Vacatures bestuursrecht juristen

Veel juristen en advocaten zijn actief op het gebied van het bestuursrecht. In het bestuursrecht staan de regels centraal waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Daarbij kan gedacht worden aan het geven van subsidie of het verlenen van een vergunning. Bestuursrecht wordt ook wel administratief recht genoemd. Zowel ondernemingen als particulieren krijgen regelmatig te maken met overheidsbesluiten.

De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb vermeldt hoe de overheid besluiten moet voorbereiden en bekendmaken. Ook staat hierin binnen welke termijn de overheid een besluit moet nemen.

Het bestuursrecht wordt vaak in een adem genoemd met het staatsrecht: staats- en bestuursrecht. Het staatsrecht betreft vooral besluiten van de hoogste staatsorganen en de organisatorische structuur van deze organen. Het bestuursrecht betreft vooral besluiten van organen die zich op specifieke terreinen tot burgers richten, alsmede de organisatorische structuur van specifieke organen. Een bestuursrecht jurist is niet per se ook expert op het gebied van het staatsrecht.

Bestuursrecht juristen reageren op juridische vacatures van advocatenkantoren en natuurlijk op vacatures voor overheidsjuristen.

MT lid Juridische Zaken bij de Provincie Zuid-Holland

Alle juridische disciplines van de afdeling Financieel Juridische Zaken (FJZ) samengevoegd tot één team Juridische zaken (JZ). Het huis staat inmiddels stevig op haar fundering, maar we zoeken jou voor de laatste stappen. Hierbij spelen grote maatschappelijke opgaven zoals energietransitie en implementatie van de nieuwe omgevingsverordening een grote rol. Als MT-lid Juridische zaken geef je onder meer leiding aan het team JZ.

Beleidsmedewerker beroepen in de zorg bij het Ministerie van VWS

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, veerkrachtig en fit Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Ervoor zorgen dat nu en in de toekomst voldoende zorg van hoge kwaliteit geleverd kan blijven worden. Dat is de opdracht van de directie Macro-economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt. Als (senior) beleidsmedewerker bij de afdeling Beroepen werk jij mee aan die belangrijke opdracht, en lever je zo een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

Juridisch Adviseur bij de Gemeente Reimerswaal te Kruiningen

Als juridisch adviseur bij de Zeeuwse gemeente Reimerswaal is geen dag hetzelfde. In deze veelzijdige functie ontwikkel jij jezelf tot breed inzetbaar juridisch adviseur. Dit doe je in nauwe samenwerking met de collega’s binnen het juridisch cluster. Met jouw juridische inbreng kun je ervoor zorgen dat Reimerswaal professioneel, betrouwbaar en rechtvaardig handelt. Zo adviseer je collega’s en bestuurders over de juridische aspecten van regelgeving, beleid en besluiten. Want, jouw mening doet ertoe!

Adviseur Vergunningen bij PWN te Velserbroek

PWN levert drinkwater aan huishoudens, bedrijven en instellingen in de provincie Noord-Holland. Als Adviseur Vergunningen bij PWN ben je verantwoordelijk voor de zelfstandige advisering, het aanvragen en coördinatie op het gebied van vergunningen en overeenkomsten in verband met grondgebruik. Hierbij ben je het eerste aanspreekpunt zowel voor de interne als de externe klant. Je draagt zorg voor centraal beheer en ontsluiting van de vergunningen van PWN en je draagt bij aan het beleid en de processen op het gebied van vergunningen.

Strategisch juridisch adviseur bij de Gemeenten De Wolden en Hoogeveen

De Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen is op zoek naar een juridisch adviseur. Deze functie biedt veel afwisseling, waarbij geen werkdag er hetzelfde uitziet. Je bent juridisch adviseur van bestuurders, griffie en directie. Je bent sparringpartner voor de juristen binnen de organisatie bij complexe casussen en voor de juridische concerncontroller. En ook ben je privacyofficer in het kader van de AVG en juridisch adviseur voor vraagstukken rond verbonden partijen.

Senior juridisch adviseur bij de Gemeente Velsen

De 10 medewerkers van het team Juridische Zaken werken aan de juridische kwaliteit van de vele en diverse processen binnen onze gemeente. Van het beantwoorden van vragen, afhandelen van bezwaar- en beroepschriften tot hoogwaardige juridische advisering aan het bestuur. Op terreinen die uiteen kunnen lopen van inkoopbeleid en bouwvergunningen tot aan het sociaal domein. Breed en afwisselend werk, waar jij als senior juridisch adviseur een inhoudelijke en coördinerende rol bij hebt.

Juridisch medewerker bij de Omgevingsdienst Noord-Veluwe te Harderwijk

De Omgevingsdienst Noord-Veluwe is een samenwerkingsverband van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten en de provincie Gelderland. We werken nauw samen aan de uitvoering van vergunningverlening, handhaving en advisering over het omgevingsrecht voor milieu. Met zo’n 50 medewerkers bouwen we dagelijks aan een gezonde, veilige en schone leefomgeving. Samen met vier collega’s vorm je het Team Juridisch: betrokken en gedreven juristen, die graag een bijdrage leveren aan een optimale leefomgeving.

Medewerker bezwaar en beroep bij de Gemeente Leiden

Samen met de andere juridische medewerkers richt jij je op de afhandeling van bezwaren, (hoger) beroepen en voorlopige voorzieningen in het sociaal domein. Het betreft het werkterrein van de Participatiewet, Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO), jeugd, schuldhulpverlening, Bbz en TOZO. Je analyseert de bezwaren en besluiten, toetst deze aan wet- en regelgeving, stelt verweerschriften op en neemt als vertegenwoordiger van de gemeente deel aan hoorzittingen en zittingen van de regionale bezwarencommissie. Ook ga je naar zittingen van de rechtbank en de Centrale Raad van Beroep.

Handhavingsjurist bij de Gemeente Midden-Delfland te Schipluiden

Als handhavingsjurist bij de gemeente Midden-Delfland werk je aan diverse handhavingsprocedures. Een illegaal bouwwerk wat afgebroken moet worden, het (tijdelijk) sluiten van een onveilig gebouw maar ook het oplossen van een geschil tussen buren. Het zijn voorbeelden van dossiers, waar jij je als handhavingsjurist in vastbijt. Door jouw uitstekende juridische werk, draag je bij aan een leefbaar en veilig Midden-Delfland.

Juridisch adviseur handhaving bij het Waterschap Aa en Maas te 's-Hertogenbosch

Als handhavingsjurist ben jij verantwoordelijk voor onze juridische kwaliteit en verzorg je bestuursrechtelijke handhavingsbeschikkingen. Je handelt bezwaarschriften af en vertegenwoordigt het waterschap in beroepszaken. Ook ben je adviseur en sparringpartner voor collega’s en bestuur, vooral als het gaat om waterkwaliteit en het onttrekken van water. Naast je juridische taak ben je verantwoordelijk voor beleidsmatige dossiers en vertaal je nieuwe wet- en regelgeving, waaronder de Omgevingswet, naar ons werk.