Juridisch adviseur subsidies bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid te Den Haag

Als juridisch adviseur subsidies adviseer je beleidsdirecties over alle aspecten van subsidierecht en staatssteunrecht en behandel je juridisch (zeer) complexe dossiers. Daarnaast controleer je samen met je collega-juridisch adviseurs elk besluit dat uitgaat op eventuele problemen en risico’s. En geef je advies over oplossingen. Dit is onderdeel van de interne juridische controle binnen het subsidieportaal; we realiseren op deze manier flinke kwaliteitsverbetering in het subsidiebeheer.

Rechters in opleiding bij de Rechtspraak

Als rechter zie je iedereen. Mensen met een conflict in de zakelijke of persoonlijke sfeer, wetsovertreders, vluchtelingen, slachtoffers, ouders die willen scheiden, stellen die willen adopteren, burgers in conflict met de overheid. Zo maakt rechtspraak samen leven mogelijk. In een opleidingstraject van maximaal twee jaar word je opgeleid tot rechter. Je start de opleiding met het werken aan een persoonlijk opleidingsplan, waarin je je eigen leerproces in kaart brengt. Gedurende de opleiding werk je bij verschillende afdelingen van een rechtbank in verschillende rechtsgebieden.

Medewerker Bezwaar Bezwaar & Beroep bij UWV te Arnhem

We zijn op zoek naar een ervaren jurist, met bij voorkeur meerjarige ervaring in het afhandelen van bezwaarschriften in het kader van sociale verzekeringswetten en de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). In deze uitdagende functie heroverweeg je beslissingen op basis van jouw vakinhoudelijke deskundigheid. Hierbij vorm je in de rol van regiehouder een onafhankelijk en objectief oordeel over het bezwaar. Dat betekent dat je bezwaren en klachten serieus neemt en stilstaat bij argumenten die klanten naar voren brengen. Zo nodig stem je af met interne en externe klanten.

Casemanager WABO Complexe Vergunningaanvragen bij de Gemeente Zaanstad

Als casemanager fungeer je echt als ‘eigenaar’ van complexe vergunningaanvragen. Jij voert de regie op het gehele proces en voert delen daarvan zelf uit. Je onderzoekt, herkent en begrijpt de dwarsverbanden van complexe vergunningsaanvragen die een directe relatie hebben met de beoordeling op diverse vergunningstelsels en wet- en regelgeving. Het betreffen voornamelijk aanvragen met betrekking op bouwprojecten.

Senior jurist bij het Agentschap Telecom te Groningen

Een veilige en betrouwbare infrastructuur: daarvoor maken we ons sterk bij Agentschap Telecom. Als senior jurist lever je hieraan vanuit Groningen een forse bijdrage. Je richt je in beginsel op onze nieuwste taken, zoals de Wet digitale overheid en artificial intelligence. Interessant en uitdagend werk: je komt bij ons in aanraking met juridische thema’s die nog volledig niet zijn uitgekristalliseerd. Kom jij ons agentschap versterken?

Senior adviseur formeel recht Douane bij de Belastingdienst te Rotterdam

In jouw rol van senior adviseur binnen het cluster formeel recht buig jij je over uitvoeringsvraagstukken met betrekking tot het formele recht binnen de processen van de Douane. Denk hierbij aan vragen over de formele bepalingen binnen de douanewetgeving van de Europese Unie, zoals geheimhouding, bewaarplicht, termijnen en beschikkingen. Ook richt je je op uitvoeringsvraagstukken binnen de Algemene douanewet, bijvoorbeeld rondom bevoegdheden, boete- en strafrecht, en informatie-uitwisseling.

Senior juridisch adviseur Omgevingsrecht bij de Gemeente Enschede

Je stelt (complexe) bestemmingsplannen op, begeleidt procedures en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Je staat klaar om mee te bouwen aan het omgevingsplan. En je zorgt er samen met je collega’s voor dat de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022 soepel verloopt. Als adviseur zorg je ervoor dat we vroegtijdig worden betrokken bij de ontwikkeling van ruimtelijke initiatieven. Daarnaast lever je een bijdrage aan de kwaliteit binnen en buiten de afdeling.

Senior Legal Counsel bij Koninklijke Grolsch te Enschede

Jouw focus ligt op onze commerciële, financiële en vastgoed gerelateerde horeca deals en transacties. Verder draag je vanuit juridisch oogpunt onder meer de verantwoordelijkheid voor onze commerciële contracten, onze marketing uitingen, onze duurzaamheid agenda en onze compliance. Samen met je directe collega’s ben je in dit kader verantwoordelijk voor de juridische advisering en ondersteuning van de gehele Grolsch organisatie.

Manager Intensief Toezicht en Externe Overheidssamenwerking bij de Belastingdienst te Eindhoven

In jouw rol van manager van het team intensief toezicht en externe overheidssamenwerking omarm je de strategie en doelstellingen van de Belastingdienst en draag je daaraan bij. Je herkent ontwikkelingen en gevoeligheden binnen en buiten de organisatie, en benut en creëert de kansen die in het belang zijn ervan. In een omgeving die voortdurend verandert begeleid jij je medewerkers. Je zorgt dat je collega’s op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen en dat ze over de kennis beschikken die noodzakelijk is om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Casemanager omgevingsvergunningen bij de Gemeente Lopik

Samen met jouw teamgenoten ben je het aanspreekpunt op het gebied van omgevingsvergunningen en geef je voorlichting aan onze inwoners. Het omgevingsvergunningen-team bereidt zich voor op de komst van de nieuwe Omgevingswet, een enorme maar ook leuke uitdaging. Hierbij speel jij als ervaren casemanager een belangrijke rol in het mede vormgeven van de nieuwe manier van werken die de Omgevingswet met zich mee brengt. Binnen het team zijn 2 casemanagers omgevingsvergunningen en een casemanager APV werkzaam. Samen met deze collega’s zorg je voor een kwalitatief hoogstaand product en ben je dagelijks bezig om samen onze dienstverlening nog verder te verbeteren.

Senior Juridisch Adviseur Handhaving bij de Gemeente Amstelveen

Jij vertegenwoordigt op zelfstandige wijze de gemeente in de verschillende externe overlegvormen. Leidend in de werkzaamheden zijn het Integraal veiligheidsplan en de daarop gebaseerde jaarlijkse actieplannen, alsmede het geformuleerde beleid op het gebied van woonfraude en wonen. Je bent verantwoordelijk voor de handhaving van aandachtsvelden op dit terrein en in het bijzonder op de verschillende vormen van gebruik van woningen en panden zoals voor hennepteelt en prostitutie, alsmede de verschillende vormen van woning delen waaronder kamergewijze verhuur en airbnb.

Unitmanager Subsidies bij de Provincie Noord-Holland te Haarlem

Van buurtbussen tot woningbouw en van culturele evenementen tot ondersteuning van jonge landbouwers. Het werkveld van de provincie is divers en dus zijn onze subsidieregelingen dat ook. Wil jij ervoor zorgen dat de uitvoering van al deze regelingen op rolletjes loopt? En vind je het daarnaast een uitdaging om leiding te geven aan een gedreven team subsidieprofessionals? Kom dan bij ons in Haarlem werken als unitmanager Subsidies.

Jurist bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming te Den Haag

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) waarborgt en verbetert het welzijn van de dieren door het bevorderen van de naleving van dierenwelzijnswetgeving door middel van inzet van haar opsporings- en toezichthoudende bevoegdheden. De werkzaamheden van de jurist richten zich onder meer op het zorgdragen voor interne implementatie van wetgeving of nieuwe inzichten daarvan, in het (opbouwen en) onderhouden van een functioneel sociaal netwerk met de partners van de LID en in het verzorgen van de interne bedrijfsopleiding voor de LID (zowel fysiek als E- learning) op het gebied van wetgeving, beleidsontwikkeling en aanpalende domeinen.

Juridisch consulent B bij MijnGemeenteDichtbij te Boxtel

MijnGemeenteDichtbij is de werkorganisatie voor de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. Als juridisch consulent B houd je je onder meer bezig met de behandeling van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet hergebruik van overheidsinformatie (WHO). Tevens behandel je aansprakelijkstellingen en geef je ondersteuning bij verhaalschade, beheer je het bestand met lokale wet- en regelgeving (Overheid.nl) en lever je een bijdrage aan (juridische) kwaliteitszorg.

Beleidsmedewerker handhaving wietteelt bij de Gemeente Hellevoetsluis

Hellevoetsluis is één van de deelnemende gemeenten aan het experiment gesloten coffeeshopketen, oftewel het wietexperiment. Gedurende de looptijd van het experiment zoeken wij een collega met een juridische achtergrond, gespecialiseerd op het gebied van beleid en handhaving. In deze functie ontwikkel en actualiseer je het coffeeshop- en drugsbeleid, het handhavingsprotocol en stel je adviezen, concept-beschikkingen en vergunningen op. Ook ondersteun je de BOA’s bij controles en de gevolgen hiervan.

(Senior) Advocaat-Medewerker Vastgoed bij Florent te Amsterdam

Als (Senior) Advocaat-Medewerker Vastgoed bij Florent ben je verantwoordelijk voor de afhandeling van vastgoedgerelateerde zaken. Je focust je vooral op transacties; je begeleidt bijvoorbeeld de verkoop van vastgoed en registergoederen. Daarnaast vallen vastgoedgerelateerde projectontwikkelingen en due diligence onderzoeken onder je werkzaamheden. Naast transacties ben je bezig met procesrecht. Denk hierbij aan huur- en koopconflicten (property litigation) en het opstellen van commerciële contracten.

Advocaat-Medewerker Corporate/M&A bij Florent te Amsterdam

Als Advocaat-Medewerker Corporate/M&A bij Florent ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en succesvolle afhandeling van transacties. Je leidt het proces van begin tot eind en je bent het aanspreekpunt voor alle betrokkenen. Daarnaast werk je regelmatig samen met andere praktijkgroepen binnen Florent, zoals Banking & Finance en Insolventierecht. Intensief contact is noodzakelijk om transacties succesvol af te ronden en het proces zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen.

Juridisch adviseur bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht

In de nabijheid van een natuurgebied wordt een groot bedrijfsterrein herontwikkeld. De initiatiefnemer heeft grootse plannen voor dit terrein en wij worden gevraagd hierover mee te denken. Als juridisch adviseur ga jij samen met je collega's brainstormen over dit onderwerp en kom je tot een passend advies richting de provincie of gemeente. Bij een andere zaak op het gebied van soortenbescherming en/of houtopstanden bepaal je of een specifieke toezichtactie juridisch voldoende houvast biedt om handhavend op te kunnen treden.

Advocaat-Stagiaire Vastgoed bij BarentsKrans te Den Haag

Onze sectie Vastgoed bestaat uit ongeveer 25 advocaten en (kandidaat-)notarissen die geïntegreerd en met plezier voor het vak met elkaar samenwerken. Het vastgoedteam is onder meer gespecialiseerd in vastgoedtransacties, projectontwikkeling, bouwrecht, bestuurs- en omgevingsrecht en huurrecht. In deze functie zal jouw werkterrein zich op deze volle breedte afspelen: zowel op het gebied van procederen als dat van adviseren. Hierbij ligt het zwaartepunt van jouw werkzaamheden op het huurrecht en duurzame energie.

Jurist met ambitie in de advocatuur bij KampsVanBaar Advocaten te Sittard

Onze organisatie kent momenteel een sterke groei en wij gaan uitbreiden. Om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn wij op zoek naar juridische en financiële professionals, zoals een advocaat-stagiaire/jurist. Dit betreft een uitnodiging tot het doen van een open sollicitatie. Wij komen graag in contact met enthousiaste en ambitieuze professionals met of zonder ervaring.

Advocaten, juridisch medewerkers en curator bij KampsVanBaar Advocaten te Sittard

Onze organisatie kent momenteel een sterke groei en wij gaan uitbreiden. Om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn wij op zoek naar juridische en financiële professionals: een (ervaren) advocaat en een juridisch medewerker (WO of HBO) sociaal zekerheidsrecht, een curator die faillissementen efficiënt kan afwikkelen, en een ervaren advocaat of jurist aanbestedingsrecht en/of bestuursrecht (ruimtelijke ordening).

Faillissementsmedewerker bij KampsVanBaar Advocaten te Sittard

KampsVanBaar Advocaten heeft drie ervaren curatoren die met behulp van drie advocaten/assistent-curatoren en een administratieve faillissementsmedewerkster faillissementen afwikkelen. Wij zijn op zoek naar een administratief-boekhoudkundig onderlegd medewerk(st)er die inzicht heeft in cijfers en structuren voor het ontrafelen van financiële administraties in de zoektocht naar faillissementsoorzaken en eventuele onregelmatigheden.