Vacatures bestuursrecht juristen

Veel juristen en advocaten zijn actief op het gebied van het bestuursrecht. In het bestuursrecht staan de regels centraal waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Daarbij kan gedacht worden aan het geven van subsidie of het verlenen van een vergunning. Bestuursrecht wordt ook wel administratief recht genoemd. Zowel ondernemingen als particulieren krijgen regelmatig te maken met overheidsbesluiten.

De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb vermeldt hoe de overheid besluiten moet voorbereiden en bekendmaken. Ook staat hierin binnen welke termijn de overheid een besluit moet nemen.

Het bestuursrecht wordt vaak in een adem genoemd met het staatsrecht: staats- en bestuursrecht. Het staatsrecht betreft vooral besluiten van de hoogste staatsorganen en de organisatorische structuur van deze organen. Het bestuursrecht betreft vooral besluiten van organen die zich op specifieke terreinen tot burgers richten, alsmede de organisatorische structuur van specifieke organen. Een bestuursrecht jurist is niet per se ook expert op het gebied van het staatsrecht.

Bestuursrecht juristen reageren op juridische vacatures van advocatenkantoren en natuurlijk op vacatures voor overheidsjuristen.

Senior Beleidsmedewerker Wob bij de Provincie Zuid-Holland te Den Haag

Help jij burgers en het bedrijfsleven door middel van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) inzicht te geven in onze informatiebestanden? Weet jij met behulp van interne en externe partners de juiste informatie te verzamelen, te analyseren en op juiste wijze openbaar te maken? Bewaak jij ons imago als transparante provincie, zelfs bij de meest gevoelige Wob-verzoeken? Binnen het team van beleidsmedewerkers verzorg jij als senior de gevoelige Wob-verzoeken. Je analyseert en toetst het verzoek en bereidt de besluitvorming voor.

Jurist Grondzaken bij de Gemeente Houten

Als Jurist Grondzaken ben jij gesprekspartner bij juridische vraagstukken. Je maakt tevens zelfstandig contracten voor de uitgifte van bouwgrond, zoals reserverings-, intentie-, en koopovereenkomsten. Jouw juridische kennis maken je tot een onderhandelaar en adviseur bij eventuele geschillen.

Juridisch Controller bij de Gemeente De Bilt te Bilthoven

Onze ongeveer 240 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Jij weet je goed staande te houden in een politiek dynamische omgeving; je signaleert en onderzoekt juridische risico’s, juridische ontwikkelingen en de naleving van juridische kaders, normen en procedures. Daarbij adviseer je over de bevindingen en over het verbeteren en beheersen van juridische kwaliteit. Tevens draag je er aan bij dat de aanbevelingen en beheersmaatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Juridisch adviseur bij de Gemeente Oss

Onze gemeente wordt steeds groter, we hebben bijna 100.000 inwoners. Dat vraagt voortdurend meer van ons. Meer vergunningen, bestemmingsplannen, woningbouw of paspoorten, maar ook grote maatschappelijke vraagstukken als: hoe gaan we om met de transformatie in de zorg, hoe worden we een duurzaam Oss, hoe geven we vorm aan de leefbaarheid op het platteland?
Je maakt onderdeel uit van een team van gedreven en ervaren adviseurs dat in de volle breedte van het bestuurs- en privaatrecht adviseert. Jij bent onze ideale kandidaat als je een juridisch adviseur met ervaring bent die direct inzetbaar is binnen het brede juridische werkveld van het team. Je kunt onze klanten snel, helder en overtuigend adviseren.

Jurist Concentratietoezicht Zorgmarkten bij de ACM te Den Haag

Als medewerker concentratietoezicht ga je werken aan de beoordeling van fusies en overnames in de zorg. Deze markt strekt zich uit van ziekenhuizen en eerstelijnszorg tot medische laboratoria en de farmaceutische industrie. Je werkt in multidisciplinaire teams met o.a. juristen, economen en dataexperts die de gevolgen van fusies en overnames onderzoeken op de concurrentie in de zorgmarkt.

Vastgoedjurist bij Akro Legal te Den Haag

Akro Legal is een groeiend onderdeel van Akro Consult en is daarom op zoek naar uitbreiding van het team. De werkzaamheden bestaan uit in- en externe advisering over uiteenlopende juridische kwesties met een focus op het aanbestedingsrecht (aanbestedingen van werken). Hierbij kan gedacht worden aan juridische advisering over de strategie en aanpak van een tender tot en met het opstellen van de bijbehorende overeenkomsten.

Juridisch medewerker bestuursrecht bij de Rechtbank Midden-Nederland

Je bereidt zaken voor, je overlegt daarover met de rechter en je schrijft (concept)uitspraken met een goed zicht op relevante rechtspraak, toepasselijk beleid en vakliteratuur. Je treedt op als griffier tijdens zittingen en je neemt deel aan de beraadslaging in de raadkamer. Verder neem je (actief) deel aan kennisgroepen, scholings- en jurisprudentiebijeenkomsten.

Jurist Omgevingsrecht bij BügelHajema te Amersfoort en Leeuwarden

Heb jij passie voor de fysieke leefomgeving? Adviseer je graag over de juridische aspecten hiervan? Voor onze vestigingen in Amersfoort en Leeuwarden zoeken wij een startende, dan wel ervaren collega met een sterke juridische basis. Jouw taken zijn onder meer het zowel zelfstandig als in teamverband werken aan projecten of producten op het gebied van de fysieke leefomgeving en het omgevingsrecht en het verzorgen van juridische adviezen voor overheid en particulieren.

Traineeplaatsen bij De Drechtsteden te Dordrecht

Ben jij die ambitieuze starter, met een hart voor mensen en hun leefomgeving? Dan is werken en leren in ons Drechtstedennetwerk vast iets voor jou. Wij stellen jouw talent centraal en zoeken enthousiaste trainees die zich in willen zetten voor de inwoners in onze regio. Dus pak je kans met het Drechtsteden traineeprogramma en ga het verschil maken!

Jurist bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders te Den Haag

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (PBO) belast met het stellen van regels die de Nederlandse gerechtsdeurwaarders binden. Als KBvG-jurist help je mee bij het formuleren van KBvG-verordeningen en overige regelgeving dat uitsluitend van toepassing is op de gerechtsdeurwaarders.

Adviseur ruimtelijke ordening bij de Gemeente Utrechtse Heuvelrug te Doorn

Tot de invoering van de Omgevingswet werk je aan het (laten) opstellen en begeleiden van bestemmingsplannen die zijn gericht op het faciliteren van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. In dat kader voer je overleg, draag je zorg voor de planning en coördinatie van de werkzaamheden in verband hiermee. Je bent de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de (juridische) actualiteiten in dit werkveld.