Vacatures overheid juristen (ministerie, provincie, gemeente, waterschap)

Bij overheidsjuristen dient gedacht te worden aan juristen die actief zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen, of de rijksoverheid. Dit zijn juridische vacatures in een bestuursrechtelijke context.
Een overheidsjurist werkzaam bij de rijksoverheid zal meer met beleid te maken krijgen, terwijl juristen bij decentrale overheden (gemeentejuristen bijvoorbeeld) meer geconfronteerd worden met juridische problemen die in relatie staan tot uitvoeringstaken en handhaving.
Bij de landelijke overheid zijn vaak juridische vacatures in het kader van de ontwikkeling van wetgeving en als juridisch beleidsmedewerker.
Gemeentelijke overheidsjuristen worden vaak geconfronteerd met een diversiteit een juridisch onderwerpen (ambtenarenrecht, handhavingsrecht, milieurecht, ruimtelijke ordening, APV, openbare orde, vergunningverlening, subsidierecht, aanbestedingsrecht).

Jurist / juridisch adviseur contracten bij de Gemeente Katwijk

Als juridisch adviseur breng je risico’s in beeld en borg je deze. Dit doe je voor projecten op het snijvlak van grondexploitatie en ruimtelijke ontwikkeling. Je adviseert het management en projectmanagers bij contracttrajecten, over toe te passen onderhandelingsstrategieën en coördineert overleg met externe partijen. Tevens inventariseer voor projecten de juridische risico’s, stel je beheersmaatregelen voor en adviseer je gevraagd en ongevraagd over privaat- en bestuursrechtelijke kwesties.

Jurist bezwaar en beroep bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Een uitdagende en afwisselende functie? Die heb je zeker, als jurist bezwaar en beroep bij het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naast dat je werkt aan individuele bezwaar- en beroepszaken geef je ook juridisch advies. Samen met je collega’s bouw je vanuit Den Haag aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland: een waardevolle bijdrage aan de samenleving.

Senior juridisch medewerker familierecht bij het Gerechtshof Den Haag

Je speelt een belangrijke rol bij de juridische, organisatorische en praktische voorbereiding van de zaken die op de zitting worden behandeld. Je fungeert als griffier ter zitting en neemt actief deel aan het raadkameroverleg. Daarna schrijf je de conceptbeschikkingen en de processen-verbaal in die zaken. In alimentatiezaken maak je ook, indien nodig, de alimentatieberekeningen.

Juridisch adviseur Wob/Awb bij het Ministerie van Financiën te Den Haag

Samen met vijf collega-juristen behandel je de verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) die aan het ministerie van Financiën zijn gericht. Hierbij adviseer je de beleidsafdelingen over de behandeling van zulke verzoeken, schrijf je besluiten en behandel je eventuele bezwaarschriften. In jouw regierol zorg je ervoor dat alle relevante stakeholders tijdig betrokken worden bij de afhandeling van het Wob-verzoek.

Twee senior juristen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd te Utrecht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is voor haar afdeling Juridische Zaken op zoek naar twee ervaren juristen voor elk 36 uur per week. Beide senior juristen komen te werken in een team van juristen die gespecialiseerd zijn op het gebied van curatieve zorg, geneesmiddelen en medische technologie. De werkzaamheden van een senior jurist zullen primair betrekking op het terrein van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen, van de andere senior jurist voornamelijk op het terrein van de curatieve zorg. Je informeert en adviseert het management en inspecteurs op het gebied van de gezondheidszorg over de juridische aspecten van toezicht.

Juridisch adviseur handhaving bij de Gemeente Midden-Delfland te Schipluiden

Midden-Delfland bevindt zich in Bijzonder Provinciaal Landschap tussen Rotterdam, Den Haag en Delft. Een uniek stukje Nederland waar de koe zoveel mogelijk in het weiland staat en weidevogels zich thuis voelen in de polders. Midden-Delfland is niet zomaar ‘een gemeente’. Het grijze pak past ons niet. We hebben oog voor onze inwoners, het landschap, de karakteristieke dorpen en elkaar.
Als juridisch adviseur word je primair verantwoordelijk voor het afhandelen van de handhavingsprocedures op het gebied van bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, de APV en openbare orde en veiligheid.

Jurist Omgevingskwaliteit bij de Gemeente Stichtse Vecht te Maarssen

Heb je een open blik en wil je meedenken over goede, pragmatische en juridisch kloppende oplossingen voor onze inwoners? Kom dan werken bij ons team Omgevingskwaliteit! Op allerlei mogelijke manieren zet jij je juridische kennis in. In ons team werk je bijvoorbeeld samen met planologen, toezichthouders, BOA’s en vergunningverleners. Je stelt o.a. (handhavings)beschikkingen op samen met vergunningverleners en toezichthouders, behandelt bezwaar- en beroepschriften en WOB-verzoeken. Een zeer diverse functie, waarbij je als jurist ook achter je bureau vandaan komt en in contact treedt met jouw klanten: onze inwoners.

Senior jurist veiligheid bij de Gemeente Eindhoven

Jij adviseert over diverse veiligheidsthema's zoals gebiedsverboden, pandsluitingen, huisverboden, manifestaties en noodrechtbesluiten. De burgemeester van Eindhoven is tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Jij weegt ook zijn belangen af in relatie tot deze rol, bijvoorbeeld de aanpak van de Corona-crisis. Je houdt je bezig met onderwerpen die de volgende dag in de krant kunnen staan. De nadruk ligt voor jou op de complexere zaken met een hoge politieke gevoeligheid en een hoog afbreukrisico.

Juridisch beleidsmedewerker bij de Gemeente Katwijk

Recent is een nieuw VTH-beleid (VTH = Vergunningen Toezicht en Handhaving) vastgesteld. Vanuit dit hernieuwde kader geef jij, samen met de vakspecialisten van de verschillende disciplines, vorm aan de uitvoeringsprogramma’s. In dit kader ontwikkel en actualiseer je ons VTH-beleid en adviseer je hierover (bijv. ligplaatsenbeleid, VTH beleid e.d.). Tevens redigeer je verordeningen (bijv. Marktverordening) en aanvullende regelgeving. Ook beantwoord je inhoudelijke vragen, adviseer je collega’s, management en college, en maak je en wijzig je overeenkomsten.