Vacatures overheid juristen (ministerie, provincie, gemeente, waterschap)

Bij overheidsjuristen dient gedacht te worden aan juristen die actief zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen, of de rijksoverheid. Dit zijn juridische vacatures in een bestuursrechtelijke context.
Een overheidsjurist werkzaam bij de rijksoverheid zal meer met beleid te maken krijgen, terwijl juristen bij decentrale overheden (gemeentejuristen bijvoorbeeld) meer geconfronteerd worden met juridische problemen die in relatie staan tot uitvoeringstaken en handhaving.
Bij de landelijke overheid zijn vaak juridische vacatures in het kader van de ontwikkeling van wetgeving en als juridisch beleidsmedewerker.
Gemeentelijke overheidsjuristen worden vaak geconfronteerd met een diversiteit een juridisch onderwerpen (ambtenarenrecht, handhavingsrecht, milieurecht, ruimtelijke ordening, APV, openbare orde, vergunningverlening, subsidierecht, aanbestedingsrecht).

Medewerker Bezwaar & Beroep bij UWV te Almere en Utrecht

In deze functie heroverweeg je beslissingen op basis van jouw vakinhoudelijke deskundigheid. Hierbij vorm je in de rol van regiehouder een onafhankelijk en objectief oordeel over het bezwaar. Dat betekent dat je bezwaren en klachten serieus neemt en stilstaat bij argumenten die klanten naar voren brengen. Vervolgens stel je een Beslissing op Bezwaar op om de rechtspositie van de belanghebbende vast te leggen, of te zoeken naar een passende oplossing via persoonlijke benadering of mediation.

Juridisch beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening bij de Gemeente Medemblik te Wognum

Er is per direct een vacature vrij bij het team Ruimtelijke Ordening. Ruimtelijke Ordening is 1 van de 5 taakvelden bij Ruimtelijke Ontwikkeling. Binnen ons team groeit het werk. Dit komt omdat er meer woningbouwinitiatieven bij ons binnenkomen en wij bezig zijn met de implementatie van de Omgevingswet. Wij hebben ruimte voor iemand met een frisse blik! Kom jij ons team versterken? Het betreft een uitdagende functie die jou inspireert om al je talenten in te zetten en jezelf verder te ontwikkelen.

Voorzitter Bezwaar- en Adviescommissie Awb bij de Provincie Utrecht

De Bezwaar- en adviescommissie Awb speelt een (bemiddelende) rol in de geschillen tussen provincie en burger. De commissie behandelt bezwaarzaken op alle rechtsgebieden. Als voorzitter bent u het gezicht van de Bezwaar en adviescommissie. Zo bent u verantwoordelijk voor een ordentelijk proces rond bezwaren. U bent aanspreekpunt voor de provincie en voor de buitenwacht.

Bestuurlijk Juridisch Adviseur bij het Openbaar Lichaam Bonaire

De afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ) is belast met het adviseren van, de Eilandsraad, het bestuurscollege en het ambtelijk apparaat voor wat betreft alle juridische en of bestuurlijke vraagstukken. De afdeling is daarmee een spil in het web en ziet er op toe dat conform wet- en regelgeving wordt gehandeld binnen het openbaar lichaam. Binnen deze uitdagende setting ben je als jurist onder meer verantwoordelijk voor het juridisch ondersteunen en adviseren van het bestuur en de ambtelijke organisatie.

Teammanager Juridische Zaken bij de Gemeente Rotterdam

Als teammanager Juridische Zaken geef je leiding aan 11 juristen die zich specifiek bezighouden met juridische ondersteuning van het politieke bestuur van de gemeente Rotterdam. Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van de medewerkers, de professionele ontwikkeling van het team en de positionering van de bestuurlijk-juridische functie in de organisatie. Zelf beheer je ook enkele inhoudelijke dossiers maar je primaire taak is het optimaal inzetten en laten functioneren van het team.

Bestuurlijk Juridisch Adviseur Stikstof bij de Provincie Utrecht

Samen met de andere bestuurlijk juridisch adviseurs van het team bestrijk je de vakgebieden natuur en landschap. Je toetst de beschikkingen die het team produceert op juridische haalbaarheid en draagt proactief bij aan het op peil houden van de kwaliteit van deze producten. De nadruk van de werkzaamheden zal liggen op de werkstroom gebiedsbescherming, waaronder stikstof, en de werkstroom Verordening Natuur en Landschap. Je vertegenwoordigt de provincie in bezwaar, beroep en hoger beroep.

Juridisch Adviseur Bezwaar & Beroep bij de Gemeente Westland te Naaldwijk

Als juridisch adviseur vergunningverlening geef je samen met collega’s juridisch advies aan het management, het bestuur en betrokken afdelingen. In de behandeling van zaakdossiers wordt integraal samengewerkt met collega´s van andere teams binnen het cluster en andere clusters. Je bent verantwoordelijk voor het afhandelen van beroepsprocedures en je draagt bij aan de afhandeling van bezwaarprocedures. Je toetst de producten op juridische haalbaarheid en draagt proactief bij aan het op peil houden van de kwaliteit van deze producten.