Legal Associate bij Japan Tobacco International te Amstelveen

JTI is a member of the Japan Tobacco Group, a leading tobacco product manufacturer. Headquartered in Geneva, JTI has 26,000 employees across the globe. The company markets world-renowned brands in more than 120 countries and has 90 offices, 22 factories, 6 R&D centers and 5 tobacco processing facilities.
For JT International Holding BV's legal department, consisting of 5 dedicated team players (including the supervising Vice President Corporate Legal, who is also responsible for the corporate legal team in Geneva consisting of 5 people) we are currently looking for a Legal Associate. Were big enough to offer you a wide range of development opportunities.

Juridisch adviseur bij een Waterschap in Rotterdam, via Balance

Wij zoeken een juridisch adviseur die zich als een vis in het water voelt als het gaat om waterrecht, aanbestedingsrecht en verschillende privaatrechtelijke onderwerpen. De werkzaamheden worden uitgevoerd bij het team Juridische zaken, inkoop en vastgoed. Naast juridische advisering verricht het team werkzaamheden op het gebied van eigendommen en inkoop en aanbesteding.

Juridisch medewerker bij het Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak te Den Haag

Het beheerteam van het Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak (LBVr) is in oprichting en speelt een centrale en actieve rol in het verzamelen en inventariseren van informatie ten behoeve van de rechtspraak in Nederland. Om deze taak goed te kunnen verrichten, beschik je als juridisch medewerker van het beheerteam over algemene kennis van het desbetreffende rechtsgebied en heb je op hoofdlijnen kennis van het primaire procesverloop.

Senior medewerker Ruimtelijke Ordening bij het Rijksvastgoedbedrijf te Utrecht

Van rechtbanken en musea tot gevangenissen, paleizen en monumenten: het rijk heeft een unieke vastgoedportefeuille. Dit is het dynamische werkterrein van het Rijksvastgoedbedrijf. Jij bent een spin in het web als het gaat om het behartigen van de belangen van de directie Vastgoedbeheer. Je houdt je bezig met de uitvoering van (delen van) het proces Ruimtelijke Ordening en aanverwante ruimtelijke relevante processen. Je herkent (ruimtelijke) relevante ontwikkelingen, waarbij de nadruk ligt op Defensiebelangen. Je legt en onderhoudt contacten en voert correspondentie en onderhandelingen met andere (regionale) overheden en derden.

Jurist bij het Wageningen University & Research Centre

De afdeling Juridische Zaken en Contractmanagement binnen de Agrotechnology & Food Sciences Group van het Wageningen University & Research Centre bestaat uit een Manager Juridische Zaken & Contractmanagement, 3 juristen en 4 medewerkers Contractmanagement. Wij adviseren project leiders, business developers, leerstoelhouders en directie op een breed juridisch werkveld, waaronder verbintenissenrecht, kennisvalorisatie, wetenschappelijke integriteit en subsidieregelingen. Wij zoeken een ervaren jurist die juridische kwaliteit met praktisch oplossend vermogen weet te combineren, die goed in teamverband kan werken en zich thuis voelt in een internationaal georiënteerde werkomgeving.

Medewerker Juridische Helpdesk bij de Vereniging Eigen Huis te Amersfoort

Vereniging Eigen Huis behoort met ruim 700.000 leden tot de grootste consumentenorganisaties van Nederland en is de enige die opkomt voor de belangen van (toekomstige) woningbezitters. Als Medewerker Juridische Helpdesk binnen ons Informatie & Adviescentrum ben je verantwoordelijk voor het mondeling te woord staan van onze (potentiële) leden bij hun juridische vraagstukken. Je beschikt over een universitaire- of hbo-opleiding Rechten, bij voorkeur richting privaatrecht, bestuursrecht of notarieel recht.

Young Professional Juridische Zaken bij de Gemeente Delft

Delft is een broedplaats voor technische kenniseconomie en een must-see voor bezoekers en toeristen. Kansen en uitdagingen zijn er volop in Delft! Werken bij de gemeente Delft is soms complex, maar ook zeker interessant en uitdagend. Ga jij deze uitdaging met ons aan? Als Young Professional JZ werk je binnen met een team van 5 ervaren adviseurs en specialisten JZ aan de ontwikkeling van juridisch beleid en advies.

Adviseur juridische zaken en Manager Projectbeheersing bij Rijkswaterstaat te Utrecht

Bij Rijkswaterstaat werk je mee aan een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland. Jij houdt je als adviseur bezig met advisering en de juridische controle op het gebied van vergunningverlening, handhaving, beheer- en onderhoudstaken. Je behandelt Wob-verzoeken, schadeclaims, bezwaren, beroep en schriftelijke klachten. Ook adviseer je over mandaten, mondelinge klachten en bestuursovereenkomsten.
De Manager Projectbeheersing die wij zoeken wordt verantwoordelijk voor het beheersingsproces binnen projecten. Daarbij ligt je focus op de risicomanagement, planning, financieel management, kwaliteitsmanagement en documentmanagement.

Senior beleidsmedewerker iOverheid bij het Ministerie van BZK

Je draagt bij aan structurele financiële arrangementen met de bijbehorende structurele sturingsconstructies voor de voorzieningen van de iOverheid en zorgt zo voor een langjarige vitaliteit van deze voorzieningen, een financiële ruimte die mee ademt met het (toenemende) gebruik en de behoefte aan innovatie, waarin prioriteiten worden gesteld met alle betrokken partijen.

Senior Company Lawyer at Intertrust in Amsterdam

Intertrust is the leading provider of trust and corporate management services in The Netherlands, with a highly skilled and motivated workforce of over 600 employees who serve business partners and international corporate and private clients.
As a Senior Company Lawyer at Intertrust you'll have the opportunity to lead a dynamic team of passionate and talented people. Your responsibilities as a core member of the team will be incredibly diverse and include strategy, structuring and managing a broad portfolio of international clients. We have a very open structure designed to continuously challenge and present new opportunities for personal and professional growth at all levels.

Advocaat-stagiaire Arbeidsrecht bij Nysingh advocaten-notarissen te Arnhem

Nysingh biedt advocatuurlijke en notariële oplossingen met gebundelde expertise en branchegerichte focus voor overheden, bedrijven en instellingen. De sectie Arbeidsrecht heeft een belangrijke marktpositie in de plaatsen van vestiging en de regio daar omheen. Zo bedient de sectie naast nationaal of regionaal opererende ondernemingen, (semi)-overheden en (semi)-overheidsinstellingen, onderwijs- en zorginstellingen. De sectie werkt bovendien voor (inter)nationaal opererende bedrijven buiten de regio. Wij zoeken een advocaat-stagiaire voor de sectie Arbeidsrecht te Arnhem.

Juridische meewerkstage bij De Nederlandsche Bank te Amsterdam

Deze meewerkstage vindt plaats binnen het Expertisecentrum Markttoegang (ECM). Deze afdeling behandelt aanvragen voor vergunningen, verklaringen van geen bezwaar (vvgbs) en ontheffingen en daarnaast notificaties. Je werkzaamheden kunnen onder meer bestaan uit het bijdragen aan het beoordelen van vergunningaanvragen van uiteenlopende ondernemingen, zoals banken en verzekeraars, betaalinstellingen en trustkantoren.

Advocaat octrooirecht bij BarentsKrans te Den Haag

De sectie IE & technologie is, als een van de weinige in Nederland, al jaren betrokken bij de grootste octrooi- en regulatory zaken op het gebied van life sciences. Daarnaast heeft de sectie een groeiende praktijk op het gebied van telecom en high-tech. Je vervult, zo snel als mogelijk, een zelfstandige rol binnen een hoogwaardige praktijk met veelal complexe, internationale zaken. Het accent ligt op procederen. Daarnaast adviseer je cliënten bij de exploitatie van hun IE-rechten.

Jurist/Secretaris bij de Stichting Reclame Code te Amsterdam

De Stichting Reclame Code (SRC) is de instantie in Nederland op het gebied van zelfregulering van reclame. De SRC bevordert verantwoord reclame maken met als doel de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen. De SRC is op zoek naar een jurist die vragen en klachten over reclame in het juiste juridische kader kan plaatsen en de essentie daarvan op vlotte wijze kan vertalen naar een goed leesbaar en juridisch kloppend betoog. Uw taken bestaan onder meer uit de voorbereiding van zittingen van de Reclame Code Commissie en de uitwerking en het op schrift stellen van beslissingen van de Commissie.

Juridisch Adviseur Privaatrecht bij de Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam zoekt bij Bestuur en Organisatie, voor de Directie Juridische Zaken, bij de afdeling Privaat- en Europees recht een (senior) Juridisch Adviseur Privaatrecht. In deze functie heb je een strategische-adviserende rol mbt privaatrechtelijke onderwerpen op diverse terreinen, met de nadruk op het aansprakelijkheidsrecht en (in mindere mate) het intellectueel eigendomsrecht. Op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht adviseer je over vraagstukken mbt onrechtmatige daad waaronder toezichthoudersaansprakelijkheid en gevaarzetting en voeging als benadeelde partij in een strafprocedure. Je hebt tevens kennis van wegbeheerdersaansprakelijkheid en verkeersaansprakelijkheid.

Juridisch beleidsmedewerker bij de gemeente Purmerend

Het team Vergunningen, Beleid en Advies maakt onderdeel uit van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Het is een betrokken en open team, waarbij de medewerkers zich dagelijks inzetten voor een servicegerichte en professionele dienstverlening voor de burgers en ondernemers van de gemeente Purmerend. Jij stelt het handhavingsbeleid mede op en geeft daaraan juridische uitvoering. Daarnaast behandel je handhavingsdossiers op het gebied van milieu, de Apv (Algemene plaatselijke verordening) en bijzondere wetten (met name drugs en zeden).

Kandidaat-notaris Ondernemingsrecht bij Nysingh te Zwolle

Nysingh biedt notariële en advocatuurlijke oplossingen voor overheden, bedrijven en instellingen. En omdat juridische vraagstukken zelden beperkt blijven tot één rechtsgebied, werken de ruim 90 verschillende specialisten hecht samen. Nysingh zoekt een kandidaat-notaris (fulltime) om de ondernemingsrechtpraktijk in Zwolle te komen versterken. Wij adviseren en begeleiden ondernemingen bij de diverse juridische aspecten rondom ondernemingsrecht. Notariaat en advocatuur werken daarbij nauw samen.

Advocaat-stagiair IE & technologie bij BarentsKrans te Den Haag

De sectie IE & technologie adviseert en procedeert over de volle breedte van het intellectuele eigendom voor, veelal, internationale cliënten. Daarnaast heeft de sectie een groeiende praktijk op het gebied van telecom en high-tech. Ter aanvulling van dit ambitieuze team komen wij graag in contact met een advocaat-stagiair(e) IE & technologie. Binnen een hecht en enthousiast team houd je je bezig met afwisselende werkzaamheden over de gehele breedte van de IE-praktijk.

Juridisch Medewerker bij La Gro Advocaten te Alphen aan den Rijn

Voor onze ondernemingsrechtelijke praktijk zoeken wij een juridisch medewerker met de ambitie om door te groeien tot advocaat-stagiair. Heb je bijzondere interesse in het aanbestedings-, mededingings- en staatssteunrecht, dan bieden wij je een mooie kans. De Europese/Marktordeningspraktijk betreft het adviseren van ondernemers en overheden en verlenen van bijstand in procedures en/of handhavingszaken met betrekking tot deze rechtsgebieden.

Advocaat/jurist letselschade bij Nuijens Advocaten te Amsterdam

Ons kantoor is op zoek naar een enthousiaste advocaat of jurist met kennis en ervaring op het gebied van letselschade. Werken bij Nuijens Advocaten betekent kiezen voor een kantoor dat is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids-, schade- en verzekeringsrecht. Deze doelbewuste specialisatie maakt het mogelijk hoge kwaliteit te leveren. Wij koppelen dat aan een manier van werken die onze cliënten als betrokken, doelgericht en deskundig ervaren.

Advocaat-stagiaire/medewerker bij Streefkerk Advocaten te Voorburg

Streefkerk Advocaten treedt vanuit de regio Den Haag inmiddels decennialang op voor haar cliënten, zowel adviserend als procederend bij alle kantongerechten, rechtbanken en gerechtshoven in Nederland. Tevens behandelt Streefkerk Advocaten cassatiezaken bij de Hoge Raad der Nederlanden, met name op de rechtsgebieden waar gespecialiseerde kennis aanwezig is. Wij zoeken een advocaat-stagiaire en een advocaat-medewerker voor de vakgebieden vastgoedrecht, ondernemingsrecht en arbeidsrecht.

Advocaat-medewerker Vastgoed & Overheid bij Nysingh te Arnhem

De sectie Vastgoed & Overheid is één van de grootste secties van het kantoor. De sectie richt zich op twee branches, te weten de branche vastgoed en de branche overheid. Binnen deze sectie werken partners en medewerkers uit de advocatuur en het notariaat nauw samen door de veelheid van gezamenlijke klantrelaties en inhoudelijke en feitelijke raakvlakken. De sectie levert maatwerk en heeft de expertise om haar klanten gedegen te kunnen adviseren in de volle breedte. Er worden zowel bestuursrechtelijke als civielrechtelijke zaken behandeld.

Advocaat-medewerker Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer bij Nysingh te Zwolle

Wij zijn op zoek naar een advocaat-medewerker met relevante werkervaring binnen de advocatuur, die zich wil richten op het verzekering- en aansprakelijkheidsrecht. Bij voorkeur heb je ook affiniteit met vervoer. Je bent in staat om een eigen praktijk op te bouwen, mensen aan je te binden, een toegewijde adviseur en je krijgt energie van het werken in teamverband.

Advocaat-stagiaire Vastgoed & Overheid bij Nysingh te Zwolle

De sectie Vastgoed & Overheid is één van de grootste secties van het kantoor. De sectie richt zich op twee branches, te weten de branche vastgoed en de branche overheid. Binnen deze sectie werken partners en medewerkers uit de advocatuur en het notariaat nauw samen door de veelheid van gezamenlijke klantrelaties en inhoudelijke en feitelijke raakvlakken. De stagiaire die wij zoeken heeft zowel affiniteit met de civiel- als de bestuursrechtelijke overheidspraktijk.