Juridisch adviseur bij de Gemeente Bergeijk

Je bent doorlopend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op publiekrechtelijk gebied en vertaalt deze naar onze organisatie. Je adviseert het bestuur en collega’s van de organisatie op publiekrechtelijk gebied in de breedste zin. Complexe besluiten en bezwaar- en beroepsprocedures neem je zelf ter hand. In de minder complexe gevallen heb je een ondersteunende en adviserende rol. Je neemt verantwoordelijkheid voor het optimaliseren van de juridische kwaliteitszorg en als klachtencoördinator handel je proactief klachten af.

Lawyer at the European Patent Office in Munich

The European Patent Office (EPO) is seeking two lawyers focusing on international employment law for its Department HR Legal Support. Duties are, amongst others, advising on implementation of the EPO's employment-related legal framework, and helping to develop that framework by drafting legal opinions, submissions and regulations, and helping to settle internal and external disputes initiated by serving or former EPO staff, by preparing meetings, drafting legal opinions or submissions, and making oral pleadings.

Juridisch medewerker Handel en Kanton bij de Rechtbank Noord-Nederland te Assen

Je ondersteunt de rechter bij de voorbereiding van zittingen, treedt op als griffier bij zittingen en concipieert het proces-verbaal van die zittingen. Ook concipieer je vonnissen en beschikkingen in (kanton)zaken met een belang van maximaal € 25.000,- en in eenvoudige arbeids- en huurzaken. Waar nodig word je ingezet in Mulder-(straf)zaken en handels- en/of kantonverzoekschriften en concipieer je de beschikkingen in die zaken.

Jurist bij de Nederlandse Zorgautoriteit te Utrecht

De Nederlandse Zorgautoriteit controleert of zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan de wetten en regels houden. Als het belang van de consument in het geding dreigt te komen, grijpen we in. Wil jij het juridisch geweten zijn van een team bevlogen collega's en schrik je niet terug van een ingewikkelde casus? Jij bent betrokken bij de voorbereiding van toezichtonderzoeken bij zorgaanbieders en toetst en beoordeelt toezichtinterventies vanuit juridisch perspectief. Verder optimaliseer je de juridische kwaliteit van documenten en bewaak je de consistentie van het juridisch beleid van de directie.

Aanbestedingsjurist Informatievoorziening bij Rijkswaterstaat te Delft

Het Inkoopcentrum Informatievoorziening is binnen Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor een professionele inkoop van goederen en diensten. Als ervaren bedrijfs- en aanbestedingsjurist binnen het Inkoopcentrum Informatievoorziening participeer je actief in aanbestedingsprocedures en adviseer je projectteams en lijnmanagers. Je bent een belangrijke partner in de onderhandelingen over contracten met ICT-leveranciers en je adviseert bij geschillen. De Aanbestedingswet kent voor jou geen geheimen.

Senior jurist Mededinging bij de Autoriteit Consument & Markt te Den Haag

Je nieuwe functie valt binnen onze directie Juridische Zaken (JZ). Deze directie heeft vier teams en is binnen de ACM verantwoordelijk voor het voorbereiden van besluiten waarbij aan ondernemingen een boete of een andere maatregel kan worden opgelegd op grond van een van de wetten waarop de ACM toezicht houdt. Ook behandelen medewerkers van JZ bezwaarschriften en treden zij op als gemachtigden in beroepsprocedures.

Junior Jurist bij CZ te Tilburg

Je wilt bewust investeren in een carrière met een aantrekkelijk perspectief. Die kans krijg je bij CZ. Je kent ons ongetwijfeld als zorgverzekeraar. In Nederland behoren we tot de top drie. Je komt te werken bij het team Bedrijfsjuridisch Advies binnen de afdeling Juridische Zaken. Je adviseert en ondersteunt diverse divisies op juridisch gebied. Je houdt je bezig met het opstellen en beoordelen van contracten. Je adviseert over verbeteringen in beleidstoepassing en administratieve processen, je ondersteunt en je geeft voorlichting over relevante wetgeving.

Medior jurist bij CZ te Tilburg

Je wilt bewust investeren in een carrière met een aantrekkelijk perspectief. Die kans krijg je bij CZ. Je kent ons ongetwijfeld als zorgverzekeraar. In Nederland behoren we tot de top drie. Je komt te werken bij het team Bedrijfsjuridisch Advies binnen de afdeling Juridische Zaken. Je adviseert en ondersteunt diverse divisies binnen CZ en om hen continu de gewenste kwaliteit te kunnen leveren houd je daarom op de hoogte van ontwikkelingen op je eigen vakgebied, de CZ-organisatie, de zorgsector en de toezichthouders. De invulling van je functie is breed en gevarieerd.

Bedrijfsjurist bij Landstede Groep te Zwolle

Landstede Groep is een onderwijsorganisatie met een gevarieerd aanbod voor jong en oud. Als bedrijfsjurist voorzie je in juridische advisering en ondersteuning van het College van Bestuur en directeuren van scholen en van serviceafdelingen. Je zorgt dat je op de hoogte bent van de actuele wet- en regelgeving en weet dit te vertalen naar de organisatie. Je bent betrokken bij het ontwikkelen en adviseren bij (juridisch) bestuurlijke afspraken met partners van de onderwijsorganisatie en je beoordeelt contracten en samenwerkingsovereenkomsten.

Fiscalist bij De Alliantie te Hilversum

De Alliantie is een woningcorporatie. Wij hebben 53.000 woningen voor mensen met een bescheiden inkomen. Betaalbare huurhuizen, maar ook betaalbare koopwoningen. We verhuren, onderhouden, bouwen en verkopen woningen in de regio’s Amsterdam, Almere, Amersfoort en Gooi en Vechtstreek. Als fiscalist (solofunctie) bij De Alliantie ben je verantwoordelijk voor het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van omzet- en overdrachtsbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffingen en verhuurderheffingen.

Juridisch Adviseur bij de Gemeente Deurne

Deurne is een gemeente in de provincie Noord-Brabant die flink in beweging is en waar taakvolwassen medewerkers werken die het mogelijk maken de snel veranderende wereld continu aan te kunnen (“Deurne strekt zich uit”). Als juridisch adviseur zet je je breed in. Je adviseert en ondersteunt bijvoorbeeld het bestuur, de directie, het management en medewerkers. Ook ontwikkel je beleidskaders en vertegenwoordig je incidenteel de gemeente bij procedures.

Advocaat-stagiaire Gezondheidszorg bij Nysingh te Zwolle

Nysingh is van oudsher een kantoor dat verbonden is aan de gezondheidszorg. De sectie Gezondheidszorg bestaat uit drie partners en acht advocaten met een enorme passie voor hun vak. De advocaat-stagiaire die wij zoeken voor onze dynamische praktijk heeft de studie Nederlands recht afgerond en aantoonbare affiniteit met het gezondheidsrecht. Je bent iemand die gedegen, nauwkeurig en gedreven is. Je hebt geen negen tot vijf mentaliteit en bent een échte advocaat in de dop.

Adviseur uitgifte bij de Gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp

Als adviseur heb je een heldere visie op grondbeleid. Je weet waar je over praat als het gaat om aankopen, beheren en verkopen van onroerend goed. Voor jou is het een uitdaging om zo veel mogelijk rendement te halen uit het ondernemen met grond. Je bent een allround adviseur, commercieel gedreven en je bent een kei in onderhandelen op het gebied van grondtransacties en privaatrechtelijke overeenkomsten. De nadruk van je werkzaamheden ligt op de uitgifte van gronden.

Universitair docent Personen- en familierecht bij de Vrije Universiteit Amsterdam

De universitair docent/docent-onderzoeker verzorgt onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen Rechtsgeleerdheid op het gebied van het privaatrecht en het familierecht en jeugdrecht. Daarnaast verricht de universitair docent/docent-onderzoeker wetenschappelijk onderzoek binnen het Amsterdamse Center voor Familie & Recht (ACFL).

Beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden bij het Ministerie van BZK

Je werkt voor de afdeling Arbeidsvoorwaarden en Pensioen, onder de directie Ambtenaar en Organisatie. Jouw team vervult en ondersteunt de werkgeversrol van het rijk op het terrein van arbeidsvoorwaarden, rechtspositie en pensioenen, en vertegenwoordigt de sector Rijk in diverse gremia, zoals het Verbond Sectorwerkgevers Overheid en de Pensioenkamer.

Stafmedewerker Juridische Zaken bij de NWO te Den Haag

De stafmedewerker verzorgt de algehele secretariële en inhoudelijke ondersteuning van de juristen vanuit het secretariaat Juridische Zaken. Een belangrijk en groot onderdeel van de werkzaamheden heeft betrekking op de ondersteuning bij de behandeling van de bezwaarzaken, beroepsprocedures en Wob-verzoeken. Als stafmedewerker onderhoud je in bezwaaraangelegenheden het contact met de NWO-organisatie en ben je tevens het aanspreekpunt voor de Commissie bezwaarschriften NWO/ZonMw.

Junior Legal Counsel bij de Kraft Heinz Company te Zeist

Als Junior Legal Counsel werk je nauw samen met de business in de Benelux om hen te voorzien van commercieel juridisch advies. Je werkt op strategisch niveau aan juridische vraagstukken waardoor de business in staat is haar doelen te behalen. Naast de Benelux lever je ook advies aan andere EU landen, onze Supply Chain hub en het Distribution & Exports team. Je rapporteert aan de Corporate Counsel in de Benelux en neemt deel aan het Benelux Legal team.

Advocaat Vastgoed bij BarentsKrans te Den Haag

Je vervult een eigen en verantwoordelijke rol binnen een jong en ambitieus team dat nauw samenwerkt met de cliënt. Door de geïntegreerde samenwerking met het notariaat ben je in staat cliënten te begeleiden vanaf de eerste onderhandeling tot aan het beoogde resultaat. De brede praktijk biedt de mogelijkheid om te procederen en te adviseren over een diversiteit aan onderwerpen binnen de vastgoedsector.

Projectleider Handhaving bij de Gemeente Zeewolde

Je bent als projectleider verantwoordelijk voor diverse handhavingsprojecten die opgepakt worden in kleine teams van specialisten. Je stelt concrete doelen en resultaten op, op basis van het Handhavingsuitvoeringsprogramma, en zorgt dat deze worden uitgevoerd. Tevens adviseer, communiceer en correspondeer je over overtredingen op het gebied van bouwregelgeving, ruimtelijke ordening en de APV.

Juridisch medewerker handhaving bij de Gemeente Krimpenerwaard te Stolwijk

Als juridisch medewerker van de afdeling VTH lever je primair een bijdrage aan een veilige en leefbare (woon)omgeving. Je hanteert daarbij als strategie inwoners en instellingen te overtuigen van het nut en de noodzaak van de regels waardoor deze regels ook worden nageleefd. Dit doe je zowel binnen het vakgebied Omgevingsrecht, APV, bijzondere wetten als binnen de overige beleidsterreinen van de afdeling.

Advocaat bij AKDP advocaten te Amsterdam

AKDP Advocaten kenmerkt zich door een combinatie van een commerciële praktijk gericht op ondernemingen en een individuele praktijk gericht op privépersonen. Bij AKDP zijn 6 advocaten werkzaam, ieder gespecialiseerd in verschillende rechtsgebieden. Hierdoor kunnen we een brede service bieden op terreinen als arbeidsrecht, familierecht, strafrecht en consumentenrecht. AKDP zoekt een enthousiaste en gedreven advocaat met gedegen juridische kennis.

Senior advocaat-medewerker / partner Arbeidsrecht bij Hekkelman te Nijmegen

De sectie Arbeidsrecht van Hekkelman bestaat uit een ambitieus team van drie advocaten met passie voor het vak. Het leveren van kwaliteit en het behandelen van complexe zaken vormen een rode draad in ons werk. Ter aanvulling op onze sectie zijn wij op zoek naar een excellente advocaat met passie voor het arbeidsrecht. Je bent in staat een goedlopende eigen praktijk te voeren die je – mede door aansluiting bij ons kantoor - verder weet te laten groeien en te versterken.

Advocaat-medewerker Arbeidsrecht bij Nysingh te Zwolle

Onze sectie Arbeids- en ambtenarenrecht bestaat in totaal uit 17 advocaten, werkzaam op drie locaties (Apeldoorn, Arnhem en Zwolle). Wij bieden advies en bijstand aan onze cliënten op het gebied van het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht in de meest brede zin van het woord. Zowel in als buiten de rechtszaal of bij mediation. Wij zoeken voor de vestiging te Zwolle een leuke advocaat-medewerker met 4 tot 10 jaar ervaring. Je hebt aantoonbare ervaring met arbeidsrecht. Ervaring in het onderwijs-ambtenarenrecht is een pré.

Advocaat-medewerker vastgoed bij Höcker Advocaten te Amsterdam

Wij zoeken een advocaat-medewerker met drie tot zes jaar ervaring op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht en het civiele vastgoedrecht. Je gaat deel uitmaken van het vastgoedteam dat bestaat uit een viertal advocaten die zich bezig houden met transacties (huur en koop), bouwrecht, ruimtelijke ordening en milieurecht. Indien nodig wordt er over deze onderwerpen geprocedeerd. Het vastgoedteam is ook nauw verweven met de sectie ondernemingsrecht.

Voorzitter en nieuw lid Commissie Bezwaarschriften bij de Gemeente Urk

De bezwaarcommissie van de gemeente Urk heeft tot taak om het gemeentebestuur te adviseren over de afdoening van bezwaarschriften in het kader van de Algemene wet bestuursrecht. Wij zijn op zoek naar een voorzitter en een nieuw lid die per 1 april 2017 kunnen worden benoemd. De zittingsperiode bedraagt vier jaar. U beschikt over gedegen kennis van het bestuursrecht (bij voorkeur op academisch niveau) en ervaring met juridische vraagstukken binnen gemeentebesturen, alsmede met advisering in bezwaarprocedures.

Legal Counsel - Trade Controls at Shell in The Hague

The role of Shell Ethics and Compliance Office (SECO) is to sustain a culture and a structure within which all decisions and actions in support of the Shell strategy are aligned with Shell's core value, the SGBP and Code of Conduct. The Legal Counsel Trade Controls is part of SECO and supports the purpose and goals of the SECO organization by providing sound legal advice on Export Control and Trade Sanction laws and regulations. The counsel works closely with Trade Control Managers designated by Shell Businesses and Functions, providing advice and guidance towards implementation of effective trade compliance programs.

Kandidaat-Notaris Corporate / M&A bij BarentsKrans te Den Haag

De sectie corporate / M&A bestaat uit een geïntegreerd team van (kandidaat-)notarissen en advocaten. Dit team begeleidt, adviseert en assisteert middelgrote en grote ondernemingen in binnen- en buitenland bij het opzetten van structuren, overnames, financieringen en zekerheden. Ook herstructureringen, grensoverschrijdende juridische fusies en andere vennootschapsrechtelijke vraagstukken komen geregeld voorbij. Wij zoeken een ambitieuze kantoorgenoot die recent zijn/haar opleiding Notarieel Recht met goede resultaten heeft afgerond.

Administratief medewerker bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Nadat de zaak is uitgewerkt door de griffier en rechter, zorg jij voor de uitdraai van de overgezette GPS-appels. Je inventariseert het dossier en loopt deze na op compleetheid. Waar nodig vraag je de ontbrekende stukken op en voeg je deze aan het dossier toe. Het dossier wordt vervolgens compleet doorgestuurd naar het gerechtshof. Je werkt onder de supervisie van een ervaren griffiemedewerker van de rechtbank Noord-Nederland.