Vacatures overheid juristen (ministerie, provincie, gemeente, waterschap)

Bij overheidsjuristen dient gedacht te worden aan juristen die actief zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen, of de rijksoverheid. Dit zijn juridische vacatures in een bestuursrechtelijke context.
Een overheidsjurist werkzaam bij de rijksoverheid zal meer met beleid te maken krijgen, terwijl juristen bij decentrale overheden (gemeentejuristen bijvoorbeeld) meer geconfronteerd worden met juridische problemen die in relatie staan tot uitvoeringstaken en handhaving.
Bij de landelijke overheid zijn vaak juridische vacatures in het kader van de ontwikkeling van wetgeving en als juridisch beleidsmedewerker.
Gemeentelijke overheidsjuristen worden vaak geconfronteerd met een diversiteit een juridisch onderwerpen (ambtenarenrecht, handhavingsrecht, milieurecht, ruimtelijke ordening, APV, openbare orde, vergunningverlening, subsidierecht, aanbestedingsrecht).

Leden voor de Geschillencommissie bij de Gemeente Utrecht

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. De nieuwe Geschillencommissie gaat vanaf dat moment adviseren over geschillen tussen werkgever en werknemer van de gemeente Utrecht en eventuele overheidsorganen uit de regio. Wij zijn op zoek naar een voorzitter, een lid namens de werkgever en een plaatsvervangend lid namens de werkgever. De voorzitter zal gekozen worden in samenspraak met een vertegenwoordiger namens de werknemers.

Senior juridisch beleidsmedewerker ruimtelijke ordening bij de Gemeente Schagen

Jij bent een senior jurist ruimtelijke ordening die stevig in zijn schoenen staat. Jouw hart gaat sneller slaan van het werken aan omvangrijke projecten die een grote impact hebben op hun omgeving, of dat nu lokaal, landelijk of wereldwijd is.Of het nu gaat om het begeleiden van de planologische procedures voor bijvoorbeeld de nieuwe Pallas reactor of het opstellen van een bestemmingsplan/omgevingsplan met een complex veld van stakeholders: jij weet vanuit jouw juridische kennis en ervaring goed hoe je je moet bewegen in een politiek-bestuurlijke omgeving om het juiste resultaat te bereiken.

Senior juridisch medewerker / Handhavingsjuristbij de Gemeente Lopik

De senior juridisch medewerker is verantwoordelijk voor het opstellen van complexe juridische adviezen met betrekking tot handhaving en het voeren van handhavingsprocedures. Je coördineert de handhaving en fungeert als interne vraagbaak met betrekking tot alle aspecten van handhaving. Ook ondersteun je de collega’s van vergunningverlening bij juridische vraagstukken. Je vertegenwoordigt de gemeente bij de behandeling van bezwaar- en (hoger) beroepsschriften tegen handhavingsbesluiten.

Juridisch adviseur gebiedsontwikkeling bij de Gemeente Meierijstad te Veghel

Je draagt bij aan de invoering van de Omgevingswet, met het opstellen van het omgevingsplan en vertalen van rechtsnormen in toepasbare regels (vragenbomen) voor de vergunningchecker. Je ontwikkelt beleid op het terrein van ruimte, bouwen, milieu, openbare ruimte en evenementen en je draagt zorg voor de vertaling van beleid naar de uitvoering. Bijvoorbeeld door een werkproces te ontwerpen. Tevens help je zo nodig mee bij juridische taken als het verweer bij beroep tegen planologische besluiten en het opstellen van anterieure overeenkomsten.

Wetgevingsjurist bij de Tweede Kamer der Staten Generaal

Als wetgevingsjurist draag je bij aan de wetgevende taak van de Tweede Kamer. Je stelt amendementen en initiatiefwetgeving op over allerlei verschillende onderwerpen, ter uitwerking van de politieke en beleidsmatige wensen van Kamerleden. Verder schrijf je notities ten behoeve van Kamercommissies over wetgevingsaangelegenheden en staatsrechtelijke vraagstukken, stel je stemmingslijsten op en help je fracties met het beantwoorden van juridische vragen.

Juridisch adviseur bestuursrecht bij de Gemeente Gorinchem

Ben jij een proactieve juridisch adviseur die graag zelfstandig werkt maar wel de verbinding zoekt? Bijt jij je vast in complexe processen en word je blij van vraagstukken op gebied van bestuursrecht? Denk jij in mogelijkheden en kan je snel schakelen? En ben je daarbij dienstverlenend en resultaatgericht? Dan zijn wij op zoek naar jou! Je gaat je onder meer bezighouden met advisering bij vraagstukken op bestuursrechtelijk vlak en het aanbestedingsrecht.

Jurist Omgevingsrecht bij de Gemeente Zwijndrecht

Als jurist bij onze gemeente ben je zowel inhoudelijk als procesmatig bezig, onder andere met het omgevingsrecht. Je gaat voor ons diverse (complexe) juridische dossiers behandelen. Je bent verantwoordelijk voor de afhandeling van bezwaar-, beroep-, en hoger beroepszaken. Je pakt handhavingszaken die spelen in het Buitengebied en reguliere handhavingszaken op. Je kunt bestemmingsplannen verder in procedure brengen.