Vacatures bestuursrecht juristen

Veel juristen en advocaten zijn actief op het gebied van het bestuursrecht. In het bestuursrecht staan de regels centraal waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Daarbij kan gedacht worden aan het geven van subsidie of het verlenen van een vergunning. Bestuursrecht wordt ook wel administratief recht genoemd. Zowel ondernemingen als particulieren krijgen regelmatig te maken met overheidsbesluiten.

De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb vermeldt hoe de overheid besluiten moet voorbereiden en bekendmaken. Ook staat hierin binnen welke termijn de overheid een besluit moet nemen.

Het bestuursrecht wordt vaak in een adem genoemd met het staatsrecht: staats- en bestuursrecht. Het staatsrecht betreft vooral besluiten van de hoogste staatsorganen en de organisatorische structuur van deze organen. Het bestuursrecht betreft vooral besluiten van organen die zich op specifieke terreinen tot burgers richten, alsmede de organisatorische structuur van specifieke organen. Een bestuursrecht jurist is niet per se ook expert op het gebied van het staatsrecht.

Bestuursrecht juristen reageren op juridische vacatures van advocatenkantoren en natuurlijk op vacatures voor overheidsjuristen.

Adviseur Omgevingsrecht bij de Gemeente Elburg

Elburg is een gemeente van bijna 24.000 inwoners met de Veluwe en randmeren binnen handbereik. Hanzestad Elburg, Doornspijk, t íHarde, Oostendorp en de Hoge Enk zijn aantrekkelijke kernen waar het prettig wonen, werken en verblijven is. Als adviseur omgevingsrecht adviseer je over uiteenlopende onderwerpen. Je bepaalt aan de hand van aanvragen welke regelgeving van toepassing is, aan welke eisen voldaan moet worden en welke juridische instrumenten kunnen worden ingezet.

Senior Juridisch Adviseur Sociaal Domein bij HLTsamen te Lisse

HLTsamen bestaat uit de ambtelijke organisaties van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Wij zetten ons met zoín 470 collegaís in voor drie gemeentebesturen, drie gemeenteraden, tienduizenden inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Vind jij het helemaal leuk om je tanden te zetten in heel diverse, complexe juridische vraagstukken gericht op het sociaal domein? Binnen het team Juridische Zaken adviseer je jouw collegaís onder meer op het gebied van jeugdbeleid, onderwijs, volksgezondheid, WMO en participatie.

Medewerker APV en bijzondere wetten bij de Gemeente Heerde

Wij zoeken twee medewerkers voor de afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen. Als vergunningverlener ben je flexibel inzetbaar op het brede taakveld van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en vele andere bijzondere wetten. Een functie met veel variŽteit, vrijheid en verantwoordelijkheid dus! Het is aan jou om vergunningaanvragen te behandelen en deze inhoudelijk te toetsen aan de geldende regels.

Adviseur contract- en aanbestedingsrecht bij Rijkswaterstaat te Utrecht

Lijkt het jou leuk om bezig te zijn met zaken die volop in de maatschappelijke belangstelling staan? Een vooraanstaande infrastructuur is daar immers onderdeel van. En die heb je niet zomaar. Het begint allemaal met de inkoop van producten en diensten voor aanleg, beheer en onderhoud. Als adviseur contract- en aanbestedingsrecht werk jij hieraan mee. Jij zorgt voor een efficiŽnt en integer inkoopbeleid bij grond-, weg- en waterbouwprojecten.

Jurist Vergunningen bij de Gemeente Zoetermeer

Als Vergunningjurist zorg jij bij ingewikkelde en soms bestuurlijk gevoelige materie binnen het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving voor de feilloze juridische uitvoering, ondersteuning en advisering. Het gaat dan met name om Wabo- en Apv-vergunningen. Je neemt zelf de regie in de afstemming met betrokken partijen. Je behandelt bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordigt het bevoegd gezag in overleggen en in procedures.

Consulent Participatiewet bij de ISD Bollenstreek te Lisse

De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek is een samenwerkingsverband van Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen en voert voor deze gemeenten de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet gemeentelijke schulddienstverlening uit. Als Consulent Participatiewet help je inwoners die een beroep doen op inkomensondersteuning door de gemeente. Jij beoordeelt of de uitkering terecht is.

Jurist industriŽle veiligheid en omgevingsrecht bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond te Spijkenisse

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is een overheidsorganisatie die namens de 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Jij begeleidt juridische procedures die betrekking hebben op de (brand)veiligheid, de bedrijfsbrandweer en het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) bij risicovolle inrichtingen binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Een interessante en uitdagende omgeving, met de grootste haven binnen Europa!

Secretaris Bezwaarschriften Commissie bij de Gemeente Oldebroek

Hattem, Heerde en Oldebroek hebben een gezamenlijke onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften aangewezen, welke bestaat uit een voorzitter en vijf leden. De voorzitter en leden zijn over en weer benoemd en werken met een rouleersysteem binnen de gemeenten. De gemeente Oldebroek heeft een eigen secretaris, waarvoor deze vacature open staat. Jij bent de drijvende kracht achter de commissie. Je bereidt de hoorzittingen inhoudelijk voor en na de zitting stel je het advies op. Ook bewaak je de voortgang van bezwaarprocedures.

Jurist APV & Bijzondere Wetten bij de Gemeente Coevorden

De gemeente Coevorden is een organisatie die betrokken is bij de omgeving en waar met elkaar gelachen ťn hard gewerkt wordt. Waar mensen werken in een mooie mix van jong en oud en diverse achtergronden. Waar je kunt leren, groeien en ontwikkelen. Wij zoeken een Jurist APV & Bijzondere Wetten. Jij gaat aan de slag met de Bibob (beleidsmatige en procesmatige invulling), de APV handhaving, advisering rond de aanpassing van de APV en bestuurlijke handhaving. Pak jij je kans in Coevorden?

Juridisch Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling / Planjurist bij de Gemeente Oss

Je stelt voor (complexe) ontwikkelingen ruimtelijke plannen op en/of begeleidt deze. Daarnaast begeleid je van begin tot eind de daarbij behorende procedures. Je brengt de juridische aspecten van (complexe) ruimtelijke vraagstukken in beeld en adviseert over de mogelijkheden aan college van burgemeester en wethouders, management en collegaís. Tevens neem je deel in (grote/complexe) ruimtelijke ontwikkelingsprojecten.

Medior/Senior Aanbestedingsjurist bij de Provincie Flevoland te Lelystad

Als aanbestedingsjurist heb je afwisselend werk omdat je een bijdrage levert aan de inkoop van verschillende leveringen en diensten in samenwerking met interne opdrachtgevers en je collega inkoopadviseurs. Daarmee lever je een bijdrage aan het behalen van onze doelstellingen. De eenheid is betrokken bij boeiende en maatschappelijk relevante en complexe onderwerpen, zoals de groeiende rol van Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven & Inkopen (MVOI) en het vertalen van sanctiemaatregelen tegen Rusland naar Europese aanbestedingen.

Adviseur Vergunningverlening Noordzee bij Rijkswaterstaat te Rijswijk

Nederland staat voor een grote opgave: de energietransitie. Hierbinnen speelt windenergie op zee een essentiŽle rol. Voor het overbrengen van die energie naar het vasteland zijn onder meer platforms en kabels nodig. Het programma Net op Zee leidt de aanleg daarvan in goede banen. Als adviseur vergunningverlening begeleid jij de vergunningaanvragen voor de unieke projecten op de Noordzee.

Jurist Omgevingsrecht Omgevingsdienst Midden-Holland te Gouda

Het omgevingsrecht is volop in beweging. Of het nu gaat om het opleggen van herstelmaatregelen aan de eigenaar van een bouwvalligpand of het organiseren van een mediationgesprek; wij zorgen voor een veilige leefomgeving. Ons team juridische zaken bestaat uit 16 mensen. Jij behandelt diverse handhavingszaken op het gebied van brandveiligheid, asbest, monumenten, natuurgebieden, bedrijventerreinen en recreatieparken.

Rechters-plaatsvervanger bij de Rechtbank Limburg te Maastricht en/of Roermond

Je krijgt een unieke kans om werkzaam te zijn bij de Rechtspraak. Door de maatschappelijke impact die je maakt, groei je als mens en verrijk je jouw loopbaan. Het werk van rechter-plaatsvervanger is goed te combineren met een andere functie als jurist. Je krijgt een inwerk- en begeleidingstraject en de noodzakelijke cursussen aangeboden. Het biedt jou de mogelijkheid om je te oriŽnteren op het vak van rechter, jouw curriculum vitae aan te vullen of (meer) procesrechtelijke ervaring op te doen.

Jurist Bestuursrecht bij Rijkswaterstaat te Arnhem

Voor ons hechte team van zeven juridisch specialisten zoeken wij een Jurist Bestuursrecht. Het werk is veelzijdig en verantwoordelijk. Een belangrijk onderdeel van je takenpakket is het opstellen van juridische adviezen met betrekking tot handhaving en het voeren van handhavingsprocedures. Daarnaast houd je je bezig met andere taken zoals het afhandelen van bezwaarschriften en het voeren van beroepsprocedures bij de bestuursrechter en het afhandelen van verzoeken op grond van de Wet Open Overheid.

Senior Jurist Privaatrecht / Gebiedsontwikkeling bij de Gemeente Amsterdam

Voor het team Juridische Zaken bij Grond en Ontwikkeling zijn wij op zoek naar een senior jurist privaatrecht. We geven grond uit in erfpacht, zijn betrokken bij erfpachtherzieningen en transformaties en ontwikkelen projecten in de gebiedsontwikkeling. Als jurist adviseer je bij activiteiten. Daarnaast lever jij juridische expertise bij de ontwikkelingen in het kader van duurzame energie in de gebiedsontwikkeling.

Vergunningverlener APV, Bijzondere Wetten, Alcoholwet bij de Gemeente Coevorden

Het cluster veiligheid binnen onze gemeente bestaat uit 3 vergunningverleners, 3 adviseurs openbare orde en veiligheid en buitengewoon opsporingsambtenaren, aangevuld met administratieve ondersteuning. Als vergunningverlener behandel je aanvragen voor vergunningen en geef je advies vanuit de APV, Bijzondere Wetten en de Alcoholwet. De verlening van evenementenvergunningen, alcoholwetvergunningen en exploitatievergunningen zijn hiervan een belangrijk onderdeel. Ook ben je met je collegaís een direct aanspreekpunt voor de burgemeester.

Adviseur vergunningverlening Noordzee bij Rijkswaterstaat te Rijswijk

Voor het overbrengen van windenergie van zee naar het vasteland zijn onder meer platforms en kabels nodig. Het programma Net op Zee leidt de aanleg daarvan in goede banen. Jij begeleidt de benodigde vergunningaanvragen. Je draagt actief bij aan het beheer van de Noordzee en hebt hierbij oog voor alle belangen die er spelen. Of het nu gaat om waterkwaliteit, natuur, scheepvaart, zandwinning, olie- en gaswinning, archeologie of visserij; steeds breng jij balans in de belangen.