Vacatures overheid juristen (ministerie, provincie, gemeente, waterschap)

Bij overheidsjuristen dient gedacht te worden aan juristen die actief zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen, of de rijksoverheid. Dit zijn juridische vacatures in een bestuursrechtelijke context.
Een overheidsjurist werkzaam bij de rijksoverheid zal meer met beleid te maken krijgen, terwijl juristen bij decentrale overheden (gemeentejuristen bijvoorbeeld) meer geconfronteerd worden met juridische problemen die in relatie staan tot uitvoeringstaken en handhaving.
Bij de landelijke overheid zijn vaak juridische vacatures in het kader van de ontwikkeling van wetgeving en als juridisch beleidsmedewerker.
Gemeentelijke overheidsjuristen worden vaak geconfronteerd met een diversiteit een juridisch onderwerpen (ambtenarenrecht, handhavingsrecht, milieurecht, ruimtelijke ordening, APV, openbare orde, vergunningverlening, subsidierecht, aanbestedingsrecht).

Jurist privaat- en bestuursrecht bij Waterschap De Dommel te Boxtel

Als jurist privaat-en publiekrecht draag je direct bij aan het realiseren van onze waterdoelen, innovaties in de waterketen en de verbinding van het waterschap met publieke en private partijen. Meer in het bijzonder ga je adviseren over samenwerkingen met publieke en/of private partijen en je stelt, in afstemming met interne collega’s en externe partijen, de overeenkomsten ook op. Je hebt daarbij oog voor de bestuurlijke en financiële aspecten van de samenwerking en je kunt de onderliggende omgevings- en waterregelgeving daarin toepassen.

Planologisch Juridisch Medewerker bij de Gemeente Oss

De grote transities op het vlak van energie, klimaat, landbouw en demografie, stellen nieuwe vragen aan de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling van Oss. Ook de nieuwe Omgevingswet gaat zorgen voor veranderingen in het ruimtelijk speelveld. Om deze uitdagingen aan te gaan zoekt de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling een gemotiveerde en betrokken planologisch juridisch medewerker. Je wordt breed ingezet voor ruimtelijke projecten op het gebied van stedelijke ontwikkelingsplannen, bedrijvigheid en ruimtelijke relevante milieuaspecten.

Juridisch specialist vergunningen bij de Gemeente Medemblik te Wognum

Binnen de afdeling Omgevingszaken worden aanvragen voor Omgevingsvergunningen, Bijzondere Wetten en Apv afgehandeld. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor beleidsadvisering op het vakgebied. Wij zoeken zo spoedig mogelijk een juridisch specialist, omdat onze huidige juridisch specialist medio 2020 met pensioen gaat. Wij willen graag dat hij onze nieuwe collega zelf een paar maanden kan inwerken.

Concernjurist bij de Gemeente Brielle

Het eerste wat je gaat doen is inhoud geven aan de functie; hiervoor gebruiken wij juridische kwaliteitszorg als algemene noemer. Inhoudelijk zijn de taken heel divers, zoals het inrichten juridische control, advisering (gevraagd en ongevraagd) op privaat- en publiekrechtelijk gebied en functioneren als sparringpartner voor management team en college.

Beleidsadviseur Omgeving & Recht bij de Gemeente Enschede

De Omgevingswet, de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen én dan nog onze eigen mooie projecten voor de stad; wie kiest voor een functie bij de gemeente Enschede als Beleidsadviseur Omgeving & Recht is verzekerd van een uitdagende functie. Maar dat niet alleen, je krijgt een mooie kans om jouw uitgesproken visie op deze landelijke en regionale ontwikkelingen bij ons voor het voetlicht te brengen. Ga jij met ons de uitdaging aan om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden?

Senior planeconoom/adviseur grond- en vastgoedzaken bij de Gemeente Harderwijk

Jij bent de spil in het grond- en vastgoeddeel van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken. Met jouw kennis en ervaring ben jij dé sparringpartner voor je collega’s. Je adviseert rechtstreeks aan het bestuur op het gebied van business cases van gemeentelijke accommodaties, zoals bijvoorbeeld de nieuwbouw van het zwembad of de renovatie van een wijkcentrum.