Vacatures juristen advocaten regio Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht

Vacatures voor juristen in de regio Rotterdam

Rotterdam is al jaren een van de grootste havens ter wereld. Er is op en rond de haven veel industriele activiteit waarbij een grote behoefte bestaat aan juridische ondersteuning. Er zijn dan ook veel bedrijven en advocatenkantoren gevestigd in en rond Rotterdam, met talloze juridische vacatures. Daarnaast is de Erasmus Universiteit Rotterdam een toonaangevende universiteit met een grote rechtenfaculteit.

Er is vanwege de haven veel ‘natte advocatuur' gevestigd in Rotterdam: advocaten die zich hebben gespecialiseerd in met name gespecialiseerd hebben in handelsrecht, verzekeringsrecht of internationaal transportrecht.

Vacatures voor juristen in de regio Utrecht

Utrecht is de vierde stad van Nederland en ligt in een regio waarin veel juristen actief zijn. In deze regio is regelmatig vraag naar overheidsjuristen, docenten recht, bedrijfsjuristen, juridisch adviseurs, notarissen, rechters en advocaten.

Vacatures voor juristen in de regio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een economisch sterke regio. Veel nationale en internationale organisaties, bedrijven en advocatenkantoren zijn er actief. Daarnaast zijn twee universiteiten met een eigen juridische faculteit. Niet vreemd dat er in Amsterdam en omgeving veel juridische vacatures open staan.

Met name de Zuidas in Amsterdam is een plek waar veel advocatenkantoren zijn gevestigd. De grotere advocatenkantoren zijn gevestigd aan de Zuidas met als gevolg een grote vraag naar advocaten en advocaat-stagiaires.

Vacatures voor juristen in Den Haag

Den Haag is een van de juridische hoofdsteden van de wereld. In deze stad zijn onder meer gevestigd het Internationaal Gerechtshof, het Internationaal Strafhof, het Permanente Hof van Arbitrage, het Joegoslavië-Tribunaal en het Iran-Irak Claims Tribunaal. Daarnaast bevinden alle ministeries zich in Den Haag en ook de Raad voor de rechtspraak, de Hoge Raad, de Raad van State, het Gerechtshof Den Haag en de Rechtbank Den Haag.

Niet vreemd dat in Den Haag veel vacatures zijn voor juridisch personeel.

Advocaat-medewerker Corporate & Commercial Litigation bij BarentsKrans te Den Haag

De praktijkgroep Corporate & Commercial Litigation bestaat uit een team van 11 advocaten die adviseren en procederen op het gebied van ondernemingsrechtelijke geschillen in brede zin. Het team heeft veel ervaring met internationale geschillen en IPR. Eigen verantwoordelijkheid en cliëntencontact staan centraal. De brede praktijk biedt de mogelijkheid om te procederen en strategisch te adviseren Er is dan ook ruimte om jouw werkzaamheden zelf vorm te geven op basis van je expertise en interesses. Hierbij zal je ondersteund worden door de partners van de sectie.

Senior jurist privaatrecht bij het Ministerie van Financiën te Den Haag

Als senior jurist privaatrecht ben je (nauw) betrokken bij een breed scala aan afwisselende en uitdagende dossiers. De ene dag adviseer jij over een overeenkomst van opdracht van een docent van de Rijksacademie of buig je je over een groot internationaal contract van de Europese investeringsbank. Je voorziet de minister van advies als hij aansprakelijk is gesteld. De volgende dag lees je mee met de processtukken van een zaak waarin financiën een bijzonder belanghebbende is of ben je betrokken bij een politiekgevoelig dossier van de Belastingdienst.

Juridisch adviseur bij de Raad voor de Kinderbescherming te Den Haag

U vormt met uw collega’s het juridische geweten van de Landelijke Staforganisatie (LSO) en de Landelijke Directie. U bent de juridische expert en adviseur voor de directie en collega’s bij de LSO maar ook voor de juridisch deskundigen van de verschillende raadslocaties. In deze functie heeft u een gevarieerd werkaanbod met grote verantwoordelijkheid. U werkt met veel verschillende mensen samen, zowel binnen als buiten de RvdK.

(Aankomend) Partner M&A bij DVDW te Den Haag

Als (aankomend) partner van de overname- en corporate praktijk van DVDW Advocaten leid en begeleid je al het transactionele en corporate werk uit jouw eigen netwerk en werk dat van kantoor afkomstig is. Je bouwt verder aan deze corporate praktijk waarbij je veel samenwerkt met de financierings- en herstructureringsadvocaten. Je beschikt over een sterk netwerk. Als partner van onze corporate kantoren in Rotterdam en Den Haag vervul je naast een inhoudelijke rol ook een duidelijk strategische en sturende rol voor het kantoor waaraan je mede jouw eigen richting kunt geven. Je maakt eventueel met jouw huidige team van medewerkers de overstap naar DVDW Advocaten.

Jurist bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te Den Haag

Als jurist binnen de afdeling Juridische Zaken in Den Haag arrangeer en leid je hoorzittingen in de bezwaarschriftprocedure, voer je overleg met intern en extern betrokkenen en stel je beschikkingen op. Daarnaast geef je advies aan managers en adviseurs bij het vormgeven van - en het omgaan met - de verschillende uitvoeringsinstrumenten. Het kan daarbij gaan om subsidies, vergunningen, erkenningen, opdrachten, heffingen, handhaving, crisismaatregelen, schadeloosstellingen, uitkoop of samenwerkingsovereenkomsten. Bij dit alles komt jouw kennis van de uitvoering van Europese verordeningen in Nederland en zo mogelijk van het staatssteunrecht goed van pas.

Jurist Agro & Innovatie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te Assen/Den Haag

Je geeft juridisch advies en behandelt zelfstandig (complexe) bezwaarschriften die ondernemers, kennisinstellingen of particulieren indienen tegen beslissingen op het gebied van diverse wet- en regelgeving. Daarvoor organiseer en leid je hoorzittingen, voer je overleg met intern en extern betrokkenen en stel je beschikkingen op. Je werkt vooral in het team Agro en Innovatie dat zich richt op besluiten die in het kader van de Meststoffenwet, de Wet dieren, het gemeenschappelijk landbouwbeleid en diverse innovatieregeling worden genomen.

Juridisch adviseur plattelandsontwikkeling bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te Den Haag

Als jurist houd je je bezig met het behandelen van bezwaarschriften die ondernemers, kennisinstellingen en particulieren kunnen indienen tegen de beslissing op hun subsidie- of kredietaanvraag of hun aanvraag voor een vergunning of ontheffing. In de bezwaarschriftprocedure arrangeer en leid je hoorzittingen, voer je overleg met intern en extern betrokkenen en stel je beschikkingen op.
In het bijzonder gaat het er in jouw functie om dat je wordt ingezet voor de plattelandsontwikkeling en andere in de agrosector toepasselijke niet-grondgebonden regelingen. Het kan daarbij gaan om subsidies, vergunningen, opdrachten, heffingen, handhaving, crisismaatregelen, schadeloosstellingen, uitkoop of samenwerkingsovereenkomsten.

Directeur Juridische Zaken bij de Gemeente Amsterdam

De directeur Juridische Zaken (JZ) is verantwoordelijk voor het resultaat en de aansturing van de directie. Op strategisch niveau is de directeur het aanspreekpunt voor het gemeentebestuur (in het bijzonder de portefeuillehouder JZ) en het Gemeentelijk Management Team (GMT). Daarnaast is de directeur de juridisch concerncontroller. De directeur JZ werkt binnen de juridische kolom nauw samen met de directeur JB onder de algemeen directeur/gemeentesecretaris.

Student-Stagiair bij Florent te Amsterdam

Florent is een advocatenkantoor aan de Zuidas met focus op het ondernemingsrecht. Als student-stagiair word je betrokken bij de lopende zaken. Tot je werkzaamheden behoren bijvoorbeeld het ondersteunen van advocaten bij het verrichten van jurisprudentie- en literatuuronderzoek, het bijwonen van zittingen en/of besprekingen met cliënten en het ondersteunen van advocaten bij het opstellen van processtukken en correspondentie met de cliënt of wederpartij. De stage is twee maanden fulltime met een tussentijdse- en een eindbeoordeling.