Vacatures bestuursrecht juristen

Veel juristen en advocaten zijn actief op het gebied van het bestuursrecht. In het bestuursrecht staan de regels centraal waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Daarbij kan gedacht worden aan het geven van subsidie of het verlenen van een vergunning. Bestuursrecht wordt ook wel administratief recht genoemd. Zowel ondernemingen als particulieren krijgen regelmatig te maken met overheidsbesluiten.

De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb vermeldt hoe de overheid besluiten moet voorbereiden en bekendmaken. Ook staat hierin binnen welke termijn de overheid een besluit moet nemen.

Het bestuursrecht wordt vaak in een adem genoemd met het staatsrecht: staats- en bestuursrecht. Het staatsrecht betreft vooral besluiten van de hoogste staatsorganen en de organisatorische structuur van deze organen. Het bestuursrecht betreft vooral besluiten van organen die zich op specifieke terreinen tot burgers richten, alsmede de organisatorische structuur van specifieke organen. Een bestuursrecht jurist is niet per se ook expert op het gebied van het staatsrecht.

Bestuursrecht juristen reageren op juridische vacatures van advocatenkantoren en natuurlijk op vacatures voor overheidsjuristen.

Jurist bij de Algemene Onderwijsbond te Utrecht

De Algemene Onderwijsbond (AOb) is de grootste onderwijsvakbond en belangenbehartiger van het onderwijspersoneel, zowel onderwijsinhoudelijk als arbeidsvoorwaardelijk. Als jurist bij Aob voer je zelfstandig procedures en onderhandel je met werkgevers in juridische conflictsituaties. Verder stel je contracten op, beoordeel je juridische besluiten en adviseer je ten aanzien van juridische aspecten bij cao-onderhandelingen en rechtspositionele regelingen. Samenwerking met de afdeling Collectieve Belangenbehartiging maakt dan ook onderdeel uit van de functie.

Juridisch Adviseur Openbare Orde en Veiligheid bij de Gemeente Almelo

Als juridisch adviseur Openbare Orde en Veiligheid adviseer je de burgemeester, ontwikkel je beleid en voer je het beleid samen met collega’s uit. Je kent de openbare orde bevoegdheden van de burgemeester en bent in staat juridisch advies te geven over ingewikkelde en urgente juridische vraagstukken. Je bent gesprekspartner rondom complexe thema’s voor interne en externe collega’s.

Junior jurist - Legal Affairs bij Tilburg University

Als junior jurist richt je je op de juridische advisering bij (onderzoeks-)contracten en ontwikkel je je daarnaast binnen het domein Onderwijs tot secretaris van de interne bezwaar- en beroepschriftencommissies. Je ondersteunt de huidige senior-juristen, adviseert over de volle breedte van juridische vraagstukken en draagt zo nodig bij aan de beslechting van geschillen rondom gedrag en wetenschappelijke integriteit. Het brede en maatschappelijke takenpakket maakt je baan afwisselend en relevant.

Juridisch adviseur / secretaris bezwarencommissie bij de Provincie Zuid-Holland te Den Haag

Je ondersteunt het Cluster Rechtsbescherming bij de advisering over bezwaarschriften. Deze hebben betrekking op een groot aantal rechtsgebieden en zijn afkomstig van inwoners, bedrijven en andere bestuursorganen. De diversiteit bezwaarschriften en ook klachten maakt deze functie ook zo interessant. Indien er een bezwaarschrift of klacht binnenkomt onderzoek je allereerst bij partijen of er mogelijkheden zijn om buiten de formele bezwaarprocedure tot een oplossing van het geschil te komen. Je krijgt hierbij alle ruimte om te kijken naar verschillende oplossingsmogelijkheden.

Compliance Officer bij GoodHabitz te Eindhoven

GoodHabitz is één van de snelst groeiende ed-tech (educatieve technologie) bedrijven in Europa. Deze groei leidt tot veel interessante vraagstukken en uitdagingen op het gebied van privacy (by design) en security, waarbij jij in jouw adviserende rol van Compliance Officer als stakeholder aan zal schuiven bij verschillende overleggen. Door de groei is de schriftelijke vastlegging van diverse belangrijke zaken nog relevanter geworden. Jij bent degene die (ook) daarbij gaat helpen.

(Senior) Wetgevings- en Overheidsjuristen bij het Ministerie van EZ en Klimaat

Ben jij een jurist die graag aan de slag gaat met actuele, betekenisvolle thema’s zoals de energie- en klimaattransitie, digitalisering, stikstofreductie, gemeenschappelijk landbouwbeleid en dierenwelzijn en het als een uitdaging ziet voor twee ministeries met veel verschillende beleidsterreinen te werken? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Medewerker Bezwaar Bezwaar & Beroep bij UWV te Arnhem

We zijn op zoek naar een ervaren jurist, met bij voorkeur meerjarige ervaring in het afhandelen van bezwaarschriften in het kader van sociale verzekeringswetten en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In deze uitdagende functie heroverweeg je beslissingen op basis van jouw vakinhoudelijke deskundigheid. Hierbij vorm je in de rol van regiehouder een onafhankelijk en objectief oordeel over het bezwaar. Dat betekent dat je bezwaren en klachten serieus neemt en stilstaat bij argumenten die klanten naar voren brengen. Zo nodig stem je af met interne en externe klanten.

Advocaat-medewerker en juridisch medewerker Bouw & Vastgoed bij Clairfort te Zeist

Clairfort is voor haar vestiging in Zeist op zoek naar een advocaat-medewerker en juridisch medewerker Bouw & Vastgoed, die binnen een professionele en hoogwaardig juridische omgeving willen werken aan uitdagende bouw- en vastgoed gerelateerde vraagstukken en projecten. Clairfort is een ambitieus middelgroot kantoor (24 advocaten en juristen) en werkt voor ondernemingen, instellingen en overheidsinstanties.

(Project)juristen Bouw & Vastgoed bij Clairfort te Zeist

Clairfort is voor haar vestiging in Zeist op zoek naar projectjuristen Bouw & Vastgoed (incl. aanbestedingsrecht) met ambitie om hun juridische diensten ook in projectteams met en bij cliënten van Clairfort te verrichten. Clairfort is een ambitieus middelgroot kantoor (24 advocaten en juristen) en is goed vertegenwoordigd op de gebieden Aanbesteding & Mededinging, Arbeidsrecht, Bouw & Vastgoed, IE/IT & Privacy, Ondernemingsrecht, M&A en Overheid. Clairfort werkt voor ondernemingen, instellingen en overheidsinstanties.

Advocaat-stagiaire en Advocaat-medewerker Aanbesteding & Mededinging bij Clairfort te Zeist

Clairfort is voor haar vestiging in Zeist op zoek naar een advocaat-stagiaire en een advocaat-medewerker aanbestedingsrecht en mededingingsrecht. Clairfort is een ambitieus middelgroot kantoor (24 advocaten en juristen) en is goed vertegenwoordigd op de gebieden Aanbesteding & Mededinging, Arbeidsrecht, Bouw & Vastgoed, IE/IT & Privacy, Ondernemingsrecht, M&A en Overheid. Clairfort werkt voor ondernemingen, instellingen en overheidsinstanties.

Juridisch adviseur Handhaven bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving bij de Gemeente Enschede

Je zet je in op de bestuursrechtelijke handhaving van bouw-, milieu-, en ruimtelijke regelgeving, drank- en horecawet en van de Algemene Plaatselijke Verordening. Als juridisch adviseur handhaven bereid je de juridische besluitvorming voor door brieven en (concept-)beschikkingen op te stellen. Daarnaast vertegenwoordig je de gemeente Enschede in handhavingszaken in bezwaar en (hoger) beroep. Per situatie kijk je kritisch naar de relevante wet- en regelgeving en welke ruimte je daarbij kunt opzoeken.

Advocaat-Medewerker Vastgoed- & Overheidsrecht bij Schenkeveld Advocaten te Alkmaar

In verband met de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een advocaat-medewerker of gevorderd advocaat-stagiair vastgoed- en overheidsrecht. Schenkeveld advocaten is een kantoor met vestigingen in Alkmaar, Hoorn en Amsterdam. Korte lijnen, direct contact en aandacht voor opleiding en ontwikkeling zijn belangrijke pijlers van ons succes. Momenteel bestaat het team vastgoed en overheid uit 9 advocaten, gespecialiseerd in bouwrecht, huurrecht en bestuurs- en omgevingsrecht.

Senior Jurist Subsidies bij de Gemeente Zaanstad

De functie van senior Jurist Subsidies binnen de afdeling Inkoop en Subsidies kent twee aandachtsgebieden. Jij bent de juridisch expert die complexe subsidievraagstukken analyseert en de relevante wet- en regelgeving in een praktisch advies voor de opdrachtgever vertaalt. In dit advies komen de eventuele relevante risico’s duidelijk naar voren. Daarnaast ben jij als juridisch adviseur betrokken bij de actualisatie en verdere professionalisering van de Algemene subsidieverordening (ASV), inclusief alle bijbehorende regelingen en formats.

Privacy Jurist - Gezondheidsrecht bij Ipse de Bruggen te Zoetermeer

Ipse de Bruggen is de grootste zorgorganisatie in Zuid-Holland voor mensen met een verstandelijke beperking. Als privacy jurist bij Ipse de Bruggen houd je toezicht op de toepassing en naleving van de AVG en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Je vertaalt ontwikkelingen in wet- en regelgeving naar beleid en ondersteunt onze proceseigenaren en zorgmanagers bij de uitvoering. Je behandelt datalekken, adviseert over overeenkomsten, houdt het verwerkingsregister bij en ondersteunt bij het uitvoeren van DPIA’s.

Senior Jurist Bestuursrecht bij de Provincie Flevoland te Lelystad

Jij wordt de specialist van de AVG en de Woo. Het grootste deel van de tijd werk je als specialist op het gebied van privacy en openbaarheid en je werkt samen met Wob-juristen, de privacy jurist en de functionaris gegevensbescherming. De inschatting is dat je de resterende tijd werkt als projectleider en specialist op het thema Woo binnen het team juristen van de eenheid. Je bent allround adviseur op het gebied van de Awb samen met het team juristen en adviseert het hoofd van de Eenheid over juridische vraagstukken met betrekking tot de Wob.