Vacatures bestuursrecht juristen

Veel juristen en advocaten zijn actief op het gebied van het bestuursrecht. In het bestuursrecht staan de regels centraal waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Daarbij kan gedacht worden aan het geven van subsidie of het verlenen van een vergunning. Bestuursrecht wordt ook wel administratief recht genoemd. Zowel ondernemingen als particulieren krijgen regelmatig te maken met overheidsbesluiten.

De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb vermeldt hoe de overheid besluiten moet voorbereiden en bekendmaken. Ook staat hierin binnen welke termijn de overheid een besluit moet nemen.

Het bestuursrecht wordt vaak in een adem genoemd met het staatsrecht: staats- en bestuursrecht. Het staatsrecht betreft vooral besluiten van de hoogste staatsorganen en de organisatorische structuur van deze organen. Het bestuursrecht betreft vooral besluiten van organen die zich op specifieke terreinen tot burgers richten, alsmede de organisatorische structuur van specifieke organen. Een bestuursrecht jurist is niet per se ook expert op het gebied van het staatsrecht.

Bestuursrecht juristen reageren op juridische vacatures van advocatenkantoren en natuurlijk op vacatures voor overheidsjuristen.

Juridisch adviseur sociaal domein bij de Gemeente Delft

Als senior juridisch adviseur sociaal domein geef je samen met collega’s juridisch advies aan o.a. het management en het bestuur. In de behandeling van dossiers werk je integraal samen met collega´s van andere teams binnen het cluster Samenleving & Veiligheid, de concern juristen en andere betrokken afdelingen. Daarbij ben je verantwoordelijk voor het opstellen, aanpassen en/of beoordelen van juridische stukken binnen het sociaal domein, op het gebied van het aanbestedingsrecht, subsidierecht en contractenrecht. Denk hierbij aan de rechtsgebieden zoals Wonen, Jeugd, Wmo, Participatie.

Juridisch adviseur bij de Gemeente Koggenland in De Goorn

Koggenland is een kleine gemeente die bestaat uit 14 dorpen in Noord-Holland Noord. Als juridisch adviseur adviseer je gevraagd en ongevraagd over alle voorkomende juridische vraagstukken binnen de gemeente, zowel op het gebied van het bestuursrecht als het privaat- en privacyrecht. Je takenpakket is dus breed. Zo kan je het ene moment werken aan een juridisch advies betreffende de sluiting van een drugspand, en het andere moment een vaststellingsovereenkomst opstellen of beoordelen.

Jurist stadsbeheer bij de Gemeente Zoetermeer

Als jurist bij de gemeente Zoetermeer ben je een betrouwbare partner voor het bestuur. Je levert, samen met de adviseurs, een belangrijke bijdrage aan de grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en de inrichting van de stad. Je staat midden in het maatschappelijke debat en kunt impact maken op lokaal niveau. In deze functie lever je praktische oplossingen die, naast dat ze maatschappelijk worden gedragen, ook juridisch standhouden in een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure.

Senior Beleidsmedewerker Pensioenen bij PGGM te Zeist

PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. We zijn op zoek naar een pensioenjurist met brede kennis en ervaring uit verschillende functies in de pensioensector. In jouw functie geef je integraal beleidsadvies. Je hebt een gevarieerd werkpakket waarin je werkzaamheden wisselen van diepgaande (juridische) analyse tot afstemming met in- en externe partijen. Je functie omvat dan ook het volledige beleidsproces van ontwikkeling tot en met de ondersteuning bij de implementatie.

Vaktechnisch coördinator Inning bij de Belastingdienst te Apeldoorn

Je bent medeverantwoordelijk voor de vaktechnische infrastructuur van het cluster Inning. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor collega’s van je eigen cluster en van regie en kwaliteit. En voor het management als er sprake is van complexe vaktechnische casuïstiek, of als uiteenlopende (invorderings)belangen in de inningsketen een rol spelen. Je bent ook nauw betrokken bij toezichtsvraagstukken en handhavingsregie en signaleert relevante ontwikkelingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat je mogelijke handhavingstekorten en inningsverliezen in de uitvoering signaleert.

Juridisch adviseur APV bij de Gemeente Bloemendaal

Als Jurist Algemene plaatselijke verordening (APV) coördineer je en behandel je aanvragen voor (complexe) vergunningen op het gebied van APV en Bijzondere Wetten. Dit richt zich ook op: evenementen, de Alcoholwet, Zondagswet, Winkeltijdenwet, Wet op de lijkbezorging en de Wet op de kansspelen. Samen met je vijf collega’s van het team APV+ stel je de vergunningen en ontheffingen op. Je bent coördinator van het team APV+ en treedt op als vraagbaak en adviseur voor je (naaste) collega’s én het bestuur.

Voorzitter & Leden bezwaarschriftencommissie bij Meerinzicht te Harderwijk

Meerinzicht is de organisatie die voor de gezamenlijke gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde adviserende, faciliterende en uitvoerende taken verricht. De bezwaarschriftencommissie behandelt bezwaarschriften op het gebied van onder meer het omgevingsrecht, de Wegenverkeerswet, de Algemene plaatselijke verordening, de Participatiewet, de Wmo en de Wob. Heb je een juridische opleiding en kennis en ervaring met het algemeen bestuursrecht? Een kritische blik, maar ook een tactvolle en oplossingsgerichte instelling? Wij zijn op zoek naar een voorzitter, twee plaatsvervangende voorzitters en negen leden van de gezamenlijke bezwaarschriftencommissie.

Senior juridisch adviseur bij de Gemeente Velsen

Je bent binnen het team het eerste aanspreekpunt en de sparringpartner voor zowel je directe collega’s als het management en de medewerkers van de organisatie. Met 70.000 inwoners en veel (industriële) bedrijvigheid in een ecologisch bijzonder gebied speelt er in Velsen altijd veel tegelijk, maar jij verliest het overzicht over de werkzaamheden van jouw team niet. Daardoor ben je in staat om het werk op een goede manier te verdelen en de regie op de vele lopende processen te houden. Jouw mening is van belang bij de (bestuurlijk) complexe dossiers, urgente casussen of lastige geschillen.

Juridisch adviseur bestuurs- en privaatrecht bij de Provincie Utrecht

Als juridisch adviseur breng je advies uit aan hoofdzakelijk beleidsmedewerkers, projectleiders en management. Zodoende draag je bij aan een integrale en volledige advisering aan het bestuur. In het advieswerk bewaak je de kaders en denk je mee over (juridische) mogelijkheden voor de voorliggende opgaven. Je bent een netwerker, die goed relaties onderhoudt met zowel interne als externe partijen. Je bent samenwerkingsgericht en hebt oog voor de mens en het proces.

Corporate Engagement Officer bij de Maastricht University

Je levert een cruciale bijdrage aan het inzicht in de structuur, governance en risico’s met betrekking tot verbonden partijen en samenwerkingsverbanden, nevenwerkzaamheden, valorisatie en publiek-private activiteiten. Je hebt een veelzijdig takenpakket met als rode draad het onderwerp verbonden partijen en valorisatie. Samen met het beleidsteam ben je verantwoordelijk voor het instellen en bijhouden van centrale overzichten met betrekking tot verbonden partijen en samenwerkingsverbanden (waaronder PPS) en nevenwerkzaamheden.

Jurist Omgevingsrecht bij de Gemeente Horst aan de Maas te Horst

Ben jij op zoek naar een afwisselende baan waarbij je de nieuwe Omgevingswet kan uitdragen bij verschillende gemeentelijke opdrachtgevers? Word jij enthousiast van een uitdaging waarbij je je kennis op anderen kunt overdragen? Wil je daarnaast de gemeente Horst en Maas vertegenwoordigen in bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening en behandel je graag zienswijzen in ruimtelijke procedures? Klik dan op de onderstaande link!

(Junior) Juridisch beleidsmedewerker Water- en bodembeleid bij de Provincie Flevoland te Lelystad

Wil jij je ontwikkelen als jurist en wil jij je specialiseren in het Omgevingsrecht? Wil jij bovendien jezelf ontwikkelen als adviseur voor ons bestuur? Wil je ons management en de beleidsadviseurs binnen Provincie Flevoland adviseren over bodem- en waterbeleid? Dan zijn wij op zoek naar jou! Bekijk de vacature voor meer informatie.