Juridisch adviseur sociaal domein bij de Gemeente Delft

Als senior juridisch adviseur sociaal domein geef je samen met collega’s juridisch advies aan o.a. het management en het bestuur. In de behandeling van dossiers werk je integraal samen met collega´s van andere teams binnen het cluster Samenleving & Veiligheid, de concern juristen en andere betrokken afdelingen. Daarbij ben je verantwoordelijk voor het opstellen, aanpassen en/of beoordelen van juridische stukken binnen het sociaal domein, op het gebied van het aanbestedingsrecht, subsidierecht en contractenrecht. Denk hierbij aan de rechtsgebieden zoals Wonen, Jeugd, Wmo, Participatie.

Juridisch adviseur softwaremanagement bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid te Den Haag

Zin om een steile leercurve door te maken op het snijvlak van ICT, recht en leveranciersmanagement? Als juridisch adviseur adviseer je over de voorwaarden voor verwerving van software(diensten). Het interessante: je krijgt te maken met grote software-aanbieders en enorme financiële en businessbelangen, waardoor je jouw kennis van inkoop, privacy en informatiebeveiliging snel naar een volgend niveau tilt.

Juridisch Medewerker / Secretaris Examencommissie bij Tilburg University

Als secretaris ben je hét aanspreekpunt van de Examencommissie voor studenten, het College van Beroep voor de Examens, de studentendecanen en onderwijscoördinatoren. Je stelt besluiten en verweerschriften op en levert een bijdrage aan het jaarverslag van de Examencommissie. Daarnaast adviseer je gevraagd en ongevraagd over beleidsmatige, dan wel juridische kwesties. Tevens bereid je inhoudelijk de vergaderingen van de Examencommissie voor, waarbij je notuleert en zorg draagt voor de inkomende en uitgaande correspondentie.

Juridisch adviseur bij de Gemeente Koggenland in De Goorn

Koggenland is een kleine gemeente die bestaat uit 14 dorpen in Noord-Holland Noord. Als juridisch adviseur adviseer je gevraagd en ongevraagd over alle voorkomende juridische vraagstukken binnen de gemeente, zowel op het gebied van het bestuursrecht als het privaat- en privacyrecht. Je takenpakket is dus breed. Zo kan je het ene moment werken aan een juridisch advies betreffende de sluiting van een drugspand, en het andere moment een vaststellingsovereenkomst opstellen of beoordelen.

Jurist omgevingsrecht bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) te Gouda

De ODMH draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen we door milieu-, bouw- en woningtoezichttaken uit te voeren in opdracht van de regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland. Ons gedreven team Juridische zaken, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, leidt handhavingstrajecten en bezwaar- en beroepszaken in goede banen. Ben jij een jurist met ervaring die zich professioneel en persoonlijk verder wil ontwikkelen in het omgevingsrecht? Of ben je een starter met frisse ideeën? Dan ben je bij de ODMH aan het goede adres.

Jurist stadsbeheer bij de Gemeente Zoetermeer

Als jurist bij de gemeente Zoetermeer ben je een betrouwbare partner voor het bestuur. Je levert, samen met de adviseurs, een belangrijke bijdrage aan de grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en de inrichting van de stad. Je staat midden in het maatschappelijke debat en kunt impact maken op lokaal niveau. In deze functie lever je praktische oplossingen die, naast dat ze maatschappelijk worden gedragen, ook juridisch standhouden in een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure.

Hoofd juridisch team Familie & Jeugd bij de Rechtbank Limburg te Maastricht

Rechtbank Limburg telt 100 rechters. Samen met de ongeveer 500 medewerkers behandelen zij elk jaar zo’n 100.000 rechtszaken. Wij zoeken een hoofd voor het juridisch team Familie & Jeugd. Je geeft leiding aan de juridisch medewerkers en zorgt voor de aansturing van rechters en juridisch medewerkers. Zoek jij inhoudelijke veelzijdigheid en uitdaging en wil je een bijdrage leveren aan het functioneren van de rechtsstaat? Dan is deze functie bij de Rechtspraak iets voor jou!

Compliance officer bij Nuffic te Den Haag

Wij zijn Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Commissie, bouwen we mee aan een vreedzame en welvarende wereld. De pijler Europa werkt aan het versterken van de Europese samenwerking met betrekking tot onderwijs en onderzoek. Als compliance officer ben je verantwoordelijk voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving binnen de pijler Europa. Als lid van het team Quality, Compliance & Finance zie je erop toe dat er wordt voldaan aan de normen en regels. Je bewaakt daarnaast de kwaliteit van processen, procedures en de uitvoering daarvan.

Vastgoedjurist bij de Gemeente Oss

Het Vastgoedbedrijf van de gemeente Oss zorgt voor ontwikkeling en beheer van gemeentelijke locaties en gebouwen. De juristen van het Vastgoedbedrijf zorgen voor advisering en uitwerking, vooral in het proces van ontwikkeling van vastgoed. Ben je een net afgestudeerde jurist binnen dit vakgebied, of heb je al ervaring bij een gemeentelijk vastgoedbedrijf, dan nodigen we je uit te reageren!

Advocaat-Medewerker Corporate/M&A bij BarentsKrans te Den Haag

De sectie Corporate/M&A bestaat uit 21 advocaten en (kandidaat-)notarissen. De sectie heeft ruime ervaring op het gebied van het ondernemingsrecht en is onder andere gespecialiseerd in: fusies en overnames, private equity & venture capital, NGO’s en semipublieke organisaties. Het zwaartepunt van jouw werkzaamheden op M&A-transacties. Hierbij treed jij samen met je collega’s vooral op voor ondernemingen, ondernemers, private equity, venture capital en management. Ook zal je regelmatig worden ingeschakeld door internationale referral kantoren.

Juridisch Medewerker BB Verkoop & Verliesbeperking bij De Volksbank te Utrecht

Ben jij de jurist die zich graag verder wil ontwikkelen binnen Bijzonder Beheer met name op het gebied van verkoop, veilen en restschulden? In deze superveelzijdige rol behandel je zelfstandig (complexe) bijzonder beheer dossiers. Je onderhoudt het contact met externe betrokkenen, zoals advocaten, notarissen, makelaars/taxateurs, bewindvoerders, gerechtsdeurwaarders en recherchebureaus. Ook vertegenwoordig je de bank (soms samen met een advocaat) in juridische procedures en mag je namens de Volksbank meebieden op panden die we zelf ter veiling brengen.

Senior Beleidsmedewerker Pensioenen bij PGGM te Zeist

PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. We zijn op zoek naar een pensioenjurist met brede kennis en ervaring uit verschillende functies in de pensioensector. In jouw functie geef je integraal beleidsadvies. Je hebt een gevarieerd werkpakket waarin je werkzaamheden wisselen van diepgaande (juridische) analyse tot afstemming met in- en externe partijen. Je functie omvat dan ook het volledige beleidsproces van ontwikkeling tot en met de ondersteuning bij de implementatie.

Vaktechnisch coördinator Inning bij de Belastingdienst te Apeldoorn

Je bent medeverantwoordelijk voor de vaktechnische infrastructuur van het cluster Inning. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor collega’s van je eigen cluster en van regie en kwaliteit. En voor het management als er sprake is van complexe vaktechnische casuïstiek, of als uiteenlopende (invorderings)belangen in de inningsketen een rol spelen. Je bent ook nauw betrokken bij toezichtsvraagstukken en handhavingsregie en signaleert relevante ontwikkelingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat je mogelijke handhavingstekorten en inningsverliezen in de uitvoering signaleert.

Juridisch adviseur APV bij de Gemeente Bloemendaal

Als Jurist Algemene plaatselijke verordening (APV) coördineer je en behandel je aanvragen voor (complexe) vergunningen op het gebied van APV en Bijzondere Wetten. Dit richt zich ook op: evenementen, de Alcoholwet, Zondagswet, Winkeltijdenwet, Wet op de lijkbezorging en de Wet op de kansspelen. Samen met je vijf collega’s van het team APV+ stel je de vergunningen en ontheffingen op. Je bent coördinator van het team APV+ en treedt op als vraagbaak en adviseur voor je (naaste) collega’s én het bestuur.

Rechters in opleiding bij rechtbanken en hoven in het hele land

Als rechter kun je complexe casuïstiek snel doorgronden. Je wordt opgeleid in een traject van maximaal twee jaar. Je start met het werken aan een persoonlijk opleidingsplan, waarin je je eigen leerproces in kaart brengt. Gedurende de opleiding werk je bij verschillende afdelingen van een rechtbank in verschillende rechtsgebieden. In het vacatureoverzicht vind je alle opleidingsplaatsen beschikbaar per 1 juli 2022.

Advocaat-Stagiairs IE/Privacy/ICT en Ondernemingsrecht bij CKH Advocaten te Alkmaar

CKH Advocaten is een toonaangevend advocatenkantoor met vestigingen in Alkmaar, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. In verband met de sterke groei zijn wij op zoek naar meerdere advocaat-stagiaires. Voor de vacature geldt dat u met goed gevolg een universitaire studie Nederlands Recht heeft afgerond met bij voorkeur als afstudeerrichting Intellectueel Eigendomsrecht, Informaticarecht en/of Ondernemingsrecht.

Advocaat-Stagiair Vastgoed bij BarentsKrans te Den Haag

Onze sectie Vastgoed bestaat uit 25 advocaten en (kandidaat-)notarissen die met veel plezier met elkaar samenwerken. De expertise van het team bestrijkt de volle breedte van de vastgoedpraktijk, waaronder bouwrecht, huurrecht en overheidsprivaatrecht. Jij adviseert en treedt op voor overheden, projectontwikkelaars en vastgoedbeleggers. Uiteraard word je goed begeleid door ervaren kantoorgenoten. Wij moedigen je aan jezelf te ontwikkelen - en dagen je uit het beste uit jezelf te halen!

Advocaat-Stagiair IE & Technologie bij BarentsKrans te Den Haag

Met ruim 90 advocaten en (kandidaat-)notarissen werken wij aan mooie juridische uitdagingen, zowel nationaal als internationaal. In deze functie word je onderdeel van de sectie IE & Technologie. Je houdt je bezig met zaken op het gebied van ‘soft IP’ én octrooirecht. Je bent betrokken bij geschillen over inbreuk en geldigheid van IE-rechten, maar ook bij onderhandelingen over en het opstellen van licentie-, distributie- en R&D overeenkomsten. Onze cliëntenportfolio is divers, met een focus op innovatieve ondernemingen.

Advocaat-Medewerker Ondernemingsrecht bij Boels Zanders te Maastricht

Boels Zanders Advocaten is het grootste advocatenkantoor van Zuid-Nederland. Wij zoeken een gevorderd advocaat-stagiaire of beginnend medewerker met bijzondere interesse in zowel het verbintenissenrecht, als het vennootschapsrecht. Wij adviseren en ondersteunen onze cliënten onder meer bij de totstandkoming en uitvoering van commerciële contracten, privacyvraagstukken, IE/IT-kwesties en aansprakelijkheidsdossiers. Een aanmerkelijk deel van onze boeiende contract-, proces- en adviespraktijk is in het Engels.

Advocaat-medewerker arbeidsrecht en/of ondernemingsrecht bij CKV Advocaten te Zwolle

Voor ons kantoor zijn wij op zoek naar ‘one of us’! Wij zoeken een talentvolle advocaat-medewerker met uitstekende juridische en commerciële vaardigheden. Maar net zo belangrijk is het dat je humor hebt, het net als wij leuk vindt om je dag te beginnen met een kop koffie en wat geouwehoer, en ook dat je in de vele discussies die wij als eigenwijze advocaten nu eenmaal voeren je mannetje staat en meediscussieert.

Voorzitter & Leden bezwaarschriftencommissie bij Meerinzicht te Harderwijk

Meerinzicht is de organisatie die voor de gezamenlijke gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde adviserende, faciliterende en uitvoerende taken verricht. De bezwaarschriftencommissie behandelt bezwaarschriften op het gebied van onder meer het omgevingsrecht, de Wegenverkeerswet, de Algemene plaatselijke verordening, de Participatiewet, de Wmo en de Wob. Heb je een juridische opleiding en kennis en ervaring met het algemeen bestuursrecht? Een kritische blik, maar ook een tactvolle en oplossingsgerichte instelling? Wij zijn op zoek naar een voorzitter, twee plaatsvervangende voorzitters en negen leden van de gezamenlijke bezwaarschriftencommissie.

Senior juridisch adviseur bij de Gemeente Velsen

Je bent binnen het team het eerste aanspreekpunt en de sparringpartner voor zowel je directe collega’s als het management en de medewerkers van de organisatie. Met 70.000 inwoners en veel (industriële) bedrijvigheid in een ecologisch bijzonder gebied speelt er in Velsen altijd veel tegelijk, maar jij verliest het overzicht over de werkzaamheden van jouw team niet. Daardoor ben je in staat om het werk op een goede manier te verdelen en de regie op de vele lopende processen te houden. Jouw mening is van belang bij de (bestuurlijk) complexe dossiers, urgente casussen of lastige geschillen.

Advocaat of Kandidaat-Notaris Ondernemingsrecht / M&A bij Eldermans | Geerts te Zeist

Voor de fusie- en overnamepraktijk zoeken wij een advocaat of kandidaat-notaris met ervaring met fusie- en overnametrajecten en belangstelling voor de zorgsector. Naast fusies- en overnames is er in de zorg sprake van een groeiende behoefte aan advisering over vormen van samenwerking tussen zorgorganisaties, in lijn met de toenemende organisatie van zorg rondom de patiënt. Ook een kandidaat-notaris met relevante werkervaring – en behoefte aan een meer gebalanceerde werk-privébalans – kan als juridisch medewerker bij ons aan de slag.

Juridisch adviseur bestuurs- en privaatrecht bij de Provincie Utrecht

Als juridisch adviseur breng je advies uit aan hoofdzakelijk beleidsmedewerkers, projectleiders en management. Zodoende draag je bij aan een integrale en volledige advisering aan het bestuur. In het advieswerk bewaak je de kaders en denk je mee over (juridische) mogelijkheden voor de voorliggende opgaven. Je bent een netwerker, die goed relaties onderhoudt met zowel interne als externe partijen. Je bent samenwerkingsgericht en hebt oog voor de mens en het proces.

Corporate Engagement Officer bij de Maastricht University

Je levert een cruciale bijdrage aan het inzicht in de structuur, governance en risico’s met betrekking tot verbonden partijen en samenwerkingsverbanden, nevenwerkzaamheden, valorisatie en publiek-private activiteiten. Je hebt een veelzijdig takenpakket met als rode draad het onderwerp verbonden partijen en valorisatie. Samen met het beleidsteam ben je verantwoordelijk voor het instellen en bijhouden van centrale overzichten met betrekking tot verbonden partijen en samenwerkingsverbanden (waaronder PPS) en nevenwerkzaamheden.

Jurist Omgevingsrecht bij de Gemeente Horst aan de Maas te Horst

Ben jij op zoek naar een afwisselende baan waarbij je de nieuwe Omgevingswet kan uitdragen bij verschillende gemeentelijke opdrachtgevers? Word jij enthousiast van een uitdaging waarbij je je kennis op anderen kunt overdragen? Wil je daarnaast de gemeente Horst en Maas vertegenwoordigen in bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening en behandel je graag zienswijzen in ruimtelijke procedures? Klik dan op de onderstaande link!

(Junior) Juridisch beleidsmedewerker Water- en bodembeleid bij de Provincie Flevoland te Lelystad

Wil jij je ontwikkelen als jurist en wil jij je specialiseren in het Omgevingsrecht? Wil jij bovendien jezelf ontwikkelen als adviseur voor ons bestuur? Wil je ons management en de beleidsadviseurs binnen Provincie Flevoland adviseren over bodem- en waterbeleid? Dan zijn wij op zoek naar jou! Bekijk de vacature voor meer informatie.

Legal Counsel bij Fox-IT te Delft

Als onze nieuwe Legal Counsel binnen Fox-IT/NCC Europe ga je direct bijdragen aan onze missie ‘For a more secure society’. In deze functie ben je het aanspreekpunt voor diverse juridische vraagstukken vanuit verschillende divisies. Je schakelt veel met collega's uit andere disciplines en voert overleg met onze klanten en externe stakeholders. Het beheersen van risico’s, het creëren van werkbare juridische oplossingen en het versterken van onze (commerciële) belangen in de contractspraktijk vormen een belangrijk onderdeel in onze taakuitvoering.

Beginnend Advocaat-Medewerker Fusies & Overnames bij Boels Zanders te Eindhoven

Wij zoeken een gevorderd advocaat-stagiair/beginnend advocaat-medewerker Fusies & Overnames met een passie voor het vak en die energie krijgt van een dynamische werkomgeving. Naast minimaal 2,5 tot 7 jaar relevante werkervaring beschik je over een scherp analytisch en probleemoplossend vermogen, uitstekende sociale vaardigheden en commercieel gevoel. Je gaat werken in een brede M&A praktijk waarbinnen alle facetten van advisering en begeleiden van transacties op ondernemingsrechtelijk gebied aan de orde komen.