Senior beleidsmedewerker omgevingsrecht/juridisch adviseur bij VNG te Den Haag

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zoekt een scherpe jurist met kennis van de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van het Omgevingsrecht die vanuit een constructief kritische houding zelfstandig naar nieuwe wet- en regelgeving op dit terrein kan kijken en deze kan analyseren, zowel op eigen initiatief als n.a.v. specifieke vragen vanuit gemeenten.

Afdelingsmanager Juridische Zaken bij de Gemeente Haarlem

Je bent budgethouder en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de processen en producten, de bedrijfsvoering, het faciliteren van de medewerkers en de positionering van de afdeling Juridische Zaken binnen de gehele organisatieontwikkeling. Je bent drijvende kracht in de doorontwikkeling van de afdeling. Daarbij denk je aan een versteviging van de juridische functie, de professionalisering van de inkoop, kwaliteitsverbetering van adviezen en de stroomlijning van de in- en externe werkprocessen en de bedrijfsvoering.

Legal Counsel bij Vandebron te Amsterdam

In de rol van Legal Counsel geef je juridisch advies aan interne stakeholders. Je ondersteunt de Head of Legal in een verscheidenheid aan onderwerpen, fungeert voor managers en business als sparringpartner op het gebied van juridische kwesties en beheert interne en externe contracten. Als Legal Counsel werk je samen met de compliance coördinator en medewerker aan de implementatie van vigerende wet- en regelgeving binnen Vandebron.

Senior Privacy-, IT- en IE-Jurist bij de Volksbank te Utrecht

Je bent verantwoordelijk vanuit de afdeling Juridische & Fiscale Zaken voor de advisering op het gebied van Privacy-, IT- en IE- recht. Je hebt een actieve rol in het (interne) programma Privacy en levert een belangrijke bijdrage aan de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Namens de bank neem je deel aan het interbancaire overleg op alle onderwerpen die de banken en het onderwerp privacy raken.

Ambtelijk Secretaris bij LUMC te Leiden

Het LUMC heeft twee vacatures voor de functie van ambtelijk secretaris Medisch Ethische Toetsings Commissie (METc). Als ambtelijk secretaris ben je verantwoordelijk voor het inhoudelijk, beleidsmatig en organisatorisch ondersteunen van de Commissie Medische Ethiek (CME). Dit betekent dat je de inhoudelijke voorbereiding en begeleiding van de behandeling van onderzoeksdossiers verzorgt. Je bewaakt de naleving van wetten en richtlijnen, procedures en processen.

Juridisch adviseur omgevingsrecht bij de Gemeente Delft

Je adviseert over de vergunningen die de gemeente afgeeft en over handhaving die nodig is, waarbij je natuurlijk niet over één nacht ijs gaat want je kent vrijwel alle juridische problemen die kunnen opduiken in de bebouwde (en verbouwde) omgeving. Als er protesten komen tegen een vergunning, neem je contact op met de bezwaarmakers en zoek je met alle partijen naar oplossingen.

HR-adviseur bedrijfsvoering bij het Openbaar Ministerie te Den Bosch

Je adviseert de leidinggevenden als het gaat om het reguliere HR-pallet en het doorlopen van de bijbehorende processen. Denk aan verzuim, werving en selectie, aanstelling en ontslag, arbeidsvoorwaarden en opleiding en ontwikkeling. Daarnaast adviseer je op het gebied van resultaatsturing, (leiderschaps)ontwikkeling, organisatie- en cultuurverandering, strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit.

Advocaat-medewerker Corporate / M&A bij Florent te Amsterdam

Wij zoeken een advocaat-medewerker met drie tot vijf jaar ervaring in de ondernemingsrechtelijke transactie- en adviespraktijk. Je wordt lid van ons transactieteam. Onze advocaten zijn specialist op het gebied van fusies & overnames, private equity en venture capital, het opzetten van joint ventures en andere samenwerkingsverbanden. Ook hebben wij veel ervaring met de juridische begeleiding van vennootschappelijke reorganisaties, governance vraagstukken, commerciële contracten en beslechting van aanverwante geschillen.

Bedrijfsjurist bij MAIN Energie te Amsterdam

Sinds 2003 zijn wij dé energieleverancier voor de zakelijke markt en leveren wij duurzaam energie aan heel uiteenlopende bedrijven. Als legal counsel bij MAIN Energie ben je een allround bedrijfsjurist. Je bent direct betrokken bij de strategische beslissingen van de directie en zult van tijd tot tijd adviseren over fusies en overnames. Als sparring partner van de directie ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het bedrijf. Ook zul je adviseren over de impact van de nieuwe privacywet op de organisatie. Compliance ten aanzien van energie-, privacy- en consumentenwetgeving is een groot onderdeel van je werk.

Jurist bij de Gemeente Ede

Als jurist adviseer je voornamelijk het management van de afdelingen en medewerkers over alle juridische aspecten die zich in hun werk aandienen. Jouw aandachtsgebied hierbinnen is privacywetgeving. Zo kun je bijvoorbeeld advies geven over verwerkersovereenkomsten, gegevensdeling of de geheimhouding van stukken. Daarnaast ondersteun je de juridisch adviseurs met betrekking tot procedures, beschikkingen en verordeningen.

Juridisch adviseur bij de Gemeente Ede

Als juridisch adviseur adviseer je organisatiebreed over complexe juridische vraagstukken. Hierdoor ben je verantwoordelijk voor de meer bestuurlijke, politiek-gevoelige dossiers. De ene dag pak je een dossier op met de burgemeester, waar je de andere dag met collega’s van een vakinhoudelijke afdeling aan een dossier werkt. Je ziet de samenhang tussen vraagstukken van deze verschillende niveaus en kunt hierop inspelen.

Juridisch adviseur bij de Nederlandse Zorgautoriteit te Utrecht

Ons werk heeft een grote juridische component. Jij adviseert ons daarover en zorgt dat de documenten die wij opleveren elke toets kunnen doorstaan. Wij doen ons werk vaak in de vorm van projecten. Je werkt daarom samen met collega’s van diverse afdelingen. Verder ben jij de juridische vraagbaak voor de unit GGFZ. Niet alleen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg, maar ook inzake privacywetgeving en de Algemene wet bestuursrecht.

Professional Support Lawyer bij BarentsKrans te Den Haag

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een parttime Professional Support Lawyer voor 30 uur per week. Als Professional Support Lawyer heb je een centrale en belangrijke rol bij het beheer en de ontwikkeling van de knowhow binnen BarentsKrans. Daarnaast lever je vakinhoudelijke ondersteuning die de kwaliteit bevordert. Je werkt nauw samen met de advocaten en (kandidaat-)notarissen en met de bibliothecaris.

Juridisch Adviseur bij het Waterschap Noorderzijlvest te Groningen

Het team Juridische Zaken is verantwoordelijk voor het afhandelen van bezwaren, het juridisch toetsen van contracten en het adviseren van het bestuur, management en de organisatie op het terrein van bestuursrecht, privaatrecht en in voorkomende gevallen het Europees recht. Je speelt een belangrijke rol bij de behandeling van de complexere dossiers. Daarnaast behandel je de juridische aspecten bij strategische beleidsontwikkelingen.

Advocaat arbeidsrecht met maatschapsperspectief bij Meulenkamp Advocaten te Venlo

Meulenkamp Advocaten levert sinds 1923 gespecialiseerde juridische bijstand aan ondernemingen, overheden, instellingen en particulieren. Wij zoeken een advocaat met ruime ervaring in de proces- en de adviespraktijk, met een aantoonbare specialisatie in het arbeidsrecht en met belangstelling voor het ondernemingsrecht. De advocaat moet tevens in staat zijn om een eigen praktijk uit te bouwen.

Advocaat Corporate / M&A bij BarentsKrans te Den Haag

Eén van de expertisegebieden van BarentsKrans is Corporate / M&A. Een team van 14 advocaten en (kandidaat-)notarissen werkt geïntegreerd samen. Het zwaartepunt van de praktijk ligt op M&A-transacties, financieringen en joint ventures. De sectie treedt vooral op voor ondernemingen, ondernemers, private equity en management. Ook wordt de sectie regelmatig ingeschakeld door internationale referral kantoren. Ter versterking van dit team zijn wij op zoek naar een advocaat, die graag het voortouw neemt.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen