Vacatures juristen advocaten regio Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht

Vacatures voor juristen in de regio Rotterdam

Rotterdam is al jaren een van de grootste havens ter wereld. Er is op en rond de haven veel industriele activiteit waarbij een grote behoefte bestaat aan juridische ondersteuning. Er zijn dan ook veel bedrijven en advocatenkantoren gevestigd in en rond Rotterdam, met talloze juridische vacatures. Daarnaast is de Erasmus Universiteit Rotterdam een toonaangevende universiteit met een grote rechtenfaculteit.

Er is vanwege de haven veel ‘natte advocatuur' gevestigd in Rotterdam: advocaten die zich hebben gespecialiseerd in met name gespecialiseerd hebben in handelsrecht, verzekeringsrecht of internationaal transportrecht.

Vacatures voor juristen in de regio Utrecht

Utrecht is de vierde stad van Nederland en ligt in een regio waarin veel juristen actief zijn. In deze regio is regelmatig vraag naar overheidsjuristen, docenten recht, bedrijfsjuristen, juridisch adviseurs, notarissen, rechters en advocaten.

Vacatures voor juristen in de regio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een economisch sterke regio. Veel nationale en internationale organisaties, bedrijven en advocatenkantoren zijn er actief. Daarnaast zijn twee universiteiten met een eigen juridische faculteit. Niet vreemd dat er in Amsterdam en omgeving veel juridische vacatures open staan.

Met name de Zuidas in Amsterdam is een plek waar veel advocatenkantoren zijn gevestigd. De grotere advocatenkantoren zijn gevestigd aan de Zuidas met als gevolg een grote vraag naar advocaten en advocaat-stagiaires.

Vacatures voor juristen in Den Haag

Den Haag is een van de juridische hoofdsteden van de wereld. In deze stad zijn onder meer gevestigd het Internationaal Gerechtshof, het Internationaal Strafhof, het Permanente Hof van Arbitrage, het Joegoslavië-Tribunaal en het Iran-Irak Claims Tribunaal. Daarnaast bevinden alle ministeries zich in Den Haag en ook de Raad voor de rechtspraak, de Hoge Raad, de Raad van State, het Gerechtshof Den Haag en de Rechtbank Den Haag.

Niet vreemd dat in Den Haag veel vacatures zijn voor juridisch personeel.

Advocaat-Stagiair of Beginnend Medewerker Vastgoedrecht bij DVDW te Rotterdam

Ben jij een (gevorderde) advocaat-stagiair met ambitie, een inhoudelijke focus en interesse in de vastgoedbranche? Je werkt in een hecht en specialistisch team met een brede vastgoedpraktijk. Jouw werkzaamheden zijn net zo interessant en veelzijdig als het rechtsgebied zelf. Je houdt je bezig met vraagstukken op het terrein van het (commerciële) huurrecht, bouwrecht, bestuurs-en omgevingsrecht, koop- en verkoop van vastgoed en met het overige verbintenissenrecht. Je werkt in een advies- en procespraktijk.

Advocaat-Stagiair Corporate Litigation, Arbitration & Dispute Resolution bij DVDW te Den Haag

DVDW is ambitieus en volop in beweging. We zijn met zo’n 95 collega’s, verdeeld over kantoren in Den Haag en Rotterdam. Jij komt terecht in een hecht team van gespecialiseerde ondernemingsrechtelijke procesadvocaten; onderdeel van het grotere litigation team. Je houdt je bezig met het ondernemingsrecht in de breedste zin. Waar je zoal aan kunt denken? Het adviseren van en strategisch overleggen met cliënten over corporate governance, risicobeperking en het behalen van doelen. Procedures bij de Ondernemingskamer, in arbitrage, in kort geding of bij een rechtbank of een gerechtshof. Wil jij de komende jaren uitgroeien tot een topadvocaat bij een toonaangevend kantoor?

Senior Jurist Aanbestedingsrecht bij de Gemeente Amsterdam

Binnen Amsterdam wordt er veel aanbesteed. Als senior jurist geef jij advies aan gemeentelijke directies en stadsdelen. Je schakelt direct met de inkopers en Lead Buyers en zorgt ervoor dat het aanbestedingsproces soepel verloopt. Met jouw kennis en ervaring van aanbestedingsprocedures weet jij hoe je complexe en politiek gevoelige dossiers behandelt. In deze rol werk je met interne opdrachtgevers en krijg je een breed overzicht van de gemeente. Enkele voorbeelden van projecten waaraan je kunt werken zijn de Noord-Zuidlijn, renovatie van bruggen en kaden en de zonneweide.

Stafjurist Bezwaar en Beroep bij het UWV te Almere/ Den Haag / Leiden / Utrecht

Binnen UWV is het directoraat Bezwaar en Beroep het onderdeel waar cliënten terecht kunnen als zij het niet eens zijn met een door UWV genomen beslissing. In zes districten werken circa 1.300 medewerkers. Als Stafjurist initieer en organiseer jij het kwaliteitsoverleg in jouw district. Je bent (mede) verantwoordelijk voor kwaliteitsrapportages en interne audits. Je hebt een belangrijke rol in borging van de vakontwikkeling van de juridisch medewerkers. Je vormt de inhoudelijke verbinding naar de centrale (staf)organisatie en neemt deel in het landelijke stafjuristenoverleg.

Arbeidsjurist bij de Provincie Utrecht

Ben jij een arbeidsjurist met affiniteit voor arbeidsvoorwaarden en casuïstiekbegeleiding met ervaring op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid? Jij signaleert, vertaalt en toetst interne en externe ontwikkelingen, jurisprudentie en wetswijzigingen en vertaalt beleid naar uitvoering. Daarnaast ben je vraagbaak en klankbord voor de adviseurs HR en andere collega’s op het gebied van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, staat het management en adviseurs bij in complexe casuïstiek, maatwerkbesluiten en indien nodig bij ontslagonderhandelingen - en stel je verweerschriften op.

Bedrijfsjurist bij ROC Mondriaan te Den Haag

Wij zijn de grootste opleider voor middelbaar beroepsonderwijs in regio Haaglanden met zo'n 260 opleidingen, ruim 18.500 mbo-studenten en 6.000 cursisten. Naast opleider zijn we een stabiele en betrokken werkgever voor 2.400 collega’s. Samen met jouw collega-bedrijfsjurist en een juridisch medewerker geef jij advies aan het College van Bestuur, directie en management op diverse rechtsgebieden, waaronder privacyrecht, onderwijsrecht, privaatrecht, bestuursrecht en governance. Je vervult het griffierschap bij de interne Klachten- en bezwarenadviescommissie en overziet interne reglementen en diverse overeenkomsten - uitgezonderd arbeidsovereenkomsten.

Strategisch Beleidsadviseur - Leefomgeving en Bestuursrecht bij VNO-NCW te Den Haag

Lijkt het jou interessant om in gesprek te gaan met (grote) bedrijven, (top)ambtenaren, Kamerleden, Europarlementariërs en internationale organisaties? In deze rol zet jij je in voor een goed werkend omgevings- en bestuursrecht, waarbij projecten die bijdragen aan duurzame economische groei en grote transities zoals klimaat, energie, stikstof en woningbouw niet onnodig vertraagd worden. Het gaat daarbij om Europese, nationale en lokale wet- en regelgeving.

Notarieel Jurist / Executeur bij Anthos te Amsterdam

Anthos is het internationale familie-advieskantoor (family office) van de familie Brenninkmeijer. Anthos verleent financiële, juridische, fiscale en andere diensten aan familieleden, waaronder estate planning en vermogensbeheer. Wij zoeken een collega die notariële dienstverlening van hoge kwaliteit kan leveren met focus op afwikkeling van nalatenschappen; zowel in Nederlandse context, als nalatenschappen met een internationaal karakter. Het team bestaat uit zes notarieel juristen, twee paralegals en een juridisch assistent.

Schadebehandelaar Overheidsaansprakelijkheid bij de Gemeente Den Haag

Als Schadebehandelaar Overheidsaansprakelijkheid richt jij je op het behandelen en beoordelen van aansprakelijkstellingen van burgers en bedrijven tegen de gemeente, waaronder letselschadezaken, het terugvorderen van loonkosten en het behandelen van bezwaren tegen genomen beslissingen op dit gebied. Daarnaast werk je bij eventuele beroepszaken nauw samen met de gemeenteadvocaten. Jouw rol is ervoor te zorgen dat de regelgeving correct wordt toegepast bij schaderegelingen ten behoeve van de gemeente.

Jurist (Ruimtelijk) Bestuursrecht Bezwaar en Beroep bij de Gemeente Den Haag

Als juridisch adviseur ruimtelijk bestuursrecht bestaan jouw werkzaamheden voornamelijk uit het namens het college voeren van verweer op het gebied van vergunningverlening, ruimtelijke ordening, handhaving en huisvestingszaken. Je hebt hierbij te maken met wetten als de Omgevingswet, de Huisvestingswet/verordening en het bestuursrecht in brede zin. In samenwerking met de vakafdeling die het primaire besluit heeft genomen voer jij het verweer in alle fasen van bezwaar en (hoger) beroep bij de hoorcommissie, rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State.