Vacatures overheid juristen (ministerie, provincie, gemeente, waterschap)

Bij overheidsjuristen dient gedacht te worden aan juristen die actief zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen, of de rijksoverheid. Dit zijn juridische vacatures in een bestuursrechtelijke context.
Een overheidsjurist werkzaam bij de rijksoverheid zal meer met beleid te maken krijgen, terwijl juristen bij decentrale overheden (gemeentejuristen bijvoorbeeld) meer geconfronteerd worden met juridische problemen die in relatie staan tot uitvoeringstaken en handhaving.
Bij de landelijke overheid zijn vaak juridische vacatures in het kader van de ontwikkeling van wetgeving en als juridisch beleidsmedewerker.
Gemeentelijke overheidsjuristen worden vaak geconfronteerd met een diversiteit een juridisch onderwerpen (ambtenarenrecht, handhavingsrecht, milieurecht, ruimtelijke ordening, APV, openbare orde, vergunningverlening, subsidierecht, aanbestedingsrecht).

Adviseur met focus op juridische werkzaamheden bij de Gemeente Ommen

De gemeente Ommen is een jonge, compacte en veelzijdige gemeentelijke organisatie die in 2019 is gestart. In Ommen zet jij jouw juridische kennis en ervaring in om samen met ons het werk uit te voeren. Je bent als adviseur het aanspreekpunt voor de gehele organisatie en je adviseert over uiteenlopende juridische vraagstukken en gemeentelijke wet- en regelgeving. Verder behandel je juridische dossiers en je vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar- en beroepsprocedures. Waar aan de orde draag je vanuit de juridische invalshoek bij aan het ontwikkelen van beleidsthema’s.

Medewerker Werkgeverszaken bij het Interprovinciaal Overleg te Den Haag

Als Medewerker Werkgeverszaken ben je, samen met de programmamanager, coördinerend adviseur en een projectondersteuner, de spil tussen de werkgevers (provincies en andere partijen bij de provinciale cao) en de vakbonden. Je speelt een rol bij de totstandkoming van een nieuwe cao voor zo’n 12.000 collega’s. Je werk varieert van zelfstandig adviseren tot het betere juridische uitzoekwerk rond de cao-teksten en het onderzoeken en analyseren van actuele cao-instrumenten, tot afstemming met andere partijen in de sector.

Arbeidsjurist bij de Gemeente Den Haag

Als arbeidsjurist bij Den Haag sta je midden in de gemeentelijke organisatie. Samen met de adviseurs arbeidsrelaties adviseer je het lijnmanagement over complexe juridische kwesties op het gebied van arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en medezeggenschap. Vanuit jouw juridische expertise weet je de regelgeving te interpreteren en toe te passen. Daarbij schuw je niet om buiten de gebaande paden te denken.

Functionaris Gegevensbescherming bij het Bureau Drechtsteden te Dordrecht

Als Functionaris Gegevensbescherming bij het Bureau Drechtsteden zorg je dat burgers en werknemers er op kunnen vertrouwen dat we als regio zorgvuldig en rechtmatig omgaan met hun persoonsgegevens. Je houdt toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere wet- en regelgeving en nationale bepalingen omtrent gegevensbescherming en het Privacy beleid. Je werkt als toezichthouder van de colleges en burgemeesters van de 7 gemeenten de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Juridisch adviseur Omgevingsrecht bij de Omgevingsdienst Groningen te Veendam

De Omgevingsdienst Groningen verzorgt de uitvoering van vergunningverlening- , toezicht- en handhavingstaken op het gebied van milieu, bouwen en wonen in opdracht van de Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Als juridisch adviseur beoordeel je (procedureel) vergunningaanvragen. Tevens adviseer je over diverse juridische vraagstukken op het terrein van het omgevingsrecht, adviseer je en/of stel je beschikkingen op ten aanzien van (complexe) aanvragen op grond van de Wabo, en adviseer je over gedoogbeschikkingen.

Juridisch adviseur bij de Gemeente Venlo

Als juridisch adviseur verricht je werkzaamheden binnen verschillende beleidsterreinen. Binnen het sociaal domein ben jij in staat op innovatieve wijze mee te denken over de beleidsontwikkelingen. Jij fungeert als sparringpartner voor de medewerkers van het beleidsteam in het sociaal domein. Daarnaast ga jij als juridisch adviseur aan de slag met algemene juridische advisering zoals intergemeentelijke samenwerking en het mandaatbesluit.

Jurist handhaving bij de Gemeente Papendrecht

Als jurist handhaving ga je het gesprek aan met inwoners, ondernemers en bestuurders binnen de gemeente Papendrecht. Jouw doel: adviseren bij handhavingsbesluiten op het gebied van Wabo. Soms help je ook jouw collega’s bij andere rechtsgebieden. Denk aan APV, bijzondere wetten of ondermijning. Die afwisseling en samenwerking past bij je, want je krijgt energie van het schakelen tussen diverse partijen. Tegelijkertijd ben je de vertegenwoordiger van onze gemeente bij het behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures.

Assistent-officier van justitie bij het Openbaar Ministerie in Noord-Holland, Limburg, of Noord-Nederland

Heb jij minimaal twee jaar juridische werkervaring en ben jij toe aan een volgende stap in je juridische carrière? Als assistent-officier ondersteun je de officier van justitie bij strafzaken, beoordeelt dossiers en overlegt hierover met ketenpartners. Daarnaast sta je zelfstandig in toga op enkelvoudige zittingen. De opleiding tot assistent-officier duurt 12 maanden en start met een intensief introductieprogramma van 10 weken. Daarna werk je onder professionele begeleiding verder aan je vakinhoudelijke kennis én je persoonlijke ontwikkeling.

Medewerker Bezwaar & Beroep Sociaal Domein bij de Gemeente Lansingerland te Bergschenhoek

Als Medewerker Bezwaar & Beroep neem je bezwaarschriften in behandeling, schrijf je verweerschriften en lever je een bijdrage aan de beslissing op bezwaar. Daarnaast adviseer je het college van B&W bij contraire besluitvorming en stel je zelf de beslissing op bezwaar op. Ook voer je het ambtelijk horen met de indiener uit, in samenwerking met het juridische stafteam. Tevens neem je de beroepszaken in behandeling en stel je namens de gemeente het hoger beroep in.

Jurist Vergunningen bij de Gemeente Katwijk

Als jurist vergunningen speel jij een belangrijke rol voor, tijdens en na de vergunningverlening. Burgers kunnen op jou rekenen voor een eerlijke en transparante afhandeling. Net zoals jij kunt rekenen op interessant en waardevol werk. Jouw team vormt de vraagbaak voor de vergunningverleners en ondersteunt bij het besluitvormingsproces. Je behandelt de meeste bezwaren door middel van ambtelijk horen en stelt het besluit op bezwaar op. Wanneer de bezwaarzaak niet informeel afgehandeld kan worden, verdedig jij het standpunt van het college.

Jurist Handhaving bij de Gemeente Katwijk

De uitdaging in jouw werk heeft te maken met de zwaarte van de processen. Je controleert of wet- en regelgeving is nageleefd en je verifieert uitspraken, acties en resultaten op juridische correctheid. Op basis daarvan stel je een oplossing voor en communiceer je die naar de betrokkenen. Indien nodig geef je een waarschuwing en zoek je overeenstemming met het college om eventueel een handhavingsprocedure te starten. Je behandelt bezwaar, beroep en hoger beroep: vaak complexe zaken met bestuurlijke of politieke belangen.

Advocaat / Jurist bouw- en aanbestedingsrecht bij de Provincie Noord-Holland

Wegen, bruggen en natuur. De provincie bouwt aan Noord-Holland. En dat moet ook juridisch goed geregeld zijn. Daarom zoeken wij een advocaat of jurist met ruime ervaring in het bouw- en aanbestedingsrecht. Iemand die het leuk vindt zijn of haar weg te vinden in complexe en omvangrijke dossiers. In deze veelzijdige baan komen jouw kennis en ervaring optimaal tot hun recht. Ben je resultaatgericht en kun je goed samenwerken? Communiceer je helder en heb je een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen? Wacht dan niet langer en kom bij ons werken.

Adviseur HRM & Arbeidsvoorwaarden bij de Gemeente Lansingerland te Bergschenhoek

Jij bent een spin in het web op het gebied van arbeidsvoorwaardenbeleid richting je collega’s binnen het team O&HRM en voor de rest van de organisatie. Je ontwikkelt en beschrijft arbeidsvoorwaarden- en integriteitsbeleid met daarbij behorende regelingen die aansluiten op het brede HRM-beleid. Tevens vertaal je de beleidsinitiatieven van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) naar arbeidsvoorwaardenbeleid.