Medewerker Bezwaar & Beroep bij UWV te Almere en Utrecht

In deze functie heroverweeg je beslissingen op basis van jouw vakinhoudelijke deskundigheid. Hierbij vorm je in de rol van regiehouder een onafhankelijk en objectief oordeel over het bezwaar. Dat betekent dat je bezwaren en klachten serieus neemt en stilstaat bij argumenten die klanten naar voren brengen. Vervolgens stel je een Beslissing op Bezwaar op om de rechtspositie van de belanghebbende vast te leggen, of te zoeken naar een passende oplossing via persoonlijke benadering of mediation.

Bouw- en Vastgoedjurist bij Thuismakers te Den Haag

Thuismakers ontwikkelt woonomgevingen waar zorg geleverd wordt. Als bouw- en vastgoedjurist ondersteun en adviseer je het team bij juridische vraagstukken en vorm je de juridische spil van het bedrijf. Ieder project is weer anders, en heeft andere uitdagingen. Jij weet er steeds weer de juiste oplossing voor te vinden! Je bent integraal verantwoordelijk voor het resultaat van het contract naar tevredenheid van alle betrokken partijen.

Contract Manager bij Thuismakers te Den Haag

Thuismakers ontwikkelt woonomgevingen waar zorg geleverd wordt. Jij houdt je, als onderdeel van het commerciële team, bezig met de inkoop en het opstellen van alle overeenkomsten met aannemers, partners, adviseurs en leveranciers voor de verschillende projecten. Je ondersteunt hierbij de projectontwikkelaars en rapporteert aan de commercieel directeur. Je zoekt optimalisatie van de aspecten kwaliteit en kosten.

Advocaat-Medewerker Intellectuele Eigendom bij Nysingh te Arnhem

Als advocaat-medewerker Intellectuele Eigendom houd je je bezig met het behandelen van inbreukzaken, die veelal een internationaal karakter hebben. Daarnaast adviseer je over uiteenlopende IE-vraagstukken en stel je IE-gerelateerde overeenkomsten op. Ook geef je regelmatig advies over reclamerecht en behandel je zaken bij de Reclame Code Commissie. Je volgt de ontwikkelingen in de markt op de voet en je bent actief bezig met netwerken om zo je praktijk op- en uit te bouwen.

Advocaat-Stagiaire en Advocaat-Medewerker Gezondheidszorg bij Nysingh te Utrecht

Als advocaat-stagiair hou je je bezig met brede gezondheidsrechtelijke vraagstukken, zoals het adviseren rondom patiëntenrechten, zorginkoop door zorgverzekeraars, toelating medisch specialisten, statuten, governance, het vormgeven van samenwerkings- en organisatieverbanden en het opstellen van reglementen en overeenkomsten. Ook procedeer je regelmatig.
Als advocaat-medewerker in onze sectie Gezondheidszorg sta je koepelorganisaties, ziekenhuizen en andere (grote) zorginstellingen, zoals GGZ-instellingen en verpleeghuizen bij.

Advocaat-Stagiaire Overheid & Privacy bij Nysingh te Arnhem

Heb jij een master Nederlands Recht met goede resultaten (bijna) afgerond en wil je aan de slag op het gebied van privacyrecht? Dan zijn wij op zoek naar jou. Ons team Overheid & Privacy is onderdeel van de sectie Vastgoed, Markt en Overheid en werkt nauw samen met andere privacy en ICT-specialisten binnen Nysingh. De werkzaamheden lopen uiteen van het adviseren over de AVG, opstellen van privacy verklaringen tot het bijstaan van cliënten in gerechtelijke procedures. Onze cliënten zijn voornamelijk overheden - die op grote schaal persoonsgegevens verwerken.

Kandidaat-Notaris Ondernemingsrecht bij Nysingh te Apeldoorn

Jij wordt bij Nysingh een belangrijke adviseur bij diverse juridische aspecten op het gebied van Ondernemingsrecht. Je komt te werken in een afwisselende praktijk en adviseert en begeleidt Nederlandse en internationale (middel)grote ondernemingen en (semi-) publiekrechtelijke instellingen op het gebied van (grensoverschrijdende) fusies en splitsingen, overnames, herstructureringen, joint ventures, implementatie van governancebeleid en codes.

Vacature Juridisch adviseur bij het Wetterskip Fryslân te Leeuwarden

Als juridisch adviseur geef je advies en behandel je juridische zaken op diverse rechtsgebieden, voornamelijk op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Je vertegenwoordigt het waterschap in juridische geschillen. Je geeft gevraagd en ongevraagd juridisch advies aan de organisatie. Tevens lever je een bijdrage aan beleidsvoorbereiding en kaderstelling van waterschapsregelgeving.

Fiscaal Jurist Juridische Zaken bij UWV te Amsterdam

De juridisch adviseur levert vanuit zijn/haar eigen expertise een zelfstandige bijdrage aan de doelstellingen van de afdeling zowel op operationeel als op beleidsmatig niveau. Vanwege het pensioen van een collega zoeken wij versterking op het terrein van het fiscaal recht. Bij deze vacature ligt het accent met name op de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting.

Senior Vergunningverlener bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te Houten

Je bent verantwoordelijk voor het beoordelen van vergunningaanvragen en het opstellen van vergunningen. Daarnaast lever je input en draag je bij aan het beleid en geef je mede vorm aan de waterschapsverordening. In hoofdzaak behandel je complexe vergunningaanvragen op het gebied van lozingen en grondwateronttrekkingen en bijbehorende m.e.r. toetsingen. Je kent de bestuurlijke context, weet hoe de processen georganiseerd zijn en maakt soepel en effectief contact met belanghebbenden en andere stakeholders.

Juridisch Adviseur bij het Rode Kruis te Den Haag

De juridisch adviseur geeft onder verantwoordelijkheid van het hoofd Juridische Zaken invulling aan de juridische ondersteuning van de organisatie op diverse rechtsterreinen. Je werkt zelfstandig in een klein team, waarin reguliere afstemming plaatsvindt met de huidige twee juridisch adviseurs. De juridisch adviseur adviseert collega’s van clusters als Nationale Hulp en Internationale Hulp, maar ook Marketing & Fondsenwerving en districten in het land over allerlei juridische vraagstukken die het Nederlandse Rode Kruis betreffen.

Juridisch beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening bij de Gemeente Medemblik te Wognum

Er is per direct een vacature vrij bij het team Ruimtelijke Ordening. Ruimtelijke Ordening is 1 van de 5 taakvelden bij Ruimtelijke Ontwikkeling. Binnen ons team groeit het werk. Dit komt omdat er meer woningbouwinitiatieven bij ons binnenkomen en wij bezig zijn met de implementatie van de Omgevingswet. Wij hebben ruimte voor iemand met een frisse blik! Kom jij ons team versterken? Het betreft een uitdagende functie die jou inspireert om al je talenten in te zetten en jezelf verder te ontwikkelen.

Juridisch Medewerker Claims bij Samskip te Rotterdam

Als juridisch medewerker Claims adviseer je klanten en collega’s elke dag zo goed mogelijk op het gebied van schadeafhandeling, waarbij je nooit de belangen van Samskip uit het oog verliest. Het werk is zeer divers en heel internationaal, omdat onze klanten en je collega’s overal in Europa gevestigd zijn. Je werkt in een klein team van twee schadebehandelaars en een manager. Nadat je bent ingewerkt in onze werkwijze, ga je al snel zelfstandig aan de slag, maar je kunt altijd bij je collega’s terecht voor ondersteuning.

Senior Jurist bij Wageningen University & Research

Als senior jurist ben je verantwoordelijk voor een uiteenlopende portefeuille die zowel Wageningen University als Wageningen Research (WUR) omvat. Uit de activiteiten van de WUR komen vragen op juridisch gebied voort, met name op het gebied van onderzoeksprojecten waarbij diverse partijen zoals (inter)nationale overheden, kennisinstellingen en bedrijven zijn betrokken. Als jurist ben je daarbij een spin in het web en actief betrokken bij het beoordelen en tot stand brengen van (financierings)contracten voor baanbrekend onderzoek.

Voorzitter Bezwaar- en Adviescommissie Awb bij de Provincie Utrecht

De Bezwaar- en adviescommissie Awb speelt een (bemiddelende) rol in de geschillen tussen provincie en burger. De commissie behandelt bezwaarzaken op alle rechtsgebieden. Als voorzitter bent u het gezicht van de Bezwaar en adviescommissie. Zo bent u verantwoordelijk voor een ordentelijk proces rond bezwaren. U bent aanspreekpunt voor de provincie en voor de buitenwacht.

Juridisch adviseur bij Team Sportservice te Haarlem

Team Sportservice houdt zich bezig met de maatschappelijke inzet van sport en bewegen. Je bent als juridisch adviseur bij Team Sportservice werkzaam bij de afdeling Juridische Zaken en beschikt over brede algemene juridische kennis. Je ondersteunt en adviseert het management en de medewerkers van Team Sportservice proactief en in voorkomende gevallen. Je overlegt regelmatig met de manager Juridische Zaken, P&O en de zes provinciale regiomanagers.

Junior paralegal / senior secretaresse bij DVAN Advocaten te Rotterdam

Ben jij die gemotiveerde en enthousiaste collega voor de gecombineerde functie van junior paralegal / senior secretaresse die het leuk vindt om te werken in een juridische omgeving en onze advocaten te ontzorgen? Wil jij meer uit je werk halen en heb je ambities om op termijn door te groeien naar een full time functie van paralegal? Dan is een overstap naar DVAN Advocaten iets voor jou!

Adviseur Informatiebeveiliging en Privacy bij Santé Partners te Tiel

Santé Partners is samenwerkingspartner voor (jeugd)zorg, wonen, welzijn en diensten in de regio Utrecht en Midden Gelderland. Bij Santé zie jij het als jouw missie om te adviseren, signaleren, ontwikkelen en controleren op het gebied van toepassing en naleving van informatiebeveiliging en privacywetgeving. Je bent een bekwame adviseur, sociaal en communicatief vaardig, een verbinder pur sang en staat sterk in je schoenen. Je begeeft je makkelijk in alle lagen van de organisatie en kunt snel schakelen.

Bestuurlijk Juridisch Adviseur bij het Openbaar Lichaam Bonaire

De afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ) is belast met het adviseren van, de Eilandsraad, het bestuurscollege en het ambtelijk apparaat voor wat betreft alle juridische en of bestuurlijke vraagstukken. De afdeling is daarmee een spil in het web en ziet er op toe dat conform wet- en regelgeving wordt gehandeld binnen het openbaar lichaam. Binnen deze uitdagende setting ben je als jurist onder meer verantwoordelijk voor het juridisch ondersteunen en adviseren van het bestuur en de ambtelijke organisatie.

Medior advocaat IE & IT-recht bij VDB Advocaten Notarissen te Waalre

Als advocaat IE- & IT-recht ga je werken binnen de sectie compliance, privacy, IT en IE met de focus op intellectueel eigendom en IT recht. Je bent binnen het team onder andere betrokken bij het adviseren en procederen over uiteenlopende onderwerpen binnen het IE- & IT-recht. Denk daarbij aan overeenkomsten en geschillen op het gebied van ERP, hosting, licenties, cloud, escrow en de verwerking van persoonsgegevens. Ook zul je in de praktijk te maken krijgen met kwesties over het merken- en auteursrecht.

Senior Juridisch Adviseur bij HLTsamen te Lisse

Zet jij je tanden graag in complexe juridische vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening? En maak je graag impact met jouw adviezen? Dan is deze baan bij de werkorganisatie voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen iets voor jou! Jouw ondersteuning en advisering beperken zich niet tot de juridische en procedurele aspecten, je hebt ook oog voor andere disciplines. In samenwerking met je collega’s zoek je immers naar een integrale aanpak en praktische oplossingen.

Directeur Onderwijs & Studentzaken bij de Erasmus Universiteit Rotterdam

De directeur van de Erasmus School of Law is onder meer verantwoordelijk voor het leveren van een belangrijke bijdrage aan de formulering van de (onderwijs)strategie van de faculteit en de verdere uitwerking van onderwijsvernieuwing door op maat gesneden advies, beleidsvoorbereiding en het implementeren/uitvoeren. Daarnaast faciliteert en adviseert de directeur van de vice-decanen Onderwijs en de examencommissie.

Jurist bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te Apeldoorn

Je levert een bijdrage aan algemene juridische (beleid)advisering en werkzaamheden op afdelingsniveau zoals het onderhouden van de gemeenschappelijke regeling, organisatiebesluiten, delegatie- en mandaatbesluiten en het verzorgen van officiële bekendmakingen en publicaties. Tevens geef je juridisch advies, verricht je juridische werkzaamheden en ondersteun je juridische processen door te structureren en het bieden van procesbewaking.

Kandidaat-Notaris Private Wealth & Family Owned Businesses bij BarentsKrans te Den Haag

In deze functie adviseer je op het snijvlak van het ondernemingsrecht en het personen- en familierecht: je adviseert vermogende particulieren én familiebedrijven, zowel nationaal als internationaal. Dit doe je in nauw overleg met externe professionals. Je begeleidt cliënten bij het optimaliseren van de structurering van vermogen(sopvolging) en bedrijf(sopvolging); zakelijke estate planning (fusies, splitsingen en certificering) en persoonlijke estate planning (huwelijksvoorwaarden, (levens)testamenten en schenkingsplannen) gaan hand in hand samen.

Senior jurist / advocaat-stagiaire / advocaat-medewerker bij Roelvink Advocaten te Leek

Onze ideale kandidaat heeft minstens 2 jaar ervaring, levert hoge kwaliteit en neemt als vanzelf initiatief. Hij combineert een natuurlijke neiging tot samenwerken & overleg met stevigheid en zelfstandigheid. Hij snapt dat het proces dat hij samen met de cliënt doormaakt minstens zo belangrijk is als de noodzakelijke juridische expertise. Onze kandidaat is een fijne collega die elke kans om zich verder te ontwikkelen aangrijpt.

Teammanager Juridische Zaken bij de Gemeente Rotterdam

Als teammanager Juridische Zaken geef je leiding aan 11 juristen die zich specifiek bezighouden met juridische ondersteuning van het politieke bestuur van de gemeente Rotterdam. Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van de medewerkers, de professionele ontwikkeling van het team en de positionering van de bestuurlijk-juridische functie in de organisatie. Zelf beheer je ook enkele inhoudelijke dossiers maar je primaire taak is het optimaal inzetten en laten functioneren van het team.

Advocaat-Medewerker Commercial Contracting bij Florent te Amsterdam

In deze functie word je verantwoordelijk voor het opstellen van commerciële contracten. Denk hierbij aan franchise-, distributie-, of samenwerkingsovereenkomsten. Je werkt intensief samen met collega's en partners van Corporate/M&A, maar ook met collega’s van andere secties binnen Florent. Als je het leuk vindt om commerciële contracten op te stellen en het hele proces te managen, en je het niet erg vindt om soms met lange doorlooptijden te werken, dan is dit een baan voor jou.

Kandidaat-notaris Corporate/M&A bij BarentsKrans te Den Haag

Van het begeleiden van een internationale overname tot het adviseren van een goededoelenstichting ten aanzien van corporate governance. Als kandidaat-notaris in de praktijkgroep Corporate/M&A draai je mee in een afwisselende en dynamische praktijk en adviseer je (onder begeleiding van een ervaren kantoorgenoot) middelgrote en grote ondernemingen in binnen- en buitenland. Als je bij ons komt werken, heb je direct een eigen rol binnen de praktijkgroep en krijg je de mogelijkheid om snel zelfstandig verantwoordelijkheid te dragen en jezelf te ontwikkelen.

Kandidaat-notaris bij Alsema Van Duin Notaris & Juristen te Hoorn

Alsema Van Duin Notaris & Juristen is op zoek naar een kandidaat-notaris voor de algemene praktijk. Kandidaten met ervaring en waarnemingsbevoegdheid hebben onze voorkeur, echter ook beginnend kandidaat-notarissen worden van harte uitgenodigd om te reageren. Voor deze functie werk je samen met de notaris, de overige juristen en ons complete team van medewerkers om onze cliënten optimaal van dienst te zijn.

Advocaat-Medewerker Ondernemingsrecht bij AMS Advocaten te Amsterdam

Een belangrijk deel van de praktijk van AMS richt zich op het ondernemingsrecht. Onze ondernemingsrechtadvocaten houden zich veel bezig met corporate litigation, bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersgeschillen en advisering bij overnames. Wij zoeken een advocaat die zich thuisvoelt in deze praktijk. Daarnaast is ervaring in en affiniteit met het insolventierecht een pre. Je hebt tenminste drie jaar ervaring als advocaat opgedaan.

Advocaat bij CS Advocaten te Doetinchem

CS Advocaten is een modern en commercieel advocatenkantoor dat zich richt op samenwerking, stimuleren en vertrouwen hebben in jezelf en in jouw collega’s. Hoewel wij van mening zijn dat een ondernemende instelling van groot belang is, vinden wij een ontwikkeld empathisch vermogen en sociale intelligentie echter minstens even belangrijk. Wij hebben plaats voor een collega (op basis van kostendeling). Ook indien je nog geen volle praktijk hebt, want dan zorgen wij er samen voor dat die praktijk zich uitbreidt en verder bestendigd.

Advocaat-stagiaire / beginnend advocaat-medewerker Arbeidsrecht bij Clairfort te Zeist

Clairfort is voor haar vestiging in Zeist op zoek naar een advocaat-stagiaire en beginnend advocaat-medewerker arbeidsrecht. Clairfort is een ambitieus middelgroot kantoor (24 advocaten en juristen) en is goed vertegenwoordigd op de gebieden Aanbesteding & Mededinging, Arbeidsrecht, Bouw & Vastgoed, IE/IT & Privacy, Ondernemingsrecht, M&A en Overheid. Clairfort werkt voor ondernemingen, instellingen en overheidsinstanties.

Advocaat-medewerker Privacyrecht bij BarentsKrans te Den Haag

Wij zijn op zoek naar een advocaat-medewerker om de praktijkgroep privacy & gegevensbescherming te versterken. Je vervult een zelfstandige rol binnen een enthousiast en gedreven team dat de ambitie heeft om te groeien en de praktijk verder te ontwikkelen. Naast kwaliteit en kennisdeling staan ook collegialiteit en een informele werksfeer hoog in het vaandel. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het geven van adviezen, het beoordelen van overeenkomsten, het verzorgen van compliance-projecten en het doen van due diligences, maar ook uit het voeren van procedures, mede in het kader van class actions. Afhankelijk van jouw ervaring draag je tevens bij aan de verdere praktijkopbouw en acquisitie.

Juristen en advocaten bij Forcyd te Amsterdam

Forcyd breidt zijn team uit en zoekt per direct Nederlandstalige juristen en advocaten in Nederland voor document review werkzaamheden. Bij Forcyd werk je aan een verscheidenheid aan spraakmakende zaken, vaak in een internationale context en met kwesties als corruptie/sanctie- en interne onderzoeken maar ook compliance trajecten en (complexe) informatie verzoeken.

Advocaat team Zorg bij Boels Zanders Advocaten te Venlo, Eindhoven en Maastricht

Voor team Zorg zoeken wij een advocaat die gespecialiseerd is in ondernemingsrecht (affiniteit met arbeidsrecht en / of bestuursrecht is een pré) met bijzondere interesse in de zorgsector. Wij zoeken iemand met minimaal drie jaar werkervaring. Iemand met een echt organisatietalent. Je bent besluitvaardig, zet plannen om in acties en communicatie is één van je sterke punten. Je bent een geboren leider en kunt uitstekend communiceren. Door jouw manier van werken creëer je draagvlak binnen team(s) en verloopt samenwerken gesmeerd.

Junior Pensioenjurist bij PGGM te Zeist

Als pensioenjurist ben je onder andere verantwoordelijk voor het beoordelen en behandelen van juridische klachten en geschillen. Je schrijft brieven, processtukken en notities. Je adviseert mondeling en schriftelijk adviseren interne en externe belanghebbenden. Tevens vertegenwoordig je het pensioenfonds in beroeps- en gerechtelijke procedures en neem je deel in projecten en initiatieven om werkprocessen van het team en de organisatie te verbeteren.

Advocaat-Stagiair/Medewerker Commerciële Contracten bij DVAN Advocaten te Utrecht

DVAN Advocaten is hét multi-service advocatenkantoor voor ondernemers, investeerders en familiebedrijven in het groot- en middenbedrijf in Nederland. Vanwege de groei van onze Commerciële Contractenpraktijk is DVAN Advocaten op zoek naar een enthousiaste collega. En zoek jij een omgeving waarin jij met jouw opgedane ervaring en persoonlijkheid het verschil kunt maken? Dan is een loopbaan bij DVAN Advocaten iets voor jou.

Bestuurlijk Juridisch Adviseur Stikstof bij de Provincie Utrecht

Samen met de andere bestuurlijk juridisch adviseurs van het team bestrijk je de vakgebieden natuur en landschap. Je toetst de beschikkingen die het team produceert op juridische haalbaarheid en draagt proactief bij aan het op peil houden van de kwaliteit van deze producten. De nadruk van de werkzaamheden zal liggen op de werkstroom gebiedsbescherming, waaronder stikstof, en de werkstroom Verordening Natuur en Landschap. Je vertegenwoordigt de provincie in bezwaar, beroep en hoger beroep.

Advocaat bij Van der Meij Advocaten te Amsterdam

Wij zoeken een kantoorgenoot die zijn/haar praktijk wil uitoefenen op een kantoor waarbinnen op een professionele, maar informele manier wordt gewerkt. Ons kantoor bestaat op dit moment uit advocaten werkzaam in de strafrechtelijke en civielrechtelijke praktijk. Alle advocaten hebben hun eigen praktijk, maar wanneer nodig werken wij samen en nemen voor elkaar waar. Je treedt toe tot de kostenmaatschap. Wij zoeken daarom iemand die al een eigen praktijk heeft.

Compliance- & Contractmanager bij PZEM te Middelburg

PZEM richt zich op productie, handel én levering van energieproducten en -diensten op de zakelijke markt. Als Compliance- & Contractmanager bij PZEM houd je je bezig met het tijdig signaleren van toekomstige- en wijzigingen in energy commodity en privacy gerelateerde wet- en regelgeving en het zorgen dat PZEM hieraan compliant is en blijft. Tevens sluit je handelsgerelateerde contracten af met handelspartijen, brokers, counterparties, beurzen en netwerkbedrijven, en onderhoud je deze contracten. Dat geldt ook voor contracten die voorgelegd kunnen worden door o.a. de afdelingen IT, B2B en marketing van PZEM zelf.

Advocaat-medewerker bij Rijssenbeek Advocaten te Arnhem

Rijssenbeek Advocaten is gespecialiseerd in civiel vastgoedrecht, waaronder met name het appartements-, huur-, koop/verkoop, bouw- en verenigingsrecht. We zijn marktleider op het gebied van juridische advisering van Vereniging van Eigenaars (VvE’s). Jij bent een advocaat-medewerker (3-5 jaar werkervaring) met een gezonde ambitie, je hebt kennis van het civiel vastgoedrecht en je wil graag gespecialiseerd werken op een kantoor dat in je investeert.

Juridisch Adviseur Bezwaar & Beroep bij de Gemeente Westland te Naaldwijk

Als juridisch adviseur vergunningverlening geef je samen met collega’s juridisch advies aan het management, het bestuur en betrokken afdelingen. In de behandeling van zaakdossiers wordt integraal samengewerkt met collega´s van andere teams binnen het cluster en andere clusters. Je bent verantwoordelijk voor het afhandelen van beroepsprocedures en je draagt bij aan de afhandeling van bezwaarprocedures. Je toetst de producten op juridische haalbaarheid en draagt proactief bij aan het op peil houden van de kwaliteit van deze producten.

Advocaat-medewerker Arbeidsrecht bij BarentsKrans te Den Haag

Je wordt onderdeel van het team Arbeidsrecht dat opereert in de top van de markt. Het team behandelt complexe en uitdagende zaken. Er wordt veel geprocedeerd, ook bij de Hoge Raad. De reputatie van het team wordt bevestigd door de tier 1-ranking in The Legal 500.
Wij zijn op zoek naar iemand met een scherpe pen, strategisch inzicht en diepgaande kennis van zowel arbeidsrecht als burgerlijk procesrecht. Iemand die graag de diepte ingaat en de lat hoog legt - maar ook met humor en een nuchtere kijk op zaken. De mogelijkheid bestaat om deze positie te combineren met arbeidsrechtelijk cassatiewerk, maar dat is geen vereiste.

Advocaat en gevorderde advocaat-stagiair(e) bij Eldermans|Geerts te Zeist

Eldermans|Geerts is een nichekantoor dat zich richt op de juridische ondersteuning van zorgprofessionals, zorginstellingen en branche- en beroepsverenigingen in de zorg. Het kantoor groeit en zoekt daarom een advocaat met belangstelling voor de zorgsector. Ook zoekt het kantoor een ambitieuze gevorderde advocaat-stagiair. Voor interne opleiding wordt zorggedragen via onder andere het eigen opleidingsinstituut.

Advocaat-stagiair(e) Aansprakelijkheid, Schade en Verzekering bij Dirkzwager te Arnhem

Je gaat als advocaat-stagiair(e) aan de slag binnen onze praktijk. Dat betekent dat je adviseert en procedeert, zowel binnen het aansprakelijkheidsrecht als binnen het verzekeringsrecht. Zo doe je in brede zin ervaring op. Meer specifiek kun je je o.a. bezighouden met beroepsaansprakelijkheid, materiële schades, letselschade (o.a. werkgeversaansprakelijkheid), productaansprakelijkheid en grensoverschrijdende geschillen.