MT lid Juridische Zaken bij de Provincie Zuid-Holland

Alle juridische disciplines van de afdeling Financieel Juridische Zaken (FJZ) samengevoegd tot één team Juridische zaken (JZ). Het huis staat inmiddels stevig op haar fundering, maar we zoeken jou voor de laatste stappen. Hierbij spelen grote maatschappelijke opgaven zoals energietransitie en implementatie van de nieuwe omgevingsverordening een grote rol. Als MT-lid Juridische zaken geef je onder meer leiding aan het team JZ.

Pensioenjurist bij PGGM te Zeist

PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. We bieden onze klanten pensioenbeheer, vermogensbeheer en bestuursadvisering. Ons team Pensioenjuridische Zaken bestaat uit 10 juristen die intensief met elkaar samenwerken. Binnen ons team zijn er tal van mogelijkheden om jezelf blijvend te ontwikkelen. Wil jij als pensioenjurist jouw voetafdruk plaatsen? Solliciteer dan op deze vacature - en kies voor een baan met impact.

Beleidsmedewerker beroepen in de zorg bij het Ministerie van VWS

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, veerkrachtig en fit Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Ervoor zorgen dat nu en in de toekomst voldoende zorg van hoge kwaliteit geleverd kan blijven worden. Dat is de opdracht van de directie Macro-economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt. Als (senior) beleidsmedewerker bij de afdeling Beroepen werk jij mee aan die belangrijke opdracht, en lever je zo een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

Juridisch Adviseur bij de Gemeente Reimerswaal te Kruiningen

Als juridisch adviseur bij de Zeeuwse gemeente Reimerswaal is geen dag hetzelfde. In deze veelzijdige functie ontwikkel jij jezelf tot breed inzetbaar juridisch adviseur. Dit doe je in nauwe samenwerking met de collega’s binnen het juridisch cluster. Met jouw juridische inbreng kun je ervoor zorgen dat Reimerswaal professioneel, betrouwbaar en rechtvaardig handelt. Zo adviseer je collega’s en bestuurders over de juridische aspecten van regelgeving, beleid en besluiten. Want, jouw mening doet ertoe!

Adviseur Vergunningen bij PWN te Velserbroek

PWN levert drinkwater aan huishoudens, bedrijven en instellingen in de provincie Noord-Holland. Als Adviseur Vergunningen bij PWN ben je verantwoordelijk voor de zelfstandige advisering, het aanvragen en coördinatie op het gebied van vergunningen en overeenkomsten in verband met grondgebruik. Hierbij ben je het eerste aanspreekpunt zowel voor de interne als de externe klant. Je draagt zorg voor centraal beheer en ontsluiting van de vergunningen van PWN en je draagt bij aan het beleid en de processen op het gebied van vergunningen.

Senior Jurist Mededinging bij de Autoriteit Consument & Markt te Den Haag

Ben jij een ervaren juist en wil je werken aan complexe en uitdagende onderzoeken waarin iets nooit zwart of wit is? Ben je op zoek naar een baan waarin jij je inzet voor complexe mededingingszaken en richting geeft aan de ontwikkeling van het mededingingsrecht? Als Senior Jurist Mededinging kom je te werken bij de Directie Mededinging. Je ziet toe op de naleving van de Mededingingswet en werkt mee aan het signaleren, onderzoeken, voorkomen en oplossen van marktproblemen.

Cursusmanager Strafrecht bij SSR te Utrecht

SSR is het opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. Als cursusmanager bij SSR in het team Strafrecht onderhoud, organiseer en ontwikkel je leeractiviteiten die deel uitmaken van de permanente educatie en de initiële opleidingen. Onder leeractiviteiten worden naast cursussen en trainingen ook diverse vormen van digitaal onderwijs verstaan. De visie op leren van SSR en het meerjarenplan zijn daarbij leidende kaders. Je draagt verder bij aan de kwaliteit van de opleidingsprogramma’s in zijn geheel.

Strategisch juridisch adviseur bij de Gemeenten De Wolden en Hoogeveen

De Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen is op zoek naar een juridisch adviseur. Deze functie biedt veel afwisseling, waarbij geen werkdag er hetzelfde uitziet. Je bent juridisch adviseur van bestuurders, griffie en directie. Je bent sparringpartner voor de juristen binnen de organisatie bij complexe casussen en voor de juridische concerncontroller. En ook ben je privacyofficer in het kader van de AVG en juridisch adviseur voor vraagstukken rond verbonden partijen.

Senior juridisch adviseur bij de Gemeente Velsen

De 10 medewerkers van het team Juridische Zaken werken aan de juridische kwaliteit van de vele en diverse processen binnen onze gemeente. Van het beantwoorden van vragen, afhandelen van bezwaar- en beroepschriften tot hoogwaardige juridische advisering aan het bestuur. Op terreinen die uiteen kunnen lopen van inkoopbeleid en bouwvergunningen tot aan het sociaal domein. Breed en afwisselend werk, waar jij als senior juridisch adviseur een inhoudelijke en coördinerende rol bij hebt.

Juridisch medewerker bij de Omgevingsdienst Noord-Veluwe te Harderwijk

De Omgevingsdienst Noord-Veluwe is een samenwerkingsverband van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten en de provincie Gelderland. We werken nauw samen aan de uitvoering van vergunningverlening, handhaving en advisering over het omgevingsrecht voor milieu. Met zo’n 50 medewerkers bouwen we dagelijks aan een gezonde, veilige en schone leefomgeving. Samen met vier collega’s vorm je het Team Juridisch: betrokken en gedreven juristen, die graag een bijdrage leveren aan een optimale leefomgeving.

Docent Recht bij Fontys te Tilburg

Ben jij een jurist die het leuk vindt om onderwijs te verzorgen in verschillende juridische vakgebieden en die er niet voor terugdeinst om ook buiten de juridische paden te wandelen? Ben je een professional die vanuit verschillende perspectieven naar de (juridische) wereld kijkt? Ben je begaan met de ontwikkeling van jongeren (en volwassenen) en heb je ideeën over de manier waarop studenten het meeste uit zichzelf kunnen halen? Herken jij je in onze kernwaarden 'verbonden, betrokken, nieuwsgierig, veilig, ontwikkelgericht'? Dan zou onderstaande functie wel eens iets voor jou kunnen zijn.

Beleidsmedewerker jeugdcriminaliteit bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het verder versterken van (jeugd)preventie en zorgen voor de verbinding met het sociaal domein. Daar zet jij je voor in bij het team Jeugdcriminaliteit in Den Haag. Als coördinerend beleidsmedewerker kom je terecht in een jong team. Je bent dan ook een gedreven en enthousiaste collega die samen met ons wil werken aan de opbouw van het team. Tegelijkertijd ontwikkel je een visie van onze positie in de verhouding tot het sociaal domein.

Tax Advisor bij Vermilion Energy te Amsterdam

Vermilion Energy produceert aardgas uit kleine velden voor Nederlandse huishoudens en bedrijven. Je wordt verantwoordelijk voor alle belastingaangiftes, berekeningen, teruggaven, compliance en audits voor Nederland en verleent ondersteuning aan alle Europese jurisdicties waar Vermilion opereert op dit gebied. Tevens ben je nauw betrokken bij het contractmanagement en je beoordeelt tenders, M&A activiteiten en andere contract aangelegenheden in de breedste zin des woords.

Medewerker bezwaar en beroep bij de Gemeente Leiden

Samen met de andere juridische medewerkers richt jij je op de afhandeling van bezwaren, (hoger) beroepen en voorlopige voorzieningen in het sociaal domein. Het betreft het werkterrein van de Participatiewet, Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO), jeugd, schuldhulpverlening, Bbz en TOZO. Je analyseert de bezwaren en besluiten, toetst deze aan wet- en regelgeving, stelt verweerschriften op en neemt als vertegenwoordiger van de gemeente deel aan hoorzittingen en zittingen van de regionale bezwarencommissie. Ook ga je naar zittingen van de rechtbank en de Centrale Raad van Beroep.

Raadsadviseur bij de Gemeente Elburg

Elburg is een goed bereikbare gemeente aan het Veluwemeer met historie, natuurschoon en 23.000 inwoners. Wij zijn op zoek naar een Raadsadviseur met affiniteit met en kennis van gemeentelijke democratie en besluitvormingsprocessen. Een onafhankelijk adviseur met politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Het komende jaar staat met name in het teken van de voorbereiding van de verkiezing en het inwerkprogramma van de nieuw gekozen raadsleden.

Jurist schade en verzekeringen bij Lidl Nederland te Huizen

Als grootste supermarktketen in Europa zijn we actief in 32 landen. In Nederland hebben we meer dan 20.000 medewerkers in ruim 430 filialen. Op ons hoofdkantoor worden alle letsel- en zaakschades die via onze filialen, distributiecentra en het hoofdkantoor binnenkomen, behandeld. Het totale portfolio aan verzekeringen wordt hier beheerd. De afdeling Schade & Verzekeringen is als onderdeel van de juridische afdeling Recht & Compliance verantwoordelijk voor de behandeling van alle schadedossiers en verzekeringsvraagstukken binnen Lidl.

Handhavingsjurist bij de Gemeente Midden-Delfland te Schipluiden

Als handhavingsjurist bij de gemeente Midden-Delfland werk je aan diverse handhavingsprocedures. Een illegaal bouwwerk wat afgebroken moet worden, het (tijdelijk) sluiten van een onveilig gebouw maar ook het oplossen van een geschil tussen buren. Het zijn voorbeelden van dossiers, waar jij je als handhavingsjurist in vastbijt. Door jouw uitstekende juridische werk, draag je bij aan een leefbaar en veilig Midden-Delfland.

Juridisch adviseur handhaving bij het Waterschap Aa en Maas te 's-Hertogenbosch

Als handhavingsjurist ben jij verantwoordelijk voor onze juridische kwaliteit en verzorg je bestuursrechtelijke handhavingsbeschikkingen. Je handelt bezwaarschriften af en vertegenwoordigt het waterschap in beroepszaken. Ook ben je adviseur en sparringpartner voor collega’s en bestuur, vooral als het gaat om waterkwaliteit en het onttrekken van water. Naast je juridische taak ben je verantwoordelijk voor beleidsmatige dossiers en vertaal je nieuwe wet- en regelgeving, waaronder de Omgevingswet, naar ons werk.

Twee Promovendi Pensioenrecht bij de Radboud Universiteit te Nijmegen

Als promovendus verricht u onderzoek naar de gevolgen van de herziening van het pensioenstelsel voor de verplichte deelname aan bedrijfstakpensioenfondsen. Het onderzoeksproject valt uiteen in twee delen (één per promovendus):
- Een onderzoek dat in kaart brengt welke ruimte het mededingingsrecht laat om de Nederlandse verplichtstelling vorm te geven binnen de herziening van het pensioenstelsel, en
- Een onderzoek dat analyseert op welke manier de verplichtstelling kan eindigen, wat de gevolgen daarvan zijn en welke alternatieven er zijn.

Beleidsadviseur Warmte bij Ennatuurlijk te Eindhoven

Dagelijks werken wij samen met gemeentes, woningcorporaties, bedrijven, bewoners en bouwers om bestaande warmtenetten te verduurzamen. Ook leggen we nieuwe netten aan, ter verwarming en verkoeling van gebouwen. Wil jij als beleidsadviseur samen met ons Nederland verduurzamen en de energietransitie versnellen? Krijg jij er energie van om te onderzoeken welke ontwikkelingen in de wet- en regelgeving Ennatuurlijk raken (of gaan raken in de toekomst), welke kansen wij daardoor krijgen of kunnen creëren en hoe we de organisatie daar op moeten voorbereiden/inrichten? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Advocaat-Stagiair Ondernemingsrecht bij HEUSSEN te Amsterdam

Met een netwerk in drie Europese landen, acht kantoren en ruim 130 juristen, opereert HEUSSEN snel, proactief en vooral oplossingsgericht voor cliënten en relaties die gespecialiseerde juridische bijstand zoeken. Als advocaat-stagiair werk je mee in de hoogwaardige en dynamische transactie- en adviespraktijk. Je bent bezig met fusies, overnames, herstructureringen en joint ventures. Je helpt interessante Nederlandse en buitenlandse bedrijven met het opzetten en wijzigen van vennootschapsrechtelijke structuren en je adviseert over alle aspecten die daar bij komen kijken.

Wetenschappelijk (Hoofd)medewerker Staats-, Bestuurs- en Europees Recht aan de Universiteit van Aruba

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is ter versterking van het vakgebied staats- en bestuursrecht op korte termijn op zoek naar een wetenschappelijk (hoofd)medewerker. Voor deze functie is een academische promotie (dr./PhD titel) vereist. Wij bieden je een prettige werkomgeving binnen een kleine universiteit met ongeveer 600 studenten. De kleinschaligheid van onze organisatie brengt met zich mee dat je werkzaamheden divers zullen zijn - inclusief mogelijkheden tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

Junior Jurist bij de Rechtstelefoon te Den Haag

Je wilt particulieren én ondernemers helpen met juridische problemen. Dat doe je binnen de snelle cultuur van een scale-up die een duidelijke sociaal-maatschappelijke visie heeft. Behalve dat we bij de Rechtstelefoon vele tienduizenden mensen per jaar helpen door het geven van een direct juridisch advies, behandelen we ook volledige zaken en dossiers. Als jurist voer je een deel van de tijd zelfstandig zaken voor je eigen cliënten.

Advocaat-Stagiair Vastgoedrecht bij Schenkeveld Advocaten te Alkmaar

Ons team Vastgoed & Overheid bestaat uit 9 advocaten en een juridisch medewerker. De sectie is gespecialiseerd in bouw-, huur-, bestuurs- en omgevingsrecht. Dit gedreven team treedt op voor ondernemingen, instellingen en gemeenten. Wij zijn op zoek naar een beginnend of gevorderd advocaat-stagiair met een focus op vastgoedrecht. De cultuur bij Schenkeveld Advocaten is open en informeel. Korte lijnen, direct contact en aandacht voor opleiding en ontwikkeling zijn belangrijke pijlers onder ons succes.

Juridisch beleidsmedewerker APV / Bijzondere Wetten bij de Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Hardinxveld-Giessendam is een bedrijvige gemeente van 18.000 inwoners met een dorps karakter en sterke sociale verbanden. Lijkt het jou leuk om je bezig te houden met juridische advisering op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene plaatselijke Verordening (APV) en Bijzondere Wetten? In deze veelzijdige functie draag je bij aan de professionele kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Enerzijds ben je bezig met het afhandelen van aanvragen in het kader van de APV, anderzijds ben je als juridisch medewerker betrokken bij het opstellen van nieuw beleid en het opleggen van bestuurlijke maatregelen.