Vacatures overheid juristen (ministerie, provincie, gemeente, waterschap)

Bij overheidsjuristen dient gedacht te worden aan juristen die actief zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen, of de rijksoverheid. Dit zijn juridische vacatures in een bestuursrechtelijke context.
Een overheidsjurist werkzaam bij de rijksoverheid zal meer met beleid te maken krijgen, terwijl juristen bij decentrale overheden (gemeentejuristen bijvoorbeeld) meer geconfronteerd worden met juridische problemen die in relatie staan tot uitvoeringstaken en handhaving.
Bij de landelijke overheid zijn vaak juridische vacatures in het kader van de ontwikkeling van wetgeving en als juridisch beleidsmedewerker.
Gemeentelijke overheidsjuristen worden vaak geconfronteerd met een diversiteit een juridisch onderwerpen (ambtenarenrecht, handhavingsrecht, milieurecht, ruimtelijke ordening, APV, openbare orde, vergunningverlening, subsidierecht, aanbestedingsrecht).

MT lid Juridische Zaken bij de Provincie Zuid-Holland

Alle juridische disciplines van de afdeling Financieel Juridische Zaken (FJZ) samengevoegd tot één team Juridische zaken (JZ). Het huis staat inmiddels stevig op haar fundering, maar we zoeken jou voor de laatste stappen. Hierbij spelen grote maatschappelijke opgaven zoals energietransitie en implementatie van de nieuwe omgevingsverordening een grote rol. Als MT-lid Juridische zaken geef je onder meer leiding aan het team JZ.

Beleidsmedewerker beroepen in de zorg bij het Ministerie van VWS

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, veerkrachtig en fit Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Ervoor zorgen dat nu en in de toekomst voldoende zorg van hoge kwaliteit geleverd kan blijven worden. Dat is de opdracht van de directie Macro-economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt. Als (senior) beleidsmedewerker bij de afdeling Beroepen werk jij mee aan die belangrijke opdracht, en lever je zo een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

Juridisch Adviseur bij de Gemeente Reimerswaal te Kruiningen

Als juridisch adviseur bij de Zeeuwse gemeente Reimerswaal is geen dag hetzelfde. In deze veelzijdige functie ontwikkel jij jezelf tot breed inzetbaar juridisch adviseur. Dit doe je in nauwe samenwerking met de collega’s binnen het juridisch cluster. Met jouw juridische inbreng kun je ervoor zorgen dat Reimerswaal professioneel, betrouwbaar en rechtvaardig handelt. Zo adviseer je collega’s en bestuurders over de juridische aspecten van regelgeving, beleid en besluiten. Want, jouw mening doet ertoe!

Senior Jurist Mededinging bij de Autoriteit Consument & Markt te Den Haag

Ben jij een ervaren juist en wil je werken aan complexe en uitdagende onderzoeken waarin iets nooit zwart of wit is? Ben je op zoek naar een baan waarin jij je inzet voor complexe mededingingszaken en richting geeft aan de ontwikkeling van het mededingingsrecht? Als Senior Jurist Mededinging kom je te werken bij de Directie Mededinging. Je ziet toe op de naleving van de Mededingingswet en werkt mee aan het signaleren, onderzoeken, voorkomen en oplossen van marktproblemen.

Strategisch juridisch adviseur bij de Gemeenten De Wolden en Hoogeveen

De Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen is op zoek naar een juridisch adviseur. Deze functie biedt veel afwisseling, waarbij geen werkdag er hetzelfde uitziet. Je bent juridisch adviseur van bestuurders, griffie en directie. Je bent sparringpartner voor de juristen binnen de organisatie bij complexe casussen en voor de juridische concerncontroller. En ook ben je privacyofficer in het kader van de AVG en juridisch adviseur voor vraagstukken rond verbonden partijen.

Senior juridisch adviseur bij de Gemeente Velsen

De 10 medewerkers van het team Juridische Zaken werken aan de juridische kwaliteit van de vele en diverse processen binnen onze gemeente. Van het beantwoorden van vragen, afhandelen van bezwaar- en beroepschriften tot hoogwaardige juridische advisering aan het bestuur. Op terreinen die uiteen kunnen lopen van inkoopbeleid en bouwvergunningen tot aan het sociaal domein. Breed en afwisselend werk, waar jij als senior juridisch adviseur een inhoudelijke en coördinerende rol bij hebt.

Juridisch medewerker bij de Omgevingsdienst Noord-Veluwe te Harderwijk

De Omgevingsdienst Noord-Veluwe is een samenwerkingsverband van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten en de provincie Gelderland. We werken nauw samen aan de uitvoering van vergunningverlening, handhaving en advisering over het omgevingsrecht voor milieu. Met zo’n 50 medewerkers bouwen we dagelijks aan een gezonde, veilige en schone leefomgeving. Samen met vier collega’s vorm je het Team Juridisch: betrokken en gedreven juristen, die graag een bijdrage leveren aan een optimale leefomgeving.

Beleidsmedewerker jeugdcriminaliteit bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het verder versterken van (jeugd)preventie en zorgen voor de verbinding met het sociaal domein. Daar zet jij je voor in bij het team Jeugdcriminaliteit in Den Haag. Als coördinerend beleidsmedewerker kom je terecht in een jong team. Je bent dan ook een gedreven en enthousiaste collega die samen met ons wil werken aan de opbouw van het team. Tegelijkertijd ontwikkel je een visie van onze positie in de verhouding tot het sociaal domein.

Medewerker bezwaar en beroep bij de Gemeente Leiden

Samen met de andere juridische medewerkers richt jij je op de afhandeling van bezwaren, (hoger) beroepen en voorlopige voorzieningen in het sociaal domein. Het betreft het werkterrein van de Participatiewet, Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO), jeugd, schuldhulpverlening, Bbz en TOZO. Je analyseert de bezwaren en besluiten, toetst deze aan wet- en regelgeving, stelt verweerschriften op en neemt als vertegenwoordiger van de gemeente deel aan hoorzittingen en zittingen van de regionale bezwarencommissie. Ook ga je naar zittingen van de rechtbank en de Centrale Raad van Beroep.

Raadsadviseur bij de Gemeente Elburg

Elburg is een goed bereikbare gemeente aan het Veluwemeer met historie, natuurschoon en 23.000 inwoners. Wij zijn op zoek naar een Raadsadviseur met affiniteit met en kennis van gemeentelijke democratie en besluitvormingsprocessen. Een onafhankelijk adviseur met politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Het komende jaar staat met name in het teken van de voorbereiding van de verkiezing en het inwerkprogramma van de nieuw gekozen raadsleden.

Handhavingsjurist bij de Gemeente Midden-Delfland te Schipluiden

Als handhavingsjurist bij de gemeente Midden-Delfland werk je aan diverse handhavingsprocedures. Een illegaal bouwwerk wat afgebroken moet worden, het (tijdelijk) sluiten van een onveilig gebouw maar ook het oplossen van een geschil tussen buren. Het zijn voorbeelden van dossiers, waar jij je als handhavingsjurist in vastbijt. Door jouw uitstekende juridische werk, draag je bij aan een leefbaar en veilig Midden-Delfland.

Juridisch adviseur handhaving bij het Waterschap Aa en Maas te 's-Hertogenbosch

Als handhavingsjurist ben jij verantwoordelijk voor onze juridische kwaliteit en verzorg je bestuursrechtelijke handhavingsbeschikkingen. Je handelt bezwaarschriften af en vertegenwoordigt het waterschap in beroepszaken. Ook ben je adviseur en sparringpartner voor collega’s en bestuur, vooral als het gaat om waterkwaliteit en het onttrekken van water. Naast je juridische taak ben je verantwoordelijk voor beleidsmatige dossiers en vertaal je nieuwe wet- en regelgeving, waaronder de Omgevingswet, naar ons werk.