Adviseur rechtsbescherming bij de Gemeente Heerlen

Als juridisch adviseur rechtsbescherming heb je een veelzijdige en onafhankelijke rol, je werkzaamheden richten zich op de rechtsbescherming van de burger. De bezwaren tegen genomen besluiten worden in Heerlen door de adviseurs rechtsbescherming zelf - doorgaans in mandaat - afgehandeld, er is geen externe bezwarencommissie. Als juridisch Adviseur rechtsbescherming houd jij je onder meer bezig met het behandelen van bezwaar- en (hoger)beroepschriften op alle voorkomende beleidsterreinen van het fysieke domein.

Senior Consultant M&A Legal - Publieke Sector bij Deloitte te Amsterdam

Voor ons M&A Legal team zijn wij op zoek naar een Senior Consultant met interesse in de publieke sector. Onze advisering aan en over de rol van publieke dienstverleners in belangrijke onderwerpen zoals mobiliteit, energietransitie en infrastructuur neemt sterk toe. De begeleiding van transacties in dit domein vergt een grondige kennis van de markten waarin de openbare dienstenbedrijven actief zijn en inzicht in de politieke dynamiek van de aandeelhouders. Jij zult een belangrijke rol krijgen in het klantencontact en betrokken zijn bij de opleiding van de junioren in het team.

Corporate Legal Counsel bij Polestar Capital te Hilversum

Polestar Capital is één van de koplopers binnen Nederland en Europa als financier van energie gerelateerde en circulaire projecten. Als legal counsel heb jij de focus op Polestar Capital als organisatie. Je kennis met betrekking tot relevante wet- en regelgeving gebruik je bij het adviseren en aangaan van nieuwe contracten, het voldoen aan toezichtsrechtelijke kaders en je draagt zorg voor een adequate corporate governance en housekeeping.

Jurist Procesvertegenwoordiging bij de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit te Utrecht

Als jurist procesvertegenwoordiging kom jij te werken binnen het team Bezwaar & Beroep. Voor deze vacature ligt de focus op het gebied van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Met je team draag je bij aan de missie van de NVWA om product- en voedselveiligheid, het welzijn van de natuur en dier en diergezondheid te vergroten. Je wordt verantwoordelijk voor het behandelen van bezwaren en beroepen op het LNV-werkterrein en behandelt dossiers op alle uiteenlopende gebieden waarop de NVWA toezicht houdt.

Senior Jurist Privacy bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit te Utrecht

Heb jij meerdere jaren ervaring met het privacyrecht - zowel op het gebied van de AVG, als de Wpg? Ben jij goed in het volgen van de juiste procedures en lijkt het je leuk om het privacybeleid van de NVWA te toetsen en te verbeteren? In de rol van senior jurist bij Team Openbaarmaking en Privacy handel je zelfstandig verzoeken en andere zaken af. Je begeleidt het juridische traject van alle vormen van gegevensuitwisselingen; convenanten, overeenkomsten, samenwerkingsverbanden en innovatietrajecten.

Handhavingsjurist bij de Gemeente Nieuwegein

Heb jij zin om met uitdagende juridische onderwerpen aan de slag te gaan voor de gemeente Nieuwegein? Als Handhavingsjurist liggen er volop kansen om met jouw kennis van toegevoegde waarde te zijn én jezelf te blijven professionaliseren. Ben jij een medior/senior in het vakgebied en op zoek naar een uitdagende carrièrestap? Je komt terecht in een hecht en vakkundig team. Wij vinden ons vak leuk, vooral omdat we elke dag te maken krijgen met nieuwe en onvoorspelbare casuïstiek!

Jurist Energie bij de Autoriteit Consument & Markt te Den Haag

Wil jij meewerken aan zaken die een grote maatschappelijke impact hebben? Dat kan! Want als Jurist Energie bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) lever jij een belangrijke bijdrage aan verduurzaming van de energiesector. Jij houdt toezicht op de energiemarkt (zowel gas, elektriciteit als warmte) en werkt mee aan projecten die bijdragen aan de energietransitie. Ook werk je aan reguleringsvraagstukken van netbeheerders, schrijf je mee aan besluiten, behandel je geschillen van belanghebbenden met netbeheerders en ben je betrokken bij bezwaar -en beroepsprocedures.

Adviseur Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie bij de Gemeente Barneveld

Voor het team HRM zijn wij op zoek naar een adviseur arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. In deze rol houd jij je bezig met verschillende arbeidsrechtelijke vraagstukken. Je krijgt er energie van om deskundig te adviseren en mee te denken om te komen tot de beste oplossingen. Samen met ruim 600 collega’s geef je betekenis aan onze ambitie ‘Blij met Barneveld’.

Juridisch Beleidsmedewerker bij de Nyenrode Business Universiteit te Breukelen

De juridisch beleidsmedewerker heeft affiniteit of ervaring met het onderwijsrecht (WHW) binnen een hoger onderwijsinstelling. Hij/zij draagt voornamelijk zorg voor de kwaliteit en samenhang van alle regelgeving binnen Nyenrode, inclusief de OER programma’s voor de diverse programma’s. Daarnaast treedt de medewerker op als secretaris van Commissie van Beroep. Tevens handelt de hij/zij de binnen gekomen klachten af. De juridisch beleidsmedewerker is goed in staat om met alle betrokkenen binnen de universiteit samen te werken, inclusief de examencommissies en de bestuurssecretaris.

Jurist Contractrecht bij het Prinses Máxima Centrum te Utrecht

Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Dat is de missie van het Prinses Máxima Centrum. Wij richten ons op het verlenen van kinderoncologische zorg, het doen van research en het opleiden van professionals. Voor onze researchafdeling zijn wij op zoek naar een Legal Counsel Contractenrecht. In deze functie werk je veel samen met jouw collega-juristen, business developers en onderzoekers. Ook onderhoud je contact met externe partijen; (academische) ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven en subsidieverstrekkers uit binnen- en buitenland.

Senior Consultant M&A Legal bij Deloitte te Amsterdam

Ons groeiende M&A team tot ongekende prestaties inspireren en jouw klanten van hoogwaardig en praktisch advies bedienen. Als Senior Consultant M&A Legal (medewerker) sta je midden in onze praktijk, waar je de mogelijkheid krijgt om je breed te ontwikkelen en waarbij je – naast het juridische- veel kunt leren over de fiscale en financiële aspecten van M&A transacties. Een multidisciplinaire en brede learning curve dus. Bij Deloitte.

Plaatsvervangend leden bij het College voor de Rechten van de Mens te Utrecht

Het plaatsvervangend Collegelid neemt als lid van meervoudige raadkamers deel aan de behandeling van verzoeken om een oordeel die getoetst worden aan de gelijkebehandelingswetgeving. Na een inwerkperiode is er tevens de mogelijkheid om – in overleg met de voorzitter van het College - ingezet te worden als unus of als voorzitter van een meervoudige kamer.

Regelbeheerder bij de Gemeente Emmen

Op enig moment treedt de Omgevingswet in werking en ontstaat er één centraal digitaal loket voor informatie over ‘de omgeving’ en het doen van vergunningaanvragen. Dit nieuwe loket wordt mogelijk gemaakt met behulp van het ‘Digitaal Stelsel Omgevingswet’ (DSO). Als Regelbeheerder coördineert u het proces van totstandkoming, onderhoud en publicatie van toepasbare regels. U zet wet- en regelgeving bijvoorbeeld om in begrijpelijke vragenbomen op het DSO. U werkt daarbij nauw samen met juristen, planologen, vergunningverleners, beheerders van de openbare ruimte en team ICT.

Adviseur juridische zaken bij de Gemeente Elburg

Jij bent de juridisch adviseur voor zowel het ambtelijk personeel als het college van onze gemeente. Naast individuele casuïstiek formuleer en bewaak jij voor de organisatie onze juridische kwaliteitszorg. Je adviseert bestuur, management en medewerkers aangaande juridische aangelegenheden. Je behandelt zowel eenvoudige als meer complexe juridische vragen. Je 'vertaalt' nieuwe wetten of ontwikkelingen en je rapporteert over en bevorderen van de juridische doelmatigheid en rechtmatigheid.

Advocaat Insolventie & Herstructurering bij Windt Le Grand Leeuwenburgh te Rotterdam

Ons kantoor bestaat op dit moment uit circa 30 advocaten, waarvan het merendeel heeft gewerkt bij grote nationale en internationale kantoren. Wil jij werken in een hoogwaardige insolventie- en herstructureringspraktijk, met alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en jouw ambities waar te maken? Je wordt een belangrijk onderdeel van ons team, waarbij je veel verantwoordelijkheid krijgt en bij alle onderdelen van de zaak betrokken bent. Daarbij werk je samen met de besten binnen ons vakgebied.

Advocaat-Stagiair / Beginnend Medewerker Insolventie & Herstructurering bij Windt Le Grand Leeuwenburgh te Rotterdam

Wij specialiseren ons in de meest relevante rechtsgebieden voor ondernemers, het bedrijfsleven en investeerders. Onze ervaren advocaten hebben gewerkt bij nationale en internationale topkantoren en behoren tot de besten in hun vakgebied. De praktijkgroep insolventie en herstructurering adviseert nationale en internationale cliënten in moeilijkheden bij herstructureringen, WHOA-trajecten, (her)financieringen, liquidaties en andere herstructurerings- / insolventievraagstukken. Heb jij een voorliefde voor het insolventierecht..? Dan maken wij graag kennis met jou!

Jurist bij de Nederlandse Emissieautoriteit te Den Haag

Voel jij je betrokken bij klimaat en duurzaamheid..? Dan ligt er bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) een mooie uitdaging voor je klaar als jurist. Onze afdeling Energie voor Vervoer is een hecht team, met circa 20 ambitieuze collega's. De afdeling werkt aan de energietransitie, waarbij fossiele brandstoffen worden vervangen door hernieuwbare energie. Als jurist heb je een cruciale rol in het functioneren van de systematiek en handhaving. Je bent betrokken bij bezwaar- en beroepsprocedures en stelt onder andere besluiten op. Je volgt Europese en nationale ontwikkelingen en je geeft je visie op de interpretatie van wetgeving.

Coördinerend Jurist Bezwaarschriften en Klachten bij de Provincie Overijssel te Zwolle

Je behandelt complexe bezwaarschriften en klachten, die vaak te maken hebben met belangrijke maatschappelijk opgaven. Denk aan opgaven binnen natuur en stikstof, de energietransitie of openbaar vervoer. Na ontvangst van een bezwaarschrift zoek je contact met de bezwaarmakers, andere belanghebbenden en met collega’s van de provincie. Je onderzoekt of het geschil buiten de formele procedure kan worden opgelost. Als dat niet lukt, volgt de formele behandeling.

Juridisch Adviseur Veiligheid – Bibob bij de Gemeente Delft

Als juridisch adviseur Bibob ga jij je voornamelijk bezighouden met beleid, processen en uitvoering van Bibob-onderzoeken binnen de Gemeente Delft. Jouw focus ligt op het beoordelen van de integriteit en betrouwbaarheid van bedrijven en personen die zakendoen met de Gemeente Delft. Daarmee word jij een belangrijke schakel in het voorkomen van het inzetten van crimineel geld in Delft – een belangrijke prioriteit van het college van B&W en de gemeenteraad.

Stafjurist bij het College voor de Rechten van de Mens te Utrecht

Als stafjurist fungeer je als juridische vraagbaak voor de Collegeleden, de juridisch adviseurs en de juridisch medewerkers van de Frontoffice, en bevorder je de inhoudelijke kwaliteit van het oordelenproces. Je valt hiërarchisch onder de manager Oordelen, en bent taakinhoudelijk verantwoording verschuldigd aan de Ondervoorzitter oordelen. In je hoedanigheid van juridisch adviseur ben je functioneel verantwoording verschuldigd aan het behandelend Collegelid.

Consultant M&A Legal bij Deloitte te Amsterdam

Als Consultant Legal M&A sta je midden in onze praktijk, waar je de mogelijkheid krijgt om je breed te ontwikkelen en waarbij je – naast het juridische- veel kunt leren over de fiscale en financiële aspecten van M&A transacties. Jouw expertise deel je met zo'n 50 andere collega's in het CF Advisory Services-team dat onderdeel is van Deloitte Financial Advisory. Ons team begeleidt fusies en overnames bij zowel aan- als verkoop; van idee tot de feitelijke deal.

Senior Medewerker Peutertoeslag bij de Gemeente Den Haag

Het voorkomen en verkleinen van onderwijsachterstanden begint bij het investeren in het jonge kind. Alle werkende ouders kunnen kinderopvangtoeslag (KOT) aanvragen bij de belastingdienst. Voor ouders die niet in aanmerking voor KOT, betaalt de gemeente in sommige gevallen (een deel van) de kosten voor de peuteropvang. Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een senior collega met kennis en ervaring op het gebied van tegemoetkoming kosten peuteropvang (TKP) en voorschoolse educatie.

Juridisch Adviseur bij de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT) te Enschede

Wil jij als juridisch adviseur een bijdrage leveren aan vraagstukken binnen het sociaal domein en beschik jij over kennis van het civiele en/of bestuursrecht? Ons team Juridische Zaken bestaat uit 4 ervaren juristen met een breed scala aan kennis van verschillende rechtsgebieden. Als team werken wij hard aan een verdere professionalisering van de organisatie op juridisch gebied. Wij zijn een klein en hecht team dat naast samen werken ook regelmatig tijd maakt voor informele zaken!

Advocaat-Stagiaire bij Brugrecht advocaten te Den Haag

Brugrecht advocaten is een niche kantoor gespecialiseerd in huur-, bouw-, VvE- en vastgoedrecht in de breedste zin des woords (civiel). We zoeken iemand die, net als wij, van ons vak houdt, met plezier wil werken, een winnaarsmentaliteit heeft en altijd het beste met cliënt voor heeft. We werken in een informele, relaxte en open setting. Je krijgt een goede begeleiding en ruimte om snel veel te leren, zowel in juridische zin als op het vlak van zelfstandig optreden.

Advocaat-Medewerker bij Brugrecht advocaten te Den Haag

Brugrecht advocaten is een niche kantoor gespecialiseerd in huur-, bouw-, VvE- en vastgoedrecht in de breedste zin des woords (civiel). We zoeken iemand die, net als wij, van ons vak houdt, met plezier wil werken, een winnaarsmentaliteit heeft en altijd het beste met cliënt voor heeft. We werken in een informele, relaxte en open setting in het centrum van Den Haag. Onze dienstverlening kenmerkt zich door korte lijnen, servicegerichtheid, pro-activiteit, gedrevenheid en met veel plezier leveren we werk van hoge kwaliteit.

Manager M&A Legal bij Deloitte te Amsterdam

Voor ons M&A Legal team zijn wij op zoek naar een Manager. Voor onze M&A klanten fungeer jij als eerste aanspreekpunt. Recent is de samenwerking met Deloitte Corporate Finance geïntensiveerd, waardoor het operationeel/organisatorisch één team is geworden en wij een geïntegreerd M&A product kunnen aanbieden. Deze one-stop-shop – met o.a. juridisch advies, Corporate Finance begeleiding, financieel/Tax/Legal due diligence diensten en post-merger integration services – is uniek in Nederland.

Juridisch medewerker bij de Gemeente Bloemendaal

Als juridisch medewerker adviseer je collega’s, de burgemeester en het college over juridische vraagstukken binnen het veiligheidsdomein en het sociaal domein. Je bewaakt de juridische kwaliteit en toetst dan wel adviseert (over) besluiten, regelingen, beleid en overeenkomsten. Hiervoor stel je ook de noodzakelijke beschikkingen/regelingen op. Daarnaast vertegenwoordig je de gemeente in bezwaar- en beroepszaken.

Juridisch adviseur (handhaving) bij de Gemeente Papendrecht

Als juridisch adviseur (handhaving) ligt jouw uitdaging op het adviseren bij het nemen van handhavingsbesluiten op het terrein van de WABO, APV en bijzondere wetten en stel je deze besluiten op. Je adviseert over de aanpak van de bestuursrechtelijke handhaving waarbij de nadruk ligt op de WABO. Je maakt naar aanleiding van de controleverslagen en de processen verbaal de bestuursrechtelijke besluiten op, zoals een last onder dwangsom of bestuursdwang.

Juridisch adviseur Privaatrecht bij de Gemeente Voorschoten

In deze functie adviseer je het bestuur en (het management van) een aantal teams binnen het fysiek domein binnen een jonge en ambitieuze organisatie. Je adviseert over privaatrechtelijke zaken met raakvlakken aan het publieke domein. In deze afwisselende functie kan jouw dag bijvoorbeeld beginnen met een adviserende rol t.a.v. privaatrechtelijke aangelegenheden in een projectgroep over een ontwikkellocatie. Deze bijeenkomst wordt gevolgd door een afspraak met een inwoner die het niet eens is met een afwijzing van een aanvraag om grond te kopen, waarbij de rest van de dag besteed wordt aan het opstellen van een anterieure overeenkomst.

Jurist / Officer Legal Affairs bij Dormio te Arnhem

Dormio Group ontwikkelt luxe vakantieresorts en hotels op toeristische toplocaties. Als Jurist / Officer Legal Affairs ondersteun je jouw collega’s van Legal Affairs bij alle voorkomende juridische vraagstukken in de meest brede zin. Jij bent daarbij leading in de diverse werkzaamheden rondom de verkoop van de recreatiewoningen op onze verschillende resorts. Daarnaast werk je mee aan het reviewen en opstellen van diverse juridische documenten ten behoeve van alle disciplines binnen Dormio.

Advocaat Medewerker ondernemingsrecht bij Pellicaan Advocaten te Rotterdam

Je zult je gaan richten op het ondernemingsrecht, waarbij de focus zal liggen op het vennootschapsrecht en het contractenrecht. Hierbij valt te denken aan het oprichten van vennootschappen (waaronder joint-ventures) en het begeleiden van herstructureringen, het adviseren in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid en het opstellen en beoordelen van diverse soorten van contracten en algemene voorwaarden.

Student-Stagiairs bij RechtNet advocaten te Den Bosch

Bij RechtNet Advocaten zijn we op zoek naar enthousiaste rechtenstudenten die voor een periode van minimaal 4 maanden beschikbaar zijn voor het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden. In deze rol werk je nauw samen met onze advocaten en juridisch medewerkers, om te zorgen dat onze cliënten de bijstand krijgen die zij verdienen. Op die manier maak je dus echt kennis met de praktijk!