Advocaat-Stagiair of Beginnend Medewerker Vastgoedrecht bij DVDW te Rotterdam

Ben jij een (gevorderde) advocaat-stagiair met ambitie, een inhoudelijke focus en interesse in de vastgoedbranche? Je werkt in een hecht en specialistisch team met een brede vastgoedpraktijk. Jouw werkzaamheden zijn net zo interessant en veelzijdig als het rechtsgebied zelf. Je houdt je bezig met vraagstukken op het terrein van het (commerciële) huurrecht, bouwrecht, bestuurs-en omgevingsrecht, koop- en verkoop van vastgoed en met het overige verbintenissenrecht. Je werkt in een advies- en procespraktijk.

Advocaat-Stagiair Corporate Litigation, Arbitration & Dispute Resolution bij DVDW te Den Haag

DVDW is ambitieus en volop in beweging. We zijn met zo’n 95 collega’s, verdeeld over kantoren in Den Haag en Rotterdam. Jij komt terecht in een hecht team van gespecialiseerde ondernemingsrechtelijke procesadvocaten; onderdeel van het grotere litigation team. Je houdt je bezig met het ondernemingsrecht in de breedste zin. Waar je zoal aan kunt denken? Het adviseren van en strategisch overleggen met cliënten over corporate governance, risicobeperking en het behalen van doelen. Procedures bij de Ondernemingskamer, in arbitrage, in kort geding of bij een rechtbank of een gerechtshof. Wil jij de komende jaren uitgroeien tot een topadvocaat bij een toonaangevend kantoor?

Jurist bij Power of 4 te IJsselstein

Power of 4 is een juridisch adviesbureau met klanten in de zorg- en welzijnssector. Wij zijn op zoek naar enthousiaste juristen die hun talenten binnen het zorg- en welzijnslandschap verder willen ontwikkelen. Jij geeft juridisch advies, stelt beleidsdocumenten op, beoordeelt overeenkomsten, voert DPIA’s uit en helpt onze klanten te voldoen aan wet- en regelgeving.

Juridisch Adviseur bij het Hoogheemraadschap van Delfland te Delft

Ben jij benieuwd naar het reilen en zeilen binnen een waterschap? Zoek je afwisseling in juridische vraagstukken en ben je in staat om bij uiteenlopende belangen tot een gezamenlijke oplossing te komen? De werkzaamheden in deze functie zijn breed en je krijgt met alle aspecten van waterstaatswetgeving te maken. Ook privaatrechtelijke vraagstukken behoren tot onze dagelijkse praktijk, waaronder het opstellen van overeenkomsten met andere overheden en aansprakelijkheidskwesties. Afhankelijk van jouw kennis en ervaring kijken we welke vraagstukken het beste bij jou passen.

Juridisch Adviseur Omgevingsrecht bij het Hoogheemraadschap van Delfland te Delft

Ben jij thuis in het omgevingsrecht, de ruimtelijke ordening en het bestuursrecht? Je gaat je bezighouden met de Waterschapsverordening en je schrijft mee aan beleidsregels en relevante regelgeving. Iedere werkdag is anders. Zo adviseer je vandaag over vergunnings- en handhavingsvraagstukken en ben je morgen verwerend jurist in een bezwaar- of beroepsprocedure. De werkzaamheden zijn breed, dus je kunt in deze functie met alle aspecten van waterstaatswetgeving te maken krijgen.

Adviseur Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie bij de Gemeente Oss

Goed om te weten: Oss is drie keer uitgeroepen tot meest inspirerende Global Goals-gemeente van Nederland. Samen met onze inwoners maken we van de wereld een betere plek aan de hand van duurzame ontwikkelingsdoelen. In deze functie ga jij aan de slag met het ontwikkelen van (nieuw) arbeidsvoorwaardelijk beleid. Daarbij adviseer en begeleid je de organisatie, van directie of management teams tot P&O adviseurs bij complexe arbeidsrechtelijke (beleids)vraagstukken.

Jurist Omgevingsrecht bij de Gemeente De Bilt

De Bilt heeft 43.000 inwoners in zes kernen: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Bijzonder aan de gemeente is de groene ligging in een stedelijke regio. Als jurist Omgevingsrecht/Omgevingsplan ben jij degene die de juridische kwaliteit waarborgt van gemeentelijke besluiten rond omgevingsvergunningaanvragen. Tevens voer je onder andere de juridische toets uit bij wijzigingen van het Omgevingsplan. Je vertegenwoordigt het college van burgemeester en wethouders in bezwaar- en beroepszaken en je bent een vraagbaak op het gebied van het omgevingsrecht.

Senior Jurist Aanbestedingsrecht bij de Gemeente Amsterdam

Binnen Amsterdam wordt er veel aanbesteed. Als senior jurist geef jij advies aan gemeentelijke directies en stadsdelen. Je schakelt direct met de inkopers en Lead Buyers en zorgt ervoor dat het aanbestedingsproces soepel verloopt. Met jouw kennis en ervaring van aanbestedingsprocedures weet jij hoe je complexe en politiek gevoelige dossiers behandelt. In deze rol werk je met interne opdrachtgevers en krijg je een breed overzicht van de gemeente. Enkele voorbeelden van projecten waaraan je kunt werken zijn de Noord-Zuidlijn, renovatie van bruggen en kaden en de zonneweide.

Stafjurist Bezwaar en Beroep bij het UWV te Almere/ Den Haag / Leiden / Utrecht

Binnen UWV is het directoraat Bezwaar en Beroep het onderdeel waar cliënten terecht kunnen als zij het niet eens zijn met een door UWV genomen beslissing. In zes districten werken circa 1.300 medewerkers. Als Stafjurist initieer en organiseer jij het kwaliteitsoverleg in jouw district. Je bent (mede) verantwoordelijk voor kwaliteitsrapportages en interne audits. Je hebt een belangrijke rol in borging van de vakontwikkeling van de juridisch medewerkers. Je vormt de inhoudelijke verbinding naar de centrale (staf)organisatie en neemt deel in het landelijke stafjuristenoverleg.

Arbeidsjurist bij de Provincie Utrecht

Ben jij een arbeidsjurist met affiniteit voor arbeidsvoorwaarden en casuïstiekbegeleiding met ervaring op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid? Jij signaleert, vertaalt en toetst interne en externe ontwikkelingen, jurisprudentie en wetswijzigingen en vertaalt beleid naar uitvoering. Daarnaast ben je vraagbaak en klankbord voor de adviseurs HR en andere collega’s op het gebied van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, staat het management en adviseurs bij in complexe casuïstiek, maatwerkbesluiten en indien nodig bij ontslagonderhandelingen - en stel je verweerschriften op.

Raadsadviseur / Plaatsvervangend Griffier bij de Gemeente Elburg

Elburg is een gemeente van 24.000 inwoners met de Veluwe en randmeren binnen handbereik. We willen aan de slag in en met Elburg: als gemeente koesteren wij ons rijke verleden, maar kijken we óók naar de toekomst. Wij zijn op zoek naar een proactieve collega met een affiniteit met gemeentelijke democratie en besluitvormingsprocessen. Een onafhankelijk adviseur met politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Als onderdeel van het griffieteam zorg jij voor een zo goed mogelijke ondersteuning van de raad.

Bedrijfsjurist bij ROC Mondriaan te Den Haag

Wij zijn de grootste opleider voor middelbaar beroepsonderwijs in regio Haaglanden met zo'n 260 opleidingen, ruim 18.500 mbo-studenten en 6.000 cursisten. Naast opleider zijn we een stabiele en betrokken werkgever voor 2.400 collega’s. Samen met jouw collega-bedrijfsjurist en een juridisch medewerker geef jij advies aan het College van Bestuur, directie en management op diverse rechtsgebieden, waaronder privacyrecht, onderwijsrecht, privaatrecht, bestuursrecht en governance. Je vervult het griffierschap bij de interne Klachten- en bezwarenadviescommissie en overziet interne reglementen en diverse overeenkomsten - uitgezonderd arbeidsovereenkomsten.

Jurist Omgevingsbeleid bij de Provincie Utrecht

Met jouw juridische kennis en ervaring ga jij onze collega’s helpen om de strategische keuzes uit de provinciale Omgevingsvisie en Omgevingswetprogramma’s te vertalen naar uitvoerbare regels. Daarnaast wil jij het Digitaal Stelsel Omgevingswet graag gebruiken als hulpmiddel om te komen tot het samenhangende Omgevingsbeleid. Je gaat onderdeel uitmaken van het coördinatiepunt Omgevingsbeleid, dat is opgericht om te zorgen voor meer samenhang tussen visie, verordening en programma’s binnen de provincie.

Jurist Bestuursrecht/Secretaris bij de TU Delft

Bij de TU Delft werken meer dan 8.000 medewerkers aan onderzoek en onderwijs dat aan ruim 27.000 studenten wordt gegeven. De TU Delft heeft diverse commissies ingesteld om bezwaren, beroepen en klachten van studenten te behandelen. Als secretaris ondersteun jij de verschillende commissies. Komt er een bezwaar, beroep of klacht binnen, dan bereid jij de zittingen voor. Ook schrijf je op basis van de bevindingen van de commissieleden een helder en juridisch correct advies, waarop het college van bestuur een zorgvuldige beslissing kan nemen. Daarnaast kunnen andere (juridische) werkzaamheden van je worden gevraagd, zoals het vertegenwoordigen van de universiteit bij de Raad van State en het geven van onderwijsrechtelijk advies.

Academiemanager Juridische Opleidingen bij HAN University of Applied Sciences te Arnhem / Nijmegen

HAN University of Applied Sciences is een veelzijdige, brede hogeschool met ruim 35.000 studenten en 4.000 medewerkers. Zij bestaat uit 14 academies, waarin onderwijs, onderzoek en werkveld samenkomen. Onze bacheloropleiding hbo-rechten en de associate degree opleiding juridisch medewerker voorzien in de dringende behoefte aan hbo-juristen. Bouw jij met visie en energie, als lid van het managementteam, mee aan de toekomst van de juridische opleidingen?

Strategisch Beleidsadviseur - Leefomgeving en Bestuursrecht bij VNO-NCW te Den Haag

Lijkt het jou interessant om in gesprek te gaan met (grote) bedrijven, (top)ambtenaren, Kamerleden, Europarlementariërs en internationale organisaties? In deze rol zet jij je in voor een goed werkend omgevings- en bestuursrecht, waarbij projecten die bijdragen aan duurzame economische groei en grote transities zoals klimaat, energie, stikstof en woningbouw niet onnodig vertraagd worden. Het gaat daarbij om Europese, nationale en lokale wet- en regelgeving.

Notarieel Jurist / Executeur bij Anthos te Amsterdam

Anthos is het internationale familie-advieskantoor (family office) van de familie Brenninkmeijer. Anthos verleent financiële, juridische, fiscale en andere diensten aan familieleden, waaronder estate planning en vermogensbeheer. Wij zoeken een collega die notariële dienstverlening van hoge kwaliteit kan leveren met focus op afwikkeling van nalatenschappen; zowel in Nederlandse context, als nalatenschappen met een internationaal karakter. Het team bestaat uit zes notarieel juristen, twee paralegals en een juridisch assistent.

Schadebehandelaar Overheidsaansprakelijkheid bij de Gemeente Den Haag

Als Schadebehandelaar Overheidsaansprakelijkheid richt jij je op het behandelen en beoordelen van aansprakelijkstellingen van burgers en bedrijven tegen de gemeente, waaronder letselschadezaken, het terugvorderen van loonkosten en het behandelen van bezwaren tegen genomen beslissingen op dit gebied. Daarnaast werk je bij eventuele beroepszaken nauw samen met de gemeenteadvocaten. Jouw rol is ervoor te zorgen dat de regelgeving correct wordt toegepast bij schaderegelingen ten behoeve van de gemeente.

Jurist (Ruimtelijk) Bestuursrecht Bezwaar en Beroep bij de Gemeente Den Haag

Als juridisch adviseur ruimtelijk bestuursrecht bestaan jouw werkzaamheden voornamelijk uit het namens het college voeren van verweer op het gebied van vergunningverlening, ruimtelijke ordening, handhaving en huisvestingszaken. Je hebt hierbij te maken met wetten als de Omgevingswet, de Huisvestingswet/verordening en het bestuursrecht in brede zin. In samenwerking met de vakafdeling die het primaire besluit heeft genomen voer jij het verweer in alle fasen van bezwaar en (hoger) beroep bij de hoorcommissie, rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State.