Aanbestedingsjurist bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te Den Haag

Vanuit jouw specifieke deskundigheid, zowel van het aanbestedingsrecht als van de gemeentelijke aanbestedingspraktijk, lever je zelfstandig je bijdrage aan de dienstverlening en belangenbehartiging ten behoeve van de inkoopopgave van gemeenten. Als Aanbestedingsjurist heb je daarin een afwisselende rol: vaak neem je initiatief, een andere keer werk je adviserend en soms geef je richting aan een proces.

(Medior) Jurist bij Delta te Middelburg

Delta levert internet, tv en telefonie en energie aan consumenten en ondernemers. Bij Delta geef jij antwoorden op juridische vragen en draagt bij aan de ontwikkeling van de juridische know-how van de organisatie. Deze vragen kunnen heel uiteenlopend zijn waardoor de afwisseling groot is. Hier krijg jij energie van! Je signaleert ontwikkelingen op de verschillende rechtsgebieden die voor de organisatie relevant zijn en vertaalt deze door naar consequenties voor de organisatie.

Ervaren Belastingadviseur bij Fidor te Ridderkerk

Jouw kerntaken bestaan uit het leiding geven aan de fiscale afdeling, het initiëren van nieuwe initiatieven en het op hoog niveau adviseren van onze klanten. Onze dienstverlening kenmerkt zich door een hoge mate van betrokkenheid en klantgerichtheid. Dienstbaarheid en service staan hoog in ons vaandel. Je bent de vraagbaak van onze accountants, assistenten en collega’s van de fiscale aangiftepraktijk. Echter, boven dit alles ben je dé fiscale adviseur van onze klanten.

Bedrijfsjurist bij WEA Accountants te Uitgeest

WEA is een fullservice accountants- en advieskantoor en bestaat uit acht maatschappen met in totaal vijftien vestigingen. Als jurist bij ons kantoor werk je zelfstandig aan uiteenlopende dossiers. Je geeft advies op diverse rechtsgebieden, met het accent op ondernemings- en arbeidsrecht. De werkzaamheden bestaan met name uit het adviseren en begeleiden van (MKB) cliënten bij juridische problemen of bij het maken van afspraken.

Hoofd ondersteuning bij de Hoge Raad te Den Haag

U geeft leiding aan de wetenschappelijk medewerkers, de gerechtssecretarissen en andere juridisch ondersteunende medewerkers en de administratief medewerkers van de sector fiscaal;
U bent verantwoordelijk voor de personeelszorg rond bovengenoemde medewerkers;
U zorgt voor de uitvoering van functionerings-, beoordelings-, loopbaan- en exitgesprekken;
U bevordert een ontwikkelingsgericht klimaat voor alle medewerkers door het uitvoeren en stimuleren van het loopbaanbeleid, waarbij aandachtspunt is dat voor de wetenschappelijk medewerkers geldt dat zij na ongeveer zes jaar hun loopbaan elders voortzetten.

Advocaat-medewerker ondernemingsrecht / insolventierecht bij Hekkelman te Nijmegen

Hekkelman advocaten en notarissen is een van de grotere kantoren voor juridische dienstverlening in de regio Nijmegen-Arnhem met specialistische kennis op veel rechtsgebieden. Ter uitbreiding van onze sectie ondernemingsrecht zoeken wij een gedreven advocaat-medewerker met 4 tot 7 jaren ervaring binnen de ondernemingsrechtelijke praktijk met het accent op vennootschapsrecht en insolventierecht.

Voorzitter en 3 leden bezwaarschriftencommissie bij de Gemeente Helmond

Voor de behandeling van bezwaarschriften heeft de gemeente Helmond een externe adviescommissie bezwaarschriften ingesteld. De onafhankelijke commissie hoort belanghebbenden en adviseert het college op basis van haar bevindingen, beargumenteerd over de te nemen beslissingen op bezwaarschriften, met aandacht voor kwaliteitsverbetering. Leden dienen onder meer bekend te zijn met de bestuurlijke verhoudingen en de ambtelijke structuur van de gemeentelijke organisatie en geïnteresseerd in mensen en maatschappelijke kwesties.

Wetgevingsjurist bij de Tweede Kamer te Den Haag

Als wetgevingsjurist bij het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ondersteunt u de Tweede Kamer bij haar wetgevende taak. Hierbij biedt u juridische bijstand aan Kamerleden bij het opstellen van amendementen en initiatiefwetsvoorstellen. Daarnaast biedt u algemene juridische ondersteuning aan Kamerleden of -commissies, bijvoorbeeld door het schrijven van notities over wetgevingsaangelegenheden of het beantwoorden van staatsrechtelijke vragen.

Junior Juridisch Adviseur bij de Gemeente Haarlem

Je behandelt bezwaar- en beroepschriften, die hoofdzakelijk betrekking hebben op het rechtsgebied van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid binnen het Sociaal Domein. Je doet zelfstandig dossieronderzoek en stelt een advies op waarna zo nodig de belanghebbende wordt gehoord door de bezwarencommissie. Verder vertegenwoordig je het college van burgemeester en wethouders bij beroepszaken, zowel bij de Rechtbank, Raad van State en de Centrale Raad van Beroep.

Company Lawyer bij New Amsterdam Cititrust te Amsterdam

Als Company Lawyer ben je betrokken bij alle juridische en commerciële aspecten van onze klanten. Je bent veelal het eerste aanspreekpunt voor klanten en je zorgt ervoor dat de cliënt vennootschappen conform de wet en regelgeving bestaan, daarnaast ben je betrokken in het opzetten van structuren en de compliance aspecten van cliënt acceptatie. Je werkt nauw samen met je collega’s en met externe partijen die betrokken zijn bij de cliënt vennootschap.

Advocaat-medewerker bij AMS Advocaten te Amsterdam

AMS Advocaten is een advocatenkantoor met zowel een vestiging in Amsterdam als in Naarden. Wij houden ons bezig met verschillende rechtsgebieden, met een nadruk op de zakelijke dienstverlening. Wij zoeken een medewerker met drie tot zes jaar ervaring als advocaat bij een advocatenkantoor en met kennis van het verbintenissenrecht in brede zin. Daarnaast heb je ruime ervaring met procederen.

Advocaat-medewerker douane en internationale handel bij Kneppelhout Korthals Advocaten te Rotterdam

De praktijkgroep Internationale Handel en Logistiek heeft een unieke positie binnen de Nederlandse advocatuur. Wij adviseren en procederen over alle aspecten van de internationale goederenhandel en -logistiek binnen een full service setting. Als advocaat-medewerker bij deze groep dien je te beschikken over (ruime) praktijkervaring in het procesrecht en een goed juridisch inzicht in Europees (bestuurs)recht, Fiscaal recht, Bestuurs(proces) recht en/of Handelsrecht.

Senior medewerker Behandelen en Ontwikkelen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Je hebt als senior medewerker Behandelen en Ontwikkelen bij de afdeling TRACK een uitgebreid pakket aan taken en rollen en bent betrokken bij verschillende beleids- en uitvoeringsprocessen. Zo voer je bij voorgenomen beleidswijzigingen een impactanalyse uit op de uitvoering. Ook ondersteun je de operationeel managers bij de implementatie van beleidswijzigingen in de uitvoeringsprocessen.

Senior inspecteur bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag

Als senior inspecteur binnen het cluster Zorg houd je toezicht op de naleving van de privacywetgeving binnen de zorgsector. Hieronder vallen onder meer zorgverzekeraars, eerstelijnszorg en ziekenhuizen. Je volgt de ontwikkelingen binnen de zorgsector en signaleert mogelijke risico’s voor de verwerking van persoonsgegevens. Op basis van deze kennis doe je onder meer onderzoeksvoorstellen,denk je mee over het toezichtsbeleid binnen het cluster en onderhoud je contacten met relevante veldpartijen. Daarnaast adviseer je over conceptwet- en regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens in de zorg.

Bestuurlijk Juridisch Adviseur bij de Gemeente Helmond

Als bestuurlijk juridisch adviseur signaleer en adviseer je organisatieonderdelen of bestuur je vanuit een pro-actieve houding over relevante ontwikkelingen in de maatschappij, wet- en regelgeving en jurisprudentie. Tevens analyseer en beoordeel je (complexe) vraagstukken en standpunten omtrent gemeentelijke aangelegenheden en implementeer je bestuurlijke kaders en controle instrumenten om hiermee de juridische infrastructuur binnen de gemeente steeds verder mee vorm te geven.

Senior juridisch medewerker, belastingrecht bij de Rechtbank Gelderland

Als senior juridisch medewerker bij de afdeling bestuursrecht, team belastingrecht, verleen je zelfstandig juridische ondersteuning, o.a. van de meervoudige kamer, bij de voorbereiding, de zitting en de nabewerking van complexe bestuursrechtelijke zaken, waarbij sprake is van meerdere juridische aspecten. Je bent in staat om een beslissing te formuleren met betrekking tot de juridische voorbereiding van deze zaken. Daarnaast stel je zelfstandig conceptuitspraken, -vonnissen en beschikkingen op.

(Hoofd)Medewerker Algemene Rechtswetenschap aan de Universiteit van Aruba

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University of Aruba biedt een wetenschappelijke bachelor- en een masteropleiding in het Arubaans recht aan. Wij zijn op zoek naar een Wetenschappelijk (Hoofd)Medewerker Algemene Rechtswetenschap. Wij zoeken een bij voorkeur gepromoveerde jurist met aantoonbare interesse in vraagstukken op het gebied van grondslagen van het recht in brede zin. Onze voorkeur gaat uit naar een persoon die ruime ervaring heeft met het geven en coördineren van universitair onderwijs en kennis en ervaring heeft op het gebied van rechtswetenschappelijk onderzoek.

Legal Advisor Aanbestedingsrecht bij SURFmarket te Utrecht

SURFmarket is de ICT-marktplaats waar studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers tegen de best mogelijke voorwaarden gebruik kunnen maken van software, clouddiensten en digitale content.
Ons portfolio groeit en daarmee ook de behoefte aan deskundig juridisch advies. Zo begeleidt SURFmarket steeds meer (Europese) aanbestedingen voor de aangesloten onderwijsinstellingen: van softwarelicenties en clouddiensten tot complexe netwerkapparatuur. Als juridisch adviseur ben je betrokken bij deze aanbestedingen.

Advocaat-Medewerker Letselschade bij Asselbergs & Klinkhamer te Etten-Leur

Wij zoeken een advocaat-medewerker met minimaal 4 jaar ervaring op het gebied van letsel- en personenschade. Iemand die zich verder wil specialiseren, een hands on mentaliteit heeft en in staat is om bij te dragen aan onze groeiambities. Je wordt opgenomen in een team dat gewend is nauw samen te werken en de klant centraal te stellen. Ben jij een echte advocaat, met een overtuigende persoonlijkheid en krijg je energie van het verder uitbouwen van de bestaande praktijk? Dan maken wij graag kennis met je.

Advocaat-Stagiaire Letselschade bij Asselbergs & Klinkhamer te Etten-Leur

Onze sectie Letselschade bestaat uit 10 advocaten en juristen. De sectie behartigt de belangen van personen, die in Nederland of in het buitenland slachtoffer geworden zijn en scoort maximaal op het gebied van klanttevredenheid. Wij zoeken een advocaat-stagiaire met affiniteit met het aansprakelijkheidsrecht. Beschik jij daarnaast over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden? En ben je een teamplayer? Dan maken wij graag kennis met je.

Consulent Sociaal Juridische Dienstverlening bij MEE IJsseloevers te Zwolle

MEE is er voor die mensen die door een beperking worden belemmerd. Wij hebben jarenlange ervaring in het versterken van hun eigen kracht en netwerk. We zien dan ook als geen ander de mogelijkheden voor ieder uniek persoon. Wij hebben een vacature voor een ervaren Consulent Sociaal Juridische Dienstverlening. Je houdt je onder meer bezig met het ondersteunen van mensen met een beperking op het gebied van wet- en regelgeving en financiën.

Kandidaat-notaris vastgoed bij BarentsKrans te Den Haag

Ons vastgoedteam bestaat uit 13 advocaten en (kandidaat-)notarissen. Door de geïntegreerde samenwerking is het team in staat cliënten te begeleiden vanaf de eerste onderhandeling tot aan het beoogde resultaat. Gezien de aanhoudende groei van de vastgoedpraktijk is er behoefte aan uitbreiding van de notariële expertise. Daarom komen wij graag in contact met een kandidaat-notaris vastgoed.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen