Vacatures overheid juristen (ministerie, provincie, gemeente, waterschap)

Bij overheidsjuristen dient gedacht te worden aan juristen die actief zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen, of de rijksoverheid. Dit zijn juridische vacatures in een bestuursrechtelijke context.
Een overheidsjurist werkzaam bij de rijksoverheid zal meer met beleid te maken krijgen, terwijl juristen bij decentrale overheden (gemeentejuristen bijvoorbeeld) meer geconfronteerd worden met juridische problemen die in relatie staan tot uitvoeringstaken en handhaving.
Bij de landelijke overheid zijn vaak juridische vacatures in het kader van de ontwikkeling van wetgeving en als juridisch beleidsmedewerker.
Gemeentelijke overheidsjuristen worden vaak geconfronteerd met een diversiteit een juridisch onderwerpen (ambtenarenrecht, handhavingsrecht, milieurecht, ruimtelijke ordening, APV, openbare orde, vergunningverlening, subsidierecht, aanbestedingsrecht).

Juridisch medewerker/ secretaris bezwaarschriftencommissie bij de Gemeente Lelystad

Als breed inzetbare jurist bereid je als secretaris zaken voor de bezwaarschriftencommissie Algemene kamer voor, ondersteun je de commissie tijdens de zitting en stel je de adviezen op. Bij de Algemene Kamer gaat het om besluiten op het gebied van het omgevingsrecht (besluiten op aanvragen om omgevingsvergunningen, handhavingsbesluiten, invorderingsbesluiten), op het gebied van de APV en bijzondere wetgeving en op het gebied van de Basisregistratie personen (BRP).

Senior jurist privaatrecht bij het Ministerie van Financiën te Den Haag

Als senior jurist privaatrecht ben je (nauw) betrokken bij een breed scala aan afwisselende en uitdagende dossiers. De ene dag adviseer jij over een overeenkomst van opdracht van een docent van de Rijksacademie of buig je je over een groot internationaal contract van de Europese investeringsbank. Je voorziet de minister van advies als hij aansprakelijk is gesteld. De volgende dag lees je mee met de processtukken van een zaak waarin financiën een bijzonder belanghebbende is of ben je betrokken bij een politiekgevoelig dossier van de Belastingdienst.

Juridisch medewerker handhaving bij de Gemeente Krimpenerwaard te Schoonhoven

Als juridisch medewerker handhaving binnen de afdeling RO lever je primair een bijdrage aan een veilige en leefbare (woon)omgeving. Je hanteert daarbij als strategie inwoners en instellingen te overtuigen van het nut en de noodzaak van de regels, waardoor deze regels ook worden nageleefd. Dit doe je zowel binnen het vakgebied Omgevingsrecht, APV, bijzondere wetten, als binnen de overige beleidsterreinen van de afdeling.

Jurist bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te Den Haag

Als jurist binnen de afdeling Juridische Zaken in Den Haag arrangeer en leid je hoorzittingen in de bezwaarschriftprocedure, voer je overleg met intern en extern betrokkenen en stel je beschikkingen op. Daarnaast geef je advies aan managers en adviseurs bij het vormgeven van - en het omgaan met - de verschillende uitvoeringsinstrumenten. Het kan daarbij gaan om subsidies, vergunningen, erkenningen, opdrachten, heffingen, handhaving, crisismaatregelen, schadeloosstellingen, uitkoop of samenwerkingsovereenkomsten. Bij dit alles komt jouw kennis van de uitvoering van Europese verordeningen in Nederland en zo mogelijk van het staatssteunrecht goed van pas.

Jurist Agro & Innovatie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te Assen/Den Haag

Je geeft juridisch advies en behandelt zelfstandig (complexe) bezwaarschriften die ondernemers, kennisinstellingen of particulieren indienen tegen beslissingen op het gebied van diverse wet- en regelgeving. Daarvoor organiseer en leid je hoorzittingen, voer je overleg met intern en extern betrokkenen en stel je beschikkingen op. Je werkt vooral in het team Agro en Innovatie dat zich richt op besluiten die in het kader van de Meststoffenwet, de Wet dieren, het gemeenschappelijk landbouwbeleid en diverse innovatieregeling worden genomen.

Jurist omgevingsrecht bij de Omgevingsdienst Midden-Holland te Gouda

Hoe mooi zou het zijn als jij bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) kan gaan bijdragen aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving! Dat doe je door toe te zien op handhaving van wet- en regelgeving in ons mooie, gevarieerde werkgebied. Jouw inzet doet ertoe, want jouw talenten, visie en expertise zijn van toegevoegde waarde voor ons team van juristen. Sta jij stevig in je schoenen en kunnen je collegaís op je bouwen net als jij dat op hen kan? Dan zoeken wij jou!

Directeur Juridische Zaken bij de Gemeente Amsterdam

De directeur Juridische Zaken (JZ) is verantwoordelijk voor het resultaat en de aansturing van de directie. Op strategisch niveau is de directeur het aanspreekpunt voor het gemeentebestuur (in het bijzonder de portefeuillehouder JZ) en het Gemeentelijk Management Team (GMT). Daarnaast is de directeur de juridisch concerncontroller. De directeur JZ werkt binnen de juridische kolom nauw samen met de directeur JB onder de algemeen directeur/gemeentesecretaris.

Junior juridisch beleidsadviseur Veiligheid bij de Gemeente Dordrecht

Je biedt juridische ondersteuning aan je collega-beleidsadviseurs op de diverse dossiers die binnen het Team Veiligheid in behandeling zijn. Dit kan zowel betrekking hebben op beleidsontwikkeling als op casuïstiek. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de ontwikkeling van coffeeshopbeleid, het opleggen van gebiedsverboden, het aanwijzen van veiligheidsrisicogebieden en het voeren van verweer in bezwaarschriftenprocedures.

Jurist Wet openbaarheid van bestuur bij Rijkswaterstaat te Arnhem

Het werk van een jurist WOB is veelzijdig en verantwoordelijk. Je belangrijkste taak is het zelfstandig afhandelen van verzoeken om informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Daarnaast ben je in staat om andere taken op te pakken zoals het toetsen en adviseren op het gebied van vergunningverlening en handhaving en het afhandelen van bezwaarschriften. Ook kun je een bijdrage leveren aan de implementatie van de Omgevingswet binnen de dienst Oost-Nederland.

Secretaris commissie bezwaarschriften bij de Gemeente Stichtse Vecht te Maarssen

Je voert, samen met jouw directe collegaís, de inhoudelijke ondersteuning van de commissie uit. Je zult in eerste instantie voornamelijk adviseren en ondersteunen op het terrein van het sociaal domein. Het is de bedoeling dat je ook ingezet zal worden op zaken binnen het omgevingsrecht, zodat jij je kan ontwikkelen naar een echte allrounder. Je bereidt de hoorzittingen voor, stelt het advies namens de commissie op en brengt dit uit aan de vakteams.