Juridisch medewerker vreemdelingenzaken bij de Rechtbank Overijssel

Als juridisch medewerker lees je dossiers en maak je voor de rechter een analyse van de zaak. Je signaleert eventuele knelpunten en zoekt actuele regelgeving en jurisprudentie op. Tijdens de zitting ondersteun je de rechter en maak je een proces-verbaal. In de raadkamer ben je (volwaardig) gesprekspartner van de rechter en na overleg schrijf je de uitspraak.

Beleidsmedewerker bij het Ministerie van Financiën te Den Haag

Als beleidsmedewerker werk je mee aan een financieel gezond Nederland. Je adviseert de minister over de ontwikkeling van beleid en draagt met een goede onderbouwing bij aan de omzetting van dat beleid in wet- en regelgeving. De minister ondersteun je in zijn relatie met het parlement en je draagt bij aan zijn schriftelijke communicatie en overleggen met de Eerste en Tweede Kamer.

Juridisch HRM Beleidsadviseur bij Middin te Rijswijk

Middin is gewoon bijzonder, zowel in de zorg voor mensen met een beperking als de ouderenzorg. Dat merken niet alleen onze ruim 5.500 cliënten die verdeeld over heel Zuid-Holland de allerbeste persoonlijke zorg krijgen. Dat merken ook onze circa 3.300 medewerkers. Werken bij Middin betekent: gewaardeerd en gerespecteerd worden. In een inspirerende werkomgeving met gedreven zorgcollega’s. De functie van juridisch HRM beleidsadviseur kent een advies- en een beleidscomponent. Je ontwikkelt en evalueert beleid op het gebied van wet- en regelgeving (zoals WAB, AVG, NEN) en de van toepassing zijnde cao’s GHZ en VVT.

Jurist Wet natuurbescherming bij de Omgevingsdienst Haaglanden te Den Haag

Als jurist Wet natuurbescherming heb je hart voor de natuur en een scherp oog voor juridische mogelijkheden. Je borgt de juridische kwaliteit bij de behandeling van aanvragen voor (complexe) vergunningen of ontheffingen Wet natuurbescherming (Wnb). Je toetst beschikkingen en correspondentie op juridische implicaties. Tevens behandel je bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordig je het bevoegd gezag in rechte. Daarnaast ben je de spin in het web bij de afstemming met betrokken partijen.

Jurist Wet Milieubeheer bij de Omgevingsdienst Haaglanden te Den Haag

Als jurist Wet milieubejeer heb je hart voor het milieu en een scherp oog voor juridische mogelijkheden. Je borgt de juridische kwaliteit bij de behandeling van aanvragen voor een (complexe) milieuomgevingsvergunning. Daarnaast zijn geluidhinder, vuurwerk, asbest en ruimtelijke milieuaspecten jouw terrein. Tevens toets je beschikkingen en correspondentie op juridische implicaties en volg je en implementeer je beleidsontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving.

Promovendus rechter en massaschade bij de Radboud Universiteit Nijmegen

U verricht promotieonderzoek naar de rol van de rechter in het kader van de afwikkeling van massazaken, in het bijzonder massaschades. Het uitgangspunt vormt de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie. Ter vergelijking en inspiratie zal ook gekeken worden naar de situatie in andere Europese landen en de Verenigde Staten. Een onderzoeksverblijf in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.

Teammanager Juridische Dienstverlening en Advies bij de Gemeente Amersfoort

Je bent medeverantwoordelijk voor het vormgeven van de ontwikkelopgave van de afdeling Juridische Dienstverlening en Advies en het positioneren en uitbouwen van de afdeling als vertrouwde juristen die door ons werk en advisering dingen mogelijk maken. Wij zien iedere jurist als enabler: iemand die vroegtijdig meedenkt, mogelijkheden ziet en probleemoplossend adviseert.

Strafrechtjurist bij de Directie Strafrechtketen te Den Haag

Als strafrechtjurist werk je mee aan de realisatie van de vastgelegde doelstellingen van het programma Modernisering Wetboek van Strafvordering - Consequenties voor de Keten (WSvCK). Je bereidt onder andere overleggen voor met strafrechtketenpartners over de uitvoeringsconsequenties. Dat doe je door het schrijven van juridische (vraagpunten)notities, aan de hand van wetsvoorstellen en algemene maatregelen van bestuur.

Senior juridisch medewerker team Jeugd bij de Rechtbank Rotterdam

Als senior juridisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de juridische en logistieke voorbereiding van complexe zaken. Je analyseert zaken grondig en je komt op verantwoorde en inzichtelijke wijze tot een oordeel. Je geeft de relevante feiten, juridische geschilpunten, verweer en jurisprudentie op zodanige wijze weer dat de rechter op basis daarvan de zitting kan voorbereiden en een verantwoorde beslissing kan nemen. Je signaleert mogelijke vertragingen en/of problemen en voert overleg met de behandelend rechter.

Advocaat-Stagiaire Omgevings- en Bestuursrecht bij Kneppelhout Korthals te Rotterdam

Kneppelhout is een echt Rotterdams advocatenkantoor met een team van 35 gedreven mensen. Voor het team Vastgoed en Bestuursrecht zijn wij op zoek naar een (gevorderd) advocaat-stagiaire op het gebied van het omgevings- en algemeen bestuursrecht, affiniteit met het levensmiddelen- en/of agrarisch recht is een pré. Het team Vastgoed en Bestuursrecht is met 8 advocaten zo samengesteld dat juridische bijstand wordt verleend ten behoeve van het gehele vastgoedtraject. Afhankelijk van kennis en ervaring behoort instroom als juridisch medewerker tot de mogelijkheden.

Advocaat (Civielrechtelijk) Vastgoed bij Kneppelhout Korthals te Rotterdam

Voor het team Vastgoed en Bestuursrecht zijn wij op zoek naar een (ervaren) advocaat-medewerker of advocaat-stagiaire vastgoed. Kennis van of affiniteit met huur- en/of aanbestedingsrecht, ook buiten de advocatuur opgedaan, is een pré. Het team Vastgoed en Bestuursrecht is met 8 advocaten zo samengesteld dat juridische bijstand wordt verleend ten behoeve van het gehele vastgoedtraject. Van onteigening van grond, het opstellen en adviseren over projectontwikkelingen, het verlenen van bijstand bij de verlening van vergunningen, het oplossen van problemen bij de bouw, tot het opstellen van bouw-, verhuur- en/of verkoopovereenkomsten. En dat is nog maar een klein deel van de werkzaamheden. Over het algemeen is iedereen op meerdere rechtsgebieden werkzaam.

Hoofd Juridische Zaken bij de Provincie Zuid-Holland te Den Haag

Op juridisch gebied een kwaliteitsslag maken, dat is de ambitie van de Provincie Zuid-Holland. De afdeling is daardoor volop in verandering; in de volledige juridische breedte, met grote financiële belangen en met ‘juridisch gepuzzel’ en innovatief denken als het om grote maatschappelijke opgaven gaat. Zorg jij er, als coachend leidinggevende en MT-lid, voor dat het nieuwe team Juridische Zaken van 25 collega’s er samen in slaagt om deze stevige juridische positie neer te zetten?

Assistant professor International Tax Law aan de Universiteit van Amsterdam

Op 2 september 2019 start aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid het collegejaar 2019/2020 van het Advanced Master’s Program in International Tax Law – Principles, policy and practice. Aan deze post-masteropleiding nemen studenten deel uit de gehele wereld. Wij zijn op zoek naar een (bijna) gepromoveerde programmacoördinator die verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud en organisatie van het programma alsmede voor het contact met de studenten. Daarnaast wordt van u verwacht dat u ook zelf onderwijs geeft en onderzoek doet op het terrein van het Internationale en Europese Belastingrecht.

Promovendus afwikkeling massaschade aan de Radboud Universiteit te Nijmegen

U verricht promotieonderzoek naar de rol van de rechter in het kader van de afwikkeling van massazaken, in het bijzonder massaschades. Het uitgangspunt vormt de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie. Ter vergelijking en inspiratie zal ook gekeken worden naar de situatie in andere Europese landen en de Verenigde Staten. Een onderzoeksverblijf in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.

Professor in Public Law & Governance of AI at Leiden University

Leiden University has started a new, university wide initiative to enable collaboration on the use of Artificial Intelligence (AI). By building on and expanding the already existing expertise of AI the project intends to advance science and improve the quality of our life. All the disciplines of the University of Leiden are involved: Archeology, Humanities, Social Sciences, Law, Public Administration, Sciences, and also the Leiden University Medical Centre (LUMC), to collaborate and appoint new staff with joint interests. Leiden University has earmarked dedicated funding for the appointment of full professors, assistant professors, a post-doc and support staff to facilitate the expansion of AI related research at all its departments.

Stafjurist bestuursrecht bij de Rechtbank Rotterdam

Rechtbank Rotterdam is een van de grootste rechtbanken. Met 950 medewerkers verzorgen we rechtspraak voor de regio Rotterdam-Dordrecht. Als stafjurist verzorg je zelfstandig de juridische procesondersteuning van zeer complexe zaken. Het betreft onder andere zaken die weinig voorkomen, die een specialisatie vragen of waarin het om nieuwe materie gaat. Je bereidt zaken voor, ondersteunt juridisch tijdens de procesgang en maakt conceptbeslissingen. Je bent een belangrijke sparringpartner voor de rechter en een vraagbaak voor andere collega’s.

Senior internationaal jurist bij de AIVD te Zoetermeer

Wil jij als jurist voor de AIVD internationale onderhandelingen voeren over beveiligingsverdragen? En lijkt het je leuk om zowel bezig te zijn met wet- en regelgeving van informatiebeveiliging, als met het opstellen van juridische overeenkomsten en contracten met onze (inter)nationale partners? De afdeling Juridische Zaken is op zoek naar een jurist. De werkzaamheden van de afdeling hebben betrekking op de juridische aspecten, ongeacht het rechtsgebied, die zijn verbonden aan de uitvoering van de wettelijke taken van de AIVD.

Senior juridisch medewerker team Jeugd bij de Rechtbank Rotterdam

Rechtbank Rotterdam is een van de grootste rechtbanken. Met 950 medewerkers verzorgen we rechtspraak voor de regio Rotterdam-Dordrecht. Als senior juridisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de juridische en logistieke voorbereiding van complexe zaken. Je analyseert zaken grondig en je komt op verantwoorde en inzichtelijke wijze tot een oordeel. Je geeft de relevante feiten, juridische geschilpunten, verweer en jurisprudentie op zodanige wijze weer dat de rechter op basis daarvan de zitting kan voorbereiden en een verantwoorde beslissing kan nemen. Je signaleert mogelijke vertragingen en/of problemen en voert overleg met de behandelend rechter.

Advocaat-Stagiaire Ondernemingsrecht bij DVAN Advocaten te Rotterdam

DVAN Advocaten is het multi-service advocatenkantoor voor ondernemers, investeerders en familiebedrijven in het groot- en middenbedrijf door heel Nederland. Met bijna 50 medewerkers (waarvan ruim 30 advocaten) opereren wij vanuit onze vestigingen in Utrecht en Rotterdam. DVAN Advocaten richt zich met haar dienstverlening op fusies & overnames, contracten & geschillen, herstructureringen en arbeidsrecht.
Zie je het als een uitdaging om je als advocaat-stagiair(e) te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de dienstverlening door DVAN Advocaten? En heb je interesse in ondernemingsrecht in het algemeen en faillissementsrecht in het bijzonder? Dan is een loopbaan bij DVAN Advocaten iets voor jou.

Jurist strafrecht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit te Utrecht

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) komt in actie bij ernstige fraudes op de NVWA-domeinen. Jij voert binnen de diverse onderzoeksteams een aantal specialistische werkzaamheden uit. Ten behoeve van het procesdossier van een opsporingsonderzoek stel je het juridisch kader op. Ook stel je een concept voor de tenlastelegging op en een bewijsmatrix. Daarnaast lever je een juridische bijdrage aan de verhoorplannen en treed je eventueel op als medeverhoorder.

Jurist bij Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem

Waterschap Rijn en IJssel zorgt voor het water in de Achterhoek, Liemers, Veluwe en een stukje van Overijssel. Veilig, schoon, niet te droog en niet te nat. Dat doen we door de dijken te beheren en rioolwater te zuiveren. De stafunit Bestuurlijk Juridische Zaken ondersteunt en adviseert de bestuurders en de ambtenaren op juridisch gebied. Jouw werkzaamheden betreffen onder andere het opstellen van (samenwerkings)overeenkomsten, verordeningen en reglementen, het geven van juridische adviezen en het vertegenwoordigen van het waterschap in juridische geschillen.

Labor & Employment Counsel at Accenture in Amsterdam

At Accenture Corporate Functions, we do whatever it takes to make Accenture a success - every day. We are the pieces that hold it all together: organizing collaborations, monitoring and optimizing our activities and results, keeping everyone happy and motivated – and that’s just the beginning. Working alongside HR, Finance, Geographic services, Marcom, Legal, and Information Management teams, you will find exciting opportunities to make your mark. As a Labor & Employment Counsel you will support the Employment Law function by providing employment-related legal advice, providing training and creating standard documentation, performing legal research, overseeing litigation and pre-litigation matters with external counsel, and drafting and revising materials on internal legal and transactional matters, which concern labor and employment law issues.

Advocaat-Stagiaire Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer bij Nysingh te Zwolle

Onze sectie AV&V bestaat uit 13 advocaten, werkzaam op onze locaties in Apeldoorn, Arnhem, Utrecht en Zwolle. De sectie houdt zich bezig met aansprakelijkheidsrecht in brede zin, waaronder werkgeversaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, vervoerdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor (verkeers)ongevallen. Ook het verzekeringsrecht wordt in brede zin beoefend. Jij gaat – onder begeleiding van onze specialisten – adviseren en procederen voor verzekeraars, makelaars en tussenpersonen, overheden en (inter)nationale ondernemingen. Als advocaat bij Nysingh krijg je veel verantwoordelijkheid en veel kansen!

Advocaat-Medewerker Gezondheidszorg bij Nysingh te Utrecht/Zwolle

Onze sectie Gezondheidszorg bestaat uit drie compagnons en zes advocaten met een enorme passie voor hun vak en de branche. Als advocaat-medewerker in deze sectie sta je koepelorganisaties, ziekenhuizen en andere (grote) zorginstellingen, zoals GGZ-instellingen en verpleeghuizen bij. Je houdt je bezig met brede gezondheidsrechtelijke vraagstukken, zoals het adviseren rondom patiëntenrechten, toelating medisch specialisten, statuten, governance, het vormgeven van samenwerkings- en organisatieverbanden, het opstellen van reglementen en overeenkomsten en het begeleiden van fusies en overnames. Je adviseert onze cliënten over overheidsregulering binnen de zorg en het overheidstoezicht (IGJ, NZa). Indien nodig procedeer je voor zowel de civiele rechter, bestuursrechter als de tuchtrechter.

Advocaat Vastgoed & Omgevingsrecht bij Florent te Amsterdam

Florent is niet zomaar een corporate boutique. Natuurlijk ‘leveren we juridisch advies op topniveau in een persoonlijke setting tegen concurrerende tarieven’. Maar waar andere boutiquekantoren uitsluitend M&A, uitsluitend litigation, uitsluitend banking & finance of uitsluitend faillissementen en herstructureringen doen, hebben wij het allemaal in huis.
Wij zoeken een gevorderd advocaat-stagiair of beginnend advocaat-medewerker met ervaring in een bestuursrechtelijke of omgevingsrechtelijke praktijk en enthousiasme voor civiele vastgoedzaken. Je wordt lid van ons vastgoedteam, dat gespecialiseerd is in commercieel vastgoed. Het betreft een gecombineerde praktijk van advieswerk, procedures en transacties op het snijvlak van bestuurs- en civielrecht.

Advocaat bij de Provincie Noord-Holland te Haarlem

Wil jij samen met collega’s bouwen aan de toekomst van ruim 2,5 miljoen Noord-Hollanders? Binnen het bureau PNH-advocaten is een vacature ontstaan voor een ervaren advocaat civielrecht met specifieke kennis van het bouw- en aanbestedingsrecht. PNH-advocaten bestaat momenteel uit zeven advocaten op het gebied van het civiele recht en het omgevingsrecht. De advocaten werken in dienst van de provincie. Jij ondersteunt het provinciaal bestuur en directies bij alle voorkomende juridische zaken. Als advocaat ben je vooral actief op civielrechtelijk terrein, specifiek bouw- en aanbestedingsrecht.

Jurist Sociaal Zekerheidsrecht bij Vinna

Vinna werkt voor eigenrisicodragers WW en BW zoals onderwijsinstellingen en overheden. Zij kunnen bij ons terecht voor ondersteuning bij alles wat te maken heeft met werkloosheidsuitkeringen, bovenwettelijke uitkeringen en re-integratie van ex-werknemers. Eigenrisicodragers betalen die uitkeringen en zijn wettelijk verplicht om ex-werknemers te helpen nieuw werk te vinden. Vinna is negen jaar geleden gestart als eerste specialist op dit terrein.
We zoeken een jurist (WO) die bedreven is in het sociaal zekerheidsrecht en kennis heeft van de Algemene wet bestuursrecht. Je bent nauwkeurig en inventief en herkent valkuilen. Je bent in staat om complexe materie inzichtelijk te maken voor cliënten. Jouw begeleiding helpt cliënten hun organisatie een stap verder te brengen. Je hebt ervaring op het terrein van eigenrisicodragers.

Bedrijfsjurist Vermogensbeheer bij SPF Beheer te Utrecht

Wij adviseren pensioenfondsbesturen en verzorgen voor hen de uitvoering van de pensioenregeling en het vermogensbeheer. We beheren voor onze klanten meer dan € 20 miljard en zijn daarmee een middelgrote speler in de wereld van pensioenen & vermogensbeheer. Onze organisatie is compact (178 medewerkers) en sterk in beweging.
Binnen SPF Beheer speelt Risk, Legal & Compliance hierin een kritische rol. Voor deze afdeling zoeken we een Bedrijfsjurist Vermogensbeheer, die met enthousiasme én oog voor resultaat de vermogensbeheerorganisatie adviseert, participeert en ondersteunt bij beleggingstransacties, beleggingsconstructies en algemene bedrijfszaken met betrekking tot het beheren van vermogen. Iemand die in staat is om op eigen wijze bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van ons bedrijf.

Beginnend en gevorderd advocaat-medewerker vastgoedrecht bij Nysingh te Arnhem

Als advocaat-medewerker civiel vastgoedrecht binnen de sectie Vastgoed & Overheid leg jij je toe op de civielrechtelijke vastgoedpraktijk. Je adviseert en procedeert voor overheden, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en (bouw- en vastgoed)ondernemingen op uiteenlopend gebied. Daarnaast volg je de ontwikkelingen in de markt op de voet en ben je actief aan het netwerken om zo je praktijk op- en uit te bouwen.

Fiscaal juridisch medewerker bij de Gemeente Zaanstad te Zaandam

Ben jij fiscaal juridisch medewerker met de nodige ervaring binnen een gemeente? Ben je flexibel en wil je graag met een frisse blik bijdragen aan wat we hier doen? Dan zoeken wij jou. Je bent samen met de fiscaal-juridische collega’s verantwoordelijk voor het tijdig en correct afhandelen van verzoek-, bezwaar- en beroepschriften, klachten en Wob-verzoeken. Je stelt verweerschriften en processtukken op in gerechtelijke procedures en vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar- en beroepsprocedures. Je beoordeelt daarbij steeds wat het standpunt van de gemeente zal zijn en handelt proactief om juridische geschillen te voorkomen. Je beoordeelt de ontvangen uitspraken en adviseert het afdelingshoofd over de gevolgen daarvan. Je draagt zorg voor de administratieve uitvoering van de beslissing van de rechter.

Twee kandidaat-notarissen bij Nysingh te Arnhem/Zwolle/Apeldoorn

* Als ervaren kandidaat-notaris Vastgoed vervul je een belangrijke rol als adviseur bij diverse juridische aspecten rondom vastgoed. Hierbij ligt de nadruk op het adviseren en begeleiden van overheden, (semi)-publiekrechtelijke instellingen, zorg- en onderwijs, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en beleggers.
* Als kandidaat-notaris Ondernemingsrecht kom je te werken in een afwisselende praktijk en adviseer en begeleid je Nederlandse en internationale (middel)grote ondernemingen en (semi-) publiekrechtelijke instellingen op het gebied van (grensoverschrijdende) fusies en splitsingen, overnames, herstructureringen, joint ventures, implementatie van governancebeleid en codes.

Advocaat-medewerker Vastgoed & Overheid bij Nysingh te Zwolle

Binnen de sectie Vastgoed & Overheid leg jij je toe op bestuursrecht en het civiele overheidsrecht. Je adviseert en procedeert voor overheden op uiteenlopend gebied. Daarnaast volg je de ontwikkelingen in de markt op de voet en ben je actief aan het netwerken om zo je praktijk op- en uit te bouwen. Zowel binnen als buiten de sectie werk je nauw samen met collega’s om de cliënt van een op maat gesneden advies te voorzien.

Werkstudent Vastgoed bij BarentsKrans te Den Haag

Als werkstudent verricht je voor in beginsel zes maanden diverse werkzaamheden voor de praktijkgroep Vastgoed. Je assisteert bij het opstellen van overeenkomsten, processtukken en akten. Ook zoek je verschillende juridische vraagstukken uit en draag je bij aan het informeren van de advocaten over recente ontwikkelingen op het gebied van vastgoed. Daarnaast ben je natuurlijk welkom bij onze borrels en andere sociale activiteiten. Op deze manier leer je de (juridische) praktijk én ons kantoor goed kennen.

Juridisch beleidsmedewerker bij de Nederlandse Transplantatie Stichting te Leiden

Als nationale coördinator hebben wij de wettelijke rol om de schaarse organen en weefsels toe te wijzen aan de best passende patiënt. Als zelfstandig bestuursorgaan valt de NTS onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Als beleidsmedewerker hou je je bezig met (de laatste stappen van) het implementeren van de AVG binnen de organisatie. Hierbij ben je met name bezig met complexe vraagstukken rondom gegevensverwerking en niet standaard verwerkersovereenkomsten. Je volgt ontwikkelingen, vertaalt deze naar juridische consequenties en anticipeert hierop met het oog op de NTS taken en verantwoordelijkheden. Het invullen van de rol van Functionaris Gegevensbescherming (FG) kan tot je taken behoren.