Vacatures bestuursrecht juristen

Veel juristen en advocaten zijn actief op het gebied van het bestuursrecht. In het bestuursrecht staan de regels centraal waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Daarbij kan gedacht worden aan het geven van subsidie of het verlenen van een vergunning. Bestuursrecht wordt ook wel administratief recht genoemd. Zowel ondernemingen als particulieren krijgen regelmatig te maken met overheidsbesluiten.

De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb vermeldt hoe de overheid besluiten moet voorbereiden en bekendmaken. Ook staat hierin binnen welke termijn de overheid een besluit moet nemen.

Het bestuursrecht wordt vaak in een adem genoemd met het staatsrecht: staats- en bestuursrecht. Het staatsrecht betreft vooral besluiten van de hoogste staatsorganen en de organisatorische structuur van deze organen. Het bestuursrecht betreft vooral besluiten van organen die zich op specifieke terreinen tot burgers richten, alsmede de organisatorische structuur van specifieke organen. Een bestuursrecht jurist is niet per se ook expert op het gebied van het staatsrecht.

Bestuursrecht juristen reageren op juridische vacatures van advocatenkantoren en natuurlijk op vacatures voor overheidsjuristen.

Strategisch Beleidsadviseur - Leefomgeving en Bestuursrecht bij VNO-NCW te Den Haag

Lijkt het jou interessant om in gesprek te gaan met (grote) bedrijven, (top)ambtenaren, Kamerleden, Europarlementariërs en internationale organisaties? In deze rol zet jij je in voor een goed werkend omgevings- en bestuursrecht, waarbij projecten die bijdragen aan duurzame economische groei en grote transities zoals klimaat, energie, stikstof en woningbouw niet onnodig vertraagd worden. Het gaat daarbij om Europese, nationale en lokale wet- en regelgeving.

Lid Bezwaarschriftencommissie bij de Gemeente Waddinxveen

Wil jij je juridische blik verbreden? Voor onze onafhankelijke bezwaarschriftencommissie zijn wij op zoek naar leden. Als belanghebbenden het niet eens zijn met een gemeentelijk besluit, dan kunnen zij bezwaar maken. De bezwaarschriftencommissie adviseert de burgemeester, het college van b&w en/of de gemeenteraad over de afhandeling daarvan. Jij bereidt zaken inhoudelijk voor, stelt gericht en actief vragen tijdens de hoorzitting en brengt schriftelijk advies uit.

Jurist (Ruimtelijk) Bestuursrecht Bezwaar en Beroep bij de Gemeente Den Haag

Als juridisch adviseur ruimtelijk bestuursrecht bestaan jouw werkzaamheden voornamelijk uit het namens het college voeren van verweer op het gebied van vergunningverlening, ruimtelijke ordening, handhaving en huisvestingszaken. Je hebt hierbij te maken met wetten als de Omgevingswet, de Huisvestingswet/verordening en het bestuursrecht in brede zin. In samenwerking met de vakafdeling die het primaire besluit heeft genomen voer jij het verweer in alle fasen van bezwaar en (hoger) beroep bij de hoorcommissie, rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State.

Woo-jurist bij de Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Als Woo-jurist word jij verantwoordelijk voor de volledige behandeling van verzoeken tot openbaarmaking van gemeentelijke informatie. Je beoordeelt alle binnenkomende verzoeken en formuleert primaire besluiten. Daarnaast controleer je de anonimisering. Je stelt verweerschriften in eventuele bezwaar- en beroepsprocedures op en je vertegenwoordigt het college bij de bezwarencommissie en de rechtbank. Je participeert in de Woo-projectgroep die zich bezighoudt met de actieve openbaarmakingsplicht en levert een bijdrage aan digitaliseringsprojectgroepen die raakvlakken hebben met de Woo.