Vacatures overheid juristen (ministerie, provincie, gemeente, waterschap)

Bij overheidsjuristen dient gedacht te worden aan juristen die actief zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen, of de rijksoverheid. Dit zijn juridische vacatures in een bestuursrechtelijke context.
Een overheidsjurist werkzaam bij de rijksoverheid zal meer met beleid te maken krijgen, terwijl juristen bij decentrale overheden (gemeentejuristen bijvoorbeeld) meer geconfronteerd worden met juridische problemen die in relatie staan tot uitvoeringstaken en handhaving.
Bij de landelijke overheid zijn vaak juridische vacatures in het kader van de ontwikkeling van wetgeving en als juridisch beleidsmedewerker.
Gemeentelijke overheidsjuristen worden vaak geconfronteerd met een diversiteit een juridisch onderwerpen (ambtenarenrecht, handhavingsrecht, milieurecht, ruimtelijke ordening, APV, openbare orde, vergunningverlening, subsidierecht, aanbestedingsrecht).

Juridisch adviseur sociaal domein bij de Gemeente Delft

Als senior juridisch adviseur sociaal domein geef je samen met collega’s juridisch advies aan o.a. het management en het bestuur. In de behandeling van dossiers werk je integraal samen met collega´s van andere teams binnen het cluster Samenleving & Veiligheid, de concern juristen en andere betrokken afdelingen. Daarbij ben je verantwoordelijk voor het opstellen, aanpassen en/of beoordelen van juridische stukken binnen het sociaal domein, op het gebied van het aanbestedingsrecht, subsidierecht en contractenrecht. Denk hierbij aan de rechtsgebieden zoals Wonen, Jeugd, Wmo, Participatie.

Juridisch adviseur softwaremanagement bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid te Den Haag

Zin om een steile leercurve door te maken op het snijvlak van ICT, recht en leveranciersmanagement? Als juridisch adviseur adviseer je over de voorwaarden voor verwerving van software(diensten). Het interessante: je krijgt te maken met grote software-aanbieders en enorme financiële en businessbelangen, waardoor je jouw kennis van inkoop, privacy en informatiebeveiliging snel naar een volgend niveau tilt.

Juridisch adviseur bij de Gemeente Koggenland in De Goorn

Koggenland is een kleine gemeente die bestaat uit 14 dorpen in Noord-Holland Noord. Als juridisch adviseur adviseer je gevraagd en ongevraagd over alle voorkomende juridische vraagstukken binnen de gemeente, zowel op het gebied van het bestuursrecht als het privaat- en privacyrecht. Je takenpakket is dus breed. Zo kan je het ene moment werken aan een juridisch advies betreffende de sluiting van een drugspand, en het andere moment een vaststellingsovereenkomst opstellen of beoordelen.

Jurist omgevingsrecht bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) te Gouda

De ODMH draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen we door milieu-, bouw- en woningtoezichttaken uit te voeren in opdracht van de regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland. Ons gedreven team Juridische zaken, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, leidt handhavingstrajecten en bezwaar- en beroepszaken in goede banen. Ben jij een jurist met ervaring die zich professioneel en persoonlijk verder wil ontwikkelen in het omgevingsrecht? Of ben je een starter met frisse ideeën? Dan ben je bij de ODMH aan het goede adres.

Jurist stadsbeheer bij de Gemeente Zoetermeer

Als jurist bij de gemeente Zoetermeer ben je een betrouwbare partner voor het bestuur. Je levert, samen met de adviseurs, een belangrijke bijdrage aan de grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en de inrichting van de stad. Je staat midden in het maatschappelijke debat en kunt impact maken op lokaal niveau. In deze functie lever je praktische oplossingen die, naast dat ze maatschappelijk worden gedragen, ook juridisch standhouden in een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure.

Vastgoedjurist bij de Gemeente Oss

Het Vastgoedbedrijf van de gemeente Oss zorgt voor ontwikkeling en beheer van gemeentelijke locaties en gebouwen. De juristen van het Vastgoedbedrijf zorgen voor advisering en uitwerking, vooral in het proces van ontwikkeling van vastgoed. Ben je een net afgestudeerde jurist binnen dit vakgebied, of heb je al ervaring bij een gemeentelijk vastgoedbedrijf, dan nodigen we je uit te reageren!

Vaktechnisch coördinator Inning bij de Belastingdienst te Apeldoorn

Je bent medeverantwoordelijk voor de vaktechnische infrastructuur van het cluster Inning. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor collega’s van je eigen cluster en van regie en kwaliteit. En voor het management als er sprake is van complexe vaktechnische casuïstiek, of als uiteenlopende (invorderings)belangen in de inningsketen een rol spelen. Je bent ook nauw betrokken bij toezichtsvraagstukken en handhavingsregie en signaleert relevante ontwikkelingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat je mogelijke handhavingstekorten en inningsverliezen in de uitvoering signaleert.

Juridisch adviseur APV bij de Gemeente Bloemendaal

Als Jurist Algemene plaatselijke verordening (APV) coördineer je en behandel je aanvragen voor (complexe) vergunningen op het gebied van APV en Bijzondere Wetten. Dit richt zich ook op: evenementen, de Alcoholwet, Zondagswet, Winkeltijdenwet, Wet op de lijkbezorging en de Wet op de kansspelen. Samen met je vijf collega’s van het team APV+ stel je de vergunningen en ontheffingen op. Je bent coördinator van het team APV+ en treedt op als vraagbaak en adviseur voor je (naaste) collega’s én het bestuur.

Voorzitter & Leden bezwaarschriftencommissie bij Meerinzicht te Harderwijk

Meerinzicht is de organisatie die voor de gezamenlijke gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde adviserende, faciliterende en uitvoerende taken verricht. De bezwaarschriftencommissie behandelt bezwaarschriften op het gebied van onder meer het omgevingsrecht, de Wegenverkeerswet, de Algemene plaatselijke verordening, de Participatiewet, de Wmo en de Wob. Heb je een juridische opleiding en kennis en ervaring met het algemeen bestuursrecht? Een kritische blik, maar ook een tactvolle en oplossingsgerichte instelling? Wij zijn op zoek naar een voorzitter, twee plaatsvervangende voorzitters en negen leden van de gezamenlijke bezwaarschriftencommissie.

Senior juridisch adviseur bij de Gemeente Velsen

Je bent binnen het team het eerste aanspreekpunt en de sparringpartner voor zowel je directe collega’s als het management en de medewerkers van de organisatie. Met 70.000 inwoners en veel (industriële) bedrijvigheid in een ecologisch bijzonder gebied speelt er in Velsen altijd veel tegelijk, maar jij verliest het overzicht over de werkzaamheden van jouw team niet. Daardoor ben je in staat om het werk op een goede manier te verdelen en de regie op de vele lopende processen te houden. Jouw mening is van belang bij de (bestuurlijk) complexe dossiers, urgente casussen of lastige geschillen.

Juridisch adviseur bestuurs- en privaatrecht bij de Provincie Utrecht

Als juridisch adviseur breng je advies uit aan hoofdzakelijk beleidsmedewerkers, projectleiders en management. Zodoende draag je bij aan een integrale en volledige advisering aan het bestuur. In het advieswerk bewaak je de kaders en denk je mee over (juridische) mogelijkheden voor de voorliggende opgaven. Je bent een netwerker, die goed relaties onderhoudt met zowel interne als externe partijen. Je bent samenwerkingsgericht en hebt oog voor de mens en het proces.

Jurist Omgevingsrecht bij de Gemeente Horst aan de Maas te Horst

Ben jij op zoek naar een afwisselende baan waarbij je de nieuwe Omgevingswet kan uitdragen bij verschillende gemeentelijke opdrachtgevers? Word jij enthousiast van een uitdaging waarbij je je kennis op anderen kunt overdragen? Wil je daarnaast de gemeente Horst en Maas vertegenwoordigen in bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening en behandel je graag zienswijzen in ruimtelijke procedures? Klik dan op de onderstaande link!

(Junior) Juridisch beleidsmedewerker Water- en bodembeleid bij de Provincie Flevoland te Lelystad

Wil jij je ontwikkelen als jurist en wil jij je specialiseren in het Omgevingsrecht? Wil jij bovendien jezelf ontwikkelen als adviseur voor ons bestuur? Wil je ons management en de beleidsadviseurs binnen Provincie Flevoland adviseren over bodem- en waterbeleid? Dan zijn wij op zoek naar jou! Bekijk de vacature voor meer informatie.