Juridisch Adviseur Bezwaar & Beroep bij de Gemeente Westland te Naaldwijk

Als juridisch adviseur vergunningverlening geef je samen met collega’s juridisch advies aan het management, het bestuur en betrokken afdelingen. In de behandeling van zaakdossiers wordt integraal samengewerkt met collega´s van andere teams binnen het cluster en andere clusters. Je bent verantwoordelijk voor het afhandelen van beroepsprocedures en je draagt bij aan de afhandeling van bezwaarprocedures. Je toetst de producten op juridische haalbaarheid en draagt proactief bij aan het op peil houden van de kwaliteit van deze producten.

Advocaat-medewerker Arbeidsrecht bij BarentsKrans te Den Haag

Je wordt onderdeel van het team Arbeidsrecht dat opereert in de top van de markt. Het team behandelt complexe en uitdagende zaken. Er wordt veel geprocedeerd, ook bij de Hoge Raad. De reputatie van het team wordt bevestigd door de tier 1-ranking in The Legal 500.
Wij zijn op zoek naar iemand met een scherpe pen, strategisch inzicht en diepgaande kennis van zowel arbeidsrecht als burgerlijk procesrecht. Iemand die graag de diepte ingaat en de lat hoog legt - maar ook met humor en een nuchtere kijk op zaken. De mogelijkheid bestaat om deze positie te combineren met arbeidsrechtelijk cassatiewerk, maar dat is geen vereiste.

Advocaat en gevorderde advocaat-stagiair(e) bij Eldermans|Geerts te Zeist

Eldermans|Geerts is een nichekantoor dat zich richt op de juridische ondersteuning van zorgprofessionals, zorginstellingen en branche- en beroepsverenigingen in de zorg. Het kantoor groeit en zoekt daarom een advocaat met belangstelling voor de zorgsector. Ook zoekt het kantoor een ambitieuze gevorderde advocaat-stagiair. Voor interne opleiding wordt zorggedragen via onder andere het eigen opleidingsinstituut.

Raadsheer in opleiding bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in het sociale zekerheidsrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. De CRvB investeert in de toekomst, onder meer door het opleiden van jonge talentvolle juristen in het Opleidingshuis en door het opleiden van ervaren juristen tot raadsheer in opleiding. Er zijn in 2021 opleidingsplaatsen tot raadsheer binnen verschillende rechtegebieden, dus aarzel niet!

Advocaat-stagiair(e) Aansprakelijkheid, Schade en Verzekering bij Dirkzwager te Arnhem

Je gaat als advocaat-stagiair(e) aan de slag binnen onze praktijk. Dat betekent dat je adviseert en procedeert, zowel binnen het aansprakelijkheidsrecht als binnen het verzekeringsrecht. Zo doe je in brede zin ervaring op. Meer specifiek kun je je o.a. bezighouden met beroepsaansprakelijkheid, materiële schades, letselschade (o.a. werkgeversaansprakelijkheid), productaansprakelijkheid en grensoverschrijdende geschillen.

Docent straf(proces)recht aan de Universiteit Utrecht

Primair draag je bij aan het voorbereiden en verzorgen van onderwijs op het terrein van het straf(proces)recht in de door ons departement aangeboden bacheloropleiding Nederlands Recht. Het betreft in ieder geval het verzorgen van werkgroepen in het vak Inleiding strafrecht en/of het begeleiden van Afstudeerwerken (bachelorscripties). Daarnaast kunnen wij van jou vragen dat je overige onderwijs-gerelateerde taken vervult: zoals bijvoorbeeld het reviseren en aanvullen van onderwijsmateriaal.

Consulent arbeidsvoorwaarden & rechtspositie bij de Gemeente Medemblik

Als consulent signaleer je wijzigingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie en de noodzaak tot aanpassing van beleid en je werkt voorstellen uit. Je hebt oog voor de landelijke ontwikkelingen en je geeft de gevolgen daarvan aan voor de gemeente Medemblik. Tevens vertaal je de laatste ontwikkelingen op je vakgebied naar nieuwe regelingen en je bent verantwoordelijk voor de implementatie van landelijke en lokale afspraken. Daarnaast ga je aan de slag met het opstellen en aanpassen van lokale regelgeving.

Casemanager Ziektewet bij Aon te Rotterdam

Aon is de toonaangevende wereldwijde dienstverlener op het gebied van risk, retirement en health. De Ziektewet Casemanager bij Aon is verantwoordelijk voor het vaststellen van recht, hoogte en duur van een Ziektewet-uitkeringsaanvraag. Daarnaast is er een verantwoordelijkheid voor het ondersteunen en adviseren over de schadelastbeheersing op het gebied van arbeidsongeschiktheid (en verzuim) door het voeren van de volledige regie over de voortgang van het re-integratieproces gedurende de poortwachter- Ziektewet- gerechtigde periode na uitdiensttreding.

Senior juridisch adviseur privaatrecht bij Waternet te Amsterdam

Als senior adviseur Juridische Zaken richt jij je voornamelijk op bedrijfsjuridisch werk. Het aanbod van werk is divers. Je adviseert over en begeleidt (privaatrechtelijke) procedures over consumentenzaken, je kunt betrokken worden bij (infrastructurele) projecten en aanbestedingen, en ook bij schadezaken, innovatieve contracten, AVG-gerelateerde overeenkomsten en samenwerkingsverbanden met private partijen en andere overheden. Afhankelijk van je kennis richt je je ook op IT-contracten, IE en btw. Je adviseert zowel aan het management als aan andere collega’s.

Juridisch adviseur bij CIBG te Den Haag

Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt het CIBG transparante en betrouwbare data en informatie in zorg en welzijn. Als juridisch adviseur bij CIBG ben je verantwoordelijk voor het adviseren van de organisatie over juridische vraagstukken. Ook ondersteun je de organisatie door strategisch advies te geven op verschillende inhoudelijke onderwerpen. Hierin werk je nauw samen met de collega’s van het team Bestuursadvies. Je signaleert en analyseert hiervoor relevante maatschappelijke, politieke en bestuurlijke-juridische ontwikkelingen.

Rechters in opleiding (met beperkte werkervaring) bij zes rechtbanken

Een functie als rechter geeft je de kans om meerdere rechtsgebieden grondig en van alle kanten te leren kennen én er invloed op uit te oefenen. In een opleidingstraject van vier jaar word je opgeleid tot rechter. In beginsel word je in twee teams met twee verschillende rechtsgebieden opgeleid, zodat je na de opleiding in meerdere teams inzetbaar bent.

Advocaat arbeidsrecht bij Hanze advocaat te Groningen en Zwolle

We zijn een groeiend en bloeiend nichekantoor en dé businesspartner voor werkgevers in de zorg in Noord- en Oost-Nederland en de arbeidsrechtspecialist voor werknemers in het hogere segment. Bij Hanze advocaat krijgt je vanaf dag 1 krijg je aansprekende, afwisselende en uitdagende zaken. We zijn werkzaam op alle gebieden van het arbeidsrecht en staan zowel werkgevers als werknemers bij. Je maakt onderdeel uit van een ‘wij kantoor’ in plaats van een ‘ik kantoor’: ego’s en hiërarchie kennen we niet.

Advocaat-medewerker Corporate/M&A bij Florent te Amsterdam

Onze afdeling Corporate/M&A bestaat momenteel uit 3 partners, 6 advocaat-medewerkers en 2 advocaat-stagiairs. Je werkt niet in vaste teams, waardoor je samen kan werken met al je collega’s, ook van andere praktijkgroepen binnen Florent. Dit draagt bij aan je ontwikkeling als advocaat, net als het feit dat je te maken krijgt met uiteenlopende klanten - waaronder private equity en venture capital - uit verschillende branches.

Adviseur Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsrecht bij Gasunie te Groningen

Als Adviseur Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsrecht heb je twee belangrijke aandachtsgebieden. Op beide terreinen ben je sparringpartner voor je HR collega’s en adviseur van het MT HR. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over wet- en regelgeving, onze cao en HR-regelingen. Vanuit je expertrol vertaal je de laatste ontwikkelingen in jouw vakgebied naar nieuw beleid. De implementatie van dit beleid binnen Gasunie wordt door jou geregisseerd, gecommuniceerd en vertaald naar regelingen en procedures.

Advocaat-medewerker Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht bij Dirkzwager te Arnhem

Je gaat als advocaat-medewerker aan de slag in onze proces- en adviespraktijk. Je adviseert en procedeert over zowel aansprakelijkheidsrecht als verzekeringsrecht. Meer in het bijzonder kun je je o.a. bezighouden met beroepsaansprakelijkheid, materiële schades, letselschade (o.a. werkgeversaansprakelijkheid), productaansprakelijkheid en grensoverschrijdende geschillen. Voor publicatie is alle gelegenheid, zowel op ons kennisplatform als in wetenschappelijke tijdschriften.

Jurist bij het Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland te Heemstede

Het Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) is opgericht voor en door gemeenten. De functie bij RIJK is aanbestedingsrechtelijk en privaatrechtelijk van aard en richt zich op zowel de interne organisatie van RIJK als op aangesloten gemeenten en verbonden derden. De jurist is verantwoordelijk voor de borging van de juridische kwaliteit van de dienstverlening door RIJK en bewaakt het juridisch kader waarbinnen RIJK handelt in haar externe omgeving, teneinde het draagvlak te handhaven en te vergroten voor RIJK.

Contractmanager OG bij Flux Partners te Amsterdam

Als contractmanager OG binnen Flux Partners maak je onderdeel uit van de dienst Inkoop + Projectmanagement OG. Deze dienst koopt marktexpertise in voor (overheid)organisaties ten behoeve van het initiëren en realiseren van projecten in de sectoren Grond-, Weg- en Waterbouwprojecten (GWW), Railinfrastructuur, Vastgoed, Ruimtelijke ontwikkeling en Energie. Vanuit de rol van contractmanager ben jij (mede) verantwoordelijk voor alle contractuele aspecten rondom projecten bij onze klanten.

Voorzitter bezwaar- en beroepscommissies bij Tilburg University

Wij zijn op zoek naar twee externe voorzitters voor een aantal bezwaar- en beroepscommissies. Het betreft in hoofdzaak het College van Beroep voor de Examens en in voorkomend geval tevens de Commissie van Advies voor de Bezwaar- en Beroepschriften, de Geschillencommissie Werknemers en de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag. Van de voorzitter wordt verwacht dat hij of zij binnen de juridische kaders uitvoering geeft aan de verschillende bezwaar- en beroepsregelingen, samen met de leden van de commissies.

Advocaat Ondernemingsrecht bij Westland Partners te Naaldwijk

Je bent een gevorderd advocaat-stagiair(e) of beginnend advocaat medewerk(st)er met een gezonde ambitie, een ondernemend karakter én sociale- en communicatieve vaardigheden. Je zal je bezighouden met het adviseren en procederen gericht op onderneming, ondernemer en aandeelhouder, (commercieel & corporate) op het gebied van onder meer contracten, aansprakelijkheid en overnames. Daarbij ben je sterk in het analyseren van gegevens, kun je snel tussen verschillende vraagstukken schakelen en kun je nauwgezet tot de essentie van de zaak komen.

Advocaat bij Van der Meij Advocaten te Amsterdam

Wij zoeken per 1 oktober aanstaande een kantoorgenoot die zijn/haar praktijk wil uitoefenen op een kantoor waarbinnen op een professionele, maar informele manier wordt gewerkt. Ons kantoor bestaat op dit moment uit 8 advocaten werkzaam in de strafrechtelijke en civielrechtelijke praktijk. Alle advocaten hebben hun eigen praktijk, maar wanneer nodig werken wij samen en nemen voor elkaar waar.

Werkstudent bij Florent te Amsterdam

Als werkstudent bij Florent ondersteun je het secretariaat met administratieve zaken. Je bent voornamelijk bezig met dossieradministratie. Ook advocaten kunnen bij je aankloppen voor hulp. Het gaat bijvoorbeeld om processtukken in orde maken, begeleidende brieven schrijven, berekeningen maken en printopdrachten, bijvoorbeeld grote oplagen productiesets. Het komt weleens voor dat een advocaat je intensiever betrekt bij een zaak en je vraagt om inhoudelijk uitzoekwerk te verrichten.

Advocaat-Medewerker Intellectuele Eigendom bij Nysingh te Utrecht / Arnhem

Als advocaat-medewerker Intellectuele Eigendom houd je je bezig met het behandelen van inbreukzaken, die veelal een internationaal karakter hebben. Daarnaast adviseer je over uiteenlopende IE-vraagstukken en stel je IE-gerelateerde overeenkomsten op. Ook geef je regelmatig advies over reclamerecht en behandel je zaken bij de Reclame Code Commissie.

Kandidaat-Notaris Ondernemingsrecht bij Nysingh te Apeldoorn

Jij wordt bij Nysingh een belangrijke adviseur bij diverse juridische aspecten op het gebied van Ondernemingsrecht. Je komt te werken in een afwisselende praktijk en adviseert en begeleidt Nederlandse en internationale (middel)grote ondernemingen en (semi-) publiekrechtelijke instellingen op het gebied van (grensoverschrijdende) fusies en splitsingen, overnames, herstructureringen, joint ventures, implementatie van governancebeleid en codes.

Senior jurist veiligheid bij de Gemeente Eindhoven

Jij adviseert over diverse veiligheidsthema's zoals gebiedsverboden, pandsluitingen, huisverboden, manifestaties en noodrechtbesluiten. De burgemeester van Eindhoven is tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Jij weegt ook zijn belangen af in relatie tot deze rol, bijvoorbeeld de aanpak van de Corona-crisis. Je houdt je bezig met onderwerpen die de volgende dag in de krant kunnen staan. De nadruk ligt voor jou op de complexere zaken met een hoge politieke gevoeligheid en een hoog afbreukrisico.

Advocaat-stagiair Banking & Finance bij BarentsKrans te Den Haag

Met ongeveer 80 advocaten en (kandidaat-)notarissen werken wij aan mooie juridische uitdagingen, zowel nationaal als internationaal. Als advocaat-stagiair(e) Banking & Finance begeleid je voornamelijk financiële instellingen, andere geldverstrekkers en kredietnemers bij diverse financieringstransacties. De nadruk ligt op het structureren, leiden en afronden van Nederlandse en internationale acquisitiefinancieringen, vastgoed(ontwikkelings)financieringen en (duurzame) projectfinancieringen.