Kandidaat-notaris Vastgoed bij Nysingh te Arnhem / Zwolle

Nysingh heeft vanuit Apeldoorn, Arnhem, Utrecht en Zwolle een sterke positie, ook in de regio. Maar dat maakt ons nog geen regionaal kantoor. Wij bedienen met 100 specialisten cliënten in het hele land, zijn thuis in Europa en bovendien wereldwijd vertegenwoordigd door het TAGlag-netwerk. De sectie Vastgoed & Overheid is één van de grootste secties van het kantoor. Ter versterking van deze groeiende praktijk is er ruimte voor een kandidaat-notaris Vastgoed. Je vervult een belangrijke rol als adviseur bij diverse juridische aspecten rondom vastgoed. Hierbij ligt de nadruk op het adviseren en begeleiden van projectontwikkelaars, bouwbedrijven, beleggers, overheden en (semi)-publiekrechtelijke instellingen.

Juridisch Businesspartner bij het Kadaster te Apeldoorn

Het Kadaster is het van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken en de daarop gevestigde rechten. Als Juridisch Businesspartner ben je werkzaam bij de directie Bestuur en Strategie op de afdeling Juridische Services. Je adviseert over alle voorkomende juridische aangelegenheden. Zo behoort het beoordelen en vormgeven van contracten tot je takenpakket. Je advies zal op verschillende rechtsgebieden, zoals het aanbestedingsrecht en wet markt & overheid, worden gevraagd.

Juridisch adviseurs bij het Ministerie van Defensie te Den Haag

Als juridisch adviseur adviseer je niet alleen over regelgeving, beleid en aanbestedingen binnen de sectie Inkoopadvies, maar zorg je er ook voor dat we blijven werken aan nog betere (overheids)inkoop. Je adviseert de directeur, het lijnmanagement en de inkopers binnen Defensie over regelgeving, beleid en concrete aanbestedingen. Op commercieel, juridisch en bedrijfseconomisch gebied beoordeel je dossiers, aanbestedingsstukken en contracten.

Juridisch medewerker Familierecht bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden te Arnhem

Zoek jij inhoudelijke veelzijdigheid en uitdaging en wil je een bijdrage leveren aan het functioneren van de rechtsstaat? Dan is deze functie bij de Rechtspraak iets voor jou. Als senior juridisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de juridische ondersteuning met betrekking tot de voorbereiding, de zitting en de nabewerking van zaken, waaronder het concipiëren van uitspraken. Het betreft vaak juridisch-complexe zaken.

Juridisch medewerker Handelsrecht bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden te Arnhem

Zoek jij inhoudelijke veelzijdigheid en uitdaging en wil je een bijdrage leveren aan het functioneren van de rechtsstaat? Dan is deze functie bij de Rechtspraak iets voor jou. Als senior juridisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de juridische ondersteuning met betrekking tot de voorbereiding, de zitting en de nabewerking van zaken, waaronder het concipiëren van uitspraken. Het betreft met name insolventiezaken.

Juridisch adviseur bij Thebe te Breda

Thebe is een zorgorganisatie binnen de sector verpleging, verzorging en thuiszorg. Met ruim 4.000 medewerkers verlenen wij zorg aan bijna 8.500 cliënten in de regio West- en Midden-Brabant. Als Juridisch adviseur bij Thebe is geen dag hetzelfde: tussen de geplande overleggen over een samenwerking, een vastgoedtransactie, het ontwikkelen van nieuw beleid, of het aanpassen van procedures op nieuwe wetgeving door, adviseer je bestuur en management per e-mail of telefonisch over de meest uiteenlopende zaken: contracten, bevoegdheden, privacy, wilsbekwaamheid, conflicten met leveranciers, etc.

Onderwijsjurist bij de Technische Universiteit Eindhoven

Als onderwijsjurist houdt je je bezig met het opstellen en actualiseren van onderwijsregelingen in afstemming met de senior onderwijsjurist. Intern bespreek je de voorgenomen wijzigingen in onderwijsregelingen binnen TU/e. Je verzorgt de afhandeling van stage- en afstudeerovereenkomsten en beantwoordt vragen op onderwijsjuridisch gebied. Daarnaast adviseer je faculteiten, examencommissies, overlegorganen en beleidsmedewerkers op onderwijsjuridisch gebied.

Docent / Universitair Docent Criminologie bij de Universiteit Leiden

Bij de afdeling Criminologie van het instituut Strafrecht & Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is een vacature voor een Docent / Universitair Docent Criminologie. De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van onderwijs aan bachelor- en masterstudenten in de criminologie (hoorcolleges, werkcolleges en practica), het uitvoeren van en bijdragen aan onderzoek passend binnen het onderzoeksprogramma van de afdeling en het samenwerken met en/of begeleiden van stafleden en promovendi.

Juridisch Adviseur bij de Gemeente Haarlem

Je bent een bekwame jurist die de teams Rechtsbescherming en Advies versterkt. Voor 50% van de tijd behandel je beroepszaken op diverse rechtsgebieden, zoals bijvoorbeeld de WMO, WOB, subsidies, Opiumwet en de BRP. Voor de beroepszaken ben jij de vertegenwoordiger van de gemeente bij de Rechtbank/Raad van State/Centrale Raad van Beroep. Voor de andere 50% doe je breed juridisch advieswerk.

Manager Bestuurs- en Juridische Ondersteuning bij de Gemeente Helmond

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de effectiviteit van de afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning (BJO). Dit team bestaat uit 20 medewerkers en ondersteunt het bestuur en de directie in het bereiken van haar bestuurlijke en ambtelijke doelen. Zij heeft een schakelfunctie tussen het bestuur en de organisatie, adviseert de algemeen directeur en de burgemeester bij (politiek) bestuurlijk gevoelige en complexe situaties, is concernbreed juridisch expert en tevens verantwoordelijk voor verzekeringen en representatie.

Jurist Arbeidszaken bij de KNMP te Den Haag

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de overkoepelende beroepsorganisatie van apothekers en behartigt al 175 jaar de belangen van haar leden. In deze dynamische en afwisselende functie heb je veel contact met onze leden en ben je de spil tussen de twee werkgeversorganisaties, de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN), vakbonden, pensioenfondsen en diverse besturen en stakeholders binnen de apotheekbranche. Je werkt kortom in een complexe bestuurlijke omgeving van werknemers- en werkgeversorganisaties mee aan de totstandkoming van het arbeidsvoorwaardenbeleid en drie cao’s die zien op onze branche.

Senior Corporate Juridisch Medewerker bij RWE Generation te Geertruidenberg

Energiebedrijf RWE Generation beschikt over één van de grootste energieportfolio’s ter wereld. Als Corporate Juridisch Medewerker draag je zorg voor de hoogwaardige begeleiding van de corporate governance van het bedrijf. Dit houdt o.a. in de ondersteuning bij interne besluitvorming, inhoudelijke voorbereiding van vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en het borgen van besluitvorming. Je bent verantwoordelijk voor de corporate house-keeping.

Vicevoorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts te Den Haag

De vicevoorzitter behandelt in overleg met de overige leden van de CvAE een deel van de binnengekomen klachten zelf, ondersteund door het secretariaat en waar nodig bijgestaan door experts. De vicevoorzitter neemt deel aan het inhoudelijk overleg dat wekelijks op een ochtend wordt gehouden. De vicevoorzitter functioneert onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter. Hij is in staat de voorzitter bij diens ontstentenis vervangen in alle taken verbonden aan het voorzitterschap.

Junior Contract Manager at Thales Group in Hengelo

Thales Nederland is active in the Aerospace, Defence and Security sectors and is, with more than 2000 employees, the top provider of high-tech jobs. As Contract Manager your primary objective will be to manage contractual relationships between Thales and its customers to optimize Thales’ profitability by minimizing the contractual and financial risks associated with contract performance and by seeking commercial opportunities during the execution of a contract, and protect Thales’ commercial position throughout the contract’s life cycle.

Secretaresse notariaat bij Houthoff Buruma te Amsterdam

Als secretaresse bij ons notariaat fungeer je als rechterhand van de (kandidaat-)notarissen. Samen met hen draag je zorg voor de dagelijkse werkzaamheden van de Real Estate praktijk. Je zorgt voor het verzamelen van gegevens en bereidt notariële aktes voor, inclusief het opstellen van gerelateerde documenten. Het controleren van aangeleverde stukken en agendabeheer, declareren, postbehandeling en archiveren zijn eveneens een onderdeel van je functie. Daarnaast onderhoud je contact met cliënten.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen