Vacatures bestuursrecht juristen

Veel juristen en advocaten zijn actief op het gebied van het bestuursrecht. In het bestuursrecht staan de regels centraal waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Daarbij kan gedacht worden aan het geven van subsidie of het verlenen van een vergunning. Bestuursrecht wordt ook wel administratief recht genoemd. Zowel ondernemingen als particulieren krijgen regelmatig te maken met overheidsbesluiten.

De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb vermeldt hoe de overheid besluiten moet voorbereiden en bekendmaken. Ook staat hierin binnen welke termijn de overheid een besluit moet nemen.

Het bestuursrecht wordt vaak in een adem genoemd met het staatsrecht: staats- en bestuursrecht. Het staatsrecht betreft vooral besluiten van de hoogste staatsorganen en de organisatorische structuur van deze organen. Het bestuursrecht betreft vooral besluiten van organen die zich op specifieke terreinen tot burgers richten, alsmede de organisatorische structuur van specifieke organen. Een bestuursrecht jurist is niet per se ook expert op het gebied van het staatsrecht.

Bestuursrecht juristen reageren op juridische vacatures van advocatenkantoren en natuurlijk op vacatures voor overheidsjuristen.

Jurist Energie bij de Autoriteit Consument & Markt te Den Haag

Als jurist binnen onze directie draag je bij aan het goed laten functioneren van markten. Samen met je collega’s zie je er op toe dat wet- en regelgeving goed wordt nageleefd. Je krijgt veel verschillende en vaak lastige dilemma’s op je bureau. Bij omvangrijke dossiers zoek je juridische vraagstukken, met collega’s, tot op de bodem uit en maak je gedegen risicoanalyses. Je geeft adviezen, schrijft besluiten, behandelt handhavingsverzoeken en bent betrokken bij bezwaar- en beroepsprocedures.

Medewerker Bezwaar Bezwaar en Beroep bij UWV te Den Haag

Als medewerker bezwaar handel je bezwaarschriften af in het kader van Sociale verzekeringswetten en de Awb. Je werkt binnen een team van juridische collega’s, samen met arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen en administratief medewerkers. Gezamenlijk wordt gewerkt aan de behandeling van bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures om zo te komen tot een oplossing waardoor de cliënt zich gezien, gehoord en geholpen voelt.

Juridisch beleidsmedewerker bij het Ministerie van OCW te Den Haag

Voor deze functie zijn we op zoek naar een jurist die in het bijzonder juridische vraagstukken omtrent Europese universiteiten, instellingsaccreditatie en flexibilisering kan oppakken. Maar ook governance onderwerpen zoals samenwerking tussen universiteiten en academische ziekenhuizen en vraagstukken omtrent uitbesteding en verzorging van onderwijs behoren tot het takenpakket. Er wordt van je verwacht dat je de juridische rol kunt vervullen en tegelijkertijd ook de rol van een inhoudelijke beleidsmedewerker.

Bibob-adviseur bij de Gemeente Amsterdam

Het centraal opgesteld Bibob-team binnen de unit Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) geeft adviezen aan stadsdelen van de gemeente ten aanzien van de Wet Bibob; het belangrijkste instrument van de Amsterdamse Aanpak Ondermijning. Draag daar als Bibob-adviseur aan bij - door de juridische kaders te bewaken met inzet van jouw expertise!

Senior Juridisch adviseur bij de Gemeente Lansingerland te Bergschenhoek

Lansingerland is een dynamische gemeente in het hart van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, bestaande uit de kernen Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk. Als Senior Juridisch adviseur ondersteun je samen met je collega’s van het team Juridische zaken en inkoop (JZI) het gemeentebestuur en de organisatie van onze gemeente met juridisch advies. Er komt van alles langs. Denk onder meer aan vraagstukken rondom het algemeen bestuursrecht, klachtrecht, toepassing van de Gemeentewet, de APV, WOO, gemeenschappelijke regelingen en andere vragen vanuit de vakafdelingen.

Specialist APV / Bijzondere Wetten bij de Gemeente Zwartewaterland te Hasselt

De gemeente Zwartewaterland bestaat uit 3 kernen: Genemuiden staat bekend om zijn tapijtindustrie van internationale allure. Hanzestad Hasselt kent een eeuwenoude historie. En Zwartsluis is de toegangspoort naar Nationaal Park Weerribben-Wieden. Jij bent de specialist die binnen de gemeente verantwoordelijk is voor juridische vraagstukken binnen het domein veiligheid, daarbij uitvoering geeft aan bijzondere wetgeving zoals APV, Alcoholwet en BIBOB en de gemeente zowel in- als extern vertegenwoordigt bij de uitvoering van het gemeentelijke evenementenbeleid.

Medewerkers Bezwaar & Beroep bij het UWV te Rotterdam of Breda

Ben jij geïnteresseerd in de sociale vezekeringswereld, heb je altijd al een maatschappelijke bijdrage willen leveren, wil je alles weten over het afhandelen van bezwaarschriften en ervaring opdoen als Medewerker Bezwaar? Bij de afdeling Bezwaar en Beroep van UWV zijn wij op zoek naar jou. In deze functie heroverweeg je beslissingen op basis van jouw vakinhoudelijke deskundigheid. Hierbij vorm je in de rol van regiehouder een onafhankelijk en objectief oordeel over gemaakte bezwaren.

Griffier bij de Gemeente Heerde

De beoogd griffier wordt in eerste instantie aangenomen als tijdelijk raadsadviseur en gaat een af te spreken ontwikkeltraject in. De bedoeling is dat de beoogd griffier rond juli 2023 de functie van griffier gaat innemen. Na een inwerkperiode van een half jaar ondersteun je als griffier de gemeenteraad, de fracties en individuele raadsleden. Je bent de schakel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie. Verder ben je verantwoordelijk voor de procesmatige en inhoudelijke ondersteuning van de raad en voor de taken die daarbij horen. Je geeft leiding aan de griffie.

Rechters-plaatsvervanger bij de Rechtbank Limburg te Maastricht en/of Roermond

Je krijgt een unieke kans om werkzaam te zijn bij de Rechtspraak. Door de maatschappelijke impact die je maakt, groei je als mens en verrijk je jouw loopbaan. Het werk van rechter-plaatsvervanger is goed te combineren met een andere functie als jurist. Je krijgt een inwerk- en begeleidingstraject en de noodzakelijke cursussen aangeboden. Het biedt jou de mogelijkheid om je te oriënteren op het vak van rechter, jouw curriculum vitae aan te vullen of (meer) procesrechtelijke ervaring op te doen.

Senior Bestuursadviseur bij Waterschap Zuiderzeeland te Lelystad

Het waterschapsbestuur is verantwoordelijk voor de waterhuishouding in Flevoland en kleine delen Friesland en Overijssel. Als senior bestuursadviseur adviseer en ondersteun jij het bestuur. Je bewaakt en bevordert de kwaliteit van het bestuurlijk proces. Jouw aandachtsgebied ligt daarbij vooral bij het algemeen bestuur. Jij bent hun aanspreekpunt en geeft gevraagd en ongevraagd advies (bij moties, amendementen e.d.). Je bent sparringpartner van de voorzitter van de algemene vergadering en helpt hem bij de voorbereiding van (en tijdens) bestuursvergaderingen.

Bestuursrechtjurist bij het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard te Rotterdam

Onze afdeling Bestuur, Informatie en Juridische zaken adviseert over de meest uiteenlopende onderwerpen waar een waterschap in juridische zin mee te maken heeft. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het juridisch beheer van de eigendommen, die het waterschap ter uitoefening van zijn taak bezit. Op het gebied van transparantie van bestuurlijke besluitvorming en de nieuwe Wet open overheid (de Woo) zijn diverse ontwikkelingen gaande. Daarom zijn wij op zoek naar een bestuursrechtjurist.

Juridisch Adviseur Sociaal Domein bij de Gemeente Delft

De onderwerpen die bij jouw dagelijkse werkzaamheden aan bod komen zijn divers en hebben – naast de algemene bepalingen uit de Awb en de Participatiewet – een specialistisch karakter. Hierbij valt te denken aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), Bijstand voor zelfstandigen (BBZ), schuldhulpverlening, jeugdwet en verhaalsbijstand. Als juridisch adviseur voer je kwaliteitscontroles uit over de werkprocessen binnen het Sociaal Domein. Je bent juridisch aanspreekpunt voor de vakafdelingen, geeft juridisch advies en buigt je over (beleids)vraagstukken.

Jurist Zee & Delta bij Rijkswaterstaat te Rijswijk

Ons beheergebied omvat de provincie Zeeland, de Deltawateren, de Noordzee en de territoriale wateren van de Caribisch Nederlandse BES-eilanden. Jij toetst én adviseert onder meer op het gebied van vergunningverlening, verkeersbesluiten, handhaving en beheer- en onderhoudstaken; je behandelt zelfstandig Woo-verzoeken, schadeclaims en bezwaarschriften; je bent voorzitter van hoorzittingen en je behandelt beroepsprocedures en vertegenwoordigt de minister op zittingen. Vind jij het leuk om je te verdiepen in onder andere de Waterwet, Wegenverkeerswet, Scheepvaartverkeerswet, de Omgevingswet - de Woo en de AVG?

Jurist bestuursrecht bij de Provincie Flevoland te Lelystad

Voor de eenheid Juridische Zaken & Inkoop zoeken wij een Jurist Awb en Woo. Jij analyseert en beoordeelt verzoeken op informatie aan de hand van de relevante wetgeving. Daarbij krijg je te maken met politieke gevoeligheid, externe belangen en eventuele geheimhouding. Je bewaakt beslistermijnen en bent betrokken bij het verbeteren van de procedures om de wettelijke termijnen te halen. Je stelt Woo-besluiten op en bereidt zelfstandig bezwaarschriften voor.

Juridisch Adviseur Grondzaken bij de Gemeente Sliedrecht

Je geeft een helder advies over grondzaken binnen de juridische- en beleidskaders. Daarnaast verzorg je, op verschillende onderdelen, zelfstandig de uitvoering en/of coördinatie daarvan. Binnen de gemeente Sliedrecht is sprake van een grote variëteit aan opdrachten, waardoor je met veel verschillende partijen samenwerkt. Een uitdagende, afwisselde functie in een, ook vanuit geografische oogpunt gezien, dynamische omgeving!

Milieu Jurist Handhaving bij de Omgevingsdienst Haaglanden te Den Haag

Omgevingsdienst Haaglanden werkt aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen wij door het toetsen en verlenen van vergunningen, toezicht houden, handhaven en adviseren. Voor de afdeling Toezicht & Handhaving Milieu zijn wij op zoek naar een Milieu Jurist Handhaving. Je hebt een scherp oog voor juridische mogelijkheden binnen de dynamische kaders van het omgevingsrecht. Sta jij stevig in je schoenen, ben je overtuigd van het belang van handhaving en zorg jij dat de milieuwetgeving wordt nageleefd?

Juridisch Adviseur bij de Gemeenten Zaltbommel en Maasdriel

Tussen de Maas en de Waal ligt het ‘riviereiland’ Bommelerwaard. Door de centrale ligging langs de A2, het afwisselende landschap en de rijke historie is het aantrekkelijk om te wonen, recreëren en werken. De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel werken nauw samen om dit in stand te houden. Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard ondersteunt de gemeenten o.a. op juridisch gebied. Als juridisch adviseur houd jij je bezig met uiteenlopende zaken, maar vooral met het bestuursrecht. O.a. ben je samen met een collega verantwoordelijk voor procedures bij rechtbanken en de Raad van State.