hebt een warm hart voor milieu en omgeving. Je werkt enthousiast en diplomatiek en houdt regie bij het oplossen van vraagstukken. Werk mee aan het beschermen van de leefomgeving en solliciteer.

Senior Legal Consultant Real Estate bij Deloitte te Amsterdam

Als Senior Legal Consultant Real Estate ben je ‘part of the team’ en heb je een rol in de uitvoering van projecten: je doet research, stelt rapportages op, je bestudeert klantdocumentatie, je maakt presentaties en bereidt workshops voor, analyseert overeenkomsten, je schrijft een kritische reflectie of denkt een strategische aanpak uit in samenwerking met (senior) managers binnen de afdeling.

Advocaat in dienstbetrekking bij de Gemeente Rotterdam

Als advocaat in dienstbetrekking maak je deel uit van een team van 12 advocaten. Het team adviseert en procedeert over verschillende civielrechtelijke onderwerpen. De advocaten hebben ieder een eigen specialisme en voeren een eigen praktijk, maar werken ook regelmatig samen. Dat gaat in een plezierige Rotterdamse sfeer. De advocaten worden aangemoedigd om voortdurend het beste uit zichzelf te halen.