Jonge medewerkers Ruimtelijke Ontwikkeling bij de Gemeente Oss

Oss zoekt jong bloed! We hebben mooie en gevarieerde tijdelijke banen voor jongeren tot maximaal 27 jaar. De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling is op zoek naar jonge medewerkers. Binnen word je breed ingezet. Afhankelijk van je achtergrond en voorkeur kunnen dit werkzaamheden met een meer juridisch en/of planologisch karakter zijn. Daarbij kun je denken aan het beoordelen van verzoeken, het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen, het begeleiden van ruimtelijke plannen, meewerken aan bestemmingsplannen, woningbouwprojecten of een windmolenpark.

Juridisch Medewerker bij Slachtofferhulp Nederland te Rotterdam

Als juridisch medewerker ben je inzetbaar binnen de brede juridische dienstverlening van Slachtofferhulp Nederland. Je brengt bij de uitvoering van ZSM-taken actief de positie van het slachtoffer onder de aandacht van de ketenpartners. De ZSM-werkzaamheden vinden ook in de weekenden en avonden plaats. De begeleiding tijdens het strafproces bestaat uit het ondersteunen bij het opstellen en onderbouwen van de schade. Je neemt zo nodig contact op met slachtoffers of nabestaanden indien wijzigingen of aanvullingen noodzakelijk zijn.

Coördinerend jurist bij de Inspectie Jeugdzorg te Utrecht

Je vervult een brede en afwisselende functie in het hart van de organisatie. Je vormt samen met de senior jurist en de jurist het juridisch team. Dit team volgt, analyseert en signaleert juridische ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het toezicht en de handhaving van de inspectie. Het vertaalt deze ontwikkelingen naar concrete consequenties voor de inspectie en adviseert het management en de inspecteurs hierover.

Toezichthouder bij Rijkswaterstaat te Rotterdam

Je voert lichte en middelzware (complexere) toezichtactiviteiten uit in overleg met de inspecteurs en treft voorbereidingen daarvoor. Je schrijft een werkbaar plan van aanpak voor de uitvoering van deze activiteiten. Hiermee werk je aan je ambitie: het toezicht naar een hoger niveau brengen. Je begeleidt een goede informatieoverdracht binnen de organisatie en naar externe klanten, stelt rapportages op en zorgt ervoor dat de administratie en systemen rondom toezicht continu op orde zijn.

Promovendus Sociaal Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Het onderzoek van de vaksectie Sociaal Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit richt zich in het bijzonder op de dynamiek die ontstaat daar waar het arbeidsrecht andere rechtsgebieden raakt. Als promovendus gaat u aan de slag met het onderzoeksvoorstel 'Het concern in het arbeidsrecht'. Het doel van het onderzoek is voor concerns een benadering te ontwikkelen waarmee recht wordt gedaan aan de beschermingsgedachte van het arbeidsrecht.

PhD scholarship bij de Vrije Universiteit Amsterdam

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU biedt met de PhD scholarship veelbelovende kandidaten de kans om gedurende als kandidaat-promovendus aangesteld te worden aan de faculteit. De kandidaat werkt in deze tijd het onderzoeksvoorstel uit naar gelang de criteria van NWO. Eventueel kan er in overleg met de afdeling waar de kandidaat werkzaam is voor worden gekozen om de arbeidsovereenkomst uit te breiden ten behoeve van het verzorgen van onderwijs of andere taken.

Juridisch adviseur geschilbeslechting bij het Ministerie van BZK

Als juridisch adviseur maak jij deel uit van het secretariaat van de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken woningwet. Om jouw takenpakket fulltime te maken, werk je daarnaast als juridisch adviseur voor de afdeling Wonen en Rijksdienst bij de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW). Het beantwoorden van vragen over de Woningwet en daaruit voortvloeiende regelgeving behoort ook tot jouw taken.

Advocaat-medewerker Vastgoed bij BarentsKrans te Den Haag

BarentsKrans is een advocaten- en notarissenkantoor met 60 gedreven fee earners. Het kantoor rekent procederen tot haar kernkwaliteiten en heeft een uitstekende reputatie. Voor onze sectie Vastgoed zijn wij op zoek naar een fulltime advocaat-medewerker. Je komt te werken binnen een groot team van advocaten en (kandidaat-)notarissen met als specialisaties onder meer vastgoedtransacties, huurrecht, franchise, bestuurs- en omgevingsrecht en duurzame energie. Je adviseert met betrekking tot alle voorkomende kwesties binnen de vastgoedpraktijk, maar er is voldoende ruimte voor het ontwikkelen van eigen expertise.

Senior jurist financiële sector bij De Nederlandsche Bank te Amsterdam

Als prudentieel toezichthouder fungeert DNB voor diverse instellingen als poortwachter tot de financiële sector. In deze functie geef je uitvoering aan deze activiteit, soms ook in internationaal verband. Je krijgt als eerste te maken met nieuwe initiatieven op de financiële markten en beoordeelt of een onderneming binnen de reikwijdte van de toezichtwetgeving valt. Fascinatie voor innovatie is voor deze functie dan ook een pre.

Commissiegriffier / plaatsvervangend griffier bij de Gemeente Westerveld te Diever

De raad van de gemeente Westerveld heeft onlangs besloten om vorm te geven aan een griffie “nieuwe stijl”. Samen met de griffier en de administratief medewerker ondersteun en adviseer je de gemeenteraad en de twee raadscommissies. Je bent het aanspreekpunt voor de commissiezaken en ondersteunt de commissievoorzitters en de commissieleden voorafgaand en tijdens vergaderingen.

Senior juridisch medewerker bij de Rechtbank Oost-Brabant te Den Bosch

Als senior juridisch medewerker ondersteun je rechters bij de behandeling van complexe strafrechtelijke zaken. Je wordt voornamelijk ingezet in meervoudige kamerzaken. Je beoordeelt formele en materiële kanten van processtukken, bereidt de zaken voor die op zitting worden behandeld en treedt op als griffier ter zitting en in de raadkamer. Je neemt actief deel aan de beraadslagingen in de raadkamer en adviseert rechters.

Jurist Arbeidsrecht bij APG te Amsterdam

APG is een pensioenuitvoerder die voor zijn opdrachtgevers het pensioen regelt van 4,5 miljoen mensen. We verzorgen het pensioen van één op de vijf gezinnen in Nederland. Voor het team Group Legal binnen APG zoeken wij een juridische professional met een primaire focus op arbeidsrecht en met een praktische en commerciële inslag. Ben jij de Senior Jurist Arbeidsrecht die van nature een echte netwerker is? Ben jij een zelfstarter maar verlies je de samenwerking nooit uit het oog? Dan komen wij graag met jou in contact.

Juridisch adviseur bij ANKO te Huizen

De Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO) is dé brancheorganisatie voor ondernemers in de kappersbranche. Op de afdeling Belangenbehartiging en advies is een team van adviseurs belast met de ondersteuning van onze leden op het gebied van juridische vraagstukken en personeelsmanagement. Wij zijn op korte termijn op zoek naar een enthousiaste collega voor de functie van juridisch adviseur. Je adviseert, treft schikkingen en procedeert voornamelijk op arbeidsrechtelijk gebied.

Juridisch adviseur scheepvaartregelgeving en privacy bij Rijkswaterstaat te Utrecht

Je adviseert alle geledingen van Rijkswaterstaat over bestuursrechtelijke vraagstukken op het terrein van de Scheepvaartverkeerswet. Daarbij ligt de nadruk op de binnenvaartregelgeving, zoals het Binnenvaartpolitiereglement, Rijnvaartpolitiereglement, de Regeling communicatie en afmetingen rijksbinnenwateren en het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer.

Jurist bij EVO te Zoetermeer

Van de bakker op de hoek tot de multinational in de Randstad en van de aannemer in Limburg tot de groothandel in Groningen: EVO vormt één van de grootste ondernemersverenigingen van Nederland. Leden kunnen bij ons terecht voor vragen, bemiddeling, of voor een uitgebreid juridisch advies. Onze juristen hebben onder andere specialismes op het gebied van handel, logistiek, opslag, vervoer, internationale handel, arbeidsrecht en bestuursrecht. Ter ondersteuning van onze afdeling Bedrijfsjuristen zijn wij per direct op zoek naar een breed georiënteerde jurist met affiniteit in handels- en vervoerrecht.

Jurist bezwaar bij de Radboud Universiteit Nijmegen

Het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) maakt onderdeel uit van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft 80 medewerkers. Het CPO voert onder meer de landelijke Beroepsopleiding Advocaten uit en organiseert PAO-cursussen en symposia. U werkt op de afdeling Beroepsopleiding Advocaten. Als jurist bezwaar ondersteunt u de Examencommissie bij het behandelen van bezwaarschriften tegen toetsuitslagen. U organiseert hoorzittingen, vertegenwoordigt de Examencommissie in procedures bij de bestuursrechter en stelt conceptbesluiten en -verweerschriften op.

Juridische meewerkstage bij De Nederlandsche Bank te Amsterdam

Deze meewerkstage vindt plaats binnen het Expertisecentrum Markttoegang (ECM). Deze afdeling behandelt aanvragen voor vergunningen, verklaringen van geen bezwaar (vvgb’s) en ontheffingen en daarnaast notificaties. Je werkzaamheden kunnen onder meer bestaan uit het bijdragen aan het beoordelen van vergunningaanvragen van uiteenlopende ondernemingen, zoals banken en verzekeraars, betaalinstellingen en trustkantoren.

Advocaat-Medewerker bij Van Diepen Van der Kroef te Amsterdam

Binnen de Amsterdamse vestiging van Van Diepen Van der Kroef is plaats voor een ervaren advocaat op het gebied van het ondernemingsrecht/insolventierecht. Onze cliënten zijn ondernemers die hoge eisen stellen: vakwerk van topkwaliteit en excellente service vanuit een proactieve benadering; een business partner die zij kunnen vertrouwen en die hun branche en onderneming als geen ander kent.

Jurist Benelux & Nordics bij Arval te Houten

Arval is een dochteronderneming van BNP Paribas. Arval is gespecialiseerd in autoleasing en biedt haar klanten oplossingen op maat, die de mobiliteit van hun werknemers bevorderen en alle risico's van wagenparkbeheer uit handen nemen. Ben jij een ervaren juristen werk je graag in een internationale omgeving? Je wordt verantwoordelijk voor Arval Nederland en voor de Arval entiteiten in België, Luxemburg, Denemarken, Finland en Zweden.

Bedrijfsjurist bij Zeeland Seaports te Terneuzen

Zeeland Seaports staat voor de havens van Vlissingen en Terneuzen. Samen de derde haven van Nederland en één van de snelst groeiende havens in Europa. Wij zijn op zoek naar een bedrijfsjurist. In deze functie ben je verantwoordelijk voor met name de privaatrechtelijke zaken binnen de organisatie. Je adviseert over grondtransacties, aan- en verkopen of uitgifte in erfpacht of huur, afhandelen van schadeclaims en je bent verantwoordelijk voor het begeleiden van de juridische besluiten hiertoe. Je stelt overeenkomsten en convenanten op voor (nieuwe) vestigingen in het beheersgebied van Zeeland Seaports en je begeleidt de oprichting van nieuwe entiteiten.

Afdelingshoofd Juridische Expertise en RWS advocaten bij Rijkswaterstaat te Utrecht

Hecht, assertief, deskundig en professioneel. Dát zijn de kenmerken van de afdeling Juridische Expertise en RWS advocaten, onderdeel van de eenheid Bestuurlijke Juridische Zaken en Vastgoed van Rijkswaterstaat. Ben jij de ervaren en dienende manager, met inhoudelijk gezag en strategische visie, die leiding wil geven aan dit zelfstandig werkend team met hoogopgeleide professionals?

Advocaat-Medewerker Fusies & Overnames bij Kneppelhout & Korthals te Rotterdam

Wij zijn een full-service kantoor met meer dan 50 advocaten in het hart van Rotterdam en zijn op zoek naar een advocaat-medewerker met ervaring op het gebied van Fusies & Overnames. Je bent gedreven, ambitieus en commercieel en je hebt al enkele jaren praktijkervaring opgedaan binnen het ondernemingsrecht. Houd je van klantcontact, zie je jezelf meewerken aan de bedrijfsvoering van klanten, hun problemen oplossen en hun transacties begeleiden? Ben je toe aan een volgende stap in je loopbaan en werk je graag in kleine teams van advocaten en andere professionals met veel eigen verantwoordelijkheid? Dan komen wij graag met jou in contact.

Jurist bij het Wageningen University & Research Centre

De afdeling Juridische Zaken en Contractmanagement binnen de Agrotechnology & Food Sciences Group van het Wageningen University & Research Centre bestaat uit een Manager Juridische Zaken & Contractmanagement, 3 juristen en 4 medewerkers Contractmanagement. Wij adviseren project leiders, business developers, leerstoelhouders en directie op een breed juridisch werkveld, waaronder verbintenissenrecht, kennisvalorisatie, wetenschappelijke integriteit en subsidieregelingen. Wij zoeken een ervaren jurist die juridische kwaliteit met praktisch oplossend vermogen weet te combineren, die goed in teamverband kan werken en zich thuis voelt in een internationaal georiënteerde werkomgeving.

Advocaat octrooirecht bij BarentsKrans te Den Haag

De sectie IE & technologie is, als een van de weinige in Nederland, al jaren betrokken bij de grootste octrooi- en regulatory zaken op het gebied van life sciences. Daarnaast heeft de sectie een groeiende praktijk op het gebied van telecom en high-tech. Je vervult, zo snel als mogelijk, een zelfstandige rol binnen een hoogwaardige praktijk met veelal complexe, internationale zaken. Het accent ligt op procederen. Daarnaast adviseer je cliënten bij de exploitatie van hun IE-rechten.

Kandidaat-notaris Ondernemingsrecht bij Nysingh te Zwolle

Nysingh biedt notariële en advocatuurlijke oplossingen voor overheden, bedrijven en instellingen. En omdat juridische vraagstukken zelden beperkt blijven tot één rechtsgebied, werken de ruim 90 verschillende specialisten hecht samen. Nysingh zoekt een kandidaat-notaris (fulltime) om de ondernemingsrechtpraktijk in Zwolle te komen versterken. Wij adviseren en begeleiden ondernemingen bij de diverse juridische aspecten rondom ondernemingsrecht. Notariaat en advocatuur werken daarbij nauw samen.

Advocaat-stagiair IE & technologie bij BarentsKrans te Den Haag

De sectie IE & technologie adviseert en procedeert over de volle breedte van het intellectuele eigendom voor, veelal, internationale cliënten. Daarnaast heeft de sectie een groeiende praktijk op het gebied van telecom en high-tech. Ter aanvulling van dit ambitieuze team komen wij graag in contact met een advocaat-stagiair(e) IE & technologie. Binnen een hecht en enthousiast team houd je je bezig met afwisselende werkzaamheden over de gehele breedte van de IE-praktijk.