Vacatures bestuursrecht juristen

Veel juristen en advocaten zijn actief op het gebied van het bestuursrecht. In het bestuursrecht staan de regels centraal waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Daarbij kan gedacht worden aan het geven van subsidie of het verlenen van een vergunning. Bestuursrecht wordt ook wel administratief recht genoemd. Zowel ondernemingen als particulieren krijgen regelmatig te maken met overheidsbesluiten.

De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb vermeldt hoe de overheid besluiten moet voorbereiden en bekendmaken. Ook staat hierin binnen welke termijn de overheid een besluit moet nemen.

Het bestuursrecht wordt vaak in een adem genoemd met het staatsrecht: staats- en bestuursrecht. Het staatsrecht betreft vooral besluiten van de hoogste staatsorganen en de organisatorische structuur van deze organen. Het bestuursrecht betreft vooral besluiten van organen die zich op specifieke terreinen tot burgers richten, alsmede de organisatorische structuur van specifieke organen. Een bestuursrecht jurist is niet per se ook expert op het gebied van het staatsrecht.

Bestuursrecht juristen reageren op juridische vacatures van advocatenkantoren en natuurlijk op vacatures voor overheidsjuristen.

Juridisch Adviseur Sociaal Domein bij de Gemeente Altena te Almkerk

Altena is een jonge gemeente op de grens van Noord-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland. Er staat veel op onze agenda: een paarduizend woningen bouwen, de A27 verbreden, de binnenhaven uitbreiden en meer aandacht voor duurzaamheid en natuur. Met zo’n 400 collega’s zetten wij ons daarvoor in. Als juridisch adviseur sociaal domein maak je deel uit van het team Kwaliteit en Administratie. Je behandelt bezwaar- en beroepschriften op het gebied van onder andere de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Je speelt een belangrijke rol bij het optimaliseren van de juridische kwaliteitszorg en het actualiseren van gemeentelijke wet- en regelgeving.

Junior Jurist bij DCMR Milieudienst Rijnmond te Schiedam

Bloeiende industrie én schone lucht voor 1,3 miljoen inwoners. Een belangrijke haven én gezonde rivieren. Economische topregio én koploper in duurzaamheid: werken bij DCMR betekent werk waar je trots op kunt zijn.
Als junior jurist binnen toezicht & handhaving voorzie je jouw collega’s, management en inspecteurs van advies over de toepassing van de milieuwet- en regelgeving. Je stelt in samenwerking bestuursrechtelijke handhavingsbeschikkingen op en vertegenwoordigt onze klanten (gemeenten en twee provincies) bij bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures.

Stafjurist bij het College voor de Rechten van de Mens te Utrecht

Het College voor de Rechten van de Mens doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale mensenrechteninstanties, geeft voorlichting en bevordert mensenrechteneducatie. Daarnaast oordeelt het College in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd op het werk, in het onderwijs, of als consument.
Ben jij een ervaren jurist met kennis van het gelijkebehandelingsrecht? Als stafjurist fungeer je als vraagbaak voor de Collegeleden, de juridisch adviseurs en de juridisch medewerkers en bevorder je de kwaliteit van het oordelenproces.

Privacy Jurist Openbare Orde en Veiligheid bij de Gemeente Amsterdam

In de functie van privacy jurist adviseer je op het gebied van privacy binnen de afdeling Openbare Orde en Veiligheid. Je werkt in een ingewikkeld domein waarin de vraag naar het verstrekken van persoonsgegevens tussen veiligheidspartners, zorgpartners en andere overheidspartijen een essentiële rol speelt. Samen met deze partners zetten we ons in voor de openbare orde, het tegengaan van (georganiseerde) criminaliteit en reageren we adequaat op actuele crisissituaties.

Jurist Omgevingswet bij Meerinzicht te Harderwijk

Meerinzicht is de samenwerkingsorganisatie van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde; een regio met ca. 100.000 inwoners. Wij zijn op zoek naar een jurist Omgevingsrecht voor 32 uur per week voor een periode van 2 jaar. Je maakt deel uit van het team Ruimtelijke Dienstverlening, dat het eerste aanspreekpunt vormt voor inwoners, bedrijven en instellingen als het gaat om de fysieke leefomgeving. Je gaat je bezighouden met handhaving, waarbij het accent ligt bij woonzaken - zoals illegale splitsing en de zelfbewoningsplicht.

Juridisch Adviseur Omgevingsrecht bij de Gemeente Nunspeet

Nunspeet ligt op de Veluwe, te midden van veel groen en prachtige natuur en telt 29.000 inwoners. We zijn een informele organisatie met een prettige werksfeer en korte lijnen. Met 25 collega’s ben jij met jouw team verantwoordelijk voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van de fysieke leefomgeving. Handhavingszaken zijn bij jou in goede handen. Je behandelt bezwaar- en beroepszaken en zorgt voor de communicatie met (vermeende) overtreders. Het gaat vooral om zaken op het gebied van de fysieke leefomgeving - zoals illegaal bouwen of gebruik - maar ook APV-zaken komen voor.

Senior Concernjurist bij de Gemeente Krimpenerwaard te Stolwijk

Je komt te werken in het team Juridische Zaken; samen met 19 collega’s die voor de gemeente Krimpenerwaard (11 dorpen, 58.000 inwoners) alle voorkomende juridische zaken behandelen. In deze functie adviseer jij op publiekrechtelijk gebied op strategisch niveau, rechtstreeks aan het bestuur en de gemeentesecretaris. Daarnaast ondersteun je de teammanager met de doorontwikkeling van het team Juridische Zaken. Je krijgt daarbij een coördinerende rol, waarin je je collega’s mee weet te nemen.

Juridisch Adviseur Ruimtelijke Ordening bij de Gemeente Middelburg

De Gemeente Middelburg ontwikkelt zich voortdurend. Om onze ambities te realiseren, zijn wij op zoek naar een juridisch adviseur ruimtelijke ordening. Jij bent betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen en projecten - in het bijzonder bij aanvragen van omgevingsvergunningen die niet passen binnen het Omgevingsplan. Je begeleidt ruimtelijke initiatieven en planprocedures van begin tot eind. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen bij agrarische bedrijven (zowel functieverandering als doorontwikkeling), particuliere woningbouwinitiatieven en/of ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme.

Senior Jurist Ruimtelijke Ordening bij de Provincie Zuid-Holland te Den Haag

Ben je dol op complexe juridische puzzels en heb je een beeld van hoe de toekomstige leefomgeving in onze provincie eruit moet komen te zien? Je adviseert collega’s over de implementatie en werking van de Omgevingswet en de toepassing van het ons omgevingsbeleid in ruimtelijke procedures. Als je droomt in zoneringen, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen, dan is deze vacature jouw kans om je talent te laten schitteren!