Vacatures overheid juristen (ministerie, provincie, gemeente, waterschap)

Bij overheidsjuristen dient gedacht te worden aan juristen die actief zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen, of de rijksoverheid. Dit zijn juridische vacatures in een bestuursrechtelijke context.
Een overheidsjurist werkzaam bij de rijksoverheid zal meer met beleid te maken krijgen, terwijl juristen bij decentrale overheden (gemeentejuristen bijvoorbeeld) meer geconfronteerd worden met juridische problemen die in relatie staan tot uitvoeringstaken en handhaving.
Bij de landelijke overheid zijn vaak juridische vacatures in het kader van de ontwikkeling van wetgeving en als juridisch beleidsmedewerker.
Gemeentelijke overheidsjuristen worden vaak geconfronteerd met een diversiteit een juridisch onderwerpen (ambtenarenrecht, handhavingsrecht, milieurecht, ruimtelijke ordening, APV, openbare orde, vergunningverlening, subsidierecht, aanbestedingsrecht).

Senior Privacy Officer bij de Gemeente Amsterdam

Als Senior Privacy Officer versterk je het privacy bewustzijn bij de gemeente Amsterdam vanuit de afdeling Informatievoorziening. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de toepassing van privacybeleid voor het gehele cluster en draag je zorg voor vakontwikkeling en privacy management binnen de organisatie. In je functie help je verschillende directies met het naleven van de AVG vereisten.

Juridisch Adviseur bij de Gemeente Vlissingen

Vlissingen is een maritieme stad in hart en nieren. Het ligt daar waar de Schelde, de drukst bevaren rivier van Europa, de Noordzee instroomt. Samen met Terneuzen is Vlissingen de 3e havenstad van Nederland. Wij zijn op zoek naar een Juridisch Adviseur. Jij weet de weg in het land van wet- en regelgeving. De laatste updates heb je al lang en breed bestudeerd. Je staat te popelen om ons met jouw kennis gevraagd en ongevraagd advies te geven.

Senior Onderzoeker bij het Onderzoekcentrum Drechtsteden te Dordrecht

Als senior onderzoeker stel je onderzoeksopzetten en –programma's op. Je voert ze uit of stuurt ze aan, waarbij jij specialist bent op de beleidsterreinen Economie & Arbeidsmarkt. Je vertaalt onderzoek-, analyse- en ontwikkelingsresultaten naar adviezen en aanbevelingen voor de opdrachtgever. De resultaten presenteer je in de vorm van rapportages, visualisaties en mondelinge presentaties. Je levert daarmee een bijdrage aan beleidsontwikkeling en realisatie van strategische doelen voor de opdrachtgever.

Jurist Omgevingsrecht bij de Gemeente Nissewaard

De jurist binnen het team Vergunningen verricht werkzaamheden op het gebied van het Omgevingsrecht en aanverwante wetgeving. De jurist is verder breed inzetbaar binnen de afdeling en zorgt voor de juridische (beleids)advisering van collega’s en het bestuur op het gebied van het Omgevingsrecht, de Awb, de APV en aanverwante regelgeving en procedures.

Juridisch adviseur Sociaal Domein bij de Gemeente Krimpenerwaard

Als juridisch adviseur behandel je bezwaar- en beroepschriften binnen het Sociaal Domein. Je bent verantwoordelijk voor de juridische kwaliteit en speelt een belangrijke rol bij het optimaliseren van de juridische kwaliteitszorg en het actualiseren van gemeentelijke wet- en regelgeving. Om gedegen input en advies te kunnen geven aan je collega’s deel en vergaar je informatie zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie.

Letselschadejuristen bij het Ministerie van Defensie te Utrecht, via Leeuwendaal

De afdeling Claims van het Dienstencentrum Juridische Dienstverlening zoekt 6 letselschadejuristen ter uitbreiding van het huidige team van letselschadejuristen. Je werkt zelfstandig aan neutraal en verdiepend feitenonderzoek en een rechtsgeldige en mensgerichte claimafhandeling. Je werkt onder begeleiding van een ervaren senior collega, die jou de kneepjes van het vak gaat leren.