Vacatures bestuursrecht juristen

Veel juristen en advocaten zijn actief op het gebied van het bestuursrecht. In het bestuursrecht staan de regels centraal waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Daarbij kan gedacht worden aan het geven van subsidie of het verlenen van een vergunning. Bestuursrecht wordt ook wel administratief recht genoemd. Zowel ondernemingen als particulieren krijgen regelmatig te maken met overheidsbesluiten.

De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb vermeldt hoe de overheid besluiten moet voorbereiden en bekendmaken. Ook staat hierin binnen welke termijn de overheid een besluit moet nemen.

Het bestuursrecht wordt vaak in een adem genoemd met het staatsrecht: staats- en bestuursrecht. Het staatsrecht betreft vooral besluiten van de hoogste staatsorganen en de organisatorische structuur van deze organen. Het bestuursrecht betreft vooral besluiten van organen die zich op specifieke terreinen tot burgers richten, alsmede de organisatorische structuur van specifieke organen. Een bestuursrecht jurist is niet per se ook expert op het gebied van het staatsrecht.

Bestuursrecht juristen reageren op juridische vacatures van advocatenkantoren en natuurlijk op vacatures voor overheidsjuristen.

Senior Privacy Officer bij de Gemeente Amsterdam

Als Senior Privacy Officer versterk je het privacy bewustzijn bij de gemeente Amsterdam vanuit de afdeling Informatievoorziening. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de toepassing van privacybeleid voor het gehele cluster en draag je zorg voor vakontwikkeling en privacy management binnen de organisatie. In je functie help je verschillende directies met het naleven van de AVG vereisten.

Bestuurlijk-Juridisch adviseur vergunningen bij Rijkswaterstaat te Rotterdam

Onze bestuurlijk juridisch adviseur is juridische vraagbaak voor onze vergunningverleners. Je denkt al in een vroeg stadium mee over of en onder welke voorwaarden initiatieven vergunbaar zijn en toetst besluiten van onze vergunningverleners. Je ondersteunt vergunningverleners in gesprekken met bedrijven en particulieren, maar daar waar nodig leg je ook zelf contact met initiatiefnemers. Ingewikkelde wet- en regelgeving kun je helder en duidelijk uitleggen.

Juridisch Adviseur bij de Gemeente Vlissingen

Vlissingen is een maritieme stad in hart en nieren. Het ligt daar waar de Schelde, de drukst bevaren rivier van Europa, de Noordzee instroomt. Samen met Terneuzen is Vlissingen de 3e havenstad van Nederland. Wij zijn op zoek naar een Juridisch Adviseur. Jij weet de weg in het land van wet- en regelgeving. De laatste updates heb je al lang en breed bestudeerd. Je staat te popelen om ons met jouw kennis gevraagd en ongevraagd advies te geven.

Senior Onderzoeker bij het Onderzoekcentrum Drechtsteden te Dordrecht

Als senior onderzoeker stel je onderzoeksopzetten en –programma's op. Je voert ze uit of stuurt ze aan, waarbij jij specialist bent op de beleidsterreinen Economie & Arbeidsmarkt. Je vertaalt onderzoek-, analyse- en ontwikkelingsresultaten naar adviezen en aanbevelingen voor de opdrachtgever. De resultaten presenteer je in de vorm van rapportages, visualisaties en mondelinge presentaties. Je levert daarmee een bijdrage aan beleidsontwikkeling en realisatie van strategische doelen voor de opdrachtgever.

Jurist Omgevingsrecht bij de Gemeente Nissewaard

De jurist binnen het team Vergunningen verricht werkzaamheden op het gebied van het Omgevingsrecht en aanverwante wetgeving. De jurist is verder breed inzetbaar binnen de afdeling en zorgt voor de juridische (beleids)advisering van collega’s en het bestuur op het gebied van het Omgevingsrecht, de Awb, de APV en aanverwante regelgeving en procedures.

Senior Jurist Ambtenarenrecht bij het CBS te Den Haag

Als senior jurist ben je werkzaam binnen het cluster arbeidszaken van de directie P&O. Dit cluster is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en uitvoeringskaders op het gebied van arbeidsvoorwaarden, rechtspositie, medezeggenschap en personeelsregelingen. Ook het verlenen van juridische bijstand aan directie en management bij reorganisaties, individuele arbeidsconflicten en het namens het bestuursorgaan voeren van klachten-, bezwaar- en hoger beroepsprocedures behoren tot het werkterrein.

Senior juridisch adviseur bij het Wetterskip Fryslân te Leeuwarden

Als adviseur ben je verantwoordelijk voor complexe juridische advisering en kunt flexibel uiteenlopende casuïstiek op te pakken. Je adviseert en behandelt juridische vraagstukken op diverse rechtsgebieden waaronder, waterrecht en waterschapsrecht. Tevens denk je kritisch mee in nieuwe projecten, zoals nieuwe samenwerkingsvormen, oprichten van nieuwe entiteiten, governance-vraagstukken en de waterschapsverkiezingen.

Juridisch adviseur Sociaal Domein bij de Gemeente Krimpenerwaard

Als juridisch adviseur behandel je bezwaar- en beroepschriften binnen het Sociaal Domein. Je bent verantwoordelijk voor de juridische kwaliteit en speelt een belangrijke rol bij het optimaliseren van de juridische kwaliteitszorg en het actualiseren van gemeentelijke wet- en regelgeving. Om gedegen input en advies te kunnen geven aan je collega’s deel en vergaar je informatie zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie.

Jurist bij 's Heeren Loo te Amersfoort

's Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Als jurist bij 's Heeren Loo behandel je gezondheidsrechtelijke vragen en andere vragen van onze collega’s. Je onderhoudt daarbij contact met behandelaren, managers zorg en regiodirecteuren en ondersteunt hen vanuit het juridisch kader. Je bent tevens betrokken bij het maken van beleid.

Advocaat-stagiaires bij Kalff Katz & Franssen te Amsterdam

Kalff Katz & Franssen is een boutique advocatenkantoor met een uitstekende reputatie op het gebied van entertainment, mediarecht en gaming. De praktijkgroep Gaming is gelet op de aanstaande openstelling van de kansspelmarkt per direct op zoek naar uitbreiding. Het team werkt in een brede advies -en procespraktijk waarin complexe public affairs vraagstukken vaak een rol spelen.

Advocaat/Jurist Regulatory bij Kalff Katz & Franssen te Amsterdam

Kalff Katz & Franssen is een boutique advocatenkantoor dat gespecialiseerde dienstverlening levert aan cliënten uit de gaming & gambling, entertainment en mediasector. De Praktijkgroep Gaming is op zoek naar een jurist of advocaat met ervaring bij voorkeur op het terrein van bestuursrecht / gereguleerde markten. Het team werkt in een brede advies -en procespraktijk waarin complexe public affairs vraagstukken vaak een rol spelen.

Advocaat-medewerker Aanbestedingsrecht bij BarentsKrans te Den Haag

Het aanbestedingsteam opereert vanuit de sectie EU & Mededinging. Het is een jong en hecht team dat plezier heeft in zowel het procederen als het adviseren. Je werkt direct samen met de cliënt waarbij je, voor zover nodig, door de partner inhoudelijk wordt gecoacht. Aan inschrijverszijde denk je geregeld strategisch mee met oog voor het commerciële belang van je cliënt en bent sparringpartner gedurende het gehele aanbestedingsproces. Cliënten opereren veelal internationaal en zijn actief in een diversiteit aan branches zoals IT, bouw, advertising, defensie en publiek vervoer.

Advocaat-medewerker Bestuursrecht bij BarentsKrans te Den Haag

Binnen onze Vastgoedpraktijk werkt een team van 20 advocaten en (kandidaat-)notarissen nauw samen. Zij begeleiden cliënten vanaf de eerste onderhandeling tot aan het beoogde eindresultaat. Dat kan zijn het structureren van en adviseren over onroerendgoedtransacties en vastgoedfinanciering, maar ook het kopen, verkopen, huren of verhuren van bedrijfsruimte of woonruimte.
Je adviseert en procedeert in een projectontwikkeling- en overheidspraktijk waarbinnen, naast het bestuurs- en omgevingsrecht, ook milieurechtelijke vraagstukken en handhavingsgeschillen aan de orde komen. Je krijgt de mogelijkheid om je binnen een brede overheidspraktijk verder te ontwikkelen.

Advocaat-Stagiaire Bestuursrecht en Omgevingsrecht bij Nysingh te Arnhem

De ene dag in toga, de andere dag samen met je collega’s werken aan een adviesdossier. Als advocaat-stagiaire bestuursrecht en omgevingsrecht binnen de overheidspraktijk van Nysingh zie je niet alleen de rechtszaal van binnen, maar werk je ook mee aan grotere adviesdossiers. Met de nieuwe Omgevingswet in aantocht, is onze bestuursrechtspraktijk groeiende. Wij zoeken daarom uitbreiding van ons team!

Advocaat-Medewerker Bestuursrecht en Omgevingsrecht bij Nysingh te Arnhem

Onze sectie Vastgoed & Overheid bestaat uit ruim dertig advocaten en (kandidaat-)notarissen. De sectie levert een belangrijke bijdrage aan diverse marktgroepen binnen Nysingh, waarin nauw samengewerkt wordt om onze cliënten op verschillende rechtsgebieden optimaal te kunnen bedienen.
Als advocaat-medewerker bestuursrecht en omgevingsrecht adviseer je met name overheden. Daarnaast volg je de ontwikkelingen in de markt op de voet en ben je actief aan het netwerken om zo je praktijk op- en uit te bouwen.