Senior inkoopadviseur bij de Gemeente Lelystad

Doorzie jij de processen en rollen die horen bij inkoop en beschik je over de nodige juridische kennis van wetgeving en regelgeving van inkoopprocessen? Als senior inkoopadviseur word je verantwoordelijk voor het inkoopbeleid en het (Europees) aanbestedingsbeleid van onze gemeente. Je stelt samen met de opdrachtverantwoordelijken in multidisciplinaire teams de inkoopbehoefte vast. Vanuit het inkoop- en aanbestedingsbeleid waarborg je de juridische kwaliteit conform wet- en regelgeving.

Senior Jurist Wetgeving bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag

Jij bent als senior jurist in het wetgevingscluster van de directie Juridische Zaken en verantwoordelijk voor het zelfstandig ontwerpen en schrijven van goede, uitvoerbare wet- en regelgeving. Je bent sparringpartner voor de medewerkers van de betrokken beleidsdirecties. Voor begeleiden van het gehele wetgevingsproces en het bewaken van de juridische randvoorwaarden daarbij. Ook advisering over staatsrechtelijke aangelegenheden (zoals Grondwet en Statuut) is een belangrijk deel van de functie.

Wetgevingsjurist bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag

De turbulente ontwikkelingen in de wereld en de ambities van het kabinet vragen om nieuwe wet- en regelgeving. Regelgeving die raakt aan onze internationale belangen, de buitenlandse economische betrekkingen en internationale samenwerking. Regelgeving over Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen om mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu te verbeteren. De Europawet om EU-besluitvorming transparanter te maken. Als jurist in het wetgevingscluster word jij daar medeverantwoordelijk voor.

Senior Juridisch Adviseur Ruimtelijke Ordening bij de Provincie Flevoland te Lelystad

Ga jij een uitdaging niet uit de weg? Wil jij als senior juridisch adviseur aan de slag op het terrein van het fysieke domein, te weten ruimtelijke ordening en de fysieke leefomgeving? In deze afwisselende rol ben jij de juridisch adviseur van ons bestuur, het management en (collega) beleidsmedewerkers. Je geeft advies over complexe vraagstukken over de ruimtelijke opgaven binnen Flevoland en over (ontwikkelingen in) landelijke regelgeving en jurisprudentie op jouw specialisme.

Legal Counsel bij evofenedex te Zoetermeer

Wij zijn ondernemersvereniging evofenedex. Het kennisknooppunt voor handel en logistiek. Als hoofd van de juridische afdeling bij evofenedex schakel je rechtstreeks met de directie in relatie tot alle zaken die op juridisch en organisatorisch vlak zijn gerelateerd aan de vereniging. In je rol als bestuurssecretaris heb je een overkoepelende rol voor zowel het algemeen bestuur en dagelijks bestuur als de raad van commissarissen en ben je goed op de hoogte van alle juridische zaken die spelen.

Adviseur subsidies en contracten bij de Gemeente Enschede

Bij de afdeling Subsidies, Contracten en Toezicht van onze gemeente werken zowel de adviseurs subsidies en contracten Sociaal Domein, als contractmanagers en de toezichthouders WMO/jeugd. Als adviseur Subsidies & Contracten lever jij een directe bijdrage aan de ontwikkeling, uitvoering en realisatie van het programma van het Sociaal en Fysieke Domein. Je treedt in overleg met onder meer de beleidsadviseur, instellingen, het team planning & control en zorgt voor de vertaling van beleid naar een praktische uitvoering.

Woo-coördinator bij de Gemeente Voorschoten

Onlangs is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo vervangt de Wob en heeft als doel bij te dragen aan een transparante overheid. Deze wet heeft grote gevolgen voor decentrale overheden. Als Woo-coördinator ben jij de spin in het web voor de gemeente op het gebied van de uitvoering van deze wet. Zo draag jij bij aan een groter vertrouwen van de burger in de overheid. Hierbij is van belang dat je je bewust bent van de politiek-bestuurlijke omgeving waarin je werkt.

Stafjurist bij de Algemene Rekenkamer te Den Haag

Ben jij als jurist thuis in onderwerpen rond bedrijfsvoering en privaatrecht? Als stafjurist bij de Algemene Rekenkamer werk je op topniveau. Je gaat als juridisch specialist aan de slag met het adviseren over onderwerpen op het gebied van de bedrijfsvoering en het privaatrecht. Je adviseert zowel de top van de organisatie, als de stafafdelingen en onderzoeksdirecties. Als stafjurist fungeer je bovendien als achtervang voor de functionaris gegevensbescherming.

Senior Fiscalist bij de Gemeente Venlo

We zijn op zoek naar een enthousiaste fiscalist met overtuigingskracht en kennis van zaken die het een uitdaging vindt om de gehele organisatie op het gebied van fiscaliteit naar een hoger niveau te tillen. Binnen de gemeente werk je samen met andere teams zoals administratie, P&O en grondbedrijf aan uitdagende fiscale vraagstukken. De komende jaren werk je aan de verbetering van de fiscale processen. Je vervult de rol van de accounthouder richting de Belastingdienst.

Senior Aanbestedingsjurist bij de Provincie Noord-Holland te Haarlem

Om slimme infrastructuur, technologische innovaties, energietransitie en natuurontwikkeling mogelijk te maken, kopen we onze producten en diensten slim, sociaal én duurzaam in. Als senior aanbestedingsjurist kan jij hierin het verschil maken voor de samenleving. Van relatief kleine projecten tot complexe Europese aanbestedingen; jij gaat er mee aan de slag. Je probeert steeds de juridisch beste oplossingen te vinden voor onze interne opdrachtgevers en onze externe samenwerkingspartners.

Zes Advocaat-Medewerkers bij BarentsKrans te Den Haag

Met circa 90 advocaten werken wij aan mooie juridische uitdagingen, zowel nationaal als internationaal. Wij werken in compacte teams vanuit eigen specialismen. Zo halen wij op hoog juridisch niveau het beste uit onze kennis - en uit elkaar. Vanwege de constante focus op kwaliteit krijgen wij complexe zaken toevertrouwd. Door deze focus te combineren met heldere en persoonlijke communicatie met cliënten, heeft BarentsKrans een uitstekende reputatie opgebouwd, die mede wordt bevestigd door aanbevelingen in de Chambers en Legal 500.

Drie Advocaat-Stagiairs bij BarentsKrans te Den Haag

Met ruim 90 advocaten en (kandidaat-)notarissen werken wij aan mooie juridische uitdagingen, zowel nationaal als internationaal. De lat bij BarentsKrans ligt hoog. Daarom zoeken wij gedreven en ondernemende juridische talenten. We verwachten dat jij, net als wij, dedicated bent. Hiermee doen we onze cliënten een belofte waar we voor staan, namelijk kwaliteit en inhoudelijk hoogstaand werk.

Senior behandelaar Intensief Toezicht bij de Belastingdienst te Utrecht

Miljoenen mensen ontvangen één of meer toeslagen die bijdragen aan de kosten van de zorg, kinderopvang en huur. Bij het directoraat-generaal Toeslagen gebeurt veel. We werken met hart en ziel aan herstel van de kinderopvangtoeslagen. En daarnaast gaat het reguliere werk onverminderd door. Je komt te werken in het team intensief toezicht, dat zich richt op opzetbepaling en eventuele sancties. Hier krijg je de ruimte om individuele situaties te beoordelen, waarbij je altijd oog houdt voor de menselijke maat.

Ondernemende jurist milieu bij KWA Bedrijfsadviseurs te Amersfoort

Ben je jurist en houd je ervan om te lezen en je tanden te zetten in (juridisch) complexe materie? Word je enthousiast van het idee wetteksten te vertalen voor niet-juridisch geschoolden in goed leesbare samenvattingen? Ben je daar al goed in of wil je dat worden? Wil jij daarnaast ook je kennis van milieuwetgeving omzetten in adviezen voor onze klanten? Dan is dit de kans om je bij ons aan te sluiten!

Senior beleidsmedewerker veterinair tuchtrecht bij het Ministerie van LNV te Den Haag

De diergeneeskundige zorg in Nederland op hoog niveau houden en bijdragen aan verbeteringen in het vakgebied: dat is jouw missie als (senior) beleidsmedewerker bij de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn. In de rol van gemachtigd klachtenambtenaar onderzoek je of dierenartsen zich aan de wet en geldende normen in het veterinaire werkveld houden. Is het antwoord ‘nee’? Dan zorg jij dat een zaak voor het veterinair tuchtcollege komt.

Juridisch Adviseur bij Oxfam Novib te Den Haag

De juridisch adviseur die wij zoeken wordt samen met de legal counsel verantwoordelijk voor het juridisch ondersteunen van de organisatie op diverse rechtsterreinen. Je adviseert de directie, de landenkantoren en de verschillende programma’s op het vlak van o.a. Nederlands contractenrecht, privacy, internationaal recht en data protection. Daarnaast fungeer je als aanspreekpunt binnen een internationaal netwerk van Oxfam Data Protection Officers wereldwijd.

Beleidsadviseur / Jurist bij Stichting Halt te Utrecht

Halt heeft de wettelijke taak om strafbaar gedrag onder jongeren aan te pakken, zonder dat de jongere een strafblad krijgt. Zo’n 16.000 jongeren per jaar krijgen een Halt-interventie opgelegd. Wij zoeken een doortastende jurist met affiniteit met privacy- en governance gerelateerde vraagstukken. Samen met de Functionaris Gegevensbescherming breng je het privacybeleid van Halt een stap verder.

Wetenschappelijk Medewerker Algemene Rechtswetenschap aan de Universiteit van Aruba

De belangrijkste verantwoordelijkheden van de Wetenschappelijk Medewerker Algemene Rechtswetenschap die wij zoeken, bestaan uit het verzorgen, ontwikkelen en coördineren van onderwijs voor onze bachelorstudenten op het gebied van de grondslagen van het recht en juridische (onderzoeks)vaardigheden. Tevens houdt u zich bezig met het begeleiden van studenten bij studieopdrachten en scripties en draagt u bij aan andere werkzaamheden ten behoeve van het reilen en zeilen van de faculteit.

Raadsadviseur / plaatsvervangend Griffier bij de Gemeente Papendrecht

Je adviseert samen met de griffier de raad, zijn voorzitter en leden over de positie van de gemeentelijke bestuursorganen in de veranderende samenleving. Je zorgt ervoor dat de raad goed geïnformeerd en geadviseerd de politieke besluitvorming vorm kan geven. En dat is nog niet alles, want je gaat ook aan de slag met het geven van inhoudelijke en procesmatige adviezen aan raadsleden. Denk hierbij aan de inzet van politiek-bestuurlijke instrumenten en het ondersteunen van de commissie ruimtelijk domein, omgevingswet en de rekenkamer.

Juridisch adviseur ondermijning bij de Gemeente Hilversum

De aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit is één van de prioriteiten in het veiligheidsbeleid van de gemeente. Binnen onze integrale aanpak wordt nauw samengewerkt met partners als de politie en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Heb jij sterke affiniteit met ondermijning en wil je graag meewerken aan een veilig Hilversum? Wij zijn op zoek naar een ervaren juridisch adviseur die in staat is belangen af te wegen en in mogelijkheden te denken.

Wetenschappelijk Medewerker Staats-, Bestuurs-, Internationaal & Europees Recht aan de Universiteit van Aruba

De belangrijkste verantwoordelijkheden van de Wetenschappelijk Medewerker Staats- & Bestuurs-, Internationaal & Europees Recht die wij zoeken, bestaan uit het verzorgen, ontwikkelen en coördineren van onderwijs voor onze studenten in de bachelor- en masteropleiding. Daarnaast houdt u zich bezig met het begeleiden van studenten bij afstudeeropdrachten en masterscripties en voert u onderzoek uit op het terrein van het staats- en bestuursrecht (en internationaal en/of Europees recht).

Jurist Wet open overheid bij de provincie Noord-Holland te Haarlem

Als jurist Wet open overheid bij de provincie Noord-Holland werk je in het centrum van de organisatie én zit je middenin de actualiteit. Van windturbines tot datacenters en van het Circuit Zandvoort tot Tata Steel; deze onderwerpen raken niet alleen de provincie, maar alle Noord-Hollanders. Heb jij je helemaal ingelezen in de Wet open overheid en houd je van de dynamiek van politiek? En voel jij bij een Woo-verzoek als geen ander aan wat de beste oplossing is voor alle betrokken partijen? Solliciteer dan nu!

Senior Aanbestedingsjurist bij de Provincie Utrecht

Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Als aanbestedingsjurist draag je zorg voor juridisch advies en ondersteuning bij de uitvoering van Europese, nationale en onderhandse aanbestedingen. Daarnaast behandel je overige (complexe) aanbestedingsrechtelijke vragen en vraagstukken over contracten in brede zin, waaronder UAV- en UAV-GC contracten. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Bij de provincie Utrecht werken we hybride: niet uitsluitend op kantoor.

Advocaat-Medewerker bij CKH Advocaten te Alkmaar

CKH Advocaten is een toonaangevend en modern advocatenkantoor met vestigingen in Alkmaar, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Wij zoeken een advocaat-medewerker ter versterking van ofwel onze sectie ondernemingsrecht, ofwel bouwrecht, dan wel IE-recht. U dient te beschikken over gedegen en scherp juridisch inzicht, het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken en om op prettige en actieve wijze relaties en cliëntcontacten op te bouwen/onderhouden.

Junior Jurist Omgevingsrecht bij Rho Adviseurs te Rotterdam

Wij loodsen onze klanten – van overheid tot ondernemers – naar het beste antwoord op hun ruimtelijke vragen. Met circa 150 medewerkers zijn we een adviesbureau van formaat. We zetten onze kennis lokaal in, vanuit 5 kantoren verspreid over het land. Je komt terecht in een dynamisch werkveld. Je maakt onderdeel uit van projectteams die onze klanten helpen om hun projecten planologisch mogelijk te maken. Met jouw vakinhoudelijke bijdrage aan integrale en specialistische adviezen, maak je uiteindelijk gebiedsontwikkelingen mogelijk.

Juridisch Adviseur bij de Provincie Utrecht

Als juridisch adviseur breng je advies uit aan beleidsmedewerkers, projectleiders, management en bestuur. Je draagt bij aan een integrale en volledige advisering. Voor deze functie vragen wij specifiek om kennis van en ervaring met subsidierecht, staatssteun en mandaat. Verder adviseer je over een breed pallet aan concernbrede bestuurs- en privaatrechtelijke onderwerpen zoals regelgeving, (bestuurs)overeenkomsten, deelnemingen en Awb.