Vacatures overheid juristen (ministerie, provincie, gemeente, waterschap)

Bij overheidsjuristen dient gedacht te worden aan juristen die actief zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen, of de rijksoverheid. Dit zijn juridische vacatures in een bestuursrechtelijke context.
Een overheidsjurist werkzaam bij de rijksoverheid zal meer met beleid te maken krijgen, terwijl juristen bij decentrale overheden (gemeentejuristen bijvoorbeeld) meer geconfronteerd worden met juridische problemen die in relatie staan tot uitvoeringstaken en handhaving.
Bij de landelijke overheid zijn vaak juridische vacatures in het kader van de ontwikkeling van wetgeving en als juridisch beleidsmedewerker.
Gemeentelijke overheidsjuristen worden vaak geconfronteerd met een diversiteit een juridisch onderwerpen (ambtenarenrecht, handhavingsrecht, milieurecht, ruimtelijke ordening, APV, openbare orde, vergunningverlening, subsidierecht, aanbestedingsrecht).

Adviseur Omgevingsrecht bij de Gemeente Elburg

Elburg is een gemeente van bijna 24.000 inwoners met de Veluwe en randmeren binnen handbereik. Hanzestad Elburg, Doornspijk, t íHarde, Oostendorp en de Hoge Enk zijn aantrekkelijke kernen waar het prettig wonen, werken en verblijven is. Als adviseur omgevingsrecht adviseer je over uiteenlopende onderwerpen. Je bepaalt aan de hand van aanvragen welke regelgeving van toepassing is, aan welke eisen voldaan moet worden en welke juridische instrumenten kunnen worden ingezet.

Senior Juridisch Adviseur Sociaal Domein bij HLTsamen te Lisse

HLTsamen bestaat uit de ambtelijke organisaties van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Wij zetten ons met zoín 470 collegaís in voor drie gemeentebesturen, drie gemeenteraden, tienduizenden inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Vind jij het helemaal leuk om je tanden te zetten in heel diverse, complexe juridische vraagstukken gericht op het sociaal domein? Binnen het team Juridische Zaken adviseer je jouw collegaís onder meer op het gebied van jeugdbeleid, onderwijs, volksgezondheid, WMO en participatie.

Medewerker APV en bijzondere wetten bij de Gemeente Heerde

Wij zoeken twee medewerkers voor de afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen. Als vergunningverlener ben je flexibel inzetbaar op het brede taakveld van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en vele andere bijzondere wetten. Een functie met veel variŽteit, vrijheid en verantwoordelijkheid dus! Het is aan jou om vergunningaanvragen te behandelen en deze inhoudelijk te toetsen aan de geldende regels.

Adviseur contract- en aanbestedingsrecht bij Rijkswaterstaat te Utrecht

Lijkt het jou leuk om bezig te zijn met zaken die volop in de maatschappelijke belangstelling staan? Een vooraanstaande infrastructuur is daar immers onderdeel van. En die heb je niet zomaar. Het begint allemaal met de inkoop van producten en diensten voor aanleg, beheer en onderhoud. Als adviseur contract- en aanbestedingsrecht werk jij hieraan mee. Jij zorgt voor een efficiŽnt en integer inkoopbeleid bij grond-, weg- en waterbouwprojecten.

Jurist Vergunningen bij de Gemeente Zoetermeer

Als Vergunningjurist zorg jij bij ingewikkelde en soms bestuurlijk gevoelige materie binnen het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving voor de feilloze juridische uitvoering, ondersteuning en advisering. Het gaat dan met name om Wabo- en Apv-vergunningen. Je neemt zelf de regie in de afstemming met betrokken partijen. Je behandelt bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordigt het bevoegd gezag in overleggen en in procedures.

Consulent Klant Contact Centrum bij de ISD Bollenstreek te Lisse

De Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek is een samenwerkingsverband van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. De ISD is werkzaam binnen het Sociaal Domein en voert de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet gemeentelijke schulddienstverlening uit. Jij handelt in deze HBO-functie aanvragen WMO en aanvragen bijzondere bijstand (Participatiewet) af.

Directeur Communicatie Personeel & Recht bij Rijkswaterstaat te Utrecht

Het beheren en ontwikkelen van de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren: dat is de taak van Rijkswaterstaat. Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt.
Ga jij aan de slag als onze nieuwe directeur Communicatie Personeel en Recht? Je valt rechtstreeks onder de Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat Corporate Dienst en maakt onderdeel uit van het directieteam.

Consulent Participatiewet bij de ISD Bollenstreek te Lisse

De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek is een samenwerkingsverband van Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen en voert voor deze gemeenten de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet gemeentelijke schulddienstverlening uit. Als Consulent Participatiewet help je inwoners die een beroep doen op inkomensondersteuning door de gemeente. Jij beoordeelt of de uitkering terecht is.

Jurist industriŽle veiligheid en omgevingsrecht bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond te Spijkenisse

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is een overheidsorganisatie die namens de 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Jij begeleidt juridische procedures die betrekking hebben op de (brand)veiligheid, de bedrijfsbrandweer en het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) bij risicovolle inrichtingen binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Een interessante en uitdagende omgeving, met de grootste haven binnen Europa!

Contractmanager bij Rijkswaterstaat te Rotterdam

Complexe projecten zoals het groot onderhoud aan onze sluizen: daar bijt jij je als ervaren contractmanager bij Rijkswaterstaat in vast. Als een kameleon kleur je mee met wat er intern en bij partijen als aannemers en gemeenten speelt. Als ervaren contractmanager heb je ťťn groot project onder je, of meerdere kleinere. Jij focust op verkenning en strategie, inkoopplan en aanbesteding en de uiteindelijke samenwerking met de opdrachtnemer. Samen met je projectteam en de intern opdrachtgever bepaal je de best passende aanpak voor de opgave van het groot onderhoud.

Jurist bij Rijkswaterstaat te Delft

Jaarlijks geeft Rijkswaterstaat vele miljoenen uit aan telecommunicatie en ICT. KPN is hierbij een van de grootste ICT-leveranciers. Het gaat bijvoorbeeld om beveiligde verbindingen naar binnenlandse en buitenlandse vestigingen, of om het beheer van grote glasvezelnetwerken. Wij zijn op zoek naar een collega jurist die zijn/haar specifieke juridische kennis en ervaring wil inzetten om deze dienstverlening te optimaliseren en de kosten te beperken. Het gaat om een parttime functie.

Secretaris Bezwaarschriften Commissie bij de Gemeente Oldebroek

Hattem, Heerde en Oldebroek hebben een gezamenlijke onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften aangewezen, welke bestaat uit een voorzitter en vijf leden. De voorzitter en leden zijn over en weer benoemd en werken met een rouleersysteem binnen de gemeenten. De gemeente Oldebroek heeft een eigen secretaris, waarvoor deze vacature open staat. Jij bent de drijvende kracht achter de commissie. Je bereidt de hoorzittingen inhoudelijk voor en na de zitting stel je het advies op. Ook bewaak je de voortgang van bezwaarprocedures.

Jurist APV & Bijzondere Wetten bij de Gemeente Coevorden

De gemeente Coevorden is een organisatie die betrokken is bij de omgeving en waar met elkaar gelachen ťn hard gewerkt wordt. Waar mensen werken in een mooie mix van jong en oud en diverse achtergronden. Waar je kunt leren, groeien en ontwikkelen. Wij zoeken een Jurist APV & Bijzondere Wetten. Jij gaat aan de slag met de Bibob (beleidsmatige en procesmatige invulling), de APV handhaving, advisering rond de aanpassing van de APV en bestuurlijke handhaving. Pak jij je kans in Coevorden?

Contractadviseur bij Rijkswaterstaat te Arnhem

Het doel van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is dat is dat uiterlijk in 2027 al het water in Europa schoon en gezond is. Om de daarin geformuleerde doelen ten aanzien van waterkwaliteit en natuurontwikkeling te realiseren, worden talrijke projecten gerealiseerd, waarvan een aantal in de voorbereiding en een aantal in de uitvoeringsfase zitten. Heb jij basiskennis van het spel met opdrachtnemers en ben je goed in het denken in processen? Jij wordt de verbindende factor die ervoor zorgt dat gemaakte afspraken met zowel interne beheerders als externe partijen succesvol verlopen.

Juridisch Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling / Planjurist bij de Gemeente Oss

Je stelt voor (complexe) ontwikkelingen ruimtelijke plannen op en/of begeleidt deze. Daarnaast begeleid je van begin tot eind de daarbij behorende procedures. Je brengt de juridische aspecten van (complexe) ruimtelijke vraagstukken in beeld en adviseert over de mogelijkheden aan college van burgemeester en wethouders, management en collegaís. Tevens neem je deel in (grote/complexe) ruimtelijke ontwikkelingsprojecten.

Medior/Senior Aanbestedingsjurist bij de Provincie Flevoland te Lelystad

Als aanbestedingsjurist heb je afwisselend werk omdat je een bijdrage levert aan de inkoop van verschillende leveringen en diensten in samenwerking met interne opdrachtgevers en je collega inkoopadviseurs. Daarmee lever je een bijdrage aan het behalen van onze doelstellingen. De eenheid is betrokken bij boeiende en maatschappelijk relevante en complexe onderwerpen, zoals de groeiende rol van Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven & Inkopen (MVOI) en het vertalen van sanctiemaatregelen tegen Rusland naar Europese aanbestedingen.

Adviseur Vergunningverlening Noordzee bij Rijkswaterstaat te Rijswijk

Nederland staat voor een grote opgave: de energietransitie. Hierbinnen speelt windenergie op zee een essentiŽle rol. Voor het overbrengen van die energie naar het vasteland zijn onder meer platforms en kabels nodig. Het programma Net op Zee leidt de aanleg daarvan in goede banen. Als adviseur vergunningverlening begeleid jij de vergunningaanvragen voor de unieke projecten op de Noordzee.

Jurist Omgevingsrecht Omgevingsdienst Midden-Holland te Gouda

Het omgevingsrecht is volop in beweging. Of het nu gaat om het opleggen van herstelmaatregelen aan de eigenaar van een bouwvalligpand of het organiseren van een mediationgesprek; wij zorgen voor een veilige leefomgeving. Ons team juridische zaken bestaat uit 16 mensen. Jij behandelt diverse handhavingszaken op het gebied van brandveiligheid, asbest, monumenten, natuurgebieden, bedrijventerreinen en recreatieparken.

Jurist Bestuursrecht bij Rijkswaterstaat te Arnhem

Voor ons hechte team van zeven juridisch specialisten zoeken wij een Jurist Bestuursrecht. Het werk is veelzijdig en verantwoordelijk. Een belangrijk onderdeel van je takenpakket is het opstellen van juridische adviezen met betrekking tot handhaving en het voeren van handhavingsprocedures. Daarnaast houd je je bezig met andere taken zoals het afhandelen van bezwaarschriften en het voeren van beroepsprocedures bij de bestuursrechter en het afhandelen van verzoeken op grond van de Wet Open Overheid.

Jurist Arbeidsrecht bij Rijkswaterstaat te Den Haag

De ontwikkeling van Rijkswaterstaat en onze ruim 9.000 medewerkers: daar zet jij je voor in. Als jurist arbeidsrecht geef je het bestuur van Rijkswaterstaat advies over het verder professionaliseren van de Human Resource Management (HRM) en organisatieontwikkelingen. Hierbij verbind je onze visie en koers op deze terreinen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Rijksoverheid.

Toezichthouder Accountantsorganisaties bij de AFM te Amsterdam

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) is gedragstoezichthouder van de financiŽle marktsector. Als toezichthouder accountantsorganisaties reguliere vergunningen ben je verantwoordelijk voor het inrichten en uitvoeren van toezicht op accountantsorganisaties. Je werkt in een relatief nieuw team dat vooralsnog uit twaalf collegaís bestaat. Wij willen niet alleen kandidaten met een accountancy-achtergrond aantrekken, maar juist ook juristen motiveren om te solliciteren op deze functie.

Senior Jurist Privaatrecht / Gebiedsontwikkeling bij de Gemeente Amsterdam

Voor het team Juridische Zaken bij Grond en Ontwikkeling zijn wij op zoek naar een senior jurist privaatrecht. We geven grond uit in erfpacht, zijn betrokken bij erfpachtherzieningen en transformaties en ontwikkelen projecten in de gebiedsontwikkeling. Als jurist adviseer je bij activiteiten. Daarnaast lever jij juridische expertise bij de ontwikkelingen in het kader van duurzame energie in de gebiedsontwikkeling.

Vergunningverlener APV, Bijzondere Wetten, Alcoholwet bij de Gemeente Coevorden

Het cluster veiligheid binnen onze gemeente bestaat uit 3 vergunningverleners, 3 adviseurs openbare orde en veiligheid en buitengewoon opsporingsambtenaren, aangevuld met administratieve ondersteuning. Als vergunningverlener behandel je aanvragen voor vergunningen en geef je advies vanuit de APV, Bijzondere Wetten en de Alcoholwet. De verlening van evenementenvergunningen, alcoholwetvergunningen en exploitatievergunningen zijn hiervan een belangrijk onderdeel. Ook ben je met je collegaís een direct aanspreekpunt voor de burgemeester.

Adviseur vergunningverlening Noordzee bij Rijkswaterstaat te Rijswijk

Voor het overbrengen van windenergie van zee naar het vasteland zijn onder meer platforms en kabels nodig. Het programma Net op Zee leidt de aanleg daarvan in goede banen. Jij begeleidt de benodigde vergunningaanvragen. Je draagt actief bij aan het beheer van de Noordzee en hebt hierbij oog voor alle belangen die er spelen. Of het nu gaat om waterkwaliteit, natuur, scheepvaart, zandwinning, olie- en gaswinning, archeologie of visserij; steeds breng jij balans in de belangen.