Juridisch beleidsmedewerker bij de Provincie Flevoland te Lelystad

Circa 90 medewerkers van de afdeling Infrastructuur houden zich bij de Provincie bezig met de realisatie van projecten en het beheren van de droge en natte infrastructuur. Als juridisch beleidsmedewerker adviseer je medewerkers, management en het college van Gedeputeerde Staten op het gebied van bestuursrecht en privaatrecht. Ook ben je betrokken bij complexe ontheffingen & vergunningen, verkeersbesluiten, WA-claims, schades en nadeelcompensatieverzoeken.

Advocaat Mededingingsrecht bij Maverick Advocaten te Amsterdam

Maverick Advocaten is het boutique advocatenkantoordat zich exclusief toelegt op het mededingingsrecht, economische regulering en consumentenrecht. Vanwege de aanhoudende groei van de praktijk zoeken wij een advocaat mededingingsrecht met 3 tot ca. 8 jaar werkervaring. Wij bieden een prominente rol in de snelst groeiende mededingingspraktijk van Nederland, met zowel nationale als in toenemende mate Europese zaken, vaak voor grote (beursgenoteerde) ondernemingen.

Studentstage bij AMS Advocaten te Amsterdam

Als student-stagiair zul je betrokken worden bij de behandeling van de lopende dossiers. Je zult juridische werkzaamheden uitvoeren voor de advocaten. Dat betekent dat je juridisch onderzoek zult doen naar jurisprudentie en literatuur, je assisteert bij het opstellen van brieven, overeenkomsten en/of (proces)stukken. Indien mogelijk zul je ook zittingen en besprekingen bijwonen. AMS Advocaten werkt niet met aparte secties dus je krijgt de kans om ervaring op te doen op alle rechtsgebieden waarin ons kantoor gespecialiseerd is.

Jurist e-Overheid bij Logius te Den Haag

Logius is de dienst digitale overheid van het ministerie van BZK. Logius beheert overheidsbrede ICT-oplossingen en gemeenschappelijke standaarden, zodat burgers en bedrijven betrouwbaar, snel, gemakkelijk en groen elektronisch zaken met publieke dienstverleners kunnen doen. Bedrijven en burgers kunnen in 2017 overheidszaken digitaal gaan afhandelen. Deze digitalisering brengt specifieke juridische vraagstukken met zich mee. Als jurist e-Overheid weet jij als geen ander hoe we hiermee om moeten gaan.

Teamleider MKB bij de Belastingdienst te Den Haag

In jouw rol van teamleider MKB geef je leiding en richting aan een team van ongeveer 25 professionals van diverse opleidingsniveaus. Je bevordert de onderlinge samenwerking en waarborgt de realisatie van de doelstellingen binnen het aandachtsgebied of de ‘special’ waarin zij werkzaam zijn. Je hebt oog voor de relatie, maar verliest de resultaten en het belang van onze organisatie en haar klanten niet uit het oog. Je bent in staat om richting en sturing te geven aan onze integrale klantbehandeling.

Senior medewerker handhaving bij de Provincie Zuid-Holland te Den Haag

Je bent primair verantwoordelijk voor de bestuursrechtelijke handhaving op (vaar)wegen en de inzet van buitengewone opsporingsambtenaren voor strafrechtelijke handhaving. Samen met je collega geef je juridische ondersteuning op het gebied van weg- en vaarwegbeheer en bewaak je de juridische kwaliteit van de beleidsuitvoering. Je beoordeelt controlerapportages en bewaakt de voortgang van het handhavingsproces.

Advocaat-medewerker Vastgoed & Overheid bij Nysingh te Arnhem

Nysingh biedt advocatuurlijke en notariële oplossingen met gebundelde expertise en branchegerichte focus voor overheden, bedrijven en instellingen. De sectie Vastgoed & Overheid is één van de grootste secties van het kantoor. De sectie richt zich op twee branches, te weten de branche vastgoed en de branche overheid. Wij zoeken een advocaat-medewerker die in staat is zelfstandig praktijk te voeren en aantoonbare ervaring heeft binnen een civielrechtelijke overheidspraktijk, en het liefst ook affiniteit heeft met aansprakelijkheidsrecht.

Postdoc onderzoeker arbeidsverhoudingen bij de Universiteit van Amsterdam

De postdoc onderzoeker zal worden ingezet voor verschillende onderzoeksprojecten van het AIAS. Het gaat hierbij onder meer om een onderzoek naar de waarde van werk, waarvoor de instituties rond arbeid en inkomen in een aantal landen in kaart worden gebracht. Daarnaast zal de postdoc bijdragen aan een onderzoek over veranderingen in de arbeidsverhoudingen in de publieke sector in de EU in de context van de crisis.

Jurist Bestuurlijke en Juridische Zaken bij de Radboud Universiteit Nijmegen

U ondersteunt in deze functie op de eerste plaats het College van Beroep voor de Examens (CBE) als secretaris. U adviseert het CBE inhoudelijk op bestuursrechtelijk en onderwijsrechtelijk terrein en bent verantwoordelijk voor een tijdig en correct verloop van de procedure. U bent het eerste aanspreekpunt voor partijen. Daarnaast levert u een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op de terreinen waarop BJZ actief is.

Content Coördinator Overheid & Recht bij Reed Business Information te Amsterdam

Als Content Coördinator ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze online producten. Je stuurt daarbij aan op actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de content. Je fungeert als de spin-in-het-web tussen redactie, auteurs, freelancers, (interne) IT partijen, marketing & sales, uitgevers en andere partijen die een rol spelen bij het realiseren van online-content. Je stuurt zowel de externe redactie, auteurs als freelancers aan om te zorgen dat ze binnen de planning kwalitatief goede content aanleveren.

Senior medewerker Burgerzaken op Sint Eustatius

De Caribische ‘gemeente’ Sint Eustatius werkt aan verbetering van de kwaliteit van de bevolkingsadministratie. Als sterke persoonlijkheid die houdt van verbetertrajecten en graag werkt op een eiland maak jij de kwaliteitsslag. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wet- en regelgeving op het terrein van burgerzaken, waaronder de basisadministratie (PIVA) en de aanvraag en uitgifte van identiteitsdocumenten.

Jurist bij de Wageningen University te Den Haag

Ben jij een meedenkende jurist, die in een complex krachtenveld zelfstandig en soms onder grote tijdsdruk kan werken? En voel jij je thuis in een projectmatige en internationale werkomgeving? Wij zoeken een ervaren jurist voor het Liaison Office van de Social Sciences Group van Wageningen University & Research. Wij adviseren business unit managers, leerstoelhouders, projectleiders en directie over kansen en risico's op een breed terrein. We stellen projectbegrotingen op en bewaken de juridische kwaliteit van overeenkomsten.

Docent/Onderzoeker Gezondheidsrecht bij de Universiteit Twente

Bij de leerstoel Law, Governance & Technology van de faculteit Behavioural, Management and Social sciences bestaat een vacature voor de functie van docent (onderzoeker) gezondheidsrecht. Tot uw takenpakket behoort onder meer het onderwijs op inleidend niveau en met brede oriëntatie op het gebied van het gezondheidsrecht in bachelor- en masteropleidingen Technische Geneeskunde, Gezondheidswetenschappen en Biomedische Technologie.

Rechter in opleiding bij de Rechtspraak

Als rechter zie je iedereen. Je ziet recidivisten, vluchtelingen, slachtoffers, ouders die willen scheiden, stellen die willen adopteren, burgers in conflict met de overheid. Al deze mensen vragen om een beslissing. Een knoop die doorgehakt wordt, zodat zij verder kunnen met hun leven. Een onafhankelijk en onpartijdig besluit na een zorgvuldige afweging van de juridische en maatschappelijke aspecten. Zo maakt rechtspraak samen leven mogelijk. En als rechter speel je daar een cruciale rol in.

Medewerker Regulering New Energy bij Gasunie te Groningen

Je kent ons wellicht al als één van de grootste gasinfrastructuur bedrijven in Europa. Als medewerker regulering bevind je je aan het front van de veranderende energiemarkt en een reguleringskader dat in hoge mate nog in ontwikkeling is. Je draagt direct bij aan het verwezenlijken van de ambities die Gasunie heeft in het kader van het versnellen van de energietransitie, waaronder het benutten van het potentieel van hernieuwbaar gas en nieuwe vormen van het verwarmen van huishoudens. Je kijkt hierbij naar Nederland, maar zeker ook naar de Europese regulering op het transitievlak.

Senior Legal Counsel bij Telegraaf Media Groep te Amsterdam

Telegraaf Media Groep is beursgenoteerd. Onze kernactiviteit is het creëren en vermarkten van content. De hoofdmerken zijn De Telegraaf, DFT, Telesport, Metro, Autovisie, Privé, VROUW, een aantal sterke regionale dagbladen. De afdeling Concern Juridische Zaken binnen TMG bestaat uit 4 legal counsels, aangestuurd door een General Counsel. Dit team valt direct onder de raad van bestuur. Als ervaren jurist komen o.a. contracten op gebied van privacy en IT voor jouw rekening.

Jurist Schadebehandeling bij MediRisk te Utrecht

Als Jurist Schadebehandeling behandel je binnen een team zelfstandig schadeclaims van bij MediRisk aangesloten ziekenhuizen. Daarnaast behandel je schadeclaims op het gebied van aansprakelijkheid (para)medici. Daarvoor overleg je met advocaten, schaderegelaars, medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen en voer je zo nodig procedures bij de sector kanton van de rechtbank.

Jurist bij EVO te Zoetermeer

Van de bakker op de hoek tot de multinational in de Randstad en van de aannemer in Limburg tot de groothandel in Groningen: EVO vormt één van de grootste ondernemersverenigingen van Nederland. Leden kunnen bij ons terecht voor vragen, bemiddeling, of voor een uitgebreid juridisch advies. Onze juristen hebben onder andere specialismes op het gebied van handel, logistiek, opslag, vervoer, internationale handel, arbeidsrecht en bestuursrecht. Ter ondersteuning van onze afdeling Bedrijfsjuristen zijn wij per direct op zoek naar een breed georiënteerde jurist met affiniteit in handels- en vervoerrecht.

Advocaat-Medewerker bij Van Diepen Van der Kroef te Amsterdam

Binnen de Amsterdamse vestiging van Van Diepen Van der Kroef is plaats voor een ervaren advocaat op het gebied van het ondernemingsrecht/insolventierecht. Onze cliënten zijn ondernemers die hoge eisen stellen: vakwerk van topkwaliteit en excellente service vanuit een proactieve benadering; een business partner die zij kunnen vertrouwen en die hun branche en onderneming als geen ander kent.