Vacatures bestuursrecht juristen

Veel juristen en advocaten zijn actief op het gebied van het bestuursrecht. In het bestuursrecht staan de regels centraal waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Daarbij kan gedacht worden aan het geven van subsidie of het verlenen van een vergunning. Bestuursrecht wordt ook wel administratief recht genoemd. Zowel ondernemingen als particulieren krijgen regelmatig te maken met overheidsbesluiten.

De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb vermeldt hoe de overheid besluiten moet voorbereiden en bekendmaken. Ook staat hierin binnen welke termijn de overheid een besluit moet nemen.

Het bestuursrecht wordt vaak in een adem genoemd met het staatsrecht: staats- en bestuursrecht. Het staatsrecht betreft vooral besluiten van de hoogste staatsorganen en de organisatorische structuur van deze organen. Het bestuursrecht betreft vooral besluiten van organen die zich op specifieke terreinen tot burgers richten, alsmede de organisatorische structuur van specifieke organen. Een bestuursrecht jurist is niet per se ook expert op het gebied van het staatsrecht.

Bestuursrecht juristen reageren op juridische vacatures van advocatenkantoren en natuurlijk op vacatures voor overheidsjuristen.

Juridisch adviseur vastgoedrecht bij de Gemeente Utrecht

Als juridisch adviseur vastgoedrecht kun je worden ingezet tijdens elke fase in de cyclus van vastgoed. Van planvorming, naar ontwerp/uitvoering en vervolgens beheer en exploitatie. Je stoeit in de praktijk voornamelijk met vraagstukken op het gebied van contractenrecht, zakelijke rechten, huurrecht en onderwijshuisvesting. Je schrijft juridische adviezen en stelt contracten, brieven, en andere juridische documenten op.

Senior juridisch adviseur grondzaken bij de Gemeente Utrecht

Als senior juridisch adviseur zul je veelal worden ingezet op complexe opgaven, waarbij sprake is van meerdere eigenaren en grondposities, meervoudig ruimtegebruik en uitdagingen op het gebied van energie, duurzaamheid en mobiliteit. Je draagt creatieve en praktische juridische oplossingen aan om deze ontwikkelingen samen met initiatiefnemers mogelijk te maken. Je onderhandelt, in teamverband, met ontwikkelaars en investeerders.

Jurist Aanbestedingsrecht bij de Gemeente De Bilt te Bilthoven

Als aanbestedingsjurist ondersteun je collega’s van de verschillende vakdisciplines bij juridische vraagstukken over complexe inkoop- en aanbestedingsprocedures en contracten. Je beoordeelt, toetst en behandelt zelfstandig of er voor de juiste aanbestedingsvorm gekozen is en checkt de rechtmatigheid waaraan inschrijvers moeten voldoen. Jouw betrokkenheid bij een aanbesteding hangt af van de complexiteit van een aanbestedingstraject.

Juridische professionals bij Rijkswaterstaat op verschillende locaties

Voor diverse afdelingen is Rijkswaterstaat regelmatig op zoek naar juridische professionals. Wil jij meer weten over de juridische projecten, werkvelden en mogelijkheden binnen Rijkswaterstaat, meld je vrijblijvend aan voor de online sessie over werken bij Rijkswaterstaat. Veelvoorkomende functies betreffen: projectjurist, privaatrecht, bouwregelgeving, water en bodem, infrastructuur en omgeving, privacy.

Jurist/juridisch medewerker bij Rijssenbeek Advocaten te Arnhem

Rijssenbeek Advocaten is gespecialiseerd in het civiel vastgoedrecht en bovendien marktleider op het niche gebied van het appartementsrecht. Als jurist bij Rijssenbeek heb je dan ook veel contact met onder andere vastgoedbeheerders, verenigingen van eigenaars, projectontwikkelaars, woningeigenaren en verhuurders. Je voert voor het grootste gedeelte een eigen praktijk. Dit houdt in dat je zelfstandig adviseert aan en procedeert voor cliënten.

Privacy Jurist Bestuurszaken bij UWV te Amsterdam

Bij deze vacature ligt het accent met name op de AVG, waar wij binnen UWV intensief mee te maken hebben vanwege de omvang en de gevoeligheid van onze data. Daarnaast hebben we te maken met de wet SUWI en met de beveiliging van onze netwerken. We streven ernaar om de juristen op twee aandachtsgebieden in te zetten. Een brede blik en nieuwsgierigheid past daarbij. In dit geval willen we naast het privacyrecht, onze nieuwe collega inzetten op de diverse contracten die wij afsluiten in het kader van onze samenwerking met externe partijen ingevolge de wet SUWI.

Legal Counsel (bestuursrecht) bij de Luchtverkeersleiding Nederland te Schiphol

Het is een veelzijdige functie waarbij de focus van de werkzaamheden ligt op het vlak van het bestuursrecht, denk hierbij aan Wob verzoeken, klachtrecht, omgevingsrechtelijke dossiers, in het bijzonder dossiers met betrekking tot de milieunormen die gelden voor Schiphol, toezicht en handhaving. Daarnaast kunnen ook vragen over de taken van LVNL als ZBO, zoals beschreven in de Wet luchtvaart en governance, langskomen.

Senior juridisch adviseur vergunningen bij de Gemeente Altena te Almkerk

In deze functie adviseer je het bestuur, directie, teammanager en collega’s over diverse juridische vraagstukken op het gebied van het omgevingsrecht en in de uitvoering van de integrale vergunningverlening. Hierbij ligt de nadruk op de omgevingsvergunning. Het behandelen van (premature) bezwaar- en beroepschriften, het opstellen van verweerschriften en pleitnota’s en het vertegenwoordigen van het bevoegd gezag bij de behandeling van procedures behoort tot je functie.

Advocaat-stagiair / -medewerker Bouw, Vastgoed en Overheden bij DHC Advocaten te Gorinchem

Je bent afgestudeerd in het Nederlands recht met mogelijk een paar jaar ervaring. Je hebt affiniteit met een van de bovengenoemde rechtsgebieden. Je bent een scherp denker, maar zeker ook een doener. We waarderen het als je buiten de geijkte kaders denkt, op zoek naar creatieve oplossingen voor onze cliënten. Je bent enthousiast, assertief en ambitieus. Het lijkt je leuk om in Gorinchem te werken en daar een netwerk en eigen praktijk op te bouwen.

Juridisch adviseur parkeren bij de Gemeente Hilversum

Als juridisch adviseur parkeren adviseer en ondersteun je de parkeer adviseurs in het team, andere collega’s en het bestuur op het gebied van parkeren. Dit betreft vergunningen, ontheffingen, verkeersbesluiten en verkeershandhaving, maar ook juridisch advies t.a.v. beleid en gemeentelijke regelgeving (afdeling en bestuur). Je behandelt bezwaar en beroepszaken en klachten. Je stelt standaardbrieven op en pakt alle verder voorkomende juridische werkzaamheden op. Kennis van het algemene bestuursrecht is een vereiste.

Juridisch specialist vergunningen bij de Gemeente Medemblik

De juridische specialist vergunningen toetst en beoordeelt op verzoek complexe aanvragen en adviseert hierover. Hij/zij verzorgt en bewaakt de voortgang van Wabo procedures en stelt college- en raadsvoorstellen op. Tevens signaleert de specialist de noodzaak tot aanpassen van beleid, stelt nieuw beleid op en werkt actief mee aan verbetering van de juridische kwaliteit van de geleverde producten. Ook vertegenwoordigt hij/zij de afdeling bij externe overleggen en bij raads- en commissie vergaderingen.

Jurist aanbestedingen bij het Waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk

Als jurist aanbestedingen is het je belangrijkste verantwoordelijkheid om onze (Europese) aanbestedingstrajecten vanuit juridisch opzicht in goede banen te leiden. Hierin werk je nauw samen met onze afdeling Inkoop of andere afdelingen. Het waterschap is namelijk continue bezig met projecten in het kader van beheer, onderhoud of aanleg van onder andere dijken, zuiveringsinstallaties, sluizen en bruggen in een groot en gevarieerd werkgebied. Dit zijn uiteenlopende en unieke projecten die veel maatwerk vergen.

Medewerker toezicht Wet normering topinkomens bij het CIBG te Den Haag

De Wet normering topinkomens (WNT) stelt een maximum aan beloningen en ontslagvergoedingen van de hoogst leidinggevenden (topfunctionarissen) en toezichthouders bij instellingen in de (semi)publieke sector. Samen met een aantal collega’s vorm je het team dat is aangewezen als toezichthouder op de naleving van de WNT als het gaat om de zorginstellingen. Je bent verantwoordelijk voor toezicht en onderzoek in het kader van deze wet. Je neemt meldingen in behandeling en doet onderzoek naar mogelijke overtredingen van de WNT.

Medewerker Bezwaar Bezwaar & Beroep bij UWV te Arnhem

We zijn op zoek naar een ervaren jurist, met bij voorkeur meerjarige ervaring in het afhandelen van bezwaarschriften in het kader van sociale verzekeringswetten en de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). In deze uitdagende functie heroverweeg je beslissingen op basis van jouw vakinhoudelijke deskundigheid. Hierbij vorm je in de rol van regiehouder een onafhankelijk en objectief oordeel over het bezwaar. Dat betekent dat je bezwaren en klachten serieus neemt en stilstaat bij argumenten die klanten naar voren brengen.

Senior Jurist Omgevingsplan bij de Gemeente Lansingerland te Bergschenhoek

Jij neemt de verantwoording voor het omgevingsplan. Je bouwt het plan samen met collega’s verder uit en schakelt daarover op verschillende niveaus van bestuur, beleid tot uitvoering. Je bereidt de implementatie van de Omgevingswet voor, eventueel in de rol van projectleider. Dit doe je niet alleen, maar samen met jouw collega senior jurist omgevingsplan en andere collega’s. Tevens adviseer je over het nieuwe instrumentarium van de Omgevingswet aan je collega’s en je adviseert het bestuur, de griffie en de gemeenteraad in de ontwikkelingen en mogelijke keuzes.

Junior jurist bestuursrecht bij Vijverberg Advocaten & Adviseurs te Zoetermeer

Als junior jurist assisteer je ervaren juristen met jurisprudentie-onderzoek, bij de analyse van procesdossiers, tijdens gesprekken en onderzoeken en met correspondentie. Na een inwerkperiode ga je zelfstandig adviezen voorbereiden en uitwerken. Je bent ook beschikbaar voor interim-opdrachten bij opdrachtgevers. Vaak doet een opdracht beroep op je organisatietalent en zelfstandigheid. Het accent van de werkzaamheden ligt in het bestuursrecht.

Jurist bij het Wetshuys Advocaten en Mediators te Venlo

Het Wetshuys biedt betaalbare rechtsbijstand aan particulieren en ondernemers. Een hoge kwaliteit, gedrevenheid en de mens achter de cliënt staan daarbij centraal. Ons team van advocaten, mediators, juristen en ondersteunend personeel staat voor de cliënt en voor elkaar. In verband met een toename van onze werkzaamheden zoeken wij een jurist familie- en erfrecht/strafrecht/algemene praktijk.

Jurist Toezicht & Handhaving bij de Nederlandse Zorgautoriteit te Utrecht

Jij gaat aan de slag bij de unit die toezicht houdt op zorgaanbieders. Samen met je collega’s kijk je naar thema’s als goed bestuur en professionele bedrijfsvoering, contractering, transparantie en wachttijden. Het team verzamelt hierover informatie in onze eigen bronnen, maar legt bijvoorbeeld ook toezichtbezoeken af bij zorgaanbieders, zoals een tandartsenpraktijk of ziekenhuis. Worden de regels overtreden, dan moeten we bepalen wat de vervolgstappen zijn.

Advocaat-Medewerker Vastgoed- & Overheidsrecht bij Schenkeveld Advocaten te Alkmaar

In verband met de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een advocaat-medewerker of gevorderd advocaat-stagiair vastgoed- en overheidsrecht. Schenkeveld advocaten is een kantoor met vestigingen in Alkmaar, Hoorn en Amsterdam. Korte lijnen, direct contact en aandacht voor opleiding en ontwikkeling zijn belangrijke pijlers van ons succes. Momenteel bestaat het team vastgoed en overheid uit 9 advocaten, gespecialiseerd in bouwrecht, huurrecht en bestuurs- en omgevingsrecht.