Vacatures arbeidsrecht juristen

Er zijn veel vacatures arbeidsrecht. De werkzame beroepsbevolking bestaat uit miljoenen mensen. Al deze mensen werken op basis van een arbeidsovereenkomst (of een overeenkomst van opdracht), al deze mensen kunnen in een arbeidsconflict verzeild raken, met ontslag bedreigd worden, met een faillissement van het bedrijf waar ze werkzaam zijn, of te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid, arbowetgeving of CAO bepalingen. Het is dus niet vreemd dat veel juristen en advocaten het arbeidsrecht als werkterrein hebben - en dat er veel juridische vacatures zijn op dit gebied.

Vaak wordt arbeidsrecht in een adem genoemd met het sociale zekerheidsrecht. Gezien de relatie van de twee rechtsgebieden is dat niet vreemd. Hierbij is niet gezegd dat een arbeidsrechtjurist ook altijd kennis van sociale zekerheidszaken heeft.

Arbeidsrechtjuristen zijn werkzaam bij advocatenkantoren, als overheidsjurist (ambtenarenrecht) en als bedrijfsjurist.

Universitair docent Arbeidsrecht bij de Radboud Universiteit Nijmegen

Als universitair docent verzorgt u zelfstandig onderwijs in de bachelor- en de masterfase. In dat verband draagt u ook zorg voor de organisatie/coördinatie van het onderwijs, het ontwikkelen van onderwijsmateriaal, het onderhouden daarvan en het signaleren van verbetermogelijkheden. Activiteiten ten behoeve van het postacademisch onderwijs behoren eveneens tot het takenpakket.