Vacatures ondernemingsrecht juristen

Er zijn veel ondernemingsrechtelijke juridische vacatures. Dit is een onderdeel van het privaatrecht (civiel recht) dat zich bezig houdt met rechtspersonen. Het is een rechtsgebied dat zich bezig houdt met onderwerpen als overeenkomsten (contractrecht), incassogeschillen, rechtsvormen, fusies, overnames, bestuurdersaansprakelijkheid of huurrecht bedrijfsruimte.

Soms maakt men naast het ondernemingsrecht een onderscheid tussen het rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat dan alleen over de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Het rechtspersonenrecht is ruimer en gaat over alle rechtspersonen. Het ondernemingsrecht is nog ruimer en gaat over het reilen en zeilen van een onderneming in de meest brede zin van het woord.

Ondernemingsrechtjuristen zijn werkzaam bij advocatenkantoren als advocaat-stagiair of advocaat-medewerker en als general counsel of bedrijfsjurist.

Advocaat-stagiair Herstructurering & Insolventie bij DVDW te Den Haag

Bij DVDW zijn circa 45 ondernemende advocaten werkzaam in verschillende expertises, waaronder Herstructurering & Insolventie. Als advocaat-stagiair werk je mee in teams die met de curator of bewindvoerder de door de Rechtbank uitgesproken faillissementen of surseances van betaling afwikkelen. Het is de bedoeling dat na een inwerkperiode je ook zelf door de rechtbank Den Haag als (jong) curator wordt aangesteld. Je adviseert in teamverband in alle mogelijke insolventiesituaties over zekerheidsrechten, aansprakelijkheid, enz. Verder adviseer en procedeer je op het gebied van handelsrecht.

(Senior) medewerker commercial litigation & arbitration bij BarentsKrans te Den Haag

Je vervult een zelfstandige rol binnen een jong, ambitieus en zeer kundig team. Je praktijk is dynamisch, met mooie en veelzijdige zaken die veelal een internationaal karakter hebben. Binnen het team staat naast kwaliteit en kennisdeling ook collegialiteit en een informele werksfeer hoog in het vaandel. Binnen het team is hoogwaardige expertise aanwezig en het opereert dan ook in de top van de markt.

Advocaat-stagiair Banking & Finance bij Florent te Amsterdam

Als Advocaat-stagiair Banking & Finance bij Florent ben je betrokken bij en medeverantwoordelijk voor het hele proces van een financieringstransactie. Je stelt zelf stukken op of helpt daarmee. Je leidt het proces in goede banen door te schakelen met de klant en de andere betrokken partijen. Ook bereid je adviezen aan klanten voor en bespreekt die dan samen met een medewerker of partner; samen met je team boks je de deal voor elkaar. Je werkt nauw samen met verschillende praktijkgroepen binnen Florent en met internationale partners. Je krijgt de kans om in allerlei verschillende transacties mee te draaien en breed ervaring op te doen.

Advocaat-stagiair Insolventierecht & Herstructurering bij Florent te Amsterdam

Als Advocaat-stagiair Insolventierecht & Herstructurering bij Florent ben je betrokken bij (middel)grote faillissementsprocedures. Je probeert het faillissement zo goed mogelijk af te wikkelen, met een doorstart of verkoop van de activa als belangrijk doel. Ook help je bij advisering van klanten die zich bevinden in de voorfase van faillissementen of adviezen aan betrokkenen in een bepaald faillissement (banken/schuldeisers/bestuurders). Je doet literatuur- en jurisprudentieonderzoek en bereidt adviezen voor. Je krijgt de kans om op allerlei verschillende faillissement en zaken mee te draaien en zo breed ervaring op te doen.

(Aankomend) Partner M&A bij DVDW Advocaten te Den Haag

Als (aankomend) partner van de overname- en corporate praktijk van DVDW Advocaten leid en begeleid je al het transactionele en corporate werk uit jouw eigen netwerk en werk dat van kantoor afkomstig is. Je bouwt verder aan deze corporate praktijk waarbij je veel samenwerkt met de financierings- en herstructureringsadvocaten. Je beschikt over een sterk netwerk. Als partner van onze corporate kantoren in Rotterdam en Den Haag vervul je naast een inhoudelijke rol ook een duidelijk strategische en sturende rol voor het kantoor waaraan je mede jouw eigen richting kunt geven. Je maakt eventueel met jouw huidige team van medewerkers de overstap naar DVDW Advocaten.

Advocaat-medewerker Insolventierecht & Herstructurering bij Florent te Amsterdam

Als Advocaat-medewerker Insolventierecht & Herstructurering bij Florent adviseer je bij (middel)grote faillissementsprocedures en (internationale) herstructureringen, mogelijk in de toekomst ook in het kader van de WHOA. Je krijgt hierin veel verantwoordelijkheid en neemt wanneer dit kan het voortouw in een zaak. Daarnaast draai je mee in de curatorenpraktijk, waarbij je ondersteuning biedt aan de curatoren bij hun werkzaamheden in (middel)grote faillissementen. Mogelijk kun je zelf curator worden.

Kandidaat-Notaris Ondernemingsrecht bij Nysingh te Apeldoorn

Jij wordt bij Nysingh een belangrijke adviseur bij diverse juridische aspecten op het gebied van Ondernemingsrecht. Je komt te werken in een afwisselende praktijk en adviseert en begeleidt Nederlandse en internationale (middel)grote ondernemingen en (semi-) publiekrechtelijke instellingen op het gebied van (grensoverschrijdende) fusies en splitsingen, overnames, herstructureringen, joint ventures, implementatie van governancebeleid en codes.

Advocaat-medewerker Corporate & Commercial Litigation bij BarentsKrans te Den Haag

De praktijkgroep Corporate & Commercial Litigation bestaat uit een team van 11 advocaten die adviseren en procederen op het gebied van ondernemingsrechtelijke geschillen in brede zin. De praktijk varieert van commerciële contracten tot overnamegeschillen, aandeelhoudersgeschillen en aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Er wordt geprocedeerd bij zowel de civiele rechter als de Ondernemingskamer. De brede praktijk biedt de mogelijkheid om te procederen en strategisch te adviseren over een diversiteit aan onderwerpen.

Advocaat-Stagiair Banking & Finance bij BarentsKrans te Den Haag

Als advocaat-stagiair Banking & Finance begeleid je voornamelijk financiële instellingen, andere geldverstrekkers en kredietnemers bij diverse financieringstransacties. De nadruk ligt op het structureren, leiden en afronden van Nederlandse en internationale acquisitiefinancieringen, vastgoed(ontwikkelings)financieringen en (duurzame) projectfinancieringen. Je wordt onderdeel van de praktijkgroep Financieringen & Financieel Toezicht; onderdeel van de bredere corporate praktijk die bestaat uit circa 20 advocaten en (kandidaat-)notarissen die nauw met elkaar samenwerken.

Advocaat-medewerker Banking & Finance bij BarentsKrans te Den Haag

Ter uitbreiding van onze groeiende praktijk zijn wij op zoek naar een advocaat-medewerker Banking & Finance. Samen met het team begeleid je diverse financieringstransacties. Het is de bedoeling dat je al snel een belangrijk aanspreekpunt wordt voor de cliënt. De nadruk ligt op het structureren, leiden en afronden van (inter)nationale acquisitie­financieringen, vastgoed(ontwikkelings)­financieringen en (duurzame) project­financieringen.

Senior juridisch medewerkers (Kanton en Insolventie) bij de Rechtbank Noord-Holland te Haarlem

Als senior juridisch medewerker bij Kanton verleen je inhoudelijk ondersteuning aan de rechter bij de voorbereiding en afdoening van aardvorderingen bij Kanton op het gebied van huurrecht en appartementsrecht en andere vastgoed gerelateerde civiele zaken.
Als senior juridisch medewerker bij Insolventie verleen je inhoudelijk ondersteuning aan de rechter bij de voorbereiding en afdoening van faillissementszittingen en zittingen in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Daarnaast ondersteun je de rechters-commissarissen bij hun toezichthoudende taken in lopende faillissementen.