Senior Jurist bij het Kadaster te Apeldoorn

Borg jij de juiste invulling van de wettelijke taken van het Kadaster? Wil jij bijdragen aan de rechtszekerheid in het registergoederenverkeer in Nederland en in de wereld? Dan zijn we op zoek naar jou! Je draagt bij aan de ontwikkeling en uitwerking van materiebeleid en de realisatie van de ambities van het Kadaster. Tevens ondersteun je de Bewaarders bij de uitoefening van de wettelijke taak in het rechtszekerheidsdomein.

Clustercoördinator Arbeid bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De functie bestaat uit twee kerncomponenten, enerzijds stuur je het cluster Arbeid aan van circa acht juristen en anderzijds werk je als senior jurist zelfstandig aan dossiers. In het kader van dat laatste neem je besluiten op bezwaarschriften tegen beschikkingen van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Je organiseert en leidt hoorzittingen en verdedigt het standpunt van SZW in beroepzaken bij de Raad van State.

Senior Ketenregisseur bij de Belastingdienst te Utrecht

In jouw rol van senior ketenregisseur ben jij de gewaardeerde autoriteit binnen jouw vakgebied en de omgeving van Toeslagen mobiliseert om ervoor te zorgen dat de burger krijgt waar hij recht op heeft. Op tactisch niveau bewaak je of het horizontale ketenproces naar wens plaatsvindt. Je overbrugt belangentegenstellingen en je verbindt de schakels in de keten: van processtap naar processtap.

Juridisch medewerker Intellectueel Eigendom bij Clairfort Advocaten te Zeist

Clairfort is op zoek naar een juridisch medewerker Intellectueel Eigendom. De functie is voor 3 dagen per week en staat open voor zowel afgestudeerde rechtenstudenten, als voor studenten die in de laatste fase van hun rechtenstudie zitten. De sectie IE & IT bestaat uit 5 ervaren en enthousiaste advocaten & juristen. Clairfort is goed vertegenwoordigd op de gebieden Aanbesteding & Mededinging, Arbeidsrecht, Bouw & Vastgoed, IE & IT, Ondernemingsrecht, M&A en Overheid.

Advocaat-Stagiair Corporate/M&A bij BarentsKrans te Den Haag

Ter uitbreiding van onze groeiende praktijk zijn wij op zoek naar een getalenteerde en ondernemende advocaat-stagiair. De praktijkgroep Corporate/M&A/Financieel Toezicht bestaat uit een team van 17 advocaten en (kandidaat-)notarissen. Het zwaartepunt van de praktijk ligt op M&A transacties en financieringen. De praktijkgroep treedt vooral op voor ondernemingen, ondernemers, private equity, venture capital en management. Ook wordt de praktijkgroep regelmatig ingeschakeld door internationale referral kantoren.

Universitair docent Burgerlijk recht bij de Radboud Universiteit Nijmegen

Als universitair docent Burgerlijk recht bent u mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het onderwijs binnen de vaksectie Burgerlijk recht. U geeft onderwijs in de privaatrechtelijke vakken. Daarnaast draagt u bij aan de intensivering van het masteronderwijs Burgerlijk recht. Uw expertise en/of belangstelling ligt op het terrein van (een onderdeel van) het nationale en/of internationale vermogensrecht.

Junior juridisch medewerker strafrecht bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Als junior juridisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de juiste en tijdige verwerking van appels en verlengingen gevangenhouding. Je handelt op aanwijzing van de kamervoorzitter/raadsheren bij de voorbewerking van de zaak en bij het concipiëren van beschikkingen en processen-verbaal. Je doet voorstellen voor de zaaksafhandeling en je voert daarnaast ondersteunende logistiek-organisatorische en administratieve taken uit.

Arbeidsjurist bij de Provincie Flevoland

Je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor complexe adviesaanvragen en projecten binnen het expertisegebied "arbeidsvoorwaarden en rechtspositie". Je neemt als inhoudelijke deskundige deel aan in- en externe overlegorganen, daarbij ondersteun je eventueel de gedeputeerde en/of WOR bestuurder als strategisch adviseur (in relatie tot OR en GO). Tevens ondersteun ej de HR- accountmanagers en personeelsadviseurs met juridisch -, en arbeidsrechtelijk advies.

Senior juridisch medewerker team handelsrecht bij het Gerechtshof Amsterdam

Het team handelsrecht behandelt civiele zaken in hoger beroep, zowel bodemprocedures als zaken in kort geding. De senior juridisch medewerker die wij zoeken zal primair worden aangesteld ten behoeve van de notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer, die in tweede en hoogste instantie uitspraak doet in tuchtzaken ten aanzien van (kandidaat-)notarissen en (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders.

Milieujurist bij de Omgevingsdienst Midden-Holland te Gouda

Als milieujurist ben je werkzaam bij het team Juridisch en plantoetsing dat bestaat uit circa vijftien vaste medewerkers. Omdat de ODMH voor meerdere gemeenten en de provincie Zuid-Holland werkt, behandel je een breed scala aan juridische zaken. Zo behandel je bezwaar- en beroepszaken en Wob- en handhavingsverzoeken. Je signaleert juridische ontwikkelingen, adviseert hierover en zorgt voor implementatie binnen de organisatie.

Procesvertegenwoordiger bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst te Zwolle

Jij vertegenwoordigt het standpunt van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Buitenlandse Zaken als een vreemdeling een beslissing over zijn verblijf aanvecht. Dat doe je bij de Vreemdelingenkamer van de rechtbanken en in hoger beroep bij de Raad van State. Je analyseert beroepsschriften en verzoeken om een voorlopige voorziening, zoekt rechtsvragen uit en stelt verweerschriften en pleitnota’s op. Tijdens de zitting voer je mondeling pleidooi.

Beleidsadviseur voor de Commissaris van de Koning van de Provincie Overijssel

Als beleidsadviseur Kabinet richt je je specifiek op de ondersteuning van de Commissaris van de Koning (CdK) op zijn Rijkstaken inzake crisisbeheersing en veiligheid. Daarom vragen wij een beleidsadviseur met ervaring/affiniteit met Openbare orde en Veiligheid (OOV), crisisbeheersing en rampenbestrijding. Met de komst van de Veiligheidsregios is deze taak inhoudelijk veranderd, de CdK voert tweedelijns toezicht op de Veiligheidsregios. Samen met je Kabinetscollega adviseer je, over deze rol en verantwoordelijkheid in de richting van de VRs Twente en IJsselland.

Vastgoed jurist bij de Alliantie te Hilversum

Wij zijn een woningcorporatie met goede en betaalbare huizen in prettige buurten, voor mensen met een bescheiden inkomen. We verhuren en onderhouden 53.000 woningen, voeren dagelijkse reparaties uit en renoveren en verbeteren onze huizen in de regio’s Amsterdam, Almere, Amersfoort en Gooi en Vechtstreek.
Juridische Zaken bestaat uit vier juristen. Als vastgoedjurist adviseer je de directie, het management en medewerkers op het gebied van huurrecht, goederenrecht (VVE/koop/erfpacht), governance & toezicht, IT & privacy, compliance, bouwrecht, bestuursrecht, ondernemingsrecht en contractenrecht.

Bedrijfsjurist bij de Alliantie te Hilversum

Wij zijn een woningcorporatie met goede en betaalbare huizen in prettige buurten, voor mensen met een bescheiden inkomen. We verhuren en onderhouden 53.000 woningen, voeren dagelijkse reparaties uit en renoveren en verbeteren onze huizen in de regio’s Amsterdam, Almere, Amersfoort en Gooi en Vechtstreek.
Als bedrijfsjurist adviseer je de directie, het management en medewerkers over (juridische) vraagstukken. Je denkt proactief mee; aan ‘de voorkant’ van een vraagstuk, adviseert in geschillen en ad hoc juridische kwesties.

Advocaat-medewerker Gezondheidszorg bij Nysingh te Utrecht/Zwolle

Voor onze sectie Gezondheidzorg zijn wij op zoek naar een advocaat-medewerker met een specifieke interesse in het gezondheidsrecht. Je houdt je bezig met brede gezondheidsrechtelijke vraagstukken, zoals het adviseren rondom patiëntenrechten, toelating medisch specialisten, statuten, governance, het vormgeven van samenwerkings- en organisatieverbanden, het opstellen van reglementen en overeenkomsten en het begeleiden van fusies en overnames. Je adviseert onze cliënten over overheidsregulering binnen de zorg en het overheidstoezicht (IGJ, NZa). Indien nodig procedeer je voor zowel de civiele rechter, bestuursrechter als de tuchtrechter. Ook het voeren van procedures bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en de geschilleninstanties binnen de zorg maken onderdeel uit van jouw werkzaamheden.

Advocaat-Stagiaire Ondernemingsrecht bij HEUSSEN te Amsterdam

Als advocaat-stagiaire werk je mee in de hoogwaardige en dynamische transactie- en adviespraktijk. Je bent bezig met uitdagend werk zoals fusies, overnames, herstructureringen en joint ventures. Steeds in een hecht en gedreven team, ondersteun je vennoten en senior medewerkers onder andere met het verrichten van due diligence onderzoek, opstellen van transactiedocumenten en de coördinatie van het proces.

Junior bedrijfsjurist bij Transdev te Hilversum

Transdev Nederland is als toonaangevend mobiliteitsbedrijf actief in het hele land onder diverse namen zoals Connexxion, Hermes en Breng. Onderdelen van het werk van de bedrijfsjurist bij Transdev zijn het aanvragen van vergunningen, verzorgen van inschrijvingen in het handelsregister en het verzorgen van rapportages. Tevens ga je zelfstandig juridische procedures voeren, zoals bij de geschillencommissie openbaar vervoer.

Jurist / secretaris Klachtencommissie bij de NBA te Amsterdam

Ben jij die jurist die blij wordt wanneer een klacht zorgvuldig is afgehandeld? Een die naast de procesmatige kant van de klachtafhandeling ook van schrijven houdt en daarbij op heldere wijze de kern van een zaak weet weer te geven? En houd jij het hoofd koel als er meerdere processen tegelijk lopen en deadlines moeten worden gehaald? Dan ben jij wellicht de nieuwe secretaris van de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Juridisch adviseur Grondzaken bij de Gemeente Den Haag

Als jurist ben je verantwoordelijk voor het juridische proces van de afdeling Grondzaken en ben je nauw betrokken bij gebiedsontwikkelingen. Je staat sterk in je schoenen en niet alleen communicatief. Verder ben je een constructieve overleg- en sparringpartner voor burgers, ondernemers en collega’s. Je bent enthousiast en leergierig en wilt graag in allerlei juridische disciplines je strepen halen. Jij kijkt verder dan alleen je eigen afdeling en bent een echte bruggenbouwer tussen de verschillende partners.

Advocaat-Stagiair Vastgoed bij BarentsKrans te Den Haag

Ter uitbreiding van onze groeiende praktijk zijn wij op zoek naar een getalenteerde en ondernemende advocaat-stagiair(e) vastgoed. De praktijkgroep Vastgoed bestaat uit een team van 17 advocaten en (kandidaat-)notarissen met als specialisaties onder meer vastgoedtransacties, projectontwikkeling en bouwrecht, bestuurs- en omgevingsrecht en huurrecht. Het werkterrein van de advocaat-stagiair(e) zal zich op deze volle breedte afspelen, zowel op het gebied van procederen als adviseren.

Advocaat-Stagiair Corporate & Commercial Litigation bij BarentsKrans te Den Haag

De praktijkgroep Corporate & Commercial Litigation bestaat uit een team van negen advocaten die adviseren en procederen op het gebied van ondernemingsrechtelijke geschillen. Onze advocaten zijn betrokken bij aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures, enquêteprocedures en conflicten rondom commerciële contracten, zowel op nationaal als internationaal niveau. Daarnaast heeft het team een toonaangevende praktijk op het gebied van kartelschade, massaschade en securities litigation.

Scriptie-Stagiair en Student-Stagiair bij BarentsKrans te Den Haag

Met bijna 80 advocaten en notarissen is BarentsKrans actief binnen verschillende rechtsgebieden, zowel op nationaal als internationaal niveau. Als scriptie-stagiair werk je gedurende drie maanden drie tot vier dagen per week aan je scriptie bij ons op kantoor. Je krijgt een vast aanspreekpunt binnen kantoor: met hem/haar kun je sparren over het onderwerp van je scriptie.
Als student-stagiair werk je gedurende twee maanden mee aan interessante juridische zaken. Je zoekt voor diverse praktijkgroepen juridische vraagstukken uit: je bent dus niet gebonden aan één rechtsgebied, maar draait mee binnen alle praktijkgroepen.

Werkstudenten en Student-Stagiairs bij Florent Advocaten te Amsterdam

Florent is op zoek naar flexibele oproepkrachten. Je verricht lichte (administratieve) werkzaamheden ter ondersteuning en ter vervanging bij vakantie en/of ziekte van het secretariaat of de receptie. Enige ervaring in de advocatuur is een pré. Ook bieden wij de mogelijkheid om stage te lopen. Tijdens de student-stage draai je mee in de veelzijdige en uitdagende praktijk van het kantoor.

Advocaat-Stagiaire Ondernemingsrecht bij Dommerholt Advocaten te Heerenveen

Dommerholt Advocaten bestaat inmiddels ruim 40 jaar; in die tijd hebben wij de organisatie steeds verder ontwikkeld en aangepast aan de behoeften van de tijd. In dat dynamische proces zijn wij autonoom gekomen waar we nu staan: een kantoor met circa 70 medewerkers met vestigingen in Zwolle, Apeldoorn, Heerenveen, Airport Eelde en Groningen. Wij blijven ambitieus en willen graag nog verder groeien. Daarom zijn we op zoek naar een Advocaat-Stagiaire Ondernemingsrecht voor onze vestiging in Heerenveen.