Jurist / juridisch adviseur contracten bij de Gemeente Katwijk

Als juridisch adviseur breng je risico’s in beeld en borg je deze. Dit doe je voor projecten op het snijvlak van grondexploitatie en ruimtelijke ontwikkeling. Je adviseert het management en projectmanagers bij contracttrajecten, over toe te passen onderhandelingsstrategieën en coördineert overleg met externe partijen. Tevens inventariseer voor projecten de juridische risico’s, stel je beheersmaatregelen voor en adviseer je gevraagd en ongevraagd over privaat- en bestuursrechtelijke kwesties.

Universitair docent of docent Straf(proces)recht bij de Radboud Universiteit Nijmegen

Een universitair docent Straf(proces)recht die medeverantwoordelijk is voor de uitvoering, ontwikkeling en coördinatie van het strafrechtelijk onderwijs binnen de vaksectie Strafrecht & Criminologie. Daarbij voert u zelfstandig strafrechtelijk onderzoek uit, hetgeen uitmondt in wetenschappelijke publicaties. Verder levert u een bijdrage aan de werving van onderzoeksubsidies door bijvoorbeeld het (mede) indienen van NWO- en WODC voorstellen. De verhouding onderwijs/onderzoek/beheer is 55/35/10%.

Jurist bezwaar en beroep bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Een uitdagende en afwisselende functie? Die heb je zeker, als jurist bezwaar en beroep bij het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naast dat je werkt aan individuele bezwaar- en beroepszaken geef je ook juridisch advies. Samen met je collega’s bouw je vanuit Den Haag aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland: een waardevolle bijdrage aan de samenleving.

Advocaat-stagiair Herstructurering & Insolventie bij DVDW te Den Haag

Bij DVDW zijn circa 45 ondernemende advocaten werkzaam in verschillende expertises, waaronder Herstructurering & Insolventie. Als advocaat-stagiair werk je mee in teams die met de curator of bewindvoerder de door de Rechtbank uitgesproken faillissementen of surseances van betaling afwikkelen. Het is de bedoeling dat na een inwerkperiode je ook zelf door de rechtbank Den Haag als (jong) curator wordt aangesteld. Je adviseert in teamverband in alle mogelijke insolventiesituaties over zekerheidsrechten, aansprakelijkheid, enz. Verder adviseer en procedeer je op het gebied van handelsrecht.

(Senior) medewerker commercial litigation & arbitration bij BarentsKrans te Den Haag

Je vervult een zelfstandige rol binnen een jong, ambitieus en zeer kundig team. Je praktijk is dynamisch, met mooie en veelzijdige zaken die veelal een internationaal karakter hebben. Binnen het team staat naast kwaliteit en kennisdeling ook collegialiteit en een informele werksfeer hoog in het vaandel. Binnen het team is hoogwaardige expertise aanwezig en het opereert dan ook in de top van de markt.

Studentstage bij AMS Advocaten te Amsterdam

AMS Advocaten biedt ambitieuze universitaire rechtenstudenten de mogelijkheid om gedurende twee maanden een studentstage. Als stagiair zul je betrokken worden bij de behandeling van de lopende dossiers. Je zult juridische werkzaamheden uitvoeren voor de advocaten. Dat betekent dat je juridisch onderzoek zult doen naar jurisprudentie en literatuur, je assisteert bij het opstellen van brieven, overeenkomsten en/of (proces)stukken. Indien mogelijk zul je ook zittingen bijwonen.

Jurist verplichte zorg bij het Openbaar Ministerie te Maastricht

Jij draagt zorg voor de werkzaamheden die voortkomen uit de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), die op 1 januari is ingegaan. De Wvggz is een behandelwet waarin het OM de procesregie heeft. Dit leidt ertoe dat er per zorgverzoek meer aandacht is voor de wensen van de betrokkene en zijn of haar naasten. Vanuit het OM vindt hierdoor vaker overleg plaats met ketenpartners, zoals politie en reclassering. Als jurist ben jij degene die de Wvggz-verzoeken beoordeelt.

Jurist interventies en onderzoeken bij het Openbaar Ministerie te Rotterdam

Of je nou werkt bij de afdeling Interventies of Onderzoeken, als jurist behandel je zowel zelfstandig als in overleg met de officier van justitie de (commune) strafzaken. Je adviseert en neemt beslissingen over de afdoening van zaken en het dagvaarden van verdachten. Daarnaast werk je aan de voorbereiding van strafzaken voor de behandelend officier op zitting.

Senior juridisch medewerker familierecht bij het Gerechtshof Den Haag

Je speelt een belangrijke rol bij de juridische, organisatorische en praktische voorbereiding van de zaken die op de zitting worden behandeld. Je fungeert als griffier ter zitting en neemt actief deel aan het raadkameroverleg. Daarna schrijf je de conceptbeschikkingen en de processen-verbaal in die zaken. In alimentatiezaken maak je ook, indien nodig, de alimentatieberekeningen.

Juridisch adviseur Wob/Awb bij het Ministerie van Financiën te Den Haag

Samen met vijf collega-juristen behandel je de verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) die aan het ministerie van Financiën zijn gericht. Hierbij adviseer je de beleidsafdelingen over de behandeling van zulke verzoeken, schrijf je besluiten en behandel je eventuele bezwaarschriften. In jouw regierol zorg je ervoor dat alle relevante stakeholders tijdig betrokken worden bij de afhandeling van het Wob-verzoek.

Rechters in Opleiding bij de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven

Een functie als rechter geeft u de kans om alle rechtsgebieden grondig en van alle kanten te leren kennen én er invloed op uit te oefenen. Binnen de rechtbank Oost-Brabant hebben we 2 opleidingsplaatsen beschikbaar per 1 januari 2021. Afhankelijk van uw ervaring duurt de fulltime opleiding minimaal een jaar en in beginsel maximaal twee jaar. U zult in twee teams met twee verschillende rechtsgebieden worden opgeleid.

Advocaat-stagiair EU & Mededinging bij BarentsKrans te Den Haag

Bij BarentsKrans werken ongeveer 80 advocaten en (kandidaat-)notarissen aan mooie juridische uitdagingen, zowel nationaal als internationaal. Onze sectie EU & Mededinging is marktleider in Nederland op het gebied van het verhalen van kartelschades in een internationale context. Een aantal voorbeelden van de dagelijkse werkzaamheden zijn het bijstaan van ondernemingen bij onderzoeken van de Autoriteit Consument & Markt of de Europese Commissie, (multinationale) fusiemeldingen, aanbestedingsrechtelijke kort gedingen en civiele kartelschadeprocedures.

Twee senior juristen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd te Utrecht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is voor haar afdeling Juridische Zaken op zoek naar twee ervaren juristen voor elk 36 uur per week. Beide senior juristen komen te werken in een team van juristen die gespecialiseerd zijn op het gebied van curatieve zorg, geneesmiddelen en medische technologie. De werkzaamheden van een senior jurist zullen primair betrekking op het terrein van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen, van de andere senior jurist voornamelijk op het terrein van de curatieve zorg. Je informeert en adviseert het management en inspecteurs op het gebied van de gezondheidszorg over de juridische aspecten van toezicht.

Universitair Docent Privaatrecht aan de Open Universiteit te Heerlen

U wordt ingezet bij de ontwikkeling en implementatie van het privaatrechtelijke opleidingsprogramma en u begeleidt daarnaast scripties. U wordt in eerste instantie met name betrokken bij het privaatrechtelijk onderwijs in de bachelorfase. Het gaat dan om de privaatrechtelijke kerncursussen Aansprakelijkheidsrecht, Overeenkomstenrecht en Dynamiek van het Goederenrecht. Daarnaast verricht u (zelfstandig) wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het privaatrecht, uitmondend in wetenschappelijke publicaties.

PhD fellow Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden

Je wil graag een dissertatie schrijven op een ondernemingsrechtelijk thema op het terrein van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht en vindt het daarnaast leuk om bij te dragen aan de ontwikkeling van onze studenten. Je hebt aantoonbare belangstelling voor het brede vakgebied van het ondernemingsrecht en beschikt over een universitaire opleiding rechtsgeleerdheid, met de nadruk op ondernemingsrecht.

Juridisch medewerker afdeling toezicht bij de rechtbank Midden-Nederland te Lelystad

De afdeling Toezicht van de rechtbank behandelt zaken over curatele, bewind en mentorschap (CBM), insolventie en erfrecht. Zij houdt toezicht op het werk van de door de rechtbank benoemde curatoren en (beschermings)bewindvoerders. Ook is er regelmatig contact met het notariaat. Voor deze vacature zijn we op zoek naar een juridisch medewerker die zich in ieder geval ook richt op zaken op het gebied van erfrecht en CBM.

Advocaat-stagiair Banking & Finance bij Florent te Amsterdam

Als Advocaat-stagiair Banking & Finance bij Florent ben je betrokken bij en medeverantwoordelijk voor het hele proces van een financieringstransactie. Je stelt zelf stukken op of helpt daarmee. Je leidt het proces in goede banen door te schakelen met de klant en de andere betrokken partijen. Ook bereid je adviezen aan klanten voor en bespreekt die dan samen met een medewerker of partner; samen met je team boks je de deal voor elkaar. Je werkt nauw samen met verschillende praktijkgroepen binnen Florent en met internationale partners. Je krijgt de kans om in allerlei verschillende transacties mee te draaien en breed ervaring op te doen.

Advocaat-stagiair Insolventierecht & Herstructurering bij Florent te Amsterdam

Als Advocaat-stagiair Insolventierecht & Herstructurering bij Florent ben je betrokken bij (middel)grote faillissementsprocedures. Je probeert het faillissement zo goed mogelijk af te wikkelen, met een doorstart of verkoop van de activa als belangrijk doel. Ook help je bij advisering van klanten die zich bevinden in de voorfase van faillissementen of adviezen aan betrokkenen in een bepaald faillissement (banken/schuldeisers/bestuurders). Je doet literatuur- en jurisprudentieonderzoek en bereidt adviezen voor. Je krijgt de kans om op allerlei verschillende faillissement en zaken mee te draaien en zo breed ervaring op te doen.

Juridisch adviseur handhaving bij de Gemeente Midden-Delfland te Schipluiden

Midden-Delfland bevindt zich in Bijzonder Provinciaal Landschap tussen Rotterdam, Den Haag en Delft. Een uniek stukje Nederland waar de koe zoveel mogelijk in het weiland staat en weidevogels zich thuis voelen in de polders. Midden-Delfland is niet zomaar ‘een gemeente’. Het grijze pak past ons niet. We hebben oog voor onze inwoners, het landschap, de karakteristieke dorpen en elkaar.
Als juridisch adviseur word je primair verantwoordelijk voor het afhandelen van de handhavingsprocedures op het gebied van bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, de APV en openbare orde en veiligheid.

WIA Casemanager bij AON te Rotterdam

Wij zijn de toonaangevende wereldwijde dienstverlener op het gebied van risk, retirement en health. Ben jij een specialist op het gebied van sociale zekerheid en WGA? Krijg jij een kick om werknemers weer in arbeidsproces te krijgen? Als specialist Bezwaar en Beroep (WIA casemanager) ben je onderdeel van het WIA casemanagement team. Hierbij heb je dagelijks contact met werkgevers, werknemers, verzekeraars en UWV.

Senior Contract Manager / Legal Consultant bij Salvius Legal te Zeist

Salvius Legal provides the pharmaceutical, biotech and clinical trial industry with flexible, efficient and high-quality contract management solutions and legal advice. We manage the worldwide site contracting process for small to large multi-country clinical studies, oversee sponsor – clinical research organization contracting, develop data protection compliance plans, and provide other legal and strategic services. Our team consists of highly skilled and motivated legal professionals. Because of the expansion of our activities, we wish to appoint a Senior Contract Manager / Legal Consultant to lead clinical trial contracting projects.

Advocaat-stagiair aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht bij Dirkzwager te Arnhem

Aansprakelijkheidsrecht. Juridische inhoud. Creatieve argumenten. Procespraktijk. Intensieve opleiding. Sterk team. Mooie zaken. Spreekt dit je aan? Je adviseert en procedeert bij ons, zowel binnen het aansprakelijkheidsrecht als binnen het verzekeringsrecht. Je schrijft adviezen en processtukken, gaat naar de rechtbank en werkt samen met verschillende collega’s. Ons doel is om van jou een topadvocaat te maken. Solliciteer ook gerust als je een gevorderd advocaat-stagiair bent!

Jurist Omgevingskwaliteit bij de Gemeente Stichtse Vecht te Maarssen

Heb je een open blik en wil je meedenken over goede, pragmatische en juridisch kloppende oplossingen voor onze inwoners? Kom dan werken bij ons team Omgevingskwaliteit! Op allerlei mogelijke manieren zet jij je juridische kennis in. In ons team werk je bijvoorbeeld samen met planologen, toezichthouders, BOA’s en vergunningverleners. Je stelt o.a. (handhavings)beschikkingen op samen met vergunningverleners en toezichthouders, behandelt bezwaar- en beroepschriften en WOB-verzoeken. Een zeer diverse functie, waarbij je als jurist ook achter je bureau vandaan komt en in contact treedt met jouw klanten: onze inwoners.

Twee juristen / juridisch medewerkers bij Rijssenbeek Advocaten te Arnhem

Rijssenbeek Advocaten is gespecialiseerd in het civiel vastgoedrecht. Als jurist heb je dan ook veel contact met vastgoedbeheerders, verenigingen van eigenaars, projectontwikkelaars, woningeigenaren en verhuurders. Wij zoeken twee juristen/juridisch medewerkers (HBO/WO). Je voert voor het grootste gedeelte een eigen praktijk. Dit houdt in dat je zelfstandig adviseert aan en procedeert voor cliënten. Deze eigen verantwoordelijkheid maakt het werk als jurist bij Rijssenbeek Advocaten uitdagend en draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling. Naast je eigen praktijk werk je regelmatig samen met advocaten aan complexere zaken.

Beginnend jurist bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants te Amsterdam

Als beroepsorganisatie vertegenwoordigen wij 22.000 professionals die werkzaam zijn in een accountantspraktijk, bij de overheid, als intern accountant of in het management van organisaties. De juridische werkzaamheden bij de NBA zijn zeer gevarieerd. Enerzijds zijn er werkzaamheden die verband houden met het specifieke publiekrechtelijke karakter van de NBA. Anderzijds gaat het om werkzaamheden die horen bij een privaatrechtelijke rechtspersoon, zoals het opstellen en beoordelen van overeenkomsten. In aanvang richt jij je op dergelijke civielrechtelijke vraagstukken.

(Aankomend) Partner M&A bij DVDW Advocaten te Den Haag

Als (aankomend) partner van de overname- en corporate praktijk van DVDW Advocaten leid en begeleid je al het transactionele en corporate werk uit jouw eigen netwerk en werk dat van kantoor afkomstig is. Je bouwt verder aan deze corporate praktijk waarbij je veel samenwerkt met de financierings- en herstructureringsadvocaten. Je beschikt over een sterk netwerk. Als partner van onze corporate kantoren in Rotterdam en Den Haag vervul je naast een inhoudelijke rol ook een duidelijk strategische en sturende rol voor het kantoor waaraan je mede jouw eigen richting kunt geven. Je maakt eventueel met jouw huidige team van medewerkers de overstap naar DVDW Advocaten.

Student-stage bij Penrose.law te Amsterdam

Penrose.law is een ambitieus advocatenkantoor in hartje Amsterdam, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, arbeidsrecht en IT/IE. Met een hecht team van 10 specialisten werken wij op hoog niveau. Wij zoeken een gemotiveerde masterstudent voor een stage bij onze sectie Corporate Law & Commercial Contracts. De stage duurt over het algemeen twee maanden (fulltime), waarbij je kennis maakt met de advocatuur en ons team en deelneemt aan opleidings- en kantooractiviteiten.

Advocaat-medewerker Insolventierecht & Herstructurering bij Florent te Amsterdam

Als Advocaat-medewerker Insolventierecht & Herstructurering bij Florent adviseer je bij (middel)grote faillissementsprocedures en (internationale) herstructureringen, mogelijk in de toekomst ook in het kader van de WHOA. Je krijgt hierin veel verantwoordelijkheid en neemt wanneer dit kan het voortouw in een zaak. Daarnaast draai je mee in de curatorenpraktijk, waarbij je ondersteuning biedt aan de curatoren bij hun werkzaamheden in (middel)grote faillissementen. Mogelijk kun je zelf curator worden.

Advocaat-medewerker Intellectuele Eigendom bij Nysingh te Arnhem

Als advocaat-medewerker Intellectuele Eigendom houd je je bezig met het behandelen van inbreukzaken, die veelal een internationaal karakter hebben. Ook geef je regelmatig advies over reclamerecht. Je gaat deel uitmaken van ons team IE-recht, dat onderdeel vormt van de sectie ondernemingsrecht. Onze cliënten zijn ondernemingen uit binnen- en buitenland en zijn voornamelijk actief in de design-, lifestyle- en mode-industrie.

Advocaat-medewerker Gezondheidszorg bij Nysingh te Utrecht

Voor onze sectie Gezondheidszorg zijn wij op zoek naar een advocaat-medewerker. Je houdt je bezig met brede gezondheidsrechtelijke vraagstukken, zoals het adviseren rondom patiëntenrechten, toelating medisch specialisten, statuten, governance, het vormgeven van samenwerkings- en organisatieverbanden, het opstellen van reglementen en overeenkomsten en het begeleiden van fusies en overnames.

Kandidaat-Notaris Ondernemingsrecht bij Nysingh te Apeldoorn

Jij wordt bij Nysingh een belangrijke adviseur bij diverse juridische aspecten op het gebied van Ondernemingsrecht. Je komt te werken in een afwisselende praktijk en adviseert en begeleidt Nederlandse en internationale (middel)grote ondernemingen en (semi-) publiekrechtelijke instellingen op het gebied van (grensoverschrijdende) fusies en splitsingen, overnames, herstructureringen, joint ventures, implementatie van governancebeleid en codes.

Advocaat-medewerker Corporate & Commercial Litigation bij BarentsKrans te Den Haag

De praktijkgroep Corporate & Commercial Litigation bestaat uit een team van 11 advocaten die adviseren en procederen op het gebied van ondernemingsrechtelijke geschillen in brede zin. De praktijk varieert van commerciële contracten tot overnamegeschillen, aandeelhoudersgeschillen en aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Er wordt geprocedeerd bij zowel de civiele rechter als de Ondernemingskamer. De brede praktijk biedt de mogelijkheid om te procederen en strategisch te adviseren over een diversiteit aan onderwerpen.

Advocaat-Stagiair Banking & Finance bij BarentsKrans te Den Haag

Als advocaat-stagiair Banking & Finance begeleid je voornamelijk financiële instellingen, andere geldverstrekkers en kredietnemers bij diverse financieringstransacties. De nadruk ligt op het structureren, leiden en afronden van Nederlandse en internationale acquisitiefinancieringen, vastgoed(ontwikkelings)financieringen en (duurzame) projectfinancieringen. Je wordt onderdeel van de praktijkgroep Financieringen & Financieel Toezicht; onderdeel van de bredere corporate praktijk die bestaat uit circa 20 advocaten en (kandidaat-)notarissen die nauw met elkaar samenwerken.

Partner Cassatie bij BarentsKrans te Den Haag

Ons kantoor behoort tot de selecte groep advocatenkantoren met een van oudsher omvangrijke cassatiepraktijk op het gehele terrein van het civiele recht. Ook bijstand in een prejudiciële procedure bij de Hoge Raad behoort tot de dienstverlening, net als mee-procederen in appèl en na cassatie en verwijzing. Je wordt een van de twee partners binnen de expertise cassatie en gaat mede sturing geven aan een team met een gevestigde naam. Dit team is al jaren met regelmaat betrokken bij spraakmakende en maatschappelijk relevante zaken.

Wetenschappelijk (hoofd)medewerker Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Aruba

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is ter versterking van het vakgebied Staats- en Bestuursrecht op korte termijn op zoek naar twee wetenschappelijk medewerkers. Je belangrijkste verantwoordelijkheden zijn het verzorgen, van onderwijs op het gebied van het staats-, bestuurs- en/of internationaal en Europees recht in zowel de bachelor- als de masteropleiding, het begeleiden van studenten bij afstudeeropdrachten en masterscripties en het uitvoeren van rechtswetenschappelijk onderzoek.

Kandidaat-notaris Vastgoed bij BarentsKrans te Den Haag

Heb jij (bijna) je master Notarieel Recht afgerond? Solliciteer dan bij BarentsKrans. Ons vastgoedteam houdt zich bezig met het gehele civiele traject, van overeenkomst tot akte, van advies tot procedure. Het cliëntenbestand bestaat onder meer uit beleggers, projectontwikkelaars, woningcorporaties, banken en (semi-)overheids- en zorginstellingen. Als kandidaat-notaris draai je direct mee in een afwisselende en dynamische praktijk en adviseer je (onder begeleiding van een ervaren kantoorgenoot) cliënten op het gebied van vastgoedfinanciering, commerciële vastgoedtransacties en projectontwikkeling.

Advocaat-medewerker Vastgoed bij BarentsKrans te Den Haag

Binnen onze Vastgoedpraktijk werkt een team van 20 advocaten en (kandidaat-)notarissen nauw samen. Je adviseert en procedeert op het gebied van het contracten- en aansprakelijkheidsrecht, met een focus op vastgoed/projectontwikkeling en overheden. Een bijzonder aandachtsgebied is het overheidsprivaatrecht. Je treedt daarbij vooral op voor projectontwikkelaars en (semi)overheden. Je krijgt de mogelijkheid om je binnen een brede vastgoedpraktijk verder te ontwikkelen.

Advocaat-medewerker Bestuursrecht bij BarentsKrans te Den Haag

Ons vastgoedteam heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van projectontwikkeling, bouwrecht, huurrecht, notarieel vastgoed, vastgoedtransacties, bestuursrecht en omgevingsrecht. Met de recente komst van advocaat en partner Remco Bäcker en senior advocaat Nicole Soliana is hier bijzondere kennis en ervaring op het gebied van bestuurs- en omgevingsrecht en het overheidsprivaatrecht aan toegevoegd. Je adviseert en procedeert in een projectontwikkeling- en overheidspraktijk waarbinnen, naast het bestuurs- en omgevingsrecht, ook milieurechtelijke vraagstukken en handhavingsgeschillen aan de orde komen.

Advocaat-medewerker Banking & Finance bij BarentsKrans te Den Haag

Ter uitbreiding van onze groeiende praktijk zijn wij op zoek naar een advocaat-medewerker Banking & Finance. Samen met het team begeleid je diverse financieringstransacties. Het is de bedoeling dat je al snel een belangrijk aanspreekpunt wordt voor de cliënt. De nadruk ligt op het structureren, leiden en afronden van (inter)nationale acquisitie­financieringen, vastgoed(ontwikkelings)­financieringen en (duurzame) project­financieringen.

Senior juridisch medewerkers (Kanton en Insolventie) bij de Rechtbank Noord-Holland te Haarlem

Als senior juridisch medewerker bij Kanton verleen je inhoudelijk ondersteuning aan de rechter bij de voorbereiding en afdoening van aardvorderingen bij Kanton op het gebied van huurrecht en appartementsrecht en andere vastgoed gerelateerde civiele zaken.
Als senior juridisch medewerker bij Insolventie verleen je inhoudelijk ondersteuning aan de rechter bij de voorbereiding en afdoening van faillissementszittingen en zittingen in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Daarnaast ondersteun je de rechters-commissarissen bij hun toezichthoudende taken in lopende faillissementen.

Senior jurist veiligheid bij de Gemeente Eindhoven

Jij adviseert over diverse veiligheidsthema's zoals gebiedsverboden, pandsluitingen, huisverboden, manifestaties en noodrechtbesluiten. De burgemeester van Eindhoven is tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Jij weegt ook zijn belangen af in relatie tot deze rol, bijvoorbeeld de aanpak van de Corona-crisis. Je houdt je bezig met onderwerpen die de volgende dag in de krant kunnen staan. De nadruk ligt voor jou op de complexere zaken met een hoge politieke gevoeligheid en een hoog afbreukrisico.

Juridisch beleidsmedewerker bij de Gemeente Katwijk

Recent is een nieuw VTH-beleid (VTH = Vergunningen Toezicht en Handhaving) vastgesteld. Vanuit dit hernieuwde kader geef jij, samen met de vakspecialisten van de verschillende disciplines, vorm aan de uitvoeringsprogramma’s. In dit kader ontwikkel en actualiseer je ons VTH-beleid en adviseer je hierover (bijv. ligplaatsenbeleid, VTH beleid e.d.). Tevens redigeer je verordeningen (bijv. Marktverordening) en aanvullende regelgeving. Ook beantwoord je inhoudelijke vragen, adviseer je collega’s, management en college, en maak je en wijzig je overeenkomsten.