Vacatures juristen advocaten regio Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht

Vacatures voor juristen in de regio Rotterdam

Rotterdam is al jaren een van de grootste havens ter wereld. Er is op en rond de haven veel industriele activiteit waarbij een grote behoefte bestaat aan juridische ondersteuning. Er zijn dan ook veel bedrijven en advocatenkantoren gevestigd in en rond Rotterdam, met talloze juridische vacatures. Daarnaast is de Erasmus Universiteit Rotterdam een toonaangevende universiteit met een grote rechtenfaculteit.

Er is vanwege de haven veel ‘natte advocatuur' gevestigd in Rotterdam: advocaten die zich hebben gespecialiseerd in met name gespecialiseerd hebben in handelsrecht, verzekeringsrecht of internationaal transportrecht.

Vacatures voor juristen in de regio Utrecht

Utrecht is de vierde stad van Nederland en ligt in een regio waarin veel juristen actief zijn. In deze regio is regelmatig vraag naar overheidsjuristen, docenten recht, bedrijfsjuristen, juridisch adviseurs, notarissen, rechters en advocaten.

Vacatures voor juristen in de regio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een economisch sterke regio. Veel nationale en internationale organisaties, bedrijven en advocatenkantoren zijn er actief. Daarnaast zijn twee universiteiten met een eigen juridische faculteit. Niet vreemd dat er in Amsterdam en omgeving veel juridische vacatures open staan.

Met name de Zuidas in Amsterdam is een plek waar veel advocatenkantoren zijn gevestigd. De grotere advocatenkantoren zijn gevestigd aan de Zuidas met als gevolg een grote vraag naar advocaten en advocaat-stagiaires.

Vacatures voor juristen in Den Haag

Den Haag is een van de juridische hoofdsteden van de wereld. In deze stad zijn onder meer gevestigd het Internationaal Gerechtshof, het Internationaal Strafhof, het Permanente Hof van Arbitrage, het Joegoslavië-Tribunaal en het Iran-Irak Claims Tribunaal. Daarnaast bevinden alle ministeries zich in Den Haag en ook de Raad voor de rechtspraak, de Hoge Raad, de Raad van State, het Gerechtshof Den Haag en de Rechtbank Den Haag.

Niet vreemd dat in Den Haag veel vacatures zijn voor juridisch personeel.

Jurist bij de Autoriteit Consument & Markt te Den Haag

Als jurist bij JZ geef je juridisch advies, beoordeel je sanctierapporten en stel je (sanctie-)besluiten op. Je behandelt bezwaar- en beroepsprocedures en bent de contactpersoon voor externe partijen in deze procedures. In complexe beroepszaken stel je heldere verweerschriften op en pleit je bij de rechtbank. Ook adviseer je de toezichtdirecties van de ACM bij het voorbereiden van een zaak, waar mogelijk in een zo vroeg mogelijk stadium.

HR Adviseur Inzetbaarheid bij de Raad voor Rechtsbijstand te Utrecht

Je bent verantwoordelijk voor een strakke regie op het verzuimproces waarbij je zelf de inschatting maakt over de te nemen stappen. Hierbij houd je rekening met de wet- en regelgeving. Verder zorg je dat de acties opgenomen in het plan van aanpak behorend bij de Risico Inventarisatie – en evaluatie goed en tijdig worden uitgevoerd. Je communiceert met verschillende lagen uit de organisatie met als doel het realiseren van de kortste route naar een duurzaam herstel.

Senior Medewerker Mededinging bij de Autoriteit Consument & Markt te Den Haag

Als senior medewerker bij de Directie Mededinging ga je werken aan het signaleren, onderzoeken, voorkomen en oplossen van marktproblemen. Je duikt hiervoor diep in de wereld van fusies, kartels en machtsposities en maakt daarbij kennis met uiteenlopende markten en producten: van loterijen en digitale platforms tot supermarkten. Dit maakt het werk breed en afwisselend. Je werkt in multidisciplinaire teams met o.a. juristen, economen/econometristen en gedragsbeïnvloeders aan effectieve oplossingen die de concurrentie in Nederland bevorderen en bewaken.

Advocaat-Medewerker Banking & Finance bij Florent te Amsterdam

Florent staat regelmatig leningnemers en financiers bij in (inter)nationale (corporate, stuctured en andere) financieringstransacties. Daarnaast ondersteunt het B&F-team de grote herstructurerings- en curatorenpraktijk van kantoor en het Corporate/M&A-team bij (al dan niet distressed) transacties, onder meer acquisitiefinancieringen. De advocaten van het team draften en beoordelen financieringsdocumentatie en onderhandelen deze uit. Daarnaast adviseert het team over de inrichting of herstructurering van de kapitaalstructuur van ondernemingen, het vestigen en uitwinnen van zekerheidsrechten en over (her)financieringen. Wij zoeken een advocaat-medewerker (4-6 jaar ervaring) met een sterke motivatie en de capaciteiten om te helpen de praktijk verder uit te bouwen.

Juridisch secretaresse bij e-Legal incasso advocaten te Rotterdam

Als juridisch secretaresse werk je in overleg met en ter ondersteuning van onze advocaten en juristen. Omdat in onze praktijk relatief veel wordt geprocedeerd, ondersteun je onze advocaten in allerlei gerechtelijke procedures, variërend van een incasso kort geding of hoger beroep tot conservatoire beslagen of faillissementsaanvragen. Jouw werkzaamheden bestaan onder meer uit het telefoneren met cliënten, wederpartijen, deurwaarders en gerechtelijke instanties en het verwerken van inkomende en uitgaande post en e-mail.

Jurist Wet Milieubeheer bij de Omgevingsdienst Haaglanden te Den Haag

Je hebt hart voor het milieu en een scherp oog voor juridische mogelijkheden. Je zorgt samen met vakkundige collega’s voor vlotte en overtuigende oplossingen van complexe vraagstukken. Je gaat onder meer de juridische kwaliteit borgen bij de behandeling van aanvragen voor (complexe) milieuomgevingsvergunningen. Daarnaast zijn geluidhinder, vuurwerk, asbest en ruimtelijke milieuaspecten jouw terrein.

Bedrijfsjurist bij de Stichting ICTU te Den Haag

ICTU werkt aan een betere digitale overheid. Je bent namens ICTU hét aanspreekpunt voor juridisch advies en je bent verantwoordelijk voor de contacten tussen ICTU en overheidsjuristen en/of advocaten. Je adviseert over aanbestedingsprocedures, overeenkomsten, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid en ondernemingsrecht voor betere en vernieuwde (advies)producten in samenwerking met andere overheden.

Advocaat-Medewerker Corporate / M&A bij Florent te Amsterdam

Florent is niet zomaar een corporate boutique. Waar andere boutiquekantoren uitsluitend M&A, uitsluitend litigation, uitsluitend banking & finance of uitsluitend faillissementen en herstructureringen doen, hebben wij het allemaal in huis. Omdat we vinden dat je op je advocaten mag blijven rekenen.
Jij wordt lid van ons transactieteam dat bestaat uit gespecialiseerde advocaten met ruime ervaring op het gebied van fusies & overnames, private equity en venture capital, het opzetten van joint ventures en andere samenwerkingsverbanden. Ook hebben wij veel ervaring met de begeleiding van vennootschappelijke reorganisaties, governance vraagstukken, commerciële contracten en beslechting van aanverwante geschillen.

Advocaat-Medewerker Insolventierecht bij AMS Advocaten te Amsterdam

AMS Advocaten is een advocatenkantoor dat zich bezig houdt met verschillende rechtsgebieden, met een nadruk op de zakelijke dienstverlening. AMS heeft diverse advocaten die zich hebben gespecialiseerd in het insolventierecht. We zoeken dan ook een advocaat die zich daarin thuis voelt en het leuk vindt zich daarnaast bezig te houden met de algemene civielrechtelijke advies- en procespraktijk. Je hebt drie tot zes jaar als advocaat ervaring opgedaan binnen het insolventierecht en het civielrechtelijke procesrecht. Affiniteit met het ondernemingsrecht is een pre.

Plaatsvervangend Secretaris bij De Geschillencommissie te Den Haag

Als plaatsvervangend secretaris draag je samen met de geschillencommissies zorg voor de behandeling van civielrechtelijke geschillen. Je beoordeelt de processtukken, analyseert de juridische aspecten van het geschil en de voor de beoordeling relevante regelgeving. Je bereidt zelfstandig zittingen voor, treedt op als griffier tijdens de mondelinge behandeling en hebt daar een actieve inbreng.

Bedrijfsjurist bij de GGZ inGeest te Amsterdam

Je voert juridische werkzaamheden uit in het brede werkveld van de GGZ. De focus ligt op (bestuurlijk-)juridische advisering over strategische keuzes over en vormgeven van (intensieve) samenwerking met andere partijen in de zorg. Tevens houd je je bezig met het overeenkomstenrecht met betrekking tot onderwerpen die direct raken aan de patientenzorg, waaronder digitale systemen zoals een EPD of e-health applicaties Beoordelen van zorginkoopprocedures en –contracten.