Aanbestedingsjurist bij de Gemeente Zaanstad

Jij bent de adviseur op alle aanbestedingsrechtelijke vraagstukken binnen de gemeente. Deze vraagstukken zijn breder dan alleen het aanbestedingsproces. Het betreft tevens vraagstukken rondom publiek/private samenwerking, inbestedingsvraagstukken en het oprichten van werkmaatschappijen, financieren onder voorwaarden etc. Hierbij schakel je op verschillende niveaus van wethouder tot opdrachtgever tot inkoopadviseur en neem je een stevige adviespositie in.

Privacy- en beveiligingsfunctionaris bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Je werkt bij het team Expertise aan twee belangrijke eisen voor het werken met persoonsgegevens: privacyborging en beveiliging. Als privacyfunctionaris bij de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) zie je toe op de verwerking van persoonsgegevens. Je ziet waar risico’s ontstaan op overtreding van de Wet politiegegevens (WPG) en onderneemt daar actie op.

Kandidaat-notarissen Ondernemingsrecht bij Nysingh te Apeldoorn/Zwolle

Jij wordt of bent een belangrijke adviseur bij diverse juridische aspecten rondom vennootschappen en transacties. Afhankelijk van je ervaring heb je of draai je mee in een afwisselende praktijk en adviseer en begeleid je Nederlandse en internationale (middel) grote ondernemingen en (semi-) publiekrechtelijke instellingen op het gebied van (grensoverschrijdende) fusies en splitsingen, overnames, herstructureringen, joint ventures, implementatie van governancebeleid en codes.

Advocaat-stagiaire Vastgoed & Overheid by Nysingh te Arnhem

De ene dag in toga, de andere dag de laarzen in de modder. Als advocaat binnen de overheidspraktijk van Nysingh zie je niet alleen de rechtszaal van binnen, maar werk je ook mee aan grote (infrastructurele) projecten en gebiedsontwikkelingen. Je bent dus geregeld buiten in het veld te vinden. Gebiedsontwikkeling en grondbeleid zijn weer volop in de belangstelling met de verder aantrekkende economie. Wij zoeken daarom uitbreiding van ons team!

Concernjurist Arbeidsrecht bij de Omgevingsdienst Haaglanden te Den Haag

De Omgevingsdienst Haaglanden werkt aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. Als expert in ambtenaren- en arbeidsrecht bij de omgevingsdienst behandel je alle arbeidsrechtelijke vraagstukken, je behandelt bezwaar- en beroep, en je geeft advies aan de directeur, het management en P&O. Tevens maak je de algemene arbeidsvoorwaarden passend en vertaal je wet- en regelgeving in beleid- of toepassingsvoorstellen en eigen regelingen Projectleiderschap.

(Junior) Jurist bij het Erasmus MC te Rotterrdam

In het Erasmus MC werken we hard aan het verbeteren van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. Daarbij hoort de commercialisering van intellectuele eigendom. Na een inwerkperiode ben je in staat om zelfstandig IP-gerelateerde contracten op te stellen en te boordelen. Daartoe overleg en onderhandel je veelvuldig met wetenschappers van het Erasmus MC en business development managers en juristen van het Technology Transfer Office (TTO) en natuurlijk met contractpartijen.

Senior jurist staatssteunrecht bij het Ministerie van BZK

Als senior adviseur staatssteun lever je vooral een bijdrage aan de coördinerende taken voor de toepassing en naleving van staatssteunregels door provincies en gemeenten. Je bent niet alleen de schakel tussen deze decentrale overheden en de Europese Commissie (EC), maar bewaakt ook de juridische kwaliteit van producten en de politieke implicaties. En als het nodig is, adviseer je de bewindslieden en beleidsdirecties van het ministerie op het gebied van staatssteun.

Medior Jurist bij het Waterschap Rivierenland te Tiel

Het Team Bestuurs- en Juridische Zaken van het waterschap behandelt een breed scala aan onderwerpen. Als (aankomend) jurist ben je onder andere verantwoordelijk voor het afhandelen van verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur, het adviseren omtrent inkoop van diensten en producten en het (mede) afhandelen van schadeclaims. Tevens organiseer je de behandeling van bezwaren en klachten.

Advocaat-Stagiair Corporate/M&A bij BarentsKrans te Den Haag

Ter uitbreiding van onze groeiende praktijk zijn wij op zoek naar een getalenteerde en ondernemende advocaat-stagiair(e). De praktijkgroep Corporate/M&A/Financieel Toezicht bestaat uit een team van 17 advocaten en (kandidaat-)notarissen. Het zwaartepunt van de praktijk ligt op M&A transacties en financieringen. De praktijkgroep treedt vooral op voor ondernemingen, ondernemers, private equity, venture capital en management. Ook wordt de praktijkgroep regelmatig ingeschakeld door internationale referral kantoren.

Advocaat financieel toezicht bij BarentsKrans te Den Haag

Een gespecialiseerd team richt zich binnen BarentsKrans op financieel toezicht in brede zin. Cliënten van dit team zijn onder andere actief op het gebied van beleggingen, effecten, kredieten en (elektronische) betalingen. Regelmatig wordt er samengewerkt met collega’s van Corporate/M&A. Specifieke expertise heeft het team op het gebied van innovatie binnen de financiële sector, zoals alternatieve financieringen, cryptovaluta en blockchain. Om deze groeiende praktijk verder vorm te geven zijn wij op zoek naar een advocaat-medewerker met een innovatieve kijk op financieel toezicht.

Leden van de Raad van Toezicht bij De Forensische Zorgspecialisten te Utrecht

De Forensische Zorgspecialisten (DFZS) levert kennis en diensten aan de forensische zorg. DFZS zoekt twee leden voor de raad van toezicht. En lid met een strafrechtelijke achtergrond en een lid met als achtergrond organisatie, transitie en innovatie. De leden dienen affiniteit en betrokkenheid te hebben met de doelgroep, doelstellingen en zorgfunctie van DFZS. Tevens dienen zij het vermogen en de attitude te hebben om de bestuurder terzijde te staan.

Specialist schadebehandeling bij Rijkswaterstaat te Utrecht

Het inbrengen van je ervaring en expertise rondom de afwikkeling van vorderingen en claims: dat is jouw taak. Binnen de afdeling BJV schade ben je met je collega’s medeverantwoordelijk voor de technische advisering binnen dossiers en het aanspreekpunt voor experts van de wederpartij. Je pakt samen de dossiers op waarin de verzekeraar een expert benoemd heeft en je hebt daarnaast een eigen werkbestand met vorderingen en claims.

Schrijfjurist afdeling Civiel Recht bij het Gerechtshof Den Haag

Als schrijfjurist werk je intensief samen met raadsheren. Je schrijft conceptarresten in diverse soorten handelszaken. Het gaat doorgaans om zaken waarin geen mondelinge behandeling is gevraagd en waarin een raadkamer met drie raadsheren plaatsvindt voordat een conceptarrest wordt geschreven. Je bereidt de zaak grondig voor, neemt actief deel aan het raadkameroverleg en vervolgens schrijf je aan de hand van dit overleg een conceptuitspraak.

Juridisch Medewerker (Paralegal) bij AOMB te Eindhoven

AOMB (Algemeen Octrooi en Merken Bureau) beschermt en beheert intellectueel eigendom. Als juridisch medewerker neem je de merken- en modellengemachtigde zo veel mogelijk administratieve werkzaamheden uit handen bij het verkrijgen, verdedigen en/of aanvechten van merk- en modelrechten, met inachtneming van intern en extern geformuleerde procedures en regels. Je handelt daarnaast ook zelfstandig verschillende registratieprocedures af en samen met je collega’s bewaak je de voortgang van de werkzaamheden.

Ambtelijk secretaris OR bij de Provincie Limburg

De rol van het ambtelijk secretariaat OR is het adviseren en ondersteunen van de OR in de meest brede zin van het woord. Jij pakt het ondersteunende aspect dat hoort bij deze functie van plaatsvervangend ambtelijk secretaris OR op door zorg te dragen voor alle administratieve en organisatorische processen van het ambtelijk secretariaat, en door het beoordelen van ingekomen documenten, vragen, klachten en wensen op rechtmatigheid, juistheid en volledigheid.

Juridisch medewerker bij de Werkorganisatie Duivenvoorde te Wassenaar

Werkorganisatie Duivenvoorde werkt voor twee gemeenten: Voorschoten en Wassenaar. Voor de afdeling Financiën, Facilitaire en Juridische Zaken zijn wij op zoek naar een juridisch medewerker publiek- en privaatrecht. Je werk zal in eerste instantie bestaan uit de afhandeling van Wob-verzoeken en aansprakelijkstellingen. Het team handelt ook juridische vragen af vanuit de Werkorganisatie. Ook daarin biedt je ondersteuning.

Afdelingshoofd Sociale Verzekeringen/Internationaal/Arbeid bij het Ministerie van SZW

Je geeft leiding aan de juristen bij SVIA, wier werk een breed terrein beslaat. De juristen adviseren binnen heel SZW over maatschappelijke kwesties als AOW en pensioenen, sociale verzekeringen, grensoverschrijdende samenwerking en arbeidsomstandigheden. Ze volstaan niet met uitleg van de wet, maar denken mee in oplossingen en mogelijkheden. De bezwaar- en beroepsjuristen van de afdeling werken nauw samen met de Inspectie SZW en dragen bij aan de handhaving van de arbeidswetten in Nederland, ook in de rechtszaal.

Beleidsmedewerker witwassen bij het Openbaar Ministerie te Amsterdam

Als beleidsmedewerker ga je aan de slag met witwaszaken. Je houdt intakes voor de zaken in de stuur- en weegploeg en draagt de aangenomen zaken over aan de zaaksofficier. Je neemt deel aan overleg binnen de keten en duidt de (internationale) signalen binnen complexe witwasstructuren, afkomstig van het team Criminele Inlichtingen. Met behulp van de digitalisering en de inzet van big data ontwikkel je typologieën en bijdragen aan innovatieve opsporing.

Legal Manager Nederland bij Jacobs Douwe Egberts te Utrecht

Als legal manager ben je verantwoordelijk voor de juridische ondersteuning van de Nederlandse business in de breedste zin van het woord. Je acteert als een business partner en adviseert de retail - en out of home organisatie, supply chain en operations (de fabrieken in Utrecht en Joure) op het gebied van marketing en activatie, consumenten recht, verbintenissen recht en merken- en reclame recht. Je bent tevens aanspreekpunt en sparring partner van het Nederlandse management.

Advocaat-medewerker ondernemingsrecht bij Pellicaan Advocaten te Amsterdam

Vanaf het begin zul je samen met de andere advocaten van de sectie ondernemingsrecht je inzetten voor de belangen van de cliënten van Pellicaan Advocaten. Je zult je gaan richten op het ondernemingsrecht in de meest brede zin van het woord, waarbij de focus zal liggen op het vennootschapsrecht. Hierbij valt te denken aan het oprichten van vennootschappen (joint-ventures) en het begeleiden van herstructureringen, fusies en overnames.

Lector Recht en Veiligheid bij Avans Hogeschool te 's-Hertogenbosch en Tilburg

U werkt voor een vernieuwd lectoraat van het Expertisecentrum Veiligheid (EV). Uw primaire taak is om binnen het thema kennis te (laten) ontwikkelen door het verrichten van praktijkgericht onderzoek. U borgt en bevordert niet alleen de inhoudelijke en methodologische kwaliteit van het onderzoek, maar zorgt ook voor de wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs en met het werkveld. Dit doet u door kenniskringen met docent-onderzoekers in te richten en hen te coachen.

Senior juridisch medewerker bij de Rechtbank Overijssel

Als senior juridisch medewerker, team Strafrecht, ondersteun je de rechters bij de zaaksbehandeling van meervoudige kamer zittingen. Je bereidt zaken voor, ondersteunt de rechters tijdens de procesgang en concipieert beslissingen. Daarbij betreft het ook omvangrijke(re) zaken, nu de rechtbank Overijssel een van de vier concentratierechtbanken is en zaken van het Landelijk en Functioneel Parket behandelt.

Advocaat-medewerker Bouw & Vastgoed bij Clairfort Advocaten Mediators Projectjuristen te Zeist

Clairfort is op zoek naar een advocaat-medewerker Bouw & Vastgoed. We zoeken een ervaren advocaat (4 – 6 jaar) die zich met name richt op projectontwikkeling en bouwrecht. De sectie Bouw & Vastgoed bestaat uit 8 ervaren en enthousiaste advocaten & projectjuristen. Clairfort werkt uitsluitend met specialisten en is goed vertegenwoordigd op de gebieden Aanbesteding & Mededinging, Arbeidsrecht, Bouw & Vastgoed, Intellectueel Eigendom & IT, Ondernemingsrecht, M&A, en Overheid. Clairfort werkt voor ondernemingen, instellingen en overheidsinstanties.

Advocaat Corporate / M&A bij BarentsKrans te Den Haag

Binnen ons team Corporate / M&A werken 14 advocaten en (kandidaat-)notarissen geïntegreerd samen. Het zwaartepunt van de praktijk ligt op M&A-transacties, financieringen en joint ventures. De sectie treedt vooral op voor ondernemingen, ondernemers, private equity en management. Ook wordt de sectie regelmatig ingeschakeld door internationale referral kantoren. Ter versterking van dit team zijn wij op zoek naar een advocaat die graag het voortouw neemt.

M&A Jurist bij Marktlink te Amsterdam

Als M&A jurist ben je verantwoordelijk voor het juridisch begeleiden van het volledige fusie- en overnametraject zowel nationaal als internationaal. Het juridisch team bestaat momenteel uit vier personen en daar willen we graag een jurist aan toevoegen die verantwoordelijk is voor onder meer de juridische begeleiding van dealteams en onze klanten bij de succesvolle totstandkoming van fusie- en overnametransacties, zoals MBI, MBO koop- en verkooptransacties.

Senior jurist / senior legal counsel bij het Ministerie van Financiën

Het is voor jou een uitdaging om te onderhandelen met internationale grootbanken. Je duikt met plezier in financiële regelgeving om vast te stellen wat de impact ervan is voor de financiering van Nederland. Daarnaast overleg jij graag met andere onderdelen van Financiën over juridische vraagstukken met een financieel-economische component en je bent geïnteresseerd in aanbestedingen. Verder stel jij leningsvoorwaarden op, ben je de juridische vraagbaak met gevoel voor beleid en uitvoering, en je beheert de IT-contracten.

Handhavingsjurist omgevingsrecht bij de Omgevingsdienst Midden-Holland te Gouda

Handhavingszaken BWT zijn bij jou in goede handen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij verantwoordelijk bent voor het verwijderen van een asbest dak van een sportaccommodatie, door toepassing van bestuursdwang. Je zorgt ook dan voor de communicatie met de overtreder, de gemeente en eventuele verzoekers om handhaving. Daarnaast behandel je bezwaar- en beroepszaken.

Advocaat Ondernemingsrecht bij Wintertaling advocaten en notarissen te Amsterdam

Wintertaling is een onafhankelijk advocaten- en notarissen kantoor. Het kantoor is gespecialiseerd op het gebied van Corporate|M&A, vastgoed en vermogende particulieren. Het werk van een overnameteam en -adviseur evolueert snel en dat vraagt persoonlijke aandacht en blijvende groei. Onze ambitie is aan zet blijven in de markt; onze praktijk groeit. Daarom zijn we op zoek naar een nieuw teamlid.

Lawyer in General Law and Contract Law at the European Patent Office in Munich

Your responsibilities are, amongst others, providing legal advice on (international) tender and contractual matters, drafting contracts and participating in or leading related contract negotiations. You also provide legal advice in relation to co-operation with member and non-member states and the European Union and on the terms/policies of such legal co-operation schemes, safeguard the interest of the EPO in liability issues and uphold the legal status of the EPO and its staff Office-wide.

Bedrijfsjurist/Legal Counsel Vennootschapsrecht bij Rijk Zwaan in De Lier

De juridische afdeling heeft een spilfunctie in de organisatie. De bedrijfsjuristen zijn nauw betrokken bij alle nationale en internationale activiteiten van de onderneming en behandelen om die reden een zeer breed scala aan onderwerpen. In deze vacature ligt de nadruk op het gebied van vennootschapsrecht. De werkzaamheden op dit gebied zijn zeer divers en omvatten alles wat komt kijken bij een complexe en internationale corporate structuur.

Bedrijfsjurist/Legal Counsel bij Unlimited Footwear Group te Waalwijk

Lijkt het je leuk om met betrekking tot juridische vraagstukken je steentje bij te dragen aan één van de grootste schoenenbedrijven in Europa? Als bedrijfsjurist van Unlimited Footwear Group ben je werkzaam in een zeer dynamische omgeving. Het is de bedoeling dat je zelfstandig aan de slag gaat, waarbij het belangrijk is dat je zichtbaar bent in de organisatie. Je zal regelmatig aan tafel zitten met Sales en Marketing, waarbij zaken op het gebied van IE/IP en contractenrecht aan de orde zullen komen. Je rapporteert direct aan de CFO.

Juridisch Analist bij Kiwa te Rijswijk

Wil jij werken bij één van de marktleiders op het gebied van Inspectie en certificering? De Juridisch Analist biedt juridische ondersteuning aan de divisie Kiwa Register. De Juridisch Analist verricht werk binnen en in de context van de afdeling Compliance en in nauwe samenwerking met het team van (in-life) Product Management.

Jurist bij de Nederlandse Zorgautoriteit te Utrecht

De unit Eerstelijnszorg is verantwoordelijk voor het beleid en de bekostiging van de eerstelijnszorg, zoals huisartsen, wijkverpleging, mondzorg of farmacie. Ons werk heeft een grote juridische component. Zijn de beleidsregels conform de wet? Wat kan of moet anders? Jij adviseert ons daarover, zowel proactief als achteraf en zorgt dat ons werk elke toets kan doorstaan. Wij doen ons werk vaak in de vorm van projecten. Je werkt daarom samen met collega’s van diverse afdelingen, elk met hun specifieke inbreng.