Vacatures juristen advocaten regio Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht

Vacatures voor juristen in de regio Rotterdam

Rotterdam is al jaren een van de grootste havens ter wereld. Er is op en rond de haven veel industriele activiteit waarbij een grote behoefte bestaat aan juridische ondersteuning. Er zijn dan ook veel bedrijven en advocatenkantoren gevestigd in en rond Rotterdam, met talloze juridische vacatures. Daarnaast is de Erasmus Universiteit Rotterdam een toonaangevende universiteit met een grote rechtenfaculteit.

Er is vanwege de haven veel ‘natte advocatuur' gevestigd in Rotterdam: advocaten die zich hebben gespecialiseerd in met name gespecialiseerd hebben in handelsrecht, verzekeringsrecht of internationaal transportrecht.

Vacatures voor juristen in de regio Utrecht

Utrecht is de vierde stad van Nederland en ligt in een regio waarin veel juristen actief zijn. In deze regio is regelmatig vraag naar overheidsjuristen, docenten recht, bedrijfsjuristen, juridisch adviseurs, notarissen, rechters en advocaten.

Vacatures voor juristen in de regio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een economisch sterke regio. Veel nationale en internationale organisaties, bedrijven en advocatenkantoren zijn er actief. Daarnaast zijn twee universiteiten met een eigen juridische faculteit. Niet vreemd dat er in Amsterdam en omgeving veel juridische vacatures open staan.

Met name de Zuidas in Amsterdam is een plek waar veel advocatenkantoren zijn gevestigd. De grotere advocatenkantoren zijn gevestigd aan de Zuidas met als gevolg een grote vraag naar advocaten en advocaat-stagiaires.

Vacatures voor juristen in Den Haag

Den Haag is een van de juridische hoofdsteden van de wereld. In deze stad zijn onder meer gevestigd het Internationaal Gerechtshof, het Internationaal Strafhof, het Permanente Hof van Arbitrage, het Joegoslavië-Tribunaal en het Iran-Irak Claims Tribunaal. Daarnaast bevinden alle ministeries zich in Den Haag en ook de Raad voor de rechtspraak, de Hoge Raad, de Raad van State, het Gerechtshof Den Haag en de Rechtbank Den Haag.

Niet vreemd dat in Den Haag veel vacatures zijn voor juridisch personeel.

Advocaat-medewerker Intellectuele Eigendom bij Nysingh te Arnhem/Utrecht

Als advocaat-medewerker Intellectuele Eigendom houd je je bezig met het behandelen van inbreukzaken, die veelal een internationaal karakter hebben. Daarnaast adviseer je over uiteenlopende IE-vraagstukken en stel je IE-gerelateerde overeenkomsten op. Ook geef je regelmatig advies over reclamerecht en behandel je zaken bij de Reclame Code Commissie. Je volgt de ontwikkelingen in de markt op de voet en je bent actief bezig met netwerken om zo je praktijk op- en uit te bouwen.

Contract lawyer for document review project at Forcyd in Amsterdam

Forcyd is an expert ediscovery and managed review service provider. We are recruiting Dutch, English, French and Italian speaking contract lawyers and paralegals to join one of our document review projects in Amsterdam or Brussels. If you have experience in document review and ideally also anti-trust/white collar crime investigations, please get in touch; registration@forcyd.com or register via the application form.

Privacy adviseur bij Rijkswaterstaat te Utrecht

Het onderwerp privacy raakt de hele organisatie van Rijkswaterstaat en is onderdeel van de integrale beveiliging. Als privacy adviseur zorg jij dat wij ons houden aan de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De integrale beveiliging bestaat uit de vakgebieden informatiebeveiliging, fysieke beveiliging en de bescherming persoonsgegevens. Als privacy adviseur heb je dus niet alleen te maken met privacyvraagstukken, maar ook met beveiligingsonderwerpen.

Senior Jurist Ruimte en Duurzaamheid bij de Gemeente Amsterdam

Je hebt als jurist een belangrijke rol bij het adviseren over het opstellen van bestemmingsplannen en over bouwinitiatieven en ruimtelijke onderbouwingen die juridisch complex zijn. Maar ook bij het proactief meedenken en meewerken bij het opstellen van beleidsregels. Inhoudelijk betreffen de werkzaamheden complexe ruimtelijke opgaven op het schaalniveau van stadsdeel Zuid waarbij ook rekening moet worden gehouden met het stedelijke beleid.

Bedrijfsjurist bij ROC Mondriaan te Den Haag

Als bedrijfsjurist binnen Mondriaan adviseer je over de juridische kant van diverse onderwijs gerelateerde vraagstukken. Denk daarbij aan vraagstukken in het kader van examinering, bekostiging, bijzondere en maatwerk trajecten. Je houdt ook de wetgeving op dat gebied in de gaten en signaleert en anticipeert op de juridische gevolgen daarvan voor de organisatie. Je onderhoudt samen met collega’s de diverse interne reglementen, zoals het studentenstatuut, het klachtenreglement en de archiefregeling.

Junior-docent Privaatrecht bij de Universiteit van Amsterdam

Als Junior-docent houd je je onder andere bezig met het coördineren van onderwijs en het verzorgen van werkgroeponderwijs in het mastervak Financieel recht inclusief het organisatorisch begeleiden van de docentengroep, het samenstellen van het onderwijsmateriaal (studieleidraad, opdrachten, instructies) en het optreden als contactpersoon voor en naar studenten.

Aanbestedingsjurist bij de Belastingdienst te Utrecht

In jouw rol als aanbestedingsjurist ga je aan de slag voor het inkoopuitvoeringscentrum van het centrum voor facilitaire dienstverlening. Je biedt juridische ondersteuning bij complexe inkoop- en aanbestedingsprocedures. Zo toets je bijvoorbeeld of de gekozen manier van aanbesteden en de eisen die aan de inschrijvende partijen worden gesteld binnen de huidige wet- en regelgeving passen. Wanneer een inkooptraject minder complex is, adviseer je onze inkopers hierover, zodat ze er eigenhandig mee uit de voeten kunnen.

Privacy Officer bij het Haaglanden Medisch Centrum te Den Haag

Als privacy officer ondersteun je eigenaren van informatiesystemen en gegevensverwerkingen bij het voldoen aan eisen van wet- en regelgeving en beveiligingseisen. Je draagt zorg voor een zorgvuldige afwikkeling van meldingen van datalekken en informatiebeveiligingsincidenten. Onder verantwoordelijkheid van de manager Informatiebeveiliging & Privacy treedt je op als contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

Milieu Jurist Handhaving bij de Omgevingsdienst Haaglanden te Den Haag

Bij de Omgevingsdienst Haaglanden werk je samen met deskundige collega’saan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. Vergunningen verlenen, toezicht houden en waar nodig handhaven zit in onze genen. Als Milieu Jurist Handhaving heb jij hart voor het milieu en een scherp oog voor juridische mogelijkheden. Houd jij de regie en zorg je voor een vlot antwoord op vragen en knelpunten van toezichthouders en handhavers? Werk mee aan het beschermen van de leefomgeving en solliciteer.

Advocaat-Stagiaire Corporate & Commercial Litigation bij BarentsKrans te Den Haag

De praktijkgroep Corporate & Commercial Litigation bestaat uit een team van 11 advocaten die adviseren en procederen op het gebied van ondernemingsrechtelijke geschillen. Onze advocaten zijn betrokken bij aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures, enquêteprocedures en conflicten rondom commerciële contracten, zowel op nationaal als internationaal niveau. Daarnaast heeft het team een toonaangevende praktijk op het gebied van kartelschade, massaschade en securities litigation.

Advocaat-Stagiaire Corporate/M&A bij BarentsKrans te Den Haag

De praktijkgroep Corporate/M&A bestaat uit een team van 19 advocaten en (kandidaat-)notarissen die nauw met elkaar samenwerken. Het zwaartepunt van de praktijk ligt op M&A transacties. De praktijkgroep treedt vooral op voor ondernemingen, ondernemers, private equity, venture capital en management. Ook wordt de praktijkgroep regelmatig ingeschakeld door internationale referral kantoren.

Advocaat-stagiaire Banking & Finance bij BarentsKrans te Den Haag

Als advocaat-stagiair(e) Banking & Finance begeleid je voornamelijk financiële instellingen, andere geldverstrekkers en kredietnemers bij diverse financieringstransacties. De nadruk ligt op het structureren, leiden en afronden van Nederlandse en internationale acquisitiefinancieringen, vastgoed(ontwikkelings)financieringen en (duurzame) projectfinancieringen. Daarbij kun jij al snel het aanspreekpunt worden voor de cliënt en schakel je direct met collega’s en externe adviseurs.

Productmanager Juridische Opleidingen bij Lexlumen te Utrecht

Ben jij jurist en lijkt het je leuk om de meest actuele juridische ontwikkelingen te vertalen in cursussen en webinars? Voor Lexlumen zoeken wij een productmanager die cursussen en webinars organiseert op diverse vakgebieden. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van een aantal bestaande cursussen en signaleer je juridische ontwikkelingen en vertaal je deze samen met de docenten naar een voor onze doelgroepen aantrekkelijk cursusprogramma.