Vacatures arbeidsrecht juristen

Er zijn veel vacatures arbeidsrecht. De werkzame beroepsbevolking bestaat uit miljoenen mensen. Al deze mensen werken op basis van een arbeidsovereenkomst (of een overeenkomst van opdracht), al deze mensen kunnen in een arbeidsconflict verzeild raken, met ontslag bedreigd worden, met een faillissement van het bedrijf waar ze werkzaam zijn, of te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid, arbowetgeving of CAO bepalingen. Het is dus niet vreemd dat veel juristen en advocaten het arbeidsrecht als werkterrein hebben - en dat er veel juridische vacatures zijn op dit gebied.

Vaak wordt arbeidsrecht in een adem genoemd met het sociale zekerheidsrecht. Gezien de relatie van de twee rechtsgebieden is dat niet vreemd. Hierbij is niet gezegd dat een arbeidsrechtjurist ook altijd kennis van sociale zekerheidszaken heeft.

Arbeidsrechtjuristen zijn werkzaam bij advocatenkantoren, als overheidsjurist (ambtenarenrecht) en als bedrijfsjurist.

HR Adviseur Inzetbaarheid bij de Raad voor Rechtsbijstand te Utrecht

Je bent verantwoordelijk voor een strakke regie op het verzuimproces waarbij je zelf de inschatting maakt over de te nemen stappen. Hierbij houd je rekening met de wet- en regelgeving. Verder zorg je dat de acties opgenomen in het plan van aanpak behorend bij de Risico Inventarisatie en evaluatie goed en tijdig worden uitgevoerd. Je communiceert met verschillende lagen uit de organisatie met als doel het realiseren van de kortste route naar een duurzaam herstel.

Adviseur Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie bij de Gemeente Delft

Een vraagbaak, een aanspreekpunt, een inhoudelijk expert en een adviseur: dat ben jij. Als Adviseur Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie vervul je een heleboel belangrijke rollen. Jij weet alles over complexe arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele vraagstukken, over de (implementatie) van beleids- en beheerinstrumenten en over de uitvoering van arbeidsrechtelijke regelingen. Je adviseert onder andere het management, het college en collega (beleids)adviseurs van de afdeling Advies.