Advocaat-Stagiair Corporate Litigation, Arbitration & Dispute Resolution bij DVDW te Den Haag

DVDW is ambitieus en volop in beweging. We zijn met zo’n 95 collega’s, verdeeld over kantoren in Den Haag en Rotterdam. Jij komt terecht in een hecht team van gespecialiseerde ondernemingsrechtelijke procesadvocaten; onderdeel van het grotere litigation team. Je houdt je bezig met het ondernemingsrecht in de breedste zin. Waar je zoal aan kunt denken? Het adviseren van en strategisch overleggen met cliënten over corporate governance, risicobeperking en het behalen van doelen. Procedures bij de Ondernemingskamer, in arbitrage, in kort geding of bij een rechtbank of een gerechtshof. Wil jij de komende jaren uitgroeien tot een topadvocaat bij een toonaangevend kantoor?

Jurist Directie Open Overheid bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag

Als jurist bij de Directie Open Overheid (DOO) maak je deel uit van een team dat volop in ontwikkeling is. Je geeft gevraagd en ongevraagd juridisch advies aan directies, ambassades, de ambtelijke top en de bewindspersonen over openbaarmaking. Je adviseert over transparantie van informatie in het licht van de Grondwet, Wet open overheid (Woo) en de AVG. Je behandelt aan BZ gerichte AVG-inzageverzoeken en verzoeken op grond van de Woo. Je adviseert de beleidsafdelingen over de behandeling van verzoeken, schrijft mee aan besluiten en je behandelt bezwaarschriften.

Advocaat-Medewerker Arbeidsrecht bij TEN Advocaten in Den Bosch of Oss

TEN Advocaten heeft vestigingen in ’s-Hertogenbosch, Oss en Waalwijk en is daarmee een belangrijke speler in de regio. Onze werkwijze: het wetboek en de vragen waar onze klanten mee aankloppen zijn vaak al gecompliceerd genoeg. Wij zijn er om effectief tot een oplossing te komen. Heb jij een passie voor arbeidsrecht? Dan bieden we je de kans om je ambities te verwezenlijken binnen ons team - ten dienste van boeiende klanten.

Advocaat-Medewerker Vastgoed & Omgeving bij TEN Advocaten in Den Bosch of Waalwijk

Met een team van advocaten, mediators en curatoren bedient TEN een brede groep klanten. Wij zijn er voor alles wat mensen zakelijk en privé tegenkomen. Van procederen of bemiddeling bij een echtscheiding of arbeidsconflict tot het begeleiden van een fusie, incasso of het opstellen van waterdichte contracten.
Heb je een passie voor vastgoed en expertise in commercieel huurrecht en vastgoedtransacties? Of heb je zin om je vast te bijten in de Omgevingswet? Deze functie is ideaal voor advocaten die een uitdagende carrière ambiëren in een dynamische en cliëntgerichte omgeving.

Advocaat of Jurist bij Roelvink Advocaten te Leek

Wij zoeken een bevlogen advocaat of (senior) jurist. Ons kantoor is gespecialiseerd in arbeids-, onderwijs- en bestuursrecht. Onze cliënten zijn voornamelijk werkgevers. Door middel van onze sterke (communicatieve) vaardigheden adviseren en begeleiden we onze cliënten en bevorderen daarbij hun eigen deskundigheid - bijvoorbeeld door het geven van trainingen en cursussen. Wij zijn meesterlijk goed in (het bedenken van) juridische, strategische invalshoeken. Contact met de cliënt en het wegnemen van spanning of zorgen is voor ons prioriteit.

Jurist bij Power of 4 te IJsselstein

Wij zijn een juridisch adviesbureau met klanten in de zorg- en welzijnssector. Wij zijn op zoek naar enthousiaste juristen die hun talenten binnen het zorg- en welzijnslandschap verder willen ontwikkelen. Jij geeft juridisch advies, stelt beleidsdocumenten op, beoordeelt overeenkomsten, voert DPIA’s uit en helpt onze klanten te voldoen aan wet- en regelgeving.

Concernjurist bij de Gemeente Zwartewaterland te Hasselt

Onze gemeente bestaat uit drie kernen. Genemuiden staat bekend om zijn tapijtindustrie van internationale allure. Hanzestad Hasselt kent een eeuwenoude historie. En Zwartsluis heeft watersport en scheepsbouw en fungeert als toegangspoort naar Nationaal Park Weerribben-Wieden. Als concernjurist adviseer jij, op strategisch niveau, rechtstreeks aan het gemeentebestuur en de gemeentesecretaris op zowel bestuurs- als privaatrechtelijk gebied. Je werkt aan politiek gevoelige dossiers en bent in geval van procedures de schakel richting externe advocatuur. Belangrijk in deze rol is dat je invulling geeft aan de organisatie-brede juridische kwaliteitszorg.

Juridisch Adviseur Huisvesting bij de Gemeente Middelburg

Jouw taken: het behandelen van vergunningaanvragen op grond van de Huisvestingsverordening, het opstellen van juridische besluiten en nota’s en het opvoeren van handhavingsprocessen op basis van de Awb, Gemeentewet, Huisvestingswet, Huisvestingsverordening, Leegstandswet, Wet goed verhuurderschap en Omgevingswet. Samen met de andere juristen binnen de afdeling ben jij het eerste aanspreekpunt bij onderwerpen over afstemming van interne werkprocessen en over afstemming met externe partners. Je stelt werkinstructies op ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden binnen de afdeling en je vertegenwoordigt de gemeente in externe overlegstructuren.

Jurist Rechtsbijstand bij Klaverblad Verzekeringen te Zoetermeer

Onze afdeling Rechtsbijstand Service verzorgt het eerste contact met klanten over nieuwe rechtshulpverzoeken. Je behandelt juridische vraagstukken op verschillende terreinen - waaronder consumentenrecht, verbintenissenrecht en woon-gerelateerde zaken. Je helpt onze klanten snel op weg en verwijst hen in voorkomende gevallen door. Jij vindt het leuk om vlot tot de kern van het juridische probleem te komen en de klant goed uit te leggen wat diens juridische positie is. Een korte interventie pak je zelf op, slepende zaken laat je graag aan anderen. Je communicatie skills zijn dik in orde, de klant voelt dat hij bij jou in goede handen is.

Advocaat Verbintenissen bij Klaverblad Verzekeringen te Zoetermeer

Als Advocaat Verbintenissen verstrek je juridisch advies aan klanten met betrekking tot woning-gerelateerde kwesties zoals huurrecht, koop- en verkooptransacties en geschillen over onroerend goed. Hierbij zorg je ervoor dat de strategie en aanpak juridisch klopt, zonder de pragmatische oplossing uit het oog te verliezen. Bovendien ben je je er van bewust dat iedere klant een individu en uniek is. Je neemt de klant dan ook mee in de aanpak zodat deze altijd passend is bij het belang van de klant. Je werkt zelfstandig, maar kunt rekenen op collega’s en secretariële ondersteuning.

Rechters in Opleiding bij Rechtbanken en Gerechtshoven in het hele land

Past een functie als rechter of raadsheer bij jou? De rol die jij vervult, is van groot belang voor onze democratische rechtstaat. Een opleiding tot rechter of raadsheer is maatwerk. Een opleidingstraject duurt één tot vier jaar, afhankelijk van jouw ervaring. Er zijn er vier momenten per jaar waarop je kan solliciteren naar één van de 140 opleidingsplekken per jaar. En wil jij je niet (meteen) aanmelden voor de opleiding, maar eerst in de praktijk onderzoeken of de functie echt bij je past? Dan is een rol als rechter- of raadsheer-plaatsvervanger misschien perfect voor jou!

Senior Adviseur Juridische Zaken bij de Nederlandse Gasunie te Ravenstein of Ulvenhout

Gasunie is een netwerkbedrijf voor energie. In Nederland en Noord-Duitsland beheren en onderhouden we de infrastructuur voor transport en opslag van gas. Gasunie werkt hard aan de infrastructuur voor de duurzame energie van de toekomst. Jij adviseert over het juridisch kader ten behoeve van Gasunie assets bij complexere werkzaamheden binnen het omgevingsrecht. Jij bent de troubleshooter die adviseert, helpt en instrueert. In deze uitdagende functie onderhoud je intensief contact met collega’s van projecten en beheerafdelingen - en met externe partijen, waaronder ingenieursbureaus, kabel- en leidingeigenaars.

Jurist Beroepsaansprakelijkheid bij de Vereende te Den Haag

De Vereende is actief in de schadeverzekeringsmarkt en is er voor allerlei zaken die gewone verzekeraars niet oppakken. Met een maatschappelijk belangrijke vangnetrol zijn we een onmisbare schakel in verzekeringsland. We verzekeren bijzondere risico’s (AVP voor ex-gedetineerden of autoverzekering voor mensen met een hoog schadeverloop) én de beroepsaansprakelijkheid van financieel adviseurs en makelaars. Als Jurist Beroepsaansprakelijkheid word jij verantwoordelijk voor de behandeling van beroepsaansprakelijkheidsschades van partijen als assurantiebemiddelaars, bemiddelaars bij financieringen en hypotheken, makelaars, taxateurs en financieel planners.

Jurist Arbeidsrecht bij de Provincie Noord-Brabant te Den Bosch

Wij zoeken een nieuwe collega die een kwalitatieve bijdrage levert aan de arbeidsrechtelijke en rechtspositionele werkzaamheden en op meerdere taken inzetbaar is. Jij adviseert managers, P&O-adviseurs en bestuurders. In je takenpakket vallen ook beleidsmatige werkzaamheden - denk hierbij aan het opstellen van personele regelingen, besluitvormingsdossiers en het geven van juridisch advies. Daarnaast ook werkzaamheden met het accent op de uitvoering, zoals toetsen van regelingen, beleid en cao implementeren en informatie verstrekken over wijzigingen in de cao en in wet- en regelgeving.

Juridisch Medewerker bij de Gemeente Beuningen

De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen werken samen op het terrein van belastingen/WOZ. Jij wordt verantwoordelijk voor het behandelen van bezwaar-, beroeps- en verzoekschriften op het gebied van WOZ-taxaties en gemeentebelastingen. Je vertegenwoordigt waar nodig de gemeente bij de rechtbank of het gerechtshof. Verder draag je zorg voor de uitvoering van het beleid, inclusief advisering over verordeningen op genoemde terreinen.