Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling bij de Gemeente Gooise Meren

Je adviseert particuliere initiatiefnemers in ruimtelijke projecten over de inpasbaarheid binnen het bestemmingsplan. Uiteraard breng jij de te volgen ruimtelijke procedures daarin naar voren. Maar er is meer dan dat. Want met 60.000 inwoners is Gooise Meren de gemeente waar jij vanuit juridisch perspectief kijkt en daarnaast het klantbelang helder hebt. Jij geeft je rol onder meer vorm door het adviseren van collega’s en het gemeentebestuur over ruimtelijke vraagstukken en procedures.

Senior Legal Counsel at AkzoNobel in Amsterdam

This stimulating and high-profile role is based at our Global Center. From here you manage and provide legal services to the AkzoNobel businesses in Europe while building a strong relationship with senior leaders and developing and maintaining a high quality of services. Thus you enjoy a high degree of autonomy as you handle and support matters relating to M&A, HR, disputes, HSE, competition law, and as you review tender documentation and draft, review and negotiate a wide range of agreements.

Jurist/Beleidsmedewerker bij Tergooi te Hilversum

Tergooi is het ziekenhuis waarvan patiënten zeker weten dat de kwaliteit van hún leven centraal staat. Als jurist/beleidsmedewerker verricht je binnen de ziekenhuiskaders passende juridische (beleids)werkzaamheden, zowel ten behoeve van de raad van bestuur en secretaris raad van bestuur, de medisch specialisten en managers als ten behoeve van de overige geledingen binnen de ziekenhuisorganisatie.

Jurist bij de Autoriteit Consument & Markt te Den Haag

Als jurist bij JZ geef je juridisch advies, beoordeel je sanctierapporten en stel je (sanctie-)besluiten op. Je behandelt bezwaar- en beroepsprocedures en bent de contactpersoon voor externe partijen in deze procedures. In complexe beroepszaken stel je heldere verweerschriften op en pleit je bij de rechtbank. Ook adviseer je de toezichtdirecties van de ACM bij het voorbereiden van een zaak, waar mogelijk in een zo vroeg mogelijk stadium.

HR Adviseur Inzetbaarheid bij de Raad voor Rechtsbijstand te Utrecht

Je bent verantwoordelijk voor een strakke regie op het verzuimproces waarbij je zelf de inschatting maakt over de te nemen stappen. Hierbij houd je rekening met de wet- en regelgeving. Verder zorg je dat de acties opgenomen in het plan van aanpak behorend bij de Risico Inventarisatie – en evaluatie goed en tijdig worden uitgevoerd. Je communiceert met verschillende lagen uit de organisatie met als doel het realiseren van de kortste route naar een duurzaam herstel.

Juridisch adviseur bij de Gemeente Schouwen-Duiveland te Zierikzee

Samen met twee andere juridisch adviseurs zorg je voor de advisering over alle rechtsgebieden waar de gemeente mee te maken heeft. Hoewel de juristen van Juridische Zaken elkaar vervangen heeft ieder zijn eigen taakgebieden. Voor deze vacature zijn we op zoek naar een bestuursrechtelijk jurist met daarnaast kennis van en ervaring in het privaatrecht. Je bent bijvoorbeeld sparringpartner op het vlak van overeenkomsten, schadevergoeding en nadeelcompensatie en adviseert op het snijvlak subsidie / overheidsopdracht.

Stafjuristen bij Gerechtshof Amsterdam

Als stafjurist lever je kwalitatief hoge juridische ondersteuning in complexe tot zeer complexe zaken. Je hebt een actieve rol bij de voorbereiding van en regievoering over de zaken. Je fungeert als griffier ter terechtzitting, bent volwaardig gesprekspartner in raadkamer en concipieert beslissingen. Je adviseert over en draagt bij aan juridische beleidsvorming op een specialistisch deel van een rechtsgebied.

Advocaat-medewerker bij CKV Advocaten te Zwolle

CKV Advocaten biedt uitdagend werk in een prettige werksfeer. Wij zijn een no-nonsense kantoor waar ongecompliceerd en hard wordt gewerkt. Maar waar humor en ontspanning minstens zo belangrijk zijn. Wij zoeken een advocaat-medewerker met ervaring binnen het Civiel Recht. Wij zijn geïnteresseerd in iemand die breed inzetbaar is en in ieder geval met interesse en het liefst ook ervaring binnen het ondernemingsrecht.

Juridisch adviseur vergunningen bij de Gemeente Altena te Almkerk

Je adviseert het bestuur, directie, teammanagers en collegae over complexe juridische vraagstukken in de beleidsuitvoering van integrale vergunningverlening. Je bent de juridische vraagbaak voor de integrale vergunningverleners en je draagt zorg voor de juridische kwaliteitszorg van de processen en beslissingen en bewaakt de kwaliteit van de vergunningen en correspondentie;

Senior Medewerker Mededinging bij de Autoriteit Consument & Markt te Den Haag

Als senior medewerker bij de Directie Mededinging ga je werken aan het signaleren, onderzoeken, voorkomen en oplossen van marktproblemen. Je duikt hiervoor diep in de wereld van fusies, kartels en machtsposities en maakt daarbij kennis met uiteenlopende markten en producten: van loterijen en digitale platforms tot supermarkten. Dit maakt het werk breed en afwisselend. Je werkt in multidisciplinaire teams met o.a. juristen, economen/econometristen en gedragsbeïnvloeders aan effectieve oplossingen die de concurrentie in Nederland bevorderen en bewaken.

Vergunningverlener APV/bijzondere wetten bij de Gemeente Heerhugowaard

Jij gaat je voornamelijk bezighouden met de verlening van evenementenvergunningen. Je bent goed op de hoogte van de landelijke wet- en regelgeving en het lokale beleidskader en bent in staat deze op de juiste wijze toe te passen. Je bent verantwoordelijk voor het hele proces van vergunningverlening: juridische toetsing van een aanvraag, bepaling van de voorwaarden en verlening van de uiteindelijke evenementenvergunning en bijbehorende vergunningen en ontheffingen.

Kandidaat-notarissen Ondernemingsrecht bij Nysingh te Apeldoorn en Zwolle

Jij wordt of bent een belangrijke adviseur bij diverse juridische aspecten rondom vennootschappen en transacties. Afhankelijk van je ervaring heb je of draai je mee in een afwisselende praktijk en adviseer en begeleid je Nederlandse en internationale (middel) grote ondernemingen en (semi-) publiekrechtelijke instellingen op het gebied van (grensoverschrijdende) fusies en splitsingen, overnames, herstructureringen, joint ventures, implementatie van governancebeleid en codes.

Advocaat-Stagiaire Arbeidsrecht bij Nysingh Advocaten-Notarissen te Apeldoorn

De sectie arbeidsrecht is één van de grotere secties binnen Nysingh. Op alle vier locaties zijn gespecialiseerde advocaten op het gebied van arbeidsrecht aanwezig. De sectie richt zich niet alleen op het civiele arbeidsrecht, maar richt zich ook op aanpalende rechtsgebieden zoals het medezeggenschapsrecht (zowel binnen ondernemingen en instellingen als binnen de overheid), CAO-recht, regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandig­heden en het sociaal-verzekeringsrecht. De sectie heeft een belangrijke marktpositie in de plaatsen van vestiging en de regio daar omheen.
Wij zoeken een advocaat-stagiaire die in de volledige breedte van het arbeidsrecht verder opgeleid wil worden. Naast een goed analytisch vermogen beschik je over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. Je bent enthousiast, betrokken, resultaatgericht en krijgt energie van werken in teamverband.

Advocaat-Medewerker Banking & Finance bij Florent te Amsterdam

Florent staat regelmatig leningnemers en financiers bij in (inter)nationale (corporate, stuctured en andere) financieringstransacties. Daarnaast ondersteunt het B&F-team de grote herstructurerings- en curatorenpraktijk van kantoor en het Corporate/M&A-team bij (al dan niet distressed) transacties, onder meer acquisitiefinancieringen. De advocaten van het team draften en beoordelen financieringsdocumentatie en onderhandelen deze uit. Daarnaast adviseert het team over de inrichting of herstructurering van de kapitaalstructuur van ondernemingen, het vestigen en uitwinnen van zekerheidsrechten en over (her)financieringen. Wij zoeken een advocaat-medewerker (4-6 jaar ervaring) met een sterke motivatie en de capaciteiten om te helpen de praktijk verder uit te bouwen.

Juridisch secretaresse bij e-Legal incasso advocaten te Rotterdam

Als juridisch secretaresse werk je in overleg met en ter ondersteuning van onze advocaten en juristen. Omdat in onze praktijk relatief veel wordt geprocedeerd, ondersteun je onze advocaten in allerlei gerechtelijke procedures, variërend van een incasso kort geding of hoger beroep tot conservatoire beslagen of faillissementsaanvragen. Jouw werkzaamheden bestaan onder meer uit het telefoneren met cliënten, wederpartijen, deurwaarders en gerechtelijke instanties en het verwerken van inkomende en uitgaande post en e-mail.

Adviseur Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie bij de Gemeente Delft

Een vraagbaak, een aanspreekpunt, een inhoudelijk expert en een adviseur: dat ben jij. Als Adviseur Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie vervul je een heleboel belangrijke rollen. Jij weet alles over complexe arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele vraagstukken, over de (implementatie) van beleids- en beheerinstrumenten en over de uitvoering van arbeidsrechtelijke regelingen. Je adviseert onder andere het management, het college en collega (beleids)adviseurs van de afdeling Advies.

Juridisch beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid bij de Gemeente Baarn

Jouw werkzaamheden bevinden zich op het snijvlak van juridische en beleidsmatige aspecten. Je denkt actief mee over de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid en draagt passende oplossingen aan voor de juridische vraagstukken die daarbij spelen. De verdeling van de werkzaamheden kan wisselen en wordt aan de actuele behoefte aangepast. Je bent onder meer bent voorzitter van het evenementenoverleg, coördineert de behandeling van evenementenaanvragen en behandelt de aanvragen van grotere evenementen.

Senior juridisch adviseur bij de Gemeente Alphen aan den Rijn

Wij zoeken een senior juridisch adviseur waarbij de werkzaamheden zich in het bijzonder zullen richten op fysieke domein waaronder het (strategisch) adviseren binnen het aanbestedingsrecht, het privaatrecht (algemeen en bijzonder), het bouwrecht, juridische kwaliteitszorg en het omgevingsrecht. Tevens gaat de senior adviseur zich bezig houden met het opstellen en beoordelen van overeenkomsten en het (strategisch) adviseren over onder andere grondzaken en grondexploitaties.

Juridisch adviseur bij de Gemeente Alphen aan den Rijn

Wij zoeken een juridisch adviseur waarbij de werkzaamheden zich in het bijzonder zullen richten op het adviseren binnen het aanbestedingsrecht, het privaatrecht (algemeen en bijzonder), het bouwrecht en het vastgoedrecht. De adviseur gaat zich ook bezig houden met het opstellen en beoordelen van overeenkomsten en met het adviseren het adviseren en ondersteunen bij gerechtelijke procedures.

Advocaat bij Flynth te Arnhem

Voor onze afdeling Juridische Zaken zijn wij op zoek naar een advocaat. Jij bent, met jouw analytische, praktische en accurate houding, van grote toegevoegde waarde voor ons team, collega's en onze klanten. Je gaat je onder meer bezig houden met het zelfstandig afhandelen van dossiers op het gebied van huurrecht, incasso en lichte aansprakelijkstellingen. Tevens ga je andere advocaten ondersteunen.

Jurist Wet Milieubeheer bij de Omgevingsdienst Haaglanden te Den Haag

Je hebt hart voor het milieu en een scherp oog voor juridische mogelijkheden. Je zorgt samen met vakkundige collega’s voor vlotte en overtuigende oplossingen van complexe vraagstukken. Je gaat onder meer de juridische kwaliteit borgen bij de behandeling van aanvragen voor (complexe) milieuomgevingsvergunningen. Daarnaast zijn geluidhinder, vuurwerk, asbest en ruimtelijke milieuaspecten jouw terrein.

Advocaat-medewerk(st)er bij Turnaround Advocaten te Best

Bij Turnaround Advocaten specialiseer jij je op het gebied van ondernemingsrecht. Dit doe je op een veelzijdige manier, door een eigen draai aan zaken te geven. In eerste instantie voer je de procedures voor bedrijven en ondernemers. Ook geef je advies over contracten en algemene voorwaarden. Daarnaast adviseer je de ondernemer in het uitstippelen van een succesvolle strategie, om eventuele juridisch problemen te voorkomen. Gedurende dit proces geniet je van een hoop vrijheid.

Jurist ruimtelijke ordening / Omgevingsdienst bij de Gemeente Zuidplas

Als accountmanager ben je de verbinder tussen de Omgevingsdienst Midden-Holland (OMDH) en de gemeente. Je zorgt ervoor dat de samenwerking tussen ODMH en gemeente vloeiend verloopt. De meer inhoudelijke kant van je functie vind je terug in je rol als jurist ruimtelijke ordening. Je adviseert binnen het team over juridische aspecten binnen ruimtelijke ordeningsprocedures.

Bedrijfsjurist bij de Stichting ICTU te Den Haag

ICTU werkt aan een betere digitale overheid. Je bent namens ICTU hét aanspreekpunt voor juridisch advies en je bent verantwoordelijk voor de contacten tussen ICTU en overheidsjuristen en/of advocaten. Je adviseert over aanbestedingsprocedures, overeenkomsten, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid en ondernemingsrecht voor betere en vernieuwde (advies)producten in samenwerking met andere overheden.

Advocaat-Medewerker Corporate / M&A bij Florent te Amsterdam

Florent is niet zomaar een corporate boutique. Waar andere boutiquekantoren uitsluitend M&A, uitsluitend litigation, uitsluitend banking & finance of uitsluitend faillissementen en herstructureringen doen, hebben wij het allemaal in huis. Omdat we vinden dat je op je advocaten mag blijven rekenen.
Jij wordt lid van ons transactieteam dat bestaat uit gespecialiseerde advocaten met ruime ervaring op het gebied van fusies & overnames, private equity en venture capital, het opzetten van joint ventures en andere samenwerkingsverbanden. Ook hebben wij veel ervaring met de begeleiding van vennootschappelijke reorganisaties, governance vraagstukken, commerciële contracten en beslechting van aanverwante geschillen.

Advocaat-Medewerker Insolventierecht bij AMS Advocaten te Amsterdam

AMS Advocaten is een advocatenkantoor dat zich bezig houdt met verschillende rechtsgebieden, met een nadruk op de zakelijke dienstverlening. AMS heeft diverse advocaten die zich hebben gespecialiseerd in het insolventierecht. We zoeken dan ook een advocaat die zich daarin thuis voelt en het leuk vindt zich daarnaast bezig te houden met de algemene civielrechtelijke advies- en procespraktijk. Je hebt drie tot zes jaar als advocaat ervaring opgedaan binnen het insolventierecht en het civielrechtelijke procesrecht. Affiniteit met het ondernemingsrecht is een pre.

Plaatsvervangend Secretaris bij De Geschillencommissie te Den Haag

Als plaatsvervangend secretaris draag je samen met de geschillencommissies zorg voor de behandeling van civielrechtelijke geschillen. Je beoordeelt de processtukken, analyseert de juridische aspecten van het geschil en de voor de beoordeling relevante regelgeving. Je bereidt zelfstandig zittingen voor, treedt op als griffier tijdens de mondelinge behandeling en hebt daar een actieve inbreng.

Bedrijfsjurist bij de GGZ inGeest te Amsterdam

Je voert juridische werkzaamheden uit in het brede werkveld van de GGZ. De focus ligt op (bestuurlijk-)juridische advisering over strategische keuzes over en vormgeven van (intensieve) samenwerking met andere partijen in de zorg. Tevens houd je je bezig met het overeenkomstenrecht met betrekking tot onderwerpen die direct raken aan de patientenzorg, waaronder digitale systemen zoals een EPD of e-health applicaties Beoordelen van zorginkoopprocedures en –contracten.