Vacatures overheid juristen (ministerie, provincie, gemeente, waterschap)

Bij overheidsjuristen dient gedacht te worden aan juristen die actief zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen, of de rijksoverheid. Dit zijn juridische vacatures in een bestuursrechtelijke context.
Een overheidsjurist werkzaam bij de rijksoverheid zal meer met beleid te maken krijgen, terwijl juristen bij decentrale overheden (gemeentejuristen bijvoorbeeld) meer geconfronteerd worden met juridische problemen die in relatie staan tot uitvoeringstaken en handhaving.
Bij de landelijke overheid zijn vaak juridische vacatures in het kader van de ontwikkeling van wetgeving en als juridisch beleidsmedewerker.
Gemeentelijke overheidsjuristen worden vaak geconfronteerd met een diversiteit een juridisch onderwerpen (ambtenarenrecht, handhavingsrecht, milieurecht, ruimtelijke ordening, APV, openbare orde, vergunningverlening, subsidierecht, aanbestedingsrecht).

Juridisch beleidsmedewerker integrale veiligheid bij de Gemeente Urk

Je komt binnen onze gemeente te werken bij het Team Integrale Veiligheid. De taken binnen dit team zijn verdeeld onder drie collega’s die nauw samenwerken. Het accent in deze functie ligt op uitvoerende (juridische) aspecten. Zo pas je het Damocles- en Bibob-beleid toe en doe je de advisering rondom evenementen. Daarnaast geef je uitvoering aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en adviseer je bijvoorbeeld bij het opstellen van nieuwe beleidsregels. Ook bij casuïstiek kunnen we jouw hulp goed gebruiken, bijvoorbeeld bij het afhandelen van zaken die vanuit de APV kunnen spelen. Verder ben je betrokken bij het Integraal Veiligheidsbeleid en de Crisisorganisatie. Een voorbeeld hiervan is het Project Ondermijning.

Juridisch Adviseur Openbare Orde en Veiligheid bij de Gemeente Almelo

Als juridisch adviseur Openbare Orde en Veiligheid adviseer je de burgemeester, ontwikkel je beleid en voer je het beleid samen met collega’s uit. Je kent de openbare orde bevoegdheden van de burgemeester en bent in staat juridisch advies te geven over ingewikkelde en urgente juridische vraagstukken. Je bent gesprekspartner rondom complexe thema’s voor interne en externe collega’s.

Juridisch adviseur / secretaris bezwarencommissie bij de Provincie Zuid-Holland te Den Haag

Je ondersteunt het Cluster Rechtsbescherming bij de advisering over bezwaarschriften. Deze hebben betrekking op een groot aantal rechtsgebieden en zijn afkomstig van inwoners, bedrijven en andere bestuursorganen. De diversiteit bezwaarschriften en ook klachten maakt deze functie ook zo interessant. Indien er een bezwaarschrift of klacht binnenkomt onderzoek je allereerst bij partijen of er mogelijkheden zijn om buiten de formele bezwaarprocedure tot een oplossing van het geschil te komen. Je krijgt hierbij alle ruimte om te kijken naar verschillende oplossingsmogelijkheden.

Juridisch adviseur Handhaven bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving bij de Gemeente Enschede

Je zet je in op de bestuursrechtelijke handhaving van bouw-, milieu-, en ruimtelijke regelgeving, drank- en horecawet en van de Algemene Plaatselijke Verordening. Als juridisch adviseur handhaven bereid je de juridische besluitvorming voor door brieven en (concept-)beschikkingen op te stellen. Daarnaast vertegenwoordig je de gemeente Enschede in handhavingszaken in bezwaar en (hoger) beroep. Per situatie kijk je kritisch naar de relevante wet- en regelgeving en welke ruimte je daarbij kunt opzoeken.

Senior Jurist Bestuursrecht bij de Provincie Flevoland te Lelystad

Jij wordt de specialist van de AVG en de Woo. Het grootste deel van de tijd werk je als specialist op het gebied van privacy en openbaarheid en je werkt samen met Wob-juristen, de privacy jurist en de functionaris gegevensbescherming. De inschatting is dat je de resterende tijd werkt als projectleider en specialist op het thema Woo binnen het team juristen van de eenheid. Je bent allround adviseur op het gebied van de Awb samen met het team juristen en adviseert het hoofd van de Eenheid over juridische vraagstukken met betrekking tot de Wob.