Juridisch medewerker Gentechnologie en Biologische Veiligheid bij het RIVM te Bilthoven

Je gaat aan de slag als juridisch medewerker en speelt een belangrijke rol bij het tot standkomen van milieuvergunningen van ggo-toepassingen. Daarbij gaat het om zowel toepassingen van ggo’s in laboratoria als toepassingen van ggo’s die in het milieu terecht komen. Je ondersteunt het gehele proces van vergunningverlening. Hierbij zorg je voor het omzetten van wetgeving in praktische werkwijzen, stel je wijzigingen op voor aanpassing van de regelgeving, en ondersteun je bij bezwaar- en beroepsprocedures. Jij bent de juridisch vraagbaak, aanspreekpunt en sparringspartner voor je directe collega’s bij allerhande juridisch vraagstukken.

Adviseur met focus op juridische werkzaamheden bij de Gemeente Ommen

De gemeente Ommen is een jonge, compacte en veelzijdige gemeentelijke organisatie die in 2019 is gestart. In Ommen zet jij jouw juridische kennis en ervaring in om samen met ons het werk uit te voeren. Je bent als adviseur het aanspreekpunt voor de gehele organisatie en je adviseert over uiteenlopende juridische vraagstukken en gemeentelijke wet- en regelgeving. Verder behandel je juridische dossiers en je vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar- en beroepsprocedures. Waar aan de orde draag je vanuit de juridische invalshoek bij aan het ontwikkelen van beleidsthema’s.

Legal Counsel bij Samskip te Rotterdam

Als een van de grootste transportbedrijven van Europa zetten we ons elke dag vol enthousiasme in om het transport van alle goederen voor onze klanten zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Binnen onze afdeling Legal & Claims zorgen we ervoor dat de juridische risico’s die verbonden zijn aan onze werkzaamheden beperkt zijn tot een aanvaardbaar niveau. Als Legal Counsel adviseer je daarnaast proactief de directie bij het nemen van bedrijfsbeslissingen, zodat we op een verantwoorde manier onze groeiambities kunnen waarmaken.

Medewerker Werkgeverszaken bij het Interprovinciaal Overleg te Den Haag

Als Medewerker Werkgeverszaken ben je, samen met de programmamanager, coördinerend adviseur en een projectondersteuner, de spil tussen de werkgevers (provincies en andere partijen bij de provinciale cao) en de vakbonden. Je speelt een rol bij de totstandkoming van een nieuwe cao voor zo’n 12.000 collega’s. Je werk varieert van zelfstandig adviseren tot het betere juridische uitzoekwerk rond de cao-teksten en het onderzoeken en analyseren van actuele cao-instrumenten, tot afstemming met andere partijen in de sector.

Raadsheer in opleiding bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) zoekt kandidaten voor een opleidingsplaats tot raadsheer. Voor deze functie geldt als vereiste tenminste tien jaar hoogwaardige ervaring als jurist, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak en aantoonbare maatschappelijke ervaring. Daarnaast zijn uw luistervaardigheid, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en oordeelsvorming van hoog niveau. Wij zijn in het bijzonder op zoek naar juristen met een ruime ervaring in het bestuursrecht bij voorkeur met de werkterreinen van de CRvB.

Arbeidsjurist bij de Gemeente Den Haag

Als arbeidsjurist bij Den Haag sta je midden in de gemeentelijke organisatie. Samen met de adviseurs arbeidsrelaties adviseer je het lijnmanagement over complexe juridische kwesties op het gebied van arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en medezeggenschap. Vanuit jouw juridische expertise weet je de regelgeving te interpreteren en toe te passen. Daarbij schuw je niet om buiten de gebaande paden te denken.

Functionaris Gegevensbescherming bij het Bureau Drechtsteden te Dordrecht

Als Functionaris Gegevensbescherming bij het Bureau Drechtsteden zorg je dat burgers en werknemers er op kunnen vertrouwen dat we als regio zorgvuldig en rechtmatig omgaan met hun persoonsgegevens. Je houdt toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere wet- en regelgeving en nationale bepalingen omtrent gegevensbescherming en het Privacy beleid. Je werkt als toezichthouder van de colleges en burgemeesters van de 7 gemeenten de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Juridisch adviseur Omgevingsrecht bij de Omgevingsdienst Groningen te Veendam

De Omgevingsdienst Groningen verzorgt de uitvoering van vergunningverlening- , toezicht- en handhavingstaken op het gebied van milieu, bouwen en wonen in opdracht van de Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Als juridisch adviseur beoordeel je (procedureel) vergunningaanvragen. Tevens adviseer je over diverse juridische vraagstukken op het terrein van het omgevingsrecht, adviseer je en/of stel je beschikkingen op ten aanzien van (complexe) aanvragen op grond van de Wabo, en adviseer je over gedoogbeschikkingen.

Werkstudent EU & Mededinging bij BarentsKrans te Den Haag

Als werkstudent verricht je diverse werkzaamheden voor de advocaten van de sectie EU & Mededinging en het Kartelschadeteam. De advocaten van de sectie werken voor cliënten uit binnen- en buitenland aan interessante administratieve en civiele procedures en complexe adviezen. Daarnaast is het Kartelschadeteam in Nederland marktleider op het gebied van het verhalen van kartelschades in een internationale context. In deze functie assisteer en ondersteun je de advocaten binnen de gehele mededingings- en aanbestedingsrechtelijke praktijk.

Jurist Aanbesteden en Contracteren bij RoyalHaskoningDHV te Amersfoort

Met jouw kennis van het aanbestedingsrecht, het algemeen contractenrecht en in het bijzonder bouwcontractenrecht ben je direct en breed inzetbaar op de verschillende werkterreinen van Royal HaskoningDHV. Denk hierbij aan infrastructurele projecten binnen de GWW sector, de aanleg van energie infrastructuur en aan (grote) gebiedsontwikkelings- en bouwprojecten. Ook ben je bereid om buiten de hierboven genoemde kennisgebieden je juridische ervaring en kennis in te zetten en verder te ontwikkelen.

Juridisch adviseur bij de Gemeente Venlo

Als juridisch adviseur verricht je werkzaamheden binnen verschillende beleidsterreinen. Binnen het sociaal domein ben jij in staat op innovatieve wijze mee te denken over de beleidsontwikkelingen. Jij fungeert als sparringpartner voor de medewerkers van het beleidsteam in het sociaal domein. Daarnaast ga jij als juridisch adviseur aan de slag met algemene juridische advisering zoals intergemeentelijke samenwerking en het mandaatbesluit.

Advocaat-stagiaire / advocaat-medewerker bij Elferink & Kortier Advocaten te Enschede

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, leergierige, loyale en slimme (gevorderde) advocaat-stagiaire of beginnend medewerker die al een paar jaar in de advocatuur werkzaam is. Ons kantoor levert hoog specialistische juridische dienstverlening in een niche (IE-recht, ICT-recht en privacy). Wij zijn op zoek naar iemand die ervaring heeft in deze rechtsgebieden. Heb jij bovendien een ondernemende en doortastende houding en beschik je over de nodige humor? Dan ben jij bij uitstek degene die wij zoeken.

Jurist BKR-registraties bij Dynamiet Nederland te Zoetermeer

Als Jurist BKR registraties behandel je zaken van consumenten die negatief geregistreerd staan bij het Bureau krediet Registratie. Je licht kredietdossiers van consumenten door op procedurele fouten – wij zien heel veel slordigheden bij banken – en je brengt met een beroep op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het persoonlijke verhaal van onze cliënten onder de aandacht bij kredietverstrekkers en dwingt ze tot het maken van een belangenafweging. Jouw doel is het aanpassen of verwijderen van oude aantekeningen uit het BKR-register.

Advocaat-medewerker arbeidsrecht bij Ten Holter Noordam te Rotterdam

Als advocaat-medewerker bij Ten Holter Noordam krijg je de kans om je in een breed spectrum van het arbeidsrecht verder te specialiseren. Je krijgt volop ruimte om te groeien en jouw vakkennis te verbreden binnen een team dat werkt in de champions league van het arbeidsrecht. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en wij waarderen eigen initiatief. We geven jou de ruimte om je eigen praktijk op te bouwen - met een enthousiast team van arbeidsrechtprofessionals om je heen die jou de kans geven een niche te creëren.

Jurist handhaving bij de Gemeente Papendrecht

Als jurist handhaving ga je het gesprek aan met inwoners, ondernemers en bestuurders binnen de gemeente Papendrecht. Jouw doel: adviseren bij handhavingsbesluiten op het gebied van Wabo. Soms help je ook jouw collega’s bij andere rechtsgebieden. Denk aan APV, bijzondere wetten of ondermijning. Die afwisseling en samenwerking past bij je, want je krijgt energie van het schakelen tussen diverse partijen. Tegelijkertijd ben je de vertegenwoordiger van onze gemeente bij het behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures.

Bestuursadviseur Juridische Zaken/ Jurist bij GGZ Rivierduinen te Leiden

Als adviseur ben jij de strategisch gesprekspartner/sparringpartner van de Raad van Bestuur. Hierbij adviseer je de Raad van Bestuur, directeuren en managers en ben je verantwoordelijk voor het behandelen van uiteenlopende (complexe) juridische vraagstukken. Hierbij kan je denken aan contracten, samenwerkingen, privacy (AVG), governance, de jaarrekening, aanbestedingen, vastgoed en medezeggenschap. Naast adviseur en sparringpartner ben je ook vertegenwoordiger van de organisatie bij (juridische) vraagstukken en samenwerkingsverbanden.

Docent Algemene rechtswetenschap bij de Radboud Universiteit Nijmegen

Hebt u passie voor het geven van onderwijs en ambieert u een carrière in de juridische wetenschap? Solliciteer dan op deze functie. Wij zijn op zoek naar een docent voor het verzorgen van werkgroeponderwijs Inleiding tot de rechtswetenschap en Academische vaardigheden in de propedeutische fase van de opleidingen Nederlands recht, Internationaal & Europees recht en Notarieel recht.

Universitair docent Europees Recht bij de Universiteit Utrecht

De afdeling Internationaal en Europees Recht van het departement Rechtsgeleerdheid zoekt een enthousiaste en getalenteerde docent (UD), met name op het terrein van het Europees recht. Je zult worden ingezet in het zowel Nederlandstalig als Engelstalig bachelor- en masteronderwijs op de vakterreinen van de afdeling Internationaal en Europees Recht, met name Europees recht. Daarnaast begeleidt u scripties in de bachelor- en masterfase. Coördinatietaken en tutortaken kunnen ook tot de werkzaamheden behoren.

Assistent-officier van justitie bij het Openbaar Ministerie in Noord-Holland, Limburg, of Noord-Nederland

Heb jij minimaal twee jaar juridische werkervaring en ben jij toe aan een volgende stap in je juridische carrière? Als assistent-officier ondersteun je de officier van justitie bij strafzaken, beoordeelt dossiers en overlegt hierover met ketenpartners. Daarnaast sta je zelfstandig in toga op enkelvoudige zittingen. De opleiding tot assistent-officier duurt 12 maanden en start met een intensief introductieprogramma van 10 weken. Daarna werk je onder professionele begeleiding verder aan je vakinhoudelijke kennis én je persoonlijke ontwikkeling.

Advocaat-Medewerker Familie- en Erfrecht bij DVDW Advocaten te Den Haag en Rotterdam

Een echtscheiding met een geschil over de aandelen van de onderneming. De draagkracht voor partneralimentatie van een DGA in onzekere tijden. Het toepasselijk huwelijksvermogensrecht in een internationale situatie en discussie over de uitleg van de huwelijkse voorwaarden of een testament. Kun jij je vastbijten in dit soort zaken? Dan zijn wij op zoek naar jou. DVDW is één van de weinige middelgrote advocatenkantoren die naast de corporate disciplines ook gespecialiseerd is in het familie- en erfrecht. Het team familie- en erfrecht bestaat uit vier advocaten. Dit team willen wij uitbreiden.

Medewerker Bezwaar & Beroep Sociaal Domein bij de Gemeente Lansingerland te Bergschenhoek

Als Medewerker Bezwaar & Beroep neem je bezwaarschriften in behandeling, schrijf je verweerschriften en lever je een bijdrage aan de beslissing op bezwaar. Daarnaast adviseer je het college van B&W bij contraire besluitvorming en stel je zelf de beslissing op bezwaar op. Ook voer je het ambtelijk horen met de indiener uit, in samenwerking met het juridische stafteam. Tevens neem je de beroepszaken in behandeling en stel je namens de gemeente het hoger beroep in.

Advocaat-medewerker / vergevorderde advocaat-stagiaire bij CKH advocaten te Alkmaar

CKH Advocaten is een toonaangevend en modern advocatenkantoor. CKH Advocaten voert een brede ondernemingsgerichte praktijk, maar is ook thuis in meer particuliere disciplines, zoals het personenrecht en familierecht en het arbeidsrecht. In verband met de sterke groei van ons kantoor en onze ambities om toonaangevende advocatuur te bedrijven zijn wij op zoek naar een medewerker/stagiaire ter versterking van onze secties bouwrecht en ondernemingsrecht.

Jurist Vergunningen bij de Gemeente Katwijk

Als jurist vergunningen speel jij een belangrijke rol voor, tijdens en na de vergunningverlening. Burgers kunnen op jou rekenen voor een eerlijke en transparante afhandeling. Net zoals jij kunt rekenen op interessant en waardevol werk. Jouw team vormt de vraagbaak voor de vergunningverleners en ondersteunt bij het besluitvormingsproces. Je behandelt de meeste bezwaren door middel van ambtelijk horen en stelt het besluit op bezwaar op. Wanneer de bezwaarzaak niet informeel afgehandeld kan worden, verdedig jij het standpunt van het college.

Jurist Handhaving bij de Gemeente Katwijk

De uitdaging in jouw werk heeft te maken met de zwaarte van de processen. Je controleert of wet- en regelgeving is nageleefd en je verifieert uitspraken, acties en resultaten op juridische correctheid. Op basis daarvan stel je een oplossing voor en communiceer je die naar de betrokkenen. Indien nodig geef je een waarschuwing en zoek je overeenstemming met het college om eventueel een handhavingsprocedure te starten. Je behandelt bezwaar, beroep en hoger beroep: vaak complexe zaken met bestuurlijke of politieke belangen.

Lawyers - EPO Talent Pool at the European Patent Office in Munich

In anticipation of forthcoming opportunities in several of our legal units, we have opened a talent pool for lawyers. Are you driven by legal challenges and do you thrive in an international environment? If so, we would love to hear from you. Our new talent pool is for job vacancies in the areas Legal Affairs, Employment Law and the Appeals Committee Secretariat. With us you will provide legal support, advice and expertise on the relevant field of law, contribute to the development of the EPO's legal framework, and draft legal opinions and conduct legal analysis.

Advocaat / Jurist bouw- en aanbestedingsrecht bij de Provincie Noord-Holland

Wegen, bruggen en natuur. De provincie bouwt aan Noord-Holland. En dat moet ook juridisch goed geregeld zijn. Daarom zoeken wij een advocaat of jurist met ruime ervaring in het bouw- en aanbestedingsrecht. Iemand die het leuk vindt zijn of haar weg te vinden in complexe en omvangrijke dossiers. In deze veelzijdige baan komen jouw kennis en ervaring optimaal tot hun recht. Ben je resultaatgericht en kun je goed samenwerken? Communiceer je helder en heb je een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen? Wacht dan niet langer en kom bij ons werken.

Bedrijfsjurist bij Ennatuurlijk te Eindhoven

Voor een duurzame toekomst zullen we hard moeten werken. Dat doen wij bij Ennatuurlijk door het aanleggen van warmtenetten. Daarbij koppelen wij producenten en ontvangers van warmte en koude aan elkaar. Denk aan het koppelen van een biomassacentrale of een industrieel bedrijf waar restwarmte vrijkomt aan een woonwijk, die die warmte vervolgens ontvangt via ons warmtenet. Zo leveren we warmte en koude aan circa 85.000 consumenten en ruim 1.200 zakelijke klanten. Als bedrijfsjurist krijg een grote mate van verantwoordelijkheid en een breed en uitdagend takenpakket. Dit maakt de functie bijzonder interessant; het wordt niet voor niets als een van de topfuncties binnen Ennatuurlijk beschouwd!

(Bedrijfs)jurist / Compliance officer bij Afvalfonds Verpakkingen te Leidschendam

Als bedrijfsjurist ondersteun je collega’s en directie bij uiteenlopende juridische vraagstukken op het gebied van o.a. omgevingsrecht, verbintenissenrecht, mededinging, handhaving en compliance. Je kunt complexe vraagstukken van middelgrote en grote organisaties doorgronden en beoordeelt contracten op juridische en beleidsmatige grond. Je zult regelmatig samen met collega’s in gesprek gaan met klanten en stakeholders. Je draagt zorg voor het ontwikkelen van uitvoerbaar beleid o.a. op het gebied van inkoop, recycling en grensoverschrijdend afvaltransport.

Adviseur HRM & Arbeidsvoorwaarden bij de Gemeente Lansingerland te Bergschenhoek

Jij bent een spin in het web op het gebied van arbeidsvoorwaardenbeleid richting je collega’s binnen het team O&HRM en voor de rest van de organisatie. Je ontwikkelt en beschrijft arbeidsvoorwaarden- en integriteitsbeleid met daarbij behorende regelingen die aansluiten op het brede HRM-beleid. Tevens vertaal je de beleidsinitiatieven van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) naar arbeidsvoorwaardenbeleid.

Advocaat Commerciële Contracten bij DVAN Advocaten te Utrecht

DVAN Advocaten is hét advocatenkantoor voor ondernemers, investeerders en familiebedrijven in het midden- en grootbedrijf in Nederland. Wij bieden je een uitdagende en afwisselende functie in een informele werkomgeving met een positieve werksfeer. De commerciële contracten praktijk vormt de kern van het Handelsrecht team van DVAN. Wij moedigen onze medewerkers aan om zich op de markt te profileren in een bepaald juridisch specialisme en/of als sectorspecialist.

Advocaat-Stagiair IE & Technologie bij BarentsKrans te Den Haag

Naast procederen voor diverse en Europese instanties, adviseren en ondersteunen de advocaten van de sectie IE & Technologie cliënten over de volle breedte van het intellectuele eigendomsrecht. Je houdt je bezig met zaken op het gebied van soft IP én octrooirecht. Je bent betrokken bij geschillen over inbreuk en geldigheid van IE-rechten, maar ook bij advisering bij de onderhandelingen over en het opstellen van licentie-, distributie- en R&D overeenkomsten.

Advocaat corporate / M&A bij Van Iersel Luchtman te ’s-Hertogenbosch, via Terra Legal Search

Van Iersel Luchtman zoekt een advocaat, met ondernemersambities die mee wil mee wil bouwen aan een kantoor met de ambitie om het beste kantoor in Zuid-Nederland te zijn. De advocaat die het kantoor zoekt is een advocaat-medewerker die in de afgelopen jaren ervaring heeft opgedaan met fusies en overnames. Er wordt gedacht aan een advocaat tussen de drie en acht jaar ervaring.

Patent Attorney / Patent Specialist at Enza Zaden in Enkhuizen

As a Patent Attorney / Patent Specialist, you fulfill a key role in obtaining and maintaining Enza Zaden’s freedom to operate position (FTO) from an IP perspective. You act as the bridge between the Legal (IP) department, R&D and our external patent advisors. Your focus is the follow up on IP related activities and you guide your R&D colleagues in patent cases. In this position, you work closely with breeders and researchers which are the specialists in their respective crop and biotechnology fields.

Jurist civiel - zakelijk bij Univé te Assen

Ons team MKB verleent rechtshulp aan zakelijk verzekerden. Het team bestaat uit 17 juristen die rechtshulp verlenen op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, letsel en algemeen civiel. Voor die laatste categorie zijn wij op zoek naar een nieuwe collega. Je behandelt zelfstandig eigen dossiers. Je levert een actieve bijdrage aan de opbouw en bewaking van kennis binnen je team.

Teamleider Juridische Zaken, Inkoop en Facilitair Management bij Nuffic te Hoofddorp

Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Als teamleider houd je overzicht over de werkzaamheden van het team. Je zoekt de samenwerking binnen Bedrijfsvoering en binnen Nuffic op. Daarbij ben je constant op zoek naar verbeteringen. Als juridisch geweten denk je proactief mee over de uitdagingen die op de organisatie afkomen en denk je mee over oplossingen. Als “partner in business” adviseer je de bestuurder en het management team (MT) op strategisch-juridisch niveau.